Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

tiistai 27. lokakuuta 2009

Risti erottaa

Tässä ekumenian vastaisessa artikkelissa selvennetään kristityn erottautumista maailmasta eli Maailman henki vs. kristillinen seurakunta. Tärkeää on siis asettautua muotojumalisuutta vastaan.
Artikkelin kääntäjä: Samuel Korhonen


RISTI EROTTAA

CETF 43 March 2008 — http://www.christian-witness.org/

By ZAC POONEN, Bangalore, South India

Golgatan kukkulalla hetkellä, jolloin Jeesus ristiinnaulittiin, kaksi hänen kanssaan tuomittua ryöväriä riippuivat Hänen kummallakin puolellaan. Kärsimyksensä ajan Jeesuksen risti erotti heidät joskin vain fyysisesti. Lopputulos oli, että heidät erotettiin ikuisesti toinen kadotukseen ja toinen Hänen luokseen. Tässä on kuva siitä, mitä Jeesuksen risti aina saa aikaan. Se erottaa ihmiset, jotka valitsevat valon, ihmisistä, jotka valitsevat pimeyden. Niin, se erottaa.

Tänä päivänä on monia vilpittömiä kristittyjä, joista tuntuu, että jokaisella yrityksellä ihmiskunnan jakamiseksi on juurensa pahassa ja että jokainen liike kohti yhteyttä on lähtöisin Jumalasta. Tämä johtuu kuitenkin vain siitä, etteivät he tunne Raamattua. Raamattu puhuu erottamisesta aivan alusta lähtien. Genesiksen ensimmäisen luvun jakeesta kolme luemme valon luomisesta ja jakeessa neljä Jumala näki, että tämä valo oli hyvä. Sitten hän erotti valon pimeydestä. Jos Hän olisi antanut niiden sekoittua, ne olisivat saaneet aikaan jonkinlaisen hämärän, mutta se tuskin olisi palvellut sitä elämän antamisen päämäärää, jonka vuoksi Jumala loi valon. Näemme siis, että Jumala oli ensimmäinen, joka erotti. Hän on omaperäisyyden (distinctiveness) Jumala ja läpi Raamatun me löydämme tämän periaatteen vahvistettuna. Lisäksi se pian siirtyy ”periaatteen erottamisesta” ihmisten erottamiseen. Jumala kielsi Israelia sekoittumasta avioliitoissa muihin kansoihin, koska heidän itsensä tuli olla valo kansoille, jotka olivat pimeydessä. Samasta syystä seurakuntaa käsketään UT:ssa erottautumaan maailmasta (2. Kor. 6:14). Itseasiassa koko kreikankielen sana ”ekklesia”, joka on englanninkielisissä käännöksissä ”church”, (seurakunta, kirkko) tarkoittaa ”uloskutsutut”.

Seurakunnalla ja maailmalla on jotakin yhteistä niiden kahden ryövärin kanssa, jotka riippuivat Golgatalla Jeesuksen kummallakin puolella. Kumpikin mies oli alunperin paha, mutta toinen sai anteeksi ja vanhurskautettiin, koska katui. Toinen jatkoi synnissään ja kuoli ilman anteeksiantamusta. Siten heidän ikuisuuskohtalonsa olivat erilaiset kuten maailmalla ja seurakunnallakin, sillä maailman henki on täysin vastakkainen Jumalan Hengelle rakastaen pimeyttä ja pois kääntymistä valosta. Se valitsee oman kohtalonsa – ja löytää sen.

Valitettavasti tämä erottautuminen Jumalalle voi ajoittain merkitä eroa myös uskonnollisesta maailmasta. Kun se, mikä käy kristillisestä seurakunnasta, elää tämän maailman hengen mukaan eikä Jumalan hengen mukaan ja sitä ohjaa Jumalan Hengen asemesta ihmisten perinne, niin meidän voi olla pakko valita. Hetkellä, jolloin Herraa Jeesusta ristiinnaulittiin Jerusalemin kaupungin ulkopuolella, papit ja uskonnolliset johtajat palvoivat Jumalaa temppelissä kaupungin sisäpuolella. He ristiinnaulitsivat Jumalan Pojan, mutta sokeudessaan suorittivat edelleen tyhjiä uskonnollisia rituaalejaan siinä uskossa, että Jumala oli mieltynyt heihin! Sekä elämässään että kuolemassaan Herra Jeesus itse oli uskonnollisen muodollisuuden ulkopuolella ja niin tulevat Hänen todelliset opetuslapsensa olemaan (Joh. 16:2). Tänä päivänä on monia tunnustavia seurakuntia, jotka kuten Laodikean seurakunta, ovat asettaneet itsensä samaan asemaan kuin nuo juutalaiset.

He jatkavat toimintojaan luullen, että kaikki on heillä hyvin, samalla kun tosiasiassa Herra itse on koko ajan heidän seurakuntansa oven ulkopuolella (Ilm. 3:14, 20).

Erottautuminen maailmasta on itseasiassa UT:n johtoajatus. Ennen menoaan ristille Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että he eivät kuuluneet maailmaan. Jeesus itse oli erillään (one apart) -- ”ei tästä maailmasta”. Ja Hän vahvisti, että Hänen opetuslapsensa olivat aivan yhtä todellisesti toismaailmaisia (other-worldly). Ja koska he eivät kuuluneet siihen, Hän sanoi heille, että he tulisivat havaitsemaan tämän maailman vaikeaksi paikaksi elää (Joh. 15:19; 17:16). Opetuslasten velvollisuus on varjella itsensä maailman saastutukselta (Jk. 1:27), sillä seurakunta on Kristuksen Morsian, Hänen rakastamansa, voittamansa ja pyhittämänsä (Ef. 5:25-27). Tämä selittää Paavalin ”jumalallisen mustasukkaisuuden” Korinton uskovista. Hän sanoi haluavansa esittää heidät puhtaana neitsyeenä Kristukselle ja pelkäsi, että paholainen turmelisi heidät (2. Kor. 11:2,3). Tämä selittää myös äärimmäisen voimakkaat sanat ”te avionrikkojat”, jotka Jaakob osoittaa uskoville, jotka osoittivat ystävyyttä maailman hengen kanssa (Jk. 4:4). Raamatulla on todella paljon sanottavaa erottautumisesta.


Kirjoittajasta:

ZAC POONEN oli upseeri Intian merivoimissa, joka erosi yksiköstään vuonna 1966. Hän on palvellut Herraa täysaikaisesti Intiassa viimeiset 42 vuotta ja ensisijaisesti sitoutunut perustamaan paikallisseurakuntia. Zac ja Annie menivät naimisiin 40 vuotta sitten. Annie on lääkäri, joka pyörittää ilmaisia lääkintäklinikoita naisille ja lapsille Zac'in seurakuntakonferenssien aikana Intiassa. Monet sadat tulevat saamaan lääkärinapua. Heidän neljä poikaansa ovat kaikki Herran Jeesuksen opetuslapsia maallisissa ammateissaan ohjelmointi-insinööreinä ja kaikki naimisissa uudestisyntyneiden uskovien kanssa. Zac on kirjoittanut 25 kirjaa syvemmästä kristillisestä elämästä ja hän matkustelee opettamassa konferensseissa monissa maissa. Hänen verkkosivullaan on video- audio- ja kirjoitettua materiaalia, jota voi vapaasti ladata: http://www.cfcindia.com/. Jos haluat lukea tai ladata “WORD FOR THE WEEK” aikaisempia numeroita, niin mene sivulle: http://www.cfcindia.com/web/mainpages/word_for_the_week.php


Seurakunnan muutos

Tässä Samuel Korhosen kääntämässä analyysissa ruoditaan seurakuntaelämän muutosta ajassamme mm. ylistysmusiikin osalta.


Uutuus ja muutos johtavat heitä

Novelty and Change Will Lead Them

by Orrel Steinkamp

The Plumbline

Volume 12, No. 5, Sept/Oct 2007

Tänä päivänä kristillisissä aivoriihissä ja toimistoissa on sadoittain ihmisiä, joiden palvelutyön koko näky on edistää ja saada aikaan kulttuurillinen muutos seurakunnassa. Sitä kutsutaan kontekstualisaatioksi tai transformaatioksi (muutos). Transformaatio kuitenkin pohjimmiltaan aiheuttaa muutosta kristillisessä seurakunnassa. Pastorit, jotka on asianmukaisesti koulutettu transformaation ja kontekstualisaation periaatteissa, tunnetaan transformationaalisina pastoreina. Pastoreita kutsutaan myös olemaan “muutosagentteja”. Lisätietoa tästä aiheesta aikaisemmassa uutiskirjeessäni otsikolla: "Transformation Thinking for Dummies (Transformaatioajattelua tyhmille)".

Etsijäystävällisten ja transformationaalisten toimintojen kaikenylittävä piirre on muuttaa seurakunta muistuttamaan kulttuuria niin paljon kuin mahdollista ja siten varmistaa eloonjääminen ja menestyminen tämän päivän muuttuvassa yhteiskunnassa. Siihen sisältyy enemmän kuin ulkoiset näyttämiset. Etsijäystävälliset seurakunnat madaltavat opillisia julistuksiaan, etteivät pelottaisi pois etsijöitä. Vaikka opinkohdat eivät virallisesti muutukaan, niin viikoittainen opetus esittelee seurakunnan kanssamatkustajina kulttuurissa. Transformaatioprosessi ei vaadi vain muutosta vaan jatkuvaa ja etenevää muutosta alati muuttuvan etsijäpopulaation houkuttelemiseksi. Näinä aikoina on kokonaan unohtunut se tosiasia, että Jumalan kansa on tarkoitettu olemaan hapate kulttuurin sisällä, vastustava tasku lihan heikkouksille ja hengelle. Epäilen kuitenkin, että vielä on jäljellä joitakin etsijöitä, jotka odottavat löytävänsä seurakunnasta jotakin ainutlaatuista ja selvästi erilaista kuin maailmasta yleensä.

Eräs dramaattisen transformaation alue on ollut seurakunnallinen ylistys. Seurakunnat, jotka eivät edes virallisesti ole etsijäystävällisiä, ovat omaksuneet etsijäystävällisen palvonnan tyylin ja hengen. Musiikkifirmat ja suositut kristilliset muusikot ovat vieneet muutoksen seurakunnissa lähes täydelliseksi. Vain vastustuskykyiset liturgiset kovalinjalaiset ovat päässeet pakoon tätä muutosta. Jos epäilet tätä, niin kuuntele mitä tahansa kristillistä radioasemaa. Kun jotkut ihmiset poistuvat seurakunnasta niin jotkut heistä kuiskivat toisilleen: “Se tuntui rock-konsertilta”. Siinä se on! Se on kristillistä rock-kevytjuomaa (Rock Lite). Äänekäs ja jyskyttävä ensimmäisen rockin ja myöhemmän kristillisen rockin soitinnus on yhdistetty suppeisiin sävelskaaloihin ja suppeisiin sanoituksiin. Ellei jyskettä olisi, niin monet näistä lauluista kuolisivat luonnollisen kuoleman ja useimmat kuolevat kohta, koska niitä seuraavat uudemmat ja uudenlaisemmat laulut.

Uuden musiikin säteet voidaan jo nähdä horisontissa. Uusi transformaatio väijyy kasvavasta liikkeestä käsin, jota kutsutaan esiintulevaksi kirkoksi. Esiintulevilla on ollut kylliksi “ra-ra”-megakirkkomusiikkia. He vierastavat sellaista, jota he kutsuvat sähköiseksi palvonnaksi – he ovat olleet siinä ja harjoittaneet sitä. Heidän ohjelmansa vaatii muutosta seurakunnassa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa ja käyttää vain akustisia kitaroita hyljäten tavanomaisen kovaäänisen sähköisen musiikin. Liike on pelottava, koska yhtyneenä postmoderniin ajatteluun he hylkäävät Raamatun ainoana totuuden lähteenä. Mutta vaikka he vaativat uudistusta ja muutosta, niin monet nuoret vedetään tähän hillitymmin ilmaistuun ylistystyyliin. Siis kuten monet seurakunnat, jotka eivät pidä itseään etsijäystävällisinä, mutta ovat omaksuneet etsijäystävällisen musiikin, niin samoin monet seurakunnat hylkäävät esiintulevan liikkeen opetuksen, mutta omaksuvat heidän musiikkinsa.

Esiintulevat kirkot luonnehtivat usein itseään “muinaistulevina (ancient-future)”. He toivovat palauttavansa keskiajan ja kirkkoisien ajan aarteet. Eräässä hiljattaisessa esiintulevassa konferenssissa osallistujat yrittivät uudelleen luoda keskiaikaisen labyrintin. He siirtyivät konferenssitilan käytävän päiväajan keinovalosta pyhän tilan pimeyteen ja himmeisiin kynttilöihin. Yksitellen osallistujat siirtyivät sisälle jonossa kävelläkseen muinaisen rukouksen polun. Kuitenkin toisin kuin muinoin nämä postmodernit pyhiinvaeltajat kantoivat CD-soittimia, jotka ohjasivat heitä ja tarjosivat matkalle muinaista keskiaikaista rukousmusiikkia. Esiintulevat vaativat paluuta muinaisiin palvonnan muotoihin, kuten kynttilät, suitsutus, joikuminen ja labyrintit (rukouspuutarhat on jo nähty). Esiintulevat löytävät kannattajansa nuorison ja nuorten aikuisten keskuudesta ja he näyttävät olevan se seuraava kulttuurieliitti, jota matkitaan vaihtelevassa määrin. Näin juuri siksi, koska he edustavat muutosta ja uutta ja toisenlaista. Etsijäystävällisen jumalanpalveluksen ja kristillisen Rock Lite'n lainaamisen parasta-ennen-päivämäärä alkaa olla käsillä.

Oletko siis valmiina pakkaamaan rummut, sähköiset bassokitarat ja miksauspöydät ja juoksemaan markettiin ostamaan kynttilöitä? Kutsu lähteä uudistukseen ja muutokseen tulee kasvamaan lähivuosina. Toivon, ettei se olisi totta, koska he hylkäävät valtaisat alueet raamatullista oppia, mutta jos menet naimisiin jatkuvan ja etenevän muutoksen kanssa, niin reppusi täytyy olla aina pakattuna.

Ja jyskytys jatkuu ja jatkuu

Ylistyssodissa ei juuri neuvotella. Tiedän, että lyhyestikin kirjoittamalla minulla on vaara astua miinoihin ja hengellisiin kotitekoisiin pommeihin. Tiedän, että Raamattu ei sisällä paljon opetusta seurakunnallisen ylistyksen tyylistä. Tiedän myös, että seurakunnallinen ylistysmusiikki on aina saanut vaikutteita ympäröivästä kulttuurista. On kuitenkin joitakin ohjaavia periaatteita, jotka voivat antaa meille jonkin verran valoa. Ennen kaikkea UT:n ylistys näyttää tapahtuneen ensisijaisesti ihmisäänellä. Virret, laulut ja psalmit ovat ainoa ylistyksen laji, johon UT:ssa on viitattu. Kristuksen seurakunnan soitinmusiikkia vastustava siipi on ottanut tämän jakeen normina eikä historiallisesti ole käyttänyt edes pianoa ja on laulanut ilman säestystä. Useimmille meistä se olisi äärimmäisyyksiin menemistä. Nykyajan seurakunnallinen ylistysmusiikki on kuitenkin myös mennyt äärimmäisyyksiin.

Evankelikaalisessa seurakunnassa jyske jatkuu ja jatkuu siihen pisteeseen, että eräs nykyaikaisen seurakuntamuusikon kannattaja ilmoitti ilmeisen riemuissaan, että pop-musiikki on nyt vallannut evankelikaalisen seurakunnan. Salli minun kuvailla erästä kaupunginlaajuista ylistys- ja palvontailtaa, johon osallistuin hiljattain. Siellä oli orkesteri ja nainen soittamassa kosketussoitinta. Rumpali oli linnoittautunut pleksilasikoppiin muka melua lieventääkseen ja sähkökitaroita oli joka puolella. Luulen, että se oli sähköinen bassokitara, joka sai aikaan nuo matalat jyskyttävät sykkivät jylisevät äänet samanlaiset, kun autolastillinen nuoria ajaa viereesi liikennevaloissa ja ihmettelet, että mistä tuo jylisevä ääni tulee. On paljastavaa, että miksareita ja rumpaleita neuvotaan käyttämään korvatulppia kirkossa. Eräs miksaaja sanoo: “Seurakunnan ääni-insinöörinä en haluaisi joutua oleskelemaan rakennuksessa ilman hyviä korvatulppia”. Sitten tämä henkilö ilmaisi huolensa äideistä, jotka tuovat pienet lapsensa etuosaan tilaisuuksien aikana.

Ylistystä johtava nainen oli pukeutunut pitkään liehuvaan kauhtanaan. Hän kirjaimellisesti tanssahteli lavalla yrittäessään saada yleisönsä mukaan jytkytykseen. Sanat heijastettiin kahdelle jättikokoiselle taululle ja sanojen lisäksi ne esittivät nopeasti vaihtuvia maisemia. Sanoitukset olivat rajoitettuja ja toistuivat uudelleen ja uudelleen. Enimmäkseen ne olivat hyviä sikäli kuin kuuluvat. Niinpä ne, jotka sanovat, että sanat ovat kaikki kaikessa, voivat olla tyytyväisiä. Jotkut sanoitukset olivat kuitenkin outoja. Eräs suosittu ylistyslaulu kuvaa Jumalaa tanssimassa yläpuolellamme, kuten myös meitä uskovina tanssimassa Jeesuksen kanssa. En voi löytää tämän lähdettä Raamatusta enkä kirkkohistoriasta. Meitä pyydettiin seisomaan koko ylistyksen ajan, mikä kesti 45 minuuttia. Panin merkille, että monet eivät laulaneet. Laulut olivat uusia, hiljattain Integrity'n verkkosivulta ladattuja eivätkä useimmille tuttuja. Yleisö kuitenkin seisoi velvollisuudentuntoisesti ja piti käsiään ylhäällä, ettei näyttäisi epähengelliseltä, mutta kun laulu seurasi toistansa, niin ensin vanhempi väki istuutui ja sitten yksitellen toiset, kunnes vain kourallinen enää seisoi. Kaksi kertaa alkoi suhteellisen hiljainen laulu ja sitten noin 30 sekunnin kuluttua oli lyhyt tauko ja ylistyksen johtaja sanoi: “Oletteko valmiita seurakunta? Tässä me tulemme” ja yhtäkkiä soitinmusiikki jylisi täysillä, kun ylistyksen johtaja yhtäkkiä omaksui huutosakin johtajan roolin.

Seisottuamme hyvinkin yli puoli tuntia etuosan keskelle ilmestyi nuori nainen puvussa, joka vyötäröstä alaspäin oli tehty kaistaleista ja alkoi tanssia. Näytti, että hänen tanssiliikkeensä tulivat TV:tä varten tehdyistä tanssirutiineista. Hänen pukunsa paljasti hänen hyvin notkean ja kauniin vartalonsa, kun hän kävi läpi rutiininsa. On ilmeistä, että kaikki katselijat (varsinkaan miehet) eivät voineet pitää mieltänsä laulussa, mutta joka tapauksessa se enimmäkseen muodostui kohtuuttoman äänekkäästä elektronisesta musiikista. Onneksi he kuitenkin lopettivat laululla “Oi armo suuri ihmeinen”. Minulle se oli illan pelastus.

Tämän vanhan suosikin melodia on tarttuva, vetoava ja helppo laulaa. Rumpali ja sähkökitaristit ymmärsivät, että nyt pitää lopettaa ja sanat ilmoittivat runollisesti ja selkeästi täysiverisen pelastuksen sanoman. Tämän klassikon ajan kaikki seisoivat ja lauloivat sanoja suurella antaumuksella. On olemassa sadoittain hengellisiä lauluja, jotka ovat samaa luokkaa kuin "Amazing Grace", mutta ne on enimmäkseen heitetty pois. Liiankin usein tulen tilaisuuksista vähän ärtymystä tuntien, kuin olisin juuri ollut rock-konsertissa. Lähden pois tuntien, että minua on pommitettu ja mietin tuntuuko toisista samalta. Kuitenkin jo pienikin pettymyksen ilmaus on sopimaton hyvään evankelikaaliseen etikettiin.

Olin hiljattain autossa ja eräs upea kristitty nuorukainen kuunteli kristillistä radioasemaa. Hän pyyteli anteeksi meiltä vanhemmilta ja sanoi tietävänsä, ettemme pitäneet siitä. Kukaan ei voinut kuulla sanoja sähkökitaroiden melulta. Ilmeisesti vihkiytyneet ovat oppineet sanat, niin ettei heidän enää tarvitse kuulla niitä. Pohjimmiltaan siinä ei ollut mitään melodiaa. Minusta se kuulosti, kuin joku olisi koko ajan painanut auton torvea. Mutta sitten siitä melusta tuli hyvin erilainen kappale. Siinä oli vähän soitinsäestystä, mutta vain taustalla. Se oli selvä ja raikas ääni, joka lauloi hengellistä laulua “Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim. (Käännä katseesi Jeesukseen... jne.)" Se oli tavallista kauniimpaa muusta musiikista johtuen. Mutta voi surkeutta! Se oli kylliksi tämän lajin musiikkia ja taas tuli “autontorvimusiikkia.” Näiden esitysten välissä tuli paikallisen baptistikirkon ilmoitukset ja erikoistilaisuudet jne. jne.

Jotkut seurakunnat esittävät edelleen hyvän kokoelman virsiä, hengellisiä lauluja ja uutta tyyliä. Ne käyttävät joitakin tuttuja raamattukuoroja, jotka ovat helposti laulettavia ja joissa on suurenmoinen melodia. Kussakin lajissa bassokitara ja rummut ovat suhteellisen vaimennettuja. Nuo seurakunnat ansaitsevat kiitoksen. Kuitenkin aivan liian usein ja liian monin paikoin seurakuntamusiikki on edellä kuvaillun kaltaista.

Melodia ja sävelkulku näyttää olevan kateissa – melodisen laulun perusolemus tulee esiin miellyttävien äänien kokoonpanona. Eräs musiikkitutkija väittää, että laulun kirjoittamisessa on kolme elementtiä: melodia, melodia ja melodia. Raamattu itseasiassa käyttää sanaa “melodia” monissa kohdissa. Jesaja 51.3 puhuu “ylistysvirren äänestä (KJV: voice of melody)” ja ainoa UT:n seurakuntamusiikkia koskeva kohta, Ef. 5:18-19, puhuu psalmeista, kiitosvirsistä ja hengellisistä lauluista, joiden on tarkoitus olla sydämissämme “melodia”. (KJV: Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord.)

Psykologi Matthew Schulkind sanoo, että musiikki on tehty noin kuuden nuotin ryhmästä, joka kapseloi yksittäisen musiikki-idean (melodisen sävelmän). Nämä nuotit ovat kyllin lyhyitä viipymään lyhytmuistissa ja ne ovat myös täydellisiä ja omavaraisia aivan kuin lauseet kielessä. Muistaakohan kukaan teistä radio/TV-ohjelmaa “Nimeä tämä sävelmä”? Ensin soitettiin vain kaksi nuottia jostakin laulusta pianolla; sitten soitettiin lisää nuotteja, kunnes joku osasi “nimetä sävelmän”. Koska musiikin uusi lajityyppi on melodiassa hyvin heikko, niin olisi lähes mahdotonta nimetä sitä edustavaa sävelmää.

Miksi sitten on käynyt näin? Tulivatko jotkut pastorit ja teologit yhteen ja päättivät näistä lauluista? Vaativatko ihmiset kirkon penkeissä nykyaikaista seurakuntamusiikkia korviasärkevine rumpuineen ja äänekkäine sähkökitaroineen.? Ei, vaan liikkeellepaneva voima on raha. Isonrahan voimat markkinoivat tätä musiikkia ja suuret musiikkiyhtiöt käyttävät suunnattomia rahasummia laulujensa mainostamiseen. Hyvinä markkinoijina he sitten saavat siitä takaisin suunnattomia voittoja.

Kun yksi menestyvä seurakunta käyttää viimeisintä musiikkia, niin johtuen evankelikaalisen seurakuntakasvuliikkeen hyvin voimakkaasta kilpailevasta luonteesta toiset ylistyksenjohtajat esittävät äänekkäitä vaatimuksia, ettei heitä saa jättää jälkeen. Paikallinen musiikkityö, ettei näyttäisi olevan ajastaan jäljessä, tahtoo pysyä ajan tasalla ja esittelee viimeisimmän hitin ylistys- ja palvontamusiikin alalla.

Muistakaamme myös, että seurakuntamusiikkia tuskin koskaan on tarkoitettu myynniltään 4-5 miljardin dollarin kultakaivokseksi. Älkäämme koskaan unohtako, että rumpaleita ja sähkökitaristeja ei koskaan ole tarkoitettu syrjäyttämään harmonisesti laulavien uskovien selvää ääntä. Soittamisella on paikkansa, mutta sen pitäisi keskittyä melodiaan ja antaa ihmisten kuunnella sanoja.

Lopuksi sanottakoon, että jostakin syystä suurin osa näiden uusien laulujen sanoituksista ovat kovin toistavia. Eräs farmari maalta meni suureen kaupunkiin ja kävi seurakunnassa nykyaikaisessa ylistyskokouksessa. Palattuaan kotiin vaimo pyysi häntä kuvailemaan seurakuntalaulua. Hän mietti hetken ja sanoi sitten: “Se oli tällaista: Martta, Oi! Martta, Oi! Martta, Oi! Martta, lehmät on pellossa, lehmät on pellossa, lehmät on pellossa. Oi! Martta, Martta, Oi! Martta, Martta, lehmät on pellossa.” Tämä oli hänen vaikutelmansa ylistyksestä ja palvonnasta suuressa kaupungissa.

Seurakuntamusiikki ei ole teologinen kysymys, mutta siitä huolimatta se on tärkeä asia. Evankeliumimusiikin pitäisi olla melodinen ilmaisu, jossa on enemmän kuin muutama toistettu lause ja joka sisältää useita säkeistöjä. Joku nimesi hiljattain ylistyksen ja palvonnan 7-11-musiikiksi: 7 sanaa toistetaan 11 kertaa. Seurakuntamusiikki pitäisi olla tehty nuorille ja vanhoille yhdessä laulettavaksi. Soittamisen pitäisi pysyä taustalla eikä volyymi saisi olla pääasia.

On selvää, että mielipiteeni asiasta ovat aika ehdottomia. Monet seurakunnat ovat yrittäneet sekoittaa vanhan uuteen ja tehneet suurenmoisen työn. Eivät kaikki seurakunnat ole tuoneet äänekästä soittoa, vaan jotkut ovat ennemmin yrittäneet käyttää parasta historiasta ja parasta nykyhetkestä. En vaadi kellon kääntämistä takaisin 50-luvulle, mutta luulen kyllä, että kristityt sekä vanhat että nuoret ansaitsevat melodisen musiikin, jota voivat laulaa yhdessä. En ajattele, että voimakas soittaminen olisi pääasia, vaan pitäisi keskittyä ihmisääneen. Seurakunnallinen ylistysmusiikki pitäisi sopia psalmien, virsien ja hengellisten laulujen rajoihin säestyksen kanssa. Sen pitäisi HELPOSTI sallia meidän tehdä MELODIAA sydämissämme Herralle.

The Plumbline

74425 Co. Rd. 21 Renville, Minnesota 56284

Telephone: 320-329-3874

Email:orrelsteinkamp@hotmail.com


lauantai 24. lokakuuta 2009

Viharikoslait & Raamatun saarnaaminen

Tämä koskee meitäkin. Olemme kohta liittovaltiossa siinä kuin amerikkalaisetkin -- ja YK on yhteinen isäntämme.

Bileamin Aasi (Samuel Korhonen)


----- Original Message -----
From: Pastor D. A. Waite
To: samuel.korhonen@msoynet.com
Sent: Thursday, October 22, 2009 7:10 PM
Subject: Hate Laws & Bible Preaching


USA:n VIHALAKI EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTÄ PAKKOVALTAA

Tämä tulee lopettamaan Raamatun täyden saarnaamisen

By Rev. Ted Pike
October 22, 2009

Senaatin armeijankomitean edustaja kertoi minulle tänään, että he toivovat, että kansallinen puolustusmäärärahalakiehdotus vihalaki liitteenään menee läpi perjantaina. Jo kahden viikon lykkäyksen jälkeen saattaa patriooteilla vielä olla muutamia päiviä aikaa lähettää sähköpostia presidentille ja vaatia vetoa.

Samaan aikaan Obaman hallinto yhdessä Egyptin hallituksen kanssa on jättänyt YK:lle ehdotuksen, joka myöntäisi YK:lle oikeudet tuomita niitä valtioita, jotka eivät ota käyttöön viharikosten vastaisia lakeja. Hiljattainen lain läpimeno YK:n ihmisoikeusneuvostossa on ensimmäinen askel kohti sen hyväksymistä YK:n yleiskokouksessa.

Täynnä kapulakieltä ja perustelua, joka on tyypillistä Anti-Defamation League'lle (=ADL), joka on vihalakien arkkitehti maailmanlaajuisesti, tämä ehdotus vaatii jäsenvaltioita tukahduttamaan ”uskonnollisen vihan, joka on pohja kiihotukselle syrjintään.” Se ”kehottaa valtioita ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat johdonmukaisia niiden velvoitteiden kanssa kansainvälisten ihmisoikeuslakien alaisuudessa....” Se määrää valtiot hyväksymään liittovaltion (meillä EU:n, suom. lisäys) viharikoslait, mikä ”varmistaa, että asiaankuuluva kansallinen lainsäädäntö mukautuu niiden kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin ja että sitä tehokkaasti sovelletaan.” Tämä päätöslauselma kehottaa tuomitsemaan paitsi ”kansallisen, rodullisen tai uskonnollisen vihan,” myös puheen, joka kiihottaa syrjimään henkilöitä, jotka kuuluvat ”vähemmistöihin.” Sanan ”vähemmistö” lavea käyttö voi hyvin sisältää seksuaalisen suuntautuneisuuden eli homot.

Kielessä, joka on samanlaista kuin ADL:n 56 jäsenvaltion byrokratialla, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), tämä aloite vaatii YK:ta tuomitsemaan ”rasismin, rotusyrjinnän, xenofobian [erilaisten ihmisten pelon] ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden.” Se tuomitsee myös internetin käyttämisen ”syrjivään, rasistiseen ja xenofobiseen ilmaisuun tai sisältöön.”

Yhdysvaltain liittovaltiollisen viharikoslakiehdotuksen läpimeno on välttämätöntä, jotta YK:n määräysvalta toteutuisi Amerikassa. On selvää, että presidentti Obama on etenemässä nopeasti lopettaakseen USA:n itsenäisyyden tehden USA:n ”todella yhdistyneiden kansakuntien” ”liittoutuneiden mannermaiden” osaksi, Israelin pääministeri David Ben Gurion'in näyn mukaisesti, joka julkaistiin Look-lehdessä tammikuun 16. päivänä 1962.

Sellaisia päämääriä vain vahvistaa se, että Obama osallistuu joulukuussa YK:n ilmastomuutokonferenssiin Kööpenhaminassa ja luultavasti allekirjoittaa sen. Konferenssi tulee antamaan globaalin valtuutuksen pakottaa kaikki teollistuneet valtiot (jopa ankaran taloudellisen laman aikana) sovittamaan muka 250 vuotta kestänyt teollisuuden saasteen kehitysmaiden päälle kaataminen. Kuinka sellainen sovittaminen sitten tapahtuu? Vaatimalla niitä leikkaamaan omia teollisuuden päästöjään ja tukemalla taloudellisesti kolmatta maailmaa.

Obama'n allekirjoitus tulee olemaan pohja sopimukselle, jonka USA:n perustuslaki tulkitsee ennakkotapaukseksi, joka ylittää kansallisen suvereniteetin. Se antaa globalisteille vallan vuodattaa USA:n taloudellinen veri kolmannen maailman varustamiseksi. Se muuttaisi USA;n vasallivaltioksi ja korottaisi globaalia hallintoa.

Mitä voimme tehdä hidastaaksemme tätä pikakelausta kohti maailmanhallitusta?

Meidän täytyy mihin hintaan tahansa säilyttää puhevapautemme ja kansallinen suvereniteettimme! Ainoa mahdollisuus siihen on, että juuri nyt jatkamme tätä puolustus/vihalakiehdotusta vastustavien sähköpostien lähettämistä presidentille. Nyt meidän täytyy kuitenkin myös protestoida sitä, että hän Kööpenhaminan konferenssissa allekirjoittaa pois kansallisen suvereniteettimme.

keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Wall Streetin ahneus

Tässä Cutting Edgen David Bay esittelee uusinta Wall Streetin keksintöä sijoittajien rahantekoon.


Wall Street on nyt paketoimassa ja kauppaamassa ”Kuoleman ohjelmia (Death Plans)”!

Alaotsikko: Sijoittajat eivät rikastu, ellei suuri määrä ihmisiä kuole yhtäkkiä – ja pian!

”Heidän täytyy lopulta turvautua sotaan tasapainottaakseen rahatilanteen, koska sota on pohjimmiltaan vain toimenpide tuhoamaan velkoja ja poliitikot ovat julkisesti pestattuja murhamiehiä (hit men)...” (William Cooper, "Behold A Pale Horse", s. 49)

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi. Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

Copyright © 2009 Cutting Edge Ministries. All rights reserved.


Tämän päivän sanomalehdet ovat täynnä raportteja kuolemista. Sodat Irakissa ja Afganistanissa jatkuvat vaatien amerikkalaisten, NATO:n ja afgaani/irakilais sotilaiden ja siviilien henkiä. Sodat Afrikan maissa jatkuvat tuhoten tuhansien ihmisten elämiä. Massamedia myös nostaa esiin heidän kamalat varoituksensa siitä, että kaksi miljardia ihmistä saattaisi kuolla sikainfluenssaan.

Kuolema laajalla tasolla on hyvää bisnestä medialle. Sen pelottavat jutut säikyttävät tarpeeksi ihmisiä, niin että suuria määriä sanomalehtiä, aikakauslehtiä, ja TV:n lähetysaikaa myydään. Mutta, suurin julkisuuteen saatettu uhka on tauti historiallisen Mustan Surman mittakaavassa, joka tulee olemaan niin tuhoisa, että se tappaa kaikkiaan 25% koko ihmiskunnasta Ahdistuksen ajan kuluessa (4. sinetti, Ilm. 6).

Illuminati tietää, että oikealla hetkellä, kun heidän vapaamuurarikristuksensa on maailman näyttämöllä, he aikovat päästää valloilleen taudinaiheuttajan, joka tulee hävittämään ihmiskuntaa; uhka, joka on niin suunnaton, että se saattaa heidät paniikissa ottamaan rokotteen, joka tulee olemaan niin pilaantunutta, että ihmiset, jotka ovat selvinneet rutosta, kuolevat rokotteeseen.

Kuuntele tätä Suunnitelman osaa:

”Useita huippusalaisia suosituksia annettiin Tri. Aurelio Peccein toimesta, joka kuuluu Rooman Klubiin. Hän kannatti sitä että ruttotaudilla, joka otetaan käyttöön, olisi sama teho kuin kuuluisalla historian Mustalla Surmalla … määräyksiä annettiin kehitellä mikrobi ja luoda ehkäisevä aine ja parannuskeino. Lääkettä toimitettaisiin eloonjääneille kun on päätetty, että tarpeeksi ihmisiä on kuollut. Parannuskeino tullaan ilmoittamaan vasta äskettäin kehitetyksi kun, itse asiassa, se on ollut olemassa alusta alkaen.” ["Behold A Pale Horse", s. 167]

Illuminatin korttipeli

Lisätodistetta siitä, että Illuminati suunnittelee vakavaa kulkutautia, jonka he aikovat päästää valloilleen ihmiskunnan ylle, löydetään Illuminatin korttipelistä (Illuminati Card Game).

Kukin kortti tässä roolipelissä suunniteltiin edustamaan yhtä toimenpidettä, jota ILLUMINATI aikoi käyttää kukistaakseen tämän nykyisen maailmanjärjestelmän (Vanha Maailman Järjestys), niin että suunniteltu Uusi Maailman Järjestys voitaisiin perustaa.

Sen tähden, me tiedämme että Illuminati aikoo käyttää ”Tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskusta (Center For Disease Control)” johtavana voimana levitettäessä suunniteltua ruttotautia. Heidän taktiikkansa taudin levittämiselle ja ihmisten kontrolloimiselle käsittää harkitun toteutuksen epidemiasta ja karanteenista.

Nämä ovat synkkiä suunnitelmia, todellakin, mutta hyvin todellisia. Kun ne pannaan täytäntöön, ne tulevat toteuttamaan profetiat sekä Ilmestyskirjan 4. sinetistä että meidän Vapahtajamme varoituksen:

”Ja tulee olemaan suuria ja rajuja maanjäristyksiä, ja monin paikoin nälänhätää ja kulkutauteja (kulkutaudit: pahanlaatuisia ja tarttuvia tai infektiomaisia epidemian luonteisia tauteja, jotka ovat kuolettavia ja tuhoisia)…” (Luukas 21:11, Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary)

Kaikki tämä informaatio pohjana, on aika kysyä asiaankuuluva kysymys: tietävätkö Wall Streetin Illuminati-johtajat näistä kuolettavista suunnitelmista?

Minä ehdotan sinulle, että Wall Streetin huippujättiläisten täytyy tietää näistä suunnitelmista, sillä heidän johtajansa ovat joitakin globaalin Illuminatin Suunnitelman tärkeimpiä liikuttajia ja ravisuttajia. Vallanpitäjät kuten Rockefellerit, J.P. Morgan, Goldman Sachs, nimetäkseni vain muutaman, ovat joitakin vaikutusvaltaisimmista koko Illuminatin johdossa. Koska taloudellisen keskuksen, vapaasti kutsuttuna Wall Street, avainjohto tietää näistä tappavista suunnitelmista, niin sitten tässä uutisjutussa on paljon järkeä.

Lue ja kyynelehdi!

UUTISKATSAUS: ”Kuoleman myyminen: Wall Streetin uusin kupla”, by L. Randall Wray, Wall Street Pit: Global Market Insight (Globaalin markkinan oivaltaminen), 7. syyskuuta 2009

”Kun Wall Streetin sijoitusinstrumenttien (commodities) kupla puhkesi viime vuonna, minä kysyin voisiko seuraava kupla olla arvopaperistetuissa ihmiskehon osissa. Wall Street etsisi maailmasta siirtokelpoisia elimiä, säilyttäen niitä kylmässä varastossa panttina arvopapereita vastaan, jotka myydään hallinnoitavien varojen haltijoille sellaisille kuten eläkerahastoille. Tietysti, sen tarkoitettiin olevan epäilyttävä juttu valvomattomista pankkiireista, jotka ovat tulleet villeiksi. Mutta, kuten New York Times raportoi, Wall Street on todella siirtymässä eteenpäin markkinoimaan vedonlyöntejä kuolemalla.”

Tässä yksinkertaisesti on järkeä! Wall Streetin pohatat ovat samoja Illuminatin johtajia, jotka suunnittelevat vähentävänsä maailman väestöä kahdella kolmasosalla (66%) tai 4 miljardilla ihmisellä. He tietävät että heidän Suunnitelmansa vaatii vapaamuurarikristusta (Antikristus) ”puhdistamaan” maapallon sen ylimääräisestä väestöstä! Ja, he tietävät että hänen ilmestymisensä on hyvin lähellä.

Siispä, miksi ei järjestettäisi markkinatilannetta missä he voivat rikastua massiivisen ihmismäärän kärsiessä ennenaikaisen kuoleman! Miksi ei järjestettäisi karkeaa ”markkinavedonlyöntiä kuolemalla”?

Palatkaamme nyt meidän esitettyyn uutisjuttuumme nähdäksemme kuinka Wall Street suunnittelee hyötyvänsä massiivisista määristä kuolemia lähitulevaisuudessa!

”Pankkiirit hankkisivat henkivakuutuskirjoja, yhdistellen ja jakaakseen keskenään niitä (pool and tranch), ja myydäkseen arvopapereita, jotka sallivat varojen hoitajien lyödä vetoa siitä, että taustalla oleva ”pantti” (ihmisyksilöt) tulevat kuolemaan ennenaikaisesti … Tämä on aivan viimeisin Wall Streetin hanke saamaan hyötyä kuolemalla, tietenkin. Se on tuonut markkinoille luottoriskijohdannaiset (credit default swaps), jotka sallivat jonkun lyödä vetoa firmojen, kaupunkien, ja jopa kansakuntien kuolemista. Ja sijoitusinstrumenttien tulevaisuuksien spekulointi, jota Goldman (NYSE:GS) ajoi tarmokkaasti, aiheutti nälkiintymistä ja kuolemaa maailmanlaajuisesti kun maataloustuotteiden hinnat räjähtivät käsiin (yhdessä bensiinin hinnan kanssa) vuosien 2004 ja 2008 välillä. Mutta nyt Goldman aikoo suoraan hyötyä kuolemasta.”

Jos Goldman Sachs ei ole tuttu sinulle, niin sitä valvoo Ulkomaansuhteiden neuvosto (CFR) ja se on merkittävä liikuttelija ja ravisuttelija pantaessa täytäntöön muutoksia, joita Illuminati haluaa luoda finanssimarkkinoille. Ole hyvä ja lue kaikki yksityiskohdat uutisesta NEWS1191, otsikolla, Ulkomaansuhteiden neuvosto, avaintekijä siirryttäessä Uuteen maailmanjärjestykseen” [Sattumoisin nämä Illuminatin pää-investointipankit, Goldman Sachs ja JP Morgan Chase, ovat selviytyneet hyvin pienillä vaurioilla tästä globaalista talouskriisistä tehden viime aikoina miljardiluokan voitot sijoitusbisneksissään. Ne eivät tarvinneet Liittovaltion pelastusrahaa ollenkaan. Suom. huom.]

”Tässä kerrotaan kuinka se toimii. Goldman paketoi nipun yksittäishenkilöiden henkivakuutuskirjoja aakkosellisella sopalla tauteja: AIDS, leukemia, keuhkosyöpä, sydänsairaus, rintasyöpä, sokeritauti, ja Alzheimerin tauti. Ideana on laajentaa liiketoimintaa tautien yli suojelemaan ’sijoittajia’ siltä kauhulta, että parannuskeino saatettaisiin löytää yhdelle tai useammalle sairaudelle – pitkittäen elämää ja vähentäen voittoja. Nämä vakuutuskirjat ovat panttina arvopapereiden takana, jotka luokitellaan noiden samojen luokituslaitosten kautta, jotka ajattelivat että subprime-asuntoluottojen pitäisi olla yhtä turvallisia kuin USA:n valtion joukkovelkakirjat. Sijoittajat hankkivat arvopapereita, maksaen palkkioita Wall Streetin keksijöille. Taustalla olevat pantatut ihmiset saavat yksittäisen maksusuorituksen. Arvopapereiden omistajat maksavat henkivakuutusbonuksia kunnes ’pantti’ kuolee, missä kohtaa he saavat korvauksia kuolemasta. Luonnollisesti, hallinnoitujen varojen haltija toivoo kuoleman tulevan mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin.”

Toisin sanoen, Goldman Sachs ostaa (yksittäishenkilöltä) henkivakuutuskirjan arvoltaan, sanokaamme, 500,000 dollaria mutta tarjoaa omistajalle 100,000 dollarin käteismaksun suoraan käteen sillä hetkellä; tietenkin, Sachs jatkaisi bonusten maksamista niin pitkään kuin omistaja (pantti) on elossa. Ja, kun ”ihmispantti” kuolee, niin sitten Goldman Sachs vastaanottaisi 500,000 dollaria. Selvästikin, mitä aikaisemmin vakuutuksenottaja kuolee, sitä enemmän Goldman Sachs rikastuu!

Tämän uskomattoman makaaberin suunnitelman todellakin täytyy toivoa ihmisten suunnattoman enemmistön varhaista kuolemaa! Itse asiassa, paine Goldman Sachsin yllä saada nämä ihmiset kuolemaan ennen aikojaan voisi olla niin suuri, että yhtiön saattaa olla pakko ryhtyä varmistamaan varhainen kuolema – massiivisessa mittakaavassa. Mutta, sinä protestoit, miten nämä ahneet ja häikäilemättömät Wall Streetin pohatat voisivat olla kykeneviä aiheuttamaan massiivisen ihmismäärän kuoleman ennen aikojaan?

Vastaus sijaitsee uutisessa NEWS1191, ”Ulkomaansuhteiden neuvosto, avaintekijä siirryttäessä Uuteen maailmanjärjestykseen”

Kaikki mitä Sachsin johtajien täytyisi tehdä, on soittaa heidän poliittisille kavereilleen Ulkomaansuhteiden neuvostossa ja saada heidät aloittamaan sota. Tai päästää valloilleen kulkutauti – joista molemmat he aikovat toteuttaa joka tapauksessa! Ole hyvä ja varaa aikaa lukeaksesi tästä kattavasta luetteloinnista koskien sisäänlämpiävää suhdetta, jota Ulkomaansuhteiden neuvosto on toteuttanut hallinnon, liike-elämän ja massamedian johtohenkilöiden keskuudessa. Sitten sinä tulet huomaamaan, kauhuksesi, että se on mahdollista yhdelle bisnestä harjoittavalle CFR:n jäsenelle pyytää toista CFR:n jäsentä hallinnossa tekemään todella suuri palvelus – aloittamaan tuo suunniteltu sota tai tuo suunniteltu kulkutautiepidemia, heti!

Palataan esitettyyn artikkeliimme taas kerran:

”Moraalisia riskejä on runsaasti. On olemassa perustavaa laatua oleva syy, miksi sinulle ei myönnetä lupaa ottaa palovakuutusta naapurisi taloa varten: sinulla olisi suuri mielenkiinto nähdä tuon talon palavan. Jos sinä järjestäisit henkivakuutuskirjan hänelle, sinä et luultavasti varoittaisi häntä löystyneistä muttereista hänen Volvossaan. Pahus, jos sinä menettäisit työpaikkasi ja olisit eettisesti riittävän uhmakas, sinä saattaisit löysätä niitä jopa itse.”

Me olemme aina sanoneet että Illuminatin johtomiehet aikovat tehdä hirveän määrän rahaa matkallaan Uuteen Maailman Järjestykseen. Sinä olet näkemässä mitä epätavallisimman menetelmän luoda tuo rahavuori, kuitenkin.

”Kuvittele iskua arvopaperistetun kuoleman sijoitussalkkuihin, jos yleinen terveydenhuoltouudistus aiottaisiin saada hyväksytyksi Kongressissa.”

Tämä lausunto antaa ymmärtää, että Wall Streetillä tulee olemaan vaikutusvaltaa estää hallituksen ’julkisen vaihtoehdon’ terveysohjelma, joka heittäisi yksityiset sairausvakuuttajat ulos bisneksestä. Kuitenkin, Cutting Edge uskoo että suunniteltu terveydenhuoltojärjestelmä on jossain määrin erilainen. Koska Suunnitelma näkee ennalta koko talouden siirtyvän Fasistiseen järjestelmään, missä liiketoiminnan omistajuus säilyy virallisesti yksityisissä käsissä, mutta jota valvotaan tiukasti valtion taholta, niin me odotamme että Terveydenhuolto-ohjelma kiemurrellessaan tiensä Kongressin läpi tulee olemaan myös fasistinen. Toisin sanoen, yksityiset vakuutusyhtiöt tulevat jatkamaan toimintaansa, mutta niitä tullaan kontrolloimaan tiukasti valtion toimesta.

Tämä uutisartikkeli lisää vielä yhden ongelman:

”Tai Wall Streetin yritykset pitää uudet ihmelääkkeet pois markkinoilta, jos ne pystyisivät pidentämään ihmispantin elämää. Kuka tietää, ehkä pankkiirien seuraava sijoitustuote tulee olemaan gangsterit liike-elämässä taaten sen, että elämänkaaret eivät ylitä tilastollisesti pohjautuvia arvioita.”

Mahdotonta, sinä sanot?

”Jos sinä ajattelet että kaikki tämä on kaukaa haettua, sinä et ole ollut ajan tasalla. Charles Keatingin nuhtelusta myyntihenkilökunnalleen siitä, että heikot, lauhkeat ja oppimattomat vanhemmat leskirouvat ovat aina hyviä kohteita … me tiedämme että Wall Streetin ylenkatse meitä muita kohtaan ei tunne mitään rajoja.”

Todellakin, Illuminatilla on kauhistuttava näkymä ihmiskunnasta. Kuuntele New Age -kirjailijaa, Bill Cooperia, jälleen kerran:

Tämän päivän ongelmien ratkaisu vaatii lähestymistapaa, joka on sumeilematta ennakkoluuloton, joka ei tuskaile uskonnollisten, moraalisten, tai kultturellisten arvojen kanssa.” ["Behold A Pale Horse", s. 37]

”Nuo jotka eivät aio käyttää aivojaan eivät ole yhtään paremmin sivussa kuin ne, joilla ei ole lainkaan aivoja, ja siten tästä mielettömästä meduusojen, isien, äitien, poikien, ja tyttärien koulukunnasta tulee hyödyllinen kuormajuhta, tai saman kouluttajia.” [Ibid., s. 64]

”Pidä yleisö kiireisenä, kiireisenä, kiireisenä, ilman aikaa ajatella; takaisin farmille muitten eläinten luokse.” [Ibid., s. 57]

”Pidä yleisö kurittomana, ja tietämättömänä perusjärjestelmän periaatteista yhtäältä, samalla kun pidät heidät hämmennyksissä, sekavina, ja suunniltaan olevina asioihin, joilla ei ole mitään todellista merkitystä, toisaalta.” [Ibid.]

”Yleinen sääntö on, että sekaannuksesta on hyötyä; mitä enemmän sekaannusta, sitä enemmän hyötyä. Sen vuoksi, paras lähestymistapa on luoda ongelmia ja sitten tarjota ratkaisuja.” [Ibid.] Tätä julkilausumaa kutsutaan myös ”Dialektiseksi Kamppailuksi”, missä Illuminati ensin luo kauhistuttavan kriisin ja sitten astuu esiin rauhoitellakseen yleisöä suunnitelmalla, jonka he ovat luoneet paljon aikaisemmin, suunnitelma, joka sallii heidän panna täytäntöön laajoja muutoksia, joita he alun alkaen halusivat.

Jos Goldman Sachs pystyy toteuttamaan heidän rikollisen suunnitelmansa, niin mikä tulee olemaan todennäköinen tulos?

”Jos Wall Street onnistuu tässä hankkeessa, se tulee luultavasti saattamaan konkurssiin henkivakuutusyhtiöt … USA:n finanssisektorin uudistus ei ole mahdollinen eikä se koskaan olisi riittävä. Kuten jokainen kauhufilmien opiskelija tietää, sinä et voi parantaa vampyyreja tai zombeja. Ne täytyy tappaa (paaluttaa Wall Streetin vampyyrien sydänten läpi, ampua kuulat zombie-pankkien kalloihin).” [Toivottavasti Wall Street palaa helvetissä, ja mitä pikemmin, sen parempi. Suom. huom.]

Raamattu kertoo meille miten tämän kaltainen hirviöhanke on mahdollinen, joka kylmästi laskelmoi kuinka monen ihmisen täytyy kuolla varhaisessa vaiheessa saadakseen sen [suunnitelman] toimimaan.

”Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri.” (1. Timoteus 6:10)

Koska tuleva Uusi Maailman Järjestys pakottaa jumalattomuuden korkeimman tason maailman ylle koko ihmiskunnan historiassa, niin eikö meidän pitäisi odottaa että sen täytäntöönpano johtaisi pahuuden suurimpaan asteeseen? Totta kai, meidän pitäisi. Tämä juttu paljastaa Illuminatin, joka kontrolloi meidän elämiä, tai omaisuutta, meidän työpaikkoja ja meidän ”onnellisuuden tavoittelua”, karkean luonteen.

Ja, he aikovat saada sen kaiken romahtamaan alas juuri oikealla hetkellä pystyttääkseen vapaamuurarikristuksen (Antikristus) valtakunnan. [Amerikka eli Suuri Babylon romahtaa ensimmäiseksi. Suom. huom.]

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.

Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä.

Voitte lähettää meille postia joko etana tai sähköposti.

Jumala siunatkoon teitä!

Become a Headline news subscriber HERE.

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2383.

Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Olli R. – ”nokialainen”

keskiviikko 14. lokakuuta 2009

Tuleva diktatuuri

Tässä Cutting Edgen artikkelissa David Bay uumoilee diktatuuria Amerikkaan lähitulevaisuudessa.


Glenn Beck pelkää että presidentti Obama saattaisi kaapata diktatorisen vallan yhdessä yössä (overnight)

Alaotsikko: Onko Beckin huoli oikeutettua? Voimmeko me herätä jonakin aamuna havaitaksemme, että meidän kansakuntamme on teljetty absoluuttiseen diktatuuriin?

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi. Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA

Copyright © 2009 Cutting Edge Ministries. All rights reserved.


Ei ole pienintäkään epäilystä että Illuminati suunnittelee perustavansa tukahduttavimman diktatuurin mitä maailma on koskaan nähnyt Amerikan yllä. Cutting Edge on varoitellut tästä todellisuudesta hyvin pitkän aikaa – yli 20 vuotta ollaksemme tarkkoja! Kauan ennen kuin me menimme Internetiin (kesäkuu 1996), me varoitimme radiossa (alkaen marraskuusta 1991) ja useita vuosia sitä ennen me varoittelimme seminaarien välityksellä Uudessa- Englannissa.

Minkä kaltaista diktatuuria Illuminati suunnittelee?

”… Harhauskoiset (ei-juutalaiset) ovat lammaslauma, ja me olemme heidän susia. Ja sinä tiedät mitä tapahtuu kun sudet saavat otteen laumasta?”

”… On olemassa myös vielä yksi syy miksi he sulkevat silmänsä: sillä me jatkuvasti lupaamme heille antaa takaisin kaikki vapaudet, jotka me olemme vieneet heiltä pois, heti kun me olemme kukistaneet rauhan viholliset ja kesyttäneet kaikki osapuolet … Ei kannata sanoa mitään siitä kuinka kauan heitä tullaan pitämään odotustilassa koskien tätä heidän vapauksiensa palauttamista …” [”The Protocols of the Learned Elders of Zion” (Siionin Viisaiden Pöytäkirjat), Pöytäkirja #11 – Totalitaarinen valtio]

Älä erehdy sen suhteen mihin tämä Terrorismin vastainen sota on johdattamassa meitä – suoraan totalitarismiin! Vielä terrorista:

”… sillä aikaa kun maailman ihmiset ovat vielä järkytettyjä loppuun suoritetun vallankumouksen tosiasiasta, yhä terrorin ja epävarmuuden tilassa, heidän pitäisi tunnustaa kerta kaikkiaan se, että me olemme niin voimakkaita, niin ylitsekäymättömiä (inexpugnable), niin ylenpalttisesti voimalla täytettyjä, että emme missään tapauksessa ota heitä mitenkään huomioon, ja siten, kaikkea muuta kuin kiinnittämällä jotakin huomiota heidän mielipiteisiinsä tai toiveisiinsa, me olemme valmiita ja kykeneviä murskaamaan vastustamattomalla voimalla kaiken mielipiteen ilmaisun, tai merkin siitä, joka hetki ja joka paikassa, että me olemme kaapanneet kerralla kaiken minkä me halusimme… Siten pelossa ja tutisten he tulevat sulkemaan silmänsä kaikelta, ja ovat tyytyväisiä odottaessaan mikä tulee olemaan sen kaiken loppu.” [Ibid.; Korostus lisätty edellä]

Kun amerikkalaiset tuijottivat silkassa kauhussa World Trade Centerin kaksoistornien ja Pentagonin murentumista syyskuun 11. päivänä, he alkoivat sulkea silmiään kaikelta paitsi siltä mitä meidän hallituksemme ja massamedia halusi heidän uskovan. Jopa nytkin ”pelossa ja tutisten he tulevat sulkemaan silmänsä kaikelta, ja ovat tyytyväisiä odottaessaan mikä tulee olemaan sen kaiken loppu”. Juuri kuten Pöytäkirjojen henkioppaat visioivat, amerikkalaiset ovat sulkemassa kollektiiviset silmänsä, käymällä mielellään kauppaa vapauksistaan ”luvatun rauhan ja turvallisuuden” vuoksi. Benjamin Franklinin sanat tälle ilmiölle näyttävät kaikuvan tänä päivänä epätavallisella selkeydellä:

”Nuo, jotka luopuisivat vapauksistaan saavuttaakseen turvallisuuden, eivät ansaitse vapautta eikä turvallisuutta.”

Behold A Pale Horse (Katso hallavaa hevosta)

Kuinka Illuminatin suunnitelma toimii saattaakseen koko ihmiskunnan läpi maailman pisteeseen missä he [illut] voivat yhtäkkiä orjuuttaa kaikkia ihmisiä?

”Kun me tulemme valtakuntaamme, meidän puhujamme tulevat tulkitsemaan suuria ongelmia, jotka ovat kääntäneet ihmiskunnan ylösalaisin saattaakseen sen, lopulta, meidän hyväntekeväisen hallinnon alle. Kuka tulee koskaan epäilemään, silloin, että kaikki nämä ihmiset järjestettiin meidän taholta poliittisen suunnitelman mukaisesti, josta kukaan ei ole edes arvaillut monien vuosisatojen kuluessa?” [End of Protocol No. 13]

Kiinnititkö huomion tuohon osuvaan lauseeseen, joka osoittaa tosiasian, että maailmantapahtumia ollaan aiheuttamassa maailmanlaajuisen salaliiton toimesta?

”Kuka tulee koskaan epäilemään, silloin, että kaikki nämä ihmiset järjestettiin meidän taholta poliittisen suunnitelman mukaisesti, josta kukaan ei ole edes arvaillut monien vuosisatojen kuluessa?” [Tämä koskee nykyaikana esim. Al Gorea ilmastonmuutospropagandassa ja presidentti Barack Obamaa talouskriisin selvittäjänä. Suom. huom.]

Ei ainoastaan tämä salaliitto ole maailmanlaajuinen, vaan se on kestänyt ”useita vuosisatoja”! Kuinka monta vuosisataa, tarkalleen, Illuminati on ollut suunnittelemassa tätä globaalia hallitusta, globaalia taloutta, globaalia uskontoa, ja globaalia vapaamuurarimessiasta? Meidän ensimmäisellä DVD:llä koskien ”Amerikan alkuaikojen salaisia mysteereitä” – otsikolla "The New Atlantis" (Uusi Atlantis) – me osoitimme että kuningatar Elizabeth I ja Sir Francis Bacon aloittivat vuonna 1590 suunnitelman luoda maailman mahtavin kansakunta Pohjois-Amerikan mantereelle. Heidän henkioppaansa kertoivat heille, että tämä uusi englantia-puhuva kansakunta (Amerikka) johtaisi asteittain maailman kohti ”Novus Ordo Seclorum” -tilaa (huom. USA:n yhden dollarin seteli) tai Uutta Maailman Järjestystä. Sen tähden, tämä suunnaton Illuminatin salaliitto on kestänyt yli 400 vuotta, toteuttaen näin Pöytäkirjojen puheen lauseessa ”monien vuosisatojen kuluessa”.

Joka päivä kun me käännämme TV-vastaanottimemme päälle tai avaamme sanomalehtemme, meidät haudataan moninkertaistuvien kriisien lisääntyvän painon alle, joiden toitotetaan olevan tuhoisa uhka maapallolle. Useita vuosia sitten, me postitimme artikkelin, joka tunnisti viisi merkittävää luotua kriisiä, joita mainostetaan, kun tarvitaan globaalia hallitusta selvittämään ne.

Me lainaamme lyhyesti artikkeliamme NEWS2193, otsikolla, ”Viittä merkittävää globaalia katastrofia, jotka luodaan, ollaan jatkuvasti paasaamassa maailmalle syinä muodostaa globaali Uusi maailmanjärjestys!”

1) Globaali lämpeneminen
2) Globaali terrorismi
3) Globaali sota (Kolmas maailmansota, suunniteltu valmistamaan Antikristus maailman näyttämölle)
4) Globaali taloudellinen katastrofi (aiotaan käynnistää sen jälkeen kun 3. maailmansota alkaa)
5) Globaali virustauti
[Ehkä nykyään tämä sikainfluenssa rokotteineen, Suom. huom.]

Nyt kun me tiedämme kuinka tukahduttava diktatuuri Illuminatilla on varastossa meitä varten, niin tutkikaamme Glenn Beckin kohtalokkaita pelkoja siitä, että presidentti Obama saattaisi kaapata diktatorisen vallan yhdessä yössä.

UUTISKATSAUS: ”Glenn Beckin Obama-pelko: Vallankaappaus yhtenä yönä”, World Net Daily, 26. elokuuta 2009

”Tuleeko presidentti Obama ”kaappaamaan vallan yhtenä yönä” toimenpiteessä lujittaa Valkoisen Talon kontrollia USA:n hallinnosta? Tuo on Fox Newsin uutisankkuri Glenn Beckin pelko, joka keskusteli asiasta pitkään tänään toisen ohjelmia lähettävän voimanpesän, radiotoimittaja Rush Limbaughin, kanssa. ’Minä pelkään että tällä hallituksella, tällä hallinnolla, on niin paljon taustatyötä jo valmiina, että he tulevat kaappaamaan vallan yhdessä yössä ennen kuin joku edes ajattelee sekuntiakaan sitä’, Beck sanoi.”

Minä voin varmastikin ymmärtää Glenn Beckin tuskaa, koska presidentti Obama on mitä luultavimmin tehnyt enemmän muutoksia tiheämpään tahtiin kuin kukaan presidentti minun muistikuvassani. Mutta, Beck on unohtanut että ”puitteet” diktatorisen vallan kaappaamiseksi ”yhdessä yössä” on jo paikoillaan, vankasti pystytetty ”konservatiivisen” presidentin George W. Bushin toimesta 9/11 -terrori-iskujen välittömissä jälkimainingeissa!

Muistatko sinä? Cutting Edge postitti lukuisia artikkeleja diktatuurista, jota Bush oli suunnittelemassa, ja infrastruktuurista, jota hän oli asentamassa paikoilleen:

* NEWS1550 ”Presidentti Bushin Terrorismin vastaisen sodan karvaat hedelmät – ehdotettu henkilökohtaisten ja perustuslaillisten vapauksien menetys – aivan kuten Siionin Viisaiden Pöytäkirjat ennustivat 200 vuotta sitten!”

* NEWS1553”Bushin hallinto jo uudelleenmäärittämässä ’terroristia’ – viikkojen sisällä 9/11 -iskuista – sinua ja minua voidaan pitää terroristina!”

* NEWS1567 ”Terrorismia ehkäisevä lainsäädäntö – ryntäys kohti diktatuuria”

* NEWS1575 ”Ryntäys kohti diktatuuria! Bushin hallinto aikoo soveltaa sisällissodan aikaista ’kapinallislakia’, joka panee ne ihmiset vankilaan, jotka ainoastaan kritisoivat hallitusta”

* NEWS1576 ”Retoriikka ja todellisuus: Yhdistetty kuva nopeasti lähestyvästä diktatuurista!”

* NEWS1577 ”Poikkeustila, Osa 1 – osavaltioille annetaan laajat kauaskantoiset valtuudet taistella isorokko-hyökkäyksiä vastaan – panevat karanteeniin kokonaisia kaupunkeja”

* NEWS1579 ”FBI tiukentamassa hirttoköyttä ’kotimaisten terroristien’ ympärillä”

* NEWS1580 ”Patriot Act -lait tulevat olemaan meidän perikato”Minä rohkaisen sinua lataamaan tietokoneellesi koko Patriot Act I:n ja Patriot Act II:n lainsäädännön. Sinä tulet huomaamaan, että presidentti Bush ja Kongressi rakensivat kaiken infrastruktuurin joka tarvitaan perustamaan totalitaarinen diktatuuri ”yhdessä yössä”. Presidentti Obamalla on jo tämä valta saatavilla häntä itseään varten. Hänen ei tarvitse enää pystyttää yhtään lisää ”puitteita”.

* NEWS1584 ”Bush – Amerikan luotetuin presidentti kahmaisi juuri diktatoriset valtuudet”

Me postitimme muitakin artikkeleita, mutta sinä ymmärrät pointin. ”Puitteet” absoluuttisen diktatuurin pystyttämiselle pantiin paikoilleen vuosina 2001-2008 presidentti George W. Bushin toimesta. Miksi Glenn Beck ei sitten noussut vastustamaan mitä hirveintä toimeenpanevan vallan keskittämistä lähtien Josif Stalinin ja Adolf Hitlerin ajoista?

Palatkaamme nyt Glenn Beckin ja Rush Limbaughin väliseen keskusteluun.

”Limbaugh vastasi, ’Minä en usko, että he tulevat olemaan kykeneviä kaappaamaan sen [vallan] yhdessä yössä ilman, että joku tietäisi siitä … Se mitä he yrittävät tehdä täällä viestintäyhteyksille on yksinkertaisesti tukahduttaa eriävät mielipiteet. He yrittävät pyyhkäistä olemattomiin kaiken vastarinnan’, Limbaugh selitti. ’Asiat, joista hän [Obama] puhuu koskien radion sulkemista, ovat yksinkertaisesti epäamerikkalaisia. … Elämme vaarallista aikaa. Se on vaarallisinta aikaa minun elämässäni vapauden ja ihmisoikeuksien kannalta tässä maassa’.”

Rehellisesti, nyt, missä nämä kaksi kaveria olivat kun heidän republikaanitoverinsa, presidentti Bush, oli luomassa kaikkia näitä hyvin todellisia lakeja, jotka tulevat eräänä päivänä kääntämään Amerikan diktatuuriin? Minä pidän sitä inhottavana, että nämä kaksi republikaanikommentaattoria olivat täysin hiljaa aikana, jolloin George W. Bush oli saamassa kaikki nämä diktatoriset lait hyväksytyiksi.

Kuinka Limbaugh kehtaa sanoa, ”Elämme vaarallista aikaa. Se on vaarallisinta aikaa minun elämässäni vapauden ja ihmisoikeuksien kannalta tässä maassa.”?

Minä olin paljon enemmän huolissani kansakuntani vuoksi Patriot Act I:n ja II:n voimaantulosta Bushin alaisuudessa. Sanomalla tuon, minä en anna ymmärtää, että Obaman toimenpiteet eivät huolestuttaisi minua, koska minä näen hänen panevan sokerikuorrutusta tämän diktatorisen kakun päälle! Ja, tuo on kaikkea sitä mitä Obama on tehnyt tähän saakka. Hän on pannut kuorrutusta George W. Bushin kakun päälle. Hänellä on jo ollut nämä diktatoriset valtuudet ojennettuna käteen, joten kaikki mitä hänen tarvitsee tehdä, on hienosäätää koko suunnitelma. [Molemmat presidentit, Bush ja Obama, ovat eräänl. antikristuksia, Amerikan viimeisiä johtajia, pieniä sarvia ja kelvottomia (ks. Dan. 7, 8, 11), jotka pyrkivät muuttamaan ajat ja lain. Bush oli Obaman edelläkävijä, joka rakensi puitteet diktatuurille. Nyt vain tarvitaan jokin suuri katastrofi Amerikassa lopullista diktatuuria varten. Suom. huom.]

Lisäksi, kun minä luin esimerkeistä, joita Beck ja Limbaugh antoivat syiksi heidän pelolleen yön yli -diktatuurista, niin se suorastaan hämärryttää meidän vapauksien, ihmisoikeuksien ja perustuslaillisten takuiden tosiasiallisen kumoamisen valossa, jotka Bush perkasi 9/11 -iskujen jälkimainingeissa.

Nyt, puhukaamme ajoituksesta koskien tätä absoluuttista diktatuuria Amerikassa. Ei ole epäilystäkään siitä, että Illuminati tekee jonkinlaisen suunnitelman. Kuitenkin, koska presidentti on omistanut nämä erittäin ankarat valtuudet yli seitsemän vuotta nyt ja ei ole tehnyt mitään niillä, niin milloin me odotamme istuvan presidentin panevan täytäntöön kaikki nämä Bushin aikaiset lait?

Me odotamme että Yhdysvaltojen presidentti – kuka tahansa hän onkin aikanaan – tulee panemaan täytäntöön kaikki nämä diktatoriset lait järjestelyssään välittömästi Kolmannen maailmansodan puhkeamisen jälkeen, joka on suunniteltu valmistamaan Antikristus. [Ehkä 3. maailmansodan puhkeaminen alkaa joukkotuhoasein tehtävällä terrori-iskulla Amerikan maaperällä. Suom. huom.]

Tähän mennessä, sinä saatat valittaa, että me jäädytämme jokaisen tärkeän kehitysvaiheen tapahtuvaksi juuri 3. maailmansodan puhkeamisen jälkeen. Sinä olet ehdottomasti oikeassa! Kaksi entistä satanistia, joiden kanssa minä olen työskennellyt vuodesta 1992 lähtien, ovat molemmat kertoneet minulle, että tapahtumien tässä maassa suunnitellaan näyttävän normaalilta 3. maailmansodan puhkeamiseen saakka. Tuo tapahtuma tulee olemaan suunnaton vedenjakaja-tapahtuma ihmiskunnan historiassa.

Ihmiset Amerikassa ja jokaisessa maailman kansakunnassa, jotka vielä valitsevat vaaleilla johtajansa, tulevat heräämään eräänä päivänä äkisti globaalin sodan puhkeamiseen huomatakseen, että heidän kansakuntansa on sotilaallisen poikkeustilan (Martial Law) kantapään alla. Sadattuhannet amerikkalaiset toisinajattelijat tullaan kokoamaan yhteen ja heittämään vankilaan. Kokonaiset kaupungit tulevat olemaan lukittuina (lockdown) ja silloin koko maa on tukahduttavimman diktatuurin alaisuudessa jonka maailma on koskaan nähnyt.

Joten, Glenn Beck on jokseenkin oikeassa. Diktatuuri on suunniteltu. Mutta se tulee olemaan yhteinen ponnistus republikaanien ja demokraattien kesken – ei vain demokraattipresidentti Obaman tekojen tulos.

Tarkkaile 3. maailmansodan puhkeamista. Se on meidän profeetallinen tapahtumamme.

---------------------------------

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.

Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.

Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä.

Voitte lähettää meille postia joko etana tai sähköposti.

Jumala siunatkoon teitä!

Become a Headline news subscriber HERE.

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2381


Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella.

Kääntäjä: Olli R. – ”nokialainen”

perjantai 9. lokakuuta 2009

Amerikan loppu!

Tässä David J. Meyeriltä väkevää lopunajan sanomaa lokakuun 2009 uutiskirjeessä.


Last Trumpet Newsletter

Volume XXVIII, Issue X, October 2009

Last Trumpet Ministries, PO Box 806, Beaver Dam, WI 53916

Fax: 920-887-2626, Internet: <http://www.lasttrumpetministries.org/>

Livenä:
http://video.google.com/videoplay?docid=-8190117074247272471
http://video.google.com/videoplay?docid=-2253622299174625521


Petos – kätketty ilmiselvään näkyyn!

”Niin hän sanoi: "Mene ja sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö'. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi." Mutta minä sanoin: "Kuinka kauaksi aikaa, Herra?" Hän vastasi: "Siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi, ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi; kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tullut keskelle maata.”

Jesaja 6: 9-12

”Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.' ”

Matteus 13:14-15

”Jeesus vastasi hänelle: "Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.”

Johannes 18:20


Tässä LTN:n numerossa, me jälleen kerran löydämme tämänhetkisen sijaintimme ajassa ja Raamatun profetiassa vertailemalla nykyisiä tapahtumia erehtymättömän Kuningas Jaakon Raamatun kanssa. Kun me teemme näin, me tiedämme että on hyvin paljon nähtävää ja pohdittavaa kun viimeisen sukupolven tapahtumat levittäytyvät aivan meidän silmiemme eteen. Me tiedämme historiasta, että suuri salaliitto, jota kutsutaan Illuminatiksi, on olemassa, ja ei ole vaikea huomata sitä. Saatana käyttää salaliittoa (vehkeilee), ja niin tekevät kaikki pahat ihmiset, jotka punovat juonia yhdessä. Järjestäytynyt Illuminati on ollut olemassa vuoden 1776 toukokuun 1. päivästä saakka, ja sen suunnitteli ja organisoi paha nero Tri. Adam Weishaupt Rothschildin pankkiiridynastian käskystä. Noina päivinä ja myöhempänä viimeaikaisessa historiassa, heidän ainut toivo pysyä hengissä oli salassapito. Tuo on syynä siihen miksi he kätkeytyivät vapaamuurariuden korkeimpien esoteeristen tasojen, Grand Orientin, jesuiittojen, ja monien muiden salamyhkäisten ryhmien sisälle, jotka naamioivat itsensä hyväntahtoisiksi filantrooppisiksi järjestöiksi. Jokainen paha ja synkkä suunnitelma historiassa, käsittäen maailmansodat, laadittiin ja käynnistettiin suuresti kunnioitettujen järjestöjen salaisista temppelihuoneista ja kokoontumispaikoista käsin niiden omien jäsenten suunnattoman enemmistön edes tietämättä mitä oli tapahtumassa! Siten, täydellisen peittävän verhon ja salamyhkäisyyden elementin avulla, he kykenivät jatkamaan luciferistista globalismin suunnitelmaa juuri tälle ajalle. Heillä oli myös lisäetuna se, että ihmiset ovat pohjimmiltaan henkisesti laiskoja ja apaattisia. Valtava enemmistö ihmisistä ei vain ajattele eikä välitä!

Yksi keinoista, josta me voimme tietää, että me olemme aivan maailman lopun äärellä, on se, että salaliittolaiset eivät ole enää riippuvaisia salassapidosta. He operoivat nyt avoimesti, ja se mitä he ovat tekemässä, on selvästi näkyvää. Miksi sitten useimmat ihmiset eivät näe mitä on tapahtumassa? Kaikki yllä olevat Raamatun jakeet kertovat meille miksi ja että sellainen aika tulisi jolloin ihmiset olisivat piittaamattomia silmin nähtävälle. On tosiasia, että kun ihmiset kieltäytyvät kuulemasta Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, he kadottavat kykynsä nähdä jotakin oikein. He ovat näkevinään, mutta he eivät näe; he ovat kuulevinaan, mutta he eivät kuule. Me olemme saavuttaneet tuon ainutlaatuisen ja kummallisen ajan, josta Jeesus puhui kun ihmiset katsoisivat suoraan johonkin eivätkä näe sitä. Tämän päivän yhteiskunnan motto on: Kuinka minun oletettaisiin näkevän metsät kun tiellä on niin paljon puita? Petos ei ole enää kätkettynä yksinomaan salaisissa kammioissa 58 East 68th Streetillä New York Cityssä, Ulkomaansuhteiden neuvoston (CFR) päämajassa, joka on Amerikan Illuminati. Nyt, petos voi olla kätketty ilmiselvään näkyyn ja kokonaan yleisön näköpiiriin.

Jos sinä olet ihminen, joka pystyy näkemään ja ymmärtämään, minä kiitän Herraa sinusta. Tilanne ei ole vain poliittinen ja geopoliittinen, vaan hengellinen. Saatana on petoksen takana. Jos sinä olet lukemassa tätä ja et ole koskaan luovuttanut sydäntäsi, sieluasi, ja mieltäsi Herralle Jeesukselle, sinä voit ja sinun täytyykin tehdä se nyt. On myöhäistä, mutta Hän silti vastaanottaa sinut. Sinun silmäsi tulevat avautumaan, ja sinä tulet olemaan vapaa saatanan orjuudesta ja hänen juonistaan.

Suomentajan kommentti: Eräs saatanan petos, jota ihmiset eivät nähneet vuosikymmeniin suomalaisessa poliittisessa elämässä, oli korruptoitunut vaalirahoitussysteemi poliittisille puolueille, jossa eri tahojen (yritykset, säätiöt) antamat lahjoitukset vaaliehdokkaille rikkoivat yleisiä moraalisäädöksiä ja olivat jopa lain vastaisia. Nyt Jumala on paljastanut tämän petoksen median tutkimuksen avulla kun mätä vaalirahoitus saavutti huippunsa edellisten eduskuntavaalien alla. Tarvittiin vain kourallinen korruptoituneita liikemiehiä tuomaan tämä selvästi näkyville kun haluttiin hinnalla millä hyvänsä luoda Suomeen amerikkalaismielinen porvarihallitus, joka kumartaa syvään länsimaiselle Illuminatille. Tämän vaalirahakohun tuloksena luodaankin nyt aivan toisenlaiset pelisäännöt ja toivottavasti epärehellisestä käytännöstä hyötyneet joutuvat vastuuseen teoistaan. Suomen nykyhallitus joutaa vaihtoon.

Obama – pimeyden diktaattori!

Syyskuun 2009 ensimmäisen viikon aikana, maanlaajuinen kiista alkoi kehittyä. Presidentti Barack Obama ilmoitti, että hän aikoi puhua meidän Amerikassa olevien koulujemme jokaiselle oppilaalle television välityksellä syyskuun 8:ntena 2009. Miksi Obama lähestyisi suoraan Amerikan lapsia? Vastaus on helppo; hän ei ole ainoastaan marxilaissosialisti, vaan liekehtivä punainen kommunisti. Tuo on ollut kommunistien taktiikkana Leninin, Stalinin, ja Hrustshevin ajoista lähtien. Jos sinä saat heidät luokkahuoneeseen, eroon vanhemmistaan, sinä voit iskostaa heidän mieleensä sosialistisen ajattelutavan ja yhden-maailman hallituksen käsitteet. Muista Vladimir Leninin sanat: ”Anna minulle vain yksi sukupolvi nuoria ja minä tulen muuttamaan koko maailman.”

Onneksi, Obaman hanke oli niin läpinäkyvä, että monet koulut halusivat olla televisioimatta sitä! Teksasissa, Illinoisissa, Minnesotassa, Virginiassa, ja Wisconsinissa, useat koulut hylkäsivät tunkeilevan Obama-puheen. (1) Senaattori Steve Russell Oklahomasta arvosteli ankarasti Obama-puhetta ja sanoi, ”Sikäli kuin minä olen asianosainen, tämä ei ole yhteiskuntaopin koulutusta – se antaa vaikutelman henkilökultin luomisesta. Tämä on jotakin, jota sinä odottaisit näkeväsi Pohjois-Koreassa tai Saddam Husseinin Irakissa.” (2) Arizonan osavaltion koulutarkastaja (Superintendent of Schools), Tom Horne, sanoi, ”Opettajien oppituntiohjelmat, jotka on luonut Obaman opetusministeriö, vaativat pikemmin palvontaa kuin kriittistä lähestymistapaa.” (3)

Sotkisiko Barack Obama todella Amerikan kouluoppilaat hänen henkilökohtaiseen agendaansa? Elokuun 28:ntena 2009, USA Today -lehti julkaisi jutun, joka paljasti, että Obama saattaa kaikki oppilaat läpi Amerikan osallisiksi väestönlaskennan suorittajina. Väestönlaskennan välineet lähetetään 118,000 kouluun ja tulevat koskemaan 56 miljoonaa oppilasta, joiden tehtävänä on katsoa, että heidän vanhempansa täyttävät lomakkeet oikein. (4) Koulujen väestönlaskentaohjelman vetäjä, Renee Jefferson-Copeland sanoi, ”On mahtavaa tavoittaa lapset, koska lapset ovat niin voimakkaita ääniä kodeissaan.” (5) Kaikkivaltias näki nämä päivät ja varoitti meitä Jesajan luvussa 3:12 seuraavasti: ”Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.”

Kuka on tämä kummallinen presidentti, Barack Hussein Obama? Kun Obamalta kysyttiin äskettäin siitä kuka on vieraillut hänen luonaan Valkoisessa Talossa, hän sanoi, että hän julkistaisi vain osittaisen listan vierailijoista tämän vuoden lopulla, mutta vierailijat kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ”tulevat pysymään salaisina”. (6) Miksi Obama painostaa 55-sivuisen lakialoitteen, S.773, hyväksymistä Kongressissa, joka tulee antamaan Valkoiselle Talolle vallan ja kyvyn kytkeä pois mikä tahansa yksityisen sektorin tietokone ja verkkoyhteys internetistä? (7) Kuka on tämä kummallinen presidentti, joka menettää nopeasti suosiotaan Amerikassa, mutta pysyy uhmakkaana ja kasvattaa voimaansa maailmanpolitiikassa? Me olemme nyt saaneet tietää, että Barack Obama on valittu YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajaksi. Tätä vaikutusvaltaista 15-jäsenistä neuvostoa ei ole koskaan johdettu Amerikan presidentin toimesta. (8) [Kaiken huipuksi Obama palkittiin tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnolla 9.10.09 Oslossa. Suom. huom.]

Näyttää siltä, että pahinta laatua oleva pahuus on nousemassa esiin Obaman hallinnossa. Punaisessa Kiinassa on suurta innostusta nostaa punaisen Kiinan lippu Valkoisen Talon eteläisen ruohokentän (South Lawn) ylle syyskuun 20:ntenä 2009. Syyskuun 4. päivänä, kiinalainen sanomalehti, China Daily, julkaisi jutun, joka totesi, että Obaman Valkoinen Talo on antanut punaiselle Kiinalle luvan nostaa punainen lippu Valkoisen Talon eteläisen ruohokentän ylle! (9) Se tehtäisiin Kiinan kansantasavallan (People’s Republic of China, or PRC) perustamisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Turvatoimet tulisivat olemaan tiukkoja kun tuhat kiinalaista delegaattia kokoontuu seremoniaa varten. (10) On olemassa nyt jotakin spekulaatiota, että johtuen mahdollisesta julkisesta valituksesta, punainen lippu saatetaan nostaa kadulle vastapäätä Valkoista Taloa. Mutta me emme halua sitä myöskään sinne! On tarpeeksi pahaa, että Obama antaisi ylipäätään heille luvan. On mielenkiintoista panna merkille, että tämä syyskuun 20:s päivä on perinteinen wicca-noituuden Mabon-sapatti, hengellisen sadonkorjuun juhla syyspäiväntasauksen aikoina. On myös aika hämmästyttävää, että tapahtumassa tulee olemaan tuhat punaisen Kiinan edustajaa. Danielin kirjan luvusta 5:1 me luemme Belsassarin pidoista seuraavaa: ”Kuningas Belsassar laittoi suuret pidot tuhannelle ylimyksellensä, ja hän joi viiniä näiden tuhannen edessä.” Kun kuningas jatkoi Jumalan uhmaamista ja loukkaamista, käsi ilmestyi ja kirjoitti seinään. Ei kukaan viisas mies tai astrologi voinut tulkita kirjoitusta, ja kuningas tarjosi palkkioita, käsittäen tulipunaisen vaatekappaleen (kommunismin väri). Daniel tulkitsi kirjoituksen ja kieltäytyi babylonialaisista palkkioista. Juuri tuona yönä kun tuhat ihmistä kokoontui, Jumala kirjoitti, että Babylon oli laskettu, punnittu, ja pirstottu sekä myös annettu vieraan maan ja valtakunnan haltuun! Onko tämä tapahtuma merkki punaisen Kiinan valtauksesta? [Venäläinen professori Igor Panarin ennustaa, että USA hajoaa osiin ja joutuu muiden valtioiden, kuten Kiinan, haltuun. Tämä prosessi alkaisi hänen mukaansa vuoden 2009 lopulla dollarijärjestelmän romahtaessa ja kesällä 2010 USA:ta ei olisi enää olemassa, vaan sen tilalle syntyy kuusi uutta valtiota. Lue tästä enemmän http://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/article201443.ece, Suom. huom]

Mitä punaisen Kiinan lippu viiden pentaakkelitähden kanssa edustaa? Se esittää kommunistista hallintoa, joka on massamurhannut miljoonia ihmisiä vuosien kuluessa. Se on hallinto, joka myöntää vauvojen syntymälupia ja toimeenpanee pakollisia abortteja noille ihmisille lupia kysymättä. Nämä ovat ihmisiä, jotka syövät ihmisalkion lientä ”nuorentavana herkkuna”. Lyhyt tutkimus punaisen Kiinan historiasta paljastaisi paljon enemmän kauheuksia!

On tosiasia, että Barack Obama on Chicagon alamaailman tuote. Kun Illinoisin ex-kuvernööri Blagojevich tuli tunnetuksi lukuisista korruptiosyytöksistä ja pakotettiin eroamaan virasta, Obama ei ainoastaan pysytellyt kaukana hänestä, vaan sanoi, ”Minä en ole koskaan tavannut häntä.” Kuinka USA:n senaattori Obama Illinoisista on voinut koskaan olla tapaamatta kuvernööriä? Eräs mies, joka tiesi paljon Blagojevichista ja Obamasta, oli Blagojevichin entinen neuvonantaja Christopher Kelly. Syyskuun 12:ntena 2009, ilmoitettiin että Christopher Kelly, 51, oli kuollut aspiriinin yliannostukseen! (11)

Jotakin hyvin hämmästyttävää tapahtui syyskuun 12. päivänä 2009, joka kertoo joidenkin ihmisten heräämisestä Amerikassa. Washingtonissa esiintyi massiivinen joukkokokous ja marssi protestissa Obaman menettelytavoille. Uutismedia Yhdysvalloissa aliraportoi ja suuresti vääristeli sitä mitä todella tapahtui. He tekivät näin, koska he esiintyvät kuten Obaman koulutetut hylkeet. The Washington Post -lehti raportoi että kymmenettuhannet marssivat Washingtonissa. (12) Todellisuudessa, suunnilleen kaksi miljoonaa amerikkalaista marssi Washingtonissa Obamaa vastaan. (13) Lukemattomia määriä suuria kylttejä pidettiin ylhäällä sanoen sellaisia asioita kuten ”Keskeyttäkää Obaman terveydenhuolto-ohjelma, Valehtelija päällikkönä (Liar-in-Chief), Lopettakaa marssi sosialismia kohti, Loinen päällikkönä (Parasite-in-Chief), jne. Isoja kuvia Obamasta Hitler-tyylisillä viiksillä nostettiin ilmaan. Kahden miljoonan kyllästyneen amerikkalaisen raivokas viha kajahteli ilmassa. Obaman vastaus kaikelle tälle oli se, että mikään ei voi pysäyttää häntä! Milloin useammat ihmiset heräävät? Obaman agenda on kätketty ilmiselvään näkyyn. Obama ei ole amerikkalainen, eikä hän ole Amerikkaa varten. Hänet valokuvattiin hiljattain kantamassa kirjaa vasemmassa kädessään hänen peukalonsa ollessa työnnettynä noin puoliväliin kirjaa. Minulla on valokuva edessäni ja se on varmennettu aidoksi. Kirjan nimi on The Post-American World (Amerikan jälkeinen maailma). (14) [Hah hah! Joko viimein uskotte, että Obama on Amerikan Gorbatshov?! Suom. huom.]

http://www.truthorfiction.com/rumors/p/post-american-world.htm http://www.snopes.com/politics/obama/postamerican.asp


Terveytesi väärissä käsissä!

Paljon on sanottu ja kirjoitettu Obaman terveydenhuolto-ohjelmasta ja sosialisoidusta lääkärinhoidosta. Ne, jotka ovat todella tutkineet tämän ohjelman yksityiskohtia, ovat nousseet vahvasti kapinaan sitä vastaan. Itse asiassa, Obamalla on ollut niin paljon vaikeuksia ajaessaan tätä läpi, että Bloombergin uutistoimisto julkaisi jutun syyskuun 4:ntenä 2009, otsikolla ”Obama voi tarvita kriisitunnelman herättääkseen henkiin terveydenhuollon uudistuksen.” (15) Minkä tyyppisen terveyskriisin hän voisi luoda? Obama ei ole tavannut republikaaneja koskien terveydenhuoltoasiaa viiteen kuukauteen. (16) Obama on myös todennut, että republikaanit ovat muodostaneet salaliiton häntä vastaan. (17) Oli melko paljastavaa kuulla salaliittolaista kuten Obamaa, joka väittää, ettei ole olemassa mitään salaliittoa, syyttäen republikaaneja juuri salaliitosta. Lenin sanoi kerran, ”Syytä vihollista aina siitä mitä itse olet.”

Obama haluaa terveytesi Liittovaltion hallituksen käsiin hinnalla millä hyvänsä. Kun häneltä kysyttiin elämänpäättämis-neuvottelusta suunnitelmaan kuuluvana, hän kielsi sen kyyneleet silmissään ja viittasi isoäitiinsä, kertoen että hän [Obama] ei olisi koskaan lopettanut isoäidin elämää. (18) Tämä on se sama isoäiti joka sopivasti kuoli viime vuonna, kun hän alkoi kertoa ihmisille missä Barack Obama oikeasti syntyi, todeten että hän oli läsnä syntymässä.

Minä olen selostanut tätä aihetta aikaisemmissa numeroissa, mutta terveydenhuolto-ohjelma pysyy muutostilassa. Viimeaikaisin versio sisältää lain, joka määräisi sakon amerikkalaisille, jotka eivät hankkisi sairausvakuutusta. Nämä sakot ovat niinkin korkeita kuin 3,800 dollaria. (19) Voitko kuvitella jotakuta tarviten mennä ensiapuhuoneeseen, ei vain kohdatakseen laitoksen kohtuuttomat hinnat, vaan myös Liittovaltion sakon vakuuttamattomana olemisestaan? Hallitus toteaa, että he tulevat myöntämään verohelpotuksia auttaakseen vakuutuksen hankkimisessa, mutta mitä hyötyä verohelpotuksista on työttömälle?

Obaman terveydenhuoltosuunnitelma oli nopeasti kuivumassa kokoon kunnes eräs kummallinen tapahtumien käänne herätti eloon hänen ponnistelunsa. Elokuun 20:ntenä 2009, senaattori Edward Kennedy kuoli 77 vuoden iässä. Hänen kuolemansa johtui aivosyövästä. (20) Kennedy oli pitkään ollut sosialistisen terveydenhuolto-ohjelman kannattaja, vaikkakaan hän eikä kukaan muukaan pystynyt koskaan saamaan sitä hyväksytyksi. Ei ole olemassa mitään kuolemantapauksen veroista vetääkseen sympatiaa ja huomiota ihmisen ajamalle asialle. Yhtäkkiä siellä oli tuen vyöry Obaman suunnitelmalle, ja Capitol Hillin julistus oli, ”Voita yksi [henkilö] kannattamaan Teddyn vuoksi (Win one for Teddy).” (21) Kennedyn kuoleman aikana, Herra antoi meille merkin Hänen tyrmistyksestään trooppisena myrskynä, nimeltään Danny, joka kulki Cape Codin ja Kennedyjen tilan ylitse Hyannisissa, Massachusettsin osavaltiossa. (22) Myrsky oli niin ankara, että Obaman täytyi lykätä lomailuaan Marthan viinitarhalla (Martha's Vineyard), myöskin Kennedyn perheen turvapaikka.

Vain Jumala voi pysäyttää Obaman terveydenhuoltosuunnitelman ja hän [Obama] saattaa yrittää tuottaa minkä tahansa epidemian tai kriisin ajaakseen suunnitelman läpi. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ja Senaatin enemmistöjohtaja Harry Reid ovat ilmoittaneet presidentti Obamalle, että heillä on tarpeeksi ääniä ajamaan suunnitelma läpi. (23)

Kirottu talous!

Onko mahdollista, että koko talous on kirottu? Me tiedämme että Kaikkivaltias Jumala julisti kirouksen Hänen oman kansansa taloudelle kun he unhottivat Hänet. Malakian kirjan luvusta 3:8-9 me luemme seuraavaa: ”Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte: "Missä asiassa me sinulta riistämme?" Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta.”

Mitä on todella tapahtumassa meidän amerikkalaisen taloutemme suhteen? Onko olemassa edes vähäisintäkään merkkiä parannuksesta siitä lähtien kun ryöppyävä romahdus alkoi vuosi sitten? Nobelin palkinnon saanut ekonomisti Joseph Stiglitz totesi äskettäin, että isojen pankkien ongelmia ei ole korjattu, ja että olosuhteet, jotka johtivat romahdukseen, ovat nyt pahempia kuin ne olivat ennen kuin pankit alkoivat kaatua. (24) Meidän hallituksemme ja uutismedia jatkavat sanan taantuma (recession) käyttämistä, mutta he kieltäytyvät käyttämästä sanaa lama (depression). The London Daily Telegraph julkaisi äskettäin jutun, joka paljasti seuraavaa: ”Sekä pankkiluotot että M3-rahamäärä ovat supistuneet Yhdysvalloissa tasoille, jotka ovat verrattavissa Suuren Laman (Great Depression) puhkeamiseen, lähtien alkukesästä 2009.” (25) Me tiedämme, että syyskuun 15. päivästä 2009 lukien, 84 merkittävää pankkia on kaatunut Yhdysvalloissa tähän mennessä tänä vuonna. Elokuun 28:ntena 2009, CNBC News ilmoitti että seuraavan kahden vuoden aikana, uudet tuhat pankkia odotetaan kaatuvan. (26) Me edelleen näemme raportointeja meidän Amerikan dollarin tekemistä uusista heikkousennätyksistä (esim. Japanin jeniä vastaan, Suom. huom.) ja kullan hinnan noususta yli 1,000 dollariin unssilta. Se vaatii nyt 1,074 paperidollaria ostaa yksi mitätön unssi kultaa. Minä muistan ajan, jolloin se vaati ainoastaan 35 dollaria tehdä sama asia. [Nythän kullan hinta on noussut pääasiassa dollarin heikkouden tähden. Suom. huom.] Työttömyysaste jatkaa kasvuaan, ja oikea nykyinen taso on 16 prosenttia. Ruokakuponkien käyttö on matkalla ylös, ja keskimääräinen työviikko Amerikassa, joka oli perinteisesti 40 tuntia, on nyt 33 tuntia, jos sinä pystyt löytämään työtä. (27)

Me olemme nyt saaneet tietää, että pieni Sveitsin kansakunta on työntänyt kerran niin mahtavan Yhdysvallat pois ensimmäiseltä sijalta maailman kilpailukykyisimpänä taloutena. Kaikista maailman kansakunnista, Yhdysvallat rankataan sijalle 108 taloutensa luotettavuudessa ja maksukyvyssä (trust and confidence). (28) Onko mikään ihme, että maailman neuvosto, tunnettu Yhdistyneinä Kansakuntina, vaatii että USA:n dollari täytyy korvata uudella globaalilla reservivaluutalla? Syyskuun 7:ntenä 2009, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (United Nations Conference on Trade and Development, or UNCTAD) julkaisi radikaalin raportin koskien tätä! (29) Me emme ole kaukana pedonmerkistä. Maailmanlaajuinen kontrolli kaiken ostamisesta ja myymisestä on aivan kulman takana! Ilmestyskirjan luvun 13:16-18 vakavamieliset sanat häämöttävät suuresti horisontissa. Nuo jakeet kuuluvat seuraavasti: ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”

Pystyykö meidän Liittovaltion hallituksemme tekemään mitään oikein? Ensimmäinen Postilaitos perustettiin vuonna 1775. Yrityksessä saada se toimimaan 234 vuoden jälkeen, se on nyt rahaton! Vuonna 1935, presidentti Franklin Delano Roosevelt perusti Sosiaaliturvahallinnon, ja 74 vuoden yrityksen jälkeen saada se toimimaan, se on nyt rahaton! Vuonna 1938, Liittovaltion ohjelma, tunnettu Fannie Mae -asuntoluotottajana, perustettiin, ja 71 vuoden yrityksen jälkeen saada se toimimaan, se on nyt rahaton. Vuonna 1964, Liittovaltion hallitus käynnisti ohjelman jota kutsutaan Sodaksi köyhyyttä vastaan (The War on Poverty). Neljänkymmenenviiden vuoden rahansiirtämisen köyhille jälkeen, yhden biljoonan dollarin vuositahdilla, koko maa on rahaton. Vuonna 1965, Liittovaltion Medicare/ Medicaid -ohjelmat (osa julkista terveydenhuoltoa) perustettiin, ja 44 vuotta myöhemmin, nuo ohjelmat ovat rahattomia. Vuonna 1970, Liittovaltion ohjelma, tunnettu Freddie Mac -asuntoluotottajana, perustettiin, ja nyt, 39 vuotta myöhemmin se on myös rahaton. Vuonna 2009, TARP-varojen ja Omnibus-määrärahojen lakiasetus (TARP money and the Omnibus Appropriations Act) säädettiin, ja muutamassa kuukaudessa, se on täysin epäonnistunut. Vuonna 2009, Liittovaltion Rahaa rotiskoista (Cash for Clunkers) -ohjelma perustettiin ja se johti rahattomuuteen nopeammin kuin mikään muu ohjelma, joka ikinä on perustettu. Se tuhosi satojatuhansia hyväkuntoisia autoja, maksoi kolme miljardia dollaria, ja siirsi tuosta rahamäärästä suurimman osan Koreaan ja Japaniin. Nyt, päästyään 100%:n epäonnistumisasteesta, he suunnittelevat perustavansa Kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän!

Nämä ovat pelottavia aikoja, mutta Herra on kansansa kanssa. Hän edelleen näyttää meille merkkejä siitä, että Hän on tosiaankin ohjaimissa. Yksi esimerkki tästä on merkki, jonka me saimme syyskuun 11:ntenä 2009. Huomautettakoon tässä että syyskuun 11. päivänä 2001, päivä jolloin kaksoistornit romahtivat New York Cityssä, Dow Jones -indeksi päätyi tarkalleen lukemaan 9,605.51. Kahdeksan vuotta myöhemmin, syyskuun 11:ntenä 2009, tuon traagisen päivän vuosipäivänä, Dow Jones -indeksi päätyi tarkasti lukemaan 9,605.51. Tämä on täsmälleen sama lukema kahden desimaalin tarkkuudella. (30) Uutismedia kutsui sitä ”oikuksi (freaky)”, mutta minä uskon, että se oli Jumalan käsi. [Tämä merkinnee sitä, että toinen suuri terrori-isku kohtaa USA:ta loppuvuonna 2009. Suom. huom.]

Uskonnon ja noituuden loitsut!

Mitä on tapahtunut kristinuskolle Amerikassa? Joka päivä luopuminen lisääntyy, ja tämän päivän niin kutsuttu ”kristillisyys” ei ole mitenkään verrattavissa Raamatun kristillisyyteen. Jumalalla on jäännöksensä, mutta he ovat suhteellisen harvoja ja toisistaan etäällä. Suuret uskonlahkot kestitsevät homoseksuaalisuutta ja jopa noituutta, itämaisia uskontoja, ja mystisismiä. Jopa fundamentalistisista seurakunnista ei ole tullut mitään muuta kuin viihdekeskuksia rock-bändeineen, nukketeattereineen, klovneineen, taikureineen, jne. Nämä ihmiset eivät tunne sanan rukous merkitystä, ja he eivät koskaan ole kokeneet hengellisiä taisteluja. Nämä ihmiset ajattelevat, että se on vainoa, jos heidän täytyy mennä kirkkoon kun ulkona sataa tai on liian kylmä. Jumala auttakoon meitä!

Heinäkuun 5:ntenä 2009, Oregonin osavaltion sanomalehti kertoi, että Amerikan episkopaalikirkko äänesti musertavasti sen puolesta, että ovet aukaistaan vihkimään avoimemmin homoseksuaalisia piispoja. (31) Meidän täytyy muistaa, että sana vihkiä (consecrate) tarkoittaa pyhäksi tekemistä. Jumala ei siunannut Sodomaa ja Gomorraa; Hän poltti ne tuhkaksi, ja Hän sanoi, ”Minä olen Herra sinun Jumalasi; enkä minä muutu.”

Syyskuun 2:sena 2009, the Associated Press julkaisi jutun koskien suunnitelmia tarkistaa se mitä kustantajat kutsuvat ”fundamentalistien vaihtoehto-Raamatuksi”. Uusi kansainvälinen käännös (New International Version, or NIV), joka voi myös tarkoittaa ei-inspiroitua raamattukäännöstä, on tarkistuksen alla, ja se on määrä julkaista vuonna 2011. (32) Yksi tarkistuksen syistä on sallia sukupuolimuutokset maskuliinista tai feminiinistä sukupuolineutraaliksi. Tämä NIV pseudo-Raamattu on aina ollut turmeltunut, mutta nähtävästi he eivät pystyisi edes korjaamaan kirjoitusvirhettä oikeaksi.

Noituutta ja sen vaikutusta on kaikkialla meidän lopunajan maailmassa. Sitä on kouluissa, sairaaloissa, yliopistoissa, ja kaikilla hallinnon, talouden, ja tieteen tasoilla. Esimerkkejä tästä on monia. Eräs sellainen esimerkki on kansainvälinen avaruusasema, joka jatkuvasti kiertää maapalloamme. Se muodostuu kolmestatoista osastosta, ja monet laitteiden osista ovat eri painoisia sekoittaen luvun 13 Maan painovoimaan. Elokuun lopussa 2009, the Associated Press raportoi seuraavalla otsikolla: ”Kaikki kolmetoista astronauttia nauttivat ensimmäistä päiväänsä yhdentoista päivän matkalla.” (33) Noituuden maailmassa, numeroilla on suuri merkitys. Luku kolmetoista viittaa noitapiirin voimaan ja käskyvaltaan, ja luku yksitoista on Vesimiehen (Aquarius) luku; yhdestoista eläinradan merkki ja antikristuksen Uuden ajan nimi. Ei ole mikään sattuma, että kolmetoista astronauttia kiertää maapalloamme!

Heinäkuussa 2009, viimeisin Harry Potter -elokuva osui elokuvateattereiden lipputoimistoihin ympäri maailman ja saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen myynnillään ensi-iltaa varten. Kuvaillessaan tätä, uutistoimisto Reuters käytti seuraavia sanoja: ”Viimeisin ”Harry Potter” -elokuva heitti 104 miljoonan dollarin loitsun lipputoimistojen ylle maailmanlaajuisesti….” (34) Harry Potter -kirjat, -elokuvat, ja niihin liittyvät toiminnot ovat ensiluokkainen esimerkki noituudesta, joka on kätketty ilmiselvään näkyyn. Se on niin selvästi okkulttista, ja se on noituutta fantasian puitteissa. Wicca-noituuden ja druidismin opinkappaleet ovat kaikki tuossa tarkoitettu istutettavaksi lukemattomien miljoonien kaiken ikäisten pahaa-aavistamattomien lasten aivoihin. Elokuun 6:ntena 2009, the Daily Telegraph raportoi että uusi Harry Potter -elokuva, nimeltään Harry Potter ja puoliverinen prinssi, sisälsi tarkalleen 66 elokuvavirhettä. (35) Okkultiikan maailmassa, virheet hyväksytään normaalina voimavirtauksena kun loitsut kohtaavat toisensa. Elokuvan 66 virhettä ovat siinä irvikuvana 66:een kirjaan Kuningas Jaakon Raamatussa, ikään kuin kertoakseen että se sisältää virheitä. Minä olen entinen okkultisti ja astrologi, pelastettu meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armosta. Minä tiedän mitä tapahtuu heidän maailmassa ja miten he ajattelevat. Ihmekääntymisestäni lähtien, minun uskoni alkuperäiseen Kuningas Jaakon Raamattuun on luja kuin kallio. Se on täydellinen ja virheetön kuin vain Jumalan Sana voi olla.

Tänä vuonna 2009, noitien Samhain-sapatti (äännetään sow-een), tunnettu Halloweenina, on lauantaina Kuun lähestyessä täyttä vaihettaan. Noidat uskovat että tämä lisää heidän voimaansa, erityisesti keskiyöllä. Wicca-noituudessa, Halloween on heidän uudenvuoden aattonsa, ja heidän oppinsa sanoo, että keskiyö on erikoinen mystinen hetki, jolloin verho hauraan nykyisyyden ja iankaikkisen tulevaisuuden välillä tulee ohueksi. He myös uskovat että tuona yönä, astraalitaso, oletettu muuri maapallon ja henkimaailman välillä, on niin hatara että henget voivat kulkea edestakaisin vapaasti ilman kutsumista koolle. Tällä ymmärryksellä, kuinka nk. ”kristillisillä” kirkoilla voi olla Halloween-juhlia?

Merkkejä lopusta!

Merkkejä lopusta on useita! Meidän maapallomme jatkaa halkeilemistaan erilleen kun keskimäärin yli 300 merkittävää maanjäristystä voimakkuudeltaan 4 richteriä ja yli tapahtuu joka kuukausi. Syyskuun 12. päivänä, voimakas 6,4 asteen järistys ravisteli Venezuelaa, aiheuttaen paniikkia Caracasissa, pääkaupungissa, ja hävitystä maaseudulla. (36) Maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia pauhaa kaikkialla maailmassa ja vaihtelevissa paikoissa, juuri kuten Raamattu sanoi.

Omituisia asioita on tekeillä maan alla juuri nyt syvällä maaperässä ja kaukana Etelä-Dakotan Black Hills -vuoriston alapuolella. Työporukat rakentavat maailman syvintä maanalaista tiedelaboratoriota syvyydessä joka vastaa enemmän kuin kuusi Empire State Buildning -maamerkkiä. Laitos sukeltaa 8,000 jalan (1 jalka = n. 30 cm) syvyyteen maanpinnan alapuolelle. Laboratorion päämäärä on tutkia ”pimeää ainetta (dark matter)”. (37) Tiedemiehet sanovat, että he tutkivat kummallista voimaa syvällä maassa, ja että tällä voimalla ei ole atomeja ja se ei ole vuorovaikutuksessa tavallisen aineen kanssa. He myöntävät, etteivät he tiedä mitä se on, mutta yrittävät ottaa kiinni joitakin ”aavemaisia hiukkasia” säiliössä, jossa on nestemäistä ksenonia. (38) Se mitä nämä tiedemiehet eivät onnistu käsittämään tai uskomaan, on se, että siellä ollaan havaitsemassa voimia, jotka eivät ole luonnollisia, vaan hengellisiä.

Vielä yksi ainutlaatuinen tapahtuma sattui syyskuussa 2009, jonka minä uskon olevan osoitin, että viimeisten päivien loppu on yllämme. Syyskuun 9:ntenä 2009, me saavuimme päivämäärään joka kirjoitetaan 09-09-09. Koska nolla ei ole tärkeä numerologiassa, okkultistit näkevät luvun 999. Samalla kun on totta, että tämä luku on ylösalaisin luku 666, on vielä jotakin otettava huomioon. Yhdeksän on viimeinen perusnumeroista, jotka muodostavat kaikki luvut niiden monissa erilaisissa yhdistelmissä. Numero yhdeksän viittaa lopullisuuteen. Kolme peräkkäistä ysiä (999) ilmaisevat kaikkien asioiden, jotka edelsivät sitä, loppua. Minä muistan tietokonekurssini vuodelta 1970, kun minä käytin IBM 1620 FORTRAN -tietokonetta. Kun minä tein vuokaaviota kirjoittaakseni ohjelman Fortran -tietokonekielellä, minua opetettiin päättämään ohjelma kirjoituksella ”If sense switch 999 end of file (Tolkun saamiseksi kytke 999 tiedoston loppuun).” Me emme tule koskaan näkemään toista 09-09-09 päivämäärää, koska se vaatisi vielä tuhat vuotta sen saavuttamiseksi! (39) Nämä ovat lopullisuuden päiviä, ja meidän Vapahtajamme tulee pian takaisin ja äkisti! Missä sinä aiot viettää ikuisuuden? [Pahoille palvelijoille ja tyhmille neitsyeille Herran päivä on onnettomuuden päivä saati sitten jumalattomille. Suom. huom.]

Lopuksi, please muistakaa että rukouspyyntönne otetaan aina mieluusti vastaan ja kukin saa henkilökohtaista ja yksilöllistä huomiota esirukoilijatiimeiltämme. Kiitokset kaikille teille, jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Jumala siunatkoon teitä nyt ja ikuisuudessa! Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

David J. Meyer

Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)

Lähdeluettelo

01. Associated Press, Sep. 4, 2009, by Libby Quaid & Linda Stewart Ball, Dallas, TX.
02. Ibid.
03. Ibid.
04. USA Today, Aug. 28, 2009, by Haya El Nasser, Gannett News Service.
05. Ibid.
06. MSNBC News, Sep. 4, 2009, by Bill Dedman, Washington, D.C.
07. Politics & Law, Aug. 28, 2009, by DeClan McCullagh, Washington, D.C.
08. Financial Times, Sep. 8, 2009, by Harvey Morris, United Nations, New York, NY.
09. China Daily, Sep. 4, 2009, Beijing, China.
10. Ibid.
11. Chicago Sun Times, Sep. 12, 2009, by Konkol, Korecki, & Golab, Chicago, IL.
12. Washington Post, Sep. 13, 2009, by Brown, Hohmann, & Bacon, Washington, D.C.
13. London Daily Mail, Sep. 12, 2009, from Washington, D.C., London, England, U.K.
14. Obama photograph, taken at Bozeman, MT.
15. Bloomberg News Service, Sep. 4, 2009, by Goldman & Johnston, New York, NY.
16. The Hill, Sep. 9, 2009, by Molly K. Hooper, Washington, D.C.
17. Washington Times, Aug. 20, 2009, by Joseph Curl, Washington, D.C.
18. Associated Press, Aug. 15, 2009, by Liz Sidoti, Grand Junction, CO.
19. Associated Press, Sep. 8, 2009, by Ricardo Alonso-Zaldivar, Washington, D.C.
20. Reuters News Service, Aug. 26, 2009, by Scott Malone, Hyannis Port, MA.
21. ABC News, Aug. 26, 2009, by Teddy Davis, Washington, D.C.
22. NOAA Weather Service, Aug. 27, 2009, official map.
23. ABC News, Sep. 8, 2009, Washington, D.C.
24. Bloomberg News Service, Sep. 13, 2009, by Mark Deen & David Tweed, New York, NY.
25. London Daily Telegraph, Sep. 14, 2009, by Ambrose Evans-Pritchard, London, England, UK.
26. CNBC News, Aug. 27, 2009, by Natalie Erlich, New York, NY.
27. Financial Times, Sep. 4, 2009, by Sarah O'Connor, Washington, D.C.
28. Reuters News Service, Sep. 8, 2009, by Sven Egenter, Geneva, Switzerland.
29. London Daily Telegraph, Sep. 7, 2009, by Edmund Conway, London, England, UK.
30. DJI Official Charts, Sep. 11, 2001, & Sep. 11, 2009.
31. The Oregonian, Jul 15, 2009, from Anaheim, CA.
32. Associated Press, Sep. 2, 2009, by Eric Gorski, San Antonio, TX.
33. Associated Press, Jul. 29, 2009, by Marcia Dunn, Cape Canaveral, FL.
34. Reuters News Service, Jul. 17, 2009, Los Angeles, CA.
35. London Daily Telegraph, Aug. 6, 2009, by Sasjkia Otto, London, England, U.K.
36. Reuters News Service, Sep. 12, 2009, by Frank Jack Daniel, Caracas, Venezuela.
37. Associated Press, Jun. 22, 2009, by Dirk Lammers, Sioux Falls, SD.
38. Ibid.
39. Live Science, Sep. 8, 2009, Yahoo News, by Heather Whipps.

http://lasttrumpetministries.org/

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com