Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

sunnuntai 29. huhtikuuta 2012

Roger Oaklandin viimeinen varoitus seurakunnalle

Tässä raittiin, uskollisen ja aikaansa seuraavan kristillisen palveluministeriön ja sen johtajan yhteenveto ajasta jossa elämme kun kaikenlainen luopumus valtaa alaa, kuten Nooan päivinä. Monet kirkkokunnat ja tunnuskunnat ovat omaksuneet paradigman muutoksen globaalia maailmanuskontoa varten Antikristuksen alaisuuteen. Nyt onkin viimeinen hetki varoittaa kristikuntaa ja sen lankeamassa olevia pastoreita heräämään sille mitä on tapahtumassa maailmanlaajuisesti. Kommentaarin suomensi: Samuel Korhonen

[Samuel Korhonen on ansiollisesti suomentanut Roger Oaklandin tärkeää kirjaa Faith Undone (Uskon nollaus) tänä vuonna joka käsittelee 'Esiintuleva kirkko' [Emerging Church] -liikettä, joka eksyttää kristikuntaa nyt kaikkialla. Kirjan koko suomennos (13 lukua pdf-tiedostoina) löytyy sivulta: http://www.lampaille.com/pdf---kirjoja/uskon-nollaus/ ja kirjan 12 ensimmäistä lukua Samuelin alkuperäisine kommentteineen kirjeissä löytyy HTML-versiona sivulta: http://p4.foorumi.info/ilosamoma/viewtopic.php?t=6524&sid=5deb4c30224ca59d746eb7ee17431b70.]

----------------------------------

Varoitus
Commentary by Roger Oakland
March 2012


Jumalan Sanasta löytyy kauttaaltaan tietty malli. Jumala varoittaa aina, ennenkuin tuomitsee synnissä elävän ihmisen. Jumala on laupias, eikä Hän koskaan reagoi hätäisesti antamatta syntisille mahdollisuutta kääntyä. Vaikka Hän vihaa syntiä, on Hän usein sallinut ihmisten jatkaa, vaikka eivät vastaisi Jumalan kutsuun. Synnillä on kuitenkin aina seurauksensa. Raamattu kertoo, että synnin palkka on kuolema. Usein synti paljastetaan julkisesti, kun taas toisia muistutetaan laittamaan välit Jumalan kanssa kuntoon.

Läpi Raamatun me näemme, kuinka Jumala on aina nostanut miehiä ja naisia varoittamaan kansaa tulevista tuomioista. Ensimmäinen kerta, kun tämä tapahtui historiassa, oli ennen suurta vedenpaisumusta Nooan päivinä. Hyvin harva kuunteli Nooaa. Jumala käytti häntä varoittaakseen ja sitten tuli tuomio. Valtaosa ihmisistä, jotka eivät kuunnelleet, pyyhkäistiin pois maailmanlaajuisessa katastrofissa.

Kaikista profeetoista Jeremialla vaikutti olleen rankin työ. Käytännössä kukaan ei kuunnellut häntä, kun hän koetti varoittaa Israelin johtajia heitä kohtaavasta tuomiosta. He olivat kääntyneet pois Jumalasta ja seurasivat esi-isiään, jotka olivat kääntyneet omien epäjumaliensa puoleen. Jumala käytti Jeremiaa varoittaakseen ihmisiä ja sitten tuomitsi Israelin lapset lähettämällä heidät pakkosiirtolaisuuteen, jossa he olivat pakotettuja elämään täysin pakanallisessa yhteiskunnassa.

Jos historia toistaa itseään, kuten Raamattu esittää, on järkeenkäypää ennustaa saman mallin toistumista tänäkin päivänä. Ihmiset, jotka tunnustautuvat Jumalan seuraajiksi, alkavat seurata ihmisiä, jotka seuraavat paholaista, joista sitten tulee saatanan pelinappuloita. Kuten Salomo sanoi, ei ole mitään uutta auringon alla.

Lyhyt katsaus siihen, mitä kutsumme "uudeksi" evankeliseksi liikkeeksi, antaa hyvän esimerkin siitä, mitä tänä päivänä on tapahtumassa. Raamatun profetioiden mukaan viimeisinä päivinä tullaan toteuttamaan globaali maailmanuskonto, joka valmistaa tietä antikristukselle. Tämä tarkoittaa, että tulemme näkemään kaikkien uskontojen yhdistyvän rauhan varjolla. Eikä ainoastaan maailman uskonnot tule liittymään tähän ekumeeniseen yhteyteen, vaan myös valtaosa niistä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi.

Olemme katselleet tätä kehitystä jo yli kahden vuosikymmenen ajan. "Protestanttiset evankeliset" ovat tietämättään tulleet vietellyiksi niin, etteivät ole enää protestanttisia eivätkä evankelisia. Moni kirkkokunta ja tunnustuskunta on tullut harhaanjohdetuksi Päämäärätietoisen (Purpose Driven) Esiintulevan Kirkon (Emerging Church) liikkeen pillipiiparien toimesta, joka selkeästi omaksuu P.E.A.C.E -ohjelmaan kiteytyvän väärän toivon, jonka sanotaan yhdistävän kaikkia maailman uskontoja tekemään hyvää. Tätä suunnitelmaa edistävät uskomukset, että me voimme päästä lähemmäs Jumalaa erilaisilla kontemplatiivisilla itämaisilla harjoituksilla, kuten joogalla ja kontemplatiivisella rukouksella. Kristus mainitaan nimeltä, mutta tämä "Jeesus" ja "evankeliumi" eivät ole se Jeesus ja se evankeliumi, jota Kirjoitukset tukevat.

Vaikka olen ollut uudestisyntynyt kristitty vain hieman yli kolmen vuosikymmenen ajan, on se ollut tarpeeksi pitkä aika nähdäkseni paradigman muutoksen tapahtuvan sen suhteen, mitä tänä päivänä merkitsee olla kristitty. Monet kirkkokunnat ja tunnustuskunnat ovat lyöneet kättä uskottomien kanssa. Monet evankeliset seurakunnat, jotka aikoinaan olivat Raamattu-keskeisiä ja Jeesus-keskeisiä, ovat muuntautuneet ilosanoman sanansaattajista kohti yritysmallisen politiikan ajamia kasvuohjelmia, jotka jättävät raamatullisen kristillisyyden taakseen. Sen sijaan, että he katsoisivat Hyvään Paimeneen, Jeesukseen Kristukseen, lampaita koulutetaan, tai aivopestään katselemaan ihmisiä, joiden he uskovat olevan vastaus kaikkiin heidän ongelmiinsa. Tämä kultinomainen kristillinen johtajuus, ei ole ainoastaan vaarallinen, vaan se on vedenjakaja, joka johtaa kohti maailmanuskontoa, jonka ekumeeninen päämaja on Paavin vallan alla Roomassa.

Nämä pseudoseurakunnat ovat loitonneet uskosta sellaisella tavalla, etteivät monet ole edes huomanneet sitä. Kun joku osoittaa käynnissä olevaa eksytystä, häntä pidetään eksyneenä. Niitä jotka arvioivat ja koettelevat asioita, herjataan ja heidät vaiennetaan. Ja pahiten käy niille, jotka kestävästi loistavat valoa luopumukseen, sillä heitä marginalisoidaan, syrjitään ja pidetään seonneina.

Loppupäätelmä on tämä: viimeisten päivien luopumuksen johtajat ovat useimmiten liian ylpeitä ottamaan vastaan ojennusta keneltäkään. Niitä, jotka astuvat esiin varoittamaan, he kutsuvat tasapainottomiksi, todellisuudentajua vailla oleviksi, "vihaajiksi", tai jopa psykoottisiksi sopeutumattomiksi, hulluuden rajamailla oleviksi ihmisiksi.

Viimeinen, viimeinen, viimeinen varoitus

Juuri ennenkuin istuin alas kirjoittamaan tätä kirjoitusta, olin John Wayne Airport -lentokentällä Etelä-Kaliforniassa odottamassa lentoa San Franciscoon. Minulla oli aikaa ennen lentoa, joten otin esiin muistikirjan taskustani ja aloin kirjaamaan yleiskuvaa tästä aiheesta. Yhtäkkiä kuulin odottamatta kuulutuksen lentokentän kaiuttimista: "Tämä on viimeinen - viimeinen - viimeinen kutsu United'in Airlinesin lennolle 322 San Franciscoon". Katsoin kelloani ja tajusin, että olin melkein myöhästynyt lennolta. Tämä kutsu oli minulle.

Me elämme seurakunnan historian ajanjaksoa, kun viimeinen - viimeinen - viimeinen kutsu kuulutetaan varoittamaan seurakuntaa heräämään. Käynnissä oleva luopumus kasvaa joka päivä suuremmaksi. Pahinta on, että yhä harvempi tunnustava uskova ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Vaikuttaa siltä, että he nukkuvat. Yhä useammat pastorit ovat enemmän huolissaan omaisuudesta, vallasta ja maineesta, kuin ihmisistä. Vaikka monien pitäisi tehdä parannusta synneistään, he kuluttavat maanpäällistä aikaansa peitellessään syntejään suojellakseen sitä, mitä pitävät perintöosanaan. Toiset ovat kaataneet kaiken energiansa ja keskittymisensä yrityksiin "palauttaa" Amerikka (tai Suomi, suom. huom.) kristilliseksi kansaksi, väittäen, että meidän tulisi palata takaisin kristillisille juurillemme ja vallata maamme Jeesukselle. Vaikka Amerikan historiassa on ollut paljon kristittyjä, jotka ovat palvelleet Häntä uskollisesti viimeisen kahdensadan vuoden aikana, on totuus kuitenkin, ettei mikään maa ole "kristitty". Raamattu kutsuu uskovia "muukalaisiksi ja pyhiinvaeltajiksi" (Hepr. 11:13; 1. Piet. 2:11). Ainoa ratkaisu ongelmiimme synnin suhteen on pelastus Jeesuksen Kristuksen ja ristin täytetyn työn kautta. Meidän kotimme ei ole maassa, vaan taivaassa. Joten, kun lihalliset tavoitteet häiritsevät valtaosaa kristityistä, he eivät kuule viimeistä kutsua.

Hiljattain lähetimme avoimen kirjeen kaikille pastoreille koettaen herätellä niitä, joiden tulisi ymmärtää paremmin. Kirje oli osoitettu kaikille pastoreille, vaikka valtaosa seurakunnista, joissa olen viime aikoina puhunut, ovat Calvary Chapel -liikkeeseen kuuluvia yhteisöjä. Minun nähdäkseni meillä ei ole paljoa aikaa ennen Jumalan tuomioiden lankeamista. Kun seurakuntaa kiinnostaa enemmän ihmisten tekemät agendat, kuin Jumalan, on seurakunta hyödytön. Jumala yksinkertaisesti nostaa toisia tekemään työt. Itse asiassa uskon, että olemme hyvin nopeasti lähestymässä aikaa, jolloin luopunut "seurakunta" yhdistyy maailmanuskonnoksi ja Jeesuksen Kristuksen todellisista uskovista koostuva ruumis pakotetaan syrjään, tai jopa maan alle vainon tähden.

Ne, jotka ovat seuranneet UTT:n työtä, tietävät, että olemme koettaneet varoittaa seurakuntaa viimeisten kahden vuosikymmenen ajan tuomiosta, joka on tulossa. Kirjoja ja kommentaareja on kirjoitettu. Esitelmiä on pidetty vuodesta 1990. Seuraavassa joitakin kirjoittamistamme kirjoista: New Wine Or Old Deception (Uusi viini vai vanha petos), When New Wine Makes a Man Divine (Kun uusi viini tekee ihmisen jumalalliseksi), New Wine and the Babylonian Vine (Uusi viini ja babylonialainen viini), When Marian Apparitions Plan to United the World Religions (Kun Maria-ilmestysten suunnitellaan yhdistävän maailman uskonnot), Another Jesus: The Eucharistic Christ and the New Evangelization (Toinen Jeesus: Eukaristinen Kristus ja uusi evankelisaatio) ja Faith Undone (Uskon nollaus).

En ainoastaan ilmaissut huoliani siitä suunnasta, johon seurakuntaa vietiin ainoastaan julkisesti, vaan kirjoitin henkilökohtaisia kirjeitä Calvary Chapel'in johtajille, joita nyt olemme julkistamassa, jotta maailma voi nähdä. Voit lukea joitakin näistä kirjeistä tästä: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=5258.

Miksi teen tämän? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Menneen vuoden aikana muutamat kollegani ovat syyttäneet minua henkisesti tasapainottomaksi ja kostonhaluiseksi, koska olen vain ilmaissut tosiasiat. Minulle on jopa sanottu, että olen pilkannut Pyhää Henkeä, koska olen kyseenalaistanut Calvary Chapel -liikkeen juuret. Tähän mennessä ilmeisesti kukaan ei ole uskaltanut tehdä sitä.

Samalla kun olen kuullut huhut ja nähnyt joitakin sähköposteista koskien edellä sanottua, esitän lausunnon uudelleen: Herra on johtanut minut varoittamaan siitä, mitä on tapahtumassa. Kukaan ei kuuntele. Olen tehnyt tämän Raamatun mukaan. Kun näet veljien etenevän luopumukseen, sinun täytyy varoittaa heitä ja sitten, jos varoituksesta ei välitetä, pese kätesi.

Lopuksi, en pelkää ketään ihmistä. Kunnioitan ja pelkään Jeesusta Kristusta ja Hänen Sanaansa.

Se hylkääminen ja iva, jota olemme saaneet monilta entisiltä kollegoilta, riittäisi sisällöksi kirjaan, jonka todennäköisesti kirjoitamme myöhemmin. Samalla, kun kieltäydyn lukemasta blogeja ja jopa uhkaavia sähköposteja, joita tulee minulle pastoreilta ja seurakunnanjohtajilta, joiden kanssa kerran jaoin yhteisen puhujalavan, on tullut aika minun puhua. Understand The Times'ia ei hiljennetä; me kerromme tosiasiat, maksoi se mitä tahansa. Syntiä ei voida salata.

Aivan kuten Jeremialle, meillekin on sanottu, että olemme hulluja ja käsketty pitämään suumme kiinni. Lue Jeremia 21.

Ennustus

Totuus voittaa aina. Kuten joku on sanonut, niin totuus aina ajaa valheen takaovesta ulos. Samalla, kun minulla ei ole mitään henkilökohtaista ajojahtia niitä vastaan, jotka keksivät valheita ja huhuja minusta, teen yhden viimeisen vetoomuksen niiden omilletunnoille, jotka tietävät paremmin.

On aika peljätä Jumalaa ja laittaa asiat kuntoon. Ette voi jatkaa lavertelua, että kaikki on kunnossa. On aika varoittaa Kristuksen ruumista koskien niitä päiviä, joita elämme. Teidän leirinne on täynnä hapatusta. Teidän syntinne löytävät teidät.

Älä anna pettää itseäsi; Jumalaa ei pilkata:

"Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää." (Gal. 6:7-8)

perjantai 27. huhtikuuta 2012

Elintarvikemyrkytys ja tiedejulkaisujen peruuttamiset lisääntyneet maailmalla – Kolumbian seksiskandaali peitteenä Illuminatin toimille samaan aikaan

Tässä tuore tämän viikon Cutting Edgen uutishälytyskirje (News Alert), jossa David Bay ensin käsittelee erästä yleistä elintarvikkeissa olevaa lisäainetta joka voi aiheuttaa autismia. Johtopäätöksenä on se, että korkeasti jalostetut elintarvikkeet ovat haitallisia ihmisen terveydelle. Samaan viikkokirjeen uutisosioon kuuluu paljastus tiedejulkaisujen väärennöksistä tiedemaailmassa, jotka ovat lisääntyneet viime aikoina. Aikakauslehdet ja muut julkaisut ovat tarkistuksen jälkeen joutuneet vetämään julkaistavia tutkielmia pois ennen painatusta lehtiin. Tiedemiehet, jotka ovat syyllistyneet tutkimustensa ”peukalointiin”, toimivat tällä tavalla pääasiassa suuren rahan vuoksi ja että ammatillinen selviytyminen turvattaisiin mahdollisimman monilla julkaisuilla. Ja tietenkin takana on pahojen voimien salaliitto joka haluaa väestökontrollia ihmisistä lääketieteellisen murhan avulla. Toisessa uutisosiossa käsitellään viimeaikaista USA:n Salaisen Palvelun seksiskandaalia Kolumbiassa joka peittää alleen tärkeämmät uutiset jotka koskevat ihmiskunnan tulevaisuutta ja USA:n kansalaisten vapauksia kun liittovaltio Illuminatin ohjaamana luo uusia tyrannimaisia lakeja ja käytäntöjä. Tämän uutishälytyskirjeen suomensi: Olli R.

--------------------------------------

News Alert (Uutishälytys) Cutting Edgen sivuilla

Key Events (Avaintapahtumat)

Monday, April 23, 2012


Trailer

I. Meillä on lisää todistetta siitä että meitä tapetaan, vammautetaan ja tuhotaan peräti elintarvikkeilla joita me syömme!

Uusi tutkimus osoittaa että korkeafruktoosinen maissisiirappi (High Fructose Corn Syryp or HFCS) aiheuttaa autismia!

UUTISKATSAUS: Uusi tutkimus linkittää autismin korkeafruktoosiseen maissisiirappiin, Grist News, 19. huhtikuuta 2012

”Sinä ymmärrät, samalla kun HFCS-teollisuus yhä väittää, ettei ole olemassa eroa miten keho käsittelee HFCS’ää ja sokeria, uusi tutkimus on ilmestynyt esittäen juuri päinvastaista. Ja hyvin tärkeällä tavalla. Raikuva uutisotsikkomukaelma uuden tutkimuksen johtopäätöksestä tulkitsisi: ’Korkeafruktoosinen maissisiirappi aiheuttaa autismia’.”

Tämä otsikko ON töräyttävä, mutta onko se todella totta?

”Provokatiivisessa uudessa vertaistarkistetussa (peer-reviewed) tutkimuksessa joka julkaistiin Clinical Epigenetics -julkaisussa, tutkijat, joita johti entinen FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) toksikologi väittää löytäneensä hyvin todellisen yhteyden HFCS’n kulutuksen ja autismin välille … Tutkimuksen perustelu … Se kokoaa yhteen sen mikä on tunnettu geneettisistä ja aineenvaihdunnallisista osatekijöistä jotka liittyvät autismiin, käsittäen kasvavan todistusaineiston linkistä autismin ja elohopean ja luonnonfosfaattitorjunta-aineen altistumisen välillä. Pohjimmiltaan, HFCS voi häiritä kehon kykyä imeä tiettyjä ruokavaliomineraaleja – nimittäin sinkkiä. Ja tuo, yhdistettynä muihin mineraalivajavuuksiin jotka ovat yleisiä amerikkalaisten keskuudessa, voi aiheuttaa herkille yksilöille autismin kehittymistä.”

”… se muuttaa HFCS-keskustelun odottamattomalla ja huolestuttavalla tavalla. Teollisuus haluaa meidän uskovan että jos mitään haittaa ei näytetä toteen, mitään vahinkoa ei tehdä. Silti tiedemiehet havaitsevat tapoja joissa korkeasti jalostetuilla elintarvikkeilla, ruokia, joita me emme kehitelleet syötäväksi, voi olla hälyttäviä geneettisiä vaikutuksia.”

Bill Schnoebelen kuluttaa huomattavasti aikaa ja ponnistelua puhuessaan korkeasti jalostetuista elintarvikkeista ja vahingosta jota ne aiheuttavat ihmiskeholle. Hän myös erottaa joukosta korkeafruktoosisen maissisiirapin erityisen haitalliseksi ryökäleeksi. Ja tuo on todellinen ongelma, koska korkeafruktoosista maissisiirappia (HFCS) on yksinkertaisesti kaikkialla! Vaimoni ja minä olemme kääntyneet etikettilukijoiksi ja minä voin kertoa sinulle ensikäden tuntumalta että HFCS’ää on äärimmäisen suuri prosenttiosuus tietyntyyppisissä elintarvikkeissa, kuten grillikastikkeessa (Barbeque (BBQ) sauce). Joissakin kaupoissa, joka ainut grillikastikelaji, jota ne kantavat, sisältää HFCS’ää.

Amerikkalaiset tänä päivänä ovat todellakin haasteen edessä yrittäessään olla valitsematta ruokia ja juomia kehoihinsa jotka voivat luoda vakavia – jopa kohtalokkaita – sivuvaikutuksia.

Mutta, on olemassa lisää kauhua!

Tämä seuraava uutisjuttu osoittaa että juuri ne agentuurit joille on annettu tehtävä pitää meidät vahingoittumattomina ja terveinä ovat osallisia rikokseen valehdellessaan meille!!

UUTISKATSAUS: Jyrkkä nousu julkaisujen takaisinvetämisissä yllyttää vaatimuksiin uudistuksen puolesta – tutkimukset näyttävät massiivista lisäystä tieteellisessä huijauksessa”, The New York Times, 16. huhtikuuta 2012

”Vuoden 2010 syksyllä, Tri. Ferric C. Fang teki huolestuttavan havainnon. Tri. Fang, joka on julkaisun ’Infection and Immunity’ päätoimittaja, huomasi, että yksi hänen kirjoittajistaan oli väärentänyt useita tutkielmia … hermostuneena lehti veti takaisin kuusi tutkielmaa kirjoitusten laatijalta, Naoki Mori’lta Ryukyus’in yliopistosta Japanissa. Ja pian tuli selväksi että Infection and Immunity -julkaisu tuskin oli ainoa Tri. Mori’n väärinteon uhri. Siitä lähtien, muut tiedelehdet ovat vetäneet takaisin kaksi tusinaa hänen tutkielmistaan…”

”’Ei kukaan ollut huomannut että koko juttu oli mätä’, sanoi Tri. Fang … Tri. Fang tuli uteliaaksi kuinka kauas rappio ulottui … ei ainoastaan niin että julkaisujen takaisinvetämiset olivat nousussa hälyttävässä tahdissa, vaan että takaisinvetämiset olivat vain ilmentymä paljon syvemmästä ongelmasta – ”oire häiriintyneestä tieteellisestä ilmanalasta”, kuten Tri. Fang asetti sanansa.”

Kuten kävi ilmi, tiedemiehistä jotka ”peukaloivat” heidän tutkimustaan oli tullut rohkeita ja häpeämättömiä heidän piittaamattomuudessaan ihmisterveyttä ja -elämää kohtaan.

”Tri. Casadevall, nykyään julkaisun mBio päätoimittaja, sanoi pelkäävänsä että tiede oli muuttunut voittaja-vie-kaiken peliksi mielettömien kannustimien kanssa jotka johdattavat tiedemiehiä käyttämään helpointa tapaa ja, joissakin tapauksissa, suorittamaan uskottomuuden tekoja … kriitikot kuten Tri. Fang ja Tri. Casadevall väittävät että tiede on muuttunut hiukan huolestuttavalla tavalla viime vuosikymmeninä – erityisesti biolääketieteellinen tutkimus, joka nauttii aina vain suuremmasta osuudesta hallinnon tiedemenoista … Lokakuussa 2011, esimerkiksi, Nature -aikakauslehti kertoi että julkaistavien tutkielmien peruuttamiset olivat lisääntyneet kymmenkertaisesti viimeisen vuosikymmenen kuluessa … Selviytyäkseen ammatillisesti, tiedemiehet tuntevat tarvetta julkaista niin paljon tutkielmia kuin mahdollista, ja saada ne korkeanprofiilin julkaisuihin. Ja joskus he valitsevat helpoimman tien tai jopa tekevät virkavirheen päästäkseen sinne….”

Kelvottoman tiedon takaisinvetämiset eivät ole rajoittuneita pieniin asiantunteviin aikakauslehtiin joilla on vähäiset henkilöstöt ja ei ole varaa maksaa varmistusjärjestelmästä.

”Korkein ”peruuttamisindeksi” tutkimuksessa meni yhdelle maailman johtavista lääkärilehdistä, The New England Journal of Medicine’lle.”

Perimmäinen syy miksi tätä tahallista virheellistä menettelyä tapahtuu, on kaikkivaltias Dollari. Useissa tapauksissa, uutta hypoteesia tuodaan esiin ennen kuin muilla tiedemiehillä on ollut mahdollisuutta sen arvosteluun, koska yliopistorahoitus on vaakalaudalla. Taikka, uusi hypoteesi julkaistaan koska uusia tuotteita, uusia lääkkeitä, on jo tulossa markkinoille ”parantamaan” hypoteettista uutta ongelmaa. Kuten me kerroimme "Medical Murder" -DVD’ssä, jonkun täytyy vain seurata biljoonan dollarin rahajälkeä nähdäkseen kuka on kaikkien valheiden takana.

Eräs toinen trendi joka on esiintynyt, on ilmoitus Liability Legal Firms’iltä (markkinaneuvoja), kertoen sinulle että jos sinä ottaisit tiettyä mainostettua lääkettä, sinä saattaisit olla ehdolla osaan valtavaa ryhmäkanne-oikeusjuttua. Muutamissa tapauksissa, minä muistin lääkkeen joka mainittiin; muistaen miten mainiolta TV-mainos sai lääkkeen näyttämään ja kuulostamaan, saaden ihmiset uskomaan että heidän yksinkertaisesti täytyi saada se. Nyt, todisteita oli vyörymässä sisään, osoittaen että tämä nimenomainen lääke oli tappaja.

"Medical Murder" -DVD’stä on tuleva yksi noista suosituimmista videoista joiden sanoma ei koskaan väsy tai vanhene. Sinun terveytesi ja sinun läheistesi terveydet, voivat olla vaakalaudalla jos sinä et tiedä tarpeeksi ollaksesi pelästynyt.


DVD

II. Koska viikonlopun poliittisia talkshow’ita dominoidaan mitättömillä ja kevyen sarjan jutuilla kolumbialaisista prostituoiduista ja heidän amerikkalaisista Salaisen Palvelun asiakkaista, niin mitä todella suunnatonta uutisjuttua valtamedia yrittää peitellä?

Kun presidentti Bush allekirjoitti rasittavan Patriot Act II -lakiesityksen laiksi, valtamedia naulitsi amerikkalaisten huomion Saddam Husseiniin, jota oltiin vangitsemassa kuin rottaa kolostaan!

Mitä media yrittää piilotella ylihypettämällä tätä Kolumbian prostituutioskandaalia?

UUTISKATSAUS: Salaisen Palvelun, GSA’n (The General Services Administration) skandaalit dominoivat sunnuntain talkshow’ita, Los Angeles Times, 22. huhtikuuta 2012

”Keskustelunaihe sunnuntain talkshow’issa oli liittovaltion työntekijöiden huono käyttäytyminen, voimakkaimman paheksunnan ollessa Salaisen Palvelun agenttien yllä kietoen pauloihinsa prostituutioskandaalin Kolumbiassa. Mutta kritiikki nousi myös Yleisten Palvelujen Virastoa (The General Services Administration or GSA) kohtaan, joka saatiin kiinni sen omasta kohusta koskien kohtuutonta tuhlaamista ($823,000) Las Vegasin konferenssissa ja muilla areenoilla … Jo nyt, yksi GSA’n huippuvirkailija on eronnut, kahdelle huippuavustajalle on annettu potkut ja useita työntekijöitä on komennettu hallinnolliselle virkavapaalle. Puhuessaan GSA’n kulutusjuhlasta, presidentti Obaman vanhempi kampanjavirkailija, David Axelrod, kertoi NBC’n ’Meet the Press’ -ohjelmassa (viikoittainen uutis- ja ajankohtaisohjelma Amerikassa) että Obama piti asiaa ’hyvin raivostuttavana’.”

Samaan aikaan, valtamedian huomio jatkaa kiinnittymistään seksiskandaaliin saattaen osallisiksi ”presidentin miehet”, kohde, joka takuuvarmasti lietsoo himoa useimpien katsojien mielessä, ja tuo myy aina paljon lähetysaikaa ja sanomalehtiä.

UUTISKATSAUS: Salaisen Palvelun skandaali leviää toiseen hotelliin, CBS Evening News, 22. huhtikuuta 2012

”Epäilys on leviämässä Salaisen Palvelun skandaalissa yli sen käsitteen että agentit olivat vain yhdessä kolumbialaisessa hotellissa. CBS News’in kirjeenvaihtaja Whit Johnson raportoi lainvalvontaviranomaisen kertoneen CBS News’ille että viimeisin agentti tutkinnan alaisuudessa saattoi naisen takaisin Hilton-hotelliin Cartagena’ssa, Kolumbiassa, vain viisi päivää ennen kuin presidentti olisi yöpymässä siellä. Tähän saakka Hotel Caribe oli ollut skandaalin keskipiste, missä muut Salaisen Palvelun ja armeijan 22 jäsentä syytettynä sopimattomasta käytöksestä olivat kirjautuneina.”

Samaan aikaan, kun amerikkalaiset ovat himokkaasti keräämässä kaikkia tämäntyyppisiä uutisia, mitä muita, tärkeämpiä, tapahtumia on sattumassa, joista meidän johtajamme haluavat meidän olevan tietämättä laisinkaan? Luetelkaamme joitakin mahdollisuuksia.

UUTISKATSAUS: ”USA, Afganistan saavuttavat sopimuksen koskien strategista liittoa”, Reuter’s News, 22. huhtikuuta 2012

UUTISKATSAUS: ”TSA (Transportation Security Administration) painostaa saadakseen kehoskannerit maanlaajuisiksi?”, RT News, 22. huhtikuuta 2012

UUTISKATSAUS: ”SOPA (Stop Online Piracy Act) muuttuu pahemmaksi CISPA’ksi (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), viimeisin uhka Internetin sananvapaudelle”, Natural News, 21. huhtikuuta 2012

UUTISKATSAUS: ”TEPCO (Tokyo Electric Power Company): Ei ole riittävästi rahaa hoitamaan Fukushiman nelosreaktorin ongelmia”, Alexander Higgins, 20. huhtikuuta 2012

”Ongelmat reaktorissa 4 ovat suurimpia lyhyen aikavälin uhkia ihmiskunnalle ja niillä on potentiaalia tuhota meidän maailmamme ja TEPCO’lla ei ole rahaa korjata niitä.”

Nämä uutisotsikot ovat vain esimerkkejä paljon suuremmista ongelmista joita amerikkalaiset kohtaavat, juttuja, joista viranomaiset eivät ehkä halua sinun tietävän. Sen vuoksi, minkälaisia konkreettisempia uutisjuttuja ollaan pyyhkäisemässä julkisen mielipiteen maton alle tällä seksiskandaalilla? Jos sinulla on joitakin ehdotuksia lähetä minulle sähköpostia ja minä tulen vakavasti tarkastelemaan niitä.

Illuminati haluaa pitää meidät hämmentyneinä jotta me emme pysty tietämään mitä maailmalla tapahtuu joka tulee eräänä päivänä orjuuttamaan meitä.


Suomentajan kommentti:

Eräs tärkeä tapahtuma viime viikolla joka jäi Kolumbian seksiskandaalin varjoon, oli se, kun presidentti Barack Obama allekirjoitti uusimman Toimeenpanevan Määräyksen (Executive Order) Illuminatin talutusnuorassa koskien kotimaisen luonnonkaasutuotannon haltuunottoa (valvontaa) liittovaltion toimesta.

Cutting Edge kirjoitti viikkokirjeessään 17.4.2012:

http://www.cuttingedge.org/newsletters/041712.html

I. Meidän uusi talouden muoto – Fasismi – marssi voimakkaasti eteenpäin kun Obama allekirjoitti hänen viimeisimmän Executive Order’insa.

Presidentti virallisti luonnonkaasuteollisuuden raskaan sääntelyn.

UUTISKATSAUS: Executive Order: Liittovaltion haltuunotto kotimaisesta luonnonkaasutuotannosta”, SHTF News, 16. huhtikuuta 2012

”Sillä välin kun amerikkalaiset kiinnittivät huomionsa Kolumbian polemiikkiin jossa oli osallisena USA:n Salaisen Palvelun agentteja, prostituoituja ja ylenmääräistä alkoholinkäyttöä, presidentti Obama vaivihkaa allekirjoitti hänen viimeisimmän presidentillisen Toimeenpanevan Määräyksensä.”

--------------------------------------------

Joten tämä seksiskandaali sattui sopivaan aikaan ajatellen Illuminatin suunnitelmia. Vähemmän tärkeät viihdeuutiset saavat palstatilaa amerikkalaisten vapauden kustannuksella. Lucifer ja hänen joukkonsa toimivat ovelalla tavalla pimittääkseen tärkeät uutiset suurelta yleisöltä, jotta kukaan ei nousisi vastarintaan ennen kuin on liian myöhäistä.

maanantai 23. huhtikuuta 2012

Amerikkalaisten kuulustelumenetelmät kääntymässä mielenhallintatekniikoihin terroristiepäiltyjen kohdalla – Antihumanismin ideologia vaikuttaa yhä hallitusten väestökontrolliohjelmissa

Tässä viimeviikkoinen Cutting Edgen uutishälytyskirje (News Alert), jossa aluksi pureudutaan uutiseen jonka mukaan USA:n tiedustelupalvelut haluavat käyttää tiedettä hyväkseen terroriepäiltyjen kuulusteluissa, jotta raaoista vanhoista menetelmistä päästäisiin eroon ja se tyynnyttäisi samalla julkisen arvostelun. Nämä ”pehmeät” menetelmät ovat okkulttisia mielenhallintatekniikoita joita KGB ja CIA ovat käyttäneet jo vuosien ajan, joten uutinen ’tieteestä’ on yleisön huijaus. Toiseksi David Bay kertoo tuoreeseen uutiseen viitaten että hallitukset kaikkialla maailmassa ovat jatkuvasti jäljitelleet malthusilaista antihumanismia väestönhallinnassa. Tämä tarkoittaa pyrkimystä eliminoida liikakansoitus maapallolta jotta luonnonresurssit riittäisivät sopivasti kaikille. Tätä Illuminatin suunnittelemaa kansanmurhaa toteutetaan nykyään lääkärinhoidon menetelmin kun erityisesti mieltä-muokkaavia psyykelääkkeitä käytetään väärin ja tyrkytetään potilaille kuolleisuusasteen lisäämiseksi. Uutisen mukaan Adolf Hitlerin holokausti kalpenee sen rinnalla mitä lääketieteellinen järjestelmä tekee nykyään vammaisille ja kärsiville ihmisille. Uutishälytyskirjeen suomensi: Olli R.

----------------------------------

News Alert (Uutishälytys) Cutting Edgen sivuilla

Key Events (Avaintapahtumat)

Thursday, April 19, 2012


I. Amerikkalaiset kuulustelijat ovat kääntymässä mielenhallintekniikoihin kiskoakseen informaatiota terroristeilta.

Lopultakin, viranomaiset myöntävät että vanhat raa’at kidutustekniikat eivät toimi kovinkaan hyvin ja ne eivät tuota kunnollista informaatiota, mitä kuulustelijat kutsuvat ”oikeutetuksi tiedoksi”.

UUTISKATSAUS: Uusi USA:n kuulustelutyökalu: Tiede, Wired Magazine Online, 16. huhtikuuta 2012

”USA:n johtava yksikkö joka kuulustelee terroristeja, on kiinnostunut tieteestä. Ei, ei roskatieteestä, kuten Sodium Pentothal ’totuusseerumista’. Todellinen käyttäytymistiede edistämään sen oppimista kuinka saada terroristi puhumaan – nopeasti, totuudellisesti ja, merkittävästi, humaanisti … salamyhkäinen yksikkö, tunnettu nimellä High-Value Detainee Interrogation Group (Suuressa arvossa pidettyjen poliittisten vankien kuulusteluryhmä), pani esille pyynnön ’käyttäytymistieteen tutkimukselle kehittämään tiedustelupalvelujen tekniikkaa ja käytäntöä haastattelussa ja kuulustelussa’. Tuon kuivan ja byrokraattisen kielenkäytön takana on kidutuksen vastustajien merkittävä menestys.”

Syyskuun 11. päivän iskujen välittömien jälkimaininkien aikana, Bushin hallinto käynnisti ohjelman fyysisesti ankarista kuulustelutekniikoista jotka todellakin kiduttivat ”terroristiepäiltyjä”. Siihen aikaan, me siteerasimme useita tunnettuja kuulustelijoita jotka varoittivat että sellaisen tuskallisen kivun aiheuttaminen ei koskaan tuottaisi ”oikeutettua tietoa”, se on, informaatiota joka on oikeaa; pikemmin, potilas, jota kidutetaan, kertoisi kiduttajilleen pelkästään sen mitä he halusivatkin kuulla keskeyttääkseen kivun. Mutta, tietysti, Bushin virkailijat kieltäytyivät muuttamasta tekniikoitaan, ja olivat niin järkkymättömiä sen suhteen, että me päättelimme, että presidentti Bush halusi säilyttää nämä hirvittävän kivuliaat kuulustelutekniikat koska hän tunsi että ne pelottelisivat terroristiepäiltyjä.

Minä tulen aina uskomaan että tämä oli asianlaita. Nyt, palatkaamme meidän esille ottamaan uutisjuttuumme.

”Vuonna 2009, sen jälkeen kun presidentti Obama kielsi Bushin-aikaisen kidutusohjelman, jotkut ryhmän jäsenistä neuvoivat vakoilijoita ja oikeusministeriötä luomaan uuden yksikön jota informoitaisiin saatavilla olevalla tutkimuksella, ja käyttämään sitä tärkeimpiä terrorismin takia pidätettyjä vankeja, joita USA on vanginnut, vastaan. Tuosta ehdotuksesta tuli High-Value Detainee Interrogation Group (Suuressa arvossa pidettyjen poliittisten vankien kuulusteluryhmä). Nyt, ryhmä on vaatimassa seuraavaa tutkimusaaltoa – pohjimmiltaan tarttumalla ’koottavaan informaatioon (Educing Information)’. Ja nuo tarttumiset ovat laaja-alaisia.”

”Yli vuosikymmen lähtien 9/11-tapahtumasta, USA:n kuulustelijat eivät ymmärrä riittävästi ammatista jota he harjoittavat … Tuo – ja, todellakin, koko tiedepohjainen lähestymistapa kuulusteluun – on tulemaisillaan vakavan haasteen alle. Kuukauden loppuun mennessä, CIA:n salaisen palvelun entinen päällikkö, Jose Rodriguez, tulee julkaisemaan ehkäpä julkisimman puolustuspuheenvuoron tähän mennessä CIA:n kidutuksesta. Kirjan, ’Hard Measures: How Aggressive CIA Action After 9/11 Saved American Lives (Kovat toimenpiteet: Kuinka CIA:n aggressiivinen toiminta 9/11-iskujen jälkeen pelasti amerikkalaisten elämiä)’, on todennäköisesti määrä herättää uudestaan kidutuskeskustelu – ja kuvailla Rodriguez, joka tuhosi lähes 100 videonauhaa pidätettyjen vankien kiduttamisesta, kuten ’reaalielämän Jack Bauer television ”24”-sarjassa’, kirjan myynninedistämismateriaalin mukaan.”

Minä vihasin Jack Bauer -roolihenkilöä ja TV-sarjaa ”24”. Mielestäni, tämä TV-sarja käsikirjoitettiin oikeuttamaan amerikkalaiselle yleisölle Bushin ohjelma tiedustelutietojen hankkimisesta kidutuksen avulla. Kerta toisensa jälkeen, katsojille esiteltiin jyrkällä kontrastilla: joko tuottaa paljon kipua epäillylle tai hänen uhkaaminen mestaamisella, tai amerikkalaisten elämiä menetettäisiin. Tämä kontrasti oli itsessään valhe, koska ei kukaan koskaan ole todistanut käsitettä että kidutus tuottaa nopeasti hyödyllistä informaatiota. Itse asiassa, vallitseva todistusaineisto on se, että kidutus tuottaa vääriä johtolankoja ja samalla tavoin väärää tiedustelutietoa, koska uhri kertoo kiduttajilleen vain sen mitä hän ajattelee heidän haluavan kuulla jotta he keskeyttäisivät kivun.

Tämä kääntyminen kohti ”tiedettä” on luultavasti myös huijausta. Todellinen asianlaita on se, että Venäjän KGB:n ja Amerikan CIA:n virkailijat kääntyivät okkulttisiin Mind Control and Mind Coercion (mielenhallinta- ja mielenohjaus) -menetelmiin urkkiakseen tiedustelutietoa epäillyltä. Cisco Wheeler’in kirja, yläpuolella, on yhä paras yksittäinen julkisen informaation lähde koskien näitä luciferistisia menetelmiä.


DVD

II. Surullinen historiallinen fakta jonka harvat ihmiset käsittävät on se, että vakiintuneet hallinnot ovat johdonmukaisesti seuranneet suunnitelmia ihmisten tuhoamiseksi.

Olipa kyse poliittisesta oikeistosta tai vasemmistosta, natsismista tai kommunismista, tai läntisestä malthusilaisuudesta, hallinnon virkailijat pitäytyvät ideoihin siitä että ihmisrotu tarvitsee laajamittaisen tuhon.

UUTISKATSAUS: Väestökontrolliholokausti – paljastus antihumanismin yleisyydestä johtavan eliitin keskuudessa, by Robert Zubrin, The News Atlantis Magazine, Number 35, Spring 2012

”On olemassa yksi ainoa ideologinen virtaus jota johdetaan näennäisesti erilaisten vahingollisten modernien poliittisten ja tieteellisten liikkeiden kokoelman avulla, vaihdellen militarismista, imperialismista, rasismista, muukalaisvihasta, ja radikaalista ympäristönsuojelusta, sosialismiin, natsismiin, ja totalitaariseen kommunismiin. Tämä on antihumanismin ideologia: uskomus että ihmisrotu on syöpäläisten lauma jonka hillittömät pyrkimykset ja taipumukset vaarantavat luonnonjärjestyksen, ja että tyrannimaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä hillitsemään ihmiskuntaa.”

”Modernin antihumanismin perustajaprofeetta on Thomas Malthus (1766-1834), joka tarjosi pseudotieteellisen pohjan idealle että ihmisen lisääntyminen aina ylittää saatavilla olevat resurssit. Seuraamalla tätä pessimististä ja virheellistä arviointia ihmisen kekseliäisyyden kapasiteetista kehittää uusia resursseja, Malthus puolsi ahdistavia menettelytapoja jotka johtivat miljoonien ihmisten nälkäkuolemaan Intiassa ja Irlannissa. Samalla kun Malthusin järkeily siitä että ihmispopulaation kasvu poikkeuksetta johtaa nälänhätään ja köyhyyteen on selvästi ristiriidassa historiallisen todistusaineiston kanssa, joka osoittaa globaalien elämisen tasojen nousua väestönkasvun myötä, se siitä huolimatta jäi henkiin ja jopa saavutti väkevyyttä intellektuellien ja poliittisten johtajien keskuudessa 20. ja 21. vuosisadalla.”

Keitä ovat jotkut suurimmista murhaajista historiassa jotka seurasivat Malthusin kauhistuttavia periaatteita koskien ihmisolentojen tuhoamista?

* Natsismi – Adolf Hitler

* Kommunismi – Venäjä ja Kiina

* Amerikan väestökontrollin puoltajat kuten ”ekologi Paul Ehrlich, jonka vuoden 1968 hyvin-myyvä antihumanistinen kirjoitelma The Population Bomb (Väestöpommi) on palvellut uus-Malthusilaisuuden (neo-Malthusianism) raamattuna. Tässä kirjassa, Ehrlich varoitti liikakansoituksesta ja kannatti sitä että Amerikan hallinto omaksuu tiukat väestönhallinta-toimenpiteet, sekä kotimaisesti että Kolmannen Maailman maita varten jotka vastaanottivat Amerikan ulkomaanapua. (Ehrlich, pitäisi panna merkille, on opastaja ja usein nähty työtoveri John Holdren’ille, presidentti Obaman tiedeneuvonantajalle.)”

Kuitenkin, väestöjen murhaaminen Amerikan toimesta on paljon sivistyneempää ja vähemmän avointa kuin natsismin ja kommunismin alaisuudessa. Ei, sellainen murhaaminen ilmaistaan hyvin koristeellisella kielenkäytöllä.

”1960-luvun puoliväliin saakka, Amerikan väestönhallintaohjelmia, sekä kotona että ulkomailla, rahoitettiin ja toteutettiin laajasti yksityisten järjestöjen kautta sellaisten kuten Population Council’in ja Planned Parenthood’in – ryhmiä joilla on syvät juuret rodunjalostusoppi-liikkeessä … Tämä tilanne muuttui radikaalisti 1960-luvun keskivaiheilla, kun USA:n Kongressi, reagoiden liikakansoitusideologioiden kuohuntaan, lopulta määräsi liittovaltion varoja ottaakseen taloudellisen vastuun ensin kotimaisista ja sitten ulkomaisista väestönhallintaohjelmista. Yhtäkkiä, pelkkien miljoonien sijaan, siellä oli satoja miljoonia ja lopulta miljardeja dollareita saatavilla rahoittamaan globaaleja massa-abortteja ja pakotetun sterilisaation kampanjoita. Tuloksena olisi inhimillinen katastrofi maailmanlaajuisessa mittakaavassa.”

Intia ja Kiina ovat olleet kansakuntia joihin on tähdätty kaikkein aggressiivisimmin ihmisen poiskitkemistekniikoiden vuoksi, murhaamisesta syntyvyyskontrolliin.

Me rohkaisemme sinua lukemaan loputkin tästä uutisartikkelista perusteellisesti, koska se sisältää liian paljon yksityiskohtia toistettavaksi tässä.

Mutta, tänä päivänä, Amerikan liittovaltio on saanut aikaan sen menestyksellisimmät ja vähiten julkisuutta aiheuttavat tappamismenetelmät koskien laajoja ihmismääriä – tarkoituksellisella lääkkeiden, erityisesti mieltä-muokkavien lääkkeiden, väärinkäytöllä. Kun Amerikan lääkäriyhdistys (American Medical Association) jatkaa kymmenien niin kutsuttujen ”henkisten sairauksien” lisäämistä heidän viralliselle listalleen, lääkeyhtiöt tulevat väliin toimittaakseen uuden lääkkeen jokaiselle haamusairaudelle.

Seuraus on katastrofaalinen amerikkalaisille. Sillä välin kun meitä lääkitään varhaiseen kuolemaan, ”Big Pharma (Iso lääketeollisuus)” käärii voittoina miljardeja dollareita.

Amerikkalaiset ovat kirjaimellisesti rahoittamassa heidän omaa teloitustaan!

Bill Schnoebelen ei säästele sanojaan kuvaillessaan tätä kauhistuttavaa skenaariota meille tässä DVD’ssä, "Medical Murder" (Lääketieteellinen murha).

Antakaamme Robert Zurbin’ille viimeinen sana.

”Ympäri maailman, väestökontrolliliike on johtanut miljardien elämien menetyksiin tai raunioitumisiin … Meidän pitää myös paljastaa ja kohdata taustalla oleva antihumanistinen ideologia. Jos hyväksytään idea että maailman resurssit järjestetään vain suunnilleen niin että kaikille riittää, niin sitten jokainen uusi elämä on ei-tervetullut … Tuollaisen maailmankatsomuksen perimmäinen lopputulos voi olla vain pakotettu pysähtyneisyys, tyrannia, sota, ja kansanmurha. Hirvittävät rikokset joita on puollettu tai saatu aikaan antihumanismin innokkaiden ihailijoiden toimesta viimeisten kahden vuosisadan kuluessa todistaa tämän vakuuttavasti.”

Nykyään Globaali Eliitti säätää lakeja ja menettelytapoja perustuen Illuminatin periaatteeseen väestönkontrollista. Mikä on tämä periaate?

”Maailman haltuunotto … supistamaan … maailma turvalliselle tasolle prosessilla hyväntahoista orjuutta ja kansanmurhaa … Ainoa vaihtoehto joka maailman johtavalle eliitille jää jäljelle olisi lisätä kuolleisuusastetta … Tri. Aurelio Peccei Rooman Klubista … puolsi sitä että kulkutauti otettaisiin käyttöön jolla on samanlainen vaikutus kuin historian Mustalla Surmalla.” (Bill Cooper, "Behold A Pale Horse", s. 49, 167)

Kuka olisi ”ajatellut sitä”? Hallitukset ovat ”lisäämässä kuolleisuusastetta vallatakseen maailman prosessilla hyväntahtoista orjuutta ja kansanmurhaa.” Minä lyön vetoa, ettet sinä koskaan ajatellut että ”orjuus ja kansanmurha” voisi olla ”hyväntahtoista”! Kuitenkin, tämä on hallinnon virkailijoiden ajattelutapa kaikkialla maailmassa nykypäivänä ja myös monien lääkäreiden ja sairaanhoitajien. Kuuntele:

”Vuoden 1996 raportissa, 7 % sairaanhoitajista myönsi että he ”toimivat yksin” surmatakseen heidän potilaansa! Tämä tilastotieto on järkyttävä, ja jos tämä luku on dramaattisesti lisääntynyt vuodesta 1996 lähtien, Tri. Wolfensberger on oikeassa kun hän toteaa että meidän lääketieteellinen järjestelmä tappaa enemmän ihmisiä vuodessa kuin Adolf Hitler tappoi koko holokaustin aikana.” [Tri. Wolf Wolfensberger, "The New Genocide of Handicapped And Afflicted People" (Uusi vammaisten ja vaivattujen ihmisten kansanmurha)]

Bill Schnoebelen raportoi hänen "Medical Murder" -DVD’sään että ykkössyy kuolemille tänä päivänä on potilaan lääkärinhoito!

”Nämä hirvittävät asenteet ja arvot 20. ja 21. vuosisadan aikana ovat, tosiaankin, asettamassa näyttämöä ihmisolentojen lopulliselle teurastukselle Antikristuksen alaisuudessa. Sillä välin, oletko riittävästi informoitu että voit suojella rakkaimpiasi lääkäreitä vastaan joilla on natsiasenteet ja natsimaiset parantolat? Tri. Wolfensberger huomauttaa että ”Usein, ainoa tapa varmistaa tuollaisten vaivattujen henkilöiden turvallisuus sairaaloissa on sijoittaa heidän vuoteensa luokse 24-tuntinen vartio…” ["The New Genocide of Handicapped And Afflicted People", s. 63]

Jos tämä ei ole Amerikka jonka sinä luulet tuntevasi, sinun on aika avata mielesi näiden varoituksien paikkansapitävyyksille – ennen kuin joko sinä tai sinun läheisesi joudutte osallisiksi tähän liittovaltion sponsoroimaan, rahoittamaan ja ohjaamaan ”kuolemantehtailuun”!

perjantai 20. huhtikuuta 2012

Patricia King paljastettu!!! – New Agea ja noituutta

Tässä varoitus eräästä ääriprofeetallisen (Extreme Prophetic) liikkeen edustajasta, jonka julistusta kuulee Suomen TV7-kanavallakin. Kyse on hänen esilletuomasta noituudesta ja New Age -petoksesta, jota sotketaan kristinuskoon. Patricia King’in ajatukset sinisestä hohteesta, kätketystä viisaudesta ja ilmestyksestä liittyvät gnostilaisuuteen poiketen apostoli Paavalin opetuksista Raamatussa. Paavalille ”salattu viisaus” yhdistyy evankeliumiin ja on kristinuskon syvempää totuutta joka on tarkoitettu ”täydellisille”, enemmän kypsille kristillisessä kasvussa. Tämän aiheellisen artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-------------------------------

FEBRUARY 11TH, 2008
This entry posted by MORIELCAROL

Patricia King paljastettu!!!
Patricia King Exposed!!!

First Plumbline Apologetics

(TV-7:lla on hyviäkin Raamatun opettajia, kuten esim. Tapani Suonto, David Pawson, Derek Prince, Paavo Järvinen, mutta sitten siellä on ihan hirveitä, kuten esim. Bill Johnson ja viimeinen tähti, Patricia King. Suom. huom.)

Patricia King sanoo: “Opettaessani hiljattain Kirkkauden Koulussa (Glory School) Dudley'ssa Englannissa minulla oli hengellinen kohtaaminen koskien Herran sinistä hohdetta (Blue Flame of the Lord). Tässä kohtaamisessa voin tuntea liiteleväni kuin kotka katsellen kohti aurinkoa lentäessäni. Kotkalla (usein profeetallisuuden symboli luonnossa) on silmissään ylimääräinen kalvo, jota muilla linnuilla ei ole ja joka sallii niiden katsoa suoraan aurinkoon vahingoittamatta näköään. Kun tuijotin aurinkoon, voin tuntea, että minua vedettiin kohti sen keskustaa ja sitten minä näin sen – sinisen hohteen. Se oli niin kaunis, saatoin tuntea sen voiman ja palon . . . Kunpa tuijottaisimme... mmm... Jumalan tulista rakkautta. Valmistautukaamme vastaanottamaan ilmestys Jumalan syviin salaisuuksiin” (Patricia King). [1] Tämä näky ei kuitenkaan ole alun perin King'ille ja on täsmällinen kopio New Age'n opetuksesta. Kuuntele loitsua ylösnousseelle mestarille ”MINÄ OLEN.” ”Minä rukoilen sinistä hohdetta, joka edustaa minun Isäjumalani jumalallista voimaa.”

Tavallinen kultapölyn, jalokivien ja öljyn repertuaari on normaalia King'ille ja hänen verkostolleen. Joshua Mills, joka palvelee King'in kanssa, kertoo enkelien tarjoilemien elämänpuun kultaisten lehtien syömisestä ja pianosta, joka soi itsestään.

Extreme Prophetic [2] & noituuden sininen hohde.

Lainaus Patricia King'iltä:

Patricia King: “HERRAN SININEN HOHDE – JUMALALLINEN ILMESTYS, INTOHIMOINEN RAKKAUS JA TAIVAAN OLEMUS (THE BLUE FLAME OF THE LORD–DIVINE REVELATION, PASSIONATE LOVE, AND THE ESSENCE OF HEAVEN)”

‘Opettaessani Trevor ja Sharon Baker'in kanssa hiljattain Kirkkauden Koulussa Dudley'ssa Englannissa minulla oli hengellinen kohtaaminen koskien Herran sinistä hohdetta. Tässä kohtaamisessa voin tuntea liiteleväni kuin kotka katsellen ylös kohti aurinkoa lentäessäni. Silmäni olivat kiinnitetyt aurinkoon. Kotkalla (usein profeetallisuuden symboli luonnossa) on silmissään ylimääräinen kalvo, jota muilla linnuilla ei ole ja joka sallii niiden katsoa suoraan aurinkoon vahingoittamatta näköään.

Kun tuijotin aurinkoon, voin tuntea, että minua vedettiin kohti sen keskustaa ja sitten minä näin sen – sinisen hohteen. Se oli niin kaunis. Saatoin tuntea sen voiman, joka on peljättävä ja kunnioitettava ja tunsin myös sen palon (passion). Herra antoi minulle kolme ymmärtämisen ja soveltamisen kohtaa, jotka haluaisin jakaa kanssanne.' [3]

Aurinko vai Herra? Oletko sinä auringonpalvoja? Onko tämä sinun Jumalasi, Patricia?

Gnostilaista ja shamanistista roskaa. Sininen hohde on kokonaan New Age'n, okkultismin ja noituuden ajatus. [4] Aridiukselaisessa perinteessä (liittyy brittiläiseen tieteistelevisiosarjaan Doctor Who. Suom. huom.) se on alttarin keskipiste. Kulho asetetaan alttarin keskelle ja täytetään erikoisella nesteellä, joka palaa sinisellä liekillä. Sinisen liekin näkyminen edustaa rituaaliasetelmassa Jumaluuden läsnäoloa. Tulen käyttö pyhänä symbolina on yksi vanhimmista käytännöistä.

Erään New Age -verkkosivun mukaan he sanovat: ”Sininen hohde on voiman ja energian ytimessä. Ensimmäinen Säde on edustettu tarkoituksen, syyn, suunnan, keskittämisen ja yhteyden voimassa ja sen perussävel on tahto – Jumalallinen Tahto. Sinisen hohteen perusominaisuudet ilmenevät vallan, voiman, uskon ja suojeluksen energioiden kautta.” [5]

Viittauksessa pyhiin teksteihin, sähköisten tekstien arkisto koskien uskontoa, mytologiaa, legendoja ja kansanperinnettä sekä okkulttisia ja esoteerisia aiheita, siellä sanotaan: ”Kaikki värit unissa nähtyinä ovat hyvä enne, paitsi sininen, koska, kuten liekissä olemme todenneet, että se kuluttaa ja tuhoaa allaan olevan. Se on upas eli tappava puu, joka varjostaa maailman ja on tappava kaikelle allaan. Jos väitetään, että onhan korkeuksissa enkeliolentoja, jotka yhdessä ihmiskunnan kanssa ovat yhtälailla sinisen liekin alla eivätkä silti tuhoudu, niin vastaamme, että ne olemassaolevina olentoina ovat olemukseltaan taivaallisia ja siksi erilaisia kuin inhimilliset olemassaolot, jotka ovat siniselle liekille samaa, mitä kynttilä on valolle.” [6]

Seuraava on myös lainausta Patricia King'iltä: ”Sininen liekki on tulen kuumin ja tehokkain osa ja sininen väri on usein jumalallisen ilmestyksen, Jumalan rakkauden ja avoimen taivaan profeetallinen symboli.” [7]

Tämä on okkultismia läpikotaisin. Ongelma on, että Patricia King yrittää kristillistää okkulttisia ja valekäytäntöjä. Hän sanoo: ”Kun tuijotin aurinkoon saatoin tuntea itseäni vedettävän kohti sen keskustaa ja silloin näin sen – sinisen hohteen. Se oli niin kaunis. Saatoin tuntea sen voiman, joka on peljättävä ja kunnioitettava ja tunsin myös sen palon. Herra antoi minulle kolme ymmärtämisen ja soveltamisen kohtaa, jotka haluaisin jakaa kanssanne.”

Kun Patricia King tuijotti aurinkoon, niin tämä on sitä, mitä kutsumme aurinkotuijottamiseksi (engl. sungazing) ja sitä harjoitetaan yleisesti Intiassa. [8] Joidenkin sen kannattajien mukaan monet muinaiset kansat harjoittivat aurinkotuijottamista:

“Varhaiset egyptiläiset, atsteekit, mayat, intialainen joogakulttuuri, intiaaniheimot, tiibettiläinen joogakulttuuri ja jotkut QiGong'in perinteet (tunnetaan myös nimillä Qi Gung, Chi Kung), kuten BaKua (tunnetaan myös nimillä BaGe, BaQi) ja Tai Chi.”

Egyptiläisten ja muiden muinaisten kulttuurien tiedetään olleen auringonpalvojia ja on mahdollista, että jotkut harjoittivat myös aurinkotuijottamista.

Tämän kautta kyseenalaistaisin sen hengen, jossa Patricia King on pois päältä, tätä selitetään myös kundalini-joogassa, tämän kundalini-heräämisen prosessin: ”35-40 minuuttia aurinkotuijottamista (9-10 kuukauden ajan)…….. Tässä vaiheessa voit myös tuntea heräämisiä chakroissasi, kuten myös mahdollisen energian alkavan liikkua kundalinissasi. Joka päivä enemmän energiatukoksia sulaa, kun pääset lähemmäksi ja lähemmäksi korkeamman itsesi tuntemista.” [9] Patricia King ei selitä, kuinka kauan hän oli tuijottanut aurinkoon, mutta tätä harjoittavilla ihmisillä on epätavallisia kokemuksia, joiden Patricia King tässä tapauksessa on harhaisesti väittänyt olleen Jumalasta.

Patricia King lainaa Faisal Malick'ia: “Herran sininen hohde edustaa ilmestyksen ja viisauden puhtautta. Ilmestys paljastaa kätketyn viisauden oikealla ajalla. Salaisuudet eivät koskaan ole kätkössä Jumalalta, mutta Hän kätkee ne meiltä.”

Okei, mitä Raamatussa tarkoitetaan kätketyllä viisaudella???

Geoffrey Hodson, joka oli liberaali katolinen pappi [10] , teosofinen opettaja [11] , mystikko ja gnostilainen näkijä [12] , sanoo: ”Toivoni on, että sellainen usko voisi vahvistua sen syvenevän kätketyn viisauden kautta, joka sisältyy Raamattumme moniin ihaniin kirjoihin.”

Patricia King opettaa gnostilaisuutta ja sanoo: ”VIISAUS ON ILMESTYS SALATTUNA JA ILMESTYS ON KÄTKETTY VIISAUS PALJASTETTUNA. Kun tulee Kairos-aika, jolloin kätketty viisaus paljastetaan maailmassa, niin Isän syvyys yhdistyy meidän henkemme syvyyteen ja Pyhä Henki kyllästää meidät ilmestystiedolla, joka on kääritty Hänen sanansa siemeneen. Sen tuloksena vapautetaan kätketty viisaus, joka on edeltä määrätty meidän kirkkaudeksemme Kristuksessa.” [13]

Tämä on toinen tapa sanoa, että Raamatussa on kätkettyä tietoa. Gnostilainen yhteisö (Gnostic Society) opettaa: “Me puhumme viisautta täydellisten kesken; kuitenkaan emme tämän maailman viisautta, vaan me puhumme Jumalan viisautta salaisuudessa, jopa sitä kätkettyä viisautta, jonka Jumala määräsi ennen maailmaa meidän kirkkaudeksemme. Silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, eikä myöskään astuneet ihmisen sydämeen ne asiat, jotka Jumala valmisti niille, jotka rakastavat Häntä, mutta Jumala on paljastanut ne meille Henkensä kautta; sillä Henki tutkii kaikki asiat, Jumalan syvät asiat. Nyt me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että voisimme tietää ne asiat, jotka ovat vapaasti annetut meille Jumalasta. Luonnollinen ihminen ei vastaanota niitä asioita, jotka ovat vapaasti annetut meille Jumalasta. Luonnollinen ihminen ei vastaanota Jumalan Hengen asioita, sillä ne ovat hänelle hulluutta; eikä myöskään voi tuntea niitä, koska ne erotetaan hengellisesti, mutta se, joka on hengellinen, erottaa (discern) kaikki asiat; häntä itseään kuitenkaan ei kukaan erota.” [14]

Patricia King’in ymmärrys Raamatun teksteistä on perin kehno ja Patricia King todella puhuu vastoin Paavalin opetuksia. Kuten A. R. FAUSSET selittää Paavalin ensimmäisen Korinttolaiskirjeen aihetta: ”Paavali ei tarkoita ”salaisuudella” tai ”salatulla viisaudella” (1. Kor. 2:7, KJV) jotakin salaista evankeliumista erillistä perinnettä (kuten Rooman kirkon disciplina arcani ja oppi varauksesta engl. doctrine of reserve), vaan tiedon aarteiden paljastamista, kerran Jumalan neuvoissa kätkettyjen, mutta nyt kaikille ilmoitettujen, jotka viisaasti ymmärrettäisiin, kun kuulijan sisäinen elämä tuli täydellisesti muutetuksi Kristuksen kuvaksi. Vertaa esimerkkejä sellaisista ”salaisuuksista”, se on, syvemmistä kristinuskon totuuksista, joita ei saarnattu Paavalin tullessa Korinttoon ensimmäisen kerran, kun hän rajoittui perusasioihin (1. Kor. 2:2), mutta nyt puhuttiin ”täydellisille” (1. Kor. 15:51; Room. 11:25; Ef. 3:5, 6 ). Sanaa “täydellinen” ei käytetä ehdottomasta täydellisyydestä, vaan suhteessa ”vauvoihin”, eli vähemmän kypsiin kristillisessä kasvussa (vrt. Fil. 3:12, 15 , kohtaan 1. Joh. 2:12-14). “Jumala” ( 1. Kor. 2:7) on maailmaa vastaan, apostolit ”tämän maailman ruhtinaita [suuria ja oppineita miehiä] vastaan” (1. Kor. 2:8; vrt. 1.Kor. 1:20) [BENGEL].”
Viitteet:
1.    http://www.deceptioninthechurch.com/orrel30.html ‡
2.    http://www.elijahlist.com/words/display_word_pf.html?ID=4601 ‡
3.    http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2007/11 /20/patricia-king-extreme-prophetic-the-blue-flame-of-witchcraft/ ‡
4.    http://www.paganlibrary.com/reference/on_hereditary_italian_witchcraft.php ‡
5.    http://www.sunnyray.org/7rays.htm ‡
6.    http://www.sacred-texts.com/jud/zdm/zdm038.htm ‡
7.    http://www.elijahlist.com/words/display_word_pf.html?ID=4601 ‡
8.    http://en.wikipedia.org/wiki/Sungazing ‡
9.    http://www.sungazing.com/652.html ‡
10.    http://www.global.org/Pub/GH_Wisdom_in_the_Bible.asp ‡
11.    http://geoffreyhodson.iinet.net.au/ ‡
12.    http://www.global.org/Pub/GH_Wisdom_in_the_Bible.asp ‡
13.    http://www.elijahlist.com/words/display_word_pf.html?ID=4601 ‡
14.    http://www.gnosis.org/ecclesia/lect079.htm ‡

torstai 12. huhtikuuta 2012

Katsaus Hunger Games (Nälkäpeli) -teinihittielokuvaan moraalisten arvojen pohjalta

Tässä norjalais-amerikkalaisen aikainmerkkien seuraajan Berit Kjosin arvostelu tänä vuonna ilmestyneestä Hunger Games (Nälkäpeli) -tieteiselokuvasta, joka on villiinnyttänyt nuorisoa eritoten Amerikassa. Kjos havaitsee profeetallisuutta ja valheen lonkerot tässä mieltä-muokkaavassa elokuvassa joka sopii aikamme väkivaltaiseen ja mystiikkaa ihannoivaan kulttuuriin. Nämä yleisen turmeluksen synnyttämät teinihittielokuvat ovat esivalmistelua tulevaa antikristillistä diktatuuria varten. Artikkelin suomensi: Olli R.

-----------------------------------

Mikä pahuudessa on niin hyvää?

Katsaus viimeisimpään teinihittielokuvaan: The Hunger Games (Nälkäpeli)

by Berit Kjos 3-12-12

Jäljittelee Twilight- ja Harry Potter -teoksia kasvavalla mieltä-tylsyttävällä väkivallalla


Amazonin asiakkaan näkemyksiä:

”Vau! Minä tuskin pystyin panemaan tätä kirjaa pois sekunniksikaan sen jälkeen kun ensimmäiset sivut saivat minut täysin koukkuun…. Se on viihdyttävä, ja uskomattoman järkyttävä kerta kaikkiaan. … Juoni on brutaali. … Se on luultavasti yksi kauhistuttavimmista kirjoista joita minä olen lukenut hyvin pitkään aikaan!” - Michael A. Behr

”Se vei minulta jonkun aikaa päästä selville tästä kirjasta koska minä en koskaan nähnyt sitä poissa minun tyttärieni käsistä. He ahmivat sitä!” - Jay R. Chase

”… sen lukeminen antoi minulle kamalan tuttavallisen tunteen. On olemassa tietty kirjakanta joka voi hypnotisoida sinut uskomaan että sinä olet toisessa ajassa ja paikassa…” - E.R. Bird

”He … vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa.” (Jeremia 7:24)Miljöö tälle trendikkäälle teinisadulle on ahdistava valtio nimeltä Panem joka miehittää sitä mikä kerran oli Amerikka. Sen hyvin suojatusta Capitol-pääkaupungista käsin, se kontrolloi 12 alueellista vyöhykettä käyttämällä pitkälle edistynyttä valvontaa ja viestintäteknologiaa.

Pääroolihenkilö 16-vuotias Katniss, asuu äitinsä ja 12-vuotiaan siskonsa, Prim’in, kanssa vyöhykkeellä 12, köyhin osa maassa. Siitä lähtien kun hänen isänsä kuoli hiilikaivosonnettomuudessa, Katniss on ollut perheen ainoa elättäjä. Päivästä toiseen, hän ja hänen ystävänsä Gale metsästävät jäniksiä ja keräävät yrttejä ja marjoja kielletyllä valtion maa-alueella.

Kuten George Orwell ja meidän globalistijohtajat hyvin tietävät, yhteiset viholliset ja juhlat herättävät solidaarisuutta. Panem’in johtajat näyttävät olevan samaa mieltä. Heidän katalysaattorinsa ykseydelle on vuosittainen ”Nälkäpeli”, joka omaa pahaenteistä yhdennäköisyyttä kuolemaa aiheuttaviin mutta suosittuihin taisteluihin muinaisella Rooman stadionilla (Coliseum).

Kunkin 12 vyöhykkeestä täytyy tarjota vuosittain myötävaikutus Capitol’ille kahden valitun ”tribuutin” muodossa: poika ja tyttö (iältään 12-18-vuotiaita). Hallinnon normisääntöjen mukaan, nuo 24 tribuuttia tappavat toisensa kunnes vain yksi jää jäljelle. Ja samalla kun teinit tappelevat elämästään, jokaisen kotitalouden silmät halki maan ovat liimautuneina televisioituihin taistelukenttiin. Se on laki.

Tavalla tai toisella Capitol kykenee filmaamaan jokaisen dramaattisen kohtauksen. Takaa-ajetun ahdistavan pelon, vahvojen julmat vehkeilyt, epätoivoiset piiloutumispaikat, kauhistuttavat loukkaantumiset, jäätävän yöajan lämpötilan, tuotetun sateen… kaikki on näkyvissä olevaa perheille läpi maan. Heidän kyyneleensä tai hurrauksensa riippuisivat heidän omien kahden tribuuttinsa kohtalosta – ja peliä edeltävän suosikkikilpailijoiden mainoskampanjan onnistumisesta.

Tribuutit valitaan arpapelin kautta. Vyöhykkeessä 12, arpa lankeaa suloiselle pienelle Prim’ille, joka kiljaisee kauhusta. Näin isosisko Katniss kiirehtii esiin ottamaan hänen paikkansa.

Ehkäpä käsikirjoittajaa inspiroi vanha kreikkalainen myytti Theseuksesta, merenjumala Poseidonin pojasta. Sinä saatat muistaa tarinan. Hirviömäinen Minotauros asuu labyrintissa kuningas Minoksen upean palatsin alapuolella. Puoliksi ihmisenä ja puoliksi härkänä, se elää vain ihmislihalla. Aika ajoin, seitsemän nuorta neitoa (neitsyttä) ja seitsemän nuorta miestä uhrattiin uhkaavalle pedolle.

Tässä myytissä, mahtava Theseus saapuu juuri ajoissa ihmisuhraukseen. Hän tarjoutuu ottamaan yhden nuoren uhrin paikan. Haluamatta Theseuksen kuolevan, kuningas Minoksen tytär antaa hänelle maagisen lankakerän joka opastaisi hänet läpi labyrintin sokkeloiden. Hän löytää pedon pääkallojen ja luiden ympäröimänä ja surmaa sen.

Verratkaamme tuota myyttiä vaatimattoman mutta uskollisen Daavidin rohkeuteen, lammaspoikaan josta tuli kuningas. Kun jättimäinen Goljat uhkasi kansakuntaa ja haastoi Saulin sotilaat taistelemaan häntä vastaan, he tutisivat saappaissaan. Ei mikään myytti eikä Jumalan Totuus voisi herättää heitä yrittämään. Joten nuori poika tarjoutui vapaaehtoiseksi – ja voitti! Miksi?

Ei siksi että hän oli voimakas tai älykäs, vaan koska – heikkoudessaan – hän luotti Hänen suvereeniin Herraansa. Hän tiesi että ”Jumalalle on kaikki mahdollista.” (Mark. 10:27)

Käsketty tappamaan

Tribuutit tuodaan Capitol’ille viikoksi harjoittelemaan, valmistautumaan ja julkisuutta varten. Kaikesta huolimatta, pelin onnistuminen vaatii sankareita ja sankarittaria. Tarvittavan läheisen tuttavuuden rakentaminen käsittää taistelua edeltävän mainoskampanjan (promootion) kullekin tiimille. Kimaltelevissa asusteissa ja kylpien keinotekoisissa liekeissä, Katniss ja hänen partnerinsa – esitetty rakastavaisina – saavat ylistyksen halki kansakunnan.

Heidän seuraava pysähdyksensä (viimeinen useimmille) on tämän vuoden valittu erämaa. Toisin kuin myötätuntoinen Peeta, Katniss on keskittynyt henkilökohtaiseen hengissä pysymiseen. Hän ei luota kehenkään! Loppujen lopuksi, ei kukaan ole turvassa ennen kuin kaikki muut on tapettu. Tuo sääntö muuttuisi ennen pelin loppua, mutta ei vielä. Ei, ennen kuin lähes kaikki ovat kuolleita.

Piileskeltyään metsässä, epätoivoisesti etsien vettä, paeten tappavia ötököitä, selviten hirvittävistä vammoista, ja tapettuaan ihmisvastustajansa, Katniss on takaisin alkupisteessä kahden muun henkiinjääneen kanssa: Peetan ja heidän juonikkaan arkkivihollisen, Cato’n. Loukkaantuneina ja epätoivoisina, kaikki kolme kohtaavat uuden, odottamattoman uhan: 21 murhanhimoista suden kaltaista ”mutantti”-petoa – osaksi eläin ja osaksi ihminen. Kuten Katniss huomauttelee,
”Cato makaa kyljellään sarven aivan kärjessä, kaksikymmentä jalkaa (1 jalka = n. 30 cm) maaperän yläpuolella, haukkoen saadakseen henkeä…. Nyt on minun tilaisuuteni lopettaa hänet. Minä pysähdyn puoliväliin sarvea ylhäällä ja lataan uuden nuolen, mutta juuri kun minä olen päästämäisilläni sen lentoon, minä kuulen Peetan huutavan. …rakkimutantit (mutts) ovat aivan hänen kannoillaan. ’Kiipeä!’ minä karjun….”

”Rakkimutantit ovat alkamassa kokoontua. Kun ne liittyvät yhteen, ne kohottautuvat jälleen seisoakseen helposti takajaloillaan suoden niille kammottavasti ihmisominaisuuden. Jokaisella on paksu turkki, jollakin turkki joka… vaihtelee sysimustasta siihen jota minä voin kuvailla vain vaaleaksi. On jotakin muutakin koskien niitä, jotakin, joka saa hiukset nousemaan ylös niskani takaa…”

”Sitten yksi niistä… vaalean turkin silkinpehmeine laineineen alkaa lähteä juoksemaan ja loikkaa sarven päälle. Sen takajalkojen täytyy olla uskomattoman voimakkaita koska se päätyy vaivaiset kymmenen jalkaa meidän alapuolelle, sen vaaleanpunaiset huulet vetäytyvät murinassa. Hetken ajan se roikkuu siinä, ja tuona hetkenä minä käsitän mikä muu teki minut levottomaksi koskien rakkimutantteja. Se on, vihreät silmät jotka tuijottivat minua vihaisesti toisin kuin minkään koiran tai suden, minkään koiraeläimen, jonka olen koskaan nähnyt. Ne ovat selvästi ihmisiä. … Vaaleat hiukset, vihreät silmät, lukumäärä … se on Glimmer [yksi kuolleista tribuuteista]. Minä ammun sen kurkkuun. Sen ruumis nykii ja mätkähtää maaperälle…[Hänen toinen kuolemansa?]

”…Minä tarkastelen laumaa, katselemalla tarkkaan eri kokoja ja värejä. Pieni yksilö punaisella turkilla ja meripihkanvärisillä silmillä… Foxfacel! Ja siinä, tuhkanharmaat hiukset ja pähkinänruskeat silmät pojasta vyöhykkeeltä 9 joka kuoli kun me kamppailimme repusta! Ja kaikista pahin, pienin rakkimutantti, tummankiiltävällä turkilla, valtavine ruskeine silmineen…. Hampaat vihaan paljastuneina. Rue! [Hän oli suloinen, 12-vuotias tyttö ennen kuin hänet tapettiin]…”

”Onko ne ohjelmoitu vihaamaan meidän kasvoja erityisesti koska me olemme jääneet henkiin ja heidät murhattiin hyvin tunteettomasti? Ja ovat niitä jotka me käytännössä surmasimme… uskovatko he kostavansa omat kuolemansa?
Ei mitään vastauksia annettu. Mutta myytin, mielikuvituksen ja okkultismin maailmoilla on niiden omat keinonsa tehdä salaperäiset manifestaatiot ja reinkarnaatiot tuntumaan uskottavilta. Monia keinoja löydetään myyteistä ja käytännöistä jotka ovat shamanismin, hinduismin, taikuuden, noituuden ja Amerikan alkuperäiskansojen perinteiden takana. Ne ovat kaikki törmäyskurssilla Kristinuskon kanssa. Pohdi näitä varoituksia:

”Älköön keskuudessasi olko ketään, joka… harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja-tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle…” (5. Moos. 18:10-12)

”Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.” (Ef. 5:11)

Meidän ei pitäisi olla yllättyneitä sellaisista jyrkistä ristiriidoista Amerikan perususkomuksiin ja -arvoihin. Kuitenkin, The Hunger Games (Nälkäpeli) sopii synkkään maailmaan joka ilmeisesti korvasi meidän oman kasvavassa määrin turmeltuneen maan. Tämän päivän ihastuksen digitaalisiin petoksiin ja mieltä-muokkaavan stimuloinnin (stimuli) myötä, meidän entinen vapaa ja moraalinen kansakunta saattaa hyvinkin kuihtua pois, tulla diktatuurin nielaisemaksi joka voisi sulkea sisäänsä koko maailman.

Parempi tie

Sinä luit kommentit artikkelin alussa. Miksi lukijat olivat niin lumoissaan? Minkälaisia arvoja he pitivät niin valloittavina? Miksi he ”fiilistelevät” futuristisesta kulttuurista joka kääntää massamurhan viihdyttäväksi peliksi? Salli minun arvata:

• Valloittavat tappamistantereet?
• Vahva, itsevarma sankaritar?
• Sensuellit, hohtavat, hehkuvat puvut avajaisseremoniassa?
• Pakollinen romanssi joka kiihotti Panem’in maanlaajuista yleisöä?
• Jälleensyntyneet tribuutit joiden kuolleet ruumiit elpyvät ja palaavat murisevina susien kaltaisina saalistajina?

Kaikki nämä teemat ja fantasiat sopivat aikaamme. Ne herättävät uteliaisuutta jota ei voida helposti sammuttaa. Ne levittävät turmeltuneita arvoja jotka ohjaavat tulevaisuuden käyttäytymistä ja mieltymyksiä. Ne vaimentavat lasten halua Jumalan totuuteen ja suuntiin.

Nykykoulujen ja viihteen avulla, heidän mielensä on jo sopeutettu kulttuuriin joka koostuu myytistä, väkivallasta, aistillisista elämyksistä ja feministisestä ylemmyydestä. Raamatun totuus on yhteensopimaton mieltä-muokkaavien viestien kanssa jotka pommittavat heitä Internetin, tietokonepelien, ikätovereiden (peers) ja kirjojen kautta. Joukon seuraamisesta tulee luonnollista; Jumalan seuraaminen ei sitä ole.

Mutta, meidän lapsia varten tänä päivänä, ainoa turvapaikka on Jumalan seurassa – kätkettynä Hänessä, kulkien Hänen kanssaan, ja pukemalla päälle Hänen sota-asunsa. Meidän täytyy rukoilla heidän puolesta – pyytäen Jumalaa suojaamaan heitä Hänen rakkaudessaan ja täyttämään heidät Hänen Hengellään, niin että he myöskin voivat tuntea Hänet ja rakastaa Hänen Sanaansa.

”Meidän Jumalamme… Sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme, emmekä itse tiedä mitä tehdä, vaan sinuun meidän silmämme katsovat.” (2. Aikakirja 20:12)

” Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet..”
” Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.” (Efesolaiskirje 6:10-13)

”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.” (Room. 8:37)

"Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. " (King James Version, Romans 8:37)


Kommentteja: Mona McNee’ltä Englannista: Televisiovastaanotinta käytetään nykyään lapsenvahtina. Lapsille on tuntikaupalla ohjelmaa BBC:ltä ja CBBC:ltä, lähes kaikki animaatiota (animation), ei todellista elämää. Meillä oli asiat paljon paremmin leikkimällä kadulla toisten lasten kanssa, tai sisällä vanhempien seurassa! Aika jonka BBC jättää otetaan haltuun valtion taholta, yhä nuorempia lapsia pidetään ”päiväkodissa” koulualueella. Minä katson tornitaloja ja ”kehitysasuma-alueita” ja tunnen että ihmisiä kohdellaan jokseenkin kuin paristolla toimivia kanoja!

Joan’ilta: Juuri lukaisin katselmuksen, mutta se muistuttaa minua siitä että kaksi viimeistä kertaa kun me olemme olleet Barnes and Noble -kirjakaupassa ja yritimme löytää hyviä kirjoja, niin se oli turhaa. Me olimme hämmästyneitä ja meitä kuvotti nähdä hylly toisensa jälkeen ja keskikäytäväpöydällä yhtä lailla teini-ikäisille tarkoitettua fiktiota. KAIKKI siitä oli sairasta ja väkivaltaista. Kirjojen kannet yksinään olivat jo tarpeeksi nostamaan ihon kananlihalle ja samalla aiheuttamaan vatsanvääntelyä.

Mitä ihmettä vanhemmat ajattelevat antaessaan lastensa rypeä tässä kamassa?Article Provided by Berit Kjos

If you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, but have been very lukewarm in your spiritual walk with Him, you need to immediately ask Him for forgiveness and for renewal. He will instantly forgive you, and fill your heart with the joy of the Holy Spirit. Then, you need to begin a daily walk of prayer and personal Bible Study.

If you have never accepted Jesus Christ as Savior, but have come to realize His reality and the approaching End of the Age, and want to accept His FREE Gift of Eternal Life, you can also do so now, in the privacy of your home. Once you accept Him as

Savior, you are spiritually Born Again, and are as assured of Heaven as if you were already there. Then, you can rest assured that the Kingdom of Antichrist will not touch you spiritually.

If you would like to become Born Again, turn to our Salvation Page now.

Finally, we would love to hear from you.

You can contact us by mail or email.

God bless you.

maanantai 9. huhtikuuta 2012

Pentagonilla ei todisteita Osama bin Ladenin kuolemasta – Romney/Santorum -ehdokaspari todennäköinen valinta republikaanien puoluekokouksessa elokuussa – Oaklandin asemies Illuminatin uhri? – Vakoilevat TV:t ovat nyt todellisuutta kun USA:n liittovaltio tunkeutuu kotiisi

Tässä viime viikon Cutting Edgen viikkokirje, joka sisältää paljastavaa tietoa. Aluksi David Bay kertoo tuoreen uutisen jonka mukaan Yhdysvaltojen puolustusministeriön omistama Pentagon ei saanut mitään konkreettista todistetta tai viestiä Osama bin Ladenin surmaamisesta toukokuussa 2011. Lisäksi nyt jälkikäteen todisteita on mahdoton saada esiin, sopivasti Obaman uudelleenvalinnan kannalta. Kaiken huipuksi Osaman surmaamisesta on valmisteilla Hollywood-elokuva julkaistavaksi juuri ennen presidentinvaaleja. Toiseksi David luo katsauksen republikaanien esivaalikilpaan joka käy nyt kuumimmillaan Yhdysvalloissa. Romney näyttää todennäköiseltä voittajalta suotuisien osavaltioiden ollessa seuraavana äänestysvuorossa häntä varten. Romney valinnee Rick Santorumin varapresidenttiehdokkaakseen koska tarvitsee evankelikaalien äänet Obamaa vastaan käytävässä taistelussa myöhemmin. Kolmanneksi arvioidaan Oaklandin kristillisen collegen ampumistapausta jossa kuoli 7 ihmistä. Illuminatin mielenmuokkausohjelma saattaa olla ampumisen takana. Lopuksi paljastus että Yhdysvalloilla on ollut olemassa salakuuntelulaki jo vuodesta 1994 lähtien kodin viestintälaitteita varten, jotta Liittovaltio voi halutessaan suorittaa valvontaa sinun omassa kodissasi. Elektroniikkayhtiöt on pakotettu mukautumaan tähän lakiin. Viikkokirjeen suomensi: Olli R.

------------------------------------

Cutting Edgen viikkokirje 3.4.2012

-------- This Week’s Hot News --------

-------- Tämän viikon kuumat uutiset --------


 

I. The Pentagon myöntää, ettei sillä ole mitään tallennetta Osama bin Ladenin kuolemasta!

Ei mitään kirjallista ilmoitusta, ei sähköpostiviestiä ja ei mitään valokuvia = Todiste ISOSTA valheesta!

UUTISKATSAUS: Pentagonilla ei ole mitään tallenteita Osama bin Ladenin kuolemasta, Fellowship of the Minds, by Dr. Eowyn, 28. maaliskuuta 2012

”Obama mainostaa USA:n merijalkaväen SEAL-erikoisjoukkojen (Navy SEALS’) rynnäkköä ja Osama bin Ladenin surmaamista hänen piilopaikkalinnoituksessaan Abbotabad’issa, Pakistanissa, erääksi, ellei jopa suurimmaksi hänen hallintonsa saavutuksista. Sanotaan että, hallinto jopa paljasti rynnäkön yksityiskohtia Hollywoodille tulevaa elokuvaa, Zero Dark Thirty, varten, jonka ohjaaja on Kathryn Bigelow.”

”Elokuva ajoitetaan julkaistavaksi – YLLÄTYS! – lokakuun 12. päivänä 2012, kuukauden sisälle presidentinvaaleista.”

Joten, tämä elokuva saattaisi olla presidentti Obaman ”Lokakuun Yllätys”? Muista, Lokakuun Yllätys (October Surprise) on tapahtuma joka orkestroidaan poliittisen viranhaltijan (istuva presidentti) toimesta nimenomaisen pyrkimyksen kanssa taivuttamaan ihmiset äänestämään häntä, ei hänen vastustajaa. Koska presidentinvaalit pidetään marraskuun 1. päivänä, niin mikä tahansa dramaattinen tapahtuma lokakuussa rajoittaa koruttomasti vastustajan kykyä järjestää vastahyökkäys. Joskus, Lokakuun Yllätys osoitetaan myöhemmin vilpilliseksi, mutta se ei ole koskaan kääntänyt vaalien tulosta.

Nyt, menkäämme tähän mielenkiintoiseen ja paljastavaan uutiseen Pentagonista.

”… the CIA puolusti sen yhteistyötä Zero Dark Thirty -elokuvan tuottajan kanssa. CIA:n tiedottaja Preston Golson sanoi että sellainen yhteistyö filmintekijöiden kanssa on ennakkotapaus ja on osa CIA:n ”julkista kurkottautumista (outreach)”. Huolimatta CIA:n peräänantamattomuudesta, kongressiedustaja Peter King (R-Long Island), Edustajainhuoneen kotimaan turvallisuudesta vastaavan komitean puheenjohtaja (chairman of the House Homeland Security Committee), on vaatinut että Pentagonin ja CIA:n ylitarkastajat tutkivat rikkoivatko virastot menettelytapoja tässä tapauksessa, erityisesti näkivätkö filmintekijät salaiseksi luokiteltua materiaalia tai saivatko pääsyn henkilöstön luokse joka työskentelee peitteen alla.”

Nyt, tässä on Pentagonin vastaus kongressiedustaja Peter King’ille:

”… the Pentagon sanoo, ettei sillä ole mitään tallenteita – ei yhtäkään valokuvaa, ei yhtäkään videota, ei edes email-viestiä – bin Ladenin kuolemasta.”

Vau! Pentagonia ei virallisesti informoitu Obaman Valkoisen Talon toimesta että Osama bin Ladenin surmasi merijalkaväen Seal-erikoistiimi #6 toukokuun 2. päivänä 2011?

Presidentti Obaman olisi parempi panna levy soimaan kunnolla juuri nyt! Ehkäpä hän voisi:

* Kaivaa Osaman ruumiin esille osoittaakseen että se oli hän joka kuoli.

Odota hetkinen! Osaman ruumis pudotettiin mereen ”sopusoinnussa islamilaisen tradition kanssa”. Ei voida hankkia nähtäväksi ruumista joka syötettiin kaloille melkein vuosi sitten.

* Kääntyä merijalkaväen Seal-erikoistiimin #6 puoleen hankkiakseen silminnäkijäkertomuksia heidän ammattimaisesta, kuolettavasta iskusta bin Ladenia vastaan.

Odota hetkinen! Kaikki 22 jäsentä merijalkaväen Seal-erikoistiimistä #6 kuolivat helikopterin maahansyöksyssä Afganistanissa elokuun 6. päivänä 2011. Ei voida ottaa esiin kuolleita Seal-miehiä antamaan heidän todistajanlausuntoaan Pentagonille.

Cutting Edge laski leikkiä koko episodilla viime toukokuussa kun se oli esillä uutispalvelujen kerronnassa. Me olimme pitkään uskoneet että Osama bin Laden oli ollut kuolleena useiden vuosien ajan, ja näimme reikiä tässä nykytarinassa kun se julkistettiin ilmoille. Muistatko meidän aikaisemmat jutut siitä että bin Laden oli kuollut vuosia sitten?

UUTISKATSAUS: ”Vahvistaen Cutting Edgen opetuksen lokakuusta 2001 lähtien, entinen CIA-agentti on vahvistanut että Osama bin Laden on ollut kuolleena jo vuosia!”, Cutting Edge Newsletter, 8. lokakuuta 2008, 5. osio.

”Tärkeä uutisaihe joka näkyi tutkassa suurimman osan viime viikosta, oli väite entiseltä CIA-agentilta, täysin muuttuneelta rötösten paljastajalta Robert Baer’ilta, että Osama Bin Laden on ollut kuolleena pitkään. Suunnattomasti kunnioitettu tiedustelupalvelun ja ulkomaanpolitiikan asiantuntija kertoi Terry Gross’ille, National Public Radio show’n Fresh Air isännälle, ’Tietysti hän on kuollut’…”

”On olemassa runsasta todistusaineistoa esittää Bin Laden kauan kuolleena olleeksi. Ranskalaisen sanomalehden Le Figaro’n mukaan, Bin Laden oli munuaisdialyysikoneessa sen jälkeen kun hänet oli joku kuljettanut hänen tukikohdastaan Kanawha’sta, Afganistanista vuonna 2000, ja kun CIA henkilökohtaisesti oli vieraillut hänen luonaan Dubai’n sairaalassa. Toiset selonteot vihjaavat että hän kärsi myös Hepatiitti C -viruksesta tuona aikana ja hänellä oli vain kaksi vuotta elinaikaa jäljellä.”

Todellakin, meidän päivittäisissä uutisissa lokakuun lopussa 2001, me aloimme vastaanottaa sanomia että bin Laden oli kuollut! Myöhemmin lokakuussa 2008, entinen Bushin CIA-virkailija totesi että bin Laden oli mitä varmimmin kuollut ja että hän oli kuollut aikoja sitten.

Jälleen kerran, Amerikan liittohallitus saadaan kiinni itse teosta valehdellessaan sen kansalaisille. Ei kukaan voi uskoa meidän hallintoamme! Mutta, valtava enemmistö kansalaisista on aina asettanut liian paljon luottamusta meidän hallinnon viranomaisiin, sekä poliitikkoihin että sotilasjohtajiin.

Kuuntele Uuden Maailman Järjestyksen mestarisuunnitelmaa kun se puhuu siitä kuinka tärkeää valehteleminen on koko hankkeelle.

”… sanan ei pitäisi olla yhtäpitävä diplomaatin tekojen kanssa.” [Protokolla #7]

Valehtelua ei ainoastaan sallita, sitä vaaditaan! Kuinka me voimme koskaan uskoa mitään joltakin johtajalta joka on sekaantunut tulevaan Uuteen maailmanjärjestykseen? [Niinpä, ajatelkaa vaikka NWO-mies Sauli Niinistöä. Suom. huom.]

”Mikä onni johtajille, etteivät ihmiset ajattele?” (Adolf Hitler, Bavarian Illuminati)

Tuleeko tämä Hollywood-temppu antamaan presidentti Obamalle suosionlisäyksen joka hänen täytyy saada voittaakseen uudelleenvalinnan?


Trailer

II. Rick Santorum saattaa kohdata karsiutumisen seuraavissa kolmessa esivaalissa!

Näiden kolmen esivaalin jälkeen, Mitt Romney kohtaa vapaamielisempiä osavaltioita itärannikolla, missä hänen odotetaan käärivän kokoon tarjolla olevat valitsijamiehet.

UUTISKATSAUS: Rick Santorum kohtaa kolminkertaisen häviön Wisconsinissa, Marylandissa, ja Washington D.C:ssä, The Daily Beast News, 2. huhtikuuta 2012

”Rick Santorum saattaa olla suuntaamassa kolminkertaista tappiota kohti tiistaina, sellaista, joka ankarasti haavoittaisi hänen mahdollisuuksiaan voittaa republikaanipuolueen presidenttiehdokkuus … Mielipidekyselyt näyttävät Romney’n johtavan 40 prosenttia vastaan 33 prosenttia Wisconsinissa, ja tässä on avaintilasto: Santorum on hävinnyt jokaisen osavaltion joiden ovensuukyselyssä (exit polling) evankelikaalisten äänestäjien prosenttiosuus on vähemmän kuin 50. Ja Wisconsinissa, sanoo NBC, evankelikaalit muodostavat 41 prosenttia republikaanisesta äänestäjäkunnasta.”

Tämä viimeisin tilastotieto osoittaa miten tärkeä evankelikaalin ääni on tälle esivaalikamppailulle. Kun Mitt Romney pyrki presidentiksi vuonna 2008, hänen organisaationsa käsitti että he kohtasivat leppymättömän esteen evankelikaalien äänestystavassa; sillä ei ole väliä miten sinä viipaloit tämän leipälimpun, evankelikaalit EIVÄT ole suopeita äänestämään mormonia ja he muodostavat suunnattoman prosenttiosuuden republikaanisista äänistä.

Nyt katsokaamme esivaalien aikataulua tämän tiistain jälkeen, näyttääksemme kuinka suotuisa se on Romney’lle.

UUTISKATSAUS: Taistelu jäljellä olevista valitsijamiehistä: 146 päivää ennen republikaanipuolueen (GOP) puoluekokousta, CNN, 3.4.2012

”GOP-delegaattien arvioitu määrä (lukien 3. huhtikuuta 2012)
- Mitt Romney: 571
- Rick Santorum: 264
- Newt Gingrich: 137
- Ron Paul: 71
Tarvitaan lyömään lukkoon GOP-ehdokkuus: 1,144”

”Huhtikuu 3. päivä 2012
- Wisconsinin esivaali: 42 delegaattia panoksena (Romney hieman johdossa)
- Marylandin esivaali: 37 delegaattia panoksena (Romney johtaa 15%:lla)
- Washington D.C:n esivaali: 19 delegaattia panoksena (Santorum ei täyttänyt vaatimuksia ollakseen äänestyskohteena; sen vuoksi, Romney saa 19 kamppailematonta delegaattia)”

”Huhtikuu 24. päivä 2012
- Connecticutin esivaali: 28 delegaattia panoksena
- Delawaren esivaali: 17 delegaattia
- New Yorkin esivaali: 95 delegaattia panoksena
- Pennsylvanian esivaali: 72 delegaattia panoksena
- Rhode Islandin esivaali: 19 delegaattia panoksena”

Kaikki nämä osavaltiot ovat enemmän liberaaleja ja voisivat mennä Romney’lle. Santorumin pitää voittaa hänen kotiosavaltiossaan Pennsylvaniassa tai hänet tullaan saattamaan läpikotaisin huonoon huutoon.

Yhä useammat poliittiset asiantuntijat ovat nyt leimaamassa Romney’ta väistämättömäksi presidenttiehdokkaaksi. Hän luultavasti onkin, vaikka hänellä on vain puolet delegaateista joita hän tarvitsee, koska hän on niin paljon edellä Santorumia.

Minä uskon sen olevan hyvin todennäköistä että republikaanien ehdokaspari tälle vaalille voisi olla Romney/Santorum. Tämän ehdokasasettelun myötä, Romney olisi houkuttelevampi johtuen hänen todistetusta ansioluettelosta yksityisen liiketoiminnan johtamisessa ja Massachusetts’in osavaltion suunnan kääntämisessä ollessaan kuvernööri. Santorum vetoaisi katolisiin, evankelikaalisiin kristittyihin, ja ylipäätään konservatiiveihin.

Me emme ennusta tämäntyyppistä ehdokasasettelua, mutta se tuntuu nyt hyvin todennäköiseltä, erikoisesti siksi, koska Santorum antoi lausunnon viime viikolla haastattelun aikana että hän soveltuisi varapresidenttiehdokkaaksi Romney’n kanssa.

Minä en olisi yllättynyt saadessani tietää että Romney’n tiimi laski vuonna 2008, etteivät he voisi voittaa vuonna 2012, ellei heillä olisi kandidaattia varapresidentiksi joka vetoaisi evankeliseen äänestäjään.

Jos republikaanit nimittävät Romney/Santorumin vaaleihin, sitten meillä arvostelukykyisillä kristityillä tulee olemaan kädet täynnä töitä yrittäessämme selittää miksi aito kristitty ei voi äänestää mormonia. Me loimme Bill Schnoebelen’in DVD’n, ”Mormonismin tuomion temppeli: vuoden 2012 vaalihälytys” valistaaksemme ihmisiä raamatullisesta käskystä, ettemme saa olla missään tekemisissä kenenkään kanssa joka harjoittaa väärää pakanauskontoa.

Kun ihmiset kysyvät, ”Ketä meidän pitäisi äänestää?” – Vastaus on helppo: älä äänestä ketään presidentiksi. Vuodesta 1988 saakka, minä olen äänestänyt osavaltio- ja paikallisvaaleissa, jättäessäni samalla vastenmielisen ehdokaslistan presidenttiä varten tyhjäksi. Ei kukaan näistä Illuminatin presidenteistä ja/tai kandidaateista ole saanut minun ääntäni lähtien vuodesta 1988, jolloin minä ymmärsin totuuden: koko prosessi lavastetaan antamaan Globaalille Eliitille miehet joita he haluavat.


III. Hullu asemies murhaa ainakin 7 ihmistä pienessä kristillisessä oppilaitoksessa!

Hänen toimintamenetelmänsä näyttää seuraavan muita Mind Control (mielenhallinta) -murhaajia, paitsi että hän ei tehnyt itsemurhaa.

UUTISKATSAUS: Asemies avaa tulen pienessä kristillisessä collegessa Oaklandissa; 7 ihmistä kuoli, Los Angeles Times, 2. huhtikuuta 2012

”OAKLAND – Entinen oppilas pienessä kristillisessä opistossa avasi tulen keskellä luokkahuonetta, jättäen seitsemän ihmistä kuolleeksi yhdessä Kalifornian pahimmista massasurmista. Viranomaiset ja todistajat kuvailivat epäiltyä, tunnistettu 43-vuotiaaksi One L. Goh’iksi, kylmänviileäksi, joka suihkutti luoteja ympäri Oikos -yliopiston luokkahuonetta maanantaiaamuna, ilmeisesti ilman erottelua.”

Nähtävästi, Oikos -yliopisto on pieni korealainen kristillinen college, joka valmentaa sen oppilaita saavuttamaan versovan korealaisväestönosan evankeliumilla. Lopultakin, Illuminati on valinnut iskeä kristilliseen laitokseen. Kuten tämä Illuminatin korttipelin roolileikki-kortti valaisee, julkinen massamurhaaja on yksi Illuminatin työkaluista jota käytetään meidän nykyisen sivilisaatiomme heikentämiseksi ja kukistamiseksi.

”Paul Singh, jonka sisko oli yksi haavoittuneista, kertoi Reuters’ille että ampuja määräsi oppilaita: ’Menkää riviin ja minä aion tappaa teidät kaikki’.”

Tämä taktiikka on samankaltaista verrattuna Virginia Tech’in ampujaan – myöskin itämaalainen – joka käski uhrejaan asettumaan riviin luokkahuoneen seinää vasten.

”Riehuminen levittäytyi suoraan televisiossa Bay Area’lla, johon sisältyi SWAT-poliisien ilmalaukauksia jotka liikkuivat kampuksen poikki teollisuusalueella lähellä Oaklandin kansainvälistä lentokenttää. Video näytti poliisien kantavan haavoittuneita ihmisiä ulos ja armoton näkymä ruumiita peitettiin huovalla.”

Toisin kuin useimmat muut massa-ampujat, Goh ei tehnyt itsemurhaa ennen pidättämistään.

”Goh pidätettiin kaksi tuntia ampumisen jälkeen Safeway -supermarketin edessä Alamedan kauppakeskuksessa muutaman mailin päässä yliopistosta. Jordan sanoi että Goh’in väitetään ottaneen väkisin auton päästäkseen kauppakeskukseen. Todistajat kertoivat KGO-TV:lle Goh’in sanoneen supermarketin turvallisuusmiehelle että hän oli ampunut useita ihmisiä ja hän halusi puhua poliisille.”

Taas kerran, me pestaamme sinun apusi selvittämään oliko tämä ampuja mielenterveyspotilas jonakin aikana ja oliko hän mieltä muokkaavien lääkkeiden kuten Ritalin’in tai Prozac’in tai minkä tahansa muun lääkkeen tästä lääkeperheestä vaikutuksen alaisuudessa.


DVD

IV. Sinun olisi parempi olla varovainen siinä mitä sinä teet ja sanot sinun TV:si näkö- ja kuulomatkan etäisyydellä, sillä Isoveli on nyt runnonut itsensä sinun kotisi yksityisyyteen.

Suunniteltu Absoluuttinen Diktatuuri tulee yhä lähemmäksi!

UUTISKATSAUS: Vakoilevat TV:t? Samsung vastaa kritiikkiin, MSNBC, Technology News, 1. huhtikuuta 2012

”HD Guru julkaisi hiljattain artikkelin otsikolla ”Tarkkaileeko sinun TV:si sinua?” Sen yhteydessä, me keskustelimme että uusia ominaisuuksia Samsungin vuoden 2012 huippumalleissa – käsittäen sisäänrakennetut mikrofonit, HDTV-kameran, langattoman ja langallisen Internet-yhteyden, sisäänrakennetun selaimen äänen muuntamisen tekstiksi kanssa, kasvojen tunnistuksen ja lisää tällaista, voitaisiin käyttää keräämään ennenkuulumatonta henkilökohtaista informaatiota, yhtä hyvin kuin esitellä uusi keino hakkereille tunkeutua käyttäjien elämiin.”

Samalla kun Samsungin yksityisyyttä koskeva lausunto (Samsung Privacy Statement) näyttää suojelevan riittävästi yksityisiä kuluttajia tuntemattomalta ja tarpeettomalta elektroniselta tungettelulta sinun kotiisi, kaksi tosiseikkaa nousee esiin hyvin äänekkäästi ja hyvin selvästi:

1) Samsung myöntää että heidän kodinelektroniikkalaitteensa sieppaavat mitä sinä sanot ja teet sinun TV:si läheisyydessä. Se mitä heidän yksityisyyden lausuntonsa tekee, on yrittää vakuuttaa sinut, etteivät he tule jakamaan henkilökohtaista informaatiota jota he ovat juuri siepanneet.

2) Heidän yksityisyyden lausuntonsa sanoo ”… sinun dataasi tullaan huolellisesti vartioimaan ja jakamaan vain kun on tarpeellista meidän laillisten intressien tavoittelemiseksi tai jos meitä vaaditaan tai annetaan lupa tehdä niin lain toimesta.”

Tämä ”laki” on hankaluus. Tämä termi merkitsee sitä että Liittovaltion hallitus voi vaatia Samsungia vapauttamaan minkä tahansa datan jonka heidän elektroniset laitteensa ovat siepanneet. Minä en ole kovinkaan huolissani siitä mitä hakkeri saattaa löytää pääsemällä minun henkilökohtaiseen informaatioon jonka Samsungin laite on siepannut, mutta minä välitän siitä mitä Liittovaltio tulee tekemään millä tahansa informaatiolla jota se saa.

Kaikkein hirmuisin vastustaja henkilökohtaiselle vapaudelle on meidän oma hallintomme. Älä koskaan unohda tätä historiallista faktaa.

Tämä seuraava uutisjuttu paljastaa miten aktiivinen Liittohallitus on ollut pakottaessaan elektroniikkayhtiöitä ruokkimaan heidän virkailijoitaan siepatulla elektronisella informaatiolla.

UUTISKATSAUS: Laki vaatii viestintälaitteisiin sisäänrakennettuja takaportteja, Wikipedia Online Encyclopedia

”Tietoliikennetuki lainvalvontaa varten -säädös (The Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)) on Yhdysvaltojen salakuuntelulaki joka hyväksyttiin vuonna 1994, Bill Clintonin presidenttiyden aikana (Pub. L. No. 103-414, 108 Stat. 4279, codified at 47 USC 1001-1010).”

”CALEA’n tarkoitus on parantaa lainvalvonnan ja tiedusteluvirastojen kykyä suorittaa elektronista valvontaa vaatimalla että tietoliikenneoperaattorit ja tietoliikennelaitteiden valmistajat muokkaavat ja suunnittelevat heidän laitteensa, välineensä, ja palvelunsa varmistamaan että niissä on sisäänrakennetut valvontamahdollisuudet, sallien liittovaltion virastojen tarkkailla kaikkea puhelin-, Internetin laajakaista-, ja VoIP-liikennettä reaaliajassa.”

Ole hyvä ja lue viimeinen tekstinkappale hyvin huolellisesti, sillä sitten sinä käsität että Isolla Hallinnolla (Big Government) on ollut kyky tarkkailla sinua lähes 20 vuoden ajan! Yhtäkkiä, kaiken sisäänsä sulkeva valvonta ja seurantakyky joka osoitettiin ”Kohdehenkilö (Person of Interest)” -TV-sarjassa näyttää kaikki liian todelliselta.

Ole varovainen mitä sinä teet ja sanot sinun oman kotisi yksityisyydessä! Joku saattaa tarkkailla sinua, pidätysmääräys kädessään.

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com