Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

maanantai 25. lokakuuta 2021

YK haluaa maailmaan uuden moraalisäännöstön, joka korvaa kristinuskon ja Raamatun – näin YK ottaa itselleen Jumalan roolin by Daymond Duck 24.10.2021 (kansainvälinen YK:n päivä)

Tässä suomentamassani pastori Daymond Duck'in tuoreessa profetiaraportissa Rapture Ready -sivustolla kerrotaan YK:n aikeista perustaa jumalaton maailmanhallitus samaan aikaan kristinuskon tuhoamisen kanssa. YK haluaa tuoda maailmaan uudet moraalisäännöt, jotka ovat ristiriidassa Jumalan omassa sanassaan ilmoittamiin sääntöihin. Kyseessä on uusi ateistinen uskonto, jossa Luojaa ei ole. Globalistit ja USA:n demokraatit kannattavat tätä. Pastori Duck kertoo siis hälyttävistä aikainmerkeistä, jotka merkitsevät Tempauksen läheisyyttä. Ole valmis Herran tulemukseen!

--------------------

Uusi moraalisäännöstö (The New Moral Code) :: By Daymond Duck

Published on: October 24, 2021 by RRadmin7 Category: Daymond DuckGeneral Articles

https://www.raptureready.com/2021/10/24/the-new-moral-code-by-daymond-duck/

Vuonna 1970 julkaistussa kirjassaan Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era (Kahden aikakauden välillä: Amerikan rooli teknotronisella aikakaudella), äärimmäinen globalisti Zbigniew Brzezinski (CFR:n, Bilderberg-ryhmän, Trilateraalisen komission jäsen, kolmen presidentin neuvonantaja, jne.) sanoi: "Teknotroninen aikakausi sisältää kontrolloidumman yhteiskunnan asteittaisen esiintymisen. Tällaista yhteiskuntaa hallitsisi eliitti, jota perinteiset arvot eivät hillitse."

Kuten tämä kirjoittaja näkee sen, Brzezinski vaati kansalaisten asteittaista mutta suurempaa valvontaa voimakkaalta maailmanhallitukselta, jota johtavat (vaaleilla) valitsemattomat elitistit, joihin uskonnolliset arvot eivät vaikuta.

Tämä olisi ateistien johtama maailmanhallitus, joka vastustaisi kaikkia viittauksia Jumalaan ja kristinuskoon (Room. 1:18-25 on hyvä kuvaus siitä, mitä ateistit tekevät).

Vuonna 2012, YK:n ympäristönsuojelijat vaativat kymmenen käskyn hylkäämistä ja YK:n maaperuskirjan (UN Earth Charter) hyväksymistä maailmaa hallitsevaksi moraalisäännöstöksi.

Kannattajat kutsuivat tätä uudeksi uskonnon muodoksi, josta puuttuu käsite Korkeimmasta Olennosta (Saatana aloitti tämän Aadamin ja Eevan kanssa Eedenin puutarhassa).

Maaliskuun 7:ntenä 2020 raportoitiin YK:n virkamiehen Ahmad Shaheed'in ehdotuksesta, että YK:n määrittelemät ihmisoikeudet tulee panna ihmisten uskonnollisten vakaumusten edelle. Shaheed sanoi, että monien kansakuntien lakeihin vaikuttivat niiden kansalaisten uskonnolliset vakaumukset. Hän sanoi, että kansakuntien lakeja on muutettava, jos ne ovat ristiriidassa YK:n hyväksymien ihmisoikeuksien kanssa.

Omilla sanoillani: Tämä YK:n virkamies sanoi, että kansakuntien on taattava ihmisoikeudet, jotka YK on hyväksynyt. Kansakuntien lait, jotka kriminalisoivat abortin ja homoseksuaalisen käyttäytymisen, on kumottava. Uskonnollisista vakaumuksista kumpuavien lakien on oltava YK:lle alisteisia. Hän lisäsi, että myös papiston nimittämisen tulee olla alisteista YK:lle.

Tämä YK:n virkamies sanoi, että YK:lla on oltava oikeus päättää, mikä on oikein. Jotkut perimmäisistä tavoitteista ovat sitä, mikä on väärin ja kuka voi saarnata.

Tämä kirjoittaja uskoo, että yli 190 kansakunnan, joilla on monia eri uskontoja, muutos maailmanhallitukseksi, joka omaa jumalattoman sosiaalisen etiikan (saatanallinen maailmanuskonto), on tapahtumassa nyt.
 • Kristinuskon tuhoaminen (poistetaan kymmenen käskyä; tuetaan aborttia, eutanasiaa, LGBTQ-kysymyksiä, jne.).
 • Kaikkien maan päällä olevien tunnistaminen ja seuranta.
 • Palkinnot niille, jotka tukevat globalistisia näkemyksiä, ja rangaistus niille, jotka eivät tue (Antikristus ja Väärä profeetta vievät tätä pidemmälle Pedon merkillä ja niiden kuolemalla, jotka eivät tue "yhteistä hyvää".).
Jumala on luvannut, ettei Hän anna heidän menestyä (eli voittaa Kristuksen seurakuntaa).

Kehittyvä jumalaton sosiaalinen etiikka merkitsee lähestyvää Tempausta, koska Saatanan maailmanhallitus ja maailmanuskonto eivät voi ilmaantua silloin, kun seurakunta on täällä.

Tässä muita viimeaikaisia tapahtumia:

Ensinnäkin, 13. lokakuuta 2021 raportoitiin, että YK:n pääsihteeri välitti yleiskokoukselle raportin, jossa hän pyysi hyväksymistä "rikosoikeudellisille seuraamuksille jokaista varten, joka arvostelee sukupuoliteoriaa, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä ja jopa sukupuolisuutta".

Raportti kutsuu Kristillistä Kirkkoa "räikeäksi uhkaksi" ja toteaa, että "Kirkon opit elämästä ja perheestä ovat ihmisoikeuslain vastaisia".

Tämä saatetaan hyväksyä tai ei, mutta se osoittaa vaaran, jonka maailmanhallitus ja maailmanuskonto aiheuttavat Kirkon opille, Raamatun opettamiselle, sananvapaudelle, jne.

YK haluaa määrittää, mitä abortista, homoseksuaalisuudesta, luomisesta, Raamatusta, Koraanista, jne. opetetaan tai ei opeteta jokaisessa koulujärjestelmässä ja haluaa kyetä hiljentämään kaiken vastustuksen.

(Lisätietoja: Nyt raportoidaan, että holokaustista opettavia kouluja saatetaan pian vaatia opettamaan vastakkaisia näkemyksiä holokaustista.)

Toiseksi, 13. lokakuuta 2021 raportoitiin, että Biden'in ehdottama 3.5 biljoonan dollarin menolaki kannustaa ihmisiä elämään yhdessä ilman naimisiin menoa ja rankaisee naimisiin meneviä.

Ne, jotka asuvat yhdessä ilman avioliittoa, saavat käsitellä tulojaan erikseen verotuksessa, jolloin he ovat oikeutettuja isompiin sosiaaliavustusshekkeihin, laittamaan itsensä alempiin veroluokkiin, jne.

Niiden, jotka päättävät mennä naimisiin, on yhdistettävä tulonsa verotusta varten, jolloin he ovat oikeutettuja pienempiin sosiaaliavustusshekkeihin, laittamaan itsensä korkeampiin veroluokkiin, jne.

Tämä hylkää Jumalan antaman, raamatullisen perherakenteen, ja toivottavasti siitä suurin osa tai kaikki ei tule läpäisemään Yhdysvaltain senaattia.

(Huomautus: Se oli Biden'in puolue, joka poisti kaiken maininnan Jumalasta heidän puolueohjelmastaan. Biden'in puolueen jäsen sanoi, että Kongressi ei ole kiinnostunut Jumalan tahdosta, ja Biden itse ajattelee, että ilmastonmuutos on suurempi uhka Amerikalle kuin Amerikan omaksuma Jumalan hylkääminen.)

Kolmanneksi, 18. lokakuuta 2021, LifeSiteNews julkaisi toisen upean artikkelin katolilaiselta arkkipiispa Vigano'lta.

Tässä on muutama huippukohta Vigano'n artikkelista omilla sanoillani.
 • Globalistinen eliitti käyttää käsin poimittuja poliitikkoja paljastaakseen selkeästi millaisen yhteiskunnan he haluavat perustaa.
 • He luovat Covid'in ja ilmastonmuutoksen avulla järjestelmän, joka arvioi kaikkien käyttäytymistä (kuten Kiinan luottopistejärjestelmä) sen määrittämiseksi, voiko joku työskennellä, mennä kauppoihin, matkustaa, olla oikeutettu sairaanhoitoon, jne.
 • He vakuuttavat ihmisille, että heidän järjestelmänsä perustuu veljeyteen, mutta ihminen voi olla veli vain, jos hän ei ole kristitty.
 • He julistavat kunnioitusta kaikkia kulttuureja ja uskontoja kohtaan (sekä kunnioittavat kaikenlaista epäjumalanpalvelusta, moraalittomuutta, jne.), mutta on yksi uskonto, jota he eivät kunnioita, ja se on todellinen kristinusko.
 • Valehtelu (petos) nousee kaiken muun yläpuolelle, eikä totuudelle ole tilaa (globalistien kanssa eri mieltä olevat sensuroidaan, tuomitaan, määrätään tutkintaan, jne., mutta heidän kanssaan samaa mieltä olevia kehutaan julkisesti, haastatellaan televisiossa, jne.).
 • Se, mitä globalistit tekevät, on rikos ihmiskuntaa ja Jumalaa vastaan.
 • Kristityillä ei ole miljardeja dollareita kuten Soros'illa ja Gates'illa, mutta kristityillä on jotain, mitä heillä ei ole: Jumalan lupaus, että helvetin portit eivät voita Kristuksen seurakuntaa.
Neljänneksi, koskien maailmanhallitusta, oikeuksien menettämistä ja vainoa: Lokakuun 18:ntena 2021, eräs australialainen lukija lähetti tämän viestin: "Tänään jotkin Australian osavaltiot ovat kertoneet ihmisille: 'Älä odota oikeuksia vuonna 2022, jos olet rokottamaton.'"

Viidenneksi, koskien maailmanhallitusta: 15. lokakuuta 2021, messiaaninen juutalainen, kirjailija, ja profetianopettaja Monte Judah sanoi hänen 'Messiaanisessa maailmanpäivityksessään (Messianic World Update)': "YK:lla, kuten kerroin sinulle aiemmin, oli alun perin pitkän tähtäimen suunnitelma tehdä tämä (digitaalisen valuutan ja maailmanhallituksen luominen) vuoden 2030 eräpäivän perusteella. He ovat nyt virallisesti kiihdyttäneet tätä päivämäärää, ja YK on nyt virallisesti ilmoittanut, että maailma on menossa maailmanlaajuiseen globaaliin hallitukseen vuonna 2023…. Kuulostaa suurelta, suurelta salaliitolta. Se ei ole salaliitto. Se oli salaliitto 10-20 vuotta sitten, mutta sitä toteutetaan nyt."

Tässä linkki hänen videoonsa:

https://www.messianicworldupdate.com/latest-update

Olen raportoinut entisen presidentti Trump'in sanoneen 16.9.2021, että "Meillä ei ole maata jäljellä kolmen vuoden kuluttua", ja että YK:n pääsihteeri Guterres haluaa maailman johtajien pitävän "Globaalin huippukokouksen tulevaisuudesta (Global Summit of the Future)" vuonna 2023 tutkiakseen tapoja vahvistaa globaalia hallintotapaa (tehdä maailmanhallituksesta tehokkaamman) ja varmistaa, että globaaleja käytäntöjä pannaan täytäntöön.

Olen raportoinut nähneeni monia artikkeleita, joissa vaaditaan maailmanhallituksen perustamista vuoteen 2030 mennessä tai aikaisemmin, mutta jos on ollut virallinen YK:n ilmoitus siitä, että globalistit perustavat maailmanlaajuisen globaalin hallituksen vuonna 2023, niin en ole nähnyt sitä. En halua kertoa jostakin, joka ei ole totta, mutta tämä on niin tärkeää, jotta ajattelin, että minun pitäisi välittää se eteenpäin.

Yksi asia on varma; jos se on totta, tiedämme sen muutaman kuukauden kuluttua tai aikaisemmin.

Kuudenneksi, koskien Israelin paluuta Luvattuun maahan aikakauden lopussa: Lokakuun 13:ntena 2021 ilmoitettiin, että 20 360 juutalaista palasi maahansa vuoden 2021 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ja kaikkiaan 3 340 000 on palannut vuoden 1948 jälkeen.

Raamattu sanoo, että Pyhä Henki vetää heidät takaisin, eikä paluu ole pysähtynyt mihinkään, mukaan lukien sodat, Covid-lukitukset, tai mikä tahansa muu.

Seitsemänneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua: Lokakuun 12:ntena 2021, Israelin ulkoministeri Yair Lapid sanoi, että Israel pidättää itsellään oikeuden käyttää voimaa estääkseen Irania saamasta ydinaseita.

Seuraavana päivänä, 13.10.2021, Iranin YK-suurlähettiläs lähetti YK:n turvallisuusneuvostolle kirjeen, jossa varoitettiin Israelia hyökkäämästä Iranin ydinlaitoksiin.

(Lisätietoja: 18. lokakuuta 2021 raportoitiin, että Israel on hyväksynyt 1.5 miljardin dollarin määrärahan valmistellakseen IDF:ää mahdolliseen iskuun Iranin ydinlaitoksia vastaan.)

Kahdeksanneksi, vuonna 2008, Rahm Emanuel sanoi: "Älä koskaan anna hyvän kriisin mennä hukkaan."

Syyskuun 29. päivänä 2021 kerrottiin, että Kansainvälinen lentoliikenneliitto (IATA), Kansainvälinen tiekuljetusliitto (IRU) ja Kansainvälinen kuljetustyöntekijöiden liitto (ITF) lähettivät kirjeen YK:n yleiskokouksen johtajille, jossa kehotettiin Covid -rajoitusten ja -karanteenien höllentämiseen globaalin kuljetusjärjestelmän romahtamisen estämiseksi.

Tuotevajaukset saavat jotkut yritykset lopettamaan toimintansa (saattavat heidät konkurssiin myynnin puutteen vuoksi), jotkut yritykset puolestaan käyttävät niitä hyväksi nostaakseen hintoja ja kasvattaakseen merkittävästi voittoja (hintakiskonta), ja jotkut globalistit haluavat niitä, uskoen, että maailma aiheuttaa ilmaston lämpenemistä kuluttamalla liikaa, jne.

Kun otetaan huomioon, että ammattiliittojen johtajat ovat varoittaneet hallitusten johtajia siitä, että Covid -rajoitukset ja -karanteenit aiheuttavat jakeluongelmia, ei ole vaikea uskoa sitä, että nykyinen pula monista asioista, mukaan lukien ruoka, voi olla jälleen yksi tarkoituksella luotu kriisi.

On helppo uskoa, että globalistit luovat kriisejä, joista he pian sanovat, että ne voidaan ratkaista vain globaalin hallituksen avulla.

Tiedoksi: Yhä useammat asiantuntijat varoittavat, että vajaukset (ruoka, hyödykkeet, jne.) tekevät tästä talvesta erittäin ankaran.

Yhdeksänneksi, koskien pahuutta ja väkivaltaa: On raportoitu, että monimiljardööri globalisti ja demokraattien kannattaja George Soros on antanut ainakin miljoona dollaria poliisin vastaiselle liikkeelle Teksasin Austin'issa.

Murhat ja pahoinpitelyt ovat nousussa, ja hän haluaa vähemmän poliiseja, ei enemmän.

(Lisätietoja: Lokakuun 18:ntena 2021, mellakat Portland'issa, Oregonin osavaltiossa, aiheuttivat 500 000 dollarin vahingot, eikä poliisi tehnyt mitään, koska uusi laki rajoittaa sitä, mitä he voivat tehdä mellakoissa.)

Kymmenenneksi, lokakuun 1. päivänä 2021 ilmoitettiin, että Yhdysvaltain puolustusministeriön tutkimuksessa koskien 5.6 miljoonaa vähintään 65-vuotiasta Medicare-edunsaajaa havaittiin, että suurin osa ihmisistä, jotka oli viety sairaalaan Covid'in vuoksi, oli täysin rokotettuja.

Tietojen mukaan sairaalahoidot ja kuolemat lisääntyvät täysin rokotettujen vanhusten joukossa ja ylittävät nyt sairaalahoidot ja kuolemat rokottamattomien joukossa.

Yhdenneksitoista, 18. lokakuuta 2021, sen jälkeen kun oli raportoitu, että täysin rokotettu 84-vuotias entinen Yhdysvaltain ulkoministeri Colin Powell kuoli Covid'in aiheuttamiin komplikaatioihin, hänen kerrottiin kuolleen, koska verisyöpä jätti hänet alttiiksi Covid'ille.

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

Jos haluat olla Tempaus-valmis ja mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 3:3). Jumala rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja nousi ylös kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan Pelastajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond Duck
duck_daymond@yahoo.com

perjantai 22. lokakuuta 2021

Ajanmerkkejä lokakuun loppupuolella 2021 (mm. Krislam, Covid-rokotukset, hengellinen sodankäynti, Covid'in oikeat parannuslääkkeet, Bill Gates'in hulluus, Sir Isaac Newton ateismia vastaan, autuaallinen toivomme kristittyinä) – Samuel Korhosen lukijaposti 18.10.2021

Tässä konemaisen helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) ajankohtainen lukijaposti näin lokakuun loppuun sisältäen artikkelisuomennoksia, joissa keskitytään ajanmerkkeihin kun Jeesuksen toinen tulemus Tempauksessa lähestyy. Tärkeimpänä aiheena Samuelilla näyttää olevan taas kerran Covid-fiasko, josta riittää kerrottavaa. Tallensin nämä suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.

------------------------

Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Date: ma 18. lokak. 2021 klo 12.43
Subject: Artikkeleita 18.10.2021


Tässä postissa:
Gal. 3:7– Aabrahamin lapsia (aihe Krislam) (klik)
Srn. 3:11 – Hän on pannut iankaikkisuuden ihmisen sydämeen (klik)
Snl. 24:11 – Pelasta ne joita kuolemaan viedään (aihe: rokotukset) (klik)
2. Kor. 10:4 – Sota-aseita (klik)
Jes. 3:9 – Syntinsä he tuovat julki (klik)
 • Terry James'in kaksi blogitekstiä:
Sir Isaac Newton (klik)
Tämäkö ”autuaallinen toivo”? (klik)

On toivottavaa, että mahdollisimman moni lähettäisi näitä posteja eteenpäin totuuden edistämiseksi, koska suuri eksytys on jo suuressa määrin vallannut Suomen Siionin.

Bileamin Aasi

------------------------------

Samuel Korhosen edelliset tämän vuoden lukijapostit tässä blogissa (vanhin ensin):

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/sano-vain-ei-koronarokotteelle-samuel.html (lukijaposti 1.1.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/koronarokotteesta-ja-muusta-ennen.html
(lukijaposti 20.1.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/02/korona-plandemia-ja-muutos-trumpin.html (lukijaposti 11.2.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/04/covid-19-rokotteesta-special-alert.html (lukijapostit 7.3.2021 & 23.3.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/04/koronarokotteiden-petollisuudesta-ja.html (lukijaposti 9.4.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/05/ajanmerkkeja-kevaalla-2021.html (lukijaposti 30.4.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/06/ajanmerkkeja-toukokuun-lopulla-2021.html (lukijaposti 28.5.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/07/annatko-maailmanjarjestelman-merkita.html (lukijaposti 24.6.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/07/ajanmerkkeja-kesa-heinakuun-vaihteessa.html (lukijaposti 30.6.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/08/ajanmerkkeja-heina-elokuun-vaihteessa.html (lukijaposti 1.8.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/08/ajanmerkkeja-elokuun-jalkipuoliskolla.html (lukijaposti 18.8.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/09/ajanmerkkeja-syyskuun-alussa-2021.html (lukijaposti 3.9.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/09/ajanmerkkeja-syyskuun-lopussa-2021.html (lukijaposti 25.9.2021)

tiistai 19. lokakuuta 2021

YK:n kestävän kehityksen suunnitelmaa ollaan toteuttamassa nyt ja se johtaa Uuteen maailmanjärjestykseen ennen vuotta 2030, mikäli Jumala ei puutu asiaan by Daymond Duck 17.10.2021

Tässä suomentamassani pastori Daymond Duck'in tuoreessa Rapture Ready -sivuston profetiaraportissa jo tuttua asiaa YK:n tavoitteista ennen vuotta 2030, merkiten uutta aikakautta ja uuden universaalin agendan toteuttamista jokaisen kansakunnan toimesta. Tähtäimessään YK-globalisteilla on jumalaton maailmanhallitus ja -uskonto Yhdysvaltojen yhteistyöllä, johon presidentti Biden on sitoutunut. Mihin tämä saatanallinen yritys sitten lopulta johtaa, jää nähtäväksi, mutta itse ennakoin suuren Babylonin eli New Yorkin tuhoa (Ilm. 18) ennen 7-vuotista Ahdistuksen aikaa, mikä tarkoittaa YK:n poismenoa ja seurakunnan ylöstempausta samoihin aikoihin.

----------------------

Uusi aikakausi ja uusi universaali agenda (A New Era and a New Universal Agenda) :: By Daymond Duck

Published on: October 17, 2021 by RRadmin7 Category: Daymond DuckGeneral Articles

https://www.raptureready.com/2021/10/17/a-new-era-and-a-new-universal-agenda-by-daymond-duck/

Paavi Franciscus keskusteli 23. syyskuuta 2015 Valkoisessa talossa globaalista perustuslaista, maailman tuomioistuimesta ja maailmanhallituksesta.

Kaksi päivää myöhemmin hän meni YK:hon keskustelemaan samoista asioista.

YK alkoi harkita asiakirjaa ”Maailmamme muuttaminen: Vuoden 2030 agenda kestävää kehitystä varten (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development)”. Kannattajat kutsuivat sitä ”Uudeksi yleismaailmalliseksi agendaksi (New Universal Agenda)”.

"Universal (yleismaailmallinen)" tulee itse asiakirjan johdanto-osasta.

Pohjimmiltaan asiakirja vaatii yhden-maailman hallitusta, yhden-maailman uskontoa ja yhden-maailman talousjärjestelmää.

Huomaa nämä viisi asiaa paavin puheesta ja YK:n asiakirjasta: Maailman perustuslaki, maailman tuomioistuin, maailmanhallitus, maailmanuskonto ja maailman talousjärjestelmä.

YK äänesti nopeasti asiakirjasta (”Transforming our World: Agenda 2030 Agenda for Sustainable Development”).

Kun äänestys julkistettiin, 193 kansakunnan edustajat nousivat seisomaan ja antoivat kovat aplodit.

Tässä on joitain tietoja tämän kirjoittajan muistiinpanoista koskien YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuodelle 2030 (korostus minun).
 • Asiakirjan johdanto-osassa sanotaan: "KAIKKI maat ja sidosryhmät, toimien yhteistyökumppanuudessa, TULEVAT TOTEUTTAMAAN (ei VOIVAT TOTEUTTAA) tätä suunnitelmaa."
 • Vuoteen 2030 mennessä YK:sta TULEE elin, joka voi VAATIA kaikkia kansakuntia tottelemaan.
 • Eräs hallinnon virkamies sanoi, ettei YKSIKÄÄN IHMINEN saa paeta tätä suurta harppausta eteenpäin.
 • Meidän pitäisi odottaa, että ”maailman muuttaminen” alkaa vaikuttaa JOKAISEEN kansakuntaan ENNEN VUOTTA 2030.
 • Eräs toimittaja sanoi, että maailman LAPSIA TULLAAN NYT ISKOSTAMAAN ajatuksella, että olemme kaikki ”maailmankansalaisia”.
 • YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kutsui tätä maailmanmuutosta "UUDEN AIKAKAUDEN ALOITUKSEKSI".
 • Ban Ki-moon sanoi, että maailma on pian toteuttamassa ”unelmaa maailmanrauhasta ja ihmisarvosta kaikille” (tuleeko YK julistamaan rauhan ja turvallisuuden? (peace and safety)).
 • Tammikuun 1:senä 2016 raportoitiin, että YK:n asiakirja maailmanhallituksen, maailmanuskonnon ja yhden-maailman talousjärjestelmän luomiseksi vuoteen 2030 mennessä on nyt voimassa, ja kaikkien pitäisi odottaa, että KAIKKI maat tekevät voimakkaita pyrkimyksiä sen toteuttamiseksi.
Huomaa nämä kaksi hyvin tärkeää kohtaa: (1) YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon'in mukaan, maailma astui UUDELLE AIKAKAUDELLE 1. tammikuuta 2016, ja (2) On olemassa UUSI UNIVERSAALI AGENDA, jonka jokainen kansakunta toteuttaa ennen vuotta 2030.

Tämä kirjoittaja uskoo tapahtumien osoittavan, että Amerikan syvävaltio aloitti ”Uuden universaalin agendan” toteuttamisen vuonna 2016 ilman selkeää selitystä Yhdysvaltojen kansalaisille ja ilman, että Yhdysvaltain kansalaiset olisivat saaneet mahdollisuuden äänestää siitä (He kertoivat meille, mutta eivät selittäneet, mitä he olivat tekemässä, eikä yleisö kiinnittänyt tarpeeksi huomiota).

Tämä selittää äärimmäisen maailmanlaajuisen vihan Trump'ia ja hänen Make America Great Again -agendaa kohtaan.

Tämä selittää sen, miksi samat asiat (pakolliset rokotukset, jne.) tapahtuvat kaikkialla maailmassa samanaikaisesti (koska kaikki YK:n virkamiehet 193 maasta äänestivät niiden täytäntöönpanosta kaikkialla maailmassa ennen vuotta 2030).

Tämä selittää sen, miksi vasemmistolaiset ovat ottamassa haltuunsa Amerikan koulujärjestelmän (aivopestäkseen lapset YK:n agendalla).

Maaliskuun 10:ntenä 2016 raportoitiin, että YK julkaisi yleissuunnitelman nimeltä ”Vuoden 2015 jälkeiset kestävän kehityksen tavoitteet”.

Jokaista hallitusta, myös Yhdysvaltoja, VAADITAAN nyt edistämään YK:n tavoitteita, ja tässä on tämän kirjoittajan käsitys joistakin näistä tavoitteista.
 • Köyhyyden lopettaminen. (Kyse on varallisuuden jakamisesta tai Amerikan keskiluokan omaisuuden antamisesta köyhille, etenkin muissa maissa. Kaikki, paitsi erittäin rikkaat, tulevat olemaan köyhiä ja riippuvaisia ​​hallituksesta. Laittomille maahanmuuttajille ollaan nyt antamassa sosiaaliturva, ilmainen terveydenhuolto, ilmainen koulutus, jne.)
 • Tehdään terveydenhuollosta ihmisoikeus. (Tässä on kyse hallituksen valvonnasta terveydenhuollossa. Lääketieteellisiä ryhmiä pyydetään irtisanomaan työntekijöitä, jotka kieltäytyvät tottelemasta hallituksen Covid -vaatimuksia, jne. Ajattele: Hallituksemme sanoo, että meillä on pandemia, joten kaikkien on oltava rokotettuja, mutta he antavat potkuja ihmisille, jotka huolehtivat sairaista ja rokottavat heitä.)
 • Valvotaan koulutusta sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi, annetaan naisille lisää vaikutusmahdollisuuksia, jne. (Kyse on koulujärjestelmämme hallinnan kaappaamisesta. Hallitus käyttää opettajaliittoja ja koululautakuntia edistääkseen LGBTQ-oikeuksia, transsukupuolisten kilpailemista naisten urheilussa, jne. Kouluryhmät ovat pyytäneet FBI:ta kohtelemaan kansalaisia, jotka ovat tämän suhteen eri mieltä, kotimaisina terroristeina.)
 • Hallituksen kontrolli kaikesta tuotannosta (sulkemiset; yritysten saattaminen vararikkoon; ei anneta ihmisten purkaa rahtikontteja, jne.).
 • Tavaroiden ja palvelujen kulutuksen vähentäminen. (Biden on tuhoamassa Yhdysvaltojen toimitusketjun jakelujärjestelmän. Yhdysvaltain kansalaiset alkavat nähdä tyhjiä kauppahyllyjä, koska Yhdysvaltain hallinnon on vähennettävä kulutusta. Länsirannikollamme olevilla aluksilla on 500 000 konttia, joita ei voida purkaa. Kulutuksen vähentäminen on osa pyrkimyksiä hillitä ilmaston lämpenemistä.)
 • Vähempi lihan ja pakastettujen tai valmisruokien kulutus. (On olemassa ehdotus ilmaston lämpenemisen torjumiseksi sakottamalla karjatilallisia, jotka lisäävät karjaansa. Lihan ja maidon hinta on noussut. Jotkut haluavat pakottaa ihmiset syömään keinotekoista lihaa. Tämä on myös osa pyrkimyksiä hillitä ilmaston lämpenemistä.)
 • Määrältään vähempien ja pienempien ajoneuvojen ja laitteiden käyttö. (Biden tuhosi Amerikan energiariippumattomuuden. Polttoaineen hinta on noussut, mikä voi lopulta pakottaa ihmiset ostamaan pienempiä ajoneuvoja. Ajattele ilmaston lämpenemistä.)
 • Vähempi ilmastoinnin käyttö kotona ja töissä. (Apulaitteiden kustannukset nousevat, mikä voi saada ihmiset nostamaan termostaattinsa lämpötilaa. Ajattele ilmaston lämpenemistä.)
 • Pienempien talojen ja asuinhuoneistojen käyttö. (Sahatavaran hinta on noussut, mikä pakottaa ihmiset rakentamaan pienempiä taloja. Ajattele ilmaston lämpenemistä.)
Amerikan syvävaltio, Yhdysvaltain armeija, isot teknoyritykset, suuret lääkefirmat, ja suurin osa merkittävistä tiedotusvälineistä on myynyt USA:n, kun globalistit yrittävät saavuttaa YK:n ”Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” -asiakirjan tavoitteet.

Ellei Jumala puutu asiaan, YK tulee hyvin todennäköisesti muuttumaan saatanalliseksi maailmanhallitukseksi vuoteen 2030 mennessä tai aikaisemmin, ja Yhdysvaltoja VAADITAAN tottelemaan tämän maailmanhallituksen päätä (Antikristus).

Mutta riippumatta siitä, minä vuonna saatanallinen maailmanhallitus aloittaa (2030 tai aikaisemmin), tämä kirjoittaja uskoo, että Tempaus edeltää maailmanhallitusta (ehkä kolmella vuodella).

Muista, että Raamattu sanoo, ettemme tiedä päivää tai hetkeä, mutta voimme nähdä tuon päivän lähestyvän ja tietää kun se on lähellä.

Yhdysvaltain senaatti pohti äskettäin lakiesitystä velkakaton nostamisesta samalla, kun he keskustelevat lakiesityksestä, jolla rahoitetaan Biden'in 3.9 biljoonan dollarin elvytyspaketti Amerikan muuttamiseksi edelleen.

Senaattorit Joe Manchin ja Kyrsten Sinema eivät äänestäisi sen puolesta, mutta Mitch McConnell ja useat republikaanit sopivat väliaikaisesta korotuksesta (480 miljardia dollaria), joka kestää noin kaksi kuukautta ja antaa enemmän aikaa neuvotteluille.

Lukijoiden on ymmärrettävä, että Jumala ei ole tyytyväinen globaaliin Deep State -yritykseen perustaa jumalaton maailmanhallitus ja -uskonto Yhdysvaltojen yhteistyöllä.

Hän sallii heidän saada mitä he pyytävät, mutta Hänen tuomionsa lankeavat, ja se on pahempaa kuin kukaan voi kuvitella.

On monia asioita tarkasteltavaksi sen suhteen, mitä on tapahtumassa, mutta tässä on 4 asiaa, joita lukijat saattavat haluta pohtia:
 • Kristisellä kirkolla on loppumassa aika saada evankeliumi viedyksi kadotukseen matkaaville.
 • Kristityillä on loppumassa aika tehdä parannusta synneistään, kerätä aarteita taivaaseen, jne.
 • Kadotukseen matkaavilla (mukaan lukien penseät Kirkon jäsenet) on loppumassa aika pelastua ja päästä mukaan Tempaukseen.
 • Olisi viisasta käydä kirkossa, lukea Raamattuaan, tehdä parhaansa uskoakseen ja totellakseen Pyhiä kirjoituksia, vahvistaa suhdettaan muihin kristittyihin, jakaa Jeesusta perheensä, ystäviensä ja muiden kanssa, sekä rukoilla toisten ja itsensä puolesta.
Tässä on joitain viimeaikaisia ​​juttuja, jotka hiljattain näkyivät uutisissa.

Ensinnäkin, 8. lokakuuta 2021 ilmoitettiin, että Biden'in infrastruktuurilaki sallii jopa 700 000 dollarin sakot rikkomusta kohden yrityksille, jotka eivät täytä Biden'in Covid -testausta ja -rokotuksia koskevia vaatimuksia.

Jos tämä jää Biden'in lakiesitykseen ja menee läpi, se tulee voimaan 1. tammikuuta 2022, ja yritykset joutuvat alistumaan liittovaltion hallitukselle.

Yhteiskunta näkee sellaisia ​​taktiikoita, joita Antikristus käyttää pyrkiessään orjuuttamaan kaikki ihmiset maan päällä Ahdistuksen aikana.

Toiseksi, 7. lokakuuta 2021 ilmoitettiin, että Biden'in ehdottama kansallinen sopimus- ja sovittelulaki (Reconciliation Bill) sallii maksut Yhdysvalloissa asuville ihmisille, joilla on Yhdysvaltain kansalaisuuden omaava lapsi, eikä tähän ole mitään työvaatimuksia.

Laittomat maahanmuuttajat, joilla on yhdysvaltalainen lapsi, saavat 5100 dollaria, lailliset maahanmuuttajat, joilla on yhdysvaltalainen lapsi, saavat 4800 dollaria, ja syntyperäiset Yhdysvaltain kansalaiset, joilla on yhdysvaltalainen lapsi, saavat 4600 dollaria.

Toisin sanoen, laittomat maahanmuuttajat saavat enemmän rahaa kuin lailliset maahanmuuttajat, ja molemmat vastaanottavat enemmän kuin Yhdysvaltain kansalaiset.

Hyvää kutsutaan pahaksi ja pahaa hyväksi.

Tämä on edelläkäyntiä hallinnon korruptiolle, jota tulee olemaan tulevassa maailmanhallituksessa.

Kolmanneksi, koskien korruptiota hallinnossa, ja tarkemmin sanottuna, vaalipetosta Wisconsin'issa: 7. lokakuuta 2021 raportoitiin, että Wisconsin'issa on 5.8 miljoonaa ihmistä ja äänestäjäluettelossa 7 miljoonaa ihmistä.

Totuus, oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus, joka kerran vallitsi Amerikassa, on heitetty maahan ja tallattu.

Neljänneksi, koskien Pedon merkkiä ja kaiken ostamisen ja myynnin seurantaa: Syyskuussa ja lokakuussa 2021 oli lukuisia raportteja IRS:n (USA:n verohallitus) ehdotuksesta seurata vähintään 600 dollarin pankkisiirtoja ja valtiovarainministeri Janet Yellen tuki samaa ajatusta.

Alabaman senaattori Tommy Tuberville sanoi: "Käytännössä tämä vaikuttaa lähes kaikkiin amerikkalaisiin, joilla on pankkitili."

On liian aikaista sanoa, miten tämä tulee esiin, mutta Antikristus ja Väärä profeetta seuraavat kaikkea ostamista ja myymistä, sitovat sen Pedon merkkiin, ja tappavat ne, jotka kieltäytyvät Merkistä Ahdistuksen aikana.

Nyt Biden'in hallinnon IRS haluaa seurata kaikkia vähintään 600 dollarin osto- ja myyntitietoja; on ehdotuksia sitoa ostaminen ja myyminen siihen, ovatko ihmiset rokotettuja vai rokottamattomia, ja antaa työpaikoilla potkut niille, jotka kieltäytyvät rokotuksesta.

Ahdistuksen ajan tapahtumat ovat lähestymässä.

Viidenneksi, koskien maailmanhallitusta: On raportoitu, että Chicagon pormestari Lori Lightfoot lähetti 9. syyskuuta 2021 sähköpostiviestin, jossa kerrottiin, että hän valitsee osastojen johtajat ja varajäsenet sen nojalla, että he ”lupaavat uskollisuutta uudelle maailmanjärjestykselle (NWO) ja hyvälle hallintotavalle.”

Kuudenneksi, myöskin koskien maailmanhallitusta: Lokakuun 8:ntena 2021, 136 valtiota sopi vahvistavansa globaalin 15 prosentin vähimmäisverokannan suurille yrityksille ja tukkivansa porsaanreikiä, jotta verojen maksamista olisi vaikeampi vältellä.

Senaatin republikaanit sanovat, että 2/3 senaatista joutuu antamaan hyväksyntänsä Yhdysvaltojen osallistumiselle.

Tässä tärkein asia: Olemme nyt uudella aikakaudella, ja on olemassa uusi yleismaailmallinen agenda.

Kun Biden sanoo, että kaikki menee suunnitelmien mukaan, hän tarkoittaa YK:n kestävän kehityksen suunnitelmaa.

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

Jos haluat olla Tempaus-valmis ja päästä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 3:3). Jumala rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja herätettiin kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan Vapahtajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond Duck
duck_daymond@yahoo.com

perjantai 15. lokakuuta 2021

Bidenin 6 minuuttia, 6 päivää, 6 viikkoa – Skull & Bones'in 666 signalointi

Tässä Luis B. Vega'n ajankohtaisella PostScripts.org -sivustolla julkaistu tuore eskatologinen artikkeli, jonka suomensin. Vega on kirjoittanut useita Raamatun eskatologiaa (oppi maailman viimeisistä tapahtumista) käsitteleviä kirjoja; ks. tästä henkilökuvaa. Artikkelissaan Vega tulkitsee presidentti Joe Biden'in äskettäistä 'mystistä' lausuntoa, joka saattaa olla ennustus Amerikan romahdusta koskien.

----------------------

#563:
BIDENIN 6 MINUUTTIA 6 PÄIVÄÄ 6 VIIKKOA
 
SKULL AND BONES'in 666 SIGNALOINTI  

https://www.postscripts.org/ps-news-563.html
Tutkimus lausunnon numerologiasta
 • Miksi Biden käytti 6-6-6 luciferilaista signalointia budjetista?
 • Mikä on Skull and Bones'in (Pääkallon ja sääriluiden) yhtymäkohta Jeesukseen ja ristiin?
 • Liittyykö siihen ilkeä taustalla oleva tapahtuma?
Repost by Luis B. Vega
for PostScripts News (PSN) | www.PostScripts.org
EMAIL: vegapost@hotmail.com

..ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” -Ilmestyskirja 13:17-18

Perjantaina 1. lokakuuta 2021, presidentti Biden teki lyhyen huomautuksen käyttäen tiettyä numeroa, joka herätti niiden kiinnostuksen, jotka tutkivat numerologiaa ja Raamatun profetiaa. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Capitol -kukkulalla oli pidetty edustajainhuoneen demokraattien sisärenkaan kokous. Kokouksessa käsiteltiin meneillään olevia neuvotteluja hänen suuresta talouspaketistaan. Toimittajat ajoivat häntä takaa kysymällä: 'kuinka kauan neuvottelut kestäisivät tai veisivät aikaa'. Biden pysähtyi, viittoi ja totesi seuraavaa. ”Ei ole väliä, onko se 6 minuuttia, 6 päivää vai 6 viikkoa. Aiomme saada sen valmiiksi.”

Tehtiinkö tämä lausunto 'lennosta' siinä mielessä, että hän ajatteli sitä juuri siellä ja silloin? Sanottiinko tämä hänelle jonkun toisen taholta edeltävässä keskustelussa? Miksi hän sattui käyttämään tätä numeroa kolme kertaa? Oliko ja onko hän tietoinen esoteerisesta ja raamatullisesta vivahteesta, jota se joidenkin ihmisten mukaan kantaa mukanaan? Mitä esoteerinen, luciferilainen tai raamatullinen viittaus ehdottaa joka tapauksessa? Raamatun mukaan, Ilmestyskirjan luvussa 13 luku 6-6-6 yhdistetään suoraan Pedon merkkiin.

Se on joko tulevan maailmanjohtajan nimi, luku tai merkki, jota Raamattu kutsuu Antikristukseksi, ja joka määrää menettelyn. Vaatimus tai ehto? Kukaan ei voi tulla kauppaan tai liikelaitokseen, yritykseen ostamaan tai myymään. Siitä tulee lähinnä kuolemantuomio. Mikä on ongelma? Joidenkin raamatuntutkijoiden mukaan Merkki tulee olemaan niin uutettu kehoon geneettisellä tasolla, että ihmiset eivät enää ole 'ihmismäisiä'. Ja näin Jeesus, joka tuli nimenomaan 100% geneettisenä ihmisenä, maksoi tuolla verellä sovittaakseen tai peittääkseen ihmiskunnan synnit.

Muuttamalla ihmisen perimää, niinkin paljon, tulee olemaan mahdotonta lunastaa sellaista ihmistä. Siten sielu menetetään ikuisesta elämästä ja lunastuksesta, jne. Se, mitä muut ehdottavat myös, on, että Biden, kuka tahansa onkin hänen takanaan johdattamassa ja antamassa todellisia käskyjä, toimii tällä hetkellä Antikristuksen hengessä. Miten? COVID-19-hätätilan kautta Yhdysvalloissa, jota ei koskaan palauteta täysin perustuslailliseen hallintotapaan.

Ja se, että tukemalla yksityistä liiketoimintaa ja pakottamalla tietyt liittovaltion virastot saamaan pakolliset COVID-injektiot, on muistutus siitä, mitä tuleva AntiChrist 666 Beast -järjestelmä vaatii tällaisilta ihmisiltä Ahdistuksen ajan toisen puoliskon alussa. Toiset ehdottavat, että hän on edellisen Obama-Biden'in hallinnon toinen 'säädös (Act)'. Juuri Biden on 'puhdistaja', joka näkee Yhdysvaltojen romahtamisen. Hän menee alas todellisena maanpetturina, joksi hän on osoittautumassa.

Osittain se on luultavasti johtunut kansallisesta turvallisuudesta, joka on vaarantunut 'liasta', jonka luciferilaiset globalistit ovat huomanneet Biden'issä ja hänen pojassaan. Nyt, mikä on sitten tämän 6-6-6 merkitys, ollen numeroita, jotka hän lausui omasta tahdostaan ​​tai ehkä 'demonisen innoituksen' kautta? Mieti, miten eräät laskivat ajan perustuen laskentaan, jota numeerinen 6-6-6 kerroin signaloi. Se osoittautuu seuraavaksi. Kun lasketaan lokakuun 1. päivästä 2021, lausuttu 'merkki' 6 minuuttia, 6 päivää ja 6 viikkoa vastaa seuraavaa päivämäärää.

18. marraskuuta 2021 klo 12.06

Mikä tässä päivämäärässä on niin erikoista? Se ilmaisee edelleen hyvin ilkeän toisen numeerisen arvon, joka on luciferilainen ytimeltään. Marraskuun 18. päivä sattuu olemaan gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 322. päivä. Tuosta hetkestä vuoden loppuun on jäljellä 43 päivää. Joten mikä on esoteerinen, okkulttinen, luciferilainen ja raamatullinen näkökulma tämän tulkitsemisessa? Numero 3-22 voidaan kääntää vastaamaan maaliskuun 22. päivää (3-22). Tämä on juuri kevätpäiväntasauksen tähtitieteellisen tapahtuman jälkeen.

Mutta mikä tärkeintä, se on 'kutsumerkki' luciferilaisten salaiselle kollegiaaliselle veljeskunnalle, nimeltään Skull and Bones (Pääkallon ja sääriluiden salaseura). Se on todella pilkkaa Jeesuksesta ristillä, kun Jeesus ristiinnaulittiin, mikä vastaa luita (Bones). Ja Jeesus johdatettiin Golgatalle, pääkallon (Skull) paikalle, jossa Jeesus kuoli koko maailman syntien tähden. Tai toisin sanoen, 'Skull and Bones' on kiertoilmaus 'Golgatan ristille'. Mutta jälleen kerran, se pilkkaava ja halventava tapa, jolla luciferilaiset karsastavat ja inhoavat Jeesusta sekä Hänen seuraajiaan. Miksi?

Lucifer tietää, että hänen päivänsä ovat luetut tai 'lyhyet'. Siihen asti hän on ylpeydessään ja ylimielisyydessään vakuuttanut itsensä, langenneet enkelinsä, demonit ja häiriintyneet sekä petetyt ihmiset seuraamaan kapinaansa. He kaikki uskovat, että kun he ovat nyt sidottuina ajan ulottuvuuteen ihmiskunnan kanssa, heillä on taistelumahdollisuus kääntää kirous ja tietty tuomio, kuten Jeesus ja Raamatun kirjoitukset ennustivat siitä, miten kaikki päättyy Luciferin ja kaikkien muiden kohdalla, jotka päättivät ehdoin tahdoin seurata hänen hulluuttaan.

Onko Joe Biden'in suhteen käsitelty muita numeerisia signalointeja? Joo. Otetaan esimerkiksi 6-6-6 numeerinen kerroin ja numero, jonka he valitsivat hänelle presidentinvaalikampanjan aikana. Tämä numero tekstailua varten oli 30330. On melko mielenkiintoista, että jos otamme vuoden, jolloin hän astui virkaansa Yhdysvalloissa, 2020, ja jaamme sen 666:lla, tulos on 30330.

2020 ÷ 666 = 3.0330330330 (Presidenttiehdokas Biden'in puhelinnumero tekstiviestejä varten.)

On vielä yksi yhteys Biden'in ja Luciferin numeron 6-6-6 suhteen. Biden matkii myös YK:ta, toista luciferilaista entiteettiä, joka pyrkii pian luomaan uuden COVID-maailmanjärjestyksensä. He keksivät lauseen 'Build Back Better (Rakenna takaisin paremmin)'. Se oli vastaus Trump'in iskulauseeseen 'Make America Great Again (Tehdään Amerikasta jälleen suuri)'. Se ei tietenkään ollut Biden'in alkuperäinen ajatus, mutta hän on sittemmin käyttänyt sitä 'virallisena mantrana' oikeuttaakseen biljoonien dollarien menolait.

Bring (Tuoda)
Back (Takaisin)
Better (Paremmin)


Nyt tässä esityksessä käytetään kirjainta eikä numeroa. Itse asiassa, kuten jotkut ovat huomauttaneet, että jos noudatetaan kirjainarvon sääntöä, lauseen pitäisi olla '222'. No, numeroon 222 liittyy myös joitakin esoteerisia ja okkulttisia päätelmiä. Riittää, kun sanotaan, että tässä tapauksessa pieni b-kirjain voidaan nähdä 'numerona 6', jne. Jos kuvataan bbb:tä kaarevina kuutosina, tulkinta olisi 666. Viimeinen 6-6-6 -assosiaatio, joka Biden'illa on, oli silloin kun hän oli varapresidenttinä Obaman alaisuudessa.

Vuonna 2012, kun Freedom Tower oli valmistumassa, Obama osallistui 'lakitus' -seremoniaan. Obama allekirjoitti yhden viimeisistä teräspalkeista, ellei viimeistä. Mitä Obama kirjoitti viimeiseen palkkiin? Taas yhden 6-6-6 -merkinnän. Tässä tapauksessa hyvin selkeä ja kansainvälinen, kuten monet väittävät. Obama allekirjoitti viimeisen teräspalkin 14. kesäkuuta 2012 ikään kuin keskeneräisen katkaistun luciferilaisen vapaamuurarien pyramidin huipulla.

Se on samanlainen kuin pyramidi Yhdysvaltojen suuressa sinetissä (yhden dollarin setelin kääntöpuoli). Se vastasi 14. tasoa, jossa Luciferin kaikkinäkevä silmä laskeutuu Taivaasta 'täydentämään' pyramidin, 1776 jalkaa korkean "Freedom Tower'in" tai salaisen Baabelin tornin. Tämä on se, mitä One World Trade Center'in sijaintipaikan pohjimmiltaan suunniteltiin signaloivan. Viimeinen teräspalkki 'asetettiin' paikoilleen torstaina One World Trade Center'in 104. kerroksessa. Tai 104 muodossa 1-4 ilman 'nollaa' paikanhaltijana.

Voidaan siis ehdottaa, että Freedom Tower (Vapaustorni) on todella kaksi käänteistä tetraedria ja sulatettu yhdeksi kierteeksi kaksoistorneista. Ne olivat kaksoiskierre-DNA:ta, joiden piti romahtaa tai muuttua geneettisesti. Obama aloitti sen ja Biden päättää sen kirjaimellisesti ihmis-DNA-järjestelmässä COVID-injektiomandaattien kautta. Tämä tietysti viittaa siihen, että 9-11 on silloin se, mitä on tapahtumassa ja päättymässä nyt Yhdysvaltojen ja maailman suhteen tätä asiaa varten, joka on ihmisen genomin hallittu purkaminen ja sulautuminen johonkin muuhun kuin ihmiseen. Ajattele 'raudan sekoittumista saveen', jne.

We Remember (Me muistamme)
We Rebuilt (Me jälleenrakennamme)
We Come Back Stronger (Tulemme takaisin vahvempina)


Barak Obama oli käyttänyt kolmea W:tä vastaavassa merkinannossa, kun katon viimeisen osan kohdalla suoritettiin 'lakitus'. On huomautettava, että hepreaksi W on V(au) ja sen numeerinen arvo on 6, joten 666-allekirjoitus. Ja luciferilainen merkinanto jatkuu Obaman kanssa jopa tähän päivään asti.

Elokuussa 2021, Obama järjesti ylellisen Gala Birthday Bash -tapahtuman. He eivät noudattaneet pakollisia maskisääntöjä eivätkä sosiaalisen etäisyyden sääntöjä. Ongelma? Säännöt sinulle. Mutta ei minulle. Niin kutsutut eliittiläiset uskovat olevansa demi-jumalia, jotka hallitsevat maailmaa. Pohjimmiltaan se on totta, koska Lucifer on antanut heille voimansa ja auktoriteettinsa. Hän on tämän maailman 'Jumala'. Mutta Obama otti lahjoituksia Bash'ia varten.

$6 $60 $600

Lumottu
Tapahtuman rakentamisessa oli mielenkiintoista se, että lahjoitussivusto perustettiin. Ja kysymys? Arvaapa millaisia lahjoitussummat olivat? 6 dollaria 60 dollaria 600 dollaria. Sattumaako? Ei. Tällaisilla on 'signalointi' tarkoituksena. Se on kuin oman alueensa, tai nurmikkonsa pitämistä silmällä, tai kuinka jengi 'merkitsee' alueensa 'allekirjoituksillaan', jotka nähdään heidän symboleissa tai sigileissä. Nyt arvaillaan, mitä tapahtuu 18. marraskuuta 2021 juuri ennen keskiyötä. No, tiedetään, kuinka luciferistit rakastavat viestittelyä toisilleen kertoakseen aikataulustaan ​​ja pahasta agendasta. Mutta joidenkin mielestä, tuo (Bidenin) 'lausahdus' oli 'maaginen loitsu', jota ollaan heittämässä tai lähettämässä kansakunnan päälle. Joku voisi jopa uskaltaa sanoa, että kun otetaan huomioon Biden'in puheen ja ajattelun heikkeneminen, tämä älykäs lausunto oli mestarillinen. Ehkä siis 'tietäjähenki'? Se, miksi tämä päivämäärä on kenties merkittävä, on, että nyt kuulemme ihmisten kaikkialla maailmassa ja Yhdysvalloissa poistuvan työpaikoiltaan joukoittain Biden'in injektiomandaatin vuoksi.

Monet menettävät työpaikkansa, armeijassa, poliisissa, palomiehet, ensiapuhenkilöt, jne. Milloin? Kuuden minuutin, kuuden päivän ja kuuden viikon päästä 1. lokakuuta 2021 alkaen. Mahdollinen lopputulos sen jälkeen? Ei enää 'Mr. Nice Guy' -taktiikkaa tämän jälkeen kenties. Kuinka montaa lääkäriä ja sairaanhoitajaa ei olla pakolla saattamassa ulos ja erottamassa työpaikoiltaan…Joten 'sankareista nolliksi'. Mikä sääli.

Mutta on varsin mielenkiintoista, että Yhdysvalloissa ja monissa muissa valtioissa ympäri maailmaa, hallituksilla on määräaika, jolloin maan populaatio voi vastaanottaa myrkkykuolemapistoksensa, kuten tohtori Zelenko kutsuu COVID-19-injektioita. Tai pikemminkin jotkut tietävät ja joiden suunnitelma tulee saavuttamaan jonkinlaisen virstanpylvään. Mutta kaikki menee heidän luciferilaisen suunnitelmansa mukaan. Mutta niin on Jeesuksenkin suunnitelma. Se tulee huipennukseensa ja pakolliset maskimandaatit, lukitukset, etäisyyden ottamiset ja COVID-injektiot jatkuvat.

Heidän tarkoituksena on tehostaa lukituksia ja mandaatteja 'tieteen nimissä' perusteluna heikentää kansalaisvapauksia ja ylläpitää ihmisten massopsykoosia ja harhaluuloa valmistautuessaan heidän tulevaa Messiastaan ja maailman nollausta (World Reset) varten. Mutta toisin kuin heidän yleinen uskomuksensa, tulee toinen 'nollaus', joka ohittaa heidän luciferilaisen vastineen. Profeetta Danielin kirjassa mainitun 70. vuosiviikon jälkeen Jeesus tulee morsiamensa ja mahtavien enkeliensä kanssa maan päälle pysäyttämään Luciferin hulluuden, kun hän on 'pakkomielteinen' pyrkimyksessään pettää, tappaa, varastaa ja tuhota. Lopulta se on Jeesus, joka todella muistaa, mitä Hänelle ja Hänen kansalleen tehtiin. Se on Jeesus, joka jälleenrakentaa paratiisin ja palauttaa maan ennalleen. Se on Jeesus, joka 'tulee takaisin vahvempana'.

___________________

DOWNLOAD ARTICLE: PDF
DOWNLOAD CHARTS:
1. Obama Donations
2. Obama Beam
3. Skull and Bones

Main Sources

6 Minutes, 6 Days or 6 Weeks Biden Vows Infrastructure Deal
https://www.youtube.com/watch?v=_JtZ1e78ITE

THINGS ARE GETTING WEIRD
Dayz of Noah  
https://www.youtube.com/watch?v=-dC9abY-vgg&list=UUEZRq-0n5fsB6bTiWE-QUyA&index=2  

_______________________________________________________ ​

© Published by Vegapost Productions
​A website dedicated to the study of Biblical Eschatology.

This is PostScripts News Article #563.
​Read more Articles at: https://www.postscripts.org/articles-1.html
Follow PSN online at www.PostScripts.org  

tiistai 12. lokakuuta 2021

Psalmin 2 toteutumista nyt ja muita Raamatun profetioihin liittyviä viimeaikaisia tapahtumia by Daymond Duck 10.10.2021

Tässä pastori Daymond Duck'in tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jonka suomensin. Mukana on profeetallisen Psalmin 2 käsittelyä ja muuta ajankohtaista informaatiota, joka osoittaa Raamatun ennustamiin lopun päiviin. Varsinkin presidentti Bidenin hallinto Amerikassa on muuttamassa asioita siihen suuntaan, että Herran toinen tulemus omiaan varten (Tempaus) ei ole enää kaukana.

----------------------

Jumalan nauru muuttuu vihaksi (God’s Laughter Will Turn to Anger) :: By Daymond Duck

Published on: October 10, 2021 by RRadmin7 Category: Daymond DuckGeneral Articles

https://www.raptureready.com/2021/10/10/gods-laughter-will-turn-to-anger-by-daymond-duck/

Psalmi 2 on hämmästyttävä monista syistä: Sen on kirjoittanut kuningas Daavid, Jeesuksen esi-isä (Apostolien teot 4:25-27), se on Vanhan testamentin kohta, jossa sanotaan selvästi, että Jumalalla on Poika (Ps. 2:7), ja se on ennustus, joka näyttää soveltuvan nykyiseen tilanteeseen.

Tässä on tämän kirjoittajan osittainen käsitys Psalmista 2.
 • Miksi ihmiset mellakoivat, ryöstelevät, varastavat, ja kuvittelevat asioita, jotka eivät hyödytä heitä (jae 1)?
 • Maailman johtajat paaduttavat sydämensä ja vehkeilevät muiden kanssa Jumalaa ja Hänen voideltuaan vastaan ​​(Jeesus on voideltu kuningasten Kuningas ja herrain Herra), sanoen, että aiomme muuttaa maailman perusteellisesti, lakkauttaa Kirkon, Israelin ja Jumalan moraalin (päästä eroon Raamatun rajoituksista, kymmenestä käskystä, jne.; jakeet 2-3).
 • Jumala nauraa tuolle mielettömälle ajatukselle eikä kunnioita ihmisiä, jotka luulevat voivansa vastustaa Häntä, Jeesusta, Kirkkoa, Israelia, ja Raamattua, sekä selvitä siitä kuin koira veräjästä (jae 4).
 • Jossain vaiheessa Jumala lakkaa nauramasta ja alkaa puhua näille jumalattomille väkijoukoille ja maailman johtajille vihaisesti. Hän häiritsee heitä ilmeisen tyytymättömyytensä kanssa. Se, mitä he yrittävät tehdä, ei toimi. Hän ilmoittaa heille, etteivät he voi toimia niin kuin Hän ja Jeesus eivät olisi olemassa ja etteivät he menestyisi (jae 5).
 • Näiden ihmisten vastustus ei estä Jumalaa menemästä eteenpäin suunnitelmassaan asettaa Jeesus Daavidin valtaistuimelle Jerusalemissa (jae 6).
 • Jumala julistaa, että Jeesus on Hänen Poikansa. Ne, jotka tuntevat Raamatun, tietävät, että Jumala julisti Jeesuksen olevan Hänen Poikansa, kun Hän herätti Jeesuksen kuolleista (Apostolien teot 13:30-33). Tietämättömyys Jumalan ylösnousemuksesta Jeesuksessa ei ole tekosyy olla tietämättä sitä, että Jumala ja Jeesus ovat olemassa.
 • Jeesuksen tarvitsee vain pyytää, ja Jumala antaa Hänelle ehdottoman vallan koko maasta (jae 8).
 • Jeesus, kuningasten Kuningas ja herrain Herra, musertaa kapinan maan päällä rautaisella valtikalla ja murskaa kansat, kuten vihainen ihminen särkee saviastian (jae 9).
 • Jumalan sanoma maailman poliittisille johtajille ja muille on olla viisas ja noudattaa tätä neuvoa: Palvelkaa Jumalaa kunnioituksella, rakastakaa Jeesusta, iloitkaa ymmärryksellä siitä, kuinka voimakas Hän on, koska voisitte saada Hänet vihaiseksi, ja tietäkää, että Hän siunaa niitä, jotka luottavat Häneen (jakeet 10-12).
Tässä on luettelo viimeaikaisista tapahtumista, jotka liittyvät Raamatun profetioihin.

Ensinnäkin, koskien Amerikan muutosta (heikkeneminen; suvereniteetin luovuttaminen) ja maailman muutosta (YK:n uudelleenjärjestely kaikkivoipaiseksi maailmanhallitukseksi): Tämä kirjoittaja on kuullut useiden asiantuntijoiden viittaavan Biden'in 3.9 biljoonan dollarin 10 vuoden elvytyspakettiin nimellä "Biden’s Build Back Better Agenda (Biden'in Rakenna Takaisin Paremmin -agenda)".

Se on syvävaltion suunnitelma rahoittaa Amerikan uudelleenjärjestely jumalattomaksi kansakunnaksi jumalattoman maailmanhallituksen alaisuudessa.

Senaattori Joe Manchin, demokraatti Länsi-Virginiasta, sanoi, että lakiesitys on "suunniteltu muuttamaan tämän kansakunnan sosiaalista ja taloudellista rakennetta" (muuttaa Amerikkaa).

Senaattori Kennedy, republikaani Louisianasta, sanoi: "Se (Biden'in elvytyspaketti) aikoo ulottaa hallituksen jokaiseen soppeen Amerikan elämää."

Biden, Schumer ja Pelosi kamppailevat löytääkseen keinon viedä se läpi.

Globalistisen syvävaltion on muutettava Amerikan hallinto ennenkuin he tekevät dramaattisen siirtymän maailmanhallitukseen, ja tämä on pyrkimystä tehdä tuo.

Toiseksi, koskien maailmanuskontoa: Helmikuussa 2019, paavi Franciscus ja muslimi-sheikki Ahmed al-Tayeb allekirjoittivat sopimuksen nimeltä Document of Human Fraternity for World Peace (Asiakirja ihmisten veljeydestä maailmanrauhaa ja yhdessäoloa varten).

Heidän asiakirjansa tarkoituksena on yhdistää uskonnot maailmanrauhan luomiseksi.

He perustivat Ihmisten veljeyden korkean komitean (Higher Committee of Human Fraternity) kokoamaan ihmisiä yhteen kaikista taustoista, uskomuksista ja kansallisuuksista.

He ilmoittivat pian suunnitelmistaan ​​rakentaa ”Abrahamic Family House (Aabrahamin perheen talo)” -niminen kompleksi Abu Dhabiin.

”Aabrahamin perheen talossa” on kirkko, moskeija ja synagooga (erilliset paikat kristittyjen, muslimien ja juutalaisten harjoittamalle palvonnalle), ja neljäs paikka kaikkien uskontojen ihmisille kokoontua yhdeksi ruumiiksi.

Ne edistävät rauhaa, rinnakkaiseloa ja veljeyttä kaikkien uskontojen keskuudessa.

Marraskuussa 2019, roomalaiskatolinen arkkipiispa Carlo Maria Vigano vertasi Aabrahamin perheen taloa Baabelin torniin ja kutsui sitä ”paavi Franciscuksen aloitteeksi muuttaa katolinen kirkko globaaliksi New Age -uskonnoksi”.

Lokakuun 2021 alussa ilmoitettiin, että Aabrahamin perheen talon rakentaminen on aikataulussa ja se avataan vuonna 2022.

Samaan aikaan kerrottiin, että nyt on tarkoitus rakentaa toinen Aabrahamin perheen talo New Yorkiin.

(Huomautus: Tämä kirjoittaja ei halua pistää huhuja liikkeelle eikä ole nähnyt tästä mitään, mutta pohtii myös, onko suunnitelmissa kolmas Aabrahamin perheen talo uudelleen rakennetussa Babylonin kaupungissa, Irakissa.)

Kolmanneksi, koskien Nooan päiviä ja suurta pahuutta: Tutkiva journalisti ja kirjailija Daniel Greenfield julkaisi 29. syyskuuta 2021 artikkelin Rapture Forums -sivustolla, jossa sanotaan, että vuonna 2019 murhattiin 3595 mustaihoista ja 3060 valkoihoista sekä latinoa.

Greenfield'in mukaan vuonna 2020 murhattiin 5839 mustaihoista ja 4160 valkoihoista + latinoa.

Nämä tosiasiat osoittavat, että Black Lives Matter -mielenosoitukset, Defund the Police Movement (Epää poliisilta rahoitus -liike), paatuneiden rikollisten vapauttaminen vankiloista, jne. ovat johtaneet mustien ihmisten murhien lisääntymiseen noin 62%:lla, ja valkoisten sekä latinoihmisten murhien lisääntymiseen noin 36%:lla.

Toisin sanoen, heikennys poliisin työn turvaamisessa, paatuneiden rikollisten vapauttaminen, jne. saa enemmän mustia ihmisiä kuolemaan kuin minkään muun ryhmän ihmisiä.

Jos mustien ihmisten elämillä on oikeasti merkitystä, miksi poliitikot eivät lisää poliisin rahoitusta, lisää paatuneiden rikollisten säilöönottoja, jne.?

Neljänneksi, koskien pahuutta: Lokakuun 3:ntena 2021 kerrottiin, että katolinen arkkipiispa hiippakunnassa, johon Nancy Pelosi kuuluu (San Francisco), oli sanonut, että Women’s Health Protection Act (Naisten terveyttä suojeleva laki), jota Pelosi äskettäin puski eteenpäin edustajainhuoneen hyväksyttäväksi, ”ei eroa yhtään lapsiuhrauksesta" ja "on varmasti sen kaltainen lainsäädäntö, jota voisi odottaa vihkiytyneeltä satanistilta, ei hurskaalta katolilaiselta".

Toivottavasti lainsäädäntö ei mene läpi senaatissa.

Viidenneksi, koskien luonnonkatastrofien esiintymistiheyden ja voimakkuuden kasvua aikakauden lopussa: 1. lokakuuta 2021 raportoitiin, että tällä hetkellä maan päällä purkautuu 50 tulivuorta, mukaan lukien kaikkien aikojen suurin vedenalainen purkaus.

Kuudenneksi, on allekirjoittaneen vakaumus, että Jumalan sana täyttyy täsmälleen niin kuin se on kirjoitettu, ja että EU tulee olemaan tulevan maailmanhallituksen päävalta, ei Kiina.

Syyskuun 27:ntenä 2021, South China Morning Post -lehden artikkelissa sanottiin, että kivihiilipula, Covid'in Delta-muunnos, ja muut ongelmat ovat saaneet 16 Kiinan 31 maakunnallisesta lainkäyttöalueesta (enemmän kuin yli puolet) aloittamaan sähkön säännöstelyn.

Ilman sähköä, tehtaat lyhentävät työaikaansa tai pysähtyvät, tuotanto laskee, inflaatio kiihtyy, ja analyytikot ovatkin laskeneet arvioitaan Kiinan talouskasvusta.

Tämä ongelma on jatkunut useita kuukausia, mutta se on pahentunut viime kuukausina, ja joidenkin viranomaisten mukaan Kiina ei ehkä saa sitä hallintaan usean tulevan kuukauden aikana.

Päivitys: Kiina on uhannut hyökkäyksellä Taiwaniin, ja on lähettänyt sotakoneita Taiwanin ilmatilaan kuukausien ajan tekemättä mitään, mutta äskettäin he lisäsivät uhkaa lähettämällä 93 lentokonetta Taiwanin ilmatilaan 3 päivän aikana.

Taiwanin ulkoministeri varoitti 4. lokakuuta 2021 Kiinaa, että Taiwan puolustaa itseään ja molemmat kansakunnat kärsisivät suunnattomasti, jos Kiina hyökkää Taiwaniin.

Ei näytä olevan epäilystäkään siitä, että Kiina voittaisi, mutta Taiwaniin hyökkääminen tulee olemaan kompastuskivi Kiinan pyrkimyksessä maailmanvalloitukseen.

Seitsemänneksi, koskien tyhjiä kaupanhyllyjä: Tämä kirjoittaja on nähnyt viime aikoina useita artikkeleita, joissa varoitetaan, että joistakin elintarvikkeista, polttoaineesta, lääketarvikkeista, ajoneuvojen tietokonesiruista, joulutavaroista, jne. on oleva pula.

Jotkut viranomaiset varoittavat, että vajaukset pahenevat ennenkuin tilanne paranee, ja jotkut jopa neuvovat ihmisiä tekemään jouluostokset nyt.

Päivitys: 3. lokakuuta 2021 raportoitiin, että Amerikan satamat, ratapihat ja lastauslaiturit ovat toivottomasti tukossa (eräs raportti arvioi, että yksin länsirannikolla on odottamassa miljoona purkaamatonta konttialusta ja paljon muita itärannikolla).

Sosiaalinen etäisyys, karanteenit ja pakolliset rokotukset vaikeuttavat suuresti tavaroiden purkamista ja liikuttamista, mutta Biden'in hallinto kieltäytyy keventämästä näitä rajoituksia.

Se, että he tietävät ongelman olemassaolon ja kieltäytyvät tekemästä sille mitään, tekee vaikeaksi uskoa sitä, etteivät he tahallisesti yritä luoda vajauksia.

Joidenkin raporttien mukaan se on jopa suunniteltu kriisi.

Uskottavuutta tähän lisää se seikka, että jotkut globaalit Deep State -viranomaiset ovat julkisesti sanoneet, että tarvitsemme kriisin maailmanhallituksen aikaansaamiseksi.

(Huomaa: On yleisesti tiedossa, että Biden tuhosi tarkoituksellisesti Amerikan energiariippumattomuuden, ja bensiinin hinta onkin noussut noin 1$ per gallona.)

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

Jos haluat olla Tempaus-valmis ja päästä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 3:3). Jumala rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja herätettiin kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan Vapahtajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond Duck
duck_daymond@yahoo.com

sunnuntai 10. lokakuuta 2021

Antikristus Trumpin paluu samankaltainen kuin Jeesuksen toinen tulemus eli väkivalloin anastaa kuninkuuden (Dan. 11:21)!


Sanotaan, että saatana on kova poika matkimaan Jumalaa, ja sama pätee Raamatun Antikristukseen (AK) suhteessa Jeesus Kristukseen. Tämä aasinsiltana siihen, kun tutkimme AK:n ilmestymistä Raamatun profetiassa, josta otamme erityisesti esiin Dan. 11:21 kohdan, joka paljastaa miten Donald Trump palaa hallitsijaksi (hänen toinen tuleminen). Aikaisemmin olen tässä blogissa kertonut miten Donald Trump täyttää prikulleen Raamatussa esitetyn laittomuuden ihmisen eli Antikristuksen tuntomerkit. Mene blogin etusivulla osastolle Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja.

Tässä Brother Paul selittää tuoreesti 3 merkittävintä myyttiä Antikristuksesta, jotka johdattavat eritoten kristittyjä harhaan AK:n identiteetistä. Erittäin selkokielellä puhuttu (laita tekstitys näkyviin 15 min videoon).

Ignoring the Bible: The Top 3 Myths About The Antichrist | Bible Prophecy Video, Antichrist, 666

https://www.youtube.com/watch?v=fnUiRS4aE0k (6.10.2021)Miten sitten AK matkii Jeesusta? Ensinnäkin, kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran maan päälle, Häntä ei otettu vastaan Messiaana, vaan juutalaiset ristiinnaulitsivat Hänet salaliiton kautta. Varsinkin juutalaiseliitillä, johon kuuluivat mm. fariseukset, oli syvä antipatia Jeesusta kohtaan. Toki Jeesuksella oli omat kannattajansa Israelin kansan syvissä riveissä. Kun vertaamme tätä oikean Messiaan tarinaa Donald J. Trumpiin, niin huomaamme hämmästyttäviä yhtälaisyyksiä. Trumpillakin on oma kiihkeä kannattajaryhmänsä, mutta pääosa Amerikan eliitistä vihaa häntä, samoin kuin melkein koko muu läntinen maailma. On täysin väärin tulkita niin, että Antikristus olisi kaikkien rakastama (ks. edellinen video). Trumpista haluttiin päästä eroon hinnalla millä hyvänsä, jotta häntä ei valittaisi uudelleen vuoden 2020 vaaleissa. Se oli salaliitto demokraattien ja syvävaltion (Deep State) toimesta, josta erityisesti mainitsen miljardööri George Soroksen. Vaalit varastettiin Trumpilta ja hänet nähtiin kelvottomana tai sopimattomana presidentin virkaan. Hänet nähtiin myös uhkana vallitsevalle liberaalille järjestelmälle, joka suunnittelee jumalatonta maailmanhallitusta (NWO) ja lisäksi Israelin panemista ruotuun antamalla palestiinalaisille suurimman osan Länsirannasta ja puolet Jerusalemista (kahden valtion ratkaisu). Asiat menivät juuri niin kuin Danielin profetia Vanhassa Testamentissa kertoo viimeisestä Pohjan kuninkaasta, joka on AK. Otamme esille Danielin kirjan luvun 11 ja siitä jakeen 21, jossa ensimmäinen osa kertoo jo tapahtuneen. Jälkimmäinen osa koskee tulevaisuutta, eli Trumpin paluuta valtaan.

Dan. 11:21 (KR 33/38)

21 Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.

Kuningas Jaakon käännös (KJV):

21 And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honour of the kingdom: but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries.

Kun käännät tuon lihavoidun englanninkielisen tekstin, niin siinähän sanotaan selvästi, että tälle ”kelvottomalle (vile person)” ei anneta valtakunnan kunniaa, ja näinhän Trumpille kävi vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Vielä NIV-käännös:

New International Version
"He will be succeeded by a contemptible (=halveksittava, kurja) person who has not been given the honor of royalty (=jolle ei annettu kuninkuutta, vuoden 2020 vaalit). He will invade the kingdom when its people feel secure, and he will seize it through intrigue."

Tästä linkistä voit tutkia lisää tätä jaetta useiden käännösversioiden kanssa: https://biblehub.com/daniel/11-21.htm

Mennäänpä nyt tuohon Dan. 11:21 jakeen jälkimmäiseen osaan eli tutkitaan lausetta ”Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.” Tässä on mielestäni ennustettu Trumpin paluu valtaan, joka tapahtuu väkivaltaisesti, ei normaalien vaalien kautta. Ajan säästämiseksi ja turhaa vaivaa vältellen lainaan viimeaikaisia vieraskirja-viestejäni, joista kyllä selviää mistä tulkinnassani on kyse.


VIESTIT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ (vanhin ensin)

Päivämäärä: 08/10/2021, 00:44:16
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 914
 
Hoksasin tänään jotain järisyttävää Raamatusta. Tiedän EHKÄ mikä kohta Vanhan Testamentin profetiassa vastaa Paavalin 1. Tess. 5:3 jakeen profetiaa, jossa puhutaan äkillisestä tuhosta/Herran päivästä silloin kun sanotaan tai on "rauha ja turvallisuus (peace and security)". Ensin otan esiin Pekan vanhan vieraskirjaviestin:

Päivämäärä: 11/07/2021, 01:11:20
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 485

Hollywood on myös tarttunut aiheeseen elokuvassa "Peloista pahin"

CIA:n analyytikon Jack Ryanin on estettävä uusnatsiryhmän suunnitelmat, joka uhkaa aiheuttaa katastrofaalisen konfliktin Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentin välillä räjäyttämällä ydinase Baltimoressa, Marylandissa, järjestetyssä jalkapallopelissä.

Traileri:

https://www.imdb.com/title/tt0164184/?ref_=nv_sr_srsg_0

-----------------

Nyt sitten Dan. 11:21 jakeeseen, jossa mielestäni kuvataan Donald Trumpin toista tulemusta eli nousua uudestaan Amerikan johtajaksi Bidenin jälkeen, kun ensin häneltä on varastettu vaalivoitto. Väitän, että tämä valtaannousu tapahtuu Trumpia tukevien uusnatsien suorittaman yllätyksellisen False Flag -iskun seurauksena, joka kerrotaan Dan. 11:21 jakeessa.

Dan. 11:21 (KR 33/38)

21 Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee (tai hyökkää) keskellä rauhaa (peace) ja anastaa juonilla kuninkuuden.

Tämä suomalainen käännös ei kerro tarpeeksi, joten seuraavaksi muutama englantilainen käännös.

New International Version
"He will be succeeded by a contemptible person who has not been given the honor of royalty (2020 elections). He will invade (=hyökkää) the kingdom (=valtakunta, Amerikka (itärannikko)) when its people feel secure (False Flag attack by neo-Nazis?), and he will seize it through intrigue."

American standard
"And in his [1] place shall stand up a contemptible person, to whom they had not given the honor of the kingdom: but he shall come in time of security, and shall obtain the kingdom by flatteries. [1) Or office ]"

English Standard Version
"In his place shall arise a contemptible person to whom royal majesty has not been given. He shall come in without warning (=sudden destruction, 1. Tess. 5:3) and obtain the kingdom by flatteries."

Berean Study Bible
"In his place a despicable person will arise; royal honors will not be given to him, but he will come in a time of peace and seize the kingdom by intrigue."

Joten selvää samankaltaisuutta 1. Tess. 5:3 jaetta kohtaan, jossa puhutaan rauhasta ja turvallisuudesta ennen äkillistä tuhoa (without warning). Trump hyökkää (invade) omaan valtakuntaansa (kingdom), jonka ihmiset tuntevat itsensä turvalliseksi (when its people feel secure). Toivottavasti ymmärsitte, mitä tarkoitan.

-----------------------

Päivämäärä: 08/10/2021, 01:31:36
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 915
 
Muuten tuossa elokuvassa "Peloista pahin" räjähtävä ydinpommi tulee Israelista ja USA:n presidentti muistuttaa selvästi Joe Bideniä. Prediktiivistä ohjelmointia.

-----------------------

Päivämäärä: 09/10/2021, 01:21:31
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 918
 
Kirjoitin eilen Trumpin paluusta hyökkäämällä ensin omaan valtakuntaansa (uusnatsien False Flag -isku?):

Dan. 11:21 (KR 33/38)

21 Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.

Tässä on nyt tarkasteltava sanaa "tulee" alkukielellä, joka on Strongin sanakirjan H935. Myöskin tuota "keskellä rauhaa", joka on H7962.

http://www.godrules.net/library/kjvstrongs/kjvstrongsdan11.htm

Pronounce: bo

Strong: H935

Orig: a primitive root; to go or come (in a wide variety of applications):--abide, apply, attain, X be, befall, + besiege, bring (forth, in, into, to pass), call, carry, X certainly, (cause, let, thing for) to come (against, in, out, upon, to pass), depart, X doubtless again, + eat, + employ, (cause to) enter (in, into, -tering, -trance, -try), be fallen, fetch, + follow, get, give, go (down, in, to war), grant, + have, X indeed, (in-)vade, lead, lift (up), mention, pull in, put, resort, run (down), send, set, X (well) stricken (in age), X surely, take (in), way.

Pronounce: shal-vaw'

Strong: H7962

Orig: from 7951; security (genuine or false):--abundance, peace(-ably), prosperity, quietness. H7951

Samat H935 ja H7962 esiintyvät jakeessa Dan. 11:24 sanan "hyökkää" ja "keskellä rauhaa" kohdalla:

24 Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti.

King James -käännöksestä samat jakeet:

21 And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honour of the kingdom: but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries.

24 He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province; and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers; he shall scatter among them the prey, and spoil, and riches: yea , and he shall forecast his devices against the strong holds, even for a time.

Jakeet 21 ja 24 muistuttavat toisiaan, joissa puhutaan Pohjan kuninkaan eli AK:n hyökkäyksestä silloin kun on rauhallista ja turvallista (vrt. 1. Tess. 5:3 (peace and security)). Trumpin paluu tapahtuu siis väkivaltaisesti (ja me lennämme kotiin).

----------------------------------

JOHTOPÄÄTÖS

Siis aivan samoin kuin Jeesus Kristus palaa maan päälle korotettuna kuninkaana kaikkien pyhiensä (taivaan sotajoukot) kanssa, jotka tuhoavat Ilmestyskirjan pedon ja sen joukot maan päällä, perustaakseen OIKEAN tuhatvuotisen valtakunnan, niin jäljittelijä AK Trump, "kuolinhaavastaan" parantuneena, tulee anastamaan maanpäällisen vallan vihollisiltaan käynnistämänsä (ydin)sodan avulla, jossa ensin isketään jollekin demokraattien hallitsemalle alueelle USA:n itärannikolla (New York?), joka on liberaalien asuttamaa rauhallista ja turvallista seutua (ainakin näennäisesti). Seurakunnan (morsiamen) ylöstempaus ajoittuu näihin samoihin aikoihin (ehkä juuri False Flag -iskun, joka on second 9/11, aikaan).

Paavalin 1. Tessalonikalaiskirje 5:1-6

1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.


PS. Aika näyttää osuinko oikeaan. Joka tapauksessa itseltäni loogista profetiatulkintaa. On hyvä ennakoida tulevaa Herran päivää, ettei se yllättäisi niinkuin varas.

perjantai 8. lokakuuta 2021

Koronarokotukset – salaliittoteoriaa vai todellinen salaliitto?!

Tässä helluntailainen emerituspastori Heikki Lehtinen vastaa Samuel Korhosen lukijapostiin 25.9.2021 koskien koronarokotuksia ja niihin liitettyjä salaliittoteorioita, jotka ovatkin todellista salaliittoa. Lehtisen viestissä mukana arkistoituja dokumentteja ja yksi valaiseva Nooa-video.

---------------------

Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Lähetetty: tiistai 5. lokakuuta 2021 20.12
Aihe: Fwd: Ajanmerkkejä 25.9.2021


En malta olla forwardoimatta tätä Suolahden hell.srk:n emerituspastori Heikki Lehtisen vastausta viimeiseen postiini.

Koronarokotus on käynnissäoleva kansanmurha – se on todellinen salaliitto eikä mikään salaliittoteoria, joihin meitä varoitellaan uskomasta, vaikka maailmassa ei koskaan ole juuri muuta ollutkaan kuin salaliittoja ja vehkeilyjä. Tosiasiassa ne, jotka ottavat rokotteen, eivät usko salaliiton olemassaoloon, mutta uskovat sen valheeseen. Kieltäytyjät (eivät tietenkään kaikki) uskovat vain salaliiton olemassaoloon.

Seurakuntien johto on tänä päivänä hyvin mielellään lumiukkoja ulkona ”rokotevastaisuudesta” ja ”salaliittoteorioista” vaivautumatta tutkimaan asioita.

Kaikki seurakunnat noudattavat visusti Helluntaikirkon julistusta, joka on päivitetty uudelleen 14.8.-21 lastenkin ”rokottamiseksi” tuolla myrkkyruiskeella: https://suomenhelluntaikirkko.fi/2021/08/14/korona-rajoitukset-ja-rokotteet/

Bileamin Aasi (Samuel Korhonen)


---------- Forwarded message ---------
Lähettäjä: Heikki Lehtinen <heikki.ilmari.lehtinen@gmail.com>
Date: ti 28. syysk. 2021 klo 9.26
Subject: Re: Ajanmerkkejä 25.9.2021
To: Samuel Korhonen


Kiitos taas sähköpostista! Korjauksena huomautan, että Esa Heiska ei ole ainoa pastori, joka on puhunut koronarokotteesta tosiasioita. Jos käyt facebook sivullani, voit huomata, että olen kauan aikaa kirjoitellut tosiasioita rokotuksen haitoista bioaseena, ym. Se on valitettavasti totta, että suurin osa pastoreista ei käsitä tilannetta tai sitten eivät halua ottaa kantaa asiaan.

Tässä muutamia kirjoituksiani, jotka löytyvät ohessa olevilla nettiosoitteilla, mukana yksi aikaamme kuvaava video ”Nooa”, joka löytyy myös englanninkielisenä:

Onko sinua petetty?

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSC-ribe9fHQ-t72V21GPkNzwjGc-DUCDx8JyFNADCAzoYhaHwltWkiTTg1a-xuu5fvo95ZpG5lEvYn/pub?fbclid=IwAR0dEy5mcicqIyYvr4fOrA6C63umlS9wKxv9g4uE1AQ37IAM9miD7AiwpMo

Ovatko rokotetut vaaraksi muille?

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRTe9dcWn_-aNwvH29_HUsNXwy5fBPXMQtmAWu3_q0fq6IwS7SZ5_xCpSleLWkX5wKLMg5c_xyjgXaP/pub?fbclid=IwAR2V6nzJMjFCi9F5_8FBN6j7AyizmGLONAlkS7kokaUhKWOs9mJiRSdrvR0

Nooa video

https://www.youtube.com/watch?v=YR_DFjI-esQ (17.7.2021)Mikroskooppisia verihyytymiä

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ5Nh__NFXscnyNVdeZwmk7RgmCKCTzoBWVtTIUKdinnUuFwA_PkJpKAIjFKwulq-Fc1iUFM517CuvQ/pub?fbclid=IwAR3lxom43cgpTii9gxPrurCfbmiqjM2sHjewTtiEjD4P_EYDshvQiHsaJD8

Varoitus odottaville äideille

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQsxpx8ePuVgzE4OtqvvweIPVXKQeKRmFJrYx2Uxjs739PdDb1DkopLKQ_oSdhFYLHuYoN8cYGKIxBR/pub?fbclid=IwAR1daA52DhdwBXBS52jjx6WRO5g_nJy5ggYUoObbg9EkruNpxIDrM-glOfM

Doctors for Covid Ethics – rokotukset ovat tarpeettomia, tehottomia ja vaarallisia

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQaQ8kmFnCFC_Yxm_W8_MBkTGP8pI0gidvlLlhAVvIKzy2kWVkPVcyf-AtYkKOLxW-kLb-qMiEyvHRM/pub?fbclid=IwAR3mhVEBNvikINCAVBrtmRq8iLgAM1yzkSAGJiwt_2AjekXT7L7z8YqwhYE


Siunauksin, Heikki Lehtinen

sunnuntai 3. lokakuuta 2021

Globalistien pyrkimys muuttaa Yhdysvaltoja ja maailmaa osoittaa siihen, että Tempaus on lähellä by Daymond Duck 3.10.2021

Tässä tuore suomentamani pastori Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa paneudutaan perustavanlaatuiseen globalistiseen pyrkimykseen muuttaa Yhdysvaltoja ja maailmaa siten, että tuleva jumalaton maailmanhallitus olisi mahdollinen. Saa nähdä onnistuvatko globalistit suunnitelmissaan, joka käsittää YK:n merkittävän roolin ja vuoden 2030 aikarajan, mutta jo aikomus tuohon uuteen Baabelin torniin saa Jeesuksen tulemaan takaisin uskovien ylöstempauksen muodossa. Mielestäni siis homma saattaa kariutua New Yorkin tuomiopäivänä ja näin YK:n tuhoutumisena, ja tilalle tuleekin siionistis-fasistinen maailmanjärjestys, jota johdetaan lopulta Israelista käsin (myös Eurooppa mukana), jonne lopullinen Antikristus asettuu kunhan Jerusalemin 3. temppeli juutalaisille on ensin valmistunut (2. Tess. 2:4).

----------------------

Muutos on tapahtumassa (Transformation Happening) :: By Daymond Duck

Published on: October 3, 2021 by RRadmin7 Category: Daymond DuckGeneral Articles

https://www.raptureready.com/2021/10/03/transformation-happening-by-daymond-duck/

Toukokuun 14:ntenä 2008 Barack Obama oli pyrkimässä Yhdysvaltain presidentiksi, ja Michelle sanoi: ”Meidän on muutettava keskustelukulttuuriamme; meidän on muutettava perinteitämme, historiaamme; meidän on siirryttävä toisenlaiseksi paikaksi kansakuntana. ”

Ihmiset yrittävät muuttaa keskustelua tänään. Jos mies kutsuu itseään naiseksi, ihmiset haluavat kaikkien kutsuvan häntä naiseksi. Ne, jotka sanovat samaa sukupuolta olevien avioliiton olevan väärin, ovat homofoobikkoja, jne.

Ihmiset yrittävät muuttaa perinteitämme ja historiaamme tänään. He vihaavat Amerikkaa, tuhoavat historiallisia patsaita ja monumentteja, sanovat, että kaikki valkoiset amerikkalaiset ovat rasisteja, kieltäytyvät puolustamasta uskollisuutta lipulle, jne. He muuttavat perinteitämme ja historiaamme.

Ihmiset muuttavat Amerikkaa toisenlaiseksi paikaksi tänään. Sen sijaan, että Yhdysvallat olisi suvereeni kansakunta Jumalan alaisuudessa, jolla on sananvapaus, uskonnonvapaus jne., he ovat muuttamassa Yhdysvaltoja maailmanhallitukseksi, joka jättää huomiotta Raamatun Jumalan, yksilön oikeudet, vapaudet, jne.

Sitä, mitä Michelle sanoi vuonna 2008, ollaan panemassa täytäntöön Amerikassa tänään.

Juuri ennen kuin Michelle'n aviomies Barack Obamaa valittiin Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 2008, hän sanoi: "Olemme viiden päivän päässä Yhdysvaltojen perustavanlaatuisesta muuttamisesta."

Hänen varapresidenttinsä oli Joe Biden, joka sanoi huhtikuun 5:ntenä 2013: "Hyväksyttävä tehtävämme on nyt todella luoda uusi maailmanjärjestys."

Seitsemän vuotta (vuonna 2015) sen jälkeen, kun Obama sanoi muuttavansa Amerikan perusteellisesti, YK äänesti yksimielisesti asiakirjan nimeltä "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Maailmamme muuttaminen: Vuoden 2030 agenda kestävää kehitystä varten)" hyväksymisestä.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kutsui tätä maailmanmuutosta ”uuden aikakauden aluksi”.

YK:n äänestys maailman muuttamisesta tuli voimaan 1. tammikuuta 2016, ja se pohjautuu kehotukseen kehittää maailmanhallitus vuoteen 2030 mennessä (jotkut syvävaltiosta haluavat sitä aikaisemmin, jos mahdollista, mutta uusi aikakausi on alkanut).

Tämä on pointti.

On olemassa runsaasti todisteita siitä, että maailmassa tapahtuu samanaikaisesti kaksi muutosta: Yhdysvaltojen Deep State -muutos Amerikassa ja globalistinen Deep State -muutos maailmassa.

Biden'in kampanjakomitea ja YK käyttävät jopa samaa iskulausetta "Build Back Better (Rakenna takaisin paremmin)". (Pääse eroon vanhasta Amerikasta ja korvaa se toisella Amerikalla; pääse eroon YK:n nykyisestä rakenteesta ja korvaa se jumalattomalla kaikkivoipaisella maailmanhallituksella ja -uskonnolla.)

Profeetta Aamos sanoi: ”Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille” (Aamos 3:7).

Jumala käytti Obama-pariskuntaa, Biden'iä, Klaus Schwab'ia, Maailman talousfoorumia ja muita paljastaakseen nämä kaksi Deep State -suunnitelmaa (muuttaa Amerikka perusteellisesti ja muuttaa maailma perusteellisesti) ennen kuin he alkoivat tehdä sitä.

Amerikan Deep State ja globalistinen Deep State työskentelevät yhdessä toteuttaakseen kaksi muutossuunnitelmaa.

Jotkut jopa uskovat, että vuoden 2020 vaalit varastettiin ja että Obama'lle annettiin kolmas presidenttikausi Amerikan perusteellisen muutoksen toteuttamiseksi, koska Biden on kykenemätön johtamaan.

Koskien Amerikan syvävaltion suunnitelmaa muuttaa Amerikka perusteellisesti: Huomioi, mitä jotkut erittäin tärkeät ihmiset ovat sanoneet äskettäin.
 • Helmikuun 4:ntenä 2021, presidentti Biden julisti ”lopun Trump'in America First -agendalle.” (Amerikan syvävaltio korvaa Trump'in "Amerikka ensin" -agendan globalistisen syvävaltion "Globalismi ensin" -agendalla.)
 • Heinäkuun 27:ntenä 2021, entinen ulkoministeri Mike Pompeo sanoi: "(Yhdysvaltojen) romahtaminen sisältä käsin on mahdollista."
 • Suunnilleen samaan aikaan Franklin Graham sanoi: "Amerikkalainen unelma on ohi."
 • Syyskuun 16:ntena 2021, entinen presidentti Trump sanoi: "Meillä ei ole maata jäljellä kolmen vuoden kuluttua."
Pyrkimys muuttaa Amerikkaa ja maailmaa perusteellisesti on nyt lähestymässä viimeisiä vaiheitaan.

Kuten Trump, tämä kirjoittaja uskoo, että Yhdysvaltain presidentinvaaleja ei ehkä ole kolmen vuoden kuluttua (vuonna 2024).

Amerikan Deep State ja globalistinen Deep State käyttävät kaikkia resurssejaan estääkseen Trump'in valinnan uudelleen, ja korruptoituneet tiedotusvälineet ja globaalit instituutiot tekevät kaikkensa pysäyttääkseen hänet.

Yhdysvaltojen muuttaminen perusteellisesti ennen vuotta 2024 vauhdittaa maailmanhallitusta.

Tämä on hengellinen sota, joka johtaa saatanalliseen, jumalattomaan maailmanhallitukseen, jonka Jumala sallii noudattaen seitsenvuotista pyrkimystä hallita ja orjuuttaa maailmaa.

Jotkut kysyvät, että miksi niin sanotut intelligentit ihmiset pyrkivät jumalattomaan maailmanhallitukseen ja -uskontoon?

Monet haluavat uskoa evoluutioteoriaan Raamatun opetuksen sijasta, jonka mukaan Jumala loi ja hallitsee kaikkea.

Tiedä, että on mahdotonta tehdä Jumalasta merkityksetöntä, mahdotonta säätää Jeesus ulos olemassaolostaan, mahdotonta jättää huomiotta kymmenen käskyä ja päästä eroon siitä ikuisiksi ajoiksi.

Tämä johtaa Jeesuksen toiseen tulemiseen ja Hänen tuhatvuotiseen hallituskauteensa maan päällä.

Kukaan ihminen ei tiedä Tempauksen päivää tai hetkeä, mutta allekirjoittanut uskoo, että pyrkimys muuttaa Yhdysvaltoja ja maailmaa osoittaa siihen, että Tempaus on lähellä.

Kristityn autuas toivo (seurakunnan Tempaus) tulee muuttamaan maailman perusteellisesti, sallii pidäkkeettömän pahan (Antikristuksen) ilmestymisen ja nopeuttaa jumalattoman maailmanhallituksen ja -uskonnon kehittymistä.

Tässä on joitain tapahtumia, jotka näyttävät liittyvän Raamatun profetioihin.

Ensinnäkin, koskien Yhdysvaltojen rappeutumista: Joel Rosenberg kertoi 22. syyskuuta 2021, että presidentti Biden lupasi YK:n yleiskokoukselle 21. syyskuuta 2021, että hän vahvistaa Amerikan suhteita liittolaisiimme, mutta yhä useammat kansakunnat näkevät hänet heikkona ja kykenemättömänä tai haluttomana tekemään niin.

Rosenberg huomautti, että Biden on jo kiristänyt Amerikan suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Ranskaan, Saksaan, Saudi-Arabiaan ja Natoon.

Toiseksi, myöskin koskien Amerikan syvävaltion pyrkimyksiä heikentää Yhdysvaltoja ja perustaa jumalaton maailmanhallitus ja -uskonto: Vuonna 1983 Lee Greenwood kirjoitti ja alkoi laulaa hittikappaletta nimeltä “God Bless The USA (Jumala siunatkoon Amerikkaa)”.

Vuotta myöhemmin Greenwood'ia pyydettiin laulamaan “God Bless the USA” republikaanien kansalliskokouksessa.

Sen jälkeen presidentti George W. Bush nimitti Greenwood'in Kansalliseen taiteiden, tieteiden ja ammattien neuvostoon (National Council of Arts).

Greenwood nimitettiin uudelleen presidenttien Obama ja Trump toimesta.

Tällä viikolla Biden'in hallinto ilmoitti Greenwood'ille, ettei häntä nimitetä uudelleen National Council of Arts'iin.

”God Bless the USA” aiheutti kaksinkertaisen ongelman Amerikan syvävaltiolle: 1) He eivät halua tunnustaa Jumalan olemassaoloa ja 2) He haluavat, että Yhdysvallat heikentyy, ei ollakseen siunattu.

Kolmanneksi, koskien Yhdysvaltojen talouden romahdusta (joka todennäköisesti aiheuttaisi maailmanlaajuisen talousromahduksen): Yhdysvaltain keskuspankki (Federal Reserve) sanoi 22. syyskuuta 2021, että se odottaa inflaation ja työttömyyden nousevan ennen tämän vuoden loppua.

He syyttivät Covid'ia merkittävästä vaikutuksesta talouteen.

Lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa 24. syyskuuta 2021, Kotimaan turvallisuusviraston johtaja Raphael Mayorkas myönsi, että Yhdysvallat on hajauttanut tuhansia laittomia maahanmuuttajia Haitista kaikkialle Yhdysvaltoihin, joita ei testattu koronaviruksen vuoksi.

Neljänneksi, koskien rauhaa Lähi-idässä: 24. syyskuuta 2021 raportoitiin, että 312 irakilaista johtajaa ja aktivistia kokoontui Irakin Kurdistanin alueelle tukemaan julkisesti kasvokkain käytäviä ​​neuvotteluja ja täysiä normalisointisuhteita Israelin kanssa.

Eräs johtaja sanoi: "Haluamme alueemme olevan rauhallinen, jossa Israel on erottamaton osa panoraamakokonaisuutta, ja jossa kaikilla kansoilla on oikeus elää turvallisesti (in security)."

Rauha ja turvallisuus (peace and security) on sama asia kuin peace and safety.

Päivitys: 26. syyskuuta 2021 raportoitiin, että irakilainen tuomioistuin on antanut pidätysmääräykset kolmelle Irakin huippujohtajalle, jotka vaativat normalisointisuhteita Israeliin, ja tuomioistuin sanoi antavansa pidätysmääräykset kaikille muillekin niin pian kunnes heidät tunnistetaan.

Viidenneksi, koskien Covid'ia: Lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa 24. syyskuuta 2021, Kotimaan turvallisuusviraston johtaja Raphael Mayorkas myönsi, että Yhdysvallat on hajauttanut tuhansia laittomia maahanmuuttajia Haitista kaikkialle Yhdysvaltoihin, joita ei testattu koronaviruksen vuoksi.

Kuudenneksi, koskien luopumusta kristillisessä kirkossa: Tällä viikolla evankelis-luterilainen kirkko asetti virkaan transsukupuolisen piispan.

Franklin Graham'in mukaan: "Tiedotusvälineet sanovat, että tämä piispa on biologinen nainen, hänellä on vaimo ja lapsia, ja haluaa tulla viitatuksi pronomien he (they) tai hän (he) käyttämisellä."

Tämä on selvä todiste siitä, että Amerikan keskustelukulttuuri on muuttumassa, ja Amerikka on siirtymässä toisenlaiseksi paikaksi (myös siitä, että vääriä opettajia on tullut kirkkoon ja tulleet osaksi sitä).

Seitsemänneksi, koskien hyökkäystä Iraniin, joka voisi laukaista Googin ja Maagogin taistelun: 27. syyskuuta 2021, Israelin pääministeri Bennett kertoi YK:n yleiskokoukselle: ”Maailmassa on niitä, jotka näyttävät pitävän Iranin ydinasetavoittelua väistämättömänä todellisuutena, tai he ovat vain kyllästyneet kuulemaan siitä. Israelilla ei ole tätä etuoikeutta. Emme väsy. Emme salli Iranin hankkia ydinaseita.”

Päivitys: YK:n yleiskokouksessa pidetyn puheen jälkeen, Bennett sanoi toimittajille: "Tarkoitamme mitä sanomme. Edistymisvauhti ydinaseen suhteen on sietämätön – ryhdymme toimiin.”

Kahdeksanneksi, koskien kansalaisten oikeutta valita terveydenhuoltonsa: 27. syyskuuta 2021 raportoitiin, että yli 4000 tutkijaa ja lääkäriä eri puolilla maailmaa ovat allekirjoittaneet "Lääkärijulistuksen (Physicians Declaration)", jossa syytetään poliitikkoja ja muita "rikoksista ihmisyyttä vastaan" kieltämällä hengenpelastavien lääkkeiden (Ivermektiini, hydroksiklorokiini, jne.) käytön, ja vaimentamalla keskustelun näiden lääkehoitojen hyödyllisyydestä, jne.

Kuten tämä kirjoittaja ymmärtää sen, tuhannet tutkijat ja lääkärit uskovat, että potilaan terveydenhuollosta pitäisi päättää potilas itse, potilaan perhe, ja potilaan lääkäri, eivätkä globalistit, suuret lääkeyhtiöt, tai poliittisesti motivoituneet ostetut ja maksetut poliitikot.

Kuten on, nämä ihmiset päättävät sellaisista lääkkeistä ja hoidoista, joita kansalaiset voivat ja mitä eivät voi saada, ja se johtaa haittavaikutuksiin ja joidenkin kuolemaan.

Kirjoittajan kommentti: Tämä ei ollut artikkelissa, mutta monet globalistit ajattelevat, että suuri väestönvähennys olisi hyvä asia (muutamat haluavat sen supistuvan lähes 8 miljardista 500 miljoonaan).

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

Jos haluat olla Tempaus-valmis ja päästä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen ​​(Joh. 3:3). Jumala rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja herätettiin kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan Vapahtajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond Duck
duck_daymond@yahoo.com

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com