Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

maanantai 29. lokakuuta 2012

Hengellinen globalisoituminen – merkki Jeesuksen toisesta tulemuksesta

Tässä artikkelissa otetaan kantaa hengelliseen laumasieluisuuteen tai yhteisö-ajattelutapaan joka pyrkii tuomaan kaikki maailman uskomusjärjestelmät yhteen välittämättä lainkaan kristinuskon keskeisistä totuuksista. Tämä ”globalisoituminen hengellisesti” tapahtuu nykyisin pääasiassa ’Esiintulevan Kirkon’ (Emerging Church, jälkimoderni kristillinen liike) kautta joka keskittyy globaaliin yhteiseen hyvään luvaten kuulijoille onnellisuutta, maailman selviämistä ja ongelmien ratkaisemista yhteisöllisyyden avulla. Kaikki on kuitenkin vain suurta lopunajan petosta mikä valmistaa massoja Antikristuksen ilmestymiselle. Kyseessä on Raamatunkin ilmoittama väkevä eksytys joka saa ihmiset luopumaan Raamatun totuudesta ja palvomaan kokemuksellisuutta. Jeesuksen pääsanoma opetuslapsille, jotka kysyivät Häneltä maailman lopun merkkiä, oli katsoa, ettei kukaan eksytä heitä (Matt. 24). Artikkelin suomentaja: Samuel Korhonen

----------------------------------

Globaali yhteisö – merkki Hänen tulemuksestaan
A Global Community – The Sign Of His Coming

Commentary by Roger Oakland
www.understandthetimes.org
October 6th, 2012


Yli 400 000 seurakuntaa on nyt osallistunut Rick Warren'in päämäärätietoiseen ohjelmaan. Ilmiselvästi miljoonat kristityt ovat omaksuneet idean, että Kristuksen paluun yksityiskohdat eivät kuulu meille ja meidän täytyy auttaa tuomaan uusi uskonpuhdistus kitkemään ne globaalit ongelmat, jotka maaplaneetalla on edessään. Rick Warren'in mukaan me pystymme siihen vain, jos kaikki toimimme yhdessä.

Tämä yhteisyys/yhteisö-ajattelutapa on se sama sanoma, johon [okkultisti] Alice Bailey viittasi ”oikeina ihmissuhteina” ja sama, jonka esiintuleva kirkko toivoo välittävänsä maailman ihmisille. Henkilökohtaista yksilöllistä suhdetta Kristuksen kanssa pidetään itsekeskeisenä, koska se ei keskity globaaliin, yhteiseen hyvään. Yhteisöllinen hengellisyys nähdään ainoana tienä maailman selviämiseen. Kuuntele tämän päivän uuden uskonpudistuksen ajattelijoita:
Kirkko on vain ennakkoaavistus kokomaailman täydestä, luvatusta yhteisöstä … kirkko itsessään ei ole Jumalan luomakunnan päämäärä. — Walter Brueggemann, An Emergent Manifesto of Hope

Kirkolla kaikissa ilmaisuissaan—katolinen, evankelikaalinen, helluntailainen, protestanttinen ja monet muut—on 2.3 miljoonaa kannattajaa.… Käyttäkäämme ruohonjuuritason verkostoa, joka jo on maaperässä. On aika laittaa sivuun ennakkoluulomme ja toimia yhdessä. — Rick Warren, Forbes magazine

Olemme esiintulemassa kristillisen uskon uuteen aikakauteen globaalin yhteisön ”elävänä valona” … On välittömästi selvää, että tämän kaltaisen esiintulemisen täytyy johtaa yhteentulemiseen … eräänlaiseen suhteeseen, jota ei koskaan ennen ole ollut. — Brian McLaren
Valitettavasti esiintulevan kirkon leirissä niin usein mainittu ”globaali yhteisö” on peitekieltä maailmanlaajuiselle uskonnolliselle yhteisölle, joka käsittää kaikki uskomussysteemit. Kuten [New Age -johtaja] Neale Donald Walsch sanoi, se on ”globaali liike … jossa kukaan ei ole väärässä siinä, miten sitä tekee.”

Sen vauhdin, jolla tämä globaali yhteys kehittyy, pitäisi kertoa meille, että Kristuksen paluu voi hyvinkin olla lähellä. Ei kuitenkaan jokainen Kristuksen nimeä tunnustava tule olemaan valmis. Jeesus itse kysyi: ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Lk. 18:8). Kuten vertauksessa kymmenestä neitsyestä (Mt. 25:1-13) monet eivät tule olemaan valmiita, kun Herra palaa. Monet ovat vaipuneet uneen.

Muistatko, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille, kun he kysyivät Häneltä: ”mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” (Mt. 24:3) Hän ei sanonut heille, että koko maailma tulisi kokemaan hengellisen herätyksen kääntyen evankeliumiin. Sen sijaan Hän sanoi:
”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus' ja he eksyttävät monta.”
Jeesus varoitti, että Hänen paluutaan edeltävinä päivinä olisi niin suuri luopumus, että ”monet” eksytettäisiin. Kreikankielen sana monet tarkoittaa valtavaa määrää, tai suuria joukkoja. Itseasiassa enemmistö merkeistä, joita Jeesus käski odottaa, koski hengellistä petosta. Hän jopa varoitti, että olisi väärien Kristusten vääriä ilmestymisiä eli manifestaatioita, jotka liittyisivät valheellisiin merkkeihin ja ihmeisiin (Mt. 24:23-25).

Myös apostoli Paavali antoi Jeesuksen varoituksen petoksen ajasta, joka huijaisi koko maailman:
”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen.” (2. Ts. 2:7-11)
Huomaa, kuinka Saatanan petossuunnitelma toimii. Kuten Eevan kiusauksessa paratiisissa hän ensin kyseenalaistaa, mitä Jumala on sanonut, saaden monet hylkäämään Raamatun erehtymättömänä Jumalan Sanana, tai eksymään outoihin Raamatun tulkintoihin vetämään jakeita ulos kontekstista. Seuraavaksi hän heikentää Jumalan Sanan niin, että se jää toiseksi kokemukselle. Eikö Jumala loppujen lopuksi haluakin kaikkien olevan onnellisia ja ”rakastavan” kaikkia? Tämä rakkaus tyypillisesti kääntyy hyväksymään kaikki ja myös heidän oudot uskomuksensa. Petos lopulta merkitsee Jumalan Sanan totuuden hylkäämistä valheen hyväksi samalla koko ajan luullen, että Jumalaa tässä palvellaan.

On varmaa, että Paavalin kirjoittamat varoittavat sanat Korinton seurakunnalle koskien Saatanan vietteleviä suunnitelmia, ovat tänä päivänä hyvin ajankohtaiset:
”Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.” (2. Kor. 11:3-4)
Monet ovat unohtaneet nämä Raamatun perusvaroitukset koskien viimeisiä päiviä, jolloin toinen evankeliumi ja toinen Jeesus esitetään petetylle maailmalle.

(for more information on this topic, read Faith Undone by Roger Oakland (suomennos tästä))

lauantai 27. lokakuuta 2012

Daavidin Teltta -ylistystä Valkoisen Talon nurmikolla 40 päivää USA:n vaalipäivään saakka 2012 – dominionistien tavoitteena kolmas suuri herätys maan valtaamiseksi Jeesukselle

Valkoisen talon nurmikolla Washingtonissa on parhaillaan käynnissä 40 päivää kestävä 24/7 ylistäminen marraskuun 6. päivän presidentinvaaleihin saakka. Tämän tapahtuman järjestäjät, NAR ja sen sisarjärjestöt, kopioivat vanhaa Latter Rain -liikkeen Daavidin Maja -opetusta eli Tabernacle of David (TOD) -harhaoppia. Tämä on huolestuttavaa toimintaa ja asettaa monet alttiiksi lopunajan eksytykselle väärien profeettojen, kuten Cindy Jacobs, avustuksella. Karismaattisen liikkeen mielettömyys ja epäraamatullisuus paljastetaan jälleen kerran tässä Samuel Korhosen suomentamassa artikkelissa.

----------------------------------------

MONDAY, SEPTEMBER 03, 2012
David's Tent DC
Latter-Rain 24/7 alttariläsnäolon valtaanasettaminen Valkoisen Talon nurmikolla vaalien aikana


By Dr. Orrel Steinkamp


Kun rukoilemme Daavidin teltan puolesta marraskuun 6. päivään saakka, me itseasiassa valvomme Herran kanssa tämän luvatun herätyksen täyttä ilmenemistä. Jumala on ennallistamassa kirkkauttaan morsiuskatoksena (Jesaja 4). Hän asuu siellä kanssamme! Ja Daavidin Teltta Valkoisen Talon Ellipsillä (soikea nurmikenttä em. talon takapihalla) on Jumalan varma merkki tulevasta herätyksestä...

Tiesin, että Jumala oli välittämässä lupausta tulevasta liikkeestään--kolmannesta suuresta herätyksestä. Hän oli kirjaimellisesti uudelleen muodostamassa tätä herätyksen ja sitä edeltävän rukouksen voitelua maaplaneetan piiriin. Se oli selvää silloin ja selvempää nyt, että Jumala oli kuvailemassa Hoosean 2. luvun siirtymistä Baalista Jeesukseen....

Maa huokailee ikävöiden Jumalan lasten ilmestymistä….

Jumala on asuva kanssamme jälleen!
- Jon & Jolene Hamill, HAPN, 8/8/12 [1] [korostus ja linkit lisätty]

Morsiuskatos, hallintavaltaistuin
Tässä me olemme tänä päivänä, aivan kuin Daavidin Teltassa. Keskeinen arvomme Daavidin Teltalle on yksinkertaisesti välittää rakkautta Jeesukseen 24/7 (24 tuntia 7 päivää viikossa) 43 päivän ajan Ellipsillä. Katkeamaton ylistys, joka rakentaa valtaistuimen Vapahtajallemme yötä päivää kuljettaen meidät ulos erämaasta!

- Jon & Jolene Hamill, HAPN, 8/16/12 [2]


"David'sTent Washington DC"

Hyvin harvoilla kristityillä, tai uskomattomilla, on mitään käsitystä sanojen ”Daavidin Teltta” merkityksestä. Siitä huolimatta nopeasti kasvavan apostolien ja profeettojen liikkeen (NAR, the New Apostolic Reformation) eri sisarjärjestöt aikovat telttailla Valkoisen Talon ellipsinurmikolla alkaen syyskuun 25. päivästä vaaleihin saakka harjoittaen ympärivuorokautista 24/7 -ylistystään ja he kutsuvat tätä toimintaa "Daavidin Teltaksi". Christian News Wire raportoi elokuun 28. päivänä, että:

DAVID'S TENT DC pidetään syyskuun 25. päivästä läpi marraskuun 6. päivän vaalien Valkoisen Talon ellipsillä Washington DC:ssä. 40 päivää jatkuva 24 tunnin ylistys tapahtuu riemukkaassa juhlinnassa Valkoisen talon tontilla. [3]

Sama raportti lainasi Washingtonin House of Prayer -johtajaa, Jason Hershey'tä, selittäen perustelua, joka on sopusoinnussa IHOP-liikkeen (International House of Prayer) opin kanssa:

"Ennenkuin Amerikka koskaan menee vaaliuurnille äänestämään tämän maan johtoa, me tahdomme ensin asettaa valtaistuimelle Jeesuksen ylistyksessämme jatkuvasti 40 päivän ajan.... Kuten kuningas Daavid vahvisti, niin ylistys on oleva hallituksen istuimen vieressä."
[4] [korostus lisätty]

Daavidin Teltta (David's Tent) = Daavidin Maja (Tabernacle of David = TOD)

Monilla, jotka rukoilevat ja laulavat kellon ympäri 43 päivää, ei myöskään ole mitään käsitystä ”Daavidin Teltan” historiasta. He vain tahtovat perustaa ”valtaistuimen Jeesukselle” Washingtoniin. ”Daavidin Teltta” on itseasiassa toinen nimi ”Daavidin majalle”, jolla on oma historiansa ulottuen 50 vuotta ajassa taaksepäin. Ensimmäisinä sitä opettivat ne, jotka olivat mukana Helluntailaisessa Latter Rain -liikkeen ääriryhmässä 1950-luvulla. Noista ajoista Latter Rain -liike, johon sisältyi väärä oppi nimeltä, Daavidin Maja, on tihkunut ylöspäin helluntailaisen kristikunnan ääriryhmien kautta. Latter Rain ja sen erilaiset uudet väärät opit aluksi heikkenivät 1950-luvulla, mutta sitten se tuotiin uudelleen karismaattiseen uudistukseen. Se eteni Toronton Siunaukseen ja nyt nähdään laajemmassa profeetallisessa liikkeessä. Nimeä Latter Rain (Myöhäissade) on aina huolellisesti vältetty, kun uusia nimiä ja muunnoksia lisättiin.

1950-luvulla Latter Rain sai hyvin negatiivisen maineen. Noina aikoina sen suhde William Branhamiin ei auttanut. Branham oli kolminaisuusoppia vastustava väärä profeetta, joka kutsui kolminaisuusoppiin uskovia paholaisen asiamiehiksi. Toinen syy, miksi nimitystä Latter-Rain vältettiin, on, että Assemblies of God -kirkkokunta, joka menetti satoja seurakuntia tälle liikkeelle 1950-luvun alussa, antoi Latter-Rain'in torjuvan päätöksen.

Tänä päivänä kuitenkin hyvin harvoilla, Assemblies of God'in väki ja pastorit mukaanlukien, on mitään muistoa Latter Rain'istä ja siksi he eivät myöskään tunne Daavidin Maja -harhaopin kiistanalaista historiaa. Kuitenkin yksinkertainen tosiasia on, että ”Daavidin teltta” on tänä päivänä vain Latter-Rain'in ”Daavidin Majaksi” kutsutun väärän opin uusi esittely.

Varhaisia kannattajia kutsuttiin nimellä New Order of the Latter Rain (NOLR). NOLR  alkoi North Battleford'issa Kanadan Saskatoon'issa vuonna 1948. Edellisenä vuonna pastorit Hunt ja Hawtin, Kanadan helluntailaisia, saivat voitelun William Branham'ilta kättenpäällepanemisen kautta. He jatkoivat pitkillä paastoilla (a la Franklin Hall) ja kanadalaisessa telttakokouksessa vuonna 1948 kokoontui yli 1000 henkeä. Hunt ja Hawtin alkoivat saarnata heille Latter Rain -oppeja. Näihin uusiin oppeihin kuului: (1) Kättenpäällepaneminen Pyhällä Hengellä täyttymiseksi. (2) Demonihenget voivat asua uskovissa ja ne voidaan ajaa ulos kättenpäällepanemisella. (3) Apostolin ja profeetan lahjaviran ennallistaminen. (4) Henkilökohtainen ja ohjaava profetia. (5) Daavidin Maja -opetus. (6) Ennenkuin Jeesus voi palata, tulee lopunaikojen herätys, joka saa aikaan kaikkien Jumalan vihollisten tappion, kuolema mukaanlukien.

Huomautus! Daavidin Maja -opetus oli olennainen osa tätä Latter Rain -liikettä. Tämä on siis tapahtuman David's Tent DC historiallinen lähde.

Daavidin Teltan aloitus Valkoisen Talon Ellipsillä

Seuraavassa näyte Daavidin Teltan nykyisestä julkisesta ilmoittelusta:

Haluamme ilmoittaa ennennäkemättömän todistuksen tälle armolle. Kuvittele 24/7 ylistystä Ellipsillä, Valkoisen Talon takapihalla, Yom Kippurista vaalipäivään saakka! Tietääkseni tätä ei ole koskaan ennen tehty. Jumala on antamassa meille kirjaimellisen kuvan Daavidin Majasta hallinnollisessa vallan istuimessamme, valtiomme pääkaupungissa....

Yli vuoden ajan Jumala on puhunut meille lehtimajojen (Tabernacles) merkityksestä, että vuosi 2012 itseasiassa olisi täyttymys Cindy Jacobs'in näylle ”X-kirjaimesta” maamme yli, joka muuttuu raamatulliseksi morsiuskatokseksi. [5] [korostus lisätty]

Lamplighters'in Jon ja Jolene Hamill ovat yhteydessä Reformation Network'iin, jota sponsoroi Generals International'in Cindy Jacobs, joka on NAR:in johtava profetissa ja väittää olevansa apostoli yli Amerikan. Jacobs on tapahtuman David'sTentDC neuvonantajien hallituksessa. Synnyttäen kirjaimellisesti sadoittain sisarjärjestöjä New Apostolic Reformation (NAR) toimii konglomeraattina, joka nimenomaan sisältää IHOP-liikkeen (International House of Prayer). Heidän agendansa on sekä kansallinen että globaali tavoite rakentaa 7 vuorta, johon usein viitataan ”seuraavana” eli "Kolmantena Suurena Herätyksenä".

Tämä on ryhmä, joka johtaa David's TentDC -operaatiota. He ovat käynnistämässä yrityksen Twitter'in, Facebook'in ja kaikkien satojen IHOP ”rukousuuni” -paikkakuntien kautta kaikkialla USA:ssa, käsittäen verkostoitumisen sellaisten ryhmien kanssa kuin YWAM (Suomessa Missionuoret) ja erilaiset rukousjärjestöt kaikkialla maapallolla.

Toinen NAR:in sisarjärjestö, HAPN (Heartland Apostolic Prayer Network), jota johtaa John Benefiel (joka veti omituisia Baalista eroamisen seremonioita kaikkialla Amerikassa), antaa myös tukensa David's Tent DC:lle. Jon ja Jolene Hamill ovat esittäneet kummallisen väitteen, että:

Tri. John Benefiel johti maanlaajuista aloitetta erota Baalista ja uudistaa liitto Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Tämä aloite huipentui ensisijaisesti 4.7.2011 Lincoln -muistomerkin portailla. Erosimme Baalista ja esitimme Herralle liiton julistuksen. Täsmälleen 50 päivää myöhemmin maanjäristys vavisutti metro DC:tä ja aiheutti halkeamia Washington-monumenttiin.
[6] [korostus lisätty]

Hamill'it ovat myös esittäneet oudon lausunnon, että:

Ellipsi on soikea munanmuotoinen puisto nimeltä Presidentin Puisto suoraan Valkoisen Talon etelänurmikon takana. Me uskomme, että uusi elämä on munassa, kun rakennamme soikean ylistyksen alttarin Jeesukselle Soikean Toimiston (Oval Office) lähelle! [7] [korostus lisätty]

Hamill'it kirjoittivat vielä eksoottisemmin näkyä koskien, että vauvoja sinkoili maasta merkitsemään Kolmannen Suuren Herätyksen alkamista!

Maa vavahteli. Sitten puhkesi esiin geysir. Maa alkoi haljeta erilleen tästä herätyksen kaivosta Lowville'ssä koko matkan alas Washington -monumentille Washington DC:ssä. Aina, kun maa halkesi, vauvoja sinkoili maasta taivaalle! Enkelit ottivat ne kiinni.

Tiesin, että Jumala välitti lupausta tulevasta liikkeestään – Kolmannesta Suuresta Herätyksestä. [8] [korostus lisätty]

Hamill'it käyttävät tyypillistä rukoussodankäyntidominionistien sotilaskieltä kirjoittaessaan:

Soturit! Aika ympäröidä Teltta!

Vastustaakseen haavoittuvuuksiaan Salomolla oli viisaus ympäröidä tämä läheisyyden teltta 60 urhoollisella soturilla. Tässä minä ja sinä astumme kuvaan.

Aivan kuten näitä urhoollisia miehiä, sinuakin kutsutaan kirjaimellisesti ympäröimään Daavidin Teltta rukouksessa! [9] [korostus lisätty]
 
Hamill'it jatkavat lainaamalla Korkeaveisu 3:6-7: ”Mikä tuolla tulee erämaasta kuin savupatsaat?...Katso, siinä on Salomon kantotuoli ja sen ympärillä kuusikymmentä urhoa, Israelin urhoja...” Sitten he selittävät epäraamatullista ideaansa ”morsiuskatos, hallitusistuin (Bridal Canopy, Governmental Throne)”:

Tämä kuva Korkeaveisusta esittää Yljän ja hänen morsiamensa romanttista matkaa. He kulkevat yhdessä erämaasta Luvattuun Maahan.... Siellä me olemme tänä päivänä ja jopa Daavidin Teltalla ....loppumattomalla ylistyksellä, joka rakentaa valtaistuinta Vapahtajallemme yötä päivää kuljettaen meitä ulos erämaasta!

Huomaa kuitenkin, että Salomon kulkueessa tämä liikkuva ”morsiuskatos” oli myös hallitusvallan istuin koko Israelille! Se yksin teki heistä valtavan kohteen. [10] [korostus lisätty]

Allegorinen vai kirjaimellinen hallitusistuin?

Tänä päivänä "apostoli" Mike Bickle on lainannut Latter Rain -liikkeestä laajentaessaan sen harhaista opetusta Daavidin Majasta. Hän on tehnyt siitä palvelutyöjärjestönsä IHOP:in keskeisen opin elävöittäen sitä vertauskuvallisella morsiusmystiikalla. Bickle ei todellakaan ole ensimmäinen, joka allegorisoi ”Korkeaveisua”. Allegorisoidakseen täytyy päättää, että Raamatun tietyt historialliset tekstit ovat mystinen koodi ja edustavat asioita nykyajassa. Bickle on allegorialla luonut kokonaisen Morsiusmallin eroottisesta läheisyydestä Jeesuksen kanssa. Se on oma aiheensa.

Näitä IHOP:in versioita Daavidin Majasta kopioidaan kaikkialla maassa, varsinkin nuorten keskuudessa. IHOP ja YWAM (Youth with a Mission, Suomessa Missionuoret) ja monet muut NAR:in sidoshenkilöstöt tulevat siten työvoiman lähteeksi David's Tent DC -riennolle.

Mutta muistahan – Bickle'n opetus Morsiusläheisyydestä on saatu palvelemaan taustalla olevaa lopunajan sotaisaa dominionistista päämäärää, joka lopulta palautuu 1950 -luvulle ja Latter Rain -liikkeeseen. Huomaa, että katos on vain silmänlumetta, joka on lisätty dominionismin opetukseen lopunajalla tapahtuvasta kansakuntien valloituksesta. Kaikki tämä on vain hieno uusi tapetti, joka peittää olennaisen Latter Rain Dominionistisen/Valtakunta Nyt-opetuksen. Nykyisen Latter Rain -dominionismin ensisijainen ilmaus on NAR (New Apostolic Reformation = uusi apostolinen uskonpuhdistus) kaikkine tytäryhtiöineen, jotka on perustanut ja järjestänyt C. Peter Wagner (kaikkien maailman väärien apostolien ja väärien profeettojen päämies. Suom. lisäys.). 

"Valtaa me haluamme."

Älä mene lankaan, mitä tulee mystiseen ja allegoriseen hengelliseen sanastoon. NAR (New Apostolic Reformation), monine siihen liittyvine alajärjestöineen ja lukemattomine samanmielisine liittolaisineen on liike, joka on tullut USA:n poliittiselle näyttämölle ja jonka julistettu päämäärä on hallinta. George Grant totesi kerran dominionismin päämäärän hyvin selvästi:

Kristityillä on velvoite, mandaatti, käsky, pyhä vastuu, vaatia maa Jeesukselle Kristukselle – ottaa hallintaan siviiliyhteiskunnan rakenteet aivan kuten kaikilla muillakin elämän ja jumalisuuden aloilla. 

Valtaa (dominion) me kuitenkin haluamme. Emme vain ääniä. Valtaa me haluamme. Emme vain vaikutusvaltaa. Valtaa me haluamme. Emme vain yhtäläistä aikaa. Valtaa me haluamme. Maailmanvalloitusta. Se on se, mitä Kristus on käskenyt meidän suorittaa. Meidän täytyy voittaa maailma evankeliumin voimalla. Emmekä saa koskaan tyytyä mihinkään vähempään. 

Jos Jeesus Kristus on todella Herra, kuten Raamattu sanoo ja jos velvollisuutemme on tuoda maa Hänen herruutensa alaisuuteen, kuten Raamattu sanoo, niin kaikki toimemme, kaikki todistamisemme, kaikki saarnaamisemme, kaikki taitomme, kaikki taloudenhoitomme ja kaikki poliittinen toimintamme ei tähtää mihinkään muuhun, kuin tuohon pyhään päämäärään.

Kristillisen politiikan ensisijainen päämäärä on siis maan valtaaminen – miesten, perheiden, laitosten, virkakoneistojen, oikeusistuinten ja hallitusten – Kristuksen valtakunnalle. Se on uudelleen vahvistaa Jumalan Sanan auktoriteetti ylimmäiseksi yli kaikkien tuomioiden, yli kaiken lainsäädännön, yli kaikkien julistusten, perustuslakien ja liittoutumien. Aito kristillinen poliittinen toiminta pyrkii suitsimaan ihmisten intohimoja ja hillitsemään poikkeamisen mallia Jumalan hallinnan alaisuudessa.

Onneksi johtuen perustajaisiemme teokraattisesta suuntautuneisuudesta maallamme on käytännössä koko koneisto paikalla sellaisen valtauksen toteuttamiseksi. Valitettavasti evankeliumin viholliset ovat yhdessä jäytäneet näiden jumalisten perustusten voimaa. [11]

Se tosiasia, että NAR suunnittelee nyt telttailla Washington, D.C:n Ellipsillä, on huolestuttavaa.

Mikä on Tabernacle of David -harhaoppi?

Latter Rain -piireissä näyttää olevan neljä keskeistä ideaa Daavidin Maja-opetuksen (TOD) sisällä.

1. TOD on osa uusia profeettoja lopunajan seurakunnassa.
2. TOD laajentaa ja suosittelee ”ennallistettujen” apostolien ja profeettojen palvelutyötä.
3. TOD vetää (invokes, attracts) Jumalan näkyvän, konkreettisen (manifest) läsnäolon.
4. TOD on hengellisen sodankäynnin väkevä ase.

Riippuvuus fyysisistä manifestaatioista nykyisessä profeetallisessa herätyksessä yhdistetään usein suoraan TOD-tyypin ylistykseen. TOD-porukka väittää, että pitkäkestoinen toistava ylistys tavallisesti saa Jumalan ”ilmestymään (show up)”, joten ylistysmenetelmistä tulee usein alkusoitto Jumalan ilmestymiselle voimassa. ”Ilmestyminen (showing up)” on lyhenne kokonaiselle luettelolle Latter-Rain -herätykseen liittyviä fyysisiä manifestaatioita. Oikean lajin ylistys vetää manifestaatioita, jotka ovat merkki, että Jumala on ilmestynyt.

Jatka lukemista....

THE RESTORATION OF DAVIDIC WARFARE/WORSHIP 
By Orrel Steinkamp, The Plumbline, Volume 7, No. 4, September/October 2002


Endnotes:
1. Email from John & Jolene Hamill, HAPN (Heartland Apostolic Prayer Network), "8-8-12 DAVID’S TENT DC PRAYER BEGINS!"
2. Email from John & Jolene Hamill, HAPN (Heartland Apostolic Prayer Network), 8-16-12, "PROTECT AND DEFEND! PRAYER FOR DAVID'S TENT!"
3. Thomas Kenny, "David's Tent D.C. Launches September 25 on The White House Ellipse:
Historic 40 Days of 24-7 Worship Will Happen Continuously Through Election Day",
http://www.christiannewswire.com/news/2553120468.html. The article stated that "DAVID'S TENT DC can be found on the web at www.davidstentdc.org."
4. Ibid.
5. Jon & Jolene Hamill, "ANNOUNCING DAVID’S TENT DC: SEPTEMBER 25-NOVEMBER 6",
http://www.usrpn.org/articles/single/announcing_davids_tent_dc_september_25_november_6
6. HAPN, 8-8-12, Ibid.
7. Kenny, Ibid.
8. HAPN, 8-8-12, Ibid.
9. HAPN, 8-16-12, Ibid.
10. Ibid.
11.  George Grant, The Changing of the Guard (Dominion Press 1987), "Reclaiming the Land," pp. 50-51, 
http://www.garynorth.com/freebooks/docs/pdf/the_changing_of_the_guard.pdf 

A special thank you to Susan J. Conway and Sarah H. Leslie for their assistance with this article project.   


posted by Discernment Research Group @ 9/03/2012 03:18:00 PM

perjantai 26. lokakuuta 2012

Kissinger ja USA:n tiedusteluyhteisö suosittelee ”maailmaa ilman Israelia”

Tässä UTT:n (Understanding The Times) tiivistelmä artikkelista, joka on väkevä ajanmerkki. Illuminaatit ovat hävittämässä nyky-Israelia ja kenties kansainvälistävät sen 3. maailmansodan seurauksena. Israel riisutaan aseista ja sen asukkaat asuvat vailla muuria, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia (Hes. 38:8-12). Kirjoituksen suomensi: Samuel Korhonen

----------------------------------

Syyskuu 30 – Kissinger ja USA:n tiedusteluyhteisö suosittelee ”maailmaa ilman Israelia”
In The News: Kissinger, US intelligence community endorse “World Without Israel”

Article: Israel And The Last Days

Iran'in presidentti Mahmoud Ahmadinejad'ia on parjattu läntisessä mediassa, koska hän uskaltaa kuvitella ”maailmaa ilman Israelia". Kuitenkin uutisten mukaan Henry Kissinger ja 16 Amerikan tiedustelupalvelun laitosta ovat samaa mieltä, että lähitulevaisuudessa Israelia ei enää ole. The New York Post lainaa Kissinger'iä "sanasta sanaan": Kymmenen vuoden kuluttua Israelia ei enää ole.

USA:n tiedusteluyhteisö on samaa mieltä: vaikka ei ehkä täsmällisestä vuoden 2022 päättymisajankohdasta. Kuusitoista USA:n tiedustelupalvelua, joiden yhteinen budjetti on yli 70 miljardia dollaria, ovat julkaisseet 82-sivuisen analyysin otsikolla: ”Valmistautuminen Israelin jälkeiseen Lähi-Itään.”

USA:n tiedustelupalvelun raportti toteaa, että 700 000 israelilaista uudisasukasta, jotka miehittävät laittomasti vuonna 1967 varastettua maata – maata, josta koko maailma on yksimielinen, että se kuuluu Palestiinaan eikä Israeliin – eivät tule pakkaamaan ja lähtemään rauhanomaisesti. Koska maailma ei koskaan tule hyväksymään heidän jatkuvaa läsnäoloaan varastetulla maalla, niin Israel on kuin Etelä-Afrikka 1980-luvun lopulla.

Kuusitoista USA:n tiedustelupalvelun laitosta ovat yhtä mieltä, että Israel ei voi kestää tulevaa pro-palestiinalaista kaiken tuhoavaa voimaa, joka koostuu arabikeväästä, islamilaisesta heräämisestä ja Iranin islamilaisen tasavallan noususta.
USA:n tiedusteluyhteisön raportti toteaa, että: näiden realiteettien valossa USA:n hallituksella ei yksinkertaisesti ole sotilaallisia ja taloudellisia resursseja jatkaa Israelin tukemista vastoin sen naapurivaltioiden toiveita, joiden väkiluku on toista miljardia. Raportti ehdottaa, että normalisoidakseen suhteet 57 islamilaisen maan kanssa USA:n on noudatettava omia kansallisia etujaan ja mitä Israeliin tulee, vedettävä töpseli seinästä (pull the plug on Israel).


Read Full Article....
keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Venäjän ydinasejoukot korkeaan hälytysvalmiuteen USA:n toimien johdosta Venäjän raja-alueilla – Kolmas maailmansota lähellä!

Tässä Sorcha Faal’in salaliittosivustolta What Does It Mean ajankohtainen uutisartikkeli jossa paljastetaan hyvin räjähdysherkkä tilanne suurvaltojen, Venäjä ja USA, kesken joiden yhteistoiminta on koko ajan vähentymässä. USA on viimeaikoina ärsyttänyt Venäjää toimillaan Turkin ja Iranin suunnassa. Lisäksi ennestään maiden välejä on hiertänyt NATO:n ohjustorjuntahanke Venäjän rajojen läheisyydessä ja aseistettujen al-Qaidaan ja CIA:han sidoksissa olevien islamistiterroristien hyökkäykset Venäjän maaperällä. Tämä kaikki alkaa olla liikaa presidentti Putinille ja Venäjä onkin ilmoittanut ennaltaehkäisevistä toimista Länttä vastaan tilanteen kärjistyessä. Sanalliset uhkailut venäläisten sotilashenkilöiden taholta saattavat muuttua todellisuudeksi. Venäjä keskittää voimaa eteläisille rajoilleen ja ydinasejoukkoja valmistellaan USA:n mahdollista Iran-invaasiota varten ja kuvaan liittyy myös Syyria. Tulossa lienee Raamatunkin ennustama Kolmas maailmansota ja Damaskon hävitys (Ilm. 3:10; Jes. 17:1). Uutisartikkelin suomensi: Olli R.

---------------------------------------------------World's Largest English Language News Service with Over 500 Articles Updated Daily

"The News You Need Today…For The World You’ll Live In Tomorrow."  


October 22, 2012

Venäjän ydinasejoukot määrätty “korkeaan hälytysvalmiuteen” USA:sta johtuvien sotapelkojen takia

By: Sorcha Faal, ja kuten raportoitiin hänen (her) läntisille tilaajille


 

Puolustusministeri Anatoly Serdyukov antoi tänään tuiman raportin joka lausuu että kaikki Venäjän ydinasejoukot ja ilmakuljetusjoukot (VDV) on määrätty presidentti Putinin toimesta laajentamaan niiden täyttä taisteluvalmiustilaansa jonka entinen presidentti Medvedev asetti voimaan viime marraskuussa (2011) [katso video tästä] vastavoimana NATO:n ohjuspuolustusjärjestelmälle.

Tämän raportin mukaan, Putin antoi tämän tavallisesta poikkeavan määräyksen valvoessaan Venäjän laajinta testiä sen ydinaseilla tänä menneenä viikonloppuna lähtien Neuvostoliiton romahduksesta vuonna 1991.

Sisällytettynä Putinin määräykseen, tämä raportti sanoo, oli Venäjän suuresti pelättyjen Pantsir-S-400 ohjus- ja tykistöjärjestelmien välitön käyttöönotto, yhtä hyvin kuin kehittyneen radiolaitteiston, slaavien emämaan (Motherland) eteläisille raja-alueille lähelle Turkin ja Iranin rajaa.

Pantsir-S-400 on seuraavan sukupolven ilmapuolustusasejärjestelmä joka kykenee ampumaan kolmenlaisia ohjustyyppejä. Järjestelmä kehitettiin pysäyttämään ja tuhoamaan häirintälentokoneita, tutkakoneita, tiedustelukoneita, strategisia lentotukialuksia, risteilyohjuksia ja keskikantaman ballistisia ohjuksia ja aikataulutettiin aikaisemmin käyttöönotettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Järisyttävässä liikkeessä joka edelsi välittömästi tätä tuimaa käskyä, Putin ilmoitti Obaman hallinnolle lokakuun 10:ntenä, ettei maa enää osallistuisi Uhkia vähentävän Nunn-Lugar -toimintaohjelman (Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction) kumppanuuteen Yhdysvaltojen kanssa kun nykyinen sopimus raukeaa ensi kesäkuussa.

Tankkaamassa Putinin vihaa Yhdysvaltoja kohtaan, tämä raportti jatkaa, oli näyttö joka paljastui näiden menneiden viikkojen kuluessa Pohjois-Kaukasusta koskevan massiivisen turvallisuusratsian avulla Venäjän armeijan ja poliisivoimien toimesta jotka tuhosivat 90 militanttien tukikohtaa ja tappoivat ainakin 49 terroristia osoittaen heidän olevan linkitettyjä CIA:n tukemiin al-Qaida -terroristiryhmiin.

Se mitä ei kerrota Amerikan kansalle al-Qaidasta, on se, että sitä rahoitettiin CIA:n toimesta Kylmän sodan aikana jolloin he antoivat tälle terroristiryhmälle yli 3 miljardia dollaria kun sitä johti pahamaineinen CIA:n vakoilija Osama bin Laden tavattuaan ensin silloisen USA:n kansallisen turvallisuusneuvonantajan Zbigniew Brzezinskin vuonna 1979.

 

Vielä pahempaa, amerikkalaisille ei ole vieläkään kerrottu että nämä CIA:n tukemat al-Qaida -terroristiryhmät ovat hävityksen ja kaaoksen takana Libyassa ja Syyriassa missä niitä käytetään hyväksi länsivaltojen toimesta heikentämään noita hallintoja koko Lähi-idän ”uudeksitekemisen” tarkoitusperiä varten, shokeeraava väite, jonka eläkkeellä oleva USA:n kenraali Wesley Clark vahvisti haastattelun aikana 2. maaliskuuta 2007 [katso video tästä] jossa hän totesi että 10 päivää syyskuun 11. päivä 2001 iskujen jälkeen Pentagonista annettiin määräykset tuhota Irak, Iran, Libya, Syyria ja ainakin 5 muuta Lähi-idän valtiota.

Tämä raportti kertoo että Yhdysvaltojen suorittaman Venäjää koskevan ”vakavan provokaation”, joka aiheutuu rahoittamalla näitä CIA-pohjaisia al-Qaida -terroristiryhmiä, syynä on yritys sotkea emämaa konfliktiin estämään Venäjän armeijajoukkoja vastaamasta suunniteltuun USA:n johtamaan hyökkäykseen ja invaasioon Irania vastaan ja muihin sellaisiin Lähi-idän seikkailuihin.

Venäläisten tiedusteluraporttien mukaan koskien tulevaa US-NATO kybersota-harjoitusta nimeltä Cyber ​​Coalition” jonka on määrä alkaa parin viikon sisällä, Äiti Venäjä, myöskin, asetetaan Yhdysvaltojen kohteeksi massiivisilla hakkeri-iskuilla näiden länsivaltojen ohjauksen alaisuudessa jotka suojelevat itseään samantyyppisiltä iskuilta.

Siitä huolimatta että sekä Venäjä että Kiina pysyvät heidän korkeimmassa valmiustilassaan kun USA ja NATO jatkavat heidän suunnitelmaansa massiivista globaalia sotaa varten, läntisten kansojen massat jäävät tietämättömiksi tulevasta myrskystä jonka on määrä nielaista koko maailma.

Näin on, myöskin, huolimatta Venäjän korkean sotilasupseerin, yleisesikuntapäällikön Nikolai Makarovin, varoituksesta tämän vuoden toukokuussa että, ”Päätöstä käyttää tuhoavaa voimaa ennaltaehkäisevästi tullaan tarvitsemaan jos tilanne pahenee”, hän sanoi kansainvälisessä konferenssissa, johon ottivat osaa vanhemmat USA- ja NATO-virkailijat, vastauksena Amerikan aggressioon Venäjää vastaan.

Kenraali Makarovin pahaenteistä varoitusta USA:lle toistettiin lisää tällä menneellä viikolla Venäjän varapääministeri Dmitry Rogozin’in taholta joka sanoi tapaamisessa NATO:n parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa että NATO ei tule pitämään Moskovan mahdollisesta ”teknisestä vastauksesta” sen amerikkalaisen ohjustorjuntakilven sijoittamiseen Venäjän rajoille.

Huolimatta näistä varoituksista, kuitenkin, Obaman hallinto, viime syyskuussa, kietoi pauloihinsa Turkin sen ”sotaverkkoon” kun tämä keskeinen Lähi-idän valtio suostui virallisesti omaamaan alueelleen edistyksellisen amerikkalaisen tutkajärjestelmän joka on linkitetty NATO:n ohjuspuolustussysteemiin josta Venäjä oli jo varoittanut että se iskisi ennaltaehkäisevästi.

USA:n ja Israelin ollessa aloittaneet heidän suurimman yhteisen ilma- ja ohjussotaharjoituksen historiassa eilen, ja Turkin näyttäytyessä valmiilta aktivoimaan heidän amerikkalaisen tutkajärjestelmänsä, tämä raportti tulee siihen johtopäätökseen että ”sodan alkamisen todennäköisyys” johtuen Yhdysvaltain Venäjän varoitusten sivuuttamisesta saattaa, todellakin, ei olla kuukausien, vaan mahdollisesti vain viikkojen päässä. [Lue myös http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=5436, Suom. huom.]


October 22, 2012 © EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com. Freebase content licensed under CC-BY and GFDL.

[Toimittajan huomautus: Läntiset hallitukset ja heidän tiedustelupalvelunsa kampanjoivat ahkerasti informaatiota vastaan jota löydetään näissä raporteissa, ettei se pelästyttäisi heidän kansalaisiaan monista katastrofaalisista Maan muutoksista ja tapahtumista joita on tulossa, asennoituminen, josta Sisters of Sorcha Faal on vahvasti eri mieltä uskoessaan että on jokaisen ihmisen oikeus tietää totuus. Meidän missioittemme ristiriitojen noiden hallitusten kanssa tuon asian suhteen johdosta, heidän ’agenttiensa’ reagointi meitä vastaan on ollut pitkäkestoinen disinformaatio/harhaanjohtamis -kampanja joka on suunniteltu mustamaalaamaan ja josta puhutaan raportissa ”Kuka on Sorcha Faal?”.] 

tiistai 23. lokakuuta 2012

Jeesus on ankara morsiamelleen – nuhtelee tarvittaessa (Osa 1)

Tässä oikaisua usein vääristyneeseen näkemykseen Jeesuksesta uskovien kohdalla. Seurakunta on Jeesuksen morsian ja Hän ei todellakaan kohtele omiaan millään silkkihansikkailla vaan nuhtelee ja kurittaa tarvittaessa jotta uskova tekisi parannusta väärästä vaelluksestaan tai opillisista erheistään. Tänä harhaoppien ja luopumuksen aikakaudella, joka on historiallisesti Ilmestyskirjan Laodikean seurakunta-aikaa (Ilm. 3:14-22), Jeesus kurittaa niitä joita Hän rakastaa eli on ankara. ”Lampunjalan” siirto pois paikaltaan niiltä jotka eivät tee parannusta, kuuluu Ilmestyskirja-symboliikkaan. Älkäämme siis ”ampuko sanansaattajaa” joka välittää Jeesuksen lopunajan varoittavaa sanomaa seurakunnalleen parannuksen tekemiseksi. Maailman rakastama kristillisen psykologian Jeesus, joka mielistelee ihmiskuntaa, on väärä Kristus ja erityisen vieras näille Ilmestyskirjan luvuille joissa Jeesus puhuu ankaralla sävyllä. Jeesus on totisesti Juudan jalopeura. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-----------------------------------------Jeesus on ankara... Osa yksi
Jesus Gets Tough... Part One

T. A. McMahon
September 2012

Kun kirjoittaa Raamatun Jeesuksesta, tai edes ajattelee häntä, niin voi nousta ongelmia. Yksi niistä tulee esiin, kun keskitymme vain yhteen Hänen ominaisuuksistaan emmekä näe monia muita. Se voi antaa meille vääristyneen käsityksen Herrastamme ja Vapahtajastamme. Meille on myös mahdollista, ettemme edes ajattele Hänen tiettyä ominaisuuttaan, mikä samalla tavalla voi vääristää Hänen todellisen luonteensa ymmärtämistämme sellaisena, kuin se on Raamatussa ilmoitettu. Kaikki Kristuksen ominaisuudet ovat yhteenkuuluvia ja ovat tietysti kaikki kaikin tavoin täydellisiä. Sitäpaitsi Jeesus on ”sama eilen, tänään ja iankaikkisesti” (Hepr. 13:8). Hän ei muutu. Joten mitä tämä otsikko tarkoittaa: ”Jeesus on ankara”?

No niin, otsikko koskee ensikädessä reaktiotamme, kun luemme, että Jeesus toimi tai sanoi jotakin tavalla, joka voi hätkähdyttää meitä. Olemme yllättyneitä, koska emme ehkä ole ajatelleet, että Herramme tietty piirre on selvästi läsnä Raamatussa. Häntä esimerkiksi kutsutaan ”Jumalan Karitsaksi” ja aika usein näemme Hänen heijastavan nöyryyden ja lempeyden ominaisuuksia mukaan lukien se puoli, että Hän on uhrattava ”Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.” Mutta sen vastakohtana Hän on myös ”Juudan heimon Leijona” (Ilm. 5:5). Hän ilmestyi Joosualle miekka kädessä ”Herran sotajoukon päämiehenä” (Joosua 5:14).

Toisessa tulemuksessaan Hän johtaa sotajoukon pelastamaan Israelin kansoilta, jotka haluavat hävittää sen. Tuohon skenaarioon ei sisälly mitään sellaisia piirteitä, joita pidämme karitsamaisina. Hän ei myöskään heijastanut karitsan piirteitä kaataessaan rahanvaihtajien pöydät temppelissä. Silti Hän on ja tulee aina olemaan Jumalan Karitsa ja Juudan Leijona yhdessä kaiken sen kanssa, mitä noihin nimiin sisältyy. Ne ovat osoitus raamatullisen Jeesuksen täydellisistä ominaisuuksista. Painotan adjektiivia ”raamatullinen,” koska se on vain Raamattu, jonka kautta Jeesus Kristus on ilmoittanut itsensä niin, että kuka tahansa voi tuntea Hänet totuudessa. Kaikki muut näkökulmat ovat pääasiassa sitä, mitä ihmiset Hänestä ajattelevat. Mormonit ymmärtävät Hänet perheellisenä miehenä, joka oli naimisissa Maria Magdaleenan ja Marian ja Martan kanssa. PETA:n väki sanoo Hänen olleen kasvissyöjä. Homot mainostavat Häntä homona jne.

Myös uskovat voivat kuitenkin joutua Jeesusta koskevan vääristyneen näkemyksen uhreiksi. Siksi meidän täytyy kysyä itseltämme mistä me saamme Häntä koskevat ajatuksemme. Tuleeko ymmärryksemme itse Sanasta, vai ihmisen mielipiteistä, spekulaatioista ja jopa ”ns. tutkijoilta”? Jos kyse on vm. ryhmästä, niin on varmaa, että ”toinen Jeesus” muotoutuu mielissämme (2. Kor. 11:4). Se on väärä Jeesus eikä voi hyödyttää ketään. Jatkuva virsi Esiintulevan Kirkon johtajilta, jotka haluavat ”uudistaa (reinvent) kristinuskon” tehdäkseen sen kulttuuriimme sopeutuvammaksi (erityisesti nuorille aikuisille), on: ”Me rakastamme Jeesusta, mutta emme pidä hänen seurakunnastaan.”

On vain ihmeteltävä, mistä Jeesuksesta he puhuvat. Jo Raamatun pintapuolinenkin lukeminen osoittaisi heille, että seurakunta on Hänen morsiamensa (ajallisine virheineen ja kaikkineen), joka viedään taivaaseen, kun Hän palaa noutamaan sitä. Lisäksi on suosittuja liikkeitä, virtauksia ja kirjoja, jotka esittävät eristettyjä piirteitä Jeesuksesta ja Sanan opeista, jotka vääristävät oikean raamatullisen näkemyksen. Näihin kuuluu sellaisia kirjoja kuin Rob Bell'in bestselleri, Love Wins (Rakkaus voittaa) ja Brennan Manning'in, The Ragamuffin Gospel (Resupekan evankeliumi), jotka kumpikin vievät opin rakkaudesta paljon yli Raamatun opetuksen–edellinen universalismin harhaoppiin ja jälkimmäinen antaen ymmärtää, että Jumala rakkaudessaan vain iskee silmää synneillemme.

Silti mekin, jotka olemme vaeltaneet Hänen kanssaan vuosien ajan, jotka rakastamme Häntä ja haluamme miellyttää Häntä, voimme myös muodostaa vääristyneen näkemyksen Jeesuksesta, jos erikoistumme Hänen tiettyyn ominaisuuteensa toisten kustannuksella. Ymmärtäen, että raamatullisesti tasapainoinen näkemys Jeesuksesta on elintärkeä, meidän täytyy ajatella erästä piirrettä, joka näyttää, että se on tahallisesti hylätty–tai ainakin sitä on tarkoituksellisesti kartettu–tämän päivän seurakunnassa. Itse asiassa yli kolmen vuosikymmenen aikanani uskovana en muista koskaan kuulleeni saarnaa aiheesta, että Jeesus ”on ankara” seurakunnalleen.

Tuon piirteen jättäminen Häntä koskevan ymmärryksemme ulkopuolelle johtaa ongelmiin vaelluksessamme Hänen kanssaan. Evankeliumit todella antavat tietoa koskien Hänen ankaruuttaan juutalaisia uskonnollisia johtajia kohtaan, kun Jeesus vastustaa heidän tekopyhyyttään. Herra suuntaa myös joitakin nuhteita Pietariin ja muihin apostoleihin, joiden innoitetut kirjoitukset tulivat perustaviksi kehittyvälle seurakunnalle. Kuitenkin Heprealaiskirje on ensimmäinen Raamatun kirja, joka osoittaa melko ankaran piirteen Jeesuksesta niitä kohtaan, jotka ovat Hänen omiaan–jotka itse asiassa ovat Hänen morsiamensa: ”Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?” (Hepr. 12:6-7).

Meille ilmoitetaan erityisiä syitä Herran kuritukseen niille, joita Hän rakastaa: se on ”...tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään” (Hepr. 12:10). Kuitenkin vasta Ilmestyskirjassa näemme Kristuksen ikävässä (lengthy) ja hyvin karussa valossa koskien Hänen morsiantaan. Johannes, Jeesuksen rakastettu apostoli, on suuresti hämmästynyt sen Yhden ulkonäöstä, jonka rintaa vasten hän oli nojannut päänsä, kun Jeesus aterioi opetuslastensa kanssa (Joh. 21:20).

Tuo entinen läheisyys Jeesuksen kanssa näyttää kadonneen tässä hätkähdyttävässä näyssä hänen Vapahtajastaan:
Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. (Ilm. 1:12-16)
Emme tiedä, mitä Johanneksen mielessä liikkui hänen nähdessään niin vaikuttavan kuvan Vapahtajastaan, mutta tiedämme kyllä, miten hän reagoi: Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena... (jae 17).

Jeesus olisi voinut ilmestyä rakastetulle opetuslapselleen kuten silloin, kun Johannes viimeksi näki Hänet hänen ylösnousemuksensa jälkeen, mutta Hän päätti lähettää Johannekselle (ja meille) hyvin erilaisen sanoman. En todellakaan ymmärrä kaikkea siihen sisältyvää symboliikkaa, mutta lähteäkseen pois hyvin vakavasti vaikutettuna ei tarvitsekaan ymmärtää. Hänen hiuksensa, silmänsä, jalkansa, kaikki näyttävät edustavan puhtautta ja puhdistamisen prosessia. Väline, jonka Jeesus valitsi puhdistamisen prosessiinsa, on ”terävä kaksiteräinen miekka”. Se, mikä tulee ulos Hänen suustaan, voi edustaa vain ”Hengen miekkaa”, Hänen Sanaansa (Ef. 6:17), josta me saamme tietää Hepr. 4:12:ssa, että se on elävä ja voimallinen ja on ”sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija”.

Siinä symbolissa, jonka Jeesus valitsi edustamaan Sanaansa, ei ole mitään arkaa. Miekka ei ole vain sota-ase; sitä käytetään myös polun raivaamiseen–leikkaamaan pois se, mikä sotkisi ja tukahduttaisi elämää; lisäksi kirurgin ”miekka”, skalpelli, voi lävistää ihmisen ”nivelet ja ytimet” leikkaamaan pois syöpäkasvaimia. Juuri näin täytyy käsitellä syntiä elämässään. Psalmista kirjoittaa: ”Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi” (Ps. 119:9). Jeesus rukoili, että ne, jotka seuraavat Häntä, olisivat erotetut maailmasta Sanan kautta: ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh. 17:17). Se oli Herramme rukous opetuslasten puolesta, jotka vaelsivat Hänen kanssaan silloin ja se on sama niiden puolesta, jotka tänä päivänä Häntä seuraavat. Ilmestyskirjan kolme ensimmäistä lukua ovat Raamatussa täysin ainutlaatuiset. Niissä näemme Jeesuksen suoraan käsittelevän, rohkaisevan, mutta eniten nuhtelevan seurakuntaa. Sanoa, että Hän ”on ankara” morsiamelleen, olisi tuskin tekstin väärinkäyttämistä.

Seurakunnat, joille Hän puhui, olivat olemassa aikana, jolloin Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan ja sijaitsivat roomalaisessa Aasian maakunnassa, joka on nykyinen Turkki. Kuusi seurakunnista oli sadan mailin sisällä toisistaan; Laodikea kauimpana etelässä oli noin 200 mailia pohjoisimmasta Pergamon seurakunnasta. Yhtään noista seurakunnista ei ole olemassa tänä päivänä, vaikka Jeesuksen esiin nostamat ongelmat voidaan nähdä läpi kirkkohistorian.

Teoksessaan, Believer's Bible Commentary, William MacDonald, esittää yleiskatsauksen seurakunnista: ”Efeso: ensimmäisen vuosisadan seurakunta, oli yleensä kiitettävä, mutta oli jo jättänyt ensimmäisen rakkautensa. Smyrna: Ensimmäiseltä neljännelle vuosisadalle seurakunta kärsi vainoa Rooman keisarien alaisuudessa. Pergamo: Neljännellä ja viidennellä vuosisadalla kristinusko tunnustettiin viralliseksi uskonnoksi Konstantinuksen tuella. Tyatira: Kuudennelta 15. vuosisadalle roomalaiskatolinen kirkko yleensä hallitsi läntistä kristikuntaa, kunnes uskonpuhdistus horjutti sitä. Idässä hallitsi ortodoksinen kirkko. Sardes: 16. ja 17. vuosisata olivat uskonpuhdistuksen jälkeistä aikaa. Uskonpuhdistuksen valo himmeni pian. Filadelfia: 18. ja 19. vuosisadoilla oli väkeviä herätyksiä ja suuria lähetysliikkeitä. Laodikea: Viimeisten päivien seurakunta kuvataan penseänä ja luopiona. Se on liberalismin ja ekumenian seurakunta.”

Sellaiset yleiset havainnot ovat totta historiassa, mutta ne eivät ole poissulkevia. Tänä päivänä paikallisseurakunnissa kaikkialla maailmassa voidaan myös nähdä eri puolia niistä asioista, joista Kristus puhui seitsemälle seurakunnalle. Toisin sanoen, missä tahansa uskovia asuu tänä päivänä, Ilmestyskirjan seurakunnat ovat elossa eivätkä ole kovinkaan terveitä (ainakaan viisi niistä). Efeso, Pergamo, Tyatira, Sardes ja Laodikea, kaikilla niillä oli asioita, jotka Jeesus tahtoi korjattavan ja Hän edelleen tahtoo sitä meidän seurakunnissamme. Kuten teksti selvästi osoittaa, nämä eivät Hänen puoleltaan ole pelkästään ehdotuksia.

Efeson seurakunnalla oli monta merkittävää ominaisuutta: hyviä töitä, kestävyyttä ja kriittistä arvostelukykyä, mitä tulee oppiin ja johtajuuteen. Siitä huolimatta Jeesus läksyttää seurakuntaa koskien hyvin tärkeää kysymystä: ”Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi” (Ilm. 2:4). Meille ei tarkalleen kerrota, kuinka uskovat kadottivat ”ensimmäisen rakkautensa”, mutta voimme saada käsityksen Raamatusta. Heidän hyvät tekonsa, joiden olisi pitänyt olla oheistuote, joka versoi heidän rakkaudestaan Jeesukseen, hyvin todennäköisesti meni sen suhteen edelle, joka Efeson uskovilla oli Häneen. Apostoli Paavalin varoitus galatalaisille näyttää soveltuvan tähän: ”Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?” (Gal. 3:3). Uskovan rakkaus Herraan täytyy olla keskeinen kaikessa, mitä hän tekee. Kun siinä aletaan lipsua, niin seuraus on automaattinen luisu lihan synnyttämiin ja majoittamiin ponnistuksiin. Siinä määrin kuin liha hallitsee, siinä määrin Jumalan armo syrjäytyy. Tekomme täytyy tehdä: ”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sak. 4:6).

Ei juurikaan tarvitse epäillä, että aikamme seurakunta on vieläkin taipuvaisempi, kuin efesolaiset, syrjäyttämään rakkautensa Herraan ottaen huomioon, että meihin on niin kauan vaikutettu itsekeskeisillä opetuksilla, jotka ovat tulleet sisälle seurakuntaan: itsetunto, itsensä rakastaminen, itsekunnioitus, itseluottamus jne. aina niin että oksettaa. Sitäpaitsi syventyminen itseen tekee vaikeaksi tunnustaa ja vastaanottaa ankaraa nuhdetta. Näemme sen selvästi, kun ajattelemme Laodikean seurakuntaa.

Yleinen sanonta on: ”Et voi tarkoittaa minua!” koska useimmat meistä on totutettu ajattelemaan itsestämme enemmän kuin pitäisi (Room. 12:3). Sitäpaitsi monet kristityt ovat sillä kannalla, että Jeesus varmasti ei sanoisi eikä tekisi mitään, mikä alentaisi uskovan omanarvontuntoa. Se on psykologisen siansaksan ja kristillisen psykologian Jeesus, joka on lihallisten ihmisten muotoilema väärä Kristus. Se on se Jeesus, jota maailma rakastaa, joka kaikessa mukautuu ihmiskuntaan ja joka varmasti ei ole Sanansa mukainen. Hän on erityisen vieras niille Ilmestyskirjan luvuille, joita nyt pohdimme.

Seuraus efesolaisille, jotka olivat ajautumassa pois ”ensimmäisestä rakkaudestaan” ja jotka eivät katuneet luopumistaan Herraan keskittymisestä, olisi heidän ”lampunjalkansa” pois työntäminen: ”Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta” (Ilm. 2:5). Lampunjalan symboliikka ei sisällä mitään syvää salaisuutta. Se edustaa aivan yksinkertaisesti Kristuksen ”maailman valkeuden”, valoa, s.o. Sanaa. Ainoa keino uskovalle lisätä rakkauttaan Kristukseen on kasvaa henkilökohtaisessa suhteessaan Häneen jatkuvasti lukemalla Jumalan Sanaa ja elämällä, mitä se opettaa.

Ilman tuota harjoitusta Kristuksen, joka on ”minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni”, rakkaus väistämättä kylmenee. Ja kun tuo valo himmenee, niin siitä seuraa, että uskovalla ei ole pohjaa raamatulliselle erottamiselle ja hän siksi lakkaa tuottamasta mitään hengellistä hedelmää. Huomaa, että Jeesus sanoi: ”Minä tulen nopeasti ja otan pois sinun kynttilänjalkasi (Ef. 2:5 KJV:n mukaan suomennettuna)...” Yksi seikka, jota haluan painottaa tässä, on se tosiasia, että se on Jeesus itse, joka nuhtelee seurakuntaansa. Hän on se, joka tässä ”on ankara”.

Kautta kirkkohistorian on ollut taipumus, joka edelleen jatkuu, hoitaa raamatullinen nuhteleminen sitä esitettäessä ”ampumalla sanansaattajaa” sen sijaan, että otettaisiin vaari ja tehtäisiin parannus. Vaikka sanomat ovat olleet uskollisia Raamatulle, niin yleinen juoni sanoman hylkäämiseksi on ollut väistää raamatullinen aihe kääntämällä huomio Jumalan epätäydellisiin sanansaattajiin, joista siten tulee haavoittuvia kohteita. Näin ei kuitenkaan ole, mitä tulee sanansaattajiin Ilmestyskirjan seurakunnille. Sekä Hän itse että Hänen sanomansa ovat täydelliset, eikä kumpaakaan voi kumota. Sitäpaitsi Kristuksen ankarat varoitukset eivät koskaan ole olleet tarpeellisempia Hänen seurakunnalleen vaarin ottamiseksi ja tarpeellisten korjausten tekemiseksi kuin tänä päivänä tämän suuren hengellisen eksytyksen ja rehottavan luopumuksen ajassa, jolle Hänen morsiamensa huomaa itsensä yhä haavoittuvammaksi.

Kun tämä sarja jatkuu läpi Ilmestyskirjan lukujen 2 ja 3, niin monet tulevat kosketukseen Jeesuksen piirteiden kanssa, joista he ehkä eivät ole olleet tietoisia–mutta on tärkeää, että me kaikki tunnemme Hänet ja rakastamme Häntä totuudessa sellaisena, kuin Hän on.   TBC


Quotable

Jumalan sana on Hänen täydellinen sanomansa ihmisille. Jos sitä halveksitaan, niin Hänellä ei ole enempää sanottavaa heille, ennenkuin kohtaavat Hänet tuomiolla. Missä ikinä sanaa julistetaan se asettaa kuulijat sellaiseen vastuuseen, jollaisesta he eivät ole ennen tienneetkään. Valo loistaa sanasta. Jos he torjuvat sen todistuksen, he osoittavat rakastavansa pimeyttä enemmän kuin valoa. Tuo sana sisältää kaiken, mikä on tarpeen näyttämään elämän tien. Mooses ja kaikki profeetat puhuivat Hänestä. Kuitenkin Uudessa Testamentissa meillä on täysi ilmoitus Hänestä, joka on tullut armossa etsimään ja pelastamaan kadotettuja. Se, joka uskoo, löytää vapahduksen. Se, joka kääntyy pois, hukkuu synneissään.

--H. A. Ironside
The Continual Burnt Offering

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com