Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

perjantai 30. marraskuuta 2012

Eksponenttikäyrä -- Merkki Jeesuksen pikaisesta paluusta?

"Mutta ottakaa vaari itsestänne, ettei syämiänne raskauta kohtuuttomuus ja juoppous ja elatuksen murheet ja se päivä yllätä teitä äkkiarvaamatta niinkuin paula. Sillä se saavuttaa kaikki, jotka koko maan kasvoilla asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, jotta voisitte paeta tätä kaikkea tulevaa ja seisoa Ihmisen Pojan edessä." Luukas 21:34-36 Aapeli Saarisalon UT:n käännöksen, Neljä Evankeliota, mukaan.

Liitteenä hyvin vakava artikkeli, The Exponential Curve, David Reagan'in lehden Lamplighter uusimmasta numerosta -- tietysti suomennettuna.

Bileamin Aasi (Samuel Korhonen)

On kyllä oikea namuartikkeli Samuelilta ja kannattaa ehdottomasti lukea ja levittää eteenpäin. Tuli just sopivaan aikaan kun monilta alkaa vähitellen usko hiipua Jeesuksen toisen tulemuksen suhteen (neitsyet nukahtavat, Matt. 25:1-13) mutta Samuel jaksaa pitää meitä vielä hereillä uskollisen ja ymmärtäväisen palvelijan tavoin (Matt. 24:43-47). Artikkeli sisältää paljon merkittävää tilastotietoa (graafisesti esitettynä myös) elämän eri alueilta osoittamaan että elämme aivan viimeisissä päivissä ennen Vapahtajamme paluuta. Yksinkertaisesti kaikki kiihtyy ja huipentuu loppua kohden eksponenttikäyrän tavoin. Artikkeli on väkevä todistus Raamatun lopunajan profetioiden toteutumisesta ajassamme ja kehoitankin lukijoita ottamaan vaarin ajanmerkeistä, jotka osoittavat Jeesuksen pikaiseen paluuseen. Uskomattomien kohdalla on tehtävä parannus synneistä ja uskottava Raamatun evankeliumi jotta vältyttäisiin Jumalan vihalta. Kristityille puolestaan tämä on rohkaiseva ja uskoa vahvistava kirjoitus. -Olli

----------------------------------------

Eksponenttikäyrä
Merkki Jeesuksen pikaisesta paluusta?
The Exponential Curve
Is it a sign that Jesus is returning soon?
by Dr. David R. Reagan


by Dr. David R. Reagan

Oletko pannut merkille, että melkein kaikki elämässä näyttää kiihtyvän? Tieto on räjähtänyt. Me matkustamme nopeammin ja kauemmas kuin milloinkaan ennen. Välitön maailmanlaajuinen kommunikaatio on tullut tavanomaiseksi ja käytössämme olevat mahdollisuudet ovat käsittämättömät.

Ajanmerkki

Raamattu opettaa, että tämä elämän kiihtyminen, jota koemme, on lopunajan merkki – merkki, joka enteilee Herran pikaista paluuta.

Ajattele jaetta Daniel 12:4. Tässä jakeessa Herra sanoo Danielille, että yksi lopunajan merkki on matkustamisen ja tiedon lisääntyminen. Seuraavassa Living Bible'n mukaelma jakeesta: “Daniel, keep this prophecy a secret . . . Seal it up so that it will not be understood until the end times when travel and education shall be vastly increased (Daniel, pidä tämä profetia salaisena. . . . Sinetöi se niin, ettei sitä ymmärretä ennenkuin lopunaikana, jolloin matkustaminen ja koulutus lisääntyy valtavasti)”

Sama käsitys lopunajan kiihtymisestä löytyy myös Uudesta Testamentista. Jeesus puhui siitä keskustellessaan opetuslastensa kanssa lopunaikojen merkeistä, jotka ennakoisivat Hänen paluutaan (Mt. 24:5). Hän mainitsi hyvin erilaisia merkkejä – hengellisiä, luontoon, yhteiskuntaan ja maailmanpolitiikkaan liittyviä – ja sitten Hän sanoi, että nämä merkit olisivat kuin ”synnytystuskia” (Mt. 24:8).

Jokainen äiti tietää, että kun vauvan synnytys lähestyy, niin synnytyskivut lisääntyvät kahdella tavalla. Ne lisääntyvät tiheydeltään ja voimakkuudeltaan. Siten Jeesus sanoi, että mitä lähemmäksi tulemme Hänen paluutaan, sitä tiheämmiksi ja voimakkaammiksi nuo merkit käyvät. On enemmän maanjäristyksiä ja voimakkaampia. Samoin sellaiset asiat kuin nälänhätä, rutto ja sota, lisääntyvät esiintymistiheydessä ja voimakkuudessa.

Matemaattinen käsite

Matematiikassa tällaista kehitystä sanotaan ”eksponenttikäyräksi”. Tämä termi tulee siitä, kun nopea kasvu piirretään taulukkoon. Kun jonkin kasvua tai vähenemistä kuvataan graafisesti, niin muutosnopeudesta tulee eksponentiaalinen, silloin kun se alkaa lisääntyä tai vähentyä niin nopeasti, että viivasta tulee lähes pystysuora.

Asia on niin, että Raamattu osoittaa, että eksponenttikäyrä on yksi lopunajan merkeistä ja väitteeni on, että me elämme keskellä eksponenttikäyrää. Elämme siis lopunajassa.

Esimerkkejä käyrästä

Kahdeskymmenes vuosisata oli eksponenttikäyrän vuosisata. Ajatelkaamme joitakin esimerkkejä.

1) Väkiluku — Väestötieteilijät arvioivat, että maailman väkiluku Jeesuksen aikaan oli vain 200 miljoonaa. [1] Meni 1650 vuotta, ennenkuin maailman väkiluku kaksinkertaistui! Mutta sen jälkeen se alkoi kaksinkertaistua hyvin nopeasti, koska teollisuusvallankumous tuotti modernin lääketieteen, joka puolestaan vähensi lapsikuolleisuutta ja nosti elinikää.

Kuten seuraava tilasto osoittaa kaksinkertaistumisvauhti on nyt saavuttanut räjähdysmäiset (exponential) mittasuhteet. [2]

Kristuksen aikaan
200 miljoonaa
1650
1650 vuotta
400 miljoonaa
1850
200 vuotta
1,3 miljardia
1950
100 vuotta
2,5 miljardia
1980
30 vuotta
4,5 miljardia
2000
20 vuotta
6,0 miljardia

Avain tähän ilmiömäiseen kasvuun on jälleen ollut moderni lääketiede. Useimmat ihmiset eivät tiedosta, kuinka moderni lääketieteemme todella on ja kuinka radikaalisti se on vaikuttanut elämäämme. Esimerkiksi USA:ssa odotettavissa oleva elinikä vuonna 1900 oli 47 vuotta. [3] 20. vuosisadan lopussa se oli 77 vuotta. Se merkitsee 30 vuoden lisäystä odotettavissa olevassa eliniässä sadan vuoden aikana!

Monet terveysongelmat, joita tänä päivinä pidetään pieninä, olivat tappavia vielä 19. vuosisadalla – umpisuolentulehdus on hyvä esimerkki. Ensimmäisen maailmansodan (1918-1919) aikaisessa influenssaepidemiassa kuoli yli 40 miljoonaa ihmistä, koska tauti yleensä kehittyi keuhkokuumeeksi eikä silloin ollut pätevää keinoa hoitaa keuhkokuumetta. Näin siksi, koska ensimmäinen antibiootti, penisilliini, keksittiin vasta vuona 1928. [4]

Elämä ennen 20. vuosisataa oli lyhyt ja brutaali – usein täynnä kärsimystä. Jos olet 35 vuotias, tai vanhempi, olet elänyt kauemmin kuin valtaosa ihmiskuntaa. [5] Tässä eräs hämmästyttävä tosiasia: Kaksi kolmasosaa kaikista ihmisistä, jotka ovat eläneet 65 vuoden ikäisiksi, ovat elossa tänä päivänä! [6]

2) Tieto – Toinen asia, joka lisääntyy räjähdysmäisesti, on tieto. Profeetta Danielille sanottiin nimenomaan, että tieto lisääntyisi valtavasti lopunaikana (Dan. 12:4) ja niin on käynyt. Itseasiassa olemme niin hukkua uuden tiedon tulvaan, että on vaikeaa enää löytää viisautta, koska viisaus tulee tiedon pohtimisesta.

Yo. käyrä osoittaa johtavan
internetpalveluiden tarjoajan, America
Online'n, eksponentiaalisen kasvun
yhdeksän vuoden aikana (1986-1995)
Vuonna 1986 yhtiöllä oli 50 000
tilaajaa ja 55 työntekijää. Vuoden
1995 lopussa sillä oli lähes viisi
miljoonaa tilaajaa ja yli 3000
työntekijää. (Lähde: Dallas Morning
News, January 11, 1996.)

On arvioitu, että 80% kaikista koskaan eläneistä tiedemiehistä on elossa tänä päivänä. Joka minuutti he lisäävät 2000 uutta sivua ihmisen tieteelliseen tietoon ja heidän yhden vuorokauden aikana tuottamansa tieteellinen tieto veisi aikaa yhdeltä henkilöltä viisi vuotta lukea. [7] Tieteelliset lehdet eivät voi julkaista kaikkia akateemisia kirjoituksia, joita kirjoitetaan. Monien on rajoitettava artikkelit yhden sivun tiivistelmiksi ja silti useimmat artikkelit hyljätään tilanpuutteen vuoksi.

Ajattele, kuinka nopeasti tieto lisääntyy: [8]
Jeesuksen ajasta vuoteen 1500 se kaksinkertaistui (1500 vuotta)
Vuodesta 1500 vuoteen 1750 se kaksinkertaistui jälleen (250 vuotta)
Vuodesta 1750 vuoteen 1900 se kaksinkertaistui jälleen (150 vuotta)
Vuodesta 1900 vuoteen 1950 se kaksinkertaistui jälleen (50 vuotta)
Tänä päivänä tieto kaksinkertaistuu joka 12. kuukausi!

Se merkitsee, että tietosanakirjat ovat vanhentuneita, ennenkuin ne ehditään painaa, mikä on syy siihen, ettei niitä enää julkaista. Maineikas tietosanakirja Britannica lopetti painamisen vuonna 2010 ilmestyttyään 244 vuotta. [9]

Luin hiljattain tuloksesta, mihin eräs tutkimusjärjestö oli päätynyt, että New York Times'in sunnuntainumero sisältää enemmän tietoa, kuin mitä keskiverto henkilö 19. vuosisadalla kohtasi elinaikanaan! [10]

Hämmästyttävin tiedon ala minusta on maailmanlaajuinen verkko (World Wide Web = WWW), johon päästään internetin kautta. Sitä käyttämällä voin sekunneissa päästä Vatikaanin asiakirjoihin ja sitten muutamassa hetkessä voin mennä Jerusalemin Israel-museoon, tai syöksyä takaisin kongressin kirjastoon Washington DC:ssä. Lyhyesti, voin päästä tietoon kaikkialla maailmassa koskaan jättämättä toimistoani.

3) Liikkuminen — Vuonna 1900 tärkein liikkumistapa oli sama, mikä oli aina ollut kautta historian – nimittäin käveleminen tai ajaminen hevosella. Polkupyörää ei ollut keksitty ja höyrykonetta oli sovellettu laivoihin ja juniin, mutta höyryvoimainen liikkuminen oli useimmille liian kallista.

Alla on valokuva New Yorkin 5. Avenue'lta vuonna 1905. Kuten voit nähdä, niin ainoita näkyvissä olevia kulkuneuvoja ovat hevosvetoiset rattaat.


Minulla on samanlainen kotikaupungissani Teksasin Waco'ssa vuonna 1912 otettu kuva. Siinä näkyy kaupungin aukio ja kuten ylläolevassa kuvassa, siinäkin voi nähdä vain hevosvetoisia vaunuja ja rattaita.

Tänä päivänä meillä on autoja (tavallisesti vähintään kaksi perhettä kohti!) ja lentokoneita. Meillä on luotijunia, jotka kulkevat 150 mailia tunnissa ja lentokoneita, jotka ylittävät äänennopeuden. Ja sitten tietysti on olemassa raketti-aluksia, jotka vievät astronautteja kiertämään maata.

Vuonna 1866 Mark Twain matkusti Pyhälle Maalle. Häneltä kesti kolme kuukautta päästä sinne. Tänä päivänä ryhmä voi nousta suihkukoneeseen New York'issa ja olla Tel Aviv'issa 13 tunnissa (ja useimmat valittavat sitä, kuinka kauan matka kesti!).

Keskimääräinen yhden henkilön kulkema matka Yhdysvalloissa 19. vuosisadalla oli 500 mailia vuodessa. Monet elivät ja kuolivat eivätkä koskaan päässeet sen maan ulkopuolelle, jossa olivat syntyneet! Vuoden 1900 vaiheilla yhden henkilön keskimäärin vuodessa kulkema Yhdysvaltain sisällä oli noussut 1000 mailiin. Tänä päivänä se on 25 000 mailia vuodessa ja monet meistä ajavat autolla vuoden aikana tuplasti tuon määrän maileja.

4) Viestintä – 20. vuosisadan alussa lennätin oli nopeuttanut viestintää huomattavasti ja puhelin oli keksitty, mutta peruskeino, jota useimmat käyttivät tiedon saamiseen, oli edelleen sanomalehti.

Tänä päivänä tiedonvälityksen resurssimme ovat valtavat. Meillä on puhelimet, radio ja televisio. Meillä on eksoottisia laitteita, kuten faksit, hakulaitteet ja kännykät ja me voimme kommunikoida maailmanlaajuisesti satelliittien kautta.

En koskaan lakkaa ihmettelemästä, kun näen jonkun käyttävän luottokorttia arabikaupassa Jerusalemin vanhassa kaupungissa. Kauppa ei ehkä ole muuta kuin alkeellinen aukko seinässä, mutta jossakin siellä pimeässä nurkassa on laite, jossa kauppias voi vetäistä korttia. Jonkin hetken kuluttua hän saa vahvistuksen. Noina muutamina hetkinä kortin numero on välitetty Tel Aviv'iin, Tel Aviv'ista satelliitilla New York'iin, New York'ista luottokorttien prosessointikeskukseen jossakin USA:ssa ja sitten takaisin arabikauppaan Jerusalemissa!

Samoin ihmettelen, kuinka voin istahtaa tietokoneelle kotona tai toimistossa ja internettiä käyttämällä lähettää kirjeen muutamassa sekunnissa melkein minne tahansa maailmassa. Kun vuonna 1995 aloin käyttää internettiä, sitä käytti vain 16 miljoonaa ihmistä. Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1998, käyttäjiä oli 150 miljoonaa. Tänä päivänä sillä on maailmanlaajuisesti 2.2 miljardia käyttäjää! [11]

Jälleen kerran meillä on eksponenttikäyrä.

5) Tietokoneet – Tietotekniikka on vaikuttanut elämän eri puolten räjähdysmäiseen kehitykseen ja eksponenttikäyrä koskee myös tietokoneiden kehitystä. Jokainen, joka yrittää pysyä teränsuulla atk- kehityksessä, tietää, että se on loputonta taistelua, joka kysyy kukkaroa. Kehitys on niin nopeaa, että laitteet ovat vanhanaikaisia muutamassa kuukaudessa.

IBM Sequoia — Kesäkuussa 2012 tästä
tietokoneesta tuli maailman nopein, ohittaen
japanilaisten kehittämän. Se toimii 16.3 petaflopilla,
mikä tarkoittaa, että se voi suorittaa 16.3
kvadriljoonaa (1015) laskutoimitusta sekunnissa!

Vuonna 1970 olin professorina eräässä collegessa, jossa ostimme IBM:n tietokoneen hintaan 100 000 dollaria. Se toimi reikäkorteilla, oli niin iso, että täytti huoneen ja kehitti niin paljon lämpöä, että meidän oli varustettava huone lisäilmastoinnilla. Tuon koneen muisti oli 64K (kilotavua)!

Ellet ole tietokonenörtti, tuo ei puhuttele sinua, mutta jatka lukemista, sillä teen sen ymmärrettäväksi ja samalla havainnollistan, kuinka nopeasti tietokoneteknologia on kehittynyt.

Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1980 tämä palvelutyöjärjestö osti yhden ensimmäisistä valmistetuista pöytätietokoneista. Se oli Tandy TRS 80, Model II. Se maksoi 4800 dollaria (vastaten 12500 tänä päivänä!) Kun käynnistin sen, niin minua hämmästytti ensimmäinen ilmoitus ruudulla: “64K Memory (64 kilotavua muistia)”. Kymmenessä vuodessa olimme tulleet yli tonnin painoisesta tietokoneesta sellaiseen, joka istui pöydällä ja hinnasta oli pudonnut 95%. Muisti oli kuitenkin sama!

Kymmenen vuotta myöhemmin 1990 menin Radio Shack'iin ja ostin sähköisen Rolodex'in, joka oli niin pieni, että se mahtui kämmenelleni. Se maksoi 90 dollaria ja kun käynnistin sen, niin arvaa mitä? Ensimmäinen viesti, joka näkyi ruudulla, oli “64K Memory (64 kilotavua muistia)”.

Tänä päivänä voit ostaa 2.7 gigahertsillä toimivan tietokoneen, jossa on neljä gigatavua muistia ja yhden teratavun kovalevy, alle 500 dollarilla!

Eksponenttikäyrä pätee myös tietotallennusvälineisiin. Ensimmäinen tietokoneessamme TRS 80 käyttämämme lerppulevyke oli kooltaan 8 tuumaa. Siihen mahtui 300 kilotavua tietoa. Muutaman vuoden kuluttua tuli 5¼ tuuman levyke. Siihen mahtui 700 kilotavua. Sitten tuli 3½ tuuman levyke. Sen kapasiteetti oli 1400 kilotavua eli 1.4 megatavua! Seuraava kuumin asia, joka tuli tulossa, oli CD Rom-levyke. Luin hiljattain mainoksen CD:stä, joka sisälsi 134 000 sivua teologisia asiakirjoja – mikä vastaa yli 600 kg kirjoja!

Tänä päivänä valitsemani tietotallennusväline on pikkuinen muistitikku eli flash-asema, johon mahtuu 30 gigatavua!

6) Sotilaallinen voima – Lähes koko kirjoitetun historian ajan ihmisen käytössä oleva aseistus koostui jousista ja nuolista, keihäistä ja katapulteista. Vielä 20. vuosisadan alussa sota oli edelleen alkeellista. Ensimmäinen maailmansota kääntyi pysähtyneeksi näännytyssodaksi, koska kummallakaan puolella ei ollut riittävää voimaa murtautua ulos juoksuhaudoista.

80 vuotta myöhemmin meillä on ilmavoimat, panssarivoimat, ydinaseita ja pitkälle kehitettyjä biologisia ja kemiallisia aseita. Meillä on mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia, jotka voivat kuljettaa ydinpommilastin toiselle puolelle maapalloa. Meillä on laser-ohjattuja ohjuksia, jotka voivat ohjata pommin alas savupiippuun satojen mailien päähän. Meillä on ydinsukellusveneitä, jotka voivat kiertää maapallon ympäri nousematta pintaan. On uskomatonta, että vain yhdellä noista tämän päivän sukellusveneistä on enemmän tulivoimaa, kuin kaikissa toisessa maailmansodassa pudotetuissa pommeissa yhteensä! [12] Ei ole ihme, jos Raamattu sanoo, että ”ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa” (Lk. 21:26).

7) Väkivalta – Luulen, että minun ei tarvitse painottaa, että väkivalta ja laittomuus ovat lisääntyneet. On kuitenkin vaikeaa käsittää, kuinka nopeaa kasvu oli 20. vuosisadan aikana.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että kaikissa Jeesuksen ajoista vuoteen 1900 saakka sodituissa sodissa tapettujen lukumäärä olisi 40 miljoonaa. 20. vuosisadalla kuoli sodissa 231 miljoonaa ihmistä, mikä tekee siitä ennennäkemättömän teurastuksen. [13]

Maailmanlaajuisesti nykyisin riehuu 38 sotaa [14] ja sitten tietysti kuvaan on tullut kansainvälinen terrorismi aiheuttaen kymmeniätuhansia kuolonuhreja. Yksin vuonna 2011 oli maailmanlaajuisesti 10 283 terrori-iskua. [15]

Yhdysvalloissa väkivaltarikollisuus lisääntyi 430% vuosien 1960 ja 2010 välillä. Samana aikana maan väestö lisääntyi vain 67%. [16]

8) Yhteiskunta – Yhteiskunnan hajoamisvauhti on moninkertaistunut, kun väkivalta, pahuus ja moraalittomuus ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Jeesus ennusti, että näin kävisi, sanoessaan, että lopunajan yhteiskunta olisi kuten Nooan päivinä (Mt. 24:37-39), jolloin väkivalta ja moraalittomuus vallitsivat (1.Moos. 6:11).

Paavali ennusti yhteiskunnan hajoamisen kohdassa 2. Tim. 3:1-5, jossa hän kirjoittaa, että lopunaikana ihmiset ovat itserakkaita, rahanahneita, hekumaa rakastavia. Humanismi on itserakkautta ja se on tänä päivänä maailman uskonto naamioituen monien eri kylttien alle. Rahanahneus on materialismia ja raha on tämän ajan jumala. Hekuman rakastaminen on hedonismia ja se on tämän ajan vallitseva elämäntapa.

Jumalaa ei kuitenkaan voi pilkata eikä pettää. Kun yhteiskunta tekee humanismin uskonnokseen, materialismin jumalakseen ja hedonismin elämäntavakseen, niin sillä on hintansa ja se on nihilismi eli epätoivo ja siksi ei ole sattumaa, että näemme yhteiskuntien kaikkialla maailmassa vajonneen epätoivoon.

Olen omin silmin saanut todistaa yhteiskunnan räjähdysmäistä rappeutumista. Synnyin vuonna 1938. Syntymäni aikoihin:
• Abortintekijät pantiin vankilaan.
• Avioliiton ulkopuolista raskautta pidettiin skandaalina.
• Homoseksuaalisuutta pidettiin luonnottomana ja moraalittomana.
• Pornografiaa halveksittiin perversiona.
• Avioliitto oli pyhä. Avoliitto oli tabu.
• Avioero oli häpeä.
• Kodinhoitotyötä kunnioitettiin ja päivähoidon suorittivat äidit kodeissa.
• Lasten hyväksikäytöstä ei oltu kuultu.
• Naiset eivät kiroilleet eivätkä tupakoineet.
• Sanaa “damn (kirottu)” pidettiin elokuvassa rumana sanana. (Filmissä, "Glengarry Glen Ross", vuodelta 1992 esiintyi ”f (v)-alkuinen” sana 138 kertaa 100 minuutissa!) [17]
Voisin puhua vaikka kuinka kauan tavoista, joilla yhteiskuntamme (ja yhteiskunnat kaikkialla maailmassa) ovat päättäneet ”sanoa pahan hyväksi ja hyvän pahaksi” (Jes. 5:20). Kuitenkin dramaattisin keino, mitä voin kuvitella sen havainnollistamiseksi, kuinka nopeaksi yhteiskunnan degeneroituminen on Amerikassa käynyt, on pohtia julkisten koulujen kurinpito-ongelmia koskevien kahden gallup-kyselyn tuloksia, joista toinen on 1940-luvulta ja toinen 40 vuotta myöhäisempi. Molemmat suoritettiin Fullerton'issa, Kalifornian koulupiirissä. Ajattele dramaattisen erilaisia tuloksia (ja itke!):

Tärkeimmät julkisten koulujen kuriongelmat 1940- ja 1980-luvun puolivälissä

1940-luvun puoliväli1980-luvun puoliväli
1) Jutteleminen1) Huumeiden käyttö
2) Purukumi2) Alkoholin käyttö
3) Meluaminen3) Raskaus
4) Juoksenteleminen käytävillä4) Itsemurha
5) Etuileminen jonossa5) Raiskaus
6) Sopimaton pukeutuminen6) Ryöstö
7) Laiminlyönti laittaa paperi roskakoriin7) Päällekarkaus

(Lähde: Time Magazine, February 1, 1988)

9) Luonnonkatastrofit – Raamattu sanoo, että myös luonnonkatastrofit lisääntyvät räjähdysmäisesti lopunaikana ja juuri näin on käymässä.

Ajattele näitä tilastoja 13 vuoden ajalta luonnonkatastrofeista omassa maassamme lokakuusta 1991 marraskuuhun 2004: [18]
• Yhdeksän kymmenestä suurimmasta vakuutustapahtumasta USA:n historiassa.
• Viisi USA:n historian kalleinta hurrikaania.
• Kolme USA:n historian neljästä suurimmasta tornadoparvesta.
Ja tämä kaikki oli ennen vuoden 2005 hurrikaani Katrinaa!

Kun kaikenlaiset luonnonkatastrofit yhdistetään maailmanlaajuisesti, niin alla olevasta taulukosta voit nähdä, kuinka nopeasti ne lisääntyvät; keskimäärin 300:sta vuonna 1980 lähes tuhanteen vuonna 2010.


Tämä on muuten parempi tapa tarkastella luonnonkatastrofeja verrattuna yhdentyyppisten katastrofien tarkasteluun. Näin siksi, koska yhdentyypin katastrofi voi estää toisentyyppisen tapahtumista.

Salli minun havainnollistaa. Juuri nyt (2012) maamme kokee pahinta kuivuuttaan nykyajan historiassa, kun 61% maasta kärsii siitä. Kuivuuden sivuvaikutus on kuitenkin, että meillä on alhaisimmat tornado-luvut 60 vuoteen. Tornadojahan ei voi olla ilman ukkosmyrskyjä. Kuivuus on myös suuresti vähentänyt tulvia.

10) Talous – Tämä tuo meidät ihmisen aiheuttamaan katastrofiin – nimittäin hillittömään kulutukseen, joka on tullut luonteenomaiseksi modernille hyvinvointivaltiolle.

Allaolevan kaavion havainnollistama eksponenttikäyrä on johtamassa valtiomme tuhoon.


Vei 200 vuotta, että valtiomme saavutti biljoonan dollarin velkarajan vuonna 1980. 30 vuotta myöhemmin, 2010, se oli noussut 14 biljoonaan (biljoona on miljoona miljoonaa, 10 potenssiin 12 – kohtalaisen iso luku. Suom. huom.) Nyt (2012) se on juuri noussut 16 biljoonaan. Sen kasvuvauhti on 75 miljoonaa tunnissa. Pelkästään korkoa kertyy 50 miljoonaa tunnissa. [19]

Hyvä keino havainnollistaa tämän suunnattoman velan vaikutusta, on pohtia kuinka paljon se on henkeä kohti USA:ssa. Tea Party'n puoluekokouksessa vuonna 2010 noin neljävuotias pikkutyttö nähtiin kantamassa kylttiä, jossa luki: ”Minulla on jo velkaa 38 375 dollaria ja minä omistan vain nukkekodin!” Tuon jälkeen yksilöllinen velka on kasvanut 51 000 dollariin. [20]

Lyhyesti: valtiomme on konkurssissa ja taloutemme voi romahtaa millä hetkellä tahansa.

11) Maailman evankeliointi — Eivät kaikki eksponenttikäyrät ole huonoja. Moderni teknologia on tehnyt mahdolliseksi, että evankeliumia saarnataan miljardeille ihmisille käyttämällä sellaisia välineitä, kuin lyhytaaltoradio, elokuvat, satelliittitelevisio.

Ja jälleen, tämä ilmiömäinen kehitys on Raamatun profetian toteutuminen. Jeesus itse sanoi: “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” (Matteus 24:14).

Ajattele raamatunkäännöksiä. Vuonna 1800 oli 71 kokonaista tai osittaista. Vuoden 1930 vaiheilla tuo luku oli noussut 900:aan. Tänä päivänä niitä on 2100 ja 1900 käynnissä. [21]

Nuo tilastot ovat muuten vähän harhaanjohtavia, koska ne jättävät vaikutelman, että monilla ei edelleenkään ole Raamattua omalla kielellään. Tosiasia on, että olemassaolevat käännökset kattavat kaikki maailman tärkeät kielet edustaen yli 90% maailman väestöstä. Nykyisin käynnissä olevat käännökset ovat heimokielille, joita puhuu kutakin alle 100 000 ihmistä.

Maaliskuussa 1995 Billy Graham lähetti Puerto Ricosta evankeliumin sanoman, joka välitettiin 37 satelliitilla 185 maahan kaikkiaan 117 eri kielellä! Yli 1.5 miljardia ihmistä katseli ohjelmaa. On arvioitu, että enemmän ihmisiä kuuli tuon saarnan, kuin on kuullut evankeliumin sen jälkeen, kun se ensi kerran julistettiin apostoli Pietarin kautta 2000 vuotta sitten! [22]

Koskien maailman lähetystyötä osallistuin 1990-luvun puolivälissä lähetyskonferenssiin, jossa eräs pääpuhujista kertoi, että 70% kaikesta lähetystyöstä historiassa oli tehty vuoden 1900 jälkeen ja 70% siitä vuoden 1945 jälkeen – kaikki johtuen tietysti modernin tekniikan käyttöön ottamisesta. [23] Tulokset ovat olleet valtavat:
Vuonna 1900 Afrikassa oli 10 miljoonaa kristittyä. Nyt: 516 miljoonaa [24]

Vuonna 1949 Kiinassa oli 700 tuhatta kristittyä. Nyt: 70 miljoonaa [25]

Vuonna 1899 latinalaisessa Amerikassa oli 50 tuhatta kristittyä. Nyt: 60 miljoonaa [26]

Ja muslimilähteiden mukaan joka päivä 16 000 muslimia kääntyy kristinuskoon; kuusi miljoonaa vuodessa [27]
Maailmanlaajuisesti kristittyjen määrä on lähes nelinkertaistunut viimeisten sadan vuoden aikana noin 600 miljoonasta vuonna 1910 yli kahteen miljardiin vuonna 2010 käsittäen kolmanneksen maailman väestöstä. [28]

Kääntymisvauhti on eksponenttikäyrällä: [29]
1800 -- 100 päivässä
1900 -- 1000 päivässä
1950 -- 4000 päivässä
1980 -- 20 000 päivässä
1990 -- 86 000 päivässä
1995 -- 100 000 päivässä
2010 -- 175 000 päivässä
 
12) Maailmanpolitiikka — Eksponenttikäyrä pätee myös maailmantapahtumiin. Habakuk 1:5 on yhtä ajankohtainen, kuin olisi kirjoitettu eilen: ”Katsokaa kansojen joukkoon, katselkaa ja kauhistukaa, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos siitä kerrottaisiin.”

Otin sapattivapaan vuonna 1987 ja kirjoitin kirjan nimeltä Trusting God. Seitsemän vuotta myöhemmin vuonna 1994 otin uuden sapattivapaan ja kirjoitin tuon kirjan täysin uudelleen. Harjoitus antoi minulle tilaisuuden pohtia menneitä seitsemää vuotta kahden sapattivapaan välillä. Olin hämmästynyt – jopa järkyttynyt – maailmantapahtumien nopeasta ja ällistyttävästä luonteesta.

Kuka olisi osannut uneksia vuonna 1987, että seuraavien seitsemän vuoden sisällä jokin seuraavista tapahtumista olisi toteutunut? –
• Berliinin muurin kaatuminen.
• Itä-Euroopan rauhanomainen vapautuminen kommunismista.
• Neuvostoliiton romahtaminen.
• Saksojen jälleenyhdistyminen.
• Islamin elpyminen ja sen nousu suurimmaksi uhkaksi maailmanrauhalle.
• Puolen miljoonan amerikkalaisen sotilaan lähettäminen toiselle puolelle maapalloa puolustamaan maata (Kuwaitia), josta useimmat amerikkalaiset eivät olleet koskaan edes kuulleet.
• Rabin'in ja Arafat'in välinen kättely, joka on johtanut siihen, että Israel on luovuttanut osia sydänmaastaan PLO:lle.
Jos vuonna 1987 olisit ennustanut jonkin näistä tapahtuvan, olisit päässyt hullujen kirjoihin. Näiden tapahtumien nopeus ja radikaali luonne on henkeäsalpaava. Ne korostavat mahdottoman mahdollisuutta ja paljastavat varmasti, että ihminen ei ole ohjaksissa.

Käyrän merkitys

Mitä sitten tämä kaikki merkitsee sinulle ja minulle? Haluaisin mainita ainakin kolme asiaa.

Ensiksikin eksponenttikäyrä todistaa, että Raamatun profetia on totta. Herra on sanonut meille, mitä aikoo tehdä lopunajalla ja meidän olisi parasta kiinnittää huomiota siihen, mitä Hän on sanonut.

Toiseksi eksponenttikäyrään liittyvän profetian toteutuminen osoittaa, että Jumala on ohjaksissa. Silloinkin, kun näyttää, että kaikki tämän maan päällä on riistäytynyt hallinnasta, voimme olla turvallisella mielellä, että Jumala orkestroi kaikkea historian kaaosta oman Poikansa lopulliseksi voitoksi. (Psalmi 2).

Kolmanneksi eksponenttikäyrä on hyvin tärkeä todiste siitä että me elämme laina-ajalla. Se osoittaa tosiasiaan että Jeesus on aivan Taivaan porteilla, odottaen Isänsä käskyä palata takaisin.

Varoitus ja havainnollistaminen

Haluan päättää varoittamalla vakavasti, että aikaa ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä.

Monet tänä päivänä tekevät niin. He sanovat: ”Aion ottaa Herran vakavasti, kunhan saan kouluni käytyä”; tai ”kunhan saan työpaikan”; tai ”kunhan pääsen alkuun urallani”; tai ”kunhan pääsen naimisiin”; tai ”kunhan saan lapseni kasvatettua”. Aika on kallisarvoista. Sitä on jäljellä hyvin vähän. Nyt on aika ottaa Herra vakavasti.

Salli minun havainnollistaa, kuinka tärkeä ajoitus on, palaamalla eksponenttikäyrään. Olettakaamme, että laitamme yhden bakteerin maljaan ja olettakaamme, että se kaksinkertaistuu kerran sekunnissa. Kuinka monta bakteeria luulisit olevan maljassa 30 sekunnin kuluttua? Vastaus on: uskomattomat 1 073 741 824 kpl. Se on toista miljardia vain 30 sekunnissa! Näin hirvittävän tehokas on eksponenttikäyrä.

Viekäämme nyt tämä havainnollistaminen askelta pitemmälle. Jos tuo malja 30 sekunnin kuluttua on puolillaan, niin kuinka kauan kestää, ennenkuin se on täynnä? Vastaus on: yhden sekunnin (koska seuraavan sekunnin aikana se jo kaksinkertaistuu). Näin äkillinen on eksponenttikäyrä.

Tämä on sitä, mitä Raamattu tarkoittaa sanoessaan, että ihmiset tulevat sanomaan: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, kun ”äkillinen turmio” yllättää heidät (1. Ts. 5:3).

Kutsu toimimaan

Pidätkö sinä aikaa itsestäänselvyytenä? Älä tee niin. Eksponenttikäyrä on vain yksi monista Jumalan antamista merkeistä varoittamaan meitä Hänen Poikansa pikaisesta paluusta. Raamattu sanoo, että ainoa syy, miksi Jeesus ei ole palannut, on, koska Jumala ei halua kenenkään hukkuvan:
”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen” (2. Piet. 3:9).
Ajanmerkit huutavat taivaista, että Jeesus palaa pian vuodattamaan Jumalan vihan niiden päälle, jotka hylkäsivät Hänen rakkautensa ja armonsa. Oletko sinä valmis Hänen paluuseensa? Oletko sinä asettanut luottamuksesi Jeesukseen Herranasi ja Vapahtajanasi? Ymmärrätkö, että Jumala käsittelee syntiä vain kahdella tavalla?

Ajattele jaetta Joh. 3:36: ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

Oletko sinä armon vai vihan alla? Jumala käsittelee syntiä vain toisella noista kahdesta tavasta. On kunniakas asia olla Jumalan armon alla. On hirvittävä asia olla Hänen vihansa alainen.

Älä sulje korviasi ajanmerkeille. Aika toimia on nyt. Ellet ole kristitty, niin kurottaudu uskossa ja ota vastaan Jeesus Herranasi ja Vapahtajanasi. Jos olet jo tehnyt sen, niin omista elämäsi pyhyyteen ja evankelioimiseen.


Viitteet

1) The National Academies Press, "World Population Problems: The Growth of World Population," www.nap.edu/openbook.php?record_id95438page=8.
2) Worldmeters, "World Population Statistics," www.worldmeters.info/world-population, pages 3-4.
3) Laura B. Shrestha, "Life Expectancy in the United States," http://aging.senate.gov/crs/aging1.pdf, page 10.
4) Infoplace, "Medical Advances Timeline," www.infoplace.com/ipa/Ao932661.html, pages 1-4.
5) Michael D. Lemonick, "Working Stiffs," Time magazine, April 6, 1998, pages 60-61.
6) Edwin J. Pittock, "Is Living Longer More Than We Bargained For? America's Crisis in Aging," www.csa.us/SeniorPopulationGrowth.aspx.
7) Seven-Minute Sermons, "Sustainable Knowledge at Work," http://sevenminutesermons.wordpress.com/2012/02/17/sustainable-knowledge-at-work.
8) "Knowledge Doubling," http://epoq.wikia.com/wiki/Knowledge_doubling.
9) Julie Bosman, "After 244 Years, Encyclopaedia Britannica Stops the Presses," The New York Times, March 13, 2012, http://mediadecoder.blogs.nytimes.com.
10) Oakton Community College 24/7 Library Research guide and Webletter, "Are You Information Savvy?" www.oakton.edu/user/4/jmayzel/247/savvy.htm, page 1.
11) Sam Nurmi, "Internet 2011 in Numbers," http://royal.pingdom.com/2012/01/17/internte-2011-in-numbers, page 4.
12) PBS, "Ship Guide: USS George Washington," www.pbs.org/wnet/warship/submarines/guide8.html.
13) Milton Leitenberg, "Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century," www.cissm.umd.edu, page 4.
14) Wikipedia, "List of Ongoing Military Conflicts," http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ongoing_military_con-flicts, pages 1-4.
15) Haaretz, "Terrorist Attacks Drop Nearly 12% Worldwide in 2011, U.S. Report Shows," http://haaretz.com.
16) The Disaster Center, "United States Crime Rates 1960-2010," www.disastercenter.com/crime/uscrime.htm.
17) Brian Rentschler, "Review: Glengarry Glen Ross," http://screenrant.com/review-glengarryglen-ross-brian-385, page 3.
18) Robert Longley, "FEMA's List of Top 10 U.S. Natural Disasters," http://usgovinfo.about.com.
19) "U.S. Debt Clock," www.usdebtclock.org.
20) Ibid.
21) Wycliffe Bible Translators, "The Worldwide Status of Bible Translation," www.wycliffe.org/About/Statistics.aspx.
22) Sherwood Eliot Wirt, "A Personal Look at Billy Graham," http://www.ccel.us/billy.ch27.html, page 4.
23) From notes taken by the author.
24) Charles Colson, "How Christianity is Growing Around the World," www.cbn.com.
25) Bible Probe, "The New Church: Miracles and Conversions China and More," http://proregeforum.com/mes-sages/414.html.
26) John L. Allen, Jr., "The Dramatic Growth of Evangelicals in Latin America," National Catholic Reporter, August 18, 2006, http://neronline.org.
27) Ali Sina, "Islam in Fast Demise," www.faithfreedom.org/oped/sina31103.htm, page 1.
28) The Pew Forum, "Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Popula-tion," www.pewforum.org/Chritian/Global-Christianity-exec.aspx, page 1.
29) World Hopper Ministry Travel, "Facts About Missions," www.worldhopperministry.com/why/html.

keskiviikko 28. marraskuuta 2012

Myrkyttikö Israel Jasser Arafatin?

Tässä yksi mielenkiintoinen osio Cutting Edgen tuoreimmasta uutishälytyskirjeestä jossa David Bay analysoi tuoretta uutista jonka mukaan palestiinalaisjohtaja Jasser Arafatin ruumis kaivettaisiin ylös haudasta ja siitä otettaisiin näytteitä mahdollisen myrkytyksen selvittämiseksi Arafatin kuolinsyynä. Tällaiset murhaepäilyt nousivat pintaan viime heinäkuussa kun Arafatin tavaroista löydettiin myrkyllistä Poloniumia joka on erittäin radioaktiivinen aine johon mm. Venäjän tiedustelupalvelun agentti, Aleksander Litvinenko, kuoli sairaalassa vuonna 2006. Arafatin kuolinsyy jäi epäselväksi 8 vuotta sitten kun omaiset eivät antaneet suorittaa kuolinsyyn tutkimusta (ruumiinavaus). Nyt sitten Arafatin leski Suha Arafat vaati heinäkuussa 2012 ranskalaista tuomioistuinta aloittamaan murhatutkinnan miehensä kuolemasta. Israel tietenkin kiistää murhan, mutta jos tulee todistetuksi että Arafat todellakin kuoli myrkytykseen, niin se saattaisi kiristää Lähi-idän tilannetta huomattavasti vasta solmitun tulitauon jälkeen koskien Gazan sotaa. Hamas saattaisi aloittaa rakettihyökkäykset uudelleen. David on sitä mieltä, ettei Israel ole syyllinen ja hän lainailee vanhoja kirjoituksiaan arkistoiduista artikkeleista perustellakseen tämän. Arafat oli vain Illuminatin työrukkanen tiettyä aikaa varten. Uutishälytyskirjeen osion suomensi: Olli R.

Pari uutista liittyen Arafatin murhatutkintaan:

http://www.hs.fi/paivanlehti/#ulkomaat/Arafatin+leski+vaatii+murhatutkintaa+miehens%C3%A4+kuolemasta/a1343704308825

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2012112716377044_ul.shtml (Arafatin ruumis nostettiin haudasta)

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288519571043.html (Arafat sinetöitiin takaisin hautaan - myrkytystutkinta alkaa)

---------------------------------------

News Alert (Uutishälytys) Cutting Edgen sivuilla

Key Events (Avaintapahtumat)

Monday, November 26, 2012


I. Myrkyttikö Israel Palestiinan johtajan, Jasser Arafatin?

Palestiinalaiset väittävät että Arafat myrkytettiin ja ovat kaivamassa haudasta hänen ruumistaan todistaakseen sen.

UUTISKATSAUS: ”Arafatin jäänteet on määrä nostaa ylös haudasta tiistaina”, ABC News, 24. marraskuuta 2012

”Entisen Palestiinan johtajan Jasser Arafatin jäänteitä tullaan kaivamaan haudasta tiistaina osana uudistettua tutkimusta hänen kuolemastaan, sanoi palestiinalainen tutkija lauantaina. Arafat kuoli marraskuussa 2004 (11.11.2004, suom. huom.) ranskalaisessa sotilassairaalassa, kuukausi sen jälkeen kun sairastui yhtäkkisesti. Palestiinan viranomaiset väittävät että Israel myrkytti hänet, mutta eivät ole esitelleet todistusaineistoa. Israel on kieltänyt sellaiset syytökset.”

”Aikaisemmin tänä vuonna, tappavan radioaktiivisen aineen havaitseminen Arafatin vaatetuksen biologisissa jäljissä antoi kipinää uudelle tutkimukselle. Kokeet olivat tuloksettomia, ja asiantuntijat sanoivat että heidän täytyy tutkia hänen jäämistöään tietääkseen enemmän. Tiistaina, sveitsiläiset, ranskalaiset ja venäläiset asiantuntijat tulevat ottamaan näytteitä Arafatin luista, sanoi Tawfik Tirawi, joka johtaa palestiinalaista tiimiä mikä tutkii kuolemaa. He tutkivat näytteitä heidän kotimaissaan.”

Jos palestiinalaiset pystyvät riittävästi osoittamaan että Arafat myrkytettiin, syy tulee luonnollisesti lankeamaan Israelin hallinnon ylle. Jännitteet tulevat jälleen kerran kohoamaan rajusti alueella missä ne uhkaavat alati kuohahtaa pois kontrollista. Mellakoita saattaa tapahtua ja radikaalit voivat aloittaa uudelleen rakettihyökkäykset pikkuruista Israelia vastaan; tietysti, sellaiset hyökkäykset voivat yllyttää IDF’ää (Israelin puolustusvoimat) ryhtymään uudelleen sotaan Hamasin kanssa.

Mutta, vaikka sota ei alkaisi uudelleen johtuen räjähdysherkistä syytöksistä että Israel myrkytti Arafatin, jännitteet saattavat käydä sellaisiin korkeuksiin kuten kärjistää suuresti ”muinaista vihaa” jota arabit ovat pitäneet juutalaisia vastaan Eesaun päivistä lähtien niin kuin Bill Salus niin osuvasti osoittaa hänen DVD’llään, ”Isralestine”. Jumalan perusta Hänen massiiviselle arabien lopunajan tuomiolle on tämä ”muinainen vihanpito”. Sen vuoksi, jos palestiinalaiset toimisivat väkivaltaisesti juutalaisia vastaan tähän uutiseen kohdistuen että Arafat myrkytettiin, niin se tulee tarjoamaan polttoainetta tälle palavalle vihalle saavuttamaan ennennäkemättömät huiput.

Henkilökohtaisesti, minä en tiedä mitä Israel saavuttaisi Arafatin myrkyttämisellä. Kaikesta huolimatta, Jasser Arafat oli egyptiläinen, ei palestiinalainen, ja Venäjän tiedustelupalvelu käsitteli häntä niin että hänen toimensa pitäisivät jatkuvasti padan kiehumassa Israelia vastaan. Rooliaan varten, Israel oli melko tyytyväinen sallimaan Arafatin jatkaa Palestiinan presidenttinä, koska hän ei koskaan kertaakaan todella uhannut Israelia. Hänen johtajuutensa piti palestiinalaiset pysyvästi huomiota herättävän alempiarvoisina taistelussa Israelin kanssa. [Arafat oli kuitenkin eräällä tavalla jarruna Lähi-idän rauhanneuvotteluille ja Ariel Sharon ei halunnut neuvotella hänen kanssaan varsinkaan toisen intifadan puhjettua. Arafatia syytettiin monista terroriteoista elinaikanaan. Vapaamuurari Mahmoud Abbas sopi paljon paremmin Israelille. Epäilen Mossadia teosta. Suom. huom.]

Ole hyvä ja vietä muutama hetki lukeaksesi joitakin arkistoituja Headline News -artikkeleita jotka on kirjoitettu vuonna 2000 tästä varsin mielenkiintoisesta aiheesta:

NEWS1429 – ”WORLD NET DAILY UUTISOI ETTÄ ARAFAT ON: 1) EI-ARABI; 2) LIEKEHTIVÄ HOMOSEKSUAALI; 3) VENÄJÄN ILLUMINISTISEN KGB:n TYÖKALU”

Kuuntele näitä avainlainauksia: ”Arafat on ei-muslimi. Hänen fanaattisuutensa on täysin maallista. Mutta koska hän operoi islamilaisen maailman sisäpuolella, hänen täytyy joskus näyttäytyä kuin olisi muslimien vapauttaja.”

”Arafat on ’liekehtivä homoseksuaali’, ja KGB pyydysti hänet tekemään mitä he käskevät. Nyt, tämä on kuuma uutinen! Koska minulla ei ole mitään faktoja mitkä haastaisivat tämän raportin, minä hyväksyn sen. Jos Palestiinan arabit pääsevät kiinni tähän uutiseen, he voisivat juurikin salamurhata Arafatin, joten minä kehottaisin häntä huolellisesti katsomaan selustaansa. Onko Arafatilla ei-arabeja hänen henkivartijoinaan?”

Muista, tämä artikkeli kirjoitettiin vuonna 2000 ja me oletimme sitten että palestiinalaiset voisivat salamurhata hänet jos he joskus saisivat tietää että hän oli gay.

NEWS1587 – ”15. helmikuuta 2000, paavi Johannes Paavali II solmi liiton Palestiinan Arafatin kanssa Jerusalemin kansainvälistämiseksi! Teosofisen Seuran suunnitelma on raiteilla [NEWS1052 (suomennettu)]”

Tämä tapahtuma osoittaa että Arafat oli yksinkertaisesti vain työkalu Illuminatin käsissä. [Hänhän kuolikin juuri Illuminatin numeroissa eli 11.11., Suom. huom.] Tässä, hän tekee yhteistyötä tulevan Väärän Profeetan (roomalaiskatolisen paavin) kanssa edistääkseen suunnitelmaa tehdä Jerusalemista kansainvälinen kaupunki, suunnitelma, jota sekä juutalaiset että muslimit vastustavat. Arafat ei ollut mikään radikaali palestiinalainen; hän oli Venäjän KGB:n kontrolloima egyptiläinen gay-ihminen edesauttamaan Illuminatin suunnitelmaa.

Sen tähden, jos Arafat osoitettaisiin myrkytetyksi, palestiinalaisten täytyy etsiä syyllistä sisäpuoleltaan. Tietenkään, tuota ei tapahdu koska se on paljon helpompaa syyttää Israelia ja nostaa alueelliset jännitteet pilviin välirikkopisteeseen saakka.

lauantai 24. marraskuuta 2012

Oprah Winfrey ja New Age -seurakunta

Tätä seuraavaa artikkelia Saatana (Lucifer) luultavasti vihaa koska se paljastaa aikamme suurimman ja vaikutusvaltaisimman New Age -teologian levittäjän, amerikkalaisen Oprah Winfreyn, joka omassa laajalevikkisessä TV-show’ssaan aikaisemmin (1986-2011) esitteli ja suositteli merkittäviä New Age -kirjailijoita ja heidän teoksiaan. Winfrey opettaa että jumaluus löydetään jokaisen ihmisen sisältä, korkeammasta minästämme, rinnastaen Jeesuksen Kristuksen vain yhdeksi valaistuneeksi edelläkävijäksi. Jumalaa hän sanoo persoonattomaksi voimaksi ja että se on kaikkialla ja kaikessa (panteismi) jonka luokse on monta tietä. Winfrey toistaa siis käärmeen valhetta Eevalle ja Aadamille paratiisissa joka sanoi että ”te tulette olemaan Jumalankaltaisia ja ette suinkaan kuole” (1. Moos. 3:1-5) kun Jumala oli ensin kieltänyt syömästä siitä puusta. Näin vaarallinen nainen Oprah Winfrey siis on eksyttäessään miljoonia sieluja pois Raamatun totuuksista. Artikkelin suomentaja: Samuel Korhonen

Video: http://www.youtube.com/watch?v=O2FcfL1Oy4M (BEWARE!! "Friendly Deception" : OPRAH'S NEW AGE LUCIFERIAN RELIGION!)

Katso uutinen (30.8.2012): Oprah Winfrey on jälleen julkkisten ykköstienaaja

--------------------------------------

New Age -seurakunta
The New Age Church
by David R. ReaganMaailman suurin seurakunta on sellainen, joka opettaa New Age -teologiaa, joka kieltää kaikki Raamatun perustotuudet. Seurakunnalla on USA:ssa 20 miljoonaa innostunutta jäsentä, jotka ihailevat pastoriaan — Oprah Winfrey'tä.

Uskomaton elämä

Oprah’in elämäntarina on ryysyistä-rikkauteen-sensaatio, joka voi toteutua vain Amerikassa. [4] Hän syntyi Mississippi'ssä aviottomana lapsena teini-ikäiselle äidille. Hänelle annettiin nimi Orpah (Orpa) Ruutinkirjan mukaan, mutta hänen perheensä ja ystävänsä äänsivät sen aina väärin sanoen häntä ”Opraksi”.

Elämänsä kuusi ensimmäistä vuotta hän eli maaseudun köyhyydessä isoäitinsä kasvattamana, joka opetti hänet lukemaan. Seuraavat vuodet häntä palloteltiin sukulaiselta toiselle lopulta päätyen Tennessee'n Nashville'en, jossa hänestä tuli kunniaopiskelija (honors student). Hän voitti puhekilpailun, mikä antoi hänelle täyden stipendin Tennessee'n valtion yliopistoon, joka on mustien laitos ja hän opiskeli siellä pääaineenaan viestintä.

17 vuoden ikäisenä Oprah voitti Miss Black Tennessee -kauneuskilpailun. Se herätti mustien radioaseman huomion ja he palkkasivat hänet tekemään uutisia osa-aikaisesti. Lopulta hänestä tuli Nashville’s WLAC-TV:n nuorin uutisankkuri ja ensimmäinen musta naispuolinen uutisankkuri. Vuonna 1976, 22 vuoden ikäisenä hänestä tuli kello kuuden uutisten toinen ankkuri Baltimore'n TV-asemalla. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli tuon aseman paikallisen puheohjelman, People Are Talking (Ihmiset puhuvat), toinen juontaja.

Vuonna 1983, 29 vuoden ikäisenä, Opra muutti Chicago'on juontamaan matalalle luokiteltua aamun puheohjelmaa. Muutamassa kuukaudessa ohjelma nousi nopeasti luokitusten viimeiseltä sijalta ensimmäiselle ohittaen suositun Donahue Show'n.

Oprah Winfrey Show alkoi syyskuun 8. päivänä 1986 ja hyvin nopeasti ohitti Donahue'n päiväajan puheohjelmien ykkösenä Amerikassa. Siitä saakka Oprah Show on rikkonut kaikki ennätykset. Se on Amerikan historian korkeimmalle luokiteltu ja pisimpään pyörinyt television puheohjelma. Ohjelmalla on 22 miljoonaa katselijaa USA:ssa ja 49 miljoonaa maailmalla yli 120 maassa, joissa sitä lähetetään. Hänen lehtensä, O Magazine, lukijoita on yli kolme miljoonaa. Hänen verkkosivustollaan vieraillaan joka päivä yli 1.3 miljoonaa kertaa. [5] [Winfreyn juontama keskusteluohjelma The Oprah Winfrey Show lopetti toukokuussa 2011 ja oli näin Yhdysvaltain pitkäikäisin päiväaikaan lähetetty television keskusteluohjelma. "Nokialainen" huom.]

Kaikki tämä on ajanut Opran suunnattomaan rikkauteen ja suosioon. Hänen nettovarallisuutensa arvioidaan olevan yli miljardi dollaria. Eräs gallupkysely luokitteli hänet neljänneksi tärkeimmäksi naiseksi koko maailman historiassa! CNN ja Time -lehti ovat molemmat viitanneet häneen ”perustellusti maailman voimakkaimpana naisena”. Hän on saanut yhtä ylistäviä luokituksia lehdiltä Life, USA Today ja Ladies Home Journal. Forbes nimesi hänet maailman voimakkaimmaksi julkkikseksi vuosina 2005, 2007, 2008 ja 2010. Ja vuonna 2010 Life -lehti nimesi hänet yhdeksi sadasta tärkeimmästä ihmisestä, jotka ovat muuttaneet maailmaa — Jeesuksen Kristuksen ja Elvis Presley'n kanssa! [6]

Uskomattoman vaarallinen

Ei ole epäilystä, että Opra Winfrey on maailman suosituin ja vaikutusvaltaisin nainen. Eikä ole myöskään epäilystä, että hän on vaarallisin.

Esitän tämän väitteen epäröimättä, koska hän on tullut esiin New Age -ylipapittarena, joka pettää miljoonia hylkäämään Jumalan Sanan ja omaksumaan sen sijaan vääristetyn teologian, joka tulee suoraan helvetin kuilusta.

Hänen roolinsa hengellisenä johtajana

Hänet tunnustetaan laajalti hengelliseksi johtajaksi. Vuonna 2002 Christianity Today julisti, että hänestä on tullut yksi näkyvimmistä, joihin on viitattu ”todella aikaansa seuraavana ja materialistisena Äiti Teresana”, “hengellisyyden symbolisena keulakuvana”, “Amerikan pastorina” ja “tämän päivän Billy Graham'ina”. [8]

Sitä hengellistä pornoa, jota Opra kaupittelee, kutsutaan uuden aikakauden (New Age) liikkeeksi. On ironista, että Opra väittää olevansa kristitty ja kieltää olevansa uusiaikalainen! Kun eräs kristitty hänen ohjelmansa yleisössä haastoi Opran selvittämään uusiaikalaisuuttaan, niin Opra vastasi: [9]
"Minä en ole mikään uusiaikalainen ja olen vihainen, että minua sanotaan sellaiseksi. Minä yritän avata oven, jotta ihmiset voisivat nähdä itsensä selvemmin ja ehkä olla valo Jumalan tykö pääsemiseksi, miksi tahansa he sitten häntä sanovatkin. Minä en näe henkiä puissa enkä istu tuvassa kristallien kanssa."
Valitettavasti vain juuri tämä kieltäminen paljasti hänen New Age -ajattelutapansa. Huomaa, että hän viittaa Jumalaan ”minä tahansa” ihmiset ”häntä sanovatkin”. Lisäksi hän väittää, että ihmiset voivat olla ”valo” Jumalan tykö pääsemiseksi. Tämä kieltäminen on joko valhe koskien hänen New Age -uskomuksiaan, tai sitten hän on niiden täydellisesti pettämä.

New Age -liikkeen ydin on panteismi — pakanallinen uskomus, että Jumala on kaikessa ja siksi kaikki on Jumala. [10] Tämä uskomus on suoraan vastoin Raamatun opetusta, että Jumala on erillinen ja luomakuntansa ulkopuolella. Panteismin seurausta on uskomus, että Ihminen on jumala ja siksi avain hengelliseen valaistumiseen ja pelastukseen on tunnistaa oma jumaluutensa ja vapauttaa se saavuttamaan Kristus-tietoisuus.

Opra voi kiistää päivät pääksytysten olevansa uusiaikalainen, mutta totuus on löydettävissä hänen kirjoituksissaan ja julkisissa lausunnoissaan ja vieraissa, joita hänellä on ohjelmissaan.

Opran sanoja

Esimerkiksi erään ohjelman aikana haastatellessaan New Age -guru Shirley MacLaine'a Opra sanoi, että olla uudestisyntynyt on sama kuin ”olla yhdistetty korkeampaan minään” ja hän lisäsi, että kun Raamattu sanoo, ”anokaa, niin teille annetaan”, meitä kehotetaan etsimään vastauksia ”intuitiiviselta minältä”. [11]

Ohjelmassa, jossa esiintyi New Age -kirjailijoiden paneeli, Opra sanoi, että hänen mielestään Jumala ei ole ”ripustettu” siihen, mitä me uskomme Hänestä. ”Mikä tahansa tuo voima onkaan, se ei välitä, miksi sitä kutsut. Hänellä ei ole ego-ongelmaa.” Hän jatkoi sanoen: ”Minä uskon VOIMAAN. Minä sanon sitä Jumalaksi.” [12] Raamattu sitä vastoin ilmoittaa Jumalan taivaallisena Isänämme eikä jonakin persoonattomana voimana, joka on ”se”.

Eräässä toisessa ohjelmassa, jossa esiintyi New Age -gurujen paneeli, Opra sanoi: ”. . .yksi suurimmista virheistä, mitä ihmiset tekevät, on uskoa, että on vain yksi tie. Todellisuudessa on monia eri polkuja, jotka johtavat sellaisen luokse, jota kutsut Jumalaksi.” Kun joku yleisöstä oli eri mieltä todistaen uskovansa Jeesukseen, Opra poltti päreensä ja huusi: ”Ei voi olla vain yksi tie!” Hän lisäsi, että hänestä tuntui, että Jumala välittää enemmän meidän sydämistämme, kuin siitä, mitä me uskomme Jeesuksesta. [13]

Kirjassaan, Live Your Best Life (Elä parasta elämääsi), vuodelta 2005, Opra kuvaili teologiaansa uskomuksena, että kaikki on yhtä ja Ihminen on jumalallinen ja voi siten luoda oman todellisuutensa. Hän kehotti ihmisiä meditoimaan ja rukoilemaan (mitä tahansa jumalaa!) ja sanomaan: ”Sydämeni on avoin löytämään sen virtauksen, sen virtauksen, sen virtauksen, joka on elämäni . . . Olen valmis antautumaan sille virtaukselle, joka on elämäni.” [14] Kuulostaako tämä sinusta kristilliseltä rukoukselta? Raamattu opettaa, että meidän tulee luovuttaa elämämme Jeesukselle.

Opra sanoo, että yksi tärkeimmistä kirjoista, mitä hän koskaan on lukenut, on Eric Butterworth'in kirja, Discover the Power Within You (Löydä voima sisältäsi).Tuossa kirjassa kirjailija kirjoittaa: ”Jeesus ei tullut opettamaan meitä, kuinka jumalallinen hän oli, vaan opettamaan, että jumaluus on sisällämme.” [15] Kommentoiden tätä täysin epäraamatullista ja rienaavaa lausuntoa Opra sanoi, että jos Jeesus olisi vaatinut yksinoikeutta jumaluuteen, se olisi tehnyt hänestä suurimman egoistin, mitä koskaan on elänyt.” [16]

Yksi Opran ankarimmista arvostelijoista, David Cloud, sanoo, että ”pähkinänkuoressa Opran evankeliumi on MINÄ”. [17] Kuten hän edelleen huomauttaa, niin Opra on sanonut toistuvasti: ”Jumala tahtoo sinun rakastavan itseäsi. Se alkaa sinusta.” Newsweek kirjoitti vuonna 1997 hänen sanoneen, että hengelliset gurut ovat täällä, ”eivät opettaakseen meille heidän jumaluuttaan, vaan opettaakseen meille meidän omaa jumaluuttamme”. [18]

Opran vieraita

Tämä tuo meidät vieraisiin, joita Opralla on ohjelmassaan. Luettelen seuraavassa heistä muutamia. [19] Pidä mielessä, että Opra suositteli innokkaasti jokaista näistä ihmisistä ja heidän kirjoistaan ja hänen suosituksensa sai aikaan räjähdyksen heidän kirjojensa myynnissä.

Eric Butterworth — New Age -kirjailija, jonka kirja, Discover the Power Within You (Löydä voima sisältäsi), oli käännekohta Opran tutustumiselle New Age -teologiaan. Tuossa kirjassa hän kirjoittaa: ”Jumala ei ole 'siellä ylhäällä' . . .Hän on jokaisen meidän sisällä ja meidän on löydettävä jumalallinen sisältämme.” Butterworth oli New York'in Unity -keskuksen vanhempi saarnaaja vuodesta 1961 kuolemaansa saakka vuonna 2003.

Shirley MacLaine
Shirley MacLaine — TV-minisarjan, Out on a Limb, filmitähtituottaja, joka mainosti henkikanavointia, henkistä telepatiaa, astraaliprojektiota ja jälleensyntymistä. Se sisälsi myös surullisenkuuluisan kohtauksen, jossa MacLaine seisoo valtameren rannalla huutaen: ”Olen Jumala! Olen Jumala! Olen Jumala!”

Betty Eadie — New Age -mormoni ja kirjan, Embraced by the Light, tekijä. Hän sanoo menneensä taivaaseen ja puhuneensa henkilökohtaisesti Jeesuksen kanssa ja Jeesus vakuutti hänelle, että Jumalan tykö on monia teitä.

Raymond Moody — Okkultisti, joka on sitä mieltä, että kommunikoiminen kuolleiden kanssa on mahdollista.

Caroline Myss — New Age -kirjailija, joka opettaa ihmisen jumaluutta ja positiivisen tunnustamisen voimaa.

Debbie Ford — New Age -guru, joka kannattaa ihmisen jumaluutta. Hän opettaa myös, että elämässämme tarvitsemamme vastaukset voidaan löytää sisältämme.

M. Scott Peck — Kirjan, The Road Less Traveled, New Age -tekijä. Hän sanoo: ”Jumala tahtoo meidän tulevan Itsekseen. Me kasvamme kohti Jumalaa. Jumala on evoluution lopullinen päämäärä.”

Gary Zukov — Säännöllinen vieras, jonka kirja, The Seat of the Soul, ampui New York Times'in bestseller-listan kärkeen Opran suositeltua sitä. Hän opettaa jälleensyntymistä ja kanavoimista henkioppaiden kautta.

Iyanla Vangant — New Age -“elämäntaidon valmentaja” joka opettaa omanarvontunnon evankeliumia. Hän on vihitty pappi Yoruba -pappeudessa. Se on läntisen Afrikan polyteistinen, esi-isiä palvova uskonto.

Esther Hicks — Kirjan, The Law of Attraction, tekijä ja New Age -kanavoija. Itseasiassa hän piti kanavointi-istunnon Opran kanssa tämän eräässä ohjelmassa vuonna 2007.

John Edward — Meedio, joka sanoo: ”Minä toimin johtimena fyysisen maailman ja jonkin sellaisen, jota kutsun 'toiseksi maailmaksi', välillä.”

Deepak Chopra — New Age -kirjailija, joka sanoo: ”Todellisuudessa me olemme naamioitu jumaluus ja meihin sisältyvät jumalat ja jumalattaret pyrkivät täysin toteutumaan.”

Cheryl Richardson — Keskittävän mietiskelyn edistäjä, joka hyödyntää ohjattua visualisoimista yhteyden ottamiseksi ihmisen korkeampaan minään eli henkioppaaseen.

Rhonda Byrne — Kirjan, The Secret, tekijä, joka opettaa ”vetovoiman lakia”. Hän toteaa kirjassaan: ”Sinä olet Jumala fyysisessä ruumiissa.”

Jack Canfield — Oma-apukirjasarjan, Chicken Soup for the Soul, toinen toimittaja. Hän kannattaa meditoimista keinona kokea ”Jumalan ääni sinulle sanojen, kuvien ja aistihavaintojen kautta.”

Brian Weiss — Psykiatri ja kirjailija, joka uskoo jälleensyntymiseen. Hän sanoo, että taivas on kaikkialla ympärillämme ja helvetti on ”jotakin sellaista, jota et koe kuoltuasi, ellet odota sitä.”

Shakti Gawain — ”Henkilökohtaisen kehittymisen” asiantuntija, joka kannattaa ”luovaa visualisoimista” tullakseen avoimeksi ”vastaanottamaan maailmankaikkeuden hyvyyden.” Hän kehottaa ihmisiä luottamaan sisäiseen minäänsä.

Don Curtis — Unity'n saarnamies ja kanavoija, joka väittää, että alkuseurakunta uskoi jälleensyntymiseen, mutta että Nikean kirkolliskokous 4. vuosisadalla ”heitti sen ulos.” (Tuo kokous ei edes käsitellyt tätä asiaa.)

Pema Chodron — Amerikkalainen nainen, joka erosi kahdesti, ennenkuin hänestä tuli buddhalainen nunna. Hänen päämääränsä on ”tuoda tiibettiläisen budhalaisuuden opetukset länsimaiselle yleisölle”.

John Gray — Transsendenttisen mietiskelyn käytön kannattaja korkeampien tietoisuuden tilojen kehittämiseksi.

Wayne Dyer — Taolaisuuden kannattaja, joka opettaa: ”Jos Jumala on kaikkialla, niin ei ole paikkaa, jossa Jumala ei olisi, mukaan lukien sinä . . . Kun sinä syöt, niin nautit Jumalaa ja täytät Jumalaa. Kun sinä nukut, niin hengität Jumalaa ja annat Jumalan levätä.”

Tämä on vain osittainen luettelo niistä New Age'n kannattajista, jotka ovat esiintyneet ja joita Opra on suositellut ohjelmassaan enkä ole vielä edes maininnut kahta tärkeintä — Eckhart Tolle'a ja Marianne Williamson'ia.

Eckhart Tolle

Yksi Opran suosikkivieraista on Eckhart Tolle, Saksassa syntynyt kanadalainen, joka on New Age -liikkeen tunnustettu johtaja. Hänen kirjastaan, The Power of Now, tuli heti bestselleri Opran suositeltua sitä innokkaasti. Siinä hän kieltää persoonallisen Jumalan olemassaolon, kieltää henkilökohtaisen vastuun synnistä, kieltää iankaikkisen sielun olemassaolon ja kieltää Jeesuksen lunastavan kuoleman ja ylösnousemuksen tarpeen. [20]

Hän on pohjimmiltaan antanut hindulaisuudelle länsimaisen kuorrutuksen näkemyksensä kautta Jumalasta persoonattomana elämänvoimana, joka elää kaikessa. Hän väittää, että siksi ei voi olla mitään eroa Jumalasta, koska todellinen minämme on osa Jumalaa. Pelastus koostuu tulemisesta tietoiseksi todellisesta minästämme, joka on ollut egomme naamioima. Hän päättää teologiansa perinteisellä itämaisella tavalla väittäen, että jokaisen ihmisen lopullinen kohtalo on palauttaa elämänenergiamme takaisin persoonattomaan elämänvoimaan. [21]

Kuinka joku voi suositella sellaista kirjaa ja silti sanoa itseään kristityksi, ylittää minun käsityskykyni. Silti Opra tekee juuri niin.

Hän ihastui niin Tolle'en, että vuonna 2008 ilmoitti, että he kaksi aikoivat käynnistää 10 viikkoa kestävän Tolle'n uusimman kirjan, A New Earth, internetopiskelun. Opran mukaan puoli miljoonaa ihmistä kaikkialta maailmasta kirjoittautui osallistumaan verkkokurssin ensimmäiseen osaan. He kuuntelivat, kun hän ja Tolle puhuivat puolitoista tuntia Tolle'n kirjan ensimmäisestä luvusta. [22]

Marianne Williamson

Opran suosikki New Age -opettaja on Marianne Williamson. Hänen ensimmäinen kirjansa oli nimeltään, A Return to Love (Paluu rakkauteen). [23] Se oli suositusta ja selitystä kirjalle nimeltä, A Course in Miracles (Ihmeiden kurssi), josta on tullut New Age -liikkeen Raamattu. [24]Kirjan, A Course in Miracles, kirjoitti Helen Schucman (1909-1981). Hän väitti, että sen saneli hänelle yli seitsemän vuoden aikana ”sisäinen ääni”, joka samaisti itsensä Jeesukseen. Se oli tietysti väärä Jeesus, koska oikea Jeesus ei kanavoi ilmoitusta. Tämä ns. Jeesus myös eteni kieltämään kaikki evankeliumin perustotuudet. Seuraavassa joitakin lainauksia kirjasta: [25]
“Jumalan ja Hänen luomakuntansa välillä ei ole mitään eroa.” (Text, page 147)

“Jumala on kaikessa hyvin kirjaimellisessa merkityksessä. Kaikki olevainen on Hänessä. Sinä olet siten Hänessä, koska sinun olemisesi on Hänen. (You are therefore in Him since your being is His.)” (Text, page 119)

“Jumalan tunnistaminen on itsesi tunnistamista.” (Text, page 147)

“Onko Jeesus Kristus. Kyllä, yhdessä sinun kanssasi.” (Manual, page 87)

“Surmatulla Kristuksella ei ole mitään merkitystä.” (Text, page 425)

“Älä tee sitä säälittävää virhettä, että 'riippuisit kiinni vanhassa rosoisessa ristissä'” (viittaus George Bennard'in hymniin, Kerran Golgatalla. Suom. huom.) (Text, page 52)

“Ei ole mitään syntiä; sillä ei ole mitään seurausta.” (Workbook, page 183)

“Sovitus on viimeinen läksy, joka hänen [Ihmisen] tarvitsee oppia, sillä se opettaa hänelle, että koska hän ei milloinkaan ole tehnyt syntiä, hänellä ei ole pelastuksen tarvetta.” (Text, page 237)
Kirja, A Course in Miracles, ilmestyi vuonna 1975. 1980-luvulla se vähitellen sai ruohonjuuritason kannatuksen New Age -liikkeen sisällä ja siitä tuli kulttiklassikko. Suurelle yleisölle se tuli tutuksi vasta vuonna 1992, kun Marianne Williamson julkaisi kirjansa, A Return to Love (Paluu rakkauteen). Kirjan alaotsikko oli: Reflections on the Principles of “A Course in Miracles” (Mietteitä ”Ihmeiden kurssin” periaatteista). Pohjimmiltaan hänen kirjansa kertoo, kuinka kirja, A Course in Miracles, muutti hänen elämänsä. (Em. kirja on ilmestynyt suomeksi nimellä, Palatkaamme rakkauteen: mietteitä A course in miracles -kirjan periaatteista, WSOY 1993.)

Vaikka Williamsonin kirja julkaistiinkin, niin silti kirja, A Course in Miracles, olisi jäänyt tutkassa näkymättömiin ilman Opra Winfrey'tä. Opra ylisti kirjaa ohjelmassaan ja jakoi sitä 1000 kappaletta yleisölleen. Kirja ampui välittömästi New York Times'in bestseller -luettelon kärkeen ja pysyi siellä kuukausia. Williamson tekee kirjassa seuraavia outoja huomioita: [26]
“Me olemme pyhiä olentoja, yksilöllisiä soluja Kristuksen ruumiissa.” (page 32)

“Jeesus ja muut valaistuneet mestarit ovat meidän evolutionäärisiä vanhempia veljiämme.” (page 42)

“ ‘Että on vain yksi ainosyntyinen Poika' ei merkitse, että joku oli se emmekä me. Se merkitsee, että me kaikki olemme se. Meitä on täällä vain yksi.” (pages 30-31)

“Sinulla ja minulla on Kristus-mieli itsessämme yhtä paljon kuin Jeesuksella.” (page 42)
Tämän ”teologisen mäjäyksen” mainostaminen ei jäänyt Opralta kirjan suosittelemiseen. Vuonna 2007 hän ilmoitti, että alkaen tammikuussa 2008 hän aikoi käynnistää Williamson'in 365 päivän Ihmeiden kurssin oppituntien lähetykset XM Satellite -radio-ohjelmallaan nimeltä “Oprah and Friends.” [27]

Johtopäätös

Minun mielestäni faktat ovat selvät. Ne puhuvat puolestaan. Lopetan siis, kuten aloitinkin, vakuuttamalla, että Opra ei ole vain tunnetuin ja suosituin nainen maailmassa — hän on myös vaarallisin, sillä hän vaarantaa miljoonien sielut pettämällä heidät saatanallisella New Age -teologialla.

Sinun täytyy varoittaa ystäviäsi siitä teologisesta myrkystä, jota hän kaupustelee. Lisäksi sinun täytyy panna hänet rukouslistallesi ja rukoilla, että hänen silmänsä avautuisivat totuudelle, että Jeesus ja Jeesus yksin on maailman ainoa toivo.
”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty. . .” — 1.Tim. 4:1-2

Viitteet:

1) Photo of Oprah from http://biographydvd.com/oprah-winfrey-biography.
2) Photo of A Course in Miracles from http://hemachandra.com/MarianneWilliamson.aspx.
3) Photo of Marianne Williamson from http://www.garyrenard.com.
4) Wikipedia, “Oprah Winfrey,” http://en.wikipedia.org/wiki/OprahWinfrey, pages 1-34.
5) David Cloud, “Oprah Winfrey: The New Age High Priestess,” www.wayoflife.org, page 1.
6) Wikipedia, “Oprah Winfrey,” pages12-13.
7) Steve Rabey, “Oprah’s ‘gospel’”, The Christian Examiner Online, www.christianexaminer.com, page 1.
8) David Cloud, page 1.
9) Watchman Fellowship, “The Gospel According to Oprah,” www.wfial.org, page 2.
10) For an outstanding presentation of the fundamental beliefs of the New Age Movement, see Matt Slick’s article,
“What is the New Age Movement?” This is an article published by the Christian Apologetics and Research Ministry
(CARM). It can be found at http://carm.org/new-age-what.
11) David Cloud, page 1.
12) Watchman Fellowship, “The Gospel According to Oprah,” page 2.
13) For a video of this remarkable exchange between Oprah and one of the members of her studio audience, see:
http://www.wfial. org/index.cfm?fuseaction=resources.oprah.
14) Oprah Winfrey, Live Your Best Life (Des Moines, IA: Oxmoor House, 2005).
15) Eric Butterworth, Discover The Power Within You (New York, NY: Jonna Cotler Books, 1968).
16) Watchman Fellowship, “The Gospel According to Oprah”, page 3.
17) David Cloud, page 2.
18) Wendy Kaminer, “Why We Love Gurus”, Newsweek, October 20, 1997.
19) Lists of Oprah’s New Age guests are available on many sites on the Internet. David Cloud presents an extensive one
in his article.
20) Eckhart Tolle, The Power of Now, (Novato, CA: New World Library, 1999).
21) John Jalsevac, “The World’s ‘Most Dangerous’ Spiritual Guru: Oprah Begins 10-Week Online New Age Class,”
www.lifesite news.com.
22) Bob DeWaay, “Oprah Winfrey Promotes Pantheist Eckhart Tolle,” http://cicministry.org/commentary/issue114.htm.
23) Marianne Williamson, A Return to Love, (New York, NY: Harper Collins, 1992).
24) Dr. Helen Schucman, A Course in Miracles: Combined Edition (Temecula, CA: The Foundation for Inner Peace,
2007).
25) For an extensive list of quotes from A Course in Miracles, see the book by Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody Care? (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2002), pages 21-22.
26) Warren B. Smith, False Christ Coming, pages 23-24.
27) Marsha West, “Oprah Shifts to the Dark Side”, www.newswithviews.com/West/marsha67.htm, page 2.

torstai 22. marraskuuta 2012

Vanha ja uusi risti -- oikean ja väärän uskon pohdiskelua

Pelastussanoman Jarmo lähetti minulle pari mielenkiintoista uutista eilispäivältä joiden sisälle hänen mukaansa kätkeytyy jokin sanoma. Ne siis liittyvät toisiinsa sattuen samoihin aikoihin. Jarmo kysyi minun mielipidettä tai tulkintaani. Seuraavassa meidän sähköpostikirjeenvaihtoa eilen ja tänään.

-------------------------------------

JARMO KIRJOITTI 21.11.2012 klo 18:43

Moikka Olli pitkästä aikaa..

Mietippä mitä nämä kaksi uutista kertoo... pelastuksesta jossa toinen hukkunut löytyy ja toinen pelastuu.

Molemmat ajelleet omilla autoillaan... TAKUULLA SANOMAA!!! EI SATTUMAA!!!

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/11/1660732/auto-ajautui-mereen---sukeltaja-pelasti-miehen-pintaan

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012112116356214_uu.shtml

Mysteeri… sanomaa!

Kyseessähän oli MEREEN hukkuva ja sinne jo hukkunut. Toinen vanhus vanhalla autolla, toinen nuori uudemmalla autolla. Auto, meri ja pelastaja, sekä löytäminen ovat symbolikielen avainsanoja.

Olisiko kyse vain siitä, että kun ko. vanhuksella oli museoauto, jonka kanssa tämä oli hukkunut, kuollut jne. symbolisoi että auto tarkoittaa Kristusta, jonka mukana mentiin elämää eteenpäin.

Elävä nuorimies taas oli hukkumaisillaan nykyaikaisen autonsa kanssa... ja hänet pelastettiin elävänä, kun taas samaan aikaan löydettiin vanhus vanhan autonsa kanssa joka nostettiin myös pois merestä.


Auto ajautui mereen – sukeltaja pelasti miehen pintaan

Mies joutui tänään veden varaan Kemissä, kun hän ajautui auton mukana mereen.

Pelastuslaitoksen sukeltaja sai nostettua miehen pintaan. Päivystävän palomestarin mukaan mies ehti olla vedessä viisitoista minuuttia, ja häntä jouduttiin elvyttämään onnettomuuspaikalla. Mies kuljetettiin Länsi-Pohjan keskussairaalaan.

Onnettomuuden syystä ei vielä ole tietoa. Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman kello 14 jälkeen.

Uskomaton sattuma: Vuoden kadoksissa ollut vanhus löytyi uponneesta autosta

Lähes vuoden kadoksissa ollut Aarne Anttila on löydetty kuolleena Kemissä.

93-vuotias Anttila katosi viime joulukuussa Kemissä, kun hän lähti liikenteeseen vuoden 1959 mallin autollaan. Auto löydettiin tänään Kemin Hahtisaaren venesatamasta meren pohjasta. Kadonneeksi ilmoitettu Anttila löydettiin autosta.

Auto löytyi toisen laiturilta veteen ajaneen auton pelastustoimien yhteydessä. Autoa on etsitty samalta alueelta monta kertaa aiemmin eri keinoilla, mutta tuloksetta. Poliisin mukaan etsinnöissä on käytetty viistokaikuluotausta, kaikuluotausta, naarausta, sukeltamista ja ruumiskoiraa. Etsintöjä on vaikeuttanut se, että paikalla on erittäin hankala mutapohja.

Poliisin mukaan asiassa ei epäillä rikosta.


PS. tuossa uutisissa on muutakin sinulle, Vanhan auton rekkari LO-133, vuosimalli 1959 ja miehen ikä 93v, tapahtuma-aika klo 14 jne. vuosi sitten kadonnut vanhus ??? en tiedä!

-jarmo-

-------------------

OLLI VASTASI 22.11.2012 klo 0:49

Hei vaan Jarmo!

Mulle tuli heti mieleen yksi raamatunkohta joka voisi sopia näihin kahteen tapaukseen. Oletetaan että vanhuksen auto oli se vanha risti eli Uuden Testamentin risti, joka kuoletti, ja hukkumiskuolemalta pelastetun uusi auto edustaisi populaarievankeliumia joka ei ole UT:n evankeliumi, mutta pelastaa ihmisen koettelemuksilta elämään viihtyisästi tätä maallista elämää.

A.W.Tozer: "Miksi rakennamme seurakuntamme inhimilliselle lihalle? Sillä me emme opeta ihmisiä kuolemaan Kristuksen kanssa, vaan elämään kuolevan ihmisyytemme voimassa. Jos minä näen oikein, niin populaarievankeliumin risti ei ole Uuden testamentin risti. Se on mieluumminkin uusi kiiltävä koriste itseriittoisen ja lihallisen kristillisyyden kaulalla. Vanha risti kuoletti ihmiset, uusi risti viihdyttää heitä ; vanha risti tuomitsi, uusi risti huvittaa; vanha risti tuhosi luottamuksen lihaan, uusi risti rohkaisee siihen."

A.W.Tozer: "Vanha risti on kuoleman symboli. Jumala pelastaa ihmisen panemalla hänen elämänsä täydelliseen konkurssiin ja sitten nostamalla hänet kokonaan uuteen elämään. Jumala tarjoaa elämää, mutta ei vanhan paranneltua versiota. Hänen tarjoamaansa elämään päästään kuoleman kautta. Uusi elämä on aina ristin tuolla puolen."

Lainaukset otettu sivulta: http://www.acts17-11.com/suomi/risti.html

Tämä vanhan miehen kuolema “vanhassa ristissä” ja nuoremman pelastuminen “uudessa ristissä” siis kuvaisi seuraavaa Jeesuksen opetusta, joka ilmenee Tozerin tokaisuissa:

Mk. 8:35: "Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen."

Tapahtumassa on vastakkain onnellinen maallinen elämä (menestysteologia) ja ikuinen taivaselämä, joka saavutetaan vain vanhan ristin kautta (ristinteologia). Autojen samanaikaisella löytymisellä voi todellakin olla kristillistä sanomaa, kuten sanoit. Jumala puhuu tavalla tai toisella nykymaailmassa, muttei ainakaan Benny Hinnin suulla.

Juu, tuosta rekkarista vielä löytyy jotakin. LO=12+15=27 (kirjainten järjestysluvut yhteen) ja 133=7 (1+3+3). Molemmat hyviä raamatullisia lukuja. Muistaakseni 27 kuvaa Jeesuksen ristiä ja kuolemaa (9+9+9) sekä seiska Kristuksen hengellistä täydellisyyttä. Auton vuosimalli –59 (5+9=14) ja löytöaika klo 14 ovat myös puhuttelevia kun 14=2x7. Miehen ikä 93 v. –> 9+3=12 ja tuo luku kuvaa 12 apostolia ja Israelin 12 sukukuntaa. Se on täydellisen hallinnon luku. En tiedä..ehkä kaikki tuo numerologia on vähän kaukaa haettua, muttei siinä ainakaan esiinny pahat luvut, kuten 11 ja 13.

Kun kadonnut vanhus löydetään vasta vuoden kuluttua niin se tarkoittanee maailman hengellistä pimeyttä joka ei sokeudessaan näe enää vanhan ajan ristin pelastavaa voimaa vaan ottaa mieluummin vastaan uuden sijaisevankeliumin, joka on vain tätä maallista elämää varten.

No, tässä oli minun selitykseni. Auttoiko yhtään?

T: Olli

-------------------

JARMO VASTASI EDELLISEEN 22.11.2012 klo 6:30

Kiitos Olli,

Noita numeroita etenkin odotin sulta, koska jotenkin liitin auton näissä tapauksissa vaihtoehtona Raamatun vertauksiin veneestä, joka kuvaa ihmisten pinnalla pysyttelyä uskonsa varassa ja auto nyt tässä tapauksessa selvästi vie pohjaan, joten usko miehen käsissä on omavoimainen, vene taas naisen käsissä pitää pinnalla. Noh nää nyt ovat vertauskuvia ja symboliikkaa, jotka minua aina ovat kiinnostaneet. Numerot ovat selkeästi sun osaamista ja liitän helposti nuo nyt esittämäsi numerot oikeille paikoille tämän koko tapauksen vertauksessa. Matteus 27 on ristinkertomuksen luku ja seitsemännen jakeen teksti kuuluu näin: 7 Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. Veripellon hankinta, muukalaisten hautuumaa :) aika hyvä! Muukalaisia täällä ollaan, peräpohjolassa, "pakanoita" tai Israelin kansaa Suomenmaalta, mereen kylvettyinä.

Yhdeksäs heti, Jeesuksen kuoleman hetki. Kolme kertaa (yhdeksän) kukko lauloi ennen aamunkoittoa, enteili tulevaa yhdeksättä hetkeä Pietarille ja miehen ikä vielä täydentää tämän apostoliluvun, joista yksi hankki kavaltamalla veripellon muukalaisille. Mainiota!

Kiitos näistä.. pitää vielä ajatella asiaa lisää... palaillaan!

-jarmo-

------------------

OLLI VASTASI VIELÄ JARMOLLE 22.11.2012 klo 15:02

Hei,

Minä annan sinulle vielä yhden artikkelin luettavaksi eksytyksiä käsittelevässä sivustossa jossa on A.W. Tozerin kirjoittama artikkeli The Old Cross and the New joka julkaistiin ensimmäisen kerran The Alliance Witness -julkaisussa vuonna 1946. Minusta se puhuttelee kovin paljon nykyaikaa kun luopumus on vallalla kristikunnassa ja pääosin vanha risti on korvattu uudella ristillä. Lue http://www.arvioikaa.com/vuristi.html.

Lainauksia:

"Uusi risti ei lyö syntistä kuoliaaksi, se vain ohjaa hänet uusille urille. Se ohjaa hänet puhtaampaan ja iloisempaan elämäntapaan ja säilyttää hänen itsekunnioituksensa. Itsekeskeiselle se sanoo: "Tule palvelemaan itseäsi Kristuksen puolesta". Egoistille se sanoo: "Tule kerskumaan Herrassa". Jännitystä etsivälle se sanoo: "Tule kokemaan kristillisen seurakunnan jännitystä". Kristinuskon sanoma ohjataan senhetkisen muotiaallon suuntaiseksi, jotta yleisön olisi se helppo hyväksyä."

"Vanha risti symboloi kuolemaa. Se edustaa ihmisen äkillistä, väkivaltaista loppua. Ihminen, joka Rooman vallan aikana otti ristinsä ja lähti vaeltamaan ristiään kantaen, oli jo sanonut hyvästit ystävilleen. Hän ei palaisi koskaan takaisin. Hän oli matkalla tiensä päähän. Risti ei tehnyt mitään kompromissia, se ei sovitellut mitään eikä säästänyt mitään; se löi koko ihmisen kuoliaaksi, täydellisesti ja lopullisesti. Se ei yrittänyt pysyä hyvissä väleissä uhrinsa kanssa. Se löi julmasti ja kovaa, ja kun se oli suorittanut työnsä loppuun, ei sitä ihmistä enää ollut olemassa."

Näin ollen tapaus vanhasta miehestä joka hukkui vanhan autonsa kanssa symboloisi vanhaa miestä kuljettavan vanhan ristin kuolettavaa voimaa josta ei enää palata entiseen elämään (oikea usko), vaan vanha mies jatkaa sitten eteenpäin uudessa taivaallisessa elämässä käymällä kuoleman portin kautta. Toisessa tapauksessa taasen nuori mies uuden autonsa (uuden ristin) kanssa pelastuen takaisin maalliseen elämään symboloisi tätä nykyistä vallalla olevaa New Age -kristillisyyttä ihmeineen ja merkkeineen, jossa ihmiselle tarjotaan vain parempi painos vanhasta elämästä. Sukeltaja (esiintuleva kirkko, http://www.kristitynfoorumi.fi/esiintulevakirkko.htm) ei voinut enää “pelastaa” vanhusta mutta nuoren miehen autoineen se pystyi kaappaamaan itselleen, koska tämän usko oli uuden ristin (uuden auton) varassa. Minusta näin voi hyvinkin ajatella vertauskuvallisesti.

Muista että Jeesuksen ensimmäinen lause opetuslasten kysyessä häneltä Hänen tulemuksensa ja maailman lopun merkkiä oli: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä" (Matt. 24:4). Lisäksi apostoli Paavali kirjoittaa 2. Tessalonikalaiskirjeen luvussa 2 luopumuksesta joka tulisi ennen Antikristuksen ja Ahdistuksen aikaa: "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi". Elämme siis maailmanhistorian petollisimmassa ajassa kun salakavalat eksytyksen aallot pyrkivät valtaamaan kristikunnankin. Luopumus ei koske pelkästään maailmaa vaan myös kristittyjen luopumista Raamatun puhtaasta sanasta kohti villitseviä maailmallisia henkiä.

"Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta..." (1 Tim. 4:1-2)

Kyllä, mä olen numeroiden asiantuntija mutta blogini myötä kerron myös eksytyksistä.

-Olli


---------------------

Oliko tässä tapahtumassa ("hukkunut" ja "pelastettu") jotain jumalallista sanomaa ja merkitystä jää jokaisen lukijan harkittavaksi. Kuitenkin uutisten samanaikaisuus ja kohteiden vastakohtaisuus samankaltaisissa onnettomuuksissa puitteineen antaa ajattelemisen aihetta itsekullekin.

tiistai 20. marraskuuta 2012

Israel ja pakanoiden ajat raamatullisesti

Tässä erään profetia-blogin raamattuopetusta pakanain ajoista jotka alkoivat kirjoittajan mukaan Danielinkirjan kirjoittamisen aikoihin, jolloin Jumala antoi kahdessa luvussa (Dan. 2 ja 7) merkittävät profetiat pakanakansoja varten mutta Israel jätettiin kokonaan pois. Kyse on väliaikaisesta tilanteesta, jolloin Jerusalem on pakanain tallattavana ja israelilaiset hajaannuksessa. Nykyistä Israelia hallitseekin pääasiassa valejuutalaiset eli askenaasi/kasaari-juutalaiset jotka tulevat edesauttamaan Antikristuksen valtaannousua lähitulevaisuudessa. Vasta Jeesuksen tullessa kirjaimellisesti takaisin maan päälle tulee pakanain ajat päättymään ja todelliselle Israelille (tai Daavidin huoneelle) palautetaan hallitusvalta Maan suhteen. Kirjoituksen suomensi: Olli R.

----------------------------------

DANIEL JA PAKANAIN AJAT (Osa 4—Johtopäätös)
Daniel and the Times of the Gentiles (Part 4—Conclusion)By Dr. Tony Garland

SATURDAY, NOVEMBER 3, 2012

www.SpiritandTruth.org


PAKANOIDEN VAIKUTUSVALTA JERUSALEMIN SUHTEEN

Sillä välin, pakanoiden aikaa täytyy tarkastella väliaikaisena tilanteena jonka aikana hallitseva käskyvalta, joka oli määrä sijoittaa Israelin keskelle, on siirretty pakanoiden käsiin. Tämä voidaan nähdä ennustetussa pakanoiden hallituskauden päättymisessä kohti Jumalan valtakunnan alkuunpanoa aikakauden lopussa. [1]

Lisäksi, kysymykseen, ”Mistä tuli lupaus liittyen Daavidin valtaistuimeen?” vastataan valtaistuimen ennalleenasettamisessa vielä tulevaisuudessa:

Tämä on lupaus siitä että Daavidin liittoa ei ole kumottu. Kuninkuus joka vietiin pois Joojakim’iltä (Jer. 22:24-30) tullaan palauttamaan ”tuona päivänä” (Haggai 2:23), eli, Kristuksen takaisintulossa kun pakanoiden ajat saatetaan päätökseen (Psalmi 2:7-9; 89:19-29; Luukas 1:32-33). [2]

Pakanoiden ajat alkavat siitä kun Daavidin valtaistuin oli tyhjä, mikä alkaisi vuonna 586 eKr….ja kulkee koko matkan siihen asti kunnes Daavidin valtaistuin miehitetään jälleen Daavidin jälkeläisellä, mikä voisi olla Jeesuksen maanpäällinen toinen tulemus (Toinen Adventti), ei tempaus. Joten pakanoiden ajat alkoivat vuonna 586 eKr. jolloin valtaistuin oli tyhjä, ja me olemme yhä pakanoiden ajoissa, jatkuakseen tempauksen jälkeen, ja läpi Ahdistuksen ajan, koska ei ole olemassa…Daavidin jälkeläistä valtaistuimella Ahdistuksen ajassa (paitsi teeskentelijä Antikristus, Suom. huom.), ei ennen Toista Adventtia joka päättää pakanoiden ajan. [3]

Hoosean profetialla, joka löydetään hänen merkittävän kirjansa kolmannesta luvusta, on ollut täyttymyksensä. Israel yhä pysyy ilman kuningasta, ilman prinssiä, ilman pappia, ja niin se tulee jatkumaan kunnes Messias itse ilmestyy toista kertaa ottaakseen suuren voimansa ja valtansa. [4]

Tämän aikakauden kuluessa, Jumala edelleen asettaa virkaan, suistaa vallasta, ja kääntää kuningasten sydämiä—kuten Hän on aina tehnyt. Mutta aikakaudelle on ominaista, ettei ole mitään suoraa ja välitöntä Jumalan hallintaa maan päällä. [5] Tämä väliaikainen muutos Jumalan osuuksissa pois teokratiasta ja Daavidin valtaistuimelta pakanoiden hallitusvallan suuntaan voidaan nähdä tosiasiassa että ensimmäistä ja kattavinta profetiaa Danielin kirjassa ei anneta Israelille eikä se koske Israelia, vaan paljastaa pakanoiden asioita jotka koskevat pakanakuningasta. [6]

Tämä muistuttaa suuresti helluntaipäivää kun Jumala käytti vieraiden kansojen kieliä julistaakseen kunniaansa samalla kun tarkoituksellisesti vältti Jerusalemin juutalaisten syntymäkieltä (Apostolien teot 2:5-13). [7] Mahdoton oli tapahtunut: Israelin Pyhä oli siirtämässä painopistettä pois Israelista ja kohti pakanoiden huolia. Tämä voisi juuri olla syy suurelle pelästykselle kaikkien juutalaisten joukossa jotka ymmärsivät yksityiskohdat siitä mitä oli tapahtumassa. [8] Lisäksi, Israelin hajaannus babylonialaiseen vankeuteen oli pohjimmiltaan Exoduksen vastakohta. Israel oli siirretty pois Egyptin vankeudesta palvelemaan Jumalaa erämaassa. Nyt, se oltaisiin luovuttamassa, takaisin orjuuteen vankeudessa uuden supervallan, Babylonin, käsissä. [9]

Exoduksen jälkeen kaikkia kansoja tuossa osassa maailmaa pelästytettiin Israelin Jumalan nimessä, koska he olivat nähneet mitä Jumala teki kuljettaakseen Hänen kansansa Egyptistä, ja he olivat nähneet mitä Israelin Jumala oli tehnyt Egyptin jumalille ja armeijoille, niin että Israelin johtaminen oli todistus heidän Jumalansa voimasta.. Nyt mitä on tapahtunut? Israel on saattanut niin huonoon valoon heidän Jumalansa, ettei heidän Jumalaansa enää pelätä kansakuntien taholta joilla on yhteistä rajaa Israelin maa-alueen kanssa…[10]

Se on keskellä näitä tärkeitä tapahtumia kun Jumala valitsi puhua Danielin kautta tarjoten yleiskatsauksen pakanoiden ajoista (Dan. 2; 7; 10-11) ja niihin kuuluvasta tuomiosta ja Israelin ennalleenasettamisesta (Dan. 9; 12).


Lähdeviitteet (kannattaa katsoa, sisältää paljon selitystä suomeksi)

________________________________________

[1] "Kuningas Nebukadnessarin uni suuresta kuvapatsaasta, ja Danielin näky tuon unen tulkinnasta, olivat jumalallista ilmestystä siitä että Daavidin huoneen menetetty valtikka oli siirtynyt pakanoiden käsiin, pysymään heillä ennen päivää jolloin “taivaan Jumala pystyttää valtakunnan jota ei tulla koskaan hävittämään”."—Robert Anderson, The Coming Prince (Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1957), 31. "’Pakanoiden ajat alkoivat kun Jumala siirsi maanpäällisen hallintavaltansa Israelin kuninkailta pakanakuningas Nebukadnessarille, ja he tulevat jatkamaan kunnes Israelista tulee jälleen ‘kansojen keskus’."—Clarence Larkin, The Book of Daniel (Glenside, PA: Clarence Larkin Estate, 1929), s.v. "The Gentile Nations."
[2] W. A. Criswell and Paige Patterson, eds., The Holy Bible: Baptist Study Edition (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1991), Hag. 2:21-23.
[3] J. Dwight Pentecost, Class Notes on Daniel, Dallas Theological Seminary (Spokane, WA: Ellen Kelso, transcriber, 2006), 2-9.
[4] H. A. Ironside, Ezekiel: An Expository Commentary (New York, NY: Loizeaux Brothers, 1949), Eze. 21:24-27.
[5] "Katsoen sitten Danielin profetian opetukselliseen luonteeseen, avaintieto Jumalan tapoihin aikana jolloin profetia annettiin, on tässä, että Jumala ei enää harjoittanut suoraa tai välitöntä hallitusvaltaa maan päällä."—Kelly, Lectures on the Book of Daniel (3rd. ed.), 16.
[6] "Danielinkirjassa kaikki on muuttunut. Siinä ei ole mitään sanomaa Israelille ylipäätään; ja ensimmäistä ja hyvin kattavaa profetiaa, joka kirjaan sisältyy, ei annettu aluksi profeetalle itselleen, vaan pikemminkin pakanakuninkaan, Nebukadnessarin unen kautta välitettynä Danielille, joka oli ainoa joka voisi palauttaa sen mieleen, tai hankkia sille tulkinnan. Myöhemmät näyt nähtiin ainoastaan Danielin toimesta, ja hänelle annettiin kaikki tulkinnat. Mikä on iso läksy ammennettavaksi tästä? Jumala toimi merkityksellisen tosiasian mukaisesti että Hänen kansansa oli menettänyt paikkansa—ainakin nykyisyyttä varten."—Ibid., 12.
[7] Ne olivat juutalaisia hajaannuksesta, vierailta mailta, jotka ymmärsivät hengellä täytettyjen julistuksia. ”Muut” juutalaiset—ne jotka olivat syntyneet Jerusalemissa—eivät kuulleet mitään heidän syntymäkielellään. Heille se oli kuin juopuneen jokeltamista.
[8] "Monarkia myös piti hallussaan sekä kansallista että uskonnollista merkitsevyyttä. Vaikka Jumala tunnustettiin ainoana todellisena Israelin kuninkaana, Daavidin huoneen johtajat olivat Hänen edustajiaan. Jumala lupasi Daavidille että hänen jälkeläisensä hallitsisivat Israelia ikuisesti (2. Sam. 7:12-16). Kuninkaallisen linjan kaatuminen on saanut monet Israelissa kyseenalaistamaan kansakunnan yhteyden Jumalaan ja hänen lupauksensa luotettavuuden. Heidän järkytystään heijastetaan Psalmissa 89:39-52…"—Scott Jr., Jewish Backgrounds of the New Testament, 109.
[9] On olemassa mielenkiintoinen typologinen yhteys pohdittavaksi juutalaisten hajottamisen kaikkiin pakanakansoihin (erityisesti vuoden 70 jKr. jälkeen, Luukas 21) ja myöhemmän kaikkien pakanoiden Jerusalemiin kokoontumisen Milleniumina, joka on tuleva, välillä.
[10] Pentecost, Class Notes on Daniel, Dallas Theological Seminary, 2-11.

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com