Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

torstai 28. heinäkuuta 2016

Saatanan progressiiviset kontrollifriikit luovat Babylon 2.0:n – Uutta Baabelia valmistellaan kovalla tohinalla

Tässä yhdysvaltalaisen lopunaikojen profetiatutkijan, Don Koenig'in, tuoreessa artikkelissa kuvataan tulevan Antikristuksen petojärjestelmän luonnetta ja miten sitä ollaan nykyään luomassa saman kaavan mukaisesti kuin ihmisten ensimmäisessä yrityksessä, jota kuvataan Raamatussa Baabelin tornina (Babylon 1.0), jonka tarkoituksena oli saada yhteys Jumalan poikiin eli langenneisiin enkeleihin mystisillä taidoilla. Tämä Babylon 1.0, kapina YHWH:ta vastaan, oli pakanallisen uskonnon alku, jossa ihmiskunta alkoi Luojan asemesta palvoa langenneita Jumalan poikia (Elohim), jotka olivat luotuja. Kuten tämä ensimmäinen yritys, niin myös toinen yritys (Babylon 2.0) tulee päättymään jumalalliseen väliintuloon Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisintulossa maan päälle, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen Kristuksen tuhatvuotista valtakuntaa varten. Seuraavan valaisevan artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-----------------------

Saatanan progressiiviset kontrollifriikit luovat Babylon 2.0:n

Posted on June 19, 2016 by Don Koenig


Saatanan progressiiviset kontrollifriikit luovat pian maan päälle Babylon 2.0:n. Senjälkeen tulee Jumalan tuomio. Progressiiviset luulevat, että jos heillä on täydellinen kontrolli, he luovat maan päälle taivaan eli kadotetun paratiisin. Sensijaan he tulevat luomaan maan päälle kirjaimellisesti helvetin. Ymmärtääksemme, missä Saatanan progressiiviset haluavat ottaa ihmiskunnan, meidän on palattava Genesikseen.

Raamatun käännökset sanovat Jumalan sanoneen, tehkäämme ihminen (Aadam) kuvaksemme. Se on totta. Kuitenkin huolellinen kirjoitusten jäsentely viittaa siihen, että korkein Jumala (YHWH) puhui Elohim'eille (monikkomuoto). He olivat jo näkymättömän valtakunnan Jumalan poikia. Jumala julisti jumalille (Elohim), että myös Aadam tehtäisiin Jumalan Pojaksi.

Ihminen ilmeisesti luotiin vapaatahtoiseksi olennoksi, joka olisi YHWH:n kuva maan päällä, kuten Jumalan pojat (Elohim) enimmäkseen näkymättömässä valtakunnassa, jota nämä jumalalliset luodut miehittävät.

Aadam luotiin olennoksi, joka edustaisi Jumalaa maan päällä. Luomakunnassaan Jumala toimii luomiensa olentojen kautta. Nämä olennot heijastavat, eli kuvaavat Hänen valoaan, elleivät ole pimeydessä.

Tiedämme, että Eeva petettiin ja Aadam teki syntiä, joten langenneessa tilassaan Aadam ei voinut olla Jumalan kuva. Tuo ongelma oli korjattava, jos ihmisen oli tultava Jumalan poikien (Elohim) kaltaiseksi.

Eevan pettänyt olento oli “Nachash”. Käärme ei pettänyt Eevaa. Muinaisheprean sana tarkoittaa todennäköisesti loistavaa käärmemäistä olentoa. Se olento oli todella korkein olento YHWH:n luomakunnassa. Myöhemmin Raamattu kutsuu häntä Lusiferiksi (valon kantaja eli loistava), Saatanaksi (vastustaja), Perkeleeksi (panettelija eli vastustaja) ja Lohikäärmeeksi (suuri pelottava kiemurteleva olento).

Ilm. 20:2 mukaan kaikki neljä nimeä kuuluvat samalle olennolle. Tämä olento haluaa olla korkeimman Jumalan kaltainen ja että häntä palvotaan Jumalana (Jes. 14:13-14, 2. Tess. 2:4).

Saatanan agenda siitä saakka, kun ihminen luotiin, oli laittaa ihmiskunta orjuuteensa ja pitää hänet siinä (Hepr. 2:15). Saatana on täydellinen kontrollifriikki. Hän ei halunnut ihmiskunnan hallitsevan valtapiirissään. Hän haluaa olla Jumala maan päällä ja hallita siellä kaikkea.

Säilyttääkseen roolinsa Perkele väärentää kaikkea Jumalan ilmoitusta. Perkele on maailmankaikkeuden kontrollifriikki numero yksi ja hänen seuraajansa hänen kuvansa (musta valo Matt. 6:23). Jumala loi ihmiskunnan vapaatahtoiseksi ja vapauteen, mutta Saatanan pojat ovat kontrollifriikkejä, jotka haluavat kaikkien alistuvan omaan tahtoonsa. Jeesus kutsui sellaisia ihmisiä isänsä Perkeleen pojiksi.

Onko mikään ihme, että saatanallinen uskonto nimeltä ”Islam” tarkoittaa kirjaimellisesti ”alistuminen jumalalle”. Onko mikään ihme, että katolisille kerrotaan, että pelastuakseen heidän täytyy alistua kirkolleen ja sen paaville. Jo nämä kaksi kontrollifriikkiuskontoa pitävät orjuudessa melkein puolta maailmaa.

Tarina siitä, kuinka Saatana on edennyt agendassaan maan päällä ja kuinka Jumala tekee tyhjäksi hänen jokaisen yrityksensä, on kerrottu Raamatussa. Se on pitkä tarina, mutta muutamia tärkeimpiä lukuja tarinassa ovat ihmisen lankeaminen syntiin ja kuinka Jumala lunastaa ihmiskunnan ihmisolennon kautta, joka on synnitön.

Yksi luku on, jossa Saatana ja Jumalan pojat (Elohim), jotka seurasivat Saatanaa, saastuttivat ihmislihan, jotta aadamilaisen rodun sukulunastaja ei voinut tulla. Jumala pysäyttää saatanallisen agendan hävittämällä turmeltuneen lihan suurella vedenpaisumuksella. Jumala aloittaa uudelleen pienellä jäännöksellä, joka ei vielä ollut geneettisesti turmeltunut. Sukulunastaja voisi vielä tulla Aadamin jälkeläisistä.

Toinen luku tarinassa on se, mitä tapahtui Babylon 1.0:ssa. Ihmiskuntaa käskettiin hajaantumaan yli maan, mutta saatanallinen Nimrod johti yritystä rakentaa suuri ziggurrat, jonka huipulla olisi temppeli, joka olisi astinlauta jumalille (Elohim). Langenneet Jumalan pojat (Elohim) olivat todennäköisesti mukana Nimrodin yrityksessä.

Ihmiskunta luuli voivansa tuoda jumalat alas asuinpaikkaansa maan päällä, jos rakentaisi niille palvontapaikan. Myöhempiä esimerkkejä tästä löytyy monin paikoin maan päällä. Ziggurratin rakentaminen oli ensimmäinen tekoihin perustuva uskonto. Ihminen luuli, että hänen omat ponnistuksensa voisivat tuoda jumalat alas ja että ne voitaisiin houkutella palauttamaan kadotettu paratiisi. Babylon 1.0 on myös pakanallisen uskonnon alku. Ihmiskunta alkoi Luojan asemesta palvoa langenneita Jumalan poikia (Elohim), jotka olivat osa luomakuntaa.

Alussa ihmiset eivät olleet niin tyhmiä, että olisivat luulleet kättensä töistä tulevan jumalia. He tiesivät, että jumalat olivat todellisia jumalallisia olentoja. He ajattelivat, että kun epäjumala tehtiin jonkin jumaluuden näköiseksi ja kumarrettiin sen edessä, niin se vetoaisi tuon jumalan turhamaisuuteen. He uskoivat, että se saisi tuon jumalan vierailemaan heidän luonaan ja siunaamaan heitä.

Korkein Jumala YHWH ei ollut tyytyväinen langenneisiin Jumalan poikiin (Elohim). Hänellä oli erilaisia suunnitelmia lunastaa ihmiskunta ja palauttaa kadotettu paratiisi. Hänellä olisi astinlautansa Jerusalemissa, eikä Babylonissa. Yhteinen kieli tuohon aikaan jaettiin. Todennäköisesti se jaettiin näiden langenneiden Jumalan Poikien lukumäärän (70 tai ehkä 72) mukaan. Ne tulivat kansakunniksi todennäköisesti ennen ja jälkeen ajan, jolloin maa jaettiin Pelegin päivinä (1. Kor. 1:19). Minä uskon, että tuohon aikaan maan päällä oli vain yksi iso maamassa.

Senjälkeen kansat alkoivat palvoa alueellisia Jumalan poikia (Elohim), ikäänkuin he olisivat Jumalia. Psalmi 82 kertoo, kuinka Jumala oli hyvin tyytymätön kansoja hallitseviin jumaliin (Elohim). He eivät hallinneet oikeudenmukaisesti. He eivät olleet YHWH:n kuvia lainkaan; he olivat Perkeleen kuvia. Voit yrittää selvittää tämän jalokiven itsellesi, mutta pidä mielessä, että Psalmissa 82 YHWH puhuu jumalille (Elohim). Hän ei puhu ihmisille.

Minusta se on sanottu parhaiten Septuagintassa:
Psa 82:1  A Psalm for Asaph. God stands in the assembly of gods; and in the midst of them will judge gods. 
Psa 82:2  How long will ye judge unrighteously, and accept the persons of sinners? Pause. 
Psa 82:3  Judge the orphan and poor: do justice to the low and needy. 
Psa 82:4  Rescue the needy, and deliver the poor out of the hand of the sinner. 
Psa 82:5  They know not, nor understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth shall be shaken. 
Psa 82:6  I have said, Ye are gods; and all of you children of the Most High. 
Psa 82:7  But ye die as men, and fall as one of the princes. 
Psa 82:8  Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.
Jumala oli tyytymätön kansoihin ja noihin langenneisiin Jumalan poikiin (Elohim), jotka hallitsivat kansakuntia, joten hän kutsui Aabrahamin ulos kansoista olemaan isä suurenmoiselle kansalle, joka uskon kautta palvoisi yksin Häntä. Aabrahamin siemenen kautta kaikki kansat olisivat siunattuja. Monet kansakunnissa oppisivat uudelleen palvomaan Luojaa, ennemmin kuin alueellisia luotuja hengellisiä olentoja, joita Uusi Testamentti kutsuu hallituksiksi, valloiksi, maailmanvaltiaiksi ja pahuuden henkiolennoiksi taivaan avaruuksissa (Ef. 6:12).

Apostoli Paavali itseasiassa meni kaikkiin Genesis 10:ssä mainittuihin kansakuntiin julistamaan hyvää uutista pakanoille. Kansat olivat näiden alueellisten olentojen orjuudessa, mutta Paavali ilmoitti vapautta Kristuksessa näiden langenneiden jumalien (Elohim) alueiden sisällä.

Aabrahamin siemenestä nostettaisiin pappiskansa, joka edustaisi YHWH:ta kansakunnille ja vapauttaisi kansakunnissa ne, joita Saatana piti orjuudessa. Israelin kautta Jumala lähetti Poikansa syntymään Juudan heimon neitsyestä. Hän löisi kaikki vallat näkymättömässä maailmassa. Aadamillisen rodun sukulunastajana Jeesus veisi loppuun Jumalan suunnitelman Aadamin luomisessa.

Saatana tarjosi Jeesukselle maailman, jos Jeesus vain kumartaisi häntä Jumalana. Hänen itsensä väärennös ei kuitenkaan voinut pettää Häntä. Jeesus tapettiin ristillä ja tämän maailman hallitsijat tuomittiin itse, koska heidän demoninen jälkikasvunsa tappoi synnittömän miehen. Vain niiden, joilla oli syntiä, tuli niittää kuolema. Jos tämän maailman hallitsijat olisivat tienneet Jumalan suunnitelman lyödä heidät Jeesuksen ristinkuolemalla, niin he eivät olisi ristiinnaulinneet Kirkkauden Herraa. (1. Kor. 2:8 ).

Nyt kaikki voivat vapautua Saatanan orjuudesta sen synnittömän Yhden kautta, joka maksoi hinnan synneistämme. Kuolemallaan Hän lunastaa ihmiskunnan synnin ja kuoleman orjuudesta. ”Sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi” (Room. 5:19).

Tämä toinen Aadam Jumalalta oli täydellinen Jumalan kuva (Hepr. 1:3). Kristuksen ruumiiseen syntyneet Jumalan Pojat ovat myös Jumalan kuva, kuten Jumala tarkoitti luodessaan Aadamin. Se on perintö niille, jotka ovat Kristuksessa.

Tämä on lyhyt kertomus tapahtuneesta, mutta kertomus on edelleen toteutumassa maan päällä. Alussa Jumala loi ihmisen elämään, kykeneväksi päättelemään ja omistamaan vapaan tahdon, vaikka väärät valinnat johtavat vääriin ratkaisuihin. Vaihtoehto oli luoda robotteja. Mitä järkeä siinä olisi? Robotit ilman vapaata tahtoa eivät voisi olla Jumalan kuvia, koska Jumalalla on vapaa tahto. Toisin kuin monet opettavat jopa kristikunnassa, Jumala ei ole kontrollifriikki.

Saatana haluaa inhimillisiä olentoja orjiksi itselleen. Tänä päivänä hänen ihmisagenttinsa yleensä haluavat kutsua itseään edistyksellisiksi (progressives). Progressiiviset ovat kontrollifriikkejä, joilla on orjuuttamisen agenda valtiolle tai jollekin saatanalliselle uskomussysteemille. Viime kädessä Saatana kontrolloi valtiota, maailmanhallitusta ja maailmanuskontoa. Progressiiviset kontrollifriikit johtavat maailmaa saatanalliseen ihmiskunnan valvontaan. Jumala toisaalta antaa ihmisille vapaan tahdon ja vapauden. Saat valita, ketä seuraat.

Kaikilla Raamatun lopunajan kirjoituksilla ja niistä johdetuilla teorioilla on yhtäläinen teema. Saatana pystyttää maailmanjärjestelmää, jossa on täydellinen kontrolli pakolla. Yksilön vapaus on otettu pois. Vain saatanalliset progressiiviset kontrollifriikit saavat tehdä päätöksiä kaikkien toisten puolesta. Ellet mukaudu saatanalliseen agendaan, sinut tapetaan. Saatana ei tietenkään onnistu siinä kauankaan, koska Jumalalla on erilaisia suunnitelmia.

Mitään tästä ei sisälly kerrontaan, jota kuulet pyhäkoulussa. Heidän täytyy pysyä perinteisessä modernissa, postmodernissa ja nyt uusgnostilaisessa laatikossa, johon haluavat Jumalan laittaa. Antiikin juutalainen kirjallisuus, varhaiset kirkkoisät ja antiikin historioitsijat todella antavat tukea olettamukselleni.

Babylon 2.0

Usko, tai älä, Babylon 2.0 on se Utopia, josta progressiiviset unelmoivat. Babylon 2.0 on kaikkien maailmanuskontojen Utopia. Ilmestyskirjassa Jumala on se, joka tunnistaa tämän lopunajan saatanallisen maailmanjärjestelmän Babylonina. Se on valheellinen väärennetty Jumalan Valtakunta, jossa on vain Saatanan orjuus. Niille, jotka ovat Babylon 2.0:ssa ei ole vapautta eikä vapaata tahtoa. Jumala käskee kansaansa lähtemään siitä ulos.

Kontrollifriikit progressiiviset, jotka nyt valvovat suurinta osaa maailmaa, ovat jo pystyttämässä Babylon 2.0:aa. He haluavat kaikkien ihmisten mukautuvan saatanalliseen ryhmäajatteluun. Valhetta kutsutaan totuudeksi. Kaikki, mitä Jumala sanoo Raamatussa, kielletään, tai Raamattu väännetään tarkoittamaan päinvastaista, mitä Hän sanoi. Ne, jotka uskovat YHWH:hon ja Raamatun todelliseen Jeesukseen, ovat Babylon 2.0:n vihollinen. Tosiasiassa vihollinen on itse Herra. He taistelevat YHWH:ta vastaan, kun Peto ja Väärä Profeetta kokoavat heidät Harmageddonille.

Gnostilaisuudessa (saatanallisesti johdettu kosmisten valheiden systeemi) YHWH on vuokranantaja-jumala, joka loi ihmiset kiduttaakseen ja orjuuttaakseen heitä. Uusgnostilaisuudessa (= New Age) YHWH on vuokranantaja-jumala ja tyrannimainen kontrollifriikki. Lusifer on hyvä olento, joka tulee maan päälle suojelemaan ihmisiä tyrannimaiselta Israelin YHWH:lta. Nyt tiedät, miksi Saatana onnistuu pettämään kaikki kansakunnat taistelemaan Israelia vastaan ja Herraa vastaan Hänen tulemuksessaan. Kaikki, jotka vihaavat rakkautta totuuteen, hyväksyvät laajalti vanhat gnostilaiset valheet ja New Age -valheet Saatanalta.

Mikäli et ole siitä tietoinen, niin tämä maailma on nopeasti tulossa post-postmoderniksi. Totuudesta on tulossa se vanha gnostilainen valhe, että Jumala on kaikessa ja on kaikki. Panteismi on villitys niillä, jotka väittävät olevansa hengellisiä ja jopa kristittyjä. Kristikunta on nopeasti menossa näihin vanhoihin harhaoppeihin. Babylon 2.0 on saapunut. Uusgnostilaiset väittävät, että jumalallinen kipinä on annettu kaikille ihmisille, joten me kaikki olemme Jumalasta. Kollektiivisesti olemme Jumala. Kaikki uskonnot ovat vain tuon ”totuuden” eri puolia.

He sanovat, että meidän kaikkien täytyy yhdistyä tuossa tiedossa ja he vähättelevät Raamattuun uskovia kristittyjä ahdasmielisinä yhteyden estäjinä, kun sanomme, että ainoa tie Jumalan luokse on Raamatun Jeesuksen kautta. Jotkut itseään kristityiksi kutsuvat alkavat kantaa vierasta iestä epäuskoisten kanssa väärän yhteyden merkeissä. He ovat todellisuudessa Ilmestyskirjan 17. luvun Portto.

Kun mennään tietoisuuden muutostiloihin etsimään jotakin omassa mielessä loihdittua Jeesusta ja sitten mietitään, mitä luullaan sen omatekoisen Jeesuksen sanovan, niin siinä ei ole paljon eroa verrattuna pakanoihin, jotka menivät muutostiloihin loihtimaan viestejä langenneilta hengiltä (Babylon 2.0).

Uskomisessa, että Jumala on voima, jota voidaan manipuloida väärällä uskolla omiin sanoihin, ei ole paljon eroa verrattuna uskomiseen, että Jumala voidaan tuoda alas mystisillä taidoilla. (Babylon 2.0).

Uskomisessa, että Jumalaan voidaan vaikuttaa toistamalla rutiinirukouksia, ei ole paljon eroa verrattuna uskoon noituuteen (Babylon 2.0).

Uskomisessa tekojen teologiaan ei ole paljon eroa verrattuna uskomiseen, että ihmisen tekemä torni voisi jotenkin saada Jumalan tulemaan alas vierailulle. Tämä pätee tänä päivänä myös ihmistekoisiin rakennuksiin, joita jotkut kutsuvat ”pyhäköiksi.” (Babylon 2.0).

Uskomisessa, että kaikki uskonnot palvovat samaa Jumalaa, ei ole paljon eroa verrattuna uskomiseen, että väärän jumalan, tai jonkin langenneista jumalista (Elohim), palvominen on todella YHWH:n tai Hänen Poikansa palvomista (Babylon 2.0).

Siinä, kun ihminen luo trans-ihmisiä ja kimeroja (chimeras), ei ole paljon eroa verrattuna aikoihin ennen vedenpaisumusta, jolloin langenneet Jumalan pojat (Elohim) turmelivat lihallisia olentoja. Ne, jotka luulevat voivansa kehittyä Jumalan kaltaisiksi, kuolevat kuin ihmiset tulevassa tuomiossa.

Maailmanjärjestyksessä, jossa ihmisillä on yhteinen, mutta väärä jumala, jota palvovat ja yhteinen saatanallisesti valvottu keskushallinto ja yhteinen taloudellisen orjuuden systeemi, ei ole mitään eroa verrattuna sellaiseen, jonka Jumala Ilmestyskirjassa tunnistaa Babyloniksi. Kaikki ne, jotka eivät ole kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan palvovat Petoa Babylon 2.0:ssa (Ilm. 13:8).

Perkele on pettämässä progressiiviset kontrollifriikit, jotka yrittävät pakottaa kaikki mukautumaan käsitykseensä Jumalasta ja uuden maailmanjärjestyksen Utopiastaan, jossa valtio valvoo kaikkia. Elleivät tee parannusta suuressa ahdistuksessa, heidän ikuinen utopiansa on heidän isänsä Perkeleen kanssa paikassa, jota Jumala kutsuu Tuliseksi Järveksi (Ilm. 20:10-15).

Babylon 2.0 on Antikristuksen petojärjestelmä, jota kohti kaikki pahat maailmassa edistyvät (progress). Sen pahuus ei pitäisi olla yllätys, koska Jumala on sanonut sen toteutuvan. Maailman saatanalliset progressiiviset kontrollifriikit johtavat pyrkimystä saavuttaa tuo saatanallinen päämäärä. Kristityillä ei pitäisi olla mitään osaa Saatanan agendassa, muuta kuin sen vastustaminen ja paljastaminen.

-------------------------------

Uuden Maailmanjärjestyksen eli Babylon 2.0:n tulemiseen liittyen lukekaa lopuksi Sirkun profeetallinen ajankohtaispäivitys Reino Savolan sivuilta heinäkuun lopulla 2016. Jutussa puhutaan jokavuotisesta (alkaen vuodesta 2005) elektronisen musiikin ”Tomorrowland” -nuorisofestivaalista, jonka tämänvuotinen teema on sopivasti ”UNITE (Yhdisty), peili ”Huomisen maailmaan”. Huomisen ihmiset, valmistautukaa yhdistymään...” (http://www.tomorrowland.com/unite). Tämä on selvää Baabelin valmistelemista ja nuorison aivopesua Pedon aikakauteen. Aika hurjaa ja Illuminati ei symboliikallaan peittele yhtään tavoitteitaan.

http://www.reinosav.net/Tomorrowland.html

Tomorrowland Illuminati Satanic Love Festival

https://www.youtube.com/watch?v=EZ0bksmWAPw (5.4.2015)


tiistai 26. heinäkuuta 2016

Venäjä ja Iran johtavat Googin liittoumaa aikakauden lopussa, jossa myös islamilainen Turkki on mukana

Tässä tuore suomentamani viime viikon Lähi-idän profetiapäivitys pastori J. D. Farag'ilta, joka keskittyy tässä numerossa ns. Googin sodan kehittymiseen päivittäisissä uutisissamme, sodan, joka on profetoitu Vanhan Testamentin Hesekielin kirjassa (luvut 38-39) tapahtuvaksi aikakautemme lopulla vähän ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemusta maan päälle. Tuoreet uutiset Turkin epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä ja sen seurauksista vahvistavat sodan olevan lähellä, sillä islamilainen Turkki tulee olemaan mukana Venäjä/Iran -johtoisessa liittoumassa Israelia vastaan. Tämän, sekä Venäjän johtavan roolin sodassa, vahvistaa Vanhan Testamentin henkilönimiin liittyvä genealogia.

----------------------

Mid-East Prophecy Update – July 24th, 2016


J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapel-seurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma Lähi-Idän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä esimerkillisen tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä. Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 24.7.-16. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-07-24.pdf

Pastori J.D. vastaa kysymykseen miksi Turkki ei ole kansakunta, joka on ruorissa Iranin kanssa Venäjän sijasta Hesekielin luvussa 38.


- Tämänkertaista profetiapäivitystä koskien luulen, että minulla on velvollisuus käsitellä profetiakysymystä, joka on esittäytynyt ikäänkuin myöhässä.
- Se mistä puhun, on kysymys liittyen Turkkiin onko se kansakunta, joka on ruorissa Iranin kanssa Venäjän sijasta Hesekielin luvussa 38.
- Saanen johdattaa tähän kannustamalla sinua jälleen olemaan kuin berealaiset Apostolien tekojen luvussa 17:11 ja tutkimaan itse kirjoituksia.
- Seuraavassa esitetään kaksi pääsyytä, miksi uskon, että Venäjä ja Iran ovat ruorissa koskien hyökkäystä Israelia vastaan Hesekielin luvussa 38.
- Vaikka en usko Turkin korvaavan Venäjän paikkaa Hesekielin profetiassa, niin uskon, että Turkki sisältyy liittoumaan.
- Ensimmäinen syy on kirjaus Vanhan Testamentin kirjoituksissa, nimittäin Ensimmäisessä Aikakirjassa, josta me aloitimme torstai-iltana.
1. Aik. 1”Nooa, Seem, Haam ja Jaafet. Jaafetin pojat olivat Goomer (nykyinen Turkin alue), Maagog (nykyään alue, joka tunnetaan Venäjänä), Maadai (meedialaiset, jotka tunnemme nykyään Iranina), Jaavan (antiikin hellenistinen kansa, jonka tunnemme nykyään Kreikkana), Tuubal, Mesek (myöskin kansanheimoja alueelta, joka tunnetaan Venäjänä) ja Tiiras (merenkäyntikansa, myöskin Välimeren alueelta, joka nykyään tunnetaan Kreikkana). Ja Goomerin pojat olivat Askenas (Mustanmeren alue), Diifat (Pohjois-Israel) ja Toogarma (nykypäivän Turkki). Ja Jaavanin pojat olivat Elisa (joka on nykyinen Kypros) ja Tarsisa (mahdollisesti nykypäivän Espanja ja/tai Englanti), kittiläiset (myös mahdollisesti Kypros) ja roodanilaiset (mahdollisesti osa nykypäivän Kreikkaa) (Jaafetin jälkeläisten uskotaan sulkevan sisäänsä Kaukasian, ja Euroopan kansoja, ja ihmisiä jotka tunnemme tänään Pohjois-Aasiana). Haamin pojat olivat Kuus (joka on eteläinen Egypti, Pohjois-Etiopia ja Pohjois-Sudan), Misraim (muinainen nimi Egyptille), Puut (nykypäivän Libya ja Pohjois-Afrikka) ja Kanaan (osa nykypäivän Israelista). Ja Kuusin pojat olivat Seba (Pohjois-Egypti), Havila (Arabian niemimaa), Sabta (Persianlahden läntinen rannikko, joka voisi olla nykypäivän Saudi-Arabia), Raema ja Sabteka (Etelä-Arabia). Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan (jälleen Etelä-Arabia, joka on Saudi-Arabia). …Seemin pojat olivat Eelam (osa nykypäivän Irania), Assur, Arpaksad, Luud (osa muinaista Assyriaa), Aram (Syyria ja Mesopotamia, joka on syntymäpaikkani nykyisen Libanonin alueella), Uus, Huul, Geter ja Mesek. Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber (On mielenkiintoista huomata, että Eber on siellä mistä saamme ”hebrealaisen (Hebrew)”, koska tämä oli se jonka Aabrahamin mainittiin olevan Genesiksen luvussa 14:13). Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.”
Hesekiel 38:1-6, 13 – ”Minulle tuli tämä Herran sana: ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärät on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat - lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. ...Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?'”
- Toinen syy on, että sopusoinnussa Vanhan Testamentin historiaan ja profetiaan, siellä on nyt geopoliittinen maisemakuva näkyvissämme.
- Tarkemmin sanottuna, maisemakuva kansoista, jotka nykyään ovat asemoineet itsensä täsmälleen siihen asemaan kuin meille kerrotaan, että niiden pitää olla Hesekielin profetiassa.
- Ehdotan, että nämä kansat eivät olleet näissä asemissa edes viisi vuotta sitten, ja tuskin ne ovat sitä yhä viiden vuoden kuluttua tästä hetkestä.
Menkäämme Turkkiin, ja tähän Fox News'in artikkeliin keskiviikolta, jossa he raportoivat siitä, miten Turkin vallankaappausyritys on poikinut salaliittoteorioita, ja vahvistanut Erdogan'in painoarvoa. Lainaten Fox'ia, ”Viime viikon epäonnistunut vallankaappausyritys jätti Turkin presidentti Erdogan'in niin vahvaan asemaan, että monet turkkilaiset ja muutkin uskovat, että hän itse suunnitteli sen – tai ainakin tiesi siitä ja antoi sen tapahtua omaksi edukseen. ...Olipa vallankaappausyritys aito, lavastettu tai siedetty, Erdogan on ottanut siitä täyden hyödyn itselleen. Tiistaina hallitus laajensi ratsiaansa ihmisiin, joilla väitetään olevan siteitä Gulen'iin, antamalla potkut lähes 24,000 opettajalle ja sisäministeriön työntekijälle, ja vaatien vielä 1,577 yliopistodekaanin eronpyyntöä. Viimeisin puhdistus käsitti lisäksi noin 9,000 ihmistä, jotka hallinto on pidättänyt, kuten poliiseja, tuomareita, syyttäjiä, uskonnollisia hahmoja jne.”

Haluaisin suositella kahta erittäin hyvää artikkelia Joel Rosenberg'in blogista koskien tätä Fetfullah Gulen'ia, joka asuu täällä Yhdysvalloissa ja ensimmäisen blogiartikkelin mukaan hänen uskotaan olleen aivot epäonnistuneen Turkin vallankaappauksen takana. Joel'in toisessa blogijutussa on kyse siitä onko Gulen, jonka väitetään sanoneen/kirjoittaneen kauheita asioita kristityistä, juutalaisista & Amerikasta, maltillinen vai ”äärikonservatiivi” muslimipappi.

Näkyvästi poissa Hesekielin profetiasta on Syyria, mikä on mielenkiintoista tämän perjantaisen Ynet News'in artikkelin valossa, jossa he raportoivat Assad'in sanoneen, että Erdogan on tyrkyttämässä islamilaista agendaa vallankaappausyrityksen jälkeen. Tässä jotakin siitä, mitä raportissa sanottiin: ”Syyria syytti torstaina Turkin presidentti Erdogan'ia epäonnistuneen vallankaappausyrityksen hyödyntämisestä toteuttaakseen ankaran islamistisen toimintasuunnitelman, joka vaarantaa Turkin ja sen naapurit. Presidentti Assad sanoi, ”Erdogan käytti vallankaappausta toteuttaakseen ekstremistisen asialistan, Muslimiveljeskunnan agendan Turkin sisällä.” ...Assad'in ja Erdogan'in, jotka kerran olivat läheisiä liittolaisia, väliset suhteet katkeroituivat Syyrian konfliktin alkamisen jälkeen vuonna 2011. Damaskos syyttää Ankaraa sisällisodan lietsomisesta tukemalla islamistikapinallisia ja sallien ulkomaisten jihadistien ylittää rajan Syyriaan.”

Viime sunnuntaina, turkkilainen Hurriyet Daily News, julkaisi hyvin kuvaavan artikkelin siitä, miten Putin ja Erdogan suunnittelevat tapaavansa piakkoin toiveenaan aloittaa uusi aikakausi Turkin ja Venäjän suhteissa. Tässä pari poimintoa: ”Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin saattavat tavata kasvokkain kokouksessa elokuussa osana keskinäistä pyrkimystä normalisoida kahdenväliset suhteet tulevina kuukausina jännityksen lieventämiseksi … Putin soitti Erdoğan'ille heinäkuun 17. päivänä, päivä sen jälkeen kun Turkin turvallisuusjoukot tukahduttivat vallankaappausyrityksen, jonka järjesti ryhmä korkea-arvoisia upseereja armeijan sisällä, kertoen hänelle että ”Venäjä pitää perustuslainvastaisia toimia ja väkivaltaa mahdottomina hyväksyä ja toivoo järjestyksen ja vakauden palauttamista Turkissa.” Puhelisoitossa, kaksi johtajaa sopivat tapaavansa henkilökohtaisesti pian. Ankara ja Moskova ovat äskettäin ryhtyneet alustavaan vuoropuheluun suhteiden palauttamiseksi. Erdoğan oli lähettänyt kirjeen Putin'ille kesäkuun lopulla ilmaistaakseen syvää surua venäläisen suihkukoneen pudottamisesta ja yhden venäläislentäjän tappamisesta marraskuun 24. päivänä 2015. Suhteiden normalisoitumisen myötä, Venäjä poisti joitakin pakotteita kauppaa koskien ja rajoituksia venäläisille turisteille, vaikka se edelleen määrää viisumipakon Turkin kansalaisille. Syvempi keskustelu näiden kahden maan välillä useista kansainvälisistä kysymyksistä, kuten Syyriasta ja Krimistä, seuraa pian kahden ulkoministerin kesken ennen Putin-Erdoğan -tapaamista. Samaan aikaan Kreml sanoi lausunnossaan 17. heinäkuuta, että Putin oli myös sanonut Erdoğan'ille, että hän toivoi venäläisiä turisteja suojeltavan epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkimainingeissa.”

Pidin tätä Jerusalem Post'in artikkelia hyvin mielenkiintoisena niin että se tavallaan tarjoaa selityksen sille, miten kaikki tästä Venäjän, Iranin, Turkin jne. riviinasettumisesta alkoi noin 10 vuotta sitten. Siinä on lainaus Netanyahu'n sanomisista, että ”voidaan vetää suora viiva Israelin taistelun Hizbollah'ia vastaan 10 vuotta sitten ja nykypäivän tapahtumien Lähi-idässä välillä”, pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi tiistaina, kutsuen toista Libanonin sotaa ”promoksi” taisteluun ekstremistien ja maltillisten välillä, jota alue nyt todistaa. ”Ensimmäiset törmäyskipinät islamilaisen fundamentalismin ja vapaan maailman sekä koko maltillisen maailman välillä nähtiin toisen Libanonin sodan aikana”, Netanyahu sanoi Knessetissä, erityisistunnossa, joka merkitsi tuon sodan 10-vuotispäivää. ...Hizbollah oli, ja on edelleen, Iranin lähettiläs alueella, niinkuin on Hamas'kin, hän sanoi. ”Mutta radikaali shiia-islam ei ole yksin”, hän totesi ja lisäsi, että sunnifundamentalistit – Islamilaisen Valtion johdolla – kilpailevat shiiojen kanssa ja eivät ainoastaan hukuta aluetta vereen, vaan myöskin levittävät tulipaloja kaukana oleviin maihin ja maanosiin. ”Israel on demokraattisen maailman etuvartio, kiila kulttuurin ja barbarian välillä”, hän sanoi. Netanyahu'n mukaan Israelin kokemus terrorismin haasteiden käsittelyssä kopioidaan ”ennemmin tai myöhemmin” ympäri maailman. ...Niille, jotka vielä haluavat torjua tosiasiat, hän sanoi, ”on tullut aika avata silmät.”

- Lopuksi haluan sanoa, että jos et tunne Jeesusta Kristusta Herranasi ja Vapahtajanasi, kehotan sinua kutsumaan häntä heti tänään!
Roomalaiskirje 3:10”niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan”
Roomalaiskirje 3:23 ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla”
Roomalaiskirje 5:12 ”Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet”
Roomalaiskirje 6:23 ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
Roomalaiskirje 5:8 ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.”
Roomalaiskirje 10:9-10 ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”
Roomalaiskirje 10:13 ”Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".”


Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-16 löytyy osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

maanantai 25. heinäkuuta 2016

Väkivaltainen sekasorto vallitsee länsimaisessa yhteiskunnassa joka on maallistunut ja valjastettu löyhällä moraalilla – elämme kuin Nooan päivissä!

Tässä tunnetun amerikkalaisen evankelistan ja eskatologin, pastori Hal Lindsey'n, tuore viikkoraportti menneeltä viikolta, jossa hän ruotii lisääntyneitä väkivallantekoja ajassamme kun ihmiset ovat alkaneet käyttäytyä kuin eläimet. Turkin epäonnistunut vallankaappausyritys otetaan myös esille, josta "diktaattori" Erdogan ottaa täyden hyödyn itselleen. Viikkoraportin suomensi: Olli R.

---------------------

This week on 'The Hal Lindsey Report'

July 22nd, 2016

Amerikan poliisiviranomaisia vastaan hyökättiin, sitten heitä salamurhattiin. Viattomiin iskettiin, jotka islamilainen terroristi teurasti 19 tonnin painoisella kuorma-autolla Ranskan Nizzassa. Islamiin kallellaan oleva Turkin hallitus murskasi armeijan kapinan ja tiukensi otettaan maastaan. Mielipuoli Pohjois-Korean johtaja testasi sukellusveneestä laukaistavaa mannertenvälistä ballistista ohjusta (ICBM).

Tämä on ollut tapahtumarikas, stressaava, ja traaginen viikko maailmassa. Ja ne ovat vain kourallinen monista onnettomuuksista ja katastrofeista, joita on tapahtunut maailmanlaajuisesti vain muutamana viime päivänä.

Amerikassa, et voi kieltää, että olemme näkemässä ”sodan poliiseja vastaan”. Valitettavasti siihen on kannustettu, ellei jopa tehty töitä sen edistämiseksi, hallinnon korkeimmilta vaikutuspaikoilta.

Useimmat ihmiset katselevat näitä kauheita väkivallantekoja ja miettivät, mitä me teemme väärin yhteiskuntana. Presidentti Obama ja muut syyttävät siitä aseita. Mutta yleisesti ottaen meillä on enemmän asevalvontaa kuin koskaan ennen.

Ehkä meidän pitäisi pohtia sydämen asioita. Yhteiskuntamme riisuu yksilöt toivostaan ja arvokkuudestaan, ja sitten ihmettelee miksi ihmiset käyttäytyvät kuin eläimet.

Me murhaamme 700,000 vauvaa kohtuihin joka vuosi, ja sitten ihmettelemme miksi meidän lapsemme eivät ymmärrä, että elämä on arvokasta.

Useimpien ihmisten mielestä meidän täytyy palata, kansakuntana, vanhoihin arvoihin totuudesta, oikeudenmukaisuudesta, kunniasta, ja rakkaudesta. Emme kuitenkaan voi tehokkaasti opettaa näitä arvoja lapsillemme jos jätämme Jumalan pois opetuksesta!

Ranska on toipumassa toisesta siviilien joukkomurhasta kaduillaan viimeisten seitsemän kuukauden aikana. Itseasiassa, Ranska hoippuu sisällissodan partaalla johtuen massiivisesta islamilaisesta syövästä, jonka se on sallinut kehittyä aivan maan sydämessä.

Ranskalaiset kohtaavat karun tulevaisuudennäkymän pysyvästi laillisessa ”hätätilassa”. Ranskan presidentti Hollande totesi hiljattain, että jos tämä toteutuu, ”se tarkoittaa, että emme olisi enää tasavalta lakien kanssa joihin voimme vedota kaikissa olosuhteissa.”

Onko se mikään ihme? Ranskasta on tullut hengellinen joutomaa.

Ranskassa, se on harvinainen yksilö, joka joskus käy kirkossa. Protestantit muodostavat alle 3% väestöstä. Vain 27% ranskalaisista sanoo edes uskovansa Jumalaan. Ja yli kolmasosa noista 27%:sta on muslimeja, jotka eivät usko Raamatun Jumalaan, vaan Allah'iin.

Tämä kuulostaa pelottavasti kuin tulevaisuuden Amerikalta jos jatkamme alaspäin nykyistä polkuamme.

Monet valtamedian jäsenet yrittävät tehdä suurta numeroa siitä tosiasiasta, että terroristi, joka murhasi 84 ihmistä Ranskan Nizzassa viime viikolla, ei ollut ”harras muslimi”. Näyttää siltä, että he ovat helpottuneita, elleivät jopa onnellisia, että hän oli paha ihminen, mutta ei ”radikaali muslimi”.

Nämä ymmärtämättömät ihmiset (jotka valitettavasti käyttävät suunnatonta valtaa maailmassamme) tulkitsevat aivan väärin islamilaisten terroristiryhmien vetovoiman.

Terroristiryhmät eivät rekrytoi hartaiden muslimien keskuudesta. He tarkoituksellisesti etsivät pahoja ihmisiä. He etsivät niitä, joiden elämä on niin kamalaa, että he tietävät, ettei heillä ole mitään mahdollisuutta päästä ”paratiisiin” huomioiden kaikki islamin säännöt.

Miksi? Koska islam tarjoaa ”oikotien” lunastukseen ja paratiisiin.

Tämä oikotie on ”marttyyrikuolema”.

Siksi radikaalit islamilaiset terroristiryhmät rekrytoivat kaikkein väkivaltaisimpien ja verenhimoisimpien ihmisten keskuudesta maailmassa. Siksi radikaali islam on räjähtämässä Amerikan vankiloissa.

Se tarjoaa keinon – kodifioitu Koraanin suurassa, ja Hadith'issa – elää pahan elämää, mutta, aivan viime hetkellä, takaa hyväksynnän ”Jannah'iin”, tai muslimien versioon paratiisista: Kuole väkivaltaisesti tappamalla Allah'in vihollisia.

Ja roistoille, jotka ”uskovat”, mutta eivät ”harjoita” islamia, tuo oikotie ikuiseen paratiisiin on voimakas kannustin hillittömään väkivaltaan. Ja Hadith lupaa, että tuollainen väkivaltainen kuolema ei edes satu!

Tässä on islamin ja kristinuskon ero: Islam lupaa ikuisen paratiisin jokaiselle, joka on halukas kokemaan hirvittävän kuoleman kylvämällä tuhoa Allah'in vihollisille. Kristinusko lupaa ikuisen paratiisin jokaiselle, joka haluaa hyväksyä ilmaisen anteeksiantamuksen lahjan, kun Jeesus Kristus kärsi hirvittävän kuoleman hankkiakseen meille sen.

En usko, että sinun täytyy olla rakettitiedemies tai aivokirurgi selvittääksesi kumpi on parempi tarjous!

Viime viikon vallankaappausyritys Turkissa saattaa osoittautua hyvän onnen iskuksi hallituksen voimamiehelle, Recep Tayyip Erdogan'ille. Se istuu kätevästi hänen suunnitelmiinsa islamilaistaa perinteisesti sekulaari Turkki.

Vaikka se oli syytetyn Turkin armeijan (perinteisesti Turkin maallisen perustuslain vartijoita) alullepanema, Erdogan on hyödyntänyt heikkoa vallankaappausyritystä vahvistaakseen otettaan kansakunnasta. Hän antoi välittömästi potkut 2,700 tuomarille ja syyttäjälle ja erotti yli 15,000 opettajaa ja kasvattajaa. Hän lisäksi peruutti toimiluvat 21,000 opettajalta yksityisissä kouluissa, joista suurimmalla osalla – olen melko varma siitä – ei ollut mitään tekemistä armeijan ”valtausyrityksen” kanssa.

Kaikkiaan muutaman ensimmäisen päivän kuluessa vallankaappausyrityksestä, hallitus on pidättänyt tai erottanut enemmän kuin 60,000 turkkilaista työpaikoistaan tai viroistaan. Ja kuten kaikki mahdolliset diktaattorit, Erdogan on tähtäämässä – ja on aiemminkin tähdännyt eliminointi mielessään – opposition jäseniin, toimittajiin, opettajiin ja professoreihin, oikeuden ja lääketieteen ammattilaisiin, sekä korkea-arvoisiin armeijan jäseniin.

Tulevina viikkoina tiedämme enemmän Turkin vallankaappausyrityksen luonteesta, mutta en yllättyisi, jos saamme tietää, että siihen rohkaistiin, ellei jopa ollut lavastettu, Erdogan'in itsensä toimesta, tarjoamaan tekosyy anastaa itselleen suurempi kontrolli Turkin hallinnosta.

Jos näin on, se voi pysyvästi vakiinnuttaa Turkin tielle, jossa siitä on tulossa täysimittainen ”islamilainen tasavalta” kuten Iran on.

Lopuksi, kun otetaan huomioon vain kuluneen viikon mullistukset, haluan käsitellä ”uskovan auktoriteettia Kristuksessa”.

Meidän täytyy ymmärtää kokonaan ”auktoriteetti”, joka meillä on ”Kristuksessa”, koska edessämme olevat päivät ovat tummia ja vaarallisia. Me tulemme tarvitsemaan tuota auktoriteettia.

Tällaisina aikoina, meidän täytyy tietää KEITÄ ME OLEMME ja MITÄ ME OLEMME Kristuksessa Jeesuksessa. Se on avain selviytymiseen ja voittoon kunnes Hän palaa sieppaamaan meidät pois tästä vanhasta maailmasta.

Älä missaa tämän viikon raporttia täällä sunnuntaina.

God Bless,

Hal Lindsey

sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Globalismi epäonnistuu kunnes Peto/Antikristus tulee 3. maailmansodan jälkeen

Seuraavassa yhdysvaltalaisen raamatunprofetian tutkijan, Don Koenig'in, aiheellinen profetia-artikkeli heti Britannian Brexit-kansanäänestyksen jälkeen globalisaation etenemisvaikeuksista nykymaailmassa. Odotettavissa on yllätyksiä ennen Eliitin hamuamaa Uutta Maailmanjärjestystä (NWO), jossa kaikki maailman sukukunnat, kansat, kielet ja kansanheimot kumartavat Raamatun Antikristusta (Ilm. 13:7-8). Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

--------------------

Globalismi epäonnistuu kunnes Peto/Antikristus tulee

Posted on June 27, 2016 by Don Koenig
 

Brexit -äänestyksen myötä jotkut voivat ajatella, että globalismi on epäonnistumassa ja he olisivat oikeassa. Toisin kuin monet luulevat, globalismi tulee epäonnistumaan, koska ei voi olla globaalia yhteyttä, kun maailma on täysin jakautunut niin monissa kysymyksissä.

Maailma on itseasiassa luomassa lisää kansallisvaltioita, ei vähentämässä. Vuonna 1900 maailmassa oli 79 maata, mutta nyt niitä on noin 200 ja lisää valtioita syntyy melkein joka vuosi.

Kaikki historialliset ponnistukset maailman yhdistämiseksi ovat epäonnistuneet. Jotkut ovat yrittäneet yhdistää maailman valloittamalla, mutta se on aina epäonnistunut. Jotkut yrittävät yhdistää maailman utopistisella idealismilla, mutta sekin on epäonnistunut ja tulee jälleen epäonnistumaan. Kansakunnat eivät nyt ole aseistautumassa hampaisiin asti, koska luulevat, että globaalista utopiasta on nyt yhtäkkiä tulossa totta.

Danielin 7. luku sanoo, että neljäs peto rikkoo koko maan palasiksi. Neljäs peto oli Rooman valtakunta. Ei ole viidettä petoa, joten Rooman valtakunta edelleen hallitsee kansakuntia Danielille annetun profetian mukaan. Miksi? Koska Rooman valtakunta ei koskaan ole lakannut olemasta. Se laajeni itään ja sitten eteni maailmanlaajuiseksi. Se rikkoi koko maailman palasiksi, juuri kuten Raamattu sanoo:
Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen (Dan. 7:23). 
Thus he said, The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces. (Dan. 7:23 KJV).
Tuo neljäs valtakunta on edelleen toteuttamassa ohjelmaa, jota enkelilähettiläs selitti. Se on polkemassa maata ja rikkomassa sitä kansallisvaltioiksi jopa niin, että pieni sarvi, josta tulee kadotuksen lapsi, ei voi ilmestyä Rooman valtakunnassa, ennenkuin pidättäjä on otettu pois tieltä (2. Tess. 2:3).

Jokainen pyrkimys globalismiin epäonnistuu, ennenkuin Jumala sallii sen. Pidättäjä ei salli sen tapahtua, ennenkuin pakanain ajat ovat täyttyneet. Aina siitä saakka, kun kansakunnat hajotettiin Baabelissa, kaikki globalisaatiopyrkimykset ovat epäonnistuneet. Se johtuu siitä, että ainoa pakanallinen globaali hallinto Raamatun profetiassa on väärennetty Jumalan valtakunta, jonka Jumala tunnistaa Babyloniksi ja Pedoksi. Se tapahtuu vasta aikakauden lopussa juuri ennen Herran tulemusta perustamaan valtakuntansa. Saatanallinen väärennös ei voi tulla niin kauan, kuin sitä pidätetään.

Ensimmäiset kolme valtakuntaa samaistettiin ihmiskuninkaaseen ja samoin on oleva neljännen pedon kanssa. Ensimmäinen oli Nebukadnessar, toinen oli Koores ja kolmas oli Aleksanteri Suuri. Minulla ei ole aavistustakaan kehen neljäs peto voisi samaistua. Emme ehkä pysty määrittelemään tuota kuningasta, koska Jumala ei tahdo maailman tietävän sitä.

Ilmestyskirja kertoo meille, että viisi seitsemästä tunnetun maailman kuninkaasta Välimeren ympärillä elivät ja kuolivat ennen Johannekselle annettua ilmestystä. Kuudes hallitsi Johanneksen kirjoittaessa Ilmestyskirjaa. Minä uskon, että seitsemäs kuningas tulee, kun seurakunta-aika on täyttynyt.

Ilmestyskirja kertoo myös, että kahdeksas kuningas on oleva yksi edeltävistä seitsemästä. Kuka heistä, sitä emme tiedä varmasti. Todennäköisin ehdokas on kuitenkin seitsemäs kuningas. Näyttää, että seitsemännen kuninkaan inkarnoi yliluonnollinen olento syvyyden kuilusta ja silloin hänet tunnistetaan kahdeksantena. Hän on se Peto- / Antikristus-hahmo, joka menee kadotukseen (Ilm. 17:11).

Neljännestä pedosta (Rooman valtakunta) nousee viimeinen kuningas, josta tulee Peto / Antikristus. Uskon, että seitsemäs kuningas, joka on vielä tuleva, vetää Rooman valtakunnan yhteen ja siitä tulee taas tunnistettava Rooman valtakunta.

Uskon, että hän on Saatanan valtaama ihmisjohtaja, joka salamurhataan, mutta langennut hengellinen olento inkarnoituu hänessä ja hänestä tulee trans-ihminen (trans-human). Tuohon aikaan myös valheen henki pannaan väärän profeetan suuhun pettämään kaikki ne, jotka hylkäsivät totuuden.

Hänen ruumiinsa oli seitsemännen kuninkaan ruumis, mutta henki nousee syvyyden (apolloniaanisesta) kuilusta ja inkarnoituu ruumiissa ja siitä jotenkin tulee trans-inhimillinen yliluonnollinen olento. Tuohon aikaan hänestä tulee kahdeksas kuningas. Hän on myös se kadotuksen lapsi (2. Tess. 2:3). Jumala tunnistaa hänet ennemmin Petona kuin Aadamin jälkeläisenä.

”Nokialaisen” kommentti: Parhaiten Pedon eli Antikristuksen kriteerit täyttää nykytietämyksen mukaan Walesin prinssi Charles. Samuel Tuominen on tehnyt avartavaa tutkimusta hänestä Raamatun profetian valossa nettikirjassaan (huom: 700 sivua) ja blogisivuillaan. Kannattaa tutustua.

Kun ihmiset ottavat Pedon merkin, täällä on todennäköisesti käynnissä jokin geneettinen manipulaatio, joka synnyttää trans-ihmisiä. Siksi ne, jotka ottavat merkin, eivät voi pelastua. Jeesus ei maksanut hintaa trans-ihmisten synneistä. Hän tuli lunastamaan langenneen aadamilaisen rodun.

Emme vielä näe maailmassa kymmentä kuningasta, emmekä pientä sarvea, joten tämä on edelleen jonkin ajan päässä tulevaisuudessa. Kaikki nämä tulevat neljännestä Pedosta, joka tunnistettiin Danielinkirjassa (Rooman valtakunta). Historiasta tiedämme, että kaikki nämä neljä pakanallista valtakuntaa vastustivat tai sortivat Israelia ja olivat YHWH -vastaisia. Heillä oli omat jumalansa.

Väitän, että kaikki ponnistukset globalismissa tulevat epäonnistumaan, ennenkuin seitsemäs ja erityisesti kahdeksas kuningas panee sen yhteen. Hän pystyy saavuttamaan globalismin vain, koska pidättäjä on silloin poistettu ja koska hänellä on saatanalliset valtuudet perustaa tämä väärennetty Jumalan valtakunta.

Jeesus sanoi selvästi, että sodat ja huhut sodista jatkuisivat loppuun saakka. Ei ole rauhan ruhtinasta ilman rauhan Ruhtinasta. Itseasiassa Jeesus sanoo, että kun maailman ihmiset luulevat tulleensa vaiheeseen, jossa voivat julistaa rauhan ja turvallisuuden, niin äkillinen tuho tulee heidän päällensä kuin synnytyskivut naiselle (1.Tess. 5:3), eivätkä he pääse pakoon.

Siksi en millään lailla innostuisi liikaa nykyisistä globalistisista ponnistuksista. Globalismi on ollut päämäärä Nimrodista saakka, mutta se tulee epäonnistumaan ennen Petoa. Se voi toteutua vasta Jumalan ajalla. Kun globalismi todella tulee saatanallisilla valtuuksilla kuninkaan kautta, joka ei ole Jumalan Messias, niin Jumala hoitaa sen.

Uskon, että olemme nyt tulossa aikaan, jolloin nationalismi lisääntyy ja on enemmän alueellista sotaa ja maailmansota, mutta idealistinen globalismi ei menesty. Jos arvioni, että Antikristus ilmestyy noin vuonna 2030, on oikea, niin meidän pitäisi odottaa vielä yhtä kierrosta nationalismia ja kansallisia sotia, jotka saavat ihmiset haluamaan voimamiestä maailman johtoon estämään näitä asioita. Silloin Antikristus nousee, mutta vasta, kun pidättäjä on myös poistettu.

”Nokialaisen” kommentti: Tuo vuosi 2030 Antikristuksen ilmestymiselle on liian kaukana oleva vuosiluku. Sen osoittaa jo Jeesuksen viikunapuuvertaus (Matt. 24:32-34), jonka mukaan Jeesuksen Kristuksen takaisintulemus maan päälle pitäisi tapahtua viimeistään v. 2028 (v. 1948 (Israelin perustamisvuosi) + 80 vuotta (maksimi sukupolven mitta) = v. 2028).

Globalismi ei tule nousemaan EU:n ja YK:n byrokraattisten kynänörttien (pencil neck geeks) kautta. Kun maailman tilanne näyttää paljolti samanlaiselta kuin toisen maailmansodan päivinä, mutta vielä paljon pahemmalta, niin ihmiset etsivät johtajia, joilla on vastauksia. Ja löytäessään sellaisen, joka tarjoaa ratkaisuja, he tekevät hänestä maailman kuninkaan.

Tuleva Antikristus ei ole henkilö, jonka asettaisi valtaan jokin vihamielinen maailman vallankaappaus pankkiirien, poliitikkojen, yhtiöjohtajien, uskonnollisten johtajien tai maailmanbyrokraattien toimesta. Hän tulee mukanaan kaikki vastaukset. Suurin osa maailman ihmisistä haluaa, että hän ottaa komennon.

Ne kansakunnat, jotka pysyvät vahvoina ja huolehtivat omista kansallisista eduistaan, sensijaan että haluaisivat taistella jonkin uuden maailmanjärjestyksen utopistisen toiveunen puolesta, todennäköisesti pakenevat seuraavaa maailmansotien kierrosta. Kuten olen antanut ymmärtää, niin ne, jotka odottavat Antikristusta nyt, ovat väärässä käsityksessä. He luulevat, että vihollinen on pyrkimys globalisaatioon. He luulevat, että heti, kun se on vahvistettu, Antikristus tulee näyttämölle. Heillä on rattaat hevosen edessä.

Tämä ihmiskeskeinen globalismi tulee epäonnistumaan, kuten kaikki aiemmat yritykset ovat epäonnistuneet. Sen epäonnistuttua, seuraa lisää sotia. Tuona aikana, tai sen jälkeen, pidättäjä poistetaan ja niin Saatana todella pystyy sallimaan voitelemansa miehen pettää maailman. Kun suurin osa maailman ihmisistä haluaa tämän miehen hallinnon maailmanlaajuiseksi ja kun he kannattavat hänen agendaansa, niin silloin globalismi toteutuu.

”Nokialaisen” kommentti: Uusi Antikristuksen Maailmanjärjestys (NWO) nousee 3. maailmansodan tuhkista ja tuo maailmansota kolkuttaa jo ovella. Näin Don Koenig on osittain oikeassa globalisaation suhteen, jota ei saavuteta ilman kriisejä. Sen lopullinen muoto saavutetaan okkulttisella kaavalla: Kaaoksesta Järjestys (Ordo ab Chao). Nykyinen terrorismin aalto maailmalla on esimakua kaaoksesta.

Luulen, että nyt laitetaan koukkuja voimakkaiden kansakuntien leukoihin. Kun eliitti valvoo salaa taustalla, niin jotkut voivat tanssia utopistisen globalismin toiveunen mukaan, mutta se ei tule menemään käsikirjoituksen mukaan. Ei milloinkaan. Tanssijat polttavat kansakuntansa tuhkaksi ja toiset kansakunnat nousevat, kunnes Jumalan aika aikakauden lopulle on täyttynyt. Vasta silloin näemme Saatanan johtaman yhdistetyn maailman pyrkimyksen yrittävän pysäyttää Jumalan tulevaa valtakuntaa ja Hänen Poikansa globalismia.

Ne, jotka odottavat Antikristusta nyt, koska elitistit yrittävät tuoda maailmanhallitusta, ennenkuin se on suosittu, tulevat huomaamaan olleensa väärässä. Globalismin epäonnistuessa he luulevat, että selvisimme tästä globalismin yrityksestä, eikä loppu olekaan vielä. Juuri silloin Kristuksen päivä ja tempaus tulevat yhtäkkiä. Herran Päivä ja antikristillinen petos seuraavat sitten pian. Suurimmalle osalle maailmaa se on täydellinen yllätys. [Brexit ja Donald Trump'in äskettäinen valinta republikaanien presidenttiehdokkaaksi eräällä tavalla kuvastavat globalismin epäonnistumista nykyään. ”Nokialainen” huom.]

Kaikki viimeisimmät ihmiskunnan tekniset luomukset ovat kyllä johtamassa maailmaa kohti globalismia. Aika on ilmeisesti käymässä vähiin. On kuitenkin toinen kysymys, kuinka globalismi todella vahvistetaan niin, että kaikki sukukunnat, kansat, kielet ja kansanheimot hyväksyvät sen. Se ei tule menemään, kuten useimmat luulevat. Globalismi ei tule eliitin vihamielisen vallankaappauksen kautta. Se tulee olemaan sitä, mitä kansa vaatii ja koska he eivät halua vaihtoehtoa, niin Jumala antaa heille, mitä he haluavat. Ne maailmassa, jotka toivottavat Antikristuksen tervetulleeksi, tulevat hänen pettämikseen, koska eivät halunneet uskoa totuuteen (2. Tess. 2:10).

Lyhyesti sanottuna, muista, että syklit maan päällä toistuvat. Ei ole mitään uutta auringon alla. Nykyisen EU:n hajoamisen myötä maailma voisi olla siirtymässä poispäin globalismista tämän vuosikymmenen loppuajaksi. Melko varmasti se tuo suuria sotia seuraavalla vuosikymmenellä. Eliitti haluaa globalismin etupäässä siksi, koska pelkää niitä. Tulevat sodat saavat aikaan voimamieshahmoja. Yksi heistä voisi onnistua tuomaan globalismin, mutta vain, jos pidättäjä on poistettu. Tuohon aikaan yliluonnollisia tapahtumia esiintyisi, kun kuilu näkymättömään maailmaan on avattu.

Toisin sanoen, globalismi tulee epäonnistumaan kunnes Peto / Antikristus ilmestyy. Älä mene lankaan median raamatunprofetiahypetyksessä, jossa muutamat väittävät, että globalismi ei tule epäonnistumaan, koska se tuo Antikristuksen ja tuo aika on nyt tullut. Asia on todella päinvastoin. Se aika ei tule, ennenkuin pidättäjä on poistettu ja kadotuksen lapsi on paljastettu ja ottaa komennon. [Niin, nykyisen pyrkimyksen globalismiin ja lopull. Antikristuksen ilmestymisen välissä täytyy tapahtua Kristuksen morsiusseurakunnan tempaus ja 3. maailmansota. ”Nokialainen” huom.]

lauantai 23. heinäkuuta 2016

Turkin vallankaappausyritys sekä terrorismin lisääntyminen maailmalla 2016 osoittavat nykyisen aikakauden lopputapahtumien alkamiseen

Tässä tuore suomentamani viime viikon sunnuntain Lähi-idän profetiapäivitys pastori J. D. Farag'ilta, joka kertaa lyhyesti menneen viikon profeetallisesti merkittäviä uutistapahtumia ja luo oman analyysinsa niistä. Selvää on, että elämme tähän nykyiseen maailman väkivaltakierteeseen perustuen aivan viimeisiä päiviä ennenkuin profeetallinen loppunäytös alkaa viimeisen esiripun noustessa.

---------------------

Mid-East Prophecy Update – July 17th, 2016


J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapel-seurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma Lähi-Idän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä esimerkillisen tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä. Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 17.7.-16. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-07-17.pdf

Pastori J.D. selittää, miten äskettäinen epäonnistunut vallankaappaus Turkissa Islamilaisen Valtion terrori-iskun Ranskassa ohella on asettamassa maailmannäyttämöä viimeisen esiripun nostokehotusta varten.


- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua hieman jostakin, jota katselimme torstaina Nizzan terrori-iskun jälkeen.
- Oikeastaan se tavallaan kytkeytyy Genesis 50:20 jakeeseen meidän Toisen Korinttolaiskirjeen tutkimuksessamme, koska se liittyy siihen, miten Jumala kääntää ihmisen pahuuden hyväksi.
- Kuitenkin aluksi mielestäni olisi hyvä kerrata lyhyesti jälleen yhtä vilkasta viikkoa Raamatun profetian kalenterissa.
Aloitan edellämainitulla islamilaisella terrori-iskulla Ranskan Nizzassa torstai-iltana ja lainaan tästä Jerusalem Post'in artikkelista, joka vahvisti sen mitä olemme tienneet koko ajan, mikä on se, että kyseessä oli Islamilainen Valtio. Post'in mukaan ISIS väitti olevansa vastuussa kuorma-autoiskusta ranskalaisessa Nizzan kaupungissa lauantaina kun Ranskan poliisi pidätti siellä kolme ihmistä yhteydestä verilöylyyn, joka vaati ainakin 84 ihmisen hengen. ”Henkilö, joka suoritti operaation Nizzassa, Ranskassa, ajaessaan kumoon ihmisiä, oli yksi ISISin sotureista”, sanoi uutistoimisto Amaq Telegram-tilinsä kautta, joka tukee Islamilaista Valtiota. ”Hän suoritti operaation vastauksena kehotuksiin tähdätä niiden valtioiden, jotka ovat osallisina koalitiossa joka taistelee ISISiä vastaan, kansalaisiin”, lausunnossa sanottiin.

Torstaisen ISISin suorittaman terrori-iskun Ranskassa kannoilla, heräsimme perjantaina vallankaappausyritykseen Turkissa, joka tämän raportin mukaan, myöskin Jerusalem Post'ilta, ei ainoastaan epäonnistunut, vaan on antanut Erdogan'ille aiheen kostaa armeijalle. Lainaten Post'ia, ”Turkin hallitukselle uskolliset joukot taistelivat lauantaina murskatakseen armeijan sotilasvallankaappausyrityksen viimeisetkin jäänteet, joka kaatui siihen kun väkijoukot vastasivat presidentti Erdogan'in kehotukseen vallata kadut ja kymmenittäin kapinallisia hylkäsi tankkinsa. Satakuusikymmentäyksi ihmistä kuoli, mukaanlukien useita siviilejä, sen jälkeen kun asevoimien ryhmittymä yritti kaapata vallan käyttämällä tankkeja ja hyökkäyshelikoptereita. ...Erdogan syytti vallankaappauksen juonittelijoita hänen surmaamisyrityksestään ja käynnisti puhdistuksen armeijassa, joka viimeksi käytti voimaa järjestäessään onnistuneen vallankaappauksen yli 30 vuotta sitten. ”He tulevat maksamaan kovan hinnan tästä”, sanoi Erdogan, joka lopetti massiiviset julkiset protestit hänen hallintoaan vastaan kolme vuotta sitten. Erdogan jatkoi: ”Tämä kansannousu on Jumalan lahja meille, koska tämän myötä puhdistamme armeijamme.” Turkkilainen medialähetys raportoi, että oikeuslaitoksen puhdistus oli myös käynnissä. Kuitenkin epäonnistunut vallankaappausyritys voisi vielä horjuttaa NATOn jäsenmaata ja merkittävää Yhdysvaltain liittolaista, joka sijaitsee Euroopan Unionin ja Syyrian kaaoksen välissä ISISin pommittajien tähdätessä turkkilaisiin kaupunkeihin ja Turkin hallituksen ollessa lisäksi sodassa kurdiseparatistien kanssa.”

Kaiken sen keskellä, mitä tapahtui menneellä viikolla, oli jotain hyvin mielenkiintoista joka toteutui, mutta se jäi kuitenkin sen varjoon mitä tapahtui Ranskassa ja Turkissa. Se mistä puhun on Iran, joka Fox News'in mukaan on tehnyt neljännen ohjuskokeensa ydinsopimuksen allekirjoituksesta lähtien. Tässä jotakin mitä raportilla oli sanottavaa tästä erittäin huolestuttavasta kehityksestä. ”Kaksi päivää ennen Iranin ja maailmanvaltojen ydinsopimuksen vuosipäivää, islamilainen tasavalta yritti laukaista uudentyyppisen ballistisen ohjuksen käyttämällä pohjoiskorealaista teknologiaa, kertoivat useat tiedusteluviranomaiset Fox News'ille. Testi, rikkoen YK:n päätöslauselmaa, epäonnistui pian laukaisun jälkeen kun ohjus räjähti, lähde sanoi. Yritys tapahtui illalla 11.-12. heinäkuuta lähellä iranilaista Saman'in kaupunkia, Isfahan'ista länteen tunnin verran, jossa Iran on suorittanut samankaltaisia ballististen ohjusten kokeita menneisyydessä. Se olisi ainakin neljäs kerta kun Iran on laukaissut tai yrittänyt laukaista ballistisen ohjuksen siitä saakka kun ydinsopimus allekirjoitettiin heinäkuun 14. päivänä 2015. ...Viime päivinä, Iranin viranomaiset ovat ilmaisseet suunnitelmia tehdä lisää kokeita. ”Iran tulee päättäväisesti jatkamaan ohjusohjelmaansa perustuen sen omaan puolustukseen ja kansallisen turvallisuuden laskelmiin”, ulkoministeriön tiedottaja Bahram Ghasemi sanoi ministeriön verkkosivuilla.”

- Minulle tämä herättää tärkeän kysymyksen siitä, mitä tapahtuu, kun Iranin ohjustestaus onnistuu epäonnistumisen sijaan.
- Vien sen askeleen pidemmälle ja kysyn myös, mitä tapahtuu kun vallankaappaus, jollaista yritettiin Turkissa, onnistuu.
- Ehdotan, että se on vain ajankysymys ennenkuin se toteutuu, ja kun se tapahtuu, se muuttaa geopoliittisen dynamiikan. [Höpö höpöä Farag'ilta, sillä Turkin pitää olla pro-islamilainen Googin sodan käynnistyessä aikanaan ja näin mitään sotilasvallankaappausta ei tule tapahtumaan presidentti Erdogan'in vallasta syöksemiseksi. Tämä hiljattainen epäonnistunut vallankaappausyritys sopi Raamatun profetiaan vallan hyvin kun nyt armeija ja muut hallinnon tahot puhdistetaan ”profeetallisesti kelvottomista” aineksista Googin sotaa ajatellen. Lue lisää blogijutustani: http://nokialainen.blogspot.fi/2016/07/turkin-vallankaappausyritys-epaonnistui.html. Suom. huom.]
- Silläkin uhalla, että kuulostan hyper-sensaatiomaiselta, olen siinä uskossa, että kaikki, mitä näemme tänäpäivänä tapahtuvan, on lopun alkua.
- Yhteinen nimittäjä kaikelle sille, mitä nyt on alkanut tapahtua maailman näyttämöllä, on lavasteiden pystyttäminen loppunäytöstä varten.
- Kaikki näyttelijät ovat asemiinsa sijoitettuina, ja kaikki rekvisiitat ovat täydellisesti paikoillaan, ja viimeinen esirippu tullaan nostamaan hetkenä minä hyvänsä.
- Torstai-iltana, kun katselin kauhistuttavaa ISISin terrori-iskua Ranskassa, törmäsin pariin asiaan Factor -talkshow'ssa Fox News'in kanavalla.
- Bill O’Reilly, puhelinhaastattelussa Donald Trump'in kanssa, sanoi, että tässä ei ole enää kyse yksittäisistä ISIS-iskuista, vaan ”maailmansota” -skenaariosta.
- Sitten, jottei olisi pekkaa pahempi, Hillary Clinton soitti ohjelmaan ja antoi ällistyttävän kommentin sodassa olemisesta ”radikaalin jihadismin” kanssa.
- Suonet anteeksi suorasukaisuuteni, jolla sanon tämän, mutta niin kutsuttu ”radikaali jihadismi”, on liikasanaisuutta sille mikä on peräisin helvetin kuilusta.
- Syy miksi sanon näin, on se, että sana Jihad tarkoittaa arabiaksi Pyhää sotaa, joka sellaisenaan on radikaalia oikealta määrittelyltään.
- Kysymys, jonka haluaisin esittää niille, jotka omaksuvat tällaisen valheen, on tämä, ”Uskotko, että on olemassa sellaista asiaa kuin maltillinen jihadismi?”
- Jos tämä ei ole tarpeeksi pahaa, Bill O’Reilly'lla oli silminnäkijä Ranskasta The Factor'illa, joka, ei mitenkään yllättävää, on itse muslimi.
- Ei yllättävää, koska Ranskan muslimiväestön uskotaan olevan 15%:n kasvussa ja vielä jyrkemmin nuorten ihmisten keskuudessa.
- Valitettavasti, kun Bill O’Reilly kysyi, että miltä hänestä tuntui kun hänen muslimitoverinsa tekevät tällaista, hän sanoi, ettei sillä ollut mitään tekemistä uskonnon kanssa.
Kuluneella viikolla satuin käväisemään religionofpeace.com -verkkosivustolla, ja pidin hyvin mielenkiintoisena heidän listaansa islamilaisesta terrorin vuodesta, joka on päivätty juuri vuodeksi 2016. Oikeastaan se on vain osittainen luettelo, koska he eivät pysty dokumentoimaan kaikkia islamilaisia terrorihyökkäyksiä, joita tapahtuu maailmassa. Heidän osittaisessa listassaan, he kertovat, että vuonna 2016 on ollut 1274 islamilaista iskua 50 maassa, joissa 11,774 ihmistä on saanut surmansa ja 14,303 haavoittunut.

- Tästä pääsemmekin siihen, mistä mainitsin alussa, eli miten Jumala tuo hyvää siitä, minkä ihminen tarkoittaa pahaksi.
- Yksi asia, jonka huomasin Twitterissä torstaina, oli se, kun monet ihmiset kysyivät paljon hyviä ja älykkäitä kysymyksiä.
- Kysymyksiä kuten, mitä tämän maailman suhteen on tapahtumassa, onko tämä maailman loppu sekä twiittejä, kuten että olen alkanut menettää toivoani tässä maailmassa.
Ensimmäinen Pietarinkirje 3:13-16 (KR 33/38)”Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.”
Roomalaiskirje 3:10”niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan”
Roomalaiskirje 3:23 ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla”
Roomalaiskirje 5:12 ”Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet”
Roomalaiskirje 6:23 ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
Roomalaiskirje 5:8 ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.”
Roomalaiskirje 10:9-10 ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”
Roomalaiskirje 10:13 ”Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".”


Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-16 löytyy osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com