Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

perjantai 30. joulukuuta 2011

Yksin Raamattu riittää nykyaikana -- ulkopuoliset ilmoitukset hylättävä

Tässä aiheellinen artikkeli yhdysvaltalaiselta "hereskooppi"-blogilta (Discernment Research Group) nykypäivän kristikuntaa koskettelemaan, koska Raamattu ainoana ja täydellisenä Jumalan ilmoituksen antajana Uudessa Liitossa on hylätty monissa kristillisissä seurakunnissa, varsinkin helluntailaiskarismaattisissa, ja tilalle on tuotu profetioita, näkyjä, ilmestyksiä, kokemuksellisuutta ja väärien opettajien Raamatun ylittävää opetusta. UT tekee selväksi, että Jumala puhuu nykyään vain Poikansa eli Hänen Sanansa kautta (Modern Talking), ja näin menetelmät ja tavat ovat muuttuneet VT:n ajoista, jolloin Jumala puhui profeettain kautta. Raamatun 66 kirjaa siis riittävät, mutta tietenkin yksilötasolla Jumalan johdatus tai jokin kokemus voi olla Jumalan puhetta, kuten myös Pyhän Hengen kautta tapahtuva sisäinen ohjaus. Numerot puhuvat myös usein omaa kieltään elämän- ja maailmantapahtumissa. Kirjoittajan viesti tässä on se, että suuri osa modernista kristikunnasta on hylännyt Raamatun täydellisyyden (1. Kor. 13:10-12) ja näin luopumus on vallitseva tila. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-----------------------------------------

Herescope

”Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.” (1 Joh. 4:1)

TIISTAINA ELOKUUN 30. PÄIVÄNÄ 2011

Yksin Raamattu
Only Scripture

By Pastor Anton Bosch

Yksi oikeaoppisen kristinuskon tinkimättömistä perusehdoista on aina ollut Raamatun täydellisyys. Täydellisyydellä tarkoitamme, että Raamattu (66 kirjaa) on täydellinen (valmis) ja lopullinen Jumalan ilmoitus ihmiselle. Mitään ei tule lisätä Raamattuun, mitään ei tule ottaa siitä pois ja mitään ei tule asettaa sen yläpuolelle tai edelle (arvovallassa tai tärkeydessä). Raamattu seisoo itsensä varassa, on täydellinen ja lopullinen mitta, jolla jokainen muu oppi, lausunto, uskontunnustus tai ilmoitus tulee arvioida.

Vuosisatojen aikana eri ryhmät ovat eksyneet Raamatun täydellisyyden periaatteesta. Merkillepantavinta on, että roomalaiskatolinen kirkko asettaa apokryfikirjat, Magisteriumin, kanonisen lain, paavin Ex Cathedra -julistukset ja joukon muita sellaisia juttuja samalle, tai korkeammalle tasolle, kuin Raamattu.

Yksi niistä asioista, joka useimmilla kulteilla on yhteinen, on, että niillä kaikilla on kirjansa, profetiansa ja opetuksensa, jotka ovat tasavertaisia Raamatun kanssa, tai ottavat sen paikan.

Jotkut historialliset kirkot pitävät perinteitään, uskontunnustuksiaan ja neuvostopäätöksiään tasavertaisina Raamatun kanssa. Monet myös uskovat kuolleiden opettajien opetusten olevan Jumalan sanan yläpuolella. Useimmat (eivät kaikki) karismaattiset ja helluntailaiset seurakunnat asettavat profetian, näyt, ilmestykset, kokemukset ja erityisillä lahjoilla varustettujen johtajien (usein apostoleiksi ja profeetoiksi kutsuttujen) opetuksen Raamatun yläpuolelle.

Tämä on vanha ongelma, mutta se on viime aikoina ollut eskaloitumassa uusille tasoille. Monet evankelikaalit, jotka aiemmin pitäytyivät Raamatun täydellisyyteen, erehtymättömyyteen ja riittävyyteen, ovat hylkäämässä nuo totuudet.

Toiset, jotka aiemmin olisivat kiistäneet lisäävänsä jotakin Raamattuun, nyt avoimesti ja rohkeasti puolustavat siirtymistään Raamatun yläpuolelle. Lainaan kahta esimerkkiä:

C Peter Wagner on ”suurapostoli” ja Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen (New Apostolic Reformation = NAR) ”perustaja”, joka nyt käsittää melkein kaikki karismaattiset ja helluntailaiset sekä valtaisan osan evankelikalismia. Wagner'in mukaan: ”....NAR sulkee syliinsä maailman kristikunnan suurimman ei-katolisen lohkon. Se on myös nopeimmin kasvava lohko, ainoa kristinuskon lohko, joka nykyisin kasvaa nopeammin, kuin maailman väestö...” [i]

Wagner siis edustaa valtaisaa osaa modernista kristikunnasta ja on viime viikolla avoimesti julistanut, että NAR hylkää Raamatun täydellisyyden: ”Jotkut vastustavat ajatusta, että Jumala kommunikoi suoraan kanssamme, olettaen, että kaikki, mitä Jumala tahtoi ilmoittaa, Hän ilmoitti Raamatussa. Se ei kuitenkaan voi olla totta... Hän ilmoittaa myös uusia asioita profeetoille...” Hän jatkaa sanoen, ettei usko, että Raamattu on täydellinen 66 kirjassaan ja että kaikki tämä uusi ilmoitus täydentää sitä, mitä Raamatussa on kirjoitettu. [ii]

Tom Horn on yksi niistä kirjoittajista ja opettajista, joka on saanut seurakuntamaailmassa aikaan myrskyn villeillä spekulaatioillaan mutanteista elämän muodoista Vanhassa Testamentissa, muukalaisvierailuista ja -sieppauksista, kuten myös mielikuvituksellisella tieteistarulla, jota on myyty uutena kristinuskon ilmoituksena (kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin scientologia – ja on). Paitsi omaan villiin mielikuvitukseensa ja vääristeltyyn Raamatun käyttöönsä, Horn on perustanut monet opeistaan apokryfikirjoihin, kuten myös astrologiaan. Hän puolustaa lujasti Raamatun ulkopuolisten lähteiden käyttöään ja monet evankelikaalit ovat samaa mieltä hänen kanssaan. Monet evankelikaaliset pastorit ja johtajat suosittelevat häntä.

Nämä ovat vain kaksi kymmenistä, ellei sadoista esimerkeistä ”kristillisiä” johtajia, jotka hylkäävät totuuden, että Raamattu on täydellinen (valmis) ja suljettu.

Onko siis Raamattu täydellinen? Paljastaako Jumala jatkuvasti uusia totuuksia, joita ei paljastettu pyhille miehille, joita Pyhä Henki liikutti tuottamaan Kirjoitukset (2. Piet. 1:21)?

No niin, mitä tähän tulee, meidän täytyy tutkia Raamatun todistusta. Hepr. 1:1-2 sanoo: ”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta.” Nämä jakeet käsittelevät Jumalan puheen kolmea puolta: Edustajia, joiden kautta Jumala puhui, Jumalan puhuessaan käyttämää menetelmää ja Jumalan puheen ajoitusta.

Jumala puhui isille Vanhassa Testamentissa profeettain kautta, jotka toimivat puhetorvina Jumalan puolesta, mutta teksti sanoo selvästi, että tuo on muuttunut. Jumala ei enää puhu profeettain kautta, vaan Poikansa kautta. Jumala kyllä edelleen käyttää ihmisiä selittämään Hänen Sanaansa ja puhumaan kansalleen, mutta kaikki, mitä ihminen voi sanoa ja mitä hänen pitäisi sanoa, on toistaa, mitä Jumala on jo sanonut. Siitä syystä Paavali näkee paljon vaivaa todistaakseen, että hänen kirjoituksensa ovat ne asiat, jotka Jeesus Kristus käski hänen kirjoittaa (Gal. 1:12, 1. Kor. 11:23, 1. Kor. 15:3 jne.). Johannes tekee samoin kohdissa 1. Joh. 1:1-5, Ilm. 1:1-2 jne. Ja niin myös Pietari kohdassa: 2. Piet.1:16-21.

Ne, jotka väittävät, että Jumala edelleen käyttää profeettoja, kuten Hän teki VT:ssa, ovat selvästi tyytymättömiä Jumalan puheeseen ainoastaan Poikansa kautta (UT:ssa) ja tahtovat palata Vanhaan Testamenttiin, jolloin Hän puhui profeettain kautta.

Heprealaiskirje ilmoittaa, että Jumala ei enää puhu ihmisten kautta, vaan Poikansa kautta; ja myös, että se tapa, jolla Jumala puhuu (menetelmä), on muuttunut. Se sanoo, että VT:ssa Jumala puhui monesti ja monella tapaa. Hän puhui ukkosen ja salaman, aasin, näkyjen, unien, profeettain (hyvien ja huonojen), merkkien, esikuvien, enkelien jne. kautta. Hän jopa kirjoitti kivitauluihin ja seinälle. Mutta nyt Hän on supistanut kaikki nuo erilaiset menetelmät yhteen ainoaan keinoon: omaan Poikaansa.

Huomaa, että tämä ei ole minun mielipiteeni, vaan selvästi ja ilmeisesti se, mitä teksti opettaa. Sanon uudelleen, että jos tänä päivänä väitetään, että Jumala edelleen puhuu VT:n menetelmien kautta, niin se merkitsee Herran Jeesuksen Kristuksen hylkäämistä.

Kolmanneksi teksti puhuu ajoituksesta. Se sanoo, että Jumala puhui ”monesti ja monella tapaa.” Ilmaisutapa viittaa siihen tosiasiaan, että yksikään VT:n profeetoista ei saanut täydellistä ilmoitusta. Kukin sai palasen koko ilmoituksesta ja Jumala puhui vain silloin tällöin. Joskus oli useita profeettoja, jotka puhuivat yhtä aikaa ja joskus Jumala oli hiljaa pitkiä aikoja, mutta tätä verrataan siihen tosiasiaan, että Hän on puhunut Jeesuksen Kristuksen kautta ja että Kristuksessa meillä on täydellinen ja lopullinen ilmoitus Jumalan sanomasta ihmiselle. Jälleen kerran pane merkille, että teksti piirtää selvän kontrastin osittaisen ja satunnaisen ilmoituksen ja kertakaikkisen, täydellisen ja lopullisen ilmoituksen välille.

Vielä katsaus kielioppiin. Kreikankielessä sanat ”Jumala. . .on. . .puhunut” ovat ensimmäisen aoristin indikatiivissa. Aoristi merkitsee loppuun vietyä, ainutkertaista toimintaa. Englanniksi (kuten suomeksikin) lause on oikein käännetty perfektiin. Jumala ei puhu edelleen, vaan Hän ON puhunut. Hän on valmis, Hän ei jatka – Hän on puhunut.

Niinpä ehdottaa, että Jumala jatkuvasti puhuu ja antaa lisää ilmoitusta, on selvästi ristiriidassa kohdan Hepr. 1:1-2 kanssa. Puhumme kyllä Jumalan puheesta saarnan, jonkin kokemuksen tai Hänen Henkensä kautta. Jos tarkoitamme Hänen muistuttavan meitä siitä, mitä on sanottu Jeesuksen Kristuksen kautta, niin olemme oikeassa. Jos tarkoitamme hänen kertovan meille uusia asioita, joita ei ole kirjoitettu 66 kirjaan, niin meidät on johdettu harhaan ja kuulemme jotakin toista ääntä, joka ei ole Hänen.

Jatkuu....

Totuus:

"Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa." (2. Piet. 1:16)

Viitteet:
[i] C Peter Wagner. The New Apostolic Reformation. An Update. August 18, 2011. http://www.globalspheres.org/
[ii] Ibid.

Lisälukemista tästä aiheesta:
http://www.discernment-ministries.org/Newsletters/NL2006JanFeb.pdf 
http://www.discernment-ministries.org/Newsletters/NL2008JulAug.pdf

posted by Discernment Research Group @ 8/30/2011 10:27:00 AM

torstai 29. joulukuuta 2011

Totuus "muukalaissieppauksista" ja miten sinä teet pahalle vastarintaa

Tässä selvitetään, mikä taho on ns. UFO-sieppausten takana ja miten voimme hengellisesti vastustaa pahojen henkien, eli demonien, vaikutusta elämissämme. Parhaiten ihmisestä tulee immuuni pahan voimille syntymällä hengellisesti uudestaan, jolloin voimme pukea Jumalan koko sota-asun yllemme Efesolaiskirjeen tekstin mukaisesti. Aidosti uudestisyntynyttä ihmistä ei mitkään UFO-ilmiöt voi eksyttää, koska hän tietää mistä lähteestä ne ovat peräisin ja pystyy silloin käyttämään hyväksi Jeesuksen veren voimaa. Jotkut sieppauskokemukset voivat toimia myös uudestisyntymättömän uhrin hyödyksi, kun hän panee luottamuksensa Jeesukseen käyttämällä Hänen nimeään joka karkottaa pahat henget ja näin silmät avautuvat. Tutkijat ovatkin "epävirallisesti" kertoneet tällaisista tapauksista. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

------------------------------------------

Totuus ”muukalaissieppauksista”
The truth about 'alien abductions'
- by Pat Franklin
09/06/2011

Väitetään miljoonien ihmisten sanovan, että muukalaiset ovat siepanneet heidät. Mitä on tapahtumassa? Gary Bates on kirjoittanut mitä valaisevimman artikkelin: ”Lifting the Veil on the UFO Phenomenon (Verhon nostamista UFO-ilmiössä)” uudessa Creation magazine -lehden numerossa.

Artikkeli kertoo Joe Jordan'ista, antautuneesta UFO-tutkijasta, joka kääntyi uskoon Kristukseen ja sai silmänsä hyvin ja todella auki. Hän huomasi, että eräs sieppauskokemus keskeytyi välittömästi, kun uhri sanoi: ”Jeesus auta!”

Joe kysyi muilta tutkijoilta olivatko he koskaan törmänneet tällaiseen ja he puhuivat vain ”epävirallisesti”, mutta kertoivat hänelle, että oli monia sieppaustapauksia, jotka olivat keskeytyneet, kun ihmiset rukoilivat, lauloivat virsiä, tai huusivat Jeesus-nimeä. Tätä tietoa ei ollut julkistettu, koska se oli ”uskonnollista”.

Totuus siis oli, mitä olimme jo kauan epäilleet – että ”muukalaiset” ovat tosiasiassa demoneja. Kun Jeesus-nimi mainitaan, ns. ”sieppaus” saa äkkilopun.

Joe Jordan sanoo työskennelleensä yli 400 ihmisen kanssa, joiden ”sieppaus”-episodi pysähtyi Kristuksen nimessä.

Lukeaksesi koko artikkelin Joe Jordan'ista, hanki Creation magazine, tai mene sivulle www.creation.com ja tilaa sellainen, jonka uskomme olevan hienoin lehti, mitä tällä maailmalla on tarjota. Se pitäisi tulla jokaiseen kristittyyn kotiin ja lehti pitäisi olla jokaisen seurakunnan kirjastossa. Ja mikä olisikaan parempi lahja jollekin! Se ratkaisee lahjaongelmat lopullisesti! Ja jos tiedät jonkun, jolla ei ole siihen varaa, niin entä jos hankkisit heille myös tilauksen.

Gary Bates on kirjoittanut myös kirjan nimeltä ”Alien Intrusion”, hyvinkin ostamisen arvoinen, kuten kaikki materiaalit, mitä Creation Ministries on tuottanut.

Valitettavasti harvat näinä päivinä uskovat Raamatun totuuteen, joten Saatanan on helppo pettää heidät. Hänen demoneitaan kuvataan nyt ”muukalaisina” tai ”ET:einä” toisesta maailmasta. Jos siellä todella olisi ”ET:eitä”, niin miksi ne katoavat mainittaessa Jeesus-nimi? Demoneilla kun ei ole muuta vaihtoehtoa; Jeesus nimeä mainittaessa niiden täytyy mennä.

Jos okkultismin jokin puoli vaivaa jotakin lukijoistamme, niin Raamatussa on ratkaisu: ”Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” (Jk. 4:7) Huuda Herran nimeä. ”Päästä meidät pahasta” on osa Herran rukousta. Yhdessä vaiheessa tytärtämme vaivasivat pahat unet pienenä lapsena. Hän näki unia ilmapalloista, joilla oli pahat kasvot. Niinpä sanoin hänelle: ”Jos sitä tapahtuu vielä, niin sano niille: 'Häipykää Jeesuksen nimessä.'” Hän teki niin ja pahat unet loppuivat. Jeesus on vahvempi kuin Saatana ja hänen demoninsa.

Ja siltä varalta, että jotkut teistä ihmettelevät, mitä demonit ovat ja mistä ne tulevat, niin ne ovat pahoja henkiä, kolmasosa enkeleistä, jotka seurasivat Lusiferia hänen kapinoidessaan Jumalaa vastaan. Herra Jeesus ilmoitti jakeessa Mt. 25:42, että ikuinen tuli on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Jumala ei tahdo yhdenkään ihmiskunnasta olevan kadotettu, mutta on traagista, että monet myös menevät tuohon tuleen, koska he, kuten Lusifer, kapinoivat Jumalaa vastaan ja hylkäävät Hänen Poikansa, Herran Jeesuksen.

Ef. 6:12 sanoo, että: ”...meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” Jae 13 jatkaa: ”Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.” Lue luvun 6 loppuosa ja pane merkille, mistä tuo sota-asu muodostuu. Ensimmäinen sota-asun osa, joka meitä suojelee, on totuuden vyö. Siksi juuri käynnistimme tämän sivuston – totuuden tulostamiseksi.

Kuinka voit varmistaa, ettet joudu tuohon kauhistuttavaan tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen? Jeesus sanoo selvästi Johanneksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 3: ”joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Kuinka sinusta tulee uudestisyntynyt (hengellisesti syntynyt)? Hyväksymällä totena ikuisen pelastuksen ilmaisen lahjan, jonka Jeesus on hankkinut. Hän kuoli uhrina maksaen kaikkien niiden kaikkien syntien rangaistuksen, jotka panevat luottamuksensa Häneen. Kukaan meistä ei ole kyllin hyvä pääsemään taivaaseen. Kaikki olemme tehneet syntiä. Ainoa synnitön henkilö, joka on koskaan elänyt, oli Jeesus Kristus ja Hän vuodatti verensä tyydyttääkseen ikuisen oikeudenmukaisuuden. Hän oli meidän synninkantajamme. Hän otti syntimme päällensä Golgatan ristillä. Kristus kuoli syntisten puolesta – sinun ja minun. Ellet hyväksy Häntä, niin kannat edelleen omia syntejäsi.

Hyötyäksesi Jeesuksen suuresta uhrista sinun on PIDETTÄVÄ TOTENA (engl. accept) pelastuksen ilmaista lahjaa panemalla uskosi ja luottamuksesi Häneen. Hän sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 47: ”joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä!” Vau. Se on kaikki, mitä meidän on tehtävä – vain uskoa Häneen! Jos halveksit Hänen suurta lahjaansa, niin sinä hylkäät Hänet ja panet luottamuksesi itseesi varmistaen itsellesi paikan tulisessa järvessä. ”Minä olen tie (taivaaseen), totuus ja elämä; kukaan ei tule Isän tykö muutoin, kuin minun kauttani.”

Mitä minuun tulee, en halua joutua tuliseen järveen. Vuonna 1981 luettuani Matteuksen ja Markuksen evankeliumit sekä puolet Luukkaasta minä tiesin, että olin syntinen ja ansaitsin joutua helvettiin. En voinut edes odottaa, että olisin lukenut evankeliumit loppuun, vaan lankesin polvilleni ja kerjäsin Jeesusta antamaan syntini anteeksi ja olemaan Vapahtajani. Tuosta päivästä lähtien olen kuulunut Hänelle ja minulla on täysi varmuus pelastuksesta, autuas iankaikkisuus, jota en ansaitse, mutta jonka Jeesus lupaa kaikille niille, jotka panevat luottamuksensa Häneen.

Tässä on rukous, jonka voit rukoilla nyt heti: ”Herra Jeesus, minä olen syntinen ja Raamattu sanoo, että sinä kuolit syntisten puolesta. Minä hyväksyn sinut tänään omana Vapahtajanani. Anna minulle anteeksi minun syntini ja tee minut yhdeksi sinun kansastasi.”

Pane syrjään jokainen epäilys ja hyväksy Jeesus omana Vapahtajanasi tänään.

sunnuntai 18. joulukuuta 2011

”Jeesus” jota maailma rakastaa -- vääristymien oikaisua

Tässä The Berean Call'in kirjoituksessa selvitetään kuka Jeesus todella oli ja mikä Hän EI ole monissa Raamatun ulkopuolisissa lähteissä esitettynä, tai toisen käden tietona niiltä, jotka opettavat väärin Jeesuksesta Raamatussa. On olemassa käsitteellisyyksiä Jeesuksesta maailman taholta, jotka pilkkaavat Jeesuksen todellista olemusta ja saavat Hänet näyttäytymään "maailmallisten" haluamana Kristuksena, joka ei ole Kaikkivaltias Jumala. Tosiasiassa maailma vihaa raamatullista Jeesusta, mutta rakastaa "toista Jeesusta" joka sopii langenneen ihmisen muottiin. Jeesus siis eräällä tavalla inhimillistetään tavallisen "hyvän jätkän" tasolle joka teki paljon hyviä asioita ja opetti moraalista. Jeesus oli kuitenkin ihmisten silmissä pahennus joka tuli synniksi meidän tähtemme ja kyseenalaisti monet perinteet. Jeesus ei koskaan kalastellut suosiota, vaan alistui Isänsä tahtoon kärsien pilkkaa ihmisiltä, joiden vuoksi Hän kuoli ristillä. Tämän aiheellisen artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

Lopussa artikkelin jälkeen on Korhosen lähettämä Joulusiunaus vuodelle 2011.

------------------------------------------

”Jeesus” jota maailma rakastaa
The "Jesus" the World Loves

McMahon, T.A.
December 2, 2008

Mitä sinä ajattelet Jeesuksesta? Siinä kysymys, jonka silloin tällöin olen esittänyt saadakseni uskomattomia keskusteluun Hänestä tarkoituksella todistaa. Aika tyypillinen vastaus on yleensä, että Hän oli uskonnollinen johtaja, joka teki paljon hyvää, sanoi monia hyviä asioita ja yleensä he lopettavat sen käsityksellä, että Hän oli oikein hyvä ihminen. Sitten minä voin kysyä: ”Tiesitkö, että Hän sanoi olevansa Jumala?” Neuvottomien katseiden jälkeen selitän, että Hän ei voinut olla ”oikein hyvä ihminen”. Väittäessään olevansa Jumala Hän oli joko itsepetoksessa, tai selvä huijari—s.o. ellei Hän puhunut totuutta. Useimmiten tuo ajatus, joka nostaa esiin kysymyksen vastuullisuudesta Jumalalle vie keskustelun kömpelöön loppuun. Ainakin se antaa tilaisuuden kylvää joitakin siemeniä, joiden toivon kasvavan synnintunnoksi. Useimmat tuntevat olonsa epämukavaksi kohdatessaan totuuden Jeesuksesta.

Niillä, jotka tunnustavat olevansa kristittyjä, on aika usein käsityksiä Jeesuksesta, jotka ovat aivan yhtä vääriä, kuin niillä, jotka eivät ole kristittyjä. Esimerkiksi Jehovan todistajat uskovat, että Jeesus on luotu jumala ja että Hän on myös arkkienkeli Miikael. Mormonit uskovat, että Jeesus on Lusiferin henkiveli ja että hän oli naimisissa ja että hänellä oli lapsia. Kristillisen tieteen (Christian Science) kannattajat ja kristillisen uskonnollisen tieteen (Religious Science) uskonnot uskovat, että Jeesus oli vain ihminen, jonka päälle ”kristus-voimaannuttaminen” tuli. Roomalaiskatoliset uskovat, että eukaristian leipä ja viini voidaan transsubstantiossa muuttaa kirjaimelliseksi Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi, joka sitten niellään vatsaan. Luterilaiset uskovat, että Jeesus on consubstantiossa läsnä ehtoollisen leivän ja viinin ”sisällä, kanssa ja alla”. Sellaiset epäraamatulliset käsitykset ovat pelkkä kourallinen niiden satojen joukossa, joita erilaiset kristilliset kirkkokunnat ja kultit edistävät. On kuitenkin vieläkin kauhistuttavampaa, että Jeesusta koskeva tutkimus tänä päivänä niiden keskuudessa, jotka kutsuvat itseään evankelikaaleiksi (Raamattuun uskoviksi kristityiksi!) liiankin usein paljastaa ”toisen Jeesuksen” ja ”väärän Kristuksen”. Kuinka näin voi olla?

Lähtekäämme siitä, kuinka joku tulee oikeaan tietoon Jeesuksesta Kristuksesta ja suhteeseen Hänen kanssaan. Se alkaa yksinkertaisesta evankeliumin [1] ymmärtämisestä, että Jeesus on Jumala [2], joka tuli ihmiseksi [3] pelastaakseen ihmiskunnan ikuisesta erosta Jumalasta [4], joka oli seuraus ihmisen synnistä. [5] Jeesus tyydytti Jumalan täydellisen oikeudenmukaisuuden [6] maksamalla kertakaikkiaan ihmiskunnan synnit [7] kuolemansa kautta ristillä. [8] Hänen ylösnousemuksensa kuolleista [9] varmistaa pelastuksen kaikille niille, jotka tunnustavat Jumalan edessä syntinsä [10] ja toivottomuutensa itsensä pelastamisessa [11] ja jotka armosta uskon kautta [12] hyväksyvät Kristuksen uhrin heidän puolestaan [13] ja Hänen ilmaisen ikuisen elämän lahjansa. [14] Näin ihminen tulee sovintoon Jumalan kanssa [15] ja uudestisyntyy hengellisesti. [16] Näin alkaa ihmisen suhde raamatullisen Jeesuksen Kristuksen [17] kanssa. Vaikka tuo suhde onkin yliluonnollinen siinä mielessä, että Jumala asuu jokaisessa todellisessa Kristukseen  [18], se siitä huolimatta edistyy, kuten jokainen hyvä suhde, tulemalla tuntemaan sen henkilön, johon suhde kohdistuu.

Ensisijainen tapa, jolla suhde Jeesukseen kehittyy, on lukemalla ilmoitusta Hänestä, joka on annettu Hänen Sanassaan. Tämä on ainoa tapa saada erityistä tietoa Hänestä, joka on objektiivista ja ehdottomasti totta. Sitä paitsi Raamatun sisältö ei ole vain Pyhän Hengen innoittamaa [19], vaan tuo sama Totuuden Henki on annettu uskovalle tuon sisällön ymmärtämiseksi. [20] Kuinka sitten voivat ne, jotka tunnustavat noudattavansa Jumalan Sanaa päätyä virheellisiin käsityksiin Jeesuksesta? Valitettavasti monet saavat tietonsa Jeesuksesta Raamatun ulkopuolisista lähteistä, tai toisen käden tietona niiltä, jotka väittävät opettavansa, mitä Raamattu sanoo Herrasta.

Sen osoittamiseksi, kuinka naurettava sellaisista tietolähteistä riippuvainen suhde on, ajattele, mitä voisi tapahtua miehelle ja vaimolle, jotka yrittävät muodostaa läheisen suhteen toisiinsa luottamalla näkemyksiin toisilta ihmisiltä, jotka sanovat tuntevansa heidät. Se on varma resepti epäonnistumiselle; silti kristityt usein juoksevat epäraamatullisille lähteille saadakseen tietonsa Jeesuksesta.

Kirjan, The Shack (TBC Q&A, 8/08, suomeksi nimellä Autiotalo, Päivä Oy 2010), hämmästyttävä suosio evankelikaalien keskuudessa on vain viimeisin esimerkki siitä, kun joku kuvaa Jeesusta, joka on vieras Raamatulle ja pahempikin. Mitä kirjailija ajattelee Jeesuksesta? Hän luonnehtii Häntä tavalla, joka ehkä saa muutamat tuntemaan olonsa mukavaksi Hänen kanssaan; silti kirjan, The Shack, Jeesus on selvästi väärä Kristus. Hän on ”hyvä poika”, joka haluaa korjata asioita ja ”nauttii ruuanlaitosta ja puutarhan hoidosta”. Hän nauraa karkeille vitseille, on hiukan kömpelö typerys, harrastaa taimenen kalastusta jahdaten yhtä juostessaan veden päällä, veistää arkun pienen tytön ruumiille ja nauttii suutelemisesta, halaamisesta ja nauramisesta kahden muun ”Kolminaisuuden” jäsenen kanssa. Kirja on täynnä vuoropuhelua Jumalan hahmoilta Isä (kuvattu ylipainoisena afro-amerikkalaisena naisena), Pyhä Henki (siro aasialainen nainen) ja Jeesus. Kaikki kolme puhuvat ”Jumalan oraakkeleina” antaen oivalluksia ja selityksiä, joita ei löydy Raamatusta eivätkä ole yhdenmukaisia sen kanssa. Jotkut innokkaat lukijat sanovat, että sanat ja vuorovaikutukset Jumaluuden kanssa ovat lohduttaneet heitä, vastanneet vaikeisiin heidän uskoaan koskeviin kysymyksiin ja saaneet Herran persoonan näyttämään heistä sitäkin todellisemmalta.

Todellisuudessa kirjailija on omasta mielikuvituksestaan pannut omia sanojaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen suuhun, jotka sitten suuret joukot käsittävät lausumina: ”näin sanoo Herra.” Tämä ei ole vain väärä toisen käden lähde, vaan vähintäänkin väärän profetian röyhkeyttä ja pahimmillaan rienausta ja idolatriaa. Se on ihminen, joka tekee Jumalan omaksi langenneeksi kuvakseen.

Vielä vaikuttavampi evankelikaalien keskuudessa, kuin The Shack, on Mel Gibson'in filmi, The Passion of the Christ, josta tuli valtava kassamenestys - kiitos siitä pääasiassa evenkelikaalien tuelle. Se on nyt saatavana ”lopullisena DVD-painoksena” ja siinä on niitä varten, jotka haluavat filmin katolisen teologian selityksen, keskustelu, johon osallistuvat ohjaaja Mel Gibson yhdessä katolisen uskonpuolustajan kanssa ja kaksi katolista pappia, jotka olivat filmin teologisia konsultteja. Elokuvassa on väärä evankeliumi, väärä Kristus ja se on täynnä muka raamatullisia kohtauksia Gibson'in ja erään mystisiin hallusinaatioihin taipuvaisen katolisen nunnan mielistä (Ks. kirja Showtime for the Sheep?). Silti evankelikaaliset seurakunnat käyttävät sitä jatkuvasti ja laajalti varsinkin paaston aikana ja pääsiäisviikolla.

Vastaukseksi kysymykseen ”mitä sinä ajattelet Jeesuksesta?” miljoonat filmin nähneet uskovat nyt erheellisesti, että Saatana kohtasi Hänet Getsemanen puutarhassa; Hänen vangitsijansa heittivät Hänet sillalta ja Hän riippui ketjusta; Hänen kuvansa vangittiin erään Veronica nimisen naisen huntuun; Hänen ristinsä alkaessa kaatua, se levitoi estäen Häntä iskeytymässä maahan ja mikä on pahimmin ristiriidassa evankeliumin kanssa, että Hänen kärsimänsä armoton ruoskinta oli se, joka maksoi ihmiskunnan synnit.

Nämä ovat vain joitakin niistä epäraamatullisista kuvista, joita maailma ja monet seurakunnassa ovat lisänneet käsitykseensä Jeesuksesta. Elokuvat ovat tänä päivänä pinnallisen tiedon ja väärän tiedon suosituin levittämisen muoto. Filmit Jeesuksesta ja Jumalasta ovat panneet virheellisiä käsityksiä heistä massojen mieliin ja sydämiin: Jesus Christ Superstar; The Last Temptation of Christ; Bruce Almighty; The Da Vinci Code; Judas; Oh, God! Book II; Jesus of Nazareth, vain muutamia mainitakseni.

Entä ”raamatullisesti tarkemmat” raamattuelokuvat—esimerkiksi ne, jotka ottavat sanat suoraan Raamatusta? Kun näyttelijä esittää Jeesusta, joka sanoo vain ne Jeesuksen sanat, jotka löytyvät Raamatusta, niin tekeekö se kuvauksen tarkemmaksi? Tarkemmaksi kuin mikä? Näyttääkö näyttelijä Jeesukselta, tai puhuu kuin Jeesus, tai heijastaako hän Jeesuksen jumalallista käytöstä? Vieläkin kriittisemmin, voiko hän tarkasti jäljitellä maailmankaikkeuden Luojaa, sitä Yhtä, josta kaikki saa alkunsa? Vaikka voisikin, mikä on mahdotonta, niin se silti olisi jäljittelyä! Sitäpaitsi hän jättää miljoonille, uskovat mukaanlukien, kuvan väärästä ”Kristuksesta”.

Jotkut sellaiset elokuvat ovat vilpittömiä yrityksiä välittää Raamatun sisältöä ja kertomuksia visuaalisen median kautta. Vaikka ovatkin vilpittömiä, niin mitä tulee totuuteen, ne on tuomittu epäonnistumaan. Miksi? Edellä sanotun lisäksi Raamattu on Jumalan objektiivinen ilmoitus, joka on annettu sanoissa. Kaikki yritykset siirtää noita sanoja visuaalisesti hylkäävät objektiivisen ilmoituksen subjektiivisen tulkinnan hyväksi. Ota esimerkiksi jokin raamatunkohta ja anna viiden ihmisen kertoa, mitä he ymmärtävät tuolla jakeella perustuen kontekstiin, kieliopilliseen rakenteeseen ja sanojen normaaliin merkitykseen. Useimmiten tulkinnat ovat aika samanlaisia. Jos yksi viidestä päätyisi johonkin hyvin erilaiseen, niin se voitaisiin oikaista yksinkertaisesti tarkistamalla se objektiivisesti suhteessa kontekstiin, kielioppiin ja kohdan sanojen hyväksyttyihin määritelmiin. Toisaalta, entä jos viiden taiteilijan tulisi siirtää sanoma visuaalisesti? Tuloksena olisi viisi hyvin subjektiivista ja aika erilaista tulkintaa. Vaikka vain yksi taiteilija siirtäisi visuaalisesti jakeen ja neljä ihmistä yrittäisi tulkita kuvaa, niin meillä todennäköisesti olisi neljä erilaista näkemystä, koska tällä välineellä ei ole objektiivisia sanoihin verrattavia kriteerejä. Käsitätkö ”kuvan” tässä? Kuvakieli ei ole tapa välittää objektiivista totuutta.

Jumala ei piirtänyt kuvia tauluihin, jotka antoi Moosekselle. Hänen jatkuva käskynsä hänelle ja muille profeetoillensa oli kirjoittaa ylös Hänen ohjeensa. Visuaalinen kuvakieli oli pakanallisen palvonnan ytimessä, jota käyttivät ihmiset, joiden elämä keskittyi epäjumalien ympärille—ja tärkein oheistuote oli hillitön taikausko. Sama päti keskiajan roomalaiskatoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon, jotka syöttivät kannattajilleen kuvia, ennemmin kuin opettivat heitä lukemaan ja kirjoittamaan (kuten juutalaiset olivat tehneet menestyksellä Aabrahamin ajasta saakka). Vielä tänä päivänä taikausko jatkuvasti rehottaa noissa visuaalisesti suuntautuneissa uskonnollisissa systeemeissä.

Mistä maailma saa käsityksensä Jeesuksesta? Useimmat ei-kristityt tietävät vain sen, mitä ovat poimineet lähteistä, joita pitävät kristillisinä, vaikka sisältö harvoin on raamatullista. Yli miljardilla muslimilla esimerkiksi on Jeesuksesta käsitys, jonka Muhammed kokosi kyseenalaisilta kristityiltä. Koraani sanoo, että Isa (Jeesus) ei ole Jumalan Poika, koska Allahilla ei ole poikaa. Isan syntymä tapahtui palmun alla ja vielä ollessaan vauva hän huusi kehdostaan palvelevansa Allahia, joka oli antanut hänelle ilmoituksen ja tehnyt hänet profeetaksi. Hän ei kuollut ristillä; joku otti hänen paikkansa—kaikki tämä vastoin Raamattua.

Monet juutalaiset panevat painoa väitetyille talmudilaisille tarinoille, jotka ovat vastoin evankeliumien selostuksia. Heille on opetettu, että Jeesus oli avioton lapsi, joka syntyi huoralle ja lurjukselle. Julistaen olevansa Messias hän suoritti parantamisia noituuden avulla ja siksi kivitettiin ja sitten ripustettiin puuhun noituudestaan ja pilkkaamisestaan, koska väitti olevansa Jumalan Poika.

Hindut ovat lisänneet Jeesuksen yhtenä avatar'ina, eli jumalana, 330 miljoonan jumalan joukkoon. Kaikki heidän gurunsa, jotka ovat tulleet suosituiksi lännessä—Maharishi Mahesh Yogi'sta Rajneesh'iin—saarnaavat omaa ”Jeesustaan”. Buddhistit, kuten 14. Dalai Lama, pitävät Jeesusta bodhisattva'na, eli valaistuna jumalana uudelleen ihmiskunnan palvelukseen inkarnoituneiden jumalien suurten joukkojen keskuudessa.

On uskomatonta, että em. virheellisiä käsityksiä Jeesuksesta edistetään tunnustavassa kristikunnassa suositulla käytännöllä Esiintulevan Kirkon yhteisöjen keskuudessa. Jotkut kutsuvat maailmanuskontojen kannattajia ”keskusteluun” oppiakseen enemmän Jeesuksesta, joka on hyväksyttävä kaikkien uskontojen—tai ei minkään uskonnon ihmisille. Yleinen esiintulevista yhteisöistä kuultu hokema on: ”Me rakastamme Jeesusta, mutta emme Hänen kirkkoaan.” Tietysti, koska seurakunta on tehnyt kompromisseja maailman kanssa, siinä ei ole paljon rakastettavaa. Silti on murheellista monien kohdalla, ettei se ole raamatullinen Jeesus, jota he rakastavat, eikä raamatullinen seurakunta, jota he kannattavat. Jotkut ovat sen harhaluulon vallassa, että Jeesuksen kunnioitus on kasvamassa kulttuurissamme. Näin ei ole koskaan ollut, mitä tulee Raamatun ilmoittamaan Jeesukseen.

On vaikeaa jokaiselle, jolla on henkilökohtainen läheinen suhde Jeesuksen Kristuksen kanssa, hyväksyä, että maailma vihaa Häntä, tätä Ainoaa, jota me rakastamme niin paljon. Se oli vaikeaa minulle ja edelleen kamppailen sen kanssa. Kuinka kukaan voisi hyljätä sen Ainoan, joka rakastaa meitä enemmän, kuin koskaan voimme käsittää ja jonka uhri luomiensa puolesta on niin ihmeellisen käsittämätön? Sellainen viha on usein naamioitua ja kehittyy asteittain ja varkain. Se näkyy Saatanan strategiassa, joka alkoi sanoilla: ”Onko Jumala todellakin sanonut...?” Hänen vuoropuhelunsa Eevan kanssa tarjosi kypsän tilaisuuden kumota totuus Jumalasta ja Hänen käskystään. Eeva nieli vastustajan Jumalan luonteen valehtelevan muuttamisen ja hänen tottelemattomuuden seurauksen kieltämisensä. Hänen jälkeläisensä kautta aikojen ovat tehneet samoin.

Kuitenkin tuo todellisuus alentuvaisuudeksi ja pilkaksi naamioituna sai minut melkein epätoivoiseksi arvioidessani tiettyä Fox TV'n The Family Guy -jaksoa. Ohjelma (saman verkoston esittämänä, joka loi ”Fox Faith'in” markkinoimaan elokuvia kristityille perheille) käsitti Jeesus-hahmon, joka jätti taivaan päästäkseen pois ”pikkutarkan, määräilevän isänsä” luota; joka todistaa ”jumaluutensa” muuttamalla aterioita jäätelöksi sunnuntaisin ja suurentamalla naisten rintoja; joka kävelee veden päällä noutaakseen viiden dollarin setelin; joka esiintyy Jay Leno'n ja MTV:n palkinto-show'ssa; joka menee Hollywood'iin, juopuu juhlissa ja päätyy putkaan ja joka tulee johtopäätökseen, ettei olekaan vielä riittävän kypsä auttamaan maailmaa. Etsin välittömästi protesteja kristikunnasta tätä Fox TV:n huippuluokiteltua ohjelmaa vastaan. Ei löytynyt raivon huutoja eikä myöskään itkua niiden vuoksi, jotka rienasivat ja ivasivat sitä Ainoaa, joka voisi pelastaa heidät. Jotkut kristityt tarjosivat vaivautuneita järkeilyjä, että Jeesuksella varmasti täytyy olla huumorin tajua. Tämä on se Jeesus, jonka maailma haluaa.

Mieleni kiiti Getsemanen puutarhaan ajatellen Vapahtajaamme polvillaan rukouksessa Isän edessä, jossa Hän hikoili tuskassaan ikäänkuin suuria veripisaroita. Hän tulisi synniksi meidän tähtemme. Luojamme ottaisi syntimme päällensä ja kokisi jokaiselle sielulle kuuluvan ikuisen rangaistuksen. Vaikka Hän tulisi voittamaan maksaessaan ihmiskunnan synneistä, niin siitä huolimatta Hän huusi Isää, että jos vain olisi jokin muu mahdollisuus pelastaa ihmiskunta, sallimaan tämän eron maljan mennä ohi. Muuta mahdollisuutta ei kuitenkaan ollut.

Ajattelin Kunnian Kuningasta riippumassa ristillä Golgatan mäellä pilkkaajat ympärillään. Silti Hän kuoli heidän puolestaan—ja niiden jotka edelleen Häntä pilkkaavat.

Rukoile, että me, jotka todella tunnemme Hänet, emme ajautuisi pois Hänen luotaan ”toisen Jeesuksen” vuoksi, maailman, oman lihamme, tai paholaisen esiin loihtiman. Rukoile myös, että Herra tekisi meidät kykeneviksi heijastamaan Kristuksen todellista luonnetta sanoissamme ja teoissamme; että Hän auttaisi meitä osoittamaan maailmalle todellista Jeesusta, joka, vaikka oli Jumala, tuli ihmisen kaltaiseksi, jota käsiteltiin, kuin Hän olisi ollut itse synti ja joka tyydytti Jumalan jumalallisen oikeudenmukaisuuden kuolemalla ristillä siten hankkien pelastuksen koko ihmiskunnalle.  TBC


Viitteet
1. Romans 1:16
2. John 10:30-33
3. 1 Timothy 2:5
4. John 14:6, John 3:16-17
5. Isaiah 59:2
6. 1 John 2:2
7. Hebrews 10:10-12
8. Hebrews 12:2
9. Romans 1:3-4
10. 2 Corinthians 7:10
11. Romans 5:6
12. Ephesians 2:8
13. John 3:15
14. Romans 5:18
15. John 3:3
16. Galatians 2:20; 1 Peter 1:23
17. Colossians 1:27
18. 1 Corinthians 6:19
19. 2 Timothy 3:16-17
20. John 16:13Joulusiunaus

Saarnaajan kirja tekee selväksi, että lopussa kaikki tämän maailman asiat ovat turhuutta. Vaikka sinulla olisi kaikki rahat ja aineellinen omaisuus, mitä ikinä voisit haluta – se kaikki silti on turhuutta. Lopussa kaikki millä on väliä, on Herran pelko ja Hänen käskyjensä pitäminen – sillä Jumala tuo kaikki tuomiolle (Saarn. 12:13-14). Siis kun Joulu lähestyy, niin muistakaamme, että tämän maailman lahjat ovat pohjimmiltaan vain turhuutta, mutta se, mikä Joulussa on tärkeää, on Kristus – Jumalan lahja meille. Jumalan Pojassa ei ole lainkaan tuomiota ja Jumalan Pojan, Jeesuksen, kautta meillä on välähdys Jumalan rakkauden syvyydestä meitä kohtaan. Kun ajattelemme Jeesusta, Jumalan luonteen täsmällistä kuvaa (Hepr. 1:3) ja alamme tutkia Jumalan rakkauden pituutta, korkeutta ja syvyyttä, niin eikö se salpaakin hengityksemme? Rukoilkaamme siis tänä Joulun aikana ja läpi tulevan vuoden, että Kristuksen ruumiina käsittäisimme Jumalan rakkauden, joka ylittää kaiken ymmärryksen, niin että voisimme täyttyä kaikella Jumalan täyteydellä. (Ef. 3:14-21). Meillä on kyllä paljon aihetta olla kiitollisia tänä Jouluna, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän maailman lahjojen kanssa – mitä ne lahjat sitten ovatkin. Täyttäköön Herramme ja Vapahtajamme sydämesi ja kotisi Hänen rakkaudellaan ja rauhallaan tänä Jouluna ja läpi tulevan vuoden. Minulla ei ole suurempaa lahjaa antaa sinulle tänä Jouluna – hopeaa ja kultaa minulla ei ole; mutta sitä, mitä minulla on, minä annan sinulle: tiedon, että Jumala rakastaa sinua ja todistuksen Hänen lahjastaan sinulle – Hänen Poikansa ja Vapahtajan Kristuksen Jeesuksen

THE ONLY REASON FOR THE SEASON!


Bileamin Aasi

perjantai 16. joulukuuta 2011

Tuleva suuri petoksen aalto kristikunnassa -- sisältää New Age/okkulttisen voitelun

Tässä varoitus viimeisten päivien "kristillisistä herätyksistä", jotka tulevat yhä enemmän sisältämään New Age/okkulttisen petoksen elementtejä kun paholainen pukeutuu valkeuden enkeliksi ja lähettää langenneita enkeleitään esiintymään valon enkeleinä ihmisten joukossa. Petos on ollut kasvussa varsinkin muutaman viime vuosikymmenen aikana kun erilaiset manifestaatiot, kuten hysteerinen nauru ja ihmisten kaatuminen, ovat nousseet esiin todistukseksi herätyksestä. Raamattu nimenomaan varoittaa että Saatana tulee pettämään ihmisiä väärillä merkeillä ja ihmeillä, joihin lasketaan myös tilapäiset parantumiset. Saatanan päämääränä on lopulta saada ihmiset luopumaan uskosta, kun he huomaavat että kaikki olikin huijausta ja väärän herätyksen hedelmä käy ilmeiseksi. Siksi seurakuntien täytyy harrastaa erottamista koetellakseen ilmiöt Raamatulla ennenkuin kaikki erottamiskyky on menetetty. Kirjoittaja arvelee että okkulttiset paranemiset tulevat huipentamaan väärät manifestaatiot joita seuraa sitten suuret kokoukset, joissa karismaattiset johtajat kutsuvat esiin kuolleiden pyhien henkiä. Tässä vaiheessa monet petetyt ymmärtävät jotakin olevan pielessä ja joutuvat hämmennyksen ja masennuksen valtaan alkaen epäillä koko uskoa. Tätä varten Jumala kuitenkin kutsuu joitakin uskollisia auttamaan noita petettyjä tuomaan sisälle lopunajan sadonkorjuun. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

Huom. artikkelin jälkeen on minun kommentti tästä hengellisestä petoksesta.

---------------------------------------------

VAROITUS: SUURI PETOKSEN AALTO
WARNING: A GREAT WAVE OF DECEPTION

Steve Dobbs, July 2011, www.wordconnect.org

Minä uskon, että olemme käännekohdassa suureen petoksen aaltoon, joka tulee hukuttamaan läntisen maailman seurakunnan ja ensimmäinen merkki tästä on langenneiden enkelien esiintyminen valon enkeleinä.

Johdanto: Todellisen herätyksen puuttuminen läntisessä maailmassa ynnä sekulaarien yhteiskuntiemme liike pois kristillisistä arvoista varmasti heijastavat sitä tosiasiaa, että asiat ovat jo jonkin aikaa menneet hengellisesti huonompaan suuntaan. Monet vartijat uskovat, kuten minä, että suuri petoksen aalto on nyt hyvin lähellä lännessä ja tulee koskemaan ihmisiä laajalla kirkkokunnallisten taustojen alueella. En usko, että tämä vihollisaalto keskittyy mihinkään tiettyyn palvelutyöjärjestöön, vaan sen sijaan leviää verkossa ja sitten ruohonjuuritasolla yksilöiden välillä. Minä uskon tämän sanan mukaan (link), että alkusysäys tulee, kun langenneet enkelit näyttäytyvät ihmisille väittäen olevansa valon enkeleitä. Tämäntyyppinen petos on jo vallitseva joissakin kristillisissä virtauksissa USA:ssa ja usein näyttää pettävän jopa ne, jotka tavallisesti ovat varovaisempia. Tätä tulee todennäköisesti seuraamaan suuri määrä muita petoksia ja väärä New Age/okkulttinen voitelu, kun asiat kärjistyvät loppua kohti. Monet uskovat, jotka eivät punnitse asioita Sanan valossa, päätyvät menemään tähän väärään voiteluun uskoen sen olevan Pyhä Henki. Saatana on vuosikymmenien ajan soluttanut läntisen maailman seurakuntaan velttoa asennetta erottamista kohtaan valmistamisena tähän hyökyaaltoon pimeyden valtakunnasta. Minä uskon, että tämä aalto voi olla päällämme hyvin pian, mikä tekee tärkeäksi sen, että koettelemme kaikki hengelliset ilmiöt Sanalla.

“Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta;” (1. Joh. 4:1).

Petos: Kuten jokainen valistunut havainnoitsija tietää, petos on ollut kasvussa läntisen maailman seurakunnassa muutaman viimeisen vuosikymmenen ajan. Monet johtajat ovat luvanneet ja valheellisesti profetoineet herätystä miltei vuosittain, mutta sen sijaan seurakunnat yleensä ovat kutistuneet. Monet uskovat ovat myös siirtyneet pois hengellisyyden raamatullisesta muodosta ollen välittämättä Raamatun osoituksesta, mitä tulee siihen, mikä on Hengestä. Jokainen suuri petosaalto todennäköisesti koskee USA:ta ja sitten leviää Länsi-Eurooppaan ja myös muualle kaikkialle johtuen suurimmista kristillisistä verkkomediaorganisaatioista. Useimmat näistä organisaatioista eivät harrasta erottamista eivätkä koettele asioita Raamatulla. Ne eivät todellisuudessa ole vastuussa kenellekään ja ovat menneisyydessä toistuvasti pettäneet itsensä. Huolimatta harhoistaan jotkut ovat jatkuvasti mainostaneet jokaista uutta asiaa ”suurena herätyksenä” ja monet sinisilmäiset kristityt ovat uskoneet nämä väitteet. Nämä harhat ovat heikentäneet monien määrätietoisuuden ja he ovat pettyneet kerran toisensa jälkeen. Seuraava petoksen aalto voisi johtaa monet valtavaan masennukseen. Voisimme sitten läntisessä maailmassa nähdä monien luopuvan uskosta johtuen joko epätoivosta, tai vain hämmennyksestä. Tämä voi olla alku suurelle luopumukselle, jonka Paavali ennusti (2. Ts. 2:3), tai ainakin edeltäjä sille.

“tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä” (2. Ts. 2:9).

Vääriä herätyksiä: Enemmistö herätyksistä on sekoitusta. Useimmat aidot herätykset sisältävät lieveilmiöinään New Age/okkulttisen petoksen elementin, koska paholainen yrittää johtaa ihmisiä harhaan ja saada herätyksen horjumaan. Tämä on hyvin dokumentoitu menneiden herätysten historiallisissa selostuksissa. Se, mitä usein saamme todistaa tänä päivänä, on kuitenkin, että ilmiöt, jotka kerran tunnistettiin petollisina vallitsevat nyt näitä liikkeitä ja nähdään todisteina, että ne ovat Jumalasta. Nämä väärät herätykset kiihottavat ihmisiä lupauksilla henkilökohtaisista siunauksista ja voitosta seurakunnalle tässä maailmassa, mutta eivät juurikaan korosta evankeliumin jakamista epäuskoisille. Ei tarvitse ihmetellä, että ne eivät koskaan kanna mitään hedelmää. Historiallisesti tärkein testi herätyksen hedelmästä on ollut se, kuinka monta epäuskoista pelastui. Tänä päivänä kuitenkin moni arvioi ns. ”herätyksen” sillä, kuinka monta uskovaista paranee (tai näyttäisi paranevan, koska lääkärinkertomukset puuttuvat lähes aina). Raamattu myös varoittaa, että Saatana tulee pettämään valitut väärillä merkeillä ja ihmeillä, kun loppu lähestyy, joten emme voi olettaa, että paranemiset välttämättä ovat merkki Jumalalta. Koska sekä Herra, että Saatana, toimii parantavassa voimassa, niin me tarvitsemme henkien erottamisen lahjaa (1. Kor. 12:10) enemmän kuin koskaan edetessämme kohti viimeisiä päiviä. Saatana on enemmän kuin halukas parantamaan ihmisiä, jos sen tuloksena suuret joukot saavat väärennetyn New Age'n okkulttisen voitelun. Kun ihmiset ovat sellaisessa petetyssä tilassa, he ovat silloin avoimempia luopumukselle.

“Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.” (Mt. 24:24)

Sekoitus väärän herätyksen sisällä: Kuten aito herätys melkein aina sisältää petoksen elementin, niin myös väärä herätys sisältää joitakin asioita, jotka ovat Jumalasta. Näin siksi, koska riippumatta siitä, kuinka petetyiksi uskovat tulevat, heillä silti on Jumalan Henki, pääsy lahjoihin ja kyky rukoilla. Niinpä tulevalla petoksen aallolla on tekijöitä itsessään, jotka ovat Jumalasta, mutta vallitsevat piirteet ovat petollisia. Niissä kahdessa väärässä herätyksessä, joita olen saanut todistaa, seurakunnat tulivat innostuneiksi ja jopa kiivaammiksi Jumalan puolesta joksikin aikaa. Kuitenkin, sen käytyä selväksi, että heidän odotuksensa eivät olleetkaan toteutumassa, masennus voitti ja ihmiset alkoivat jättää nuo seurakunnat ja muutamat luopuivat uskosta. Jotkut tarkkailijat voidaan johtaa harhaan, jos he näkevät tämän tyyppistä sopimatonta intoa merkkinä Jumalan toiminnasta. Meidän siis täytyy punnita sellaiset liikehdinnät Raamatulla eikä ihmisten alkuinnostuksella muutaman ensimmäisen kuukauden aikana. Voi kestää vuodenkin ennenkuin väärän herätyksen hedelmä käy ilmeiseksi niille, jotka eivät harrasta erottamista koetellakseen ilmiöt Raamatulla. Valitettavasti siihen mennessä monet on vedetty mukaan, petetty ja menettäneet kaiken kyvyn erottaa.

“mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on” (1. Ts. 5:21).

Muut todennäköiset manifestaatiot tässä väärässä herätyksessä: Petos voi vaihdella yksilöiden ja seurakuntien välillä räätälöitynä sille, mitä tietty seurakunta on valmis vastaanottamaan. Tiesin eräästä seurakunnasta, jossa langenneet enkelit jäljitellen Jumalan enkeleitä, ilmestyivät monille seurakunnan jäsenille ja antoivat heille vääriä tiedon sanoja luvaten, että herätys oli puhkeamassa siellä ja silloin. Tätä säesti väärä voitelu, joka on jo läsnä joissakin seurakunnissa tänä päivänä. Ihmiset alkoivat sitten kokea manifestaatioita, joita ei Jeesus eikä kukaan muukaan UT:ssa koskaan kokenut, kun Pyhä Henki tuli heidän päällensä. Sellaisia manifestaatioita voivat olla esim. kun ihmiset matkivat eläinten ääniä, vapisevat ja kouristelevat, mutta ilman, että yhtään demonia ajettaisiin ulos, hysteerinen nauru ja ihmisten kaatuminen ikäänkuin vahvasti huumeiden tai väkevien juomien vaikutuksen alaisina, joista mikään ei ole raamatullinen.

Elävät New Age -näyt ja unet tulevat myös lisääntymään edistäen petollisia epäraamatullisia profetioita väärennettyjen taivasmatkojen yleistyessä. Tänä päivänä Bob Jones'in ja Todd Bentley'n kaltaiset ihmiset uskovat jo voivansa vierailla taivaassa milloin vain haluavat. Okkulttisia ihmeitä, kuten kultapöly tai höyheniä, voi esiintyä, mikä toisin kuin Jeesuksen ihmeet, eivät palvele mitään käytännöllistä tarkoitusta. Todennäköisesti vakuuttavin manifestaatio on okkultismiin perustuvat paranemiset, joista monet ovat todellisia, mutta todennäköisesti eivät kestä kauemmin kuin Saatana tahtoo niiden kestävän edistämään väärää herätystä.

Alkumielenkiinnon jälkeen näistä seurakunnista tulee luultavasti maailman silmissä naurunaihe. Arvaukseni on, että noin vuoden jälkeen tulee esiin johtajia tämän petollisen aallon sisältä. Rick Joyner'in ja Bob Jones'in kaltaiset ihmiset todennäköisesti pitävät suuria kokouksia kutsuen kuolleiden pyhien henkiä palaamaan maan päälle auttamaan heitä heidän taistelussaan. Nämä palvelutyöjärjestöt harjoittavat jo sellaista spiritualismia ja ovat jo vähitellen tuomassa sitä Kristuksen ruumiiseen. Odotukseni on, että tässä vaiheessa monet noista petetyistä äkkiä ymmärtävät, että jotakin on pielessä, että tämä ei olekaan Jumalasta ja sitten tulevat heitetyksi valtavaan hämmennykseen ja masennukseen. Monet voivat sitten alkaa epäillä koko uskoa ollessaan kyvyttömiä tekemään eroa sen välillä, mitkä asiat olivat Jumalasta ja mitkä eivät. Sellainen masennus syvenee, kun he näkevät sekulaarin yhteiskunnan, josta heille oli kerrottu, että se muutettaisiin Jumalan voiman kautta, sen sijaan tulevan pimeämmäksi ja pahemmaksi, kun pakanalliset uskomukset tulevat suositummiksi kristinuskon asemesta – väärennetyn, ei oikean herätyksen hedelmä.

Vastauksemme: Niiden, jotka eivät joudu näiden asioiden pettämiksi, on joka tapauksessa itse antauduttava syvemmin Jumalalle säilyäkseen vapaana petoksesta, masennuksesta, apatiasta ja luopumuksen vaarasta. Tässä vaikeassa hengellisessä ilmapiirissä Jumala myös kutsuu muutamia saavuttamaan ja auttamaan niitä, jotka on petetty, mikä vaatii paljon kärsivällisyyttä. UK:ssa (Britannia) meistä voi tulla pieni maanalainen ruohonjuuritason vähemmistö, kun suuntaamme kohti lopunaikoja. Uskon kyllä, että aito Jumalan Hengen toiminta seuraa kuitenkin vahvistamaan niitä, jotka pysyvät uskollisina ja auttaakseen tuomaan sisään Jumalan lopunajan sadonkorjuun. Raamattu kehottaa meitä kiinnittämään mielemme asioihin ylhäällä, jossa Kristus on ja odottamaan Hänen paluutaan. Me emme saa unohtaa tätä riippumatta siitä, kuinka masentavaksi seuraava lyhyt petoksen aika voi osoittautua.

Muita varoittavia profetioita tästä.

S. Dobbs, July 2011, http://www.wordconnect.org/


----------------------------------

"Nokialaisen" kommentti:

Minun mielestä tätä New Age -kristillisyyttä okkulttisine ilmiöineen on ollut olemassa jo William Branhamin ajoista lähtien jolle ilmestyi langennut enkeli 7.5.1946 ilmoittamaan hänelle sairaiden parantamisen armolahjasta. Tämän jälkeen sama enkeli ilmestyi Branhamille 2-4 kertaa vuodessa + muut enkelivierailut. Monet tulivat huijatuiksi hänen parantumiskokouksissaan. Branhamin opetukset poikkesivat perinteisestä kristillisyydestä ja hänellä oli oppi siitä, ettei Jeesus kantanut meidän syntejämme. Lisäksi Branham opetti mm. että osa ihmisistä on Eevan ja käärmeen lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta pelastua. Hän uskoi olevansa viimeisen ajan sanansaattaja, Elia (ollen siis väärä Elia-profeetta, matkija). William Branham kävi myös Suomessa tekemässä ihmeitä. Branhamin kokema käänteentekevä enkeli-ilmestys tapahtui samoihin aikoihin kun UFO-havainnot alkoivat yleistyä Pohjois-Amerikassa. Vuonna 1947 alkoi uforaporttien tulva. Ufo-ilmiöt ovat demonista alkuperää (http://www.nic.fi/~shn/tekstit/ufot.htm). Joten tuleva petoksen aalto ei ole mitään uutta auringon alla, mutta ehkäpä okkulttiset manifestaatiot voimistuvat juuri ennen New Age -kristuksen (Antikristus) ilmestymistä valmistaen hänelle tietä väärän Elian perintönä. Lue Branhamista enemmän Wikipedia-sivulta, jossa on kattava selitys eksyttäjästä.

keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Elpynyt Rooman Valtakunta tulee esiin fasistisen sosialismin myötä

Tässä eräs tunnettu Raamatun profetioiden tutkija arvelee käynnissä olevan myllerryksen maailmassa arabikansannousuineen johtavan lopulta Jeesuksen aikaisen Rooman valtakunnan elpymiseen maantieteellisesti. Yhdysvallat jää taka-alalle kun Länsi-Euroopasta ja Välimeren maista tulee Liittovaltio, joka sulauttaa itseensä myös Pohjois-Afrikan maat ja Lähi-idän. Tilanne olisi siis täsmälleen sama kuin oli Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen aikoina, jolloin Israel oli osa Rooman valtakuntaa. Kirjoittaja ei pidä Psalmin 83 sotaa aivan akuuttina asiana, vaan sen tapahtuu sen jälkeen kun arabivaltioiden sisäinen myllerrys on laantunut, mutta kuitenkin ennen Antikristuksen nousua ja 7-vuotista valta-aikaa (Dan. 9:27). Lopuksi kirjoittaja luettelee sosialismin eri muotoja ja sanoo että fasistinen sosialismi, jossa valtio sääntelee ja valvoo mm. yrityselämää, on lopullinen Antikristuksen yhteiskuntajärjestelmä. Kapitalismin kuolema on jo osittain tapahtunut Amerikassa Obaman myötä ja sosialistit ovat vallanneet suuren osan maailmaa. Tämä kirjoitus on erittäin mielenkiintoinen näkemys tulevaisuudesta joka etenee kohti ennustettua maailmansosialismia YK:n peruskirjassa olevan Agenda 21 tavoitteiden mukaisesti. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

--------------------------------------------

Elpynyt Rooman Valtakunta tulee esiin fasistisen sosialismin myötä
The revived Roman Empire Beast emerges with Fascist Socialism

by Don Koenig
On November 26, 2011

Asioiden rullatessa Euroopassa ja Lähi-Idässä minun täytyy vain ihmetellä olisimmeko ehkä jo näkemässä elpyneen Rooman valtakunnan perustusten laskemisen silmiemme edessä.

Euroopan velkakriisi merkitsee, että EU-maiden on joko vetäydyttävä EU:sta ja palattava itsenäisiksi valtioiksi, tai että Euroopassa edelleen tapahtuu vallan keskittymistä. Luulen, että jälkimmäinen toteutuu ja Euroopan Yhdysvallat, eli uusi Rooman valtakunta, tulee esiin keskushallintoineen, joka ottaa pois kansallisen suvereniteetin. Veikkaan, että Euroopasta tulee keskitetympi ja paljon fasistisempi, koska fabiaaninen sosialismi vie monet Euroopan valtiot konkurssiin.

Vanhaan Rooman valtakuntaan kuuluivat myös monet Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan arabivaltiot. Niinpä se, mitä näemme olevan käynnissä arabikevään kansannousujen myötä, voisi myös sopia isoon kuvaan elpyneestä Rooman valtakunnasta.

En usko, että kun Länsi-Euroopasta tulee liittovaltio, se sitten hylkäisi Pohjois-Afrikan maat ja Lähi-Idän. Odotan Länsi-Euroopan ja Välimerenmaiden sulautumista, kunhan vanhat diktaattorit on kaadettu ja Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan muslimivaltiot on vallattu niiden toimesta, jotka ovat halukkaampia olemaan osa uuttaa nousevaa maailmanvaltaa, jossa uskonto on vähemmän radikaali ja valtiososialismi vallitsee. Ainakin uskon sen olevan Eurooppaa johtavan globalistisen eliitin suunnitelma.

Ellei se onnistu rauhallisella vallankumouksella, niin Libyassa me näimme pilottiprojektin, kuinka se saavutetaan sotilaallisella voimalla. Seuraava on Syyria. Euroopan valtiot tulevat käyttämään NATO:a YK:n R2P-opin varjolla saavuttaakseen päämääränsä elpyneestä Rooman valtakunnasta. (R2P = Responsibility to Protest, velvollisuus protestoida)

Sosialistisen Lännen tukemien arabikevään kansannousujen myötä vanhat arabidiktaatorit ja hallitsevat perheet ovat nyt kaatumassa kuin dominopalikat. Se, mikä korvaa nämä hallitsevat perheet, on avoin keskustelun aihe. Jotkut luulevat, että Muslimiveljeskunta valtaa koko alueen, toiset, että Iran. Minä olen kuitenkin taipuvainen ajattelemaan, että ajan mittaan ne kaikki otetaan uuteen Rooman Petoon, jolla tulee olemaan viimeisen Rooman Valtakunnan maa-alue.

Tämä kaikki ei tule tapahtumaan hetkessä ja polku siihen pääsemiseksi tulee olemaan täynnä miinakenttiä, viimeisimmät Syyria ja Iranin pysäyttäminen saamasta ydinaseita.

Mielestäni Venäjä ymmärtää nykyisten Lähi-Idän tapahtumien pitkän aikavälin merkityksen ja se on syy heidän merivoimiensa voimannäytökselle Syyrian rannikolla. He ovat jopa lähettämässä ainoan lentotukialuksensa alueelle. Venäjä pelkää suuresti keskitetyn Euroopan vaikutusta Lähi-Idän muotoilemiseen. Syyria on Venäjän liittolainen ja Syyrialla on strategista arvoa Venäjälle ja niin myös Iranilla.

Luulen, että Venäjän voimannäytön tarkoitus on hillitä Länsimaiden väliintuloa Syyriassa, mutta en usko, että Venäjä mitenkään todella uhkaa NATO:a. Venäjä korotti juuri panoksia Lähi-Idän pokerissa ja Venäjä toivoo, että NATO taipuu ennemmin kuin katsoo, kuinka käy. Jokainen Venäjän sota Lännen kanssa olisi nopeasti ydinsota, koska Venäjällä ei ole paljon konventionaalista asevoimaa. Siksi Venäjä on antanut NATO:n tietää, että jos on tarpeen, he eivät epäröi käyttää ydinaseitaan ylivoimaisia konventionaalisia voimia vastaan.

Silti kyllä uskon, että Venäjä aikoo panna peliin kaiken Syyrian vuoksi. En usko, että Venäjän läsnäolo siellä tulee muuttamaan mitään, mitä NATO aikoo tehdä alueella. Venäläiset vain ehkä haluavat olla kykeneviä saamaan väkensä ulos Syyriasta, jos he ovat vaarassa.

Kun Eurooppa keskittyy lähitulevaisuudessa, niin Putin'in johtamat vainoharhaiset venäläiset luovat uuden Neuvostoliiton nimeltä Euraasian Unioni. Venäjällä ja parilla valtiolla on jo suunnitelmia nähdä tämä Euraasian Unioni asemissa seuraavien kolmen vuoden sisällä. Olen varma, että muut Itä-Euroopan valtiot ja Venäjältä kaakkoon olevat valtiot liittyvät myös ja toiset kiristetään liittymään. Oletan, että tämä unioni kehittyy keskitetyksi vallaksi, joka jälleen kerran on Venäjän valvoma.

Sitten hyvin nopeasti maailma on taas kylmän sodan ajassa. Euraasian Unionista tulee elpyneen Rooman Valtakunnan vihollinen ja tämä euraasialainen blokki pystyttää näyttämön myöhemmälle Hesekielin lukujen 38 ja 39 sodalle, kun suuri kansojen sotajoukko tulee pohjoisesta ja idästä Israelia vastaan. En mainitse Yhdysvaltoja, koska luulen, ettemme ole kuvassa kovinkaan kauan.

Palatkaamme siihen, mitä juuri nyt tapahtuu. Turkin tarkoitus on perustaa turvallinen vyöhyke Syyrian sisään vapaalle syyrialaiselle armeijalle, joka kapinoi Syyrian presidentti Bashar al-Assad'ia vastaan. Se on tietysti alku kasvavalle sisällissodalle Syyriassa Turkin tukiessa syyrialaista vastarintaa Assadin ja hänen sotilasdiktatuurinsa kaatamiseksi. Turkki todennäköisesti odottaa vain Arabiliiton lupaa sotilaallisten toimien toteuttamiseksi. Syyria jätti juuri huomioimatta ehdotukset ja takarajan, jotka Arabiliitto antoi Syyrialle noudatettaviksi. Takaraja meni umpeen eilen ja Arabiliitto kokoontuu tänä viikonloppuna päättämään jatkotoimista.

Oletettavasti NATO ei tule sekaantumaan suoraan sotilaalliseen toimintaan Syyriaa vastaan, mutta minä luulen, että väite on vain julkisuutta varten. Turkki on NATO-jäsen ja NATO varmasti tukee Turkkia. Jos Syyria sitten hyökkää Turkin kotimaata vastaan jollakin tavalla, NATO on velvoitettu sopimuksen kautta sotilaallisesti avustamaan Turkkia Syyriaa vastaan.

Turkilla on 70 miljoonan väestö ja se vastaa suunnilleen Iranin väestöä. Turkilla on maailman kuudenneksi suurin armeija. NATO:n tuella Turkki voisi valvoa suurta osaa alueesta.

Jos Assad poistettaisiin kuvasta, niin ensisijainen huomion kohde olisi vallankumous Iranissa (ennen, aikana tai jälkeen Iranin vallankumouskaartiin kohdistuvaa ilmaiskua). Älä erehdy, 90 prosenttia Iranin kansasta vihaa Irania valvovaa islamilaista hallitusta. Jos tämä tehdään oikein, pitkitetty sota Irania vastaan voidaan välttää.

Sitten, kun saudit ja irakilaiset ovat samoilla linjoilla turkkilaisten ja Egyptin kanssa, voimme nähdä, että Lähi-Idässä voisi olla tilapäinen rauha Israelin ja Lännen kanssa.

On vaikea sanoa, mikä Israelin rooli olisi tässä kaikessa. Kenties sen tehtävä on putsata terroristijärjestöt ulos Libanonista, Gazasta ja Jordaniasta.

Milloin sitten tapahtuu Psalmin 83 sota? Se ei todennäköisesti voi tapahtua tällä hetkellä, koska arabivaltioissa on liian paljon sisäistä myllerrystä. Israelilta kuitenkin veisi vuosia putsata terroristiyksiköt ympäriltään. On mahdollista, että heidän toimensa sitä tehdessään saavat arabit polttamaan päreensä. Silloin mahdollisesti Egyptin johdolla he saavat Arabiliigan sopimaan Israelin poistamisesta kansojen joukosta. Turkki ei ole arabivaltio. Sitä ei mainita Psalmissa 83. Turkki ei tule Israelia vastaan ennenkuin Hesekielin lukujen 38-39 sodassa.

Lähi-Idässä tulee olemaan monta mutkaa ja käännettä, joten jokainen, joka luulee tajuavansa tämän kaiken puhaltaa vain savua. Tuo Psalmin 83 arabi-invaasio ei tule tapahtumaan silloin, kun Israelista on tullut osa uutta Rooman Valtakuntaa. Jos siis teoriani on oikea, niin tämä sota jotenkin sopii kuvaan aikana, ennen kuin kaikki Välimeren valtiot sulautuvat tähän elpyneeseen Petoon.

Sota itsessään voisi tuoda sovitteluratkaisun, joka lopettaa nämä Lähi-Idän sodat ja luo vaurauden ilmapiirin. Tämä välitetty rauha voisi olla syy, miksi Danielin mainitsema Rooman Valtakunnan ruhtinas vahvistaa rauhan liiton monien (valtioiden) kanssa valtakunnassa seitsemäksi vuodeksi.

Psalmin 83 sota voisi tapahtua hyvin nopeasti ja jopa vaatia Israelia turvautumaan ydinaseisiin ja sitten sota loppuu hyvin nopeasti, kun nouseva eurooppalainen supervalta neuvottelee lopun konfliktille ja pakottaa radikaalin Islamin pehmentämisen.

Uudessa Rooman Valtakunnassa olevilla on NATO:n joukot (tai minkä tahansa, miksi sitten muuttavatkaan sotilaallisen elimensä nimen). Tässä vielä lisäajatus: Jos Yhdysvallat tuhoutuu EMP:n tai sisäisen erimielisyyden vuoksi, niin suuri osa sen sotilaallisista varusteista voitaisiin siirtää NATO:lle. NATO:n vahvistaessa YK:n R2P-opin voit nähdä, miksi ihmiset maan päällä kysyvät, että kuka voi sotia Petoa vastaan (Ilm. 13:4).

Syy, miksi Israel elää turvassa Googin sodan aikaan, voisi olla, koska Israel valtaa ja valvoo suurta osaa maasta, joka nyt on arabien miehittämä, tai se voisi olla, koska elpynyt Rooman Valtakunta on jo paikalla ja kaikista näistä arabivaltioista on tullut jäsenvaltioita. Itseasiassa koko Rooman Valtakunta voisi hallita alueiden kautta eli kymmenen alueen (jo ehdotettujen) kautta.

On hyvin vaikea kuvitella muutaman miljoonan asukkaan Israelin valtiota miehittämässä ja valvomassa, sitä, mikä nyt on arabien maata ja silti elävän rauhassa. Ei kuitenkaan ole mahdotonta kuvitella kaikkien näiden valtioiden olevan valtioita liittovaltioksi muutetussa Rooman Unionissa suuren sodan jälkimainingeissa.

Jos Israel olisi vastaanottanut Jeesuksen Messiaana, mitä olisi tapahtunut? On totta, ettei se olisi voinut tapahtua Jumalan edeltätietämyksessä, mutta luulen, että meidän silti on oletettava, että mahdollisuus sille tapahtua olisi oltava olemassa, eli taivaallisilla vartijoilla ja ihmisrodulla olisi ollut käsikirjoitus (jos juutalaiset eivät olisi voineet uskoa). Siksi luulisin, että väärän Messiaan alaisuudessa Israel ja koko alue on oleva paljolti samanlainen, kuin Jeesuksen päivinä ja Israel on jälleen kerran oleva valtio Rooman Valtakunnassa.

(If Jesus would have been accepted by Israel as Messiah, what would have happened? True, it could not have happened in God’s foreknowledge. But, I think we still have to assume the possibility for that to happen would have to exist, or the heavenly watchers and human race would have had scripted events (if the Jews could not have believed). Therefore, I would think that under the false Messiah, Israel and the whole area will be much like it was in the days of Jesus, and Israel will once again be a state within the Roman Empire.)

Jotkut voisivat sanoa, että muslimit Lähi-Idässä eivät tee rauhaa Israelin kanssa. Ehkä, mutta ihmiset väsyvät sotaan ja Islamin ei-aggressiivinen muoto voi tulla esiin. Loppujen lopuksi todellinen päämäärä on maailmansosialismi. Islam on teokraattisen sosialismin muoto. Samalla kun fabiaanista sosialismia johtaa sekulaari eliitti kumppanuudessa Vatikaanista tulevan teologian kanssa, niin suuri osa muuta maailmaa on jonkin muotoisen marxistisen/leninistisen sosialismin, tai fasistisen sosialismin alla ja molemmat on juurrutettu spiritualismiin ja okkultismiin. Siten statistinen (valtiojohtoinen) hallinto ja porttouskonto toimivat saman sosialistisen päämäärän hyväksi.

Jos joku tahtoo kiistää, että sosialismi on valloittanut maailman, niin lue vain YK:n peruskirjaa. Lue agendaa 21. Se on maailman kestävän kehityksen suunnitelma, jota melkein kaikki hallitukset nyt toteuttavat. Amerikka on ollut yksi harvoista valtioista, joka vielä uskoo yksilönvapauteen kollektiivisen ajattelun asemesta, mutta se on nopeasti muuttumassa. Loppujen lopuksi keskushallinto USA:ssa valvoo nyt jokaista ja kaikkea. Vaalikarja (sheeple) valitsi juuri tunnetun fabianistisen sosialistin presidentiksi ja jakamaan uudelleen rikkaiden ja keskiluokan varallisuus hallituksen plantaasiorjille.

Amerikkalainen sosialismi valvoo mediaa, koulusysteemiä, protestanttista vasemmistoa, useimpia monikansallisia yhtiöitä ja useimpia säätiöitä. Kukaan ei pääse ulos Harvard'in kaltaisista yliopistoista, tai seminaareista, olematta aivopesty maailmansosialismilla, joka on pukeutunut moniin naamioihin, kuten ”sosiaalinen oikeudenmukaisuus”, ”ilmaston muutos”, tai ”uskonnollinen moniarvoisuus”.

Jotkut voisivat perustella, että kapitalismi todistaa, ettemme ole sosialismin alla. Aito kapitalismi on kuitenkin vapaata yrittäjyyttä ja normaalia taloutta ilman aiheetonta valtion väliintuloa. Sitä tuskin enää on olemassa ja mitä on jäljellä kapitalistisesta vapaasta yrittäjyydestä, sitä vastaan hyökätään. Kun hallituksen byrokraatit päättävät, mitkä yksityiset yhtiöt elävät ja mitkä kuolevat ja kuinka ne elävät ja kuolevat, niin me olemme valtion valvoman toverikapitalismin (crony capitalism) eli fasismin alla.

Ellei Yhdysvalloissa tapahdu radikaalia muutosta, aito kapitalismi on tulevaisuudessa oleva hyvin rajoitettua ja paikallista ja sekin niin ylisäänneltyä ja verotettua, että useimmat yksityiset yritykset taipuvat. Vain valtion sallimat ja sääntelemät yhtiöt, joilla on sosialisoitu työtä tekevä maaorjaluokka (peon class) ovat olemassa, kun fasistinen sosialismi ottaa maan täydellisen valvonnan.

Kuinka moni Yhdysvalloissa edes tietää, että neljäsosa edustajainhuoneesta on aitoja sosialisteja ja he kontrolloivat suurinta osaa tärkeistä komiteoista? Meidän pitäisi sanoa lapiota lapioksi. Totuus on, että ne, jotka ovat vasemmistossa, ovat sosialisteja. Ne, jotka sanovat olevansa liberaaleja, tai edistyksellisiä, ovat useimmiten sosialisteja ja useimmat ammattiyhdistyksissä, tai demokraattisessa puolueessa, ovat nielleet sosialismin. Jopa monet republikaanit ovat sosialisteja. He ovat perustuslain, Jumalan antamien luovuttamattomien oikeuksien ja amerikkalaisen unelman vihollisia.

Monet niistä sosiaalietuohjelmista, jotka veivät tämän maan konkurssiin, ovat sosialismin tuotteita. Sosialistit pystyttivät progressiivisen verotussysteemin, joka ryöstää niiltä, jotka luovat varallisuutta ja antaa rahan hallituksen plantaasiorjille. Lopputulos on, että kukaan ei enää halua luoda varallisuutta ja ainoat työpaikat ovat hallituksen työpaikkoja, tai työpaikkoja monikansallisissa yhtiöissä, jotka ovat liian suuria kaatumaan.

Kansallinen velka ja sirpaleinen (fractional) pankkisysteemi ovat asemissa luomaan inflaation, niin että raha menettää 95% arvostaan 50 vuodessa. Sen tulee estää jokaista säästämästä tulevaisuuteen. Tämän demonisen taloussysteemin alaisena on parempi tehdä velkaa, koska tulevaisuudessa voit maksaa velan takaisin dollareilla, jotka ovat paljon vähempiarvoisia.

Sosialistisen keynesiläisen talouden todellinen päämäärä on tuhota kapitalismi. Se on suurenmoinen tapa ryöstää ihmisten varallisuus ilman, että he edes tajuavat, että hallitus on ryöstänyt heidät inflaation kautta. Sosialistit myyvät väestön sosiaaliturvalle ja lääkintärahastoille, mutta sitten ryöstävät rahastot ja verottavat toisia maksamaan ryöstämänsä sosiaalietuvarat. Sitten he kakun kuorruttamiseksi tahallaan aliarvioivat inflaation, niin että sosiaalietuja saavat ihmiset häviävät elinkustannusten muutoksissa.

Keskuspankki luo rahaa tyhjästä aina, kun haluaa tarkoituksellisesti luoda lisää inflaatiota. Se ei vastaa kenellekään. Sitten se ostaa hallituksen velan pitääkseen korot todellista inflaatiovauhtia alempana, niin että ne, jotka elävät pesämunalla, saavat tuskin lainkaan korkoa säästöilleen ja menettävät ostovoimaa kuukausittain. Siten kiinteillä tuloilla elävät ihmiset köyhtyvät jatkuvasti, samalla kun hallitus sanoo, että talous elpyy.

Suurin kansallisen velkamme haltija on Keskuspankki, mutta jos heidän omistuksensa laskevat kaksikin prosenttia arvossa, niin veronmaksajien on pelastettava heidät. Nyt he puhuvat, että rahaa on painettava vieläkin enemmän, että vieläkin enemmän veloistamme voitaisiin ostaa. Onko tämä vain mielettömyyttä, vai todella suunniteltu dollarin tuho?

Ihmiset tahtovat syyttää pankkiireja ja varmaa on, että muutamat heistä ovat osa tätä petollista systeemiä, mutta eivät suinkaan pankkiirit, vaan sosialistit ovat niitä, jotka johtavat pankkiireita. Sosialismi tahtoo yhden luokan, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia (paitsi kehittyneempi sosialistinen eliitti, joka johtaa maailmaa). Sosialismin todellinen päämäärä on tuhota rikkaat ja keskiluokka ja että on vain työntekijäluokka ja etuoikeutettu luokka.

Olen vain osoittamassa, että sosialistit ovat jo vallanneet suurimman osan maailmaa. Heidän päämääränsä on sosialistinen maailmanhallitus, jota johtaa ”kehittyneempi” eliitti. Tulevaisuuden valtataistelut koskevat sitä, minkä merkkinen sosialismi valvoo sosialistista maailmanhallitusta. Muista, että taistelimme jo tuota valtataistelua toisessa maailmansodassa, kun fabiaaniset ja marxilaiset taistelivat fasisteja vastaan.

Maailmassa on neljä tärkeää sosialismin haaraa:
  • Euroopassa ja muualla ovat fabiaaniset sosialistit, jotka luulevat, että maailmansosialismin täytyy tulla vähitellen rauhan, suostuttelun ja petoksen kautta. Heillä on ollut yliote Lännessä toisesta maailmansodasta saakka.
  • Sitten on marxistiset/leninistiset sosialistit, jotka luulevat, että maailmansosialismi saavutetaan parhaiten väkivaltaisen vallankumouksen ja sodan kautta. He ajattelevat, että työtä tekevän luokan pitäisi ottaa maailma väkisin. Heillä oli yliote suuressa osassa maailmaa kylmän sodan aikana ja he tappoivat noin 100 miljoonaa ihmistä 20. vuosisadalla yrittäessään tuoda utopistisen sosialismin muotonsa. Heidät melkein lyötiin, mutta nyt he ovat tekemässä paluuta muutamissa maissa. 
  • Fasistiset sosialistit yrittivät vallata maailman 1930 ja 1940 -luvuilla. Marxilaiset ja fabiaaniset voittivat heidät, mutta fasistinen sosialismi, jota seuraa toverikapitalismi (crony capitalism) valtion valvoessa kaikkea ja jokaista, on myös tekemässä isoa paluuta Pohjois-Euroopassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. Myös Kiina on nyt muuttumassa marxismista fasismiin. 
  • Islamilaisilla sosialisteilla on 64 valtiota, neljännes maailmasta. Sosialistinen eliitti muissa sosialismeissa ei silti voi sietää tehtyä uskontoa monine hulluine lakeineen heidän oman elämänsä valvomisineen. Niinpä Islam ei koskaan tule valtaamaan maailmaa. Islam lopetetaan väkisin jos välttämätöntä.
Jos minun olisi veikattava, minkä muodon sosialismi valtaa maailman ja mistä sosialismista Antikristus nousee, minun olisi veikattava fasismia. Loppujen lopuksi ei ole kaukaa haettua ajatella, että Antikristus on kuin Hitler vietynä uudelle tasolle. Kun fabiaaninen sosialismi kaatuu valtion toisensa jälkeen mennessä konkurssiin, johtajat kääntyvät kohti fasismia.

Joka tapauksessa väitän, että olemme nyt näkemässä monien valtioiden uudelleenjärjestelyn ja jossakin vaiheessa kaikki tämä myllerrys ja muodonmuutos valtioiden joukossa tuottaa elpyneen Rooman Valtakunnan. Luin jopa, että eräs johtaja Euroopassa on sanonut, että Eurooppa tarvitsee elpyneen Rooman Valtakunnan. Kenties joskus ensi vuosikymmenellä näemme kymmenen aluetta tässä uudessa valtakunnassa ja niillä kymmenen alueellista johtajaa. Silloin tiedämme, että loppu on tullut.


________________________________________

Kirjoittajasta:

Don Koenig perusti www.thepropheticyears.com/ webbisivuston vuonna 1999 tutkittuaan lähes 30 vuotta itsenäisesti Raamattua ja oppiessaan monilta kristikunnan neuvokkailta opettajilta. Don loi webbisivustonsa kirjoittaakseen Raamatun profetioista, raamatullisesta erottamisesta ja kristillisestä maailmankuvastaan. Don kirjoitti ilmaisen ebook-kommentaarin vuonna 2004 nimeltään ”The Revelation of Jesus Christ Through The Ages (Jeesuksen Kristuksen ilmestys läpi aikakausien)”. Tämä World and Church and Bible Prophecy -blogi käynnistettiin vuonna 2007. Tässä blogissa on nyt yli 1000 Donin kirjoittamaa artikkelia ja sisältää lähes 10,000 kommenttia jotka yleensä liittyvät julkaistuun aihepiiriin.

maanantai 12. joulukuuta 2011

Näkyykö sinun eskatologiasi? -- Seurakunnan tempauksen odottaminen

Tässä artikkelissa painotetaan eskatologian, eli sen mitä Raamattu opettaa profeetallisesti viimeisistä päivistä, tärkeyttä uskovan kilvoituselämässä näinä koettelevina aikoina. Tärkeää on myöskin se, minkälainen meidän eskatologinen tulkintamme on, ettei tämä johtaisi hedelmättömiin ja hengellisesti tuhoisiin tekoihin. Raamatun profetia pitää ottaa sellaisena kuin se on kirjoitettu, eikä pidä hengellistää sitä johonkin "korkeampaan" merkitykseen omien oppimieltymysten mukaiseksi. Surullista on varsinkin kirkkohistorian yleinen eskatologinen opetus että Kristuksen tuhatvuotista valtakuntaa ei pidä ottaa kirjaimellisesti, vaan että Jeesus hallitsisi jo nyt taivaasta käsin delegoiden valtaansa maanpäällisille kirkoille. Tämä oppi tunnetaan amillennialismina, jonka oppi-isä on kirkkoisä Augustinus. Tähän liittyy keskeisesti ns. korvausteologia, jossa seurakunta on ottanut Israelin paikan ja sille profetoidut siunaukset unohtaen kokonaan kiroukset. Amillennialismi-opin takia mm. Martti Luther hylkäsi käsityksen Israelin hallitsemasta tuhatvuotisesta valtakunnasta maan päällä Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen. Tämä poikikin huonoa hedelmää Lutherin elämässä, kun hän säälimättömästi kirjoitti juutalaisista ja heidän valheistaan. Kristillinen rekonstruktionismi eli pyrkimys Jumalan valtakunnan pystyttämiseen maan päälle nyt ihmisten itsensä toimesta sivuaa amillennialismia, mutta sen kannattajat ovat yleensä premillennialisteja, jotka odottavat maailmanlaajuista herätystä, jonka turvin he uskovat tuovansa Jeesuksen takaisin maan päälle. Tämä oppi on saanut suosiota varsinkin helluntailaiskarismaattisissa piireissä ja USA:n uskonnollisessa oikeistossa. Kirjoittaja esittelee tässä eri liikkeitä ja tahoja, jotka kannattavat tätä Myöhäissateen (Latter Rain) valtakunta-dominionismia. Nämä dominionistit eivät puhu tempauksesta eli Kristuksen morsiamen ylösotosta mitään, vaikka sen pitäisi olla jokaisen kristityn "autuaallinen toivo" maailman muuttamisen sijaan. Eskatologiamme pitää näkyä kiinnostuksena Raamatun profetioihin. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-----------------------------------------

Näkyykö sinun eskatologiasi?
Is Your Eschatology Showing?

T. A. McMahon
TBC:n (The Berean Call) lokakuun 2011 uutiskirjeestä

Kun tulin uskoon, niin tuon ajan suosituin kristillinen kirja oli Hal Lindsey'n, Maa entinen suuri planeetta. Se herätti paljon mielenkiintoa Raamatun profetiaan ja varsinkin oppiin seurakunnan tempauksesta. Profetia ja tempaus olivat kaksi teologista käsitettä, jotka olivat vieraita minun kaltaiselleni, joka olin kasvatettu roomalaiskatolisessa kirkossa. En voinut selvittää, mitä kumpikaan niistä koskivat, tai mitä tekemistä niillä oli kristinuskon kanssa.

Kun ymmärrykseni Raamatusta kasvoi, aloin kuitenkin kovasti innostua kummastakin opista. Ajatus, että Jeesus voisi olla tulossa takaisin milloin tahansa viemään minut luoksensa taivaaseen, oli todella autuas toivo (Tiitus 2:12-13). Silti vain joitakin vuosia myöhemmin huomasin, että muutamat evankelikaalisista ystävistäni (ja itseasiassa kristityt yleensä) eivät jakaneet innostustani – tai ainakin mielenkiinto siihen näytti olevan hiipumassa.

Innostuneisuus näytti hiipuvan ikävystyneeksi asenteeksi koskien Jeesuksen läheistä paluuta morsiamelleen. Suuri odotus näivettyi osittain hämmentyneeksi asenteeksi: ”Hän voisi palata ennen suurta ahdistusta”, tai ”Hän voi tulla takaisin hakemaan meitä puolivälissä ahdistusta”, tai ”kenties ahdistuksen lopussa”. Ettei siitä tulisi väittelyn aihe evankelikaalien keskuudessa, jotkut käyttivät itsestään nimitystä ”pan-tribbers”, tarkoittaen pre-trib, mid-trib, post-trib – mikä tahansa vain onnistuisi (engl. pan out = onnistua) oli hyvä heille.

Monet asiat edistivät tuota asennetta. Tunnistettiin, että tempauksen ajoittaminen ei ollut oppi, joka on olennainen pelastumisen kannalta eikä usko siihen ollut kriittisen tärkeä. Se tapahtuisi niille, jotka ovat todella uudestisyntyneitä – uskoivatpa tai eivät, että se tapahtuisi ja siitä riippumatta, milloin he uskoivat sen tapahtuvan. Siten monien keskuudessa kasvoi tunne, ettei se ollut iso juttu, mitä uskoi.

Joitakin myös pelotti, kun nousi tempausta vastustavia opettajia, jotka olivat aika sotaisia ja hyökkääviä yrityksissään todistaa, että oppi ei ollut Raamatussa, tai jopa, että se oli harhaoppi. Ongelma näiden vastaväitteiden kanssa on, että ne heijastavat ihmisten ajattelua, ennemmin kuin Jumalan opetusta, jotakin, joka on aina resepti vakaville ongelmille (Snl. 14:12; 16:25). Tämä myös herättää kysymyksen (joka useimmille evankelikaaleille ei näyttänyt merkitykselliseltä 30 vuotta sitten, mutta joka tänä päivänä kerjää vastausta), joka on aika merkittävä: Näkyykö sinun eskatologiasi?

Eskatologia on sen tutkimista, mitä Raamattu opettaa lopunajoista. Se pohtii tapahtumia, jotka tapahtuvat liittyen Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen: mitä edeltää Hänen paluutaan, mitä tapahtuu hänen paluunsa aikana ja mitä tapahtuu senjälkeen, kun Hän tulee takaisin maan päälle. Ilmeisesti, koska Hän ei vielä ole palannut (vaikka jotkut kiistävät sen), kaikki siihen liittyvät opetukset muodostavat Raamatun profetian. Siis eskatologia käsittelee sitä, mitä Raamattu opettaa profeetallisesti viimeisistä päivistä.

Mitä sitten tarkoitan kysymyksellä: ”Näkyykö sinun eskatologiasi?”

Raamattu sanoo, että vanhurskas (s.o. vanhurskautetut uskovat) on elävä uskosta (Hab. 2:4, Room. 1:7, Gal. 3:1, Hepr. 10:38). Se tarkoittaa, että se, mitä uskomme, täytyy tulla eletyksi, jotta elämämme olisi hedelmällinen ja miellyttäisi Herraa. Jos ymmärryksemme siitä, mitä Jumalan Sana sanoo tapahtuvan tulevaisuudessa, ei ole Kirjoitusten mukainen, niin tuohon väärinymmärrykseen perustuvat toimemme ovat hedelmättömiä ja jopa hengellisesti tuhoisia. Olen edellä antanut joitakin syitä, miksi ihmiset karttavat eskatologisia kysymyksiä ja voisin lisätä, että jotkut katsovat niiden olevan liian kaukana tulevaisuudessa, että niillä olisi mitään käytännöllistä merkitystä, tai arvoa, heidän elinaikanaan. Näin ei koskaan ole ollut ja eskatologisten käsitysten käytännölliset realiteetit käyvät päivä päivältä yhä ilmeisemmiksi.

Yleisimmät eskatologiset opetukset kirkkohistoriassa ovat premillennialismi ja amillennialismi. Premillennialismi on käsitys, että Jeesus Kristus palaa maan päälle tapahtumassa, joka tunnetaan Toisena Tulemuksena, joka on Hänen Jerusalemista tapahtuvan tuhatvuotisen hallintansa alussa. Sitten on amillennialismi. Amillennialistit eivät usko Jeesuksen kirjaimelliseen hallintaan maan päällä; sen sijaan Hänen sanotaan ottaneen maan hallinnan heti ylösnousemuksensa jälkeen ja nyt Hän hallitsee taivaasta käsin.

Jossain määrin sukulaisnäkemys on postmillennialismi, joka julistaa, että Kristuksen Toinen Tulemus tapahtuu Hänen taivaasta käsin tapahtuvan kuvaannollisen tuhatvuotisen hallintansa jälkeen.

Näkyykö amillennialistinen eskatologinen näkemys? Kyllä, ja on näkynyt jo vuosituhannen ajan alkaen neljännellä vuosisadalla. Augustinuksen, roomalaiskatolisen kirkon tärkeimpien oppien pääarkkitehdin, ansioksi luetaan amillennialismin esitteleminen kirjassaan, Jumalan kaupunki.

Säilyttääkseen vähän raamatullisen totuudenmukaisuuden ulkonäköä amillennialistien täytyy hengellistää profeetallisista kirjoituksista lähes kaikki Israeliin ja millenniumiin liittyvä, koska kirjaimellinen tulkinta on täysin ristiriidassa heidän eskatologiansa kanssa. Hengellistäminen on tulkintaprosessi, joka sivuuttaa tekstin tavallisen merkityksen varmistaakseen ”korkeamman” merkityksen, varsinkin sellaisen, joka vahvistaa omaa opillista kallistuneisuutta. Tuolla lähestymistavalla tulkita Jumalan Sanaa on kuitenkin ollut hirveän tuhoisia seurauksia. Amillennialistit ovat esimerkiksi hengellistäneet ne profeetalliset kirjoitukset, jotka viittaavat Israeliin, koskemaan seurakuntaa. Tuo väärä oppi tunnetaan korvausteologiana, vaikka korvatessaan Israelin seurakunnalla ne, jotka opettavat sellaisia asioita, keskittyvät siunauksiin ja harvoin, jos koskaan, soveltavat seurakuntaan Israelille suunnattuja kirouksia.

Roomalaiskatolisuus laittoi amillenniaalisen pallon pyörimään ja sitä jatkoivat uskonpuhdistajat, kuten Martti Luther ja John Calvin, sillä erotuksella tietysti, joka oli heidän uskomuksensa, että protestanttinen kirkko, ennemmin kuin Rooman kirkko, oli korvannut Israelin. Muiden ongelmiensa lisäksi korvausteologialla on ollut keskeinen asema antisemitismin siemenien kylvämisessä kristikunnan sisällä. Katolinen kirkko julkaisi yli sata antisemitististä dokumenttia kuudennen ja kahdennentoista vuosisatojen välillä (ks. kirja A Woman Rides the Beast, kirj. Dave Hunt).

Luther erityisesti oli antisemitismin esimerkki uskonpuhdistajien keskuudessa. Säälimättömät vuodatukset hänen kirjoituksissaan, kuten, Juutalaisista ja heidän valheistaan, vaikka eivät perustukaan yksin hänen amillennialismiinsa, olivat varmasti siitä riippuvaisia.

Calvin'in amillennialismi oli pohja hänen yritykselleen luoda Geneven kristillinen utopia-kaupunki, jota hän valvoi. Amillennialismi oli 16. ja 17. vuosisadoilla kutupohja preterismille. Vastauskonpuhdistuksen aikana jesuiittapappi Luis de Alcasar tulkitsi Ilmestyskirjan profetioita toteutuneina jo ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Kuitenkin vasta 18. vuosisadalla preterismi, joka opettaa, että useimmat, elleivät kaikki, Raamatun profetiat ovat toteutuneet, alkoi olla protestanttien hyväksymä.

Se oli tietysti silloin – mutta entä nyt? Amillennialismi on yleisin eskatologinen käsitys tunnustavien kristittyjen keskuudessa. Se on roomalaiskatolisten, kreikkalaisten ja venäläisten ortodoksisten kirkkojen, luterilaisten, presbyteerien, anglikaanien, episkopaalien, Kristuksen kirkon (Church of Christ), joidenkin riippumattomien baptistien ja useimpien kalvinistien (muutamin huomattavin poikkeuksin) näkemys. Viimeisen neljännesvuosisadan aikana amillennialismi on poikinut kristillisen rekonstruktionismin/teonomian (http://fi.wikipedia.org/wiki/Teonomia), lopunajan yrityksen vastaten Calvin'in epäonnistunutta kokeilua pystyttää ”Jumalan kaupunki” Geneveen.

Tänä päivänä päämäärä on kuitenkin paljon kunnianhimoisempi, koska se pyrkii ottamaan hallinnan koko maailman yli. Rekonstruktionistit eli teonomistit ovat kokonaan antautuneet pystyttämään Jumalan valtakuntaa maan päälle Vanhan ja Uuden Testamentin lakien ja periaatteiden toteuttamisen kautta. Rekonstruktionismin sivuverso (USA:ssa) on Coalition On Revival (Herätyksen koalitio) eli COR. Se on liike, joka eteni jonkin verran 90-luvulla johtavien evankelikaalien tuella ja uskonnollisen oikeiston poliittisen toiminnan kautta.

Sen strategia on tehdä kristillinen maailmankatsomus vallitsevaksi kaikissa ”yhteiskunnan sfääreissä (engl. spheres)”: kasvatus, tiede, politiikka, taiteet, armeija jne. Kuten nimi enemmän kuin vain vihjaa, niin COR:n eskatologia on keskittynyt tuomaan maailmanlaajuisen herätyksen, jotakin, jota useimmat kristityt pitäisivät hyvin suotavana. Se voi olla syy, että jotkut hyvin näkyvät evankelikaaliset johtajat, jotka eivät kannata amillenniaalista teologiaa – eikä sen sivuversoa – allekirjoittivat alkuperäisen COR:n manifestin. Kuten voi odottaa, COR on ehdottomasti profetian ja tempauksen vastainen. Raamatulliset opit profetiasta ja tempauksesta eivät tue amillennialismi-vetoisten COR:n kannattajien ohjelmia ja tavoitteita.

Vaikka kristillinen rekonstruktionismi ja COR näyttävät sivuuttaneen vaikutuksensa huipun kristikunnassa, niin muutamat pitävät niitä vain ohimenevänä trendinä. Olen eri mieltä. Sellaiset trendit, kuin Jumalan Ilmestyslapset (Manifest Sons of God = MSOG), Paimennusliike (Shepherding Movement), uskonsanan opetukset, seurakuntakasvu, Esiintulevan Kirkon liike (Emerging Church Movement) jne. tulevat paljolti aaltoina, kuin valtameren aalto, joka lähestyy rantaa, harjautuu ja sitten sortuu hiekalle, jättäen kaiken mukanaan tuomansa roinan. Aallon tuoma joskus tarttuu hiekkaan, kun taas muu ajelehtiva hylkytavara katoaa takaisin ulos merelle. Näin on myös epäraamatullisten oppien ja trendien laita, jotka ovat houkutelleet kristittyjen suuria joukkoja kautta kirkkohistorian.

Myöhäissateen (Latter Rain) valtakunta-dominionismi, MSOG-liike, jonka mainitsin aikaisemmin, on klassinen esimerkki. Se käynnistyi Kanadassa 1940-luvun puolivälissä ja on laskenut ja noussut kautta kristikunnan erityisesti helluntailaisten ja karismaatikkojen keskuudessa. Voit nähdä sen harhaoppisten opetusten heijastuvan tänä päivänä ns. hengellisissä herätyksissä ja liikkeissä, kuten Toronton Siunaus, Pensacolan herätys, Kansas City'n profeetat, International House of Prayer (IHOP) ja Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus (New Apostolic Reformation = NAR).

Kristillisen rekonstruktionismin vaikutukset ja COR:n käsitteet ovat myös tekemässä vaatimatonta, silti tehokasta paluuta. On olemassa Focus on the Family'n tuottama uskonpuolustussarja nimeltä, The Truth Project (ks. TBC 31/8/11), joka on vanginnut nuorten aikuisten evankelikaalien sydämiä ja mieliä kautta maan. Esiin nousee kuitenkin merkittäviä opillisia ongelmia, koska sarjan tärkein ”hengellinen maailmankatsomus”, vaikkakin määrittelemätön, on amillennialismi. Muutamat tärkeimmät opettajat ovat kalvinisteja. Rekonstruktionismia ei koskaan mainita; siitä huolimatta keskeiset rekonstruktionismin ja teonomian opetukset ovat ilmeisiä.

Raamattu hylkää selvästi amillennialismin. Raamattu ennustaa, että seurakunnan läheinen tempaus, Suuri Ahdistus, Toinen Tulemus, Kristuksen tuhatvuotinen hallinta, nykyisten taivaiden ja maan hajoaminen ja Uuden Taivaan ja Uuden Maan luominen kaikki tapahtuvat tässä järjestyksessä. Tämä raamatullisprofeetallinen skenaario ei kuitenkaan sovi amillennialismiin (eikä postmillennialismiin) eikä mihinkään muuhunkaan yritykseen tuoda Jumalan Valtakunta (Katso: Whatever Happened to Heaven? TBC Resource Pages).

Aito raamatullinen näkemys on, että ne raamatulliset tapahtumat, jotka edellä luettelin, tapahtuvat kirjaimellisesti ja täytyy huomioida koskien kaikkia ihmisten, tai järjestöjen suunnitelmia, tai ohjelmia. Meidän ei pitäisi odottaa maailmanlaajuista herätystä eikä globaalia kristillistä transformaatiota – ei, se on, vasta kunnes saavumme Jeesuksen Kristuksen tuhatvuotiseen hallintaan, koska Raamattu julistaa, että viimeisille päiville on tunnusomaista suuri hengellinen petos maailmassa ja luopumus seurakunnassa. Tarkoittaako se, että meidän ei pitäisi pelastaa maailmaa? Ei. Ei kuitenkaan ole raamatullista pohjaa uskoa, että maailma muutetaan, tai voitaisiin muuttaa raamatullisen lain, tai raamatullisten periaatteiden kautta.

Pitäisi olla selvää, että amillenniaalisilla käsityksillä on käytännölliset seuraukset jokaiselle, joka elää noita oppeja elämässään. Sama pätee kuitenkin niihin, jotka sanovat olevansa premillennialisteja, jotka uskovat, että Jeesuksen täytyy palata alkaakseen kirjaimellisen tuhatvuotisen hallintansa tämän maan päällä.

Mitä Raamattu sanoo koskien premillenniaalisen eskatologian elämistä? Ennen kaikkea oppia luonnehditaan ensisijaisesti uskovan ”autuaallisena toivona”: ”ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä” (Tiitus 2:12-13). Jae 12 osoittaa, millainen elämämme pitäisi olla ”odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä”: ”…ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa;” Johannes, se rakastettu ja todennäköisesti viimeisenä Herran luokse mennyt apostoli, antaa meille seuraavan kehotuksen, jonka hän epäilemättä itse eli: ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas” (1. Joh. 3:2-3).

Jeesus sanoi: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani” (Joh. 14:23). Ja jakeessa Lk. 6:46 Jeesus esitti tämän kysymyksen: ”Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?” Meidän täytyy tutkia itseämme nähdäksemme olemmeko siinä uskossa, joka kertakaikkiaan on pyhille annettu.

Paavali ei vain välittänyt joitakin latteuksia, tai ota-tai-jätä-ehdotuksia nuorelle Timoteukselle kirjoittaessaan: ”Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Jumalan edessä . . . minä kehotan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka” (1.Tim. 6:11-14).

Odottaessamme Kristuksen ilmestymistä elämämme täytyisi heijastaa sitä, mistä Paavali kirjoitti. Siihen Johannes lisää: ”Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkotettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan” (1. Joh. 2:28). Pietari ei ainoastaan paketoi sitä meille, vaan mainitsee siihen sisältyvät vaikeudet ja sitten painottaa, missä sydäntemme täytyisi olla odottaessamme tapahtumaa, joka on paljon jännittävämpi, kuin kukaan meistä osaa kuvitella. Hän julistaa: ”Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi, kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen” (1. Piet. 1:6-9).

Minä toivon ja rukoilen, että aito raamatullinen eskatologiamme näkyisi. Maranata!  TBC

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com