Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

maanantai 30. huhtikuuta 2018

Profetian sanan sivuuttaminen tänäpäivänä saarnatuoleissa

Tässä aiheellinen Rapture Ready -sivuston artikkeli, joka käsittelee valitettavaa todellisuutta nykypäivän seurakunnissa, kun Raamatun profetia sivuutetaan, vaikka se on oleellinen osa Raamattua. Kirjoittaja perustelee hyvin, miksi on niin paradoksaalista julistaa saarnatuoleista vain vaillinaista Jumalan Sanaa, josta on riisuttu pois kaikki tulevaisuuden profetia. Artikkelin suomensi: Olli R.

--------------------------

Hiljaisuus saarnatuoleissa (Silence in the Pulpits) :: By Daymond Duck

Published on: April 29, 2018 by RRadmin7 Category: Daymond DuckGeneral Articles

Terry James'in uudessa kirjassa ”Deceivers (Eksyttäjät)” Jan Markell kirjoittaa, ”Sadat ihmiset ovat kertoneet minulle, että he eivät löydä tätä sanomaa (Raamatun profetiasta saarnaaminen) yhdestäkään seurakunnasta heidän yhteisössään.”

Minun oli vaikea uskoa sitä muutama vuosi sitten, mutta sain sähköpostia joltakin Seattlessa, Washingtonin osavaltiossa, noin 700 000 ihmisen kaupungissa, joka sanoi saman asian.

Nyt, kuten Jan, olen kuullut sen muiltakin tahoilta useaan otteeseen, ja uskon sen.

Lista profeetoista sisältää Jeesuksen, Danielin, Jesajan, Elian, Johannes Kastajan, jne.; kaikki Kirjoitukset annetaan Jumalan innoituksella ja ovat hyödyllisiä (2. Tim. 3:16); Jeesus antaa vanhurskauden seppeleen niille, jotka rakastavat Hänen ilmestymistään (2. Tim. 4:8); Jeesuksen paluu on kristittyjen autuas toivo (Tit. 2:13); Jeesuksen paluu on Herran sana ja lohdutuksen sanoma (1. Tess. 4:13-18); se on sanoma, joka saa ihmiset luopumaan synneistään (1. Joh. 3:3), jne.

Jos nämä sanat ovat totta (ja uskon, että ovat), niin miksi siellä on hiljaisuutta niin monissa saarnatuoleissa?

700 000 ihmisen kaupungissa, kansakunnassa, joka perustettiin juutalaiskristillisille periaatteille, miksi se on vaikeaa ihmisille löytää seurakuntaa, jossa profeetallista sanomaa julistetaan?

Kun 25-40% Raamatusta on profetiaa, miksi niin monet saarnaajat välttävät aihetta kuin ruttoa?

Kun Jumala laittoi profeettoja kristilliseen seurakuntaan (Ef. 4:11), ja seurakunta rakennettiin apostolien ja profeettojen perustukselle, Jeesuksen Kristuksen (tuon profeetan) ollessa itse tärkein kulmakivi (Ef. 2:20), miksi niin monet pastorit ovat hiljaa tämän Jumalan antaman aiheen kohdalla?

Pohtiessani tätä, minulle valkeni, että Raamatussa on täyttynyttä profetiaa (historia) ja täyttymätöntä profetiaa (tulevat tapahtumat).

Tietenkin kaikki profetiat olivat täyttymättömiä silloin, kun Jumala antoi ne, mutta asianlaita ei ole näin enää.

Joulutarina, pääsiäistarina ja evankeliumi olivat kaikki profetioita aikoinaan.

Joulutarinan osalta, Jeesuksen neitseestä syntyminen; se, että hänen palvelutehtäväänsä edeltäisi huutavan ääni erämaassa; että ihmiset kutsuisivat Häntä Immanuel'iksi (=Jumala kanssamme); että Hänet kutsuttaisiin ulos Egyptistä (Joosefin ja Marian Egyptiin pakenemisen jälkeen); että Herodes murhaisi vauvoja, jne., olivat kaikki täyttymättömiä profetioita. Mutta tänään ne ovat kaikki täyttyneitä profetioita (historiaa, jos näin haluat).

Pääsiäistarinan osalta, se, että Jeesus ratsasti Jerusalemiin aasilla; että hänet kavallettaisiin 30 hopearahasta; että väärät todistajat nousisivat Häntä vastaan; että Häntä vihattaisiin ilman syytä; että Hän olisi haavoitettu meidän rikkomustemme tähden; että hänen kätensä ja jalkansa olisi lävistetty; että Häntä pilkattaisiin; että ihmiset heittäisivät arpaa Hänen vaatteista; että Hänet herätettäisiin kuolleista, jne., olivat kaikki täyttymättömiä profetioita. Mutta tänään ne kaikki ovat täyttyneitä profetioita (lisää historiaa, jos näin haluat).

Evankeliumin suhteen, Jeesuksen kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus ovat toteutunutta profetiaa (lisää historiaa).

Niinpä ongelma ei ole se, että jotkut saarnaajat eivät saarnaa Raamatun profetiaa; vaan se, että he saarnaavat vain täyttynyttä Raamatun profetiaa (historiaa), ja he ovat tyytyväisiä jäädessään vapaaehtoisesti tietämättömiksi (ja antavat heidän seurakuntajäseniensä olla tietämättömiä) täyttymättömästä Raamatun profetiasta (tulevat tapahtumat).

Se, että Jeesus tuomitsi fariseukset ja kirjanoppineet katselemasta säätä eikä merkkejä (Matt. 16:1-3); se, että Jeesus itki, koska juutalaiset eivät tienneet Hänen voittoisan Jerusalemiin saapumisensa päivää (Luuk. 19:41-42), ja se tosiasia, että Jeesus kehotti meitä toistuvasti valvomaan, on huolettomasti pyyhkäisty sivuun, aivan kuin sillä ei ole väliä, valvovatko ihmiset hengellisesti vai eivät.

Miksi tämä on tärkeää?

Yhtäältä, suuressa lähetyskäskyssä Jeesus sanoi, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää (Matt. 28:20). ”Kaikki asiat” sisältää Raamatun profetian.

Toiseksi, ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa” (2. Tim. 3:16). Koska Jumala innoitti profetiat, niitä ei pitäisi sivuuttaa.

Toisaalta ajatus, että Jumala ei halua ihmisten tuntevan profetioita ennenkuin ne täyttyvät, on naurettava. Miksi Jumala lupaisi jollekin seppeleen näiden Kirjoitusten rakastamisesta, jos Hän ei halunnut saarnaajien saarnaavan niistä? Miksi Jumala ei haluaisi, että saarnaajat saarnaavat jotain, joka on kristillisen seurakunnan autuas toivo? Miksi Jumala ei haluaisi saarnaajien saarnaavan jotain, joka saa ihmiset luopumaan synneistään? Kuka tai mikä hiljentää saarnaajamme?

Vanhassa testamentissa profeetan ja papin rooli oli toisinaan erilainen; ja Uudessa testamentissa profeetan ja pastorin rooli on joskus erilainen (Ef. 4:11).

Vanhassa testamentissa Jumala nosti joskus profeettoja kehottaakseen pappeja, jotka olivat tippuneet raiteelta, katumaan ja palaamaan takaisin raiteelle.

Tämä voi tapahtua tänäänkin, kun monet profetianopettajat kehottavat pastoreita saarnaamaan profetiasta ainakin silloin tällöin.

Niitä, joita on kutsuttu saarnaamaan Sanaa, on todennäköisesti kutsuttu saarnaamaan koko Sanaa, ei 60-75 prosenttia siitä.

Profetia Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

Sananen Amir'ilta Jeesuksen paluuta koskien

Tässä lyhyt rohkaiseva ja haastava kehotus israelilaiselta Amir Tsarfati'lta, joka löytyy hänen blogistaan (http://beholdisrael.org/news-israel/amirs-blog). Erittäin ajankohtaista nyt, kun maailmallisuus rehottaa kristillisissä seurakunnissa, varsinkin Suomen Siionissa kaiken maailman Missiomaailmoineen. Kirjoituksen suomensi: Samuel Korhonen

------------------------

Odotatko sinä innokkaasti Hänen paluutaan?

http://beholdisrael.org/news-israel/amirs-blog/are-you-eagerly-awaiting-his-return

March 24, 2018Raamattu sanoo, että todelliset uskovat eivät ole tästä maailmasta. Minkään tässä maailmassa ei tule saada meitä innostumaan enemmän kuin se paikka, jota Jeesus on mennyt meille valmistamaan!

Fil. 3:18-21 sanoo: ”... Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi....”

Itkemmekö niiden vuoksi, jotka vaeltavat maailmassa?

Onko mielemme maallisiin?

Pidämmekö kiinni taivaan kansalaisuudestamme?

Vaellammeko voiton emmekä tuhon polulla?

Odotammeko innokkaasti Vapahtajaamme?

Olemmeko tietoisia siitä, että tämä alennustilan ruumiimme kohta muutetaan?

Kuten Paavali sanoo Timoteukselle: ”Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.” (2. Tim. 4:8)

Tämä on se uskovan toivo!

Maailma ja maailmallinen seurakunta pitää sen poissa sinusta! Ne alentavat ajatuksen Hänen pikaisesta paluustaan viemään morsiamensa tarinoiden ja satujen kategoriaan! Miksi? Koska ilman tätä toivoa meistä tulee maailmallisia ja maailmanmielisiä!

Saatana ei tiedä pikaisesta tuhostaan! Me kuitenkin tiedämme ja tämä tieto on VOIMAA!

tiistai 24. huhtikuuta 2018

Viha kristinuskoa ja kristittyjä vastaan kasvanut länsimaissa ja muualla ollen ennustettua Pyhässä kirjassa

Tässä hyvinkin aikaamme osuva pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa käsitellään kristityn ja tämän maailman suhdetta, kun maailma suhtautuu yhä vihamielisemmin Jumalan kansaan ja Hänen Sanaansa. Pastori Farag ottaa esille muutaman esimerkin Amerikasta, jotka kertovat tylyä kieltä kristinuskon vastaisuudesta varsinkin Amerikan liberaaleilla alueilla, Kaliforniassa ja New Yorkin seudulla. Ei kuitenkaan mikään yllätys, sillä lähestymme Jeesuksen Kristuksen paluuta noutamaan seurakuntansa, joka kokee yhä enemmän vainoja. Ennen Jumalan tuomioiden alkamista Ilmestyskirjan 6. sinetissä, on 5. sinetti, jossa Jumalan sanan ja todistuksensa tähden surmatut marttyyrisielut pyytävät Jumalaa kostamaan verensä niille, jotka maan päällä asuvat. ”Heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.” (Ilm. 6:11) Eli vainojen lisääntyminen on suuri merkki ajassamme. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.

----------------------------

Mid-East Prophecy Update – April 22nd, 2018


J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapel-seurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma Lähi-Idän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä esimerkillisen tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä. Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 22.4.-18. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-04-22.pdf

Pastori J.D. kertoo siitä, kuinka maailmasta on tullut yhä vihamielisempi Jumalan kansaa ja Jumalan Sanaa kohtaan.


- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua jostakin, mitä Herra oli todellakin vaikuttanut sydämeeni kuluneella viikolla.
- Herra on puhunut minulle siitä, kuinka me uskovina Jeesukseen Kristukseen olemme ylittäneet tervetulleina olemisemme ajan tässä maailmassa.
- Niinpä Jumala haluaa saada aikaan lumouksen haihtumista uskovien elämässä kun tulee kyse tästä maailmasta, valmistaakseen meitä ikuisuuteen.
- Ei tarvitse katsoa pidemmälle kuin kasvavaan vihamielisyyteen sekä juutalaisia että kristittyjä kohtaan, kun me kiidämme loppuhetkeä kohti.
- On tärkeää ymmärtää, että vihamielisyyttä kristittyjä kohtaan Amerikassa esiintyy Israelin tapahtumien taustalla.
- Tällä tarkoitan sitä, että kun suursodan uhka Lähi-idässä kasvaa, niin samoin tapahtuu sodan kohdalla Jumalan kansaa ja Jumalan Sanaa vastaan.
Perjantaina CBN julkaisi raportin siitä, miten eräs lakiehdotus (Bill) on yhden askeleen lähempänä lakia ja voisi lopulta johtaa Kalifornian osavaltion kieltämään Raamatun. ”Seksuaalivähemmistöjä myötäilevä lakiehdotus (pro-LGBTQ bill) on nopeasti menossa Kalifornian osavaltion lakiasäätävään kokoukseen sen jälkeen kun se hyväksyttiin permannolla torstaina. Lakiehdotus menee nyt osavaltion senaatin äänestykseen. Jos se hyväksytään, Assembly Bill 2943 voisi viime kädessä uhata kristittyjen sanan- ja uskonnonvapautta. Se käyttää osavaltion kuluttajapetossäädöstä rajoittamaan uskonnon- ja sananvapautta kun on kysymys homoseksuaalisuudesta ja sukupuoli-identiteetistä. Tämä merkitsee sitä, että olisi lainvastaista jakaa resursseja, myydä kirjoja, tarjota neuvontapalveluja, tai ohjata joku raamatullisesti pohjautuvaan malliin saadakseen apua sukupuoliseen sekaannukseen ja homoseksuaalisuuteen.

Myöskin perjantaina, CNS News julkaisi raportin siitä, miten GQ-lehti tuomitsee Pyhän Raamatun sanoen, että se on yksitoikkoinen, itsensä kanssa ristiriidassa oleva, moralisoiva (tuomitseva), typerä, ja pahansuopa. ”GQ-lehden toimittajien (The Editors of GQ)” artikkelissa, tämä miesten aikakauslehti haukkuu Pyhän Raamatun, julistaa sen kirjaksi, jota sinun ei tarvitse lukea, ja ehdottaa vaihtoehtoa. ...GQ:n katsaus Pyhään Raamattuun alkaa röyhkeällä kristittyjen vähättelyllä: ”Pyhä Raamattu on luokiteltu erittäin korkealle kaikkien niiden ihmisten taholta, jotka oletettavasti elävät sen mukaan, mutta jotka eivät todellisuudessa ole lukeneet sitä. Ne, jotka ovat lukeneet sitä, tietävät, että siinä on joitakin hyviä osia, mutta kaiken kaikkiaan se ei varmastikaan ole hienoin asia, jonka ihminen on koskaan tuottanut.” ...Mitä tulee pyhän kirjan sisältöön, GQ:n halveksunta on tiivistetty tällä yhdellä lauseella: ”Se on yksitoikkoinen, itsessään ristiriitainen, moralisoiva, järjetön, ja jopa silloin tällöin pahanilkinen.”

Torstaina, edeltävänä päivänä, Jews News julkaisi mitä mielenkiintoisimman artikkelin otsikolla, ”New Yorker kristityille: Emme halua teidänlaisianne tänne nurkkiin pyörimään.” Dan Piepenbring'in kirjoittamassa New Yorker -artikkelissa hän kirjoittaa, kuinka tuon ”brändin saapuminen tänne tuntuu kuin tunkeilulta, ei missään vähäisessä osassa johtuen sen kaikkialle leviävästä kristillisen tradition ylläpitämisestä. Sen päämaja, Atlantassa, on koristeltu Raamatun jakeilla ja patsaalla, jossa Jeesus pesee opetuslastensa jalkoja.” Sen täytyy olla yllätys New Yorkin kristityille ...että he ovat ”tunkeutujia” heidän omassa yhteisössä. Mutta Piepenbring'in maailmassa ulkopuolisia on kuitenkin kartettava. ...Hän lisäksi väittää ...”sen kaupallisevankelinen viestintä on taivutettu ...esikaupunkimaiseen hurskauteen.” Muualla, hän on pöyristynyt siitä, että ravintolan yritystavoite alkaa yhä sanoilla ”Jumalan kunniaksi” ja että proselytismi (aggressiivinen käännytystyö) riehuu Fulton Street -ravintolan pinnan alla, jossa on ...megakirkon kotitekoinen tunnelma.” Näiden lauseiden jokaisesta sanasta huokuu halveksunta. ...Se on vain Piepenbring'in ruikuttava tunnustus, ettei hän pysty käsittelemään mitään aikamme suuresta möröstä: Amerikkalainen evankelikalismi.

- Tässä se, mihin pyrin tällä kaikella: Tämä maailma ei ole kotimme, eikä meidän pitäisi olla yllättyneitä siitä, kun maailma vihaa meitä.
Johannes 15:18-25 (KR 33/38)”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä'.”
- Tässä tärkein asia: Mitä enemmän maailma vihaa meitä, sitä enemmän me haluamme, että Herra tulee ja vie meidät pois tästä maailmasta.
- Sitä vastoin, mitä enemmän maailma rakastaa meitä, ja me puolestamme, rakastamme maailmaa, niin sitä vähemmän kiinnostuneita olemme Herran paluusta meitä varten.
- Näin koska, meistä voi tulla liian ystävällismielisiä tätä maailmaa kohtaan ja kotonamme olevia tässä maailmassa, minkä vuoksi monet eivät ole innoissaan seuraavasta elämästä.
2. Pietarinkirje 3:8-9 (KR 33/38)”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”
Viime viikolla satuin törmäämään meidän YouTube-videon kommenttiin, joka todella antoi minulle hyvin tarpeellisen muistutuksen siitä, miksi on niin tärkeää asioida, kunnes Hän tulee, ja tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin, joita meillä on, saavuttaaksemme kadotetut, kun vielä on aikaa. Kommentti lähetettiin seitsemän vuoden takaiselle videolle koskien sitä, miksi ylöstempauksen on tapahduttava ennen 7-vuotista vaivanaikaa. Kuuntele tätä kommenttia: ”Tämä video tehtiin vuonna 2011, kiitos rakas Jumala, että olet odottanut vuoksemme, sillä pelastuin vasta 2 vuotta sitten ja olen varma, että Hän odottaa niitä, jotka päivittäin kutsuvat Herraa Jeesusta Kristusta pelastuakseen. Kiitos rakas Jumala armostasi ja laupeudestasi, ja minä rukoilen, että paljon muitakin pelastuu, ennenkuin taivaallinen Isämme päättää, että meidän on aika tulla kotiin.”


Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-18 löytyy osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

maanantai 23. huhtikuuta 2018

Israelin viholliset törmäyskurssilla Jumalan kanssa, kun raamatullinen Googin sota lähestyy keväällä 2018

Tässä tuore suomentamani päivitys Lähi-idän tilanteesta profeetallisen ja ajankohtaisen Rapture Ready -sivuston artikkelissa, joka kertaa huhtikuun 2018 tapahtumia. Kirjoittaja uskoo suursodan olevan lähellä, jossa Israelia vastaan hyökkää Venäjän ja Iranin johtama liittouma. Merkkejä ja valmisteluja nykytilanteen eskaloitumiselle on paljon. Tarvitaan vain joku erityinen tapahtuma, joka antaa lopullisen kipinän sodalle.

-------------------------

Törmäyskurssi (Collision Course) :: By Daymond Duck

Published on: April 22, 2018 by RRadmin7 Category: Daymond DuckGeneral Articles

http://www.raptureready.com/2018/04/22/collision-course-daymond-duck/

Olisi väärin sanoa tai päätellä, että kaikki Raamatun profetianopettajat ovat yhtä mieltä siitä kaikesta, mitä Raamattu sanoo Syyrian, Libanonin, Venäjän ja Iranin tulevaisuudesta, koska niin ei vain ole (jotkut ajattelevat, että Psalmi 83 on profetia, joidenkin mielestä se on rukous, ja jotkut luulevat sen olevan molempia, jne.).

Mutta erimielisyyksistä huolimatta, suurin osa Raamatun profetianopettajista, jotka tiedän, uskovat, että edellä mainitut kansat ovat törmäyskurssilla Jumalan kanssa Israelin vuoksi ja että heidän tappionsa on lähellä.

Suurin osa Raamatun profetianopettajista, jotka tiedän, ovat samaa mieltä siitä, että Jumala teki ikuisen liiton Aabrahamin kanssa ollakseen Israelin Jumala ja antaakseen Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudekseen (1. Moos. 17:7-8).

He ovat samaa mieltä siitä, että Israel käänsi selkänsä Jumalalle monta kertaa, mutta Jumala antaa anteeksi Israelin synnit ja saattaa kansakunnan oikeaan suhteeseen Hänen kanssaan tulevaisuudessa (Sak. 13:1; Jer. 31:31-34; Hesekiel 36:24-27; Room. 11:1, 26-27).

He ovat yhtä mieltä siitä, että Jumala kiroaa ne, jotka kiroavat Israelin (1. Moos. 12:3). Syyria, Libanon, Venäjä, Iran ja muut ovat törmäyskurssilla Jumalan kanssa, koska ne kohtelevat Israelia huonosti. Jossain vaiheessa Hän asettaa koukun, vetää heidät Israelin vuorille (Golanin kukkulat) ja tuhoaa heidät (Hesekiel 38:4, 8, 18-22).

He yhtyvät myös siinä, että jotkut näistä kansakunnista mainitaan useiden profeettojen toimesta, ei vain yhden.

Libanon (Gebal ja Tyros) ja Syyria (Assyria) mainitaan Psalmissa 83. Syyria (Damaskos) mainitaan Jesajan luvussa 17 ja Jer. 49:23-27 kohdassa. Iran (Elam ja Persia) mainitaan Jeremian luvussa 49:34-39 ja Hesekielin luvussa 38:5. Venäjä (Maagogin maa) mainitaan Hes. 38-39 luvuissa.

Se tosiasia, että näiden kansakuntien tulevaisuus paljastetaan yhden profeetan kautta ja jonka toinen vahvistaa – sekä se, että nykyiset tapahtumat ovat linjassa sen kanssa, mitä nämä profeetat ovat sanoneet ilman minkäänlaista kiistelyä – on todiste siitä, että tämä törmäyskurssi Jumalan kanssa on oikein ymmärretty ja lähellä.

Ota huomioon se, mitä Jumala on sanonut Venäjälle: ”Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi” (Hes. 38:7).

Tiedä, että Venäjä on valmistautunut siirtämällä suihkukoneita, helikoptereita, laivoja, ohjuksia, sotilaita, sukellusveneitä yms. Syyriaan; että Venäjä on rakentanut sotilastukikohtia Syyriaan; asentanut tutkajärjestelmiä Syyriaan, jne.

Tiedä, että Venäjä on valmistellut joukkojaan (liittolaisia) antamalla Iranin ja Hizbollah'in rakentaa tukikohtia, asetehtaita, maanalaisia laitoksia Syyriassa, jne.

Mieti sitä seikkaa, että Jumala on kehottanut Venäjää ”olemaan varalla heitä varten” (Hes. 38:7) – ja Venäjä on suojannut liittolaisiaan jakamalla tukikohtia heidän kanssaan, toivoen, ettei kukaan hyökkää heitä vastaan peläten tappavansa venäläisiä; että Venäjä on varoittanut Israelia lopettamaan hyökkäykset Syyriassa oleviin kohteisiin; että Venäjä uhkasi ampua koneet alas ja upottaa Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan alukset, jos ne hyökkäisivät Syyriaan, jne.

Huhtikuussa 2017, kaksi Yhdysvaltain sotalaivaa ampui 59 Tomahawk-ohjusta Syyrian sotilastukikohtaan, jossa kemiallisia aseita valmistetaan ja varastoidaan. Sen oli tarkoitus olla varoitus Venäjälle ja Syyrialle, etteivät ne koskaan enää käyttäisi kemiallisia aseita.

Huhtikuun 7. päivänä 2018, Syyria väitetysti käytti kemiallisia aseita siviilejä vastaan Damaskoksen lähellä sijaitsevassa esikaupungissa.

Huhtikuun 9. päivänä 2018, kaksi tunnistamatonta suihkuhävittäjää ampui kahdeksan ohjusta Syyrian lentotukikohtaan, jota Venäjä, Iran ja Syyria käyttävät.

Aluksi Venäjä syytti Yhdysvaltoja. Yhdysvallat kiisti kaiken osallistumisensa. Sitten Venäjä syytti Israelia.

Venäjä oli aiemmin varoittanut Israelia lopettamaan hyökkäykset Syyriassa oleviin kohteisiin, ja jotkut uskovat, että tämä oli käännekohta Venäjälle.

Hyökkäys tappoi 7 iranilaista upseeria ja kiistanalaisen määrän muita ihmisiä.

Iran sanoi, ettei hyökkäykseen jätetä vastaamatta ja uhkasi iskeä Israeliin.

Venäjä tarjoutui yhdistämään voimansa Iranin kanssa, kostamaan Israelille ja puolustamaan yhdessä Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan uhkailemaa hyökkäystä vastaan.

Huhtikuun 11. päivänä 2018, Israel sanoi, että jos Iran iskee Israeliin Syyrian alueelta, presidentti Assad ja hänen hallintonsa ”katoavat kartalta ja maailmasta”.

Tämä on mielenkiintoinen lausunto, kun otetaan huomioon se, että Assad'in palatsi on Damaskoksessa, ja Raamattu sanoo, että Damaskos lakkaa olemasta kaupunki ikuisiksi ajoiksi yhdessä yössä.

Israel varoitti Hizbollah'in johtajia Libanonissa pysymään erossa taistelusta, jos Iran hyökkää Israelia vastaan. Israel sanoi, että heidän kohtalonsa tulee olemaan sama kuin Assad'in, jos he ryhtyvät sotaan.

Huhtikuun 11. päivänä 2018, Israelin pääministeri Netanyahu soitti Venäjän presidentti Putin'ille. Heidän keskusteluaan kuvailtiin erittäin vihamieliseksi.

Hra Putin varoitteli Hra Netanyahu'a ja kehotti lopettamaan hyökkäykset kohteisiin Syyriassa. Hra Netanyahu varoitti Putin'ia siitä, että Israel ei anna Iranin perustaa pysyviä sotilastukikohtia Syyriaan. Keskustelu päättyi kummankin herran periksiantamattomuuteen.

Huhtikuun 13. päivänä 2018, Yhdysvallat, Britannia ja Ranska hyökkäsivät Syyriaan. Damaskoksen keskustan läheisyydessä oli useita suuria räjähdyksiä.

Venäjä, Iran ja Syyria syyttivät Israelin liittolaisia hyökkäyksestä Syyriaan. He sanoivat, että tämä Israelin liittolaisten hyökkäys antaa heille oikeuden hyökätä Israelia vastaan.

Iran uhkasi kostaa alueellisia (Israel) ja kansainvälisiä (Yhdysvallat, Britannia ja Ranska) kohteita vastaan.

Huhtikuun 14. päivä 2018 ilmoitettiin, että Venäjä pyrkii vahvistamaan siteitään Iranin ja Syyrian kanssa samaan aikaan, kun Yhdysvallat, Britannia ja Ranska olivat hyökkäämässä Syyriaan.

USA:n, Britannian ja Ranskan hyökkäyksen aikana Syyrian kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia vastaan, Syyrian ja Hizbollah'in joukot, tuettuna venäläisillä palkkasotureilla, yrittivät ylittää Eufrat-joen vallatakseen Yhdysvaltojen joukkojen hallussa olevan alueen. Tietoja siitä, mitä tapahtui, ei annettu.

Tänä samana päivänä havaittiin ainakin kaksi venäläistä rahtialusta, joihin oli lastattu sotatarvikkeita, ja joiden uskottiin olevan tarkoitettu Syyriassa oleville joukoille. Älä huoli. Se vaatii paljon aseita luoda palo, joka palaa seitsemän vuoden ajan (Hes. 39:9-10).

Huhtikuun 14. päivä 2018 ilmoitettiin myös, että neljää Syyrian sotilastukikohtaa pommitettiin ja useita iranilaisia ​​sotilaita kuoli. Syyria väitti, että Israelin ilmavoimat iski tukikohtiin.

Huhtikuun 14. päivänä 2018, Hizbollah'in johtaja, pääsihteeri Hassan Nasrallah, sanoi, että Israelin hyökkäys sotilastukikohtiin Syyriassa, joka tappoi iranilaisia sotilaita, ”avasi konfliktimahdollisuuden kahden vihollisen välille.” Hän sanoi: ”Olette kasvotusten yhteenotolle Iranin kanssa.”

Huhtikuun 16. päivänä 2018, Israelin puolustusministeri sanoi, että Syyrian armeijaa, Libanonin armeijaa, Hizbollah'ia ja ulkomaalaisia palkkasotilaita ollaan saattamassa Syyriassa olevien iranilaisten komentajien alaisuuteen ja ne muovataan yhdeksi armeijaksi Israelin pohjoisrajalle.

Israelin puolustusministeri sanoi 16. huhtikuuta 2018: ”Israel ei hyväksy rajoituksia sen ”toimiin” Syyriassa Venäjän taholta.”

Huhtikuun 17. päivänä 2018, Israel julkaisi valokuvia viidestä iranilaisesta lentotukikohdasta Syyriassa; se sanoi, että Iran lennättää sotilaita ja aseita Syyriaan (lisää ruumiita haudattavaksi ja palon polttoaineeksi) ja kokoaa joukkojaan Israelin rajalle; Israel syytti Irania valmistautumisesta hyökkäämään Israelia vastaan; Israel vahvisti joukkojaan Libanonin ja Syyrian vastaisella rajallaan; varoitti kansaansa mahdollisesta tulevasta yhteenotosta; ja varoitti Irania siitä, että Israel tulee kostamaan suurella voimalla.

Huhtikuun 18. päivänä 2018 kerrottiin, että Iranin maajoukkojen komentaja oli sanonut: ”Päivämäärä on asetettu” Israelin tuhoamista varten.

On mahdotonta ennustaa, mitä tapahtuu lähiviikkoina. Israelin viholliset voivat käynnistää rajallisen hyökkäyksen. Jumala voi vetää heidät sotaan tai viivästyttää sitä, mutta kun tämä tapahtuu, aikakauden loppu on täällä ja se voi tuoda dramaattisia muutoksia maaplaneetalle (tarvetta maailmanjohtajalle, rauhansopimukselle, vaikuttaa öljyn hintaan, jne.).

Pahoittelen tämän artikkelin pituutta. Viimeisten noin kymmenen päivän aikana, merkittäviä asioita on tapahtunut lähes päivittäin (kuin synnytyskipuja). Tämä on erittäin vakavaa.

Profetia Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

perjantai 20. huhtikuuta 2018

Jumalan viha – myyttiä vai todellisuutta?

Seuraavassa Samuel Korhosen suomentamassa artikkelissa käsitellään Jumalan luonnetta, joka usein väärinymmärretään jopa kristittyjen keskuudessa. Unohdetaan Jumalan pyhyys, mikä ei voi katsoa syntiä läpi sormien, vaan seurauksena on yksilöä tai kansakuntaa koskeva Jumalan viha (tuomio), joka esiintyy eri tavoin. Siispä Jumala ei ole vain jonkinlainen kosminen rakkautta jakeleva automaatti, vaan tuomitsee hyvyydessään vääryyden vuodattamalla vihaansa. Kuitenkin vihassaan Jumala muistaa myös tietyssä vaiheessa armon ja kehottaa ihmisiä parannukseen. Näin tuomiot tulevat vaiheittain. Erittäin ajankohtainen artikkeli nyt, kun Jeesuksen toinen tulemus on lähellä.

-------------------------

Jumalan viha – myyttiä vai todellisuutta?
Dr. David R. Reagan

 
Hänen vihansa suuri päivä.” Englantilainen taidemaalari John Martin (1789-1854).

Taannoin 1990-luvun puolivälissä eräs suosittu puheohjelmien juontaja Oklahoma City'n sekulaarilta radio-asemalta haastatteli minua live-ohjelmassa puhelimen kautta. Hän oli nähnyt kirjoittamani artikkelin koskien kristillisten järjestöjen taloudellista vastuuta ja oli tykännyt siitä.

Hän aloitti haastattelun antaen minulle armollisesti tilaisuuden puhua keskeytyksettä noin 10 minuuttia siitä, kuinka Jumala muutti elämäni ja kutsui minut palvelutyöhön. Siirryimme sitten puhumaan skandaaleista, jotka olivat hiljattain keikuttaneet kristillistä yhteisöä maanlaajuisesti.

Sopimaton sana

Kaikki meni hyvin, kunnes juontaja pyysi minua tiivistämään palvelutyöni perussanoman. Vastasin, että Jumala on kutsunut minut julistamaan ”pikaista Jeesuksen paluuta vihassa.”

Ennenkuin ehdin selittää, juontaja keskeytti minut. ”Mitä tarkoitatte, 'vihassako'?” hän kysyi.

Tarkoitan, että Jeesus tulee hyvin pian vuodattamaan Jumalan vihan niiden päälle, jotka ovat hyljänneet Jumalan rakkauden ja armon.”

Teidän Jumalanne on hirviö!” hän tiuskaisi ja sitten lisäsi: ”Satun olemaan kristitty ja voin kertoa teille, että minun Jumalani ei satuttaisi kirppuakaan!”

Se haastattelu loppui siihen. Hän lopetti puhelun. En saanut tilaisuutta vastata hänen väärään Luojaamme koskevaan esitykseensä.

Saatanan suuri petos

Radiohaastattelijan kiivas reaktio Jumalan vihaan ei yllättänyt minua. Se on luonteenomaista sekä kristityille että ei-kristityille ja olen törmännyt siihen usein.

Saatana on myynyt maailmalle väärän tavaraselosteen koskien Jumalan luonnetta. Useimmat ihmiset, niin kristityt kuin ei-kristityt, ovat taipuvaisia näkemään Jumalan jonkinlaisena kosmisena teddykarhuna.

He näkevät Hänet isona ja lämpöisenä ja pehmeänä, täynnä ääretöntä rakkautta ja anteeksiantamusta. Hän ei voisi satuttaa kärpästäkään, eikä ainakaan olla niin julma, että voisi tuomita tai vahingoittaa ainuttakaan kuvakseen luotua olentoa. Tuomiopäivänä Jumala antaa jokaiselle vain ison halin ja iskee silmää heidän synneilleen.

Ainoa vika tässä ihanan lohdullisessa kuvassa on, että se on valhe suoraan helvetin kuilusta.

Todellinen Jumala

Raamattu kyllä opettaa, että Jumala on rakastava, kärsivällinen, välittävä ja anteeksiantava (Ps. 86:15 ja Joh. 3:16). Kuten apostoli Johannes sen ilmaisee: ”Jumala on rakkaus” (1. Joh. 4:8).

Kaksi lempikohtaani Raamatussa korostavat Jumalan henkilökohtaista rakastavaa luonnetta. Toinen on apostoli Pietarilta. 1. Piet. 6:6-7 sanoo, että meidän tulee heittää kaikki murheemme Jumalan päälle sillä hän pitää teistä huolen”. Se on hyvin lohduttava ajatus.

Toinen kohta, jota rakastan lukea uudelleen ja uudelleen, sisältää profeetta Jeremian puhumia sanoja Valitusvirsien luvussa 3:
    22 Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: 
     
    23 se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa
     
    24 Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni; sentähden minä panen toivoni häneen.
Raamattu opettaa kuitenkin, että on olemassa toinenkin Jumalan luonteen puoli, joka on yhtä tärkeä. Se on se puoli, jonka Saatana haluaa meidän jättävän huomiotta ja hän on onnistunut erinomaisesti saamaan papit ohittamaan sen. Sehän ei tuota suosittuja saarnoja! Puhun tietysti Jumalan pyhyydestä (3. Moos. 11:44, Jes. 6:3 ja 1. Piet. 1:16).

Armo vai viha?

Raamattu opettaa, että Jumala on täydellisesti pyhä. Johtuen tästä ominaisuudestaan Hän ei voi suvaita syntiä (4. Moos. 14:18). Raamattu sanoo, että Jumalan täytyy käsitellä synti ja Hän tekee sen toisella kahdesta tavasta — joko armolla tai vihalla.

Kaikki meistä näyttävät tuntevan jakeen Joh. 3:16 — hyvin lohduttava jae Jumalan rakkaudesta meille. Mutta harvat meistä näyttävät olevan tietoisia sanoista, jotka on tallennettu muutamaa jaetta myöhemmin kohdassa Joh. 3:36 — sanoissa Johannes Kastajan saarnasta: Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

Apostoli Paavali korosti tätä seikkaa saarnaamisessaan ja opetuksessaan. Efesolaiskirjeen 5. luvussa hän varoittaa moraalittomuudesta, ahneudesta ja epäjumalanpalveluksesta ja sitten lisää tämän huomautuksen: Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia (Ef. 5:6).

Tulemme Jumalan armon alle asettamalla luottamuksemme Jeesukseen ja ottamalla itsellemme Hänen sovitusuhrinsa elämäämme (1. Joh. 1:7). Jeesuksen ulkopuolella ei ole mitään pelastusta (Apt. 4:10-12). Ne, jotka ovat hyljänneet Jumalan ilmaisen armon lahjan Jeesuksessa, ovat Jumalan vihan alla (Joh. 3:36), eivätkä voi syyttää muita kuin itseään.

Muuttumaton Jumala

Huolimatta Raamatun selvästä opetuksesta, että Luojamme on sekä rakkauden että vihan Jumala, en koskaan lakkaa hämmästelemästä pastoreiden määrää, joihin törmään ja jotka väittävät, että vihan Jumala on Vanhan Testamentin Jumala eikä Uuden. Samalla he ohittavat toisen selvän Raamatun opetuksen, Malakia 3:6, jossa Jumala puhuen itsestään sanoo: Sillä minä, Herra, en muutu . . .”

Uusi Testamentti vahvistaa tämän tärkeän seikan jakeessa Hepr. 13:8, jossa sanotaan:Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.”

Silti näyttää, että Jeesus esitetään saarnoissa aina nöyränä ja lempeänä Vapahtajana, joka on täynnä armoa ja anteeksiantamusta. Se on totta, mutta se ei ole koko kuva. Jeesus nuhteli fariseuksia ankarasti kutsuen heitä ”ulkokullatuiksi”, ”käärmeiksi” ja ”kyykäärmeitten sikiöiksi.”

Samoin kirjeissään Vähä-Aasian seitsemälle seurakunnalle Jeesus tuomitsi Tyatiran seurakunnan siitä, että se suvaitsi väärää naisprofeettaa. Hän kutsui seurakuntaa parannukseen ja sitten varoitti, että jos he kieltäytyisivät tekemästä parannusta moraalittomuudestaan, Hän heittäisi rikkurit ”tautivuoteeseen” ja ”tappaisi heidät rutolla” (Ilm. 2:22-23, NASB: with pestilence).

Vihan lajit

Raamattu paljastaa useita eri puolia Jumalan vihasta:

Seuraamuksellinen viha — Tätä voisi sanoa ”vihan kylvämiseksi ja korjaamiseksi”. Se on viha, jonka tuomme päällemme, kun korjaamme sen, minkä kylvämme elämällä syntisesti.

Tuhoava viha — sellaisena, kuin se ilmenee katastrofeissa, joko luonnon tai ihmisen aiheuttamissa, kuten syyskuun 11. päivän iskut. Jumala sallii niitä keinona kutsua ihmisiä ja kansakuntia parannukseen.

Hylkäävä viha — Jumalan osoittama viha, kun Hän kääntää selkänsä ihmiselle tai yhteiskunnalle sallien itsetuhon.

Eskatologinen viha — Suuren Ahdistuksen aikana Jumalan viha vapautetaan koko maailman päälle.

Iankaikkinen viha — Lopullinen rangaistus, jonka Jumala antaa helvettiin lähetettäville.

Hylkäävä viha

Jumalan hylkäävä viha on se, jota kansakuntamme kokee nyt. Jälleen, tämän tyypin viha voi kohdata niin yksilöä kuin yhteiskuntaa.

Raamatullinen esimerkki siitä yksilön elämässä voidaan nähdä Simsonin tarinassa. Vaikka Jumala käytti häntä väkevästi suojelemaan Israelia filistealaisilta, hän jatkoi seksuaalisessa synnissä siihen pisteeseen, että Raamatun mukaan Herra oli poistunut hänestä” (Tuom. 16:20). Seuraus oli, että hän joutui filistealaisten vangiksi ja päätyi itsemurhaan.

Roomalaiskirjeen 1. luvussa apostoli Paavali varoittaa voimakkaasti Jumalan hylkäävästä vihasta koskien kansakuntia. Hän sanoo, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. . .” (Room. 1:18). Sitten hän jatkaa kertoen, kuinka Jumala tekee tämän käsitellessään kansakuntaa, joka kapinoi Häntä vastaan.

Ensin Jumala ottaa askeleen taaksepäin ja madaltaa kansakuntaa ympäröivää suojamuuria sallien pahuuden lisääntyä. Seuraus on seksuaalisen synnin purkaus (Room. 1:24-25), joka tapahtui maassamme 1960-luvulla.

Jos kansakunta kieltäytyy katumasta, Jumala ottaa toisen askeleen taaksepäin ja madaltaa suojamuuria edelleen (Room. 1:26-27), mikä tuottaa homoseksuaalisuuden vitsauksen. Jälleen, tämä maa on kokenut tätä toista vaihetta aina 1990-luvulta, mutta se sai vauhtia vuonna 2003, kun korkein oikeutemme poisti kaikki sodomiaa koskevat lait.

Jos kansakunta jatkaa kapinoimistaan, Jumala ottaa kolmannen askelen taaksepäin ja hylkää sen kelvottoman mielensä valtaan” (Room. 1:28). Maamme saavutti tämän turmeluksen asteen, kun korkein oikeus hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot kesäkuussa 2015 ja presidenttimme juhli päätöstä valaisemalla Valkoisen Talon seksuaalisen perversioliikkeen sateenkaariväreillä.

Tuleva viha

Jumalan eskatologinen viha lankeaa koko maailman päälle, kun Jeesus palaa (Juuda 1:14-15). Jeesuksen paluuta kuvaava kohta Ilmestyskirjassa sanoo, että Hän palaa ”tuomitsemaan ja sotimaan vanhurskaudessa” (Ilm. 19:11).

Ensimmäisellä kerralla Jeesus tuli täynnä rakkautta ja sääliä silmät kyynelissä, mutta kun Hän palaa, Hän tulee kostamaan (Ilm. 6:12-17) ja Hänen silmänsä ovat kuin tulen liekit (Ilm. 19:12). Hän tulee tuhoamaan Jumalan viholliset (Ilm. 19:11).

Maailman presidentit ja kuninkaat ja pääministerit polvistuvat ja huutavat kallioita ja vuoria peittämään heidät; niin suuri on oleva Herran kauhu (Ilm. 6:15-17). Synnin tekijät kompastelevat kuin sokeat ja heidän verensä vuodatetaan kuin saasta (Sef. 1:17).

Vihan tarkoitus

Tekeekö tämä Jumalasta ”hirviön”? Ei! Päinvastoin, se osoittaa Hänen hyvyytensä, sillä kuinka voisi hyvä Jumala olla välittämättä pahuudesta ja synnistä ja jättää sen rankaisematta? Hänen vihansa pahuutta kohtaan todistaa Hänen vanhurskautensa.

Profeetta Naahum tiivistää sen parhaiten. Kirjoittaen Jumalan rakkaudesta hän sanoo: Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat(Naahum 1:7). Kuitenkin muutamaa jaetta aiemmin Naahum puhuu myös Jumalan pyhyydestä ja vihasta:

2 Kiivas Jumala ja kostaja on Herra. Herra on kostaja ja vihastuvainen. Herra kostaa vihollisilleen ja pitää vihaa vihamiehillensä.

3 Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Herra ei jätä rankaisematta. . .

Jumalan vihan ensisijainen syy ei milloinkaan ole halu rangaista. Sensijaan sen tarkoitus on tuoda ihmisiä parannukseen, jotta he pelastuisivat. Vihassaankin Jumala muistaa armon.

Jumala osoittaa armonsa vihassa siinä, ettei milloinkaan vuodata vihaansa varoittamatta. Hän yritti varoittaa Sodomaa ja Gomorraa Aabrahamin kautta. Hän varoitti Nooan ajan maailmaa sen kautta, että Nooa saarnasi 120 vuotta. Hän lähetti sekä Joonan että Naahumin varoittamaan Niiniven pakanallista kaupunkia.

Ajattele myös sitä, että Hän lähetti profeetan toisensa jälkeen kutsumaan Israelia ja Juudaa parannukseen (2. Aik. 36):

15 Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän väliä heille varoituksia sanansaattajainsa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustansa.

16 Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut.

Jumalan armo vihassa ilmenee myös siinä, että Hän aina vie lopulliseen vihansa vuodattamiseen pahenevan tuomioiden sarjan kautta. Näitä parannukseen kehottavia tuomioita kuvaillaan yksityiskohtaisesti kohdassa 5. Moos. 28:15-57.

Tämä Jumalan vihan ominaispiirre tulee ilmi Ahdistusta koskevissa profetioissa. Sensijaan, että kerralla vuodattaisi vihansa maailman kapinallisten kansakuntien päälle tuhoten heidät yhdessä hetkessä valtavassa katastrofissa, Hän alistaa maailman sarjalle tuomioita, jotka järjestään kasvavat laajuudessa ja voimakkuudessa (Ilm. 6; 8-9; 16).

Vaikka useimmat eivät tee parannusta reagoidessaan näihin tuomioihin (Ilm. 9:20-21), niin silti löytyy suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä”, joka tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen (Ilm. 7:9).

Näitä radikaalisti erilaisia reaktioita Jumalan vihaan havainnollistaa Billy Graham'in usein esittämä anekdootti: ”Sama aurinko, joka sulattaa voin, myös kovettaa saven.” Jumalan viha sulattaa jotkin sydämet katumukseen, mutta vaikuttaa paatumuksen monien muiden sydämissä.

Viha ja lunastetut

Monet kristityt reagoivat negatiivisesti Raamatun profetiaan. Ei ole ollenkaan harvinaista kuulla kristityn sanovan tähän tapaan: ”En halua kuulla mitään profetiasta, koska se on täynnä synkkyyttä ja tuomiota (gloom and doom).”

Niin, siinä on paljon synkkyyttä ja tuomiota niille, jotka kieltäytyvät vastaamasta Jumalan rakkauden lahjaan Jeesuksessa, mutta pelastetuille siinä on vain hyviä uutisia.

Vanha Testamentti päättyy kohtaan, joka esittää lopunajan profetian sekä synkkyyden että ilon. Malakia sanoo, että kun Herra palaa, niin se päivä on oleva kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia” (Malakia 4:1). Se on huono uutinen.

Ajattele kuitenkin hyvää uutista: Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat (Malakia 4:2).

Yhdelläkään Jumalan lapsella ei ole mitään syytä pelätä Jumalan vihaa. Paavali kirjoittaa, että koska olemme vanhurskautetut hänen veressään, me pelastumme hänen kauttansa vihasta”
(Room. 5:9). Ja mitä lohdullisimmassa jakeessa (1. Tess. 1:10) Paavali sanoo tessalonikalaisille, että Jeesus ”pelastaa” lunastetut ”tulevasta vihasta”.

Vetoomus

Oletko sinä armon vai vihan alla? Pallo on sinulla. Jeesus tulee pian. Kun hän ilmestyy, niin onko Hän sinun autuas toivosi, vai pyhä kauhusi? Huudatko vuoria kaatumaan päällesi? Vai käytkö hypellen kuin navetasta vapautettu vasikka?

Jumala rakastaa sinua ja haluaa, että vastaanotat Hänen Poikansa Vapahtajanasi, niin että tulet armon alle ja voit osallistua tapahtumaan, joka toteutuu, kun Jeesus palaa:

Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat (Jes. 35:10).

keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

Rohkaisun ja toivon sana uskoville, jotka odottavat ylöstempausta, Lähi-idän tilannetta silmällä pitäen huhtikuussa 2018

Tässä tuore suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa rohkaistaan ja annetaan toivoa niille meistä, jotka odotamme Jeesuksen paluuta ylöstempauksessa. Kaikki nojautuu luottamukseen Raamatun profetioihin, jotka toteutuvat pian Lähi-idän suunnalla. Etenkin Jesajan profetia Damaskoksen äkillisestä tuhosta voi olla se seuraava suuri maailmanpoliittinen vedenjakaja, joka laukaisee liikkeelle oikean tapahtumien vyöryn. Ei tarvitse kuin selailla muutamia uutisraportteja viime viikolta, kun voi tehdä johtopäätöksen lähestyvästä Googin sodasta, jonka katalysaattorina on Assadin Syyria. Israel on tullut yhä rohkeammaksi toimissaan ja uhkuu voimaa, mutta sen viholliset eivät jää pekkaa pahemmiksi. Erityisesti Iranin seuraavaa siirtoa odotellaan Israelin suhteen.

---------------------------

Mid-East Prophecy Update – April 15th, 2018


J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapel-seurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma Lähi-Idän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä esimerkillisen tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä. Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 15.4.-18. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-04-15.pdf

Pastori J.D:llä on rohkaisun ja toivon sana Lähi-idän tilannetta silmällä pitäen.


- Haluan johdatella tämänkertaista profetiapäivitystä jollakin sellaisella, jota Herra on muistuttanut minulle vuosien ajan auttaakseen minua pysymään radalla.
- Se on yksinkertainen totuus silloin, kun en tiedä, että voin luottaa siihen, mitä tiedän nyt, ja se mitä tiedän, on, että Jumala on hyvä ja ohjaksissa.
- Se mistä haluan puhua tänään, on sitä, mitä voimme tietää ja tiedämme tapahtuvaksi, koska meille kerrotaan Raamatussa, että niin tulee tapahtumaan.
- Tämänkertaisen profetiapäivityksen lopussa haluan viedä sen askeleen pidemmälle ja puhua siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa meille tänään.
- Erityisesti, mitä tämä kaikki merkitsee niille, jotka joutuvat hyvin vaikeisiin koettelemuksiin, ja jotka ikäänkuin roikkuvat ohuen langan varassa.
- Myöskin niitä varten, jotka saattavat halvaantua pelosta epävarman tulevaisuuden johdosta pelottavassa maailmassa.
Apostoli Paavali kirjoitti toisessa kirjeessään Timoteukselle (1:7), muistuttaen hänelle, että Pyhä Henki, jonka Jumala antoi meille ja joka asuu meissä, ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan antaa meille voiman, rakkauden ja raittiuden hengen, joten emme hajoa emotionaalisesti ja henkisesti, kun näyttää siltä, että kaikki ympärillämme on hajoamassa.
Totuus asiasta on, että emme saa olla yllättyneitä siitä, mitä näemme maailmassa tapahtuvan, koska Jeesus kertoi meille sen, mitä tapahtuisi ennenkuin se tapahtuu, joten kun se alkaa tapahtua, ei-uskovaiset uskoisivat ja uskovaiset nostaisivat päänsä ja katsoisivat ylös, tietäen, että heidän ruumiinlunastuksensa lähestyy.
- Sovellan tuota kun sanon näin, että pyhät kirjoitukset kertovat meille, että tämä on juuri sitä, mitä tapahtuisi Lähi-idässä, erityisesti Syyriaa koskien.
- Vaikka on olemassa paljon, josta emme tiedä, niin se, minkä tiedämme, on että Jesaja 17:1 kertoo meille Syyrian Damaskoksen joutuvan hävitetyksi kaupunkina.
- Vaikka emme tiedä niin paljon siitä, mitä todella tapahtuu Venäjän ja Iranin suhteen, niin Hesekiel 38 sanoo, että ne hyökkäävät Israeliin Syyrian kautta.
- Emme myöskään tiedä, milloin kaikki tapahtuu, mutta tiedämme 1. Tessalonikalaiskirjeen luvusta 5:3, että tuho tulee yhtäkkiä (sudden destruction).
- Nimittäin, kun he sanovat ”rauha ja turvallisuus (peace and security)”, heitä kohtaa äkillinen tuho niinkuin synnytyskipu yllättää raskaana olevan vaimon.
- Lisäksi meille kerrotaan, etteivät he voi paeta edellämainittua äkillistä tuhoa, mikä vihjaa siihen, että siellä on niitä, jotka pääsevät pakoon.
Seuraavaksi, ei missään erityisessä järjestyksessä, on useita tuoreita uusia raportteja, joista olen vakuuttunut ilman epäilyksen häivää, että ne osoittavat näiden edellämainittujen Raamatun profetioiden pikaiseen täyttymiseen. Aloitan eilisellä Haaretz'in raportilla, jossa Iranin presidentti Hassan Rouhani sanoi, että Yhdysvaltojen johtama ohjusisku Syyriaan tulee aiheuttamaan tuhoa Lähi-idässä.

Tämä oli eilen, mutta torstaina ennen Syyriaan kohdistettua iskua The Times of Israel lainasi iranilaista viranhaltijaa, joka uhkasi, että Iran tuhoaisi Israelin ja lisäsi, ”Iran ei ole Syyria ja jos Israel haluaa selviytyä vielä muutaman päivän, sen on lopetettava tämä lapsellinen peli.” ”Iranilla on kyky tuhota Israel ja antaessaan aihetta, Tel Aviv ja Haifa pyyhkäistään maan tasalle”, hän sanoi, Iranin Fars-uutistoimiston mukaan.

Jos kuvittelet, että Israel aikoo pysyä toimettomana kaikkien näiden sotauhkausten kanssa, ajattele uudestaan, kuten osoitetaan tässä Israel Today -lehden raportissa, joka kertoo siitä, miten Israel uhkaa kukistaa Syyrian hallinnon, jos Iran tekee mitä tahansa hulluja liikkeitä. Lainaten raporttia: ”Tiistaina Iran uhkasi ankarilla vastatoimilla sen jälkeen kun Israel oli väitetysti pommittanut iranilaisten hallussapitämää lentotukikohtaa keskisessä Syyriassa. ”Rikokset eivät jää vaille vastausta”, vakuutti Ali Akbar Velayati, Iranin korkeimman johtajan Ajatollah Ali Khamenei'n korkea-arvoinen neuvonantaja. Keskiviikkona, Israelin viranomaiset antoivat samalla mitalla takaisin, ja totesivat, että jos Iran tekisi mitään typeriä liikkeitä, niin kaikki, mitä se on saavuttanut Syyriassa viimeisen kymmenen vuoden aikana, haihtuisi savuna ilmaan. Johtavat israelilaiset puolustusviranomaiset kertoivat merkittävälle toimittajalle nimeltä Ben Caspit, että Syyrian diktaattori ja Iranin liittolainen Bashar al-Assadin hallitus ja Assad itse katoaisivat kartalta ja maailmasta, jos iranilaiset yrittävät vahingoittaa Israelia tai sen intressejä Syyriasta käsin.”

Mennäänpä Venäjään ja tähän Ynet News'in raporttiin, jonka lainauksessa Venäjän presidentti Vladimir Putin tuomitsee iskun Syyriaan, jonka käynnisti Yhdysvallat ja sen liittolaiset ”aggressiivisena tekona”, joka pahentaa humanitaarista katastrofia Syyriassa. ...Kremlin antamassa lausunnossa, Venäjän johtaja sanoi, että Moskova kutsuu koolle YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunnon USA:n, Britannian ja Ranskan suorittaman ohjusiskun vuoksi. Putin lisäsi, että iskulla oli ”tuhoisa vaikutus koko kansainvälisten suhteiden järjestelmään”.

Eilen, The Times of Israel julkaisi koko tekstin Trump'in puheesta koskien ilmaiskuja Syyriassa, ja haluan jakaa lainauksen Yhdysvaltain presidentiltä, koska uskon, että se sopii kaikkeen siihen, mitä olemme tarkastelleet tähän mennessä. ”Ei mikään määrä amerikkalaista verta tai kallisarvoisuutta voi tuottaa kestävää rauhaa ja turvallisuutta Lähi-itään. Se on ongelmallinen paikka. Yritämme tehdä siitä paremman paikan, mutta se on ongelmallinen paikka.”

- Kuten mainitsin alussa, päätän tämänkertaisen päivityksen puhumalla siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa jokaiselle meistä.
- Erityisesti niille, jotka pelkäävät tai ovat erittäin lannistuneita. Haluan viettää loput yhteisestä ajastamme tänään puhumalla toivosta.
- Toivoa niille, jotka ovat väsyneitä ja menettäneet toivon, ja mikä ehkä tärkeämpää, koskien niitä, jotka pelkäävät menettävänsä sen toivon.
Roomalaiskirje 15:13 (KR 33/38)”Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.”
1. Pietarinkirje 1:3-4 (KR 33/38)”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten.”


Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-18 löytyy osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com