Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

maanantai 17. joulukuuta 2012

Amillennialismi-teologian harha – riistää kirjaimelliselle Israelille annetut lupaukset Raamatussa

Tässä oikein hyvä artikkeli, joka varoittaa Raamatun profetioiden hengellistämisestä Israel-nimen kohdalla. Tämä korvausteologia tarkoittaa Israelin korvaamista kristillisellä seurakunnalla mitä tulee VT:n lupauksiin Israelin ennallistamisesta ja Ilmestyskirjan puheeseen tuhatvuotisesta valtakunnasta. Nämä amillennialistit eivät usko kirjaimelliseen tuhatvuotiseen valtakuntaan (millennium) Jeesuksen paluun jälkeen jota hallitaan maallisesta Israelista käsin vaan kirkkoisä Augustinuksen oppiin että kristittyjen kirkko on perinyt Israelille annetut lupaukset ja toteuttaa mukamas parhaillaan symbolista millenniumia jonka loputtua Jeesus tulee takaisin ja ikuisuus alkaa silloin. Amillenniaalisen valheen avulla Israelin valtiota pidetään ”miehitysvaltana” joka alistaa palestiinalaisia. Tämmöinen näkemys voimistuu nyt viimeisinä päivinä kun profetiat ennustavat antisemitismin nousua ennen profeetallisia lopputapahtumia. Kaikki pakanakansat kokoontuvat Jerusalemia vastaan Sakarjan kirjan luvun 12 mukaisesti. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

--------------------------------------

AMILLENNIALISMIN HARHA
THE ERROR OF AMILLENNIALISM

by Andrew D. Robinson

Tämä artikkeli on julkaistu David Reagan'in lehdessä Lamplighter (November – December 2011).

Andrew D. Robinson
(Toimittajan huomautus: Amillennialismi on käsitys, että Jeesus ei koskaan palaa tämän maan päälle hallitsemaan tuhanneksi vuodeksi. Se on käsitys, jota kannattaa tunnustavien kristittyjen valtava enemmistö, sekä protestanttien, että katolisten. Se perustuu Raamatun hengellistämiseen. Tämän merkittävän amillennialismin kumoamisen kirjoitti vanhempi pastori Hazel Grove'n täyden evankeliumin seurakunnasta, joka sijaitsee Englannissa Stockport'in kaupungissa Manchesterin lähellä. Artikkeli ilmestyi ensi kerran Prophetic Witness Movement International'in julkaisussa. Se on tässä lyhennetyssä muodossa kirjoittajan luvalla.)
Näin sanoo Herra, Herra: ”Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi. … Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.” (Hes. 37:21-23).
Kirjoittaen karkotuksen syvyyksistä Hesekiel näki ennalta sen kunniakkaan päivän, jolloin Juudan ja Israelin erotetut valtakunnat uudelleen yhdistyisivät muinaisessa kotimaassaan Herran kuninkuuden alaisuudessa. . .

Historia opettaa, että Israel ja Juuda eivät koskaan palanneet ennustetuksi valtiokseen Raamatun aikoina ja se on saanut jotkut tutkijat päättelemään, että Hesekielin profetia ei pitänyt paikkaansa. Nähdäksemme Jumalan Sanan toteutumisen meidän on kuitenkin katsottava raamatullisen horisontin yli nykyiseen aikaan noin 2500 myöhemmin.

Meidän ajassamme maailma on saanut todistaa ennennäkemättömän merkittäviä skenaarioita, kun juutalaiset sadoin tuhansin ovat palanneet Israelin maalle. He ovat tehneet alija'n (heprealainen sana maahanmuutolle Israeliin) yli sadasta maasta . . . Juuda ja Israel, Hesekielin profetian (Hes. 37:15-23) ”kaksoissauvat”, ovat nopeasti tulossa yhdeksi Jumalan kädessä ja on vain ajan kysymys, milloin Messias tekee oman alija'nsa ja perustaa valtaistuimensa heidän keskelleen Jerusalemiin.

Ihmistekoinen oppi

Amillennialistit näkevät uskon Israelin ennallistamiseen ja Messiaan tuhatvuotiseen hallintaan tarinakirjojen aineksena ja tarpeettoman pilkan kohteena...

Amillennialismi on olemassaolonsa velkaa Augustinukselle (354-430 jKr.), yhdelle kirkon vaikutusvaltaisimmista teologeista, jota sekä katoliset että protestantit kunnioittavat yhtälailla. Augustinus sai ideansa Tykoniukselta (kuoli n. 400 jKr.), donatistiselta teologilta, jonka kirjoituksilla oli syvällisin vaikutus häneen. Häneen vaikuttivat voimakkaasti myös Platonin (427-327 eKr.) opit, joista monet auttoivat häntä muotoilemaan teologisen ohjelmansa.

Se, mikä on ehkä yllättävää, on, että kerran Augustinus vaelsi premillenniaalisten isien askelissa; kuten hän sanoo: ”Itsekin kerran olin tätä mieltä.” Augustinus on seurakunnan Charles Darwin, joka hylkäsi raamatullisen kirjaimellisuuden allegorian hyväksi ja oli edelläkävijä sopivimpien eloonjäämisen teologiselle systeemille, joka keskittyi seurakuntaan ”uutena Jumalan kansana.” Hän uskoi, että Israel oli valmis ja että kaikki toteutumattomat VT:n profetiat tuli tulkita hengellisesti, eli allegorisesti (vertauskuvallisesti), seurakunnan eduksi.

Näin ollen viittauksia Israeliin, Siioniin ja Jaakobiin siitä johtuvine lupauksineen ei enää tulkittu juutalaiseen valtioon viittaavina. Seuraavassa, kuinka Augustinus selitti käsitystään juutalaisia koskevista profetioista: [1]
Ja siksi meidän pitäisi ottaa tämä sanonta: ”Ja minä tuon teidät [juutalaiset] omaan maahanne ...Ja te asutte maassa, jonka minä annoin teidän isillenne”, ei kirjaimellisesti, ikäänkuin se viittaisi Israeliin lihan mukaan, vaan hengellisesti hengelliseen Israeliin viittaavana. Sillä seurakunta, ilman tahraa ja ryppyä, koottu kaikista kansoista ja määrätty hallitsemaan ikuisesti Kristuksen kanssa, on itse siunattujen maa, elävien maa.
Tämä ”riivaajien oppi” on johtanut hyväuskoisten kristittyjen sukupolvia harhaan. Hengellinen sovellus on tärkeä, mutta ei tekstin selvän, ensisijaisen merkityksen kustannuksella. Suuri 19. vuosisadan Liverpool'in piispa, J. C. Ryle, protestoi Raamatun allegorisoimista vastaan ja kirjoitti: ”Uskon, että mikään Raamatussa ei oikeuta sitä tapaa ja että se vetää perässään pitkän pahojen seuraamusten junan.” [2]

Esitin tämän näkökohdan eräälle amillennialistiselle saarnaajalle, joka väitti, että seurakunta ei vain perinyt Israelin lupauksia, vaan että Kristus toteutti jokaisen maantieteellisen maan ominaisuuden, mitä on kirjattu Raamatussa. Tämä on allegoriaa kehnoimmillaan ja suorastaan cowboy-eksegeesiä.
Ei tarvitse ihmetellä, että Jumalan huone on tänä päivänä niin surkeassa tilassa.

Historiallinen kehitys

”Amillennialismi on pesty oppirakennelma joka on valkaissut Kirjoitusten ilmiselvän merkityksen”Augustinuksen amillennialismista tuli nopeasti seurakunnan hyväksytty näkemys ja se hyväksyttiin virallisesti Efeson kirkolliskokouksessa 431 jKr. Tuossa kokouksessa piispat myös tuomitsivat premillennialismin taikauskona, mikä näennäisesti kielsi sen. Se oli musta päivä raamatullisen tulkinnan historiassa ja päivä, joka on heittänyt tumman varjon seurakunnan ylle nykyaikaan saakka. Niin ratkaiseva ja vaikutusvaltainen oli Augustinuksen vallankaappaus Raamattuun, että hänen oppinsa muodostivat pohjakallion, jolle protestanttiset uskonpuhdistajat rakensivat teologiansa.

Luterilaisuus ja varsinkin kalvinismi ovat suunnattomassa velassa Augustinukselle, kuten myös monoliittinen Westminster'in tunnustus premillennialismin nollatoleransseineen. [3] Itse asiassa ne, jotka kannattavat premillennialismia, tuomitaan hereetikkoina laajemman Westminster'in tunnustuksen perusteella (Greater Westminster Confession). [4] Kaikki reformoidut uskontunnustukset ovat itse asiassa nimenomaan amillenniaalisia ja hylkäävät muiden millenniaalisten käsitysten tärkeimmät opinkappaleet. . .

Westminster'in tunnustus kohoaa protestanttisen kirkon yläpuolelle vaatien hoviniiausta yhtälailla presbyteereiltä, anglikaaneilta ja episkopaaleilta. Se sisältää Raamatun suuret opit, jotka ovat vahvistaneet evankelikalismia sen vuosisataisessa Rooman vastustuksessaaan ja siitä me kiitämme Jumalaa, mutta kivenkovassa premillenniaalisen totuuden vastustamisessaan se on heittänyt Israelin lupaukset historian pölyyn ja tämä on syy vakavaan huoleen.

Amillennialismi, joka on olennainen osa reformoitua liittoteologiaa, ei tee eroa Israelin ja seurakunnan välillä, väittäen väärin, että on vain yksi Jumalan kansa ja yksi kattava liitto, armoliitto. Amillennialismi väittää edelleen, että millennium symbolisoi seurakunta-aikaa, jossa Kristus hallitsee uskovien sydämissä maan päällä ja taivaassa olevien pyhien sielujen yli. Millennium nähdään siten määrittelemättömänä ajanjaksona Kristuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välissä, joka päättyy Hänen paluuseensa. Sitten tulevat tuomiot, ylösnousemukset ja ikuinen tila...

Amillenniaalinen antisemitismi

Kirjassaan, The Momentous Event (1945), amillennialisti W. J. Grier solvaten tuomitsee ”kohtuuttomana ja järjettömänä” kaiken uskon premillenniaaliseen oppiin. [5] Hän seuraa kasvattajansa John Calvin'in esimerkkiä, joka teoksessaan, Institutes of the Christian Religion, parjasi aikansa premillennialisteja samanlaisella pahantahtoisuudella: ”Joko sellaiset ihmiset ovat täysin tietämättömiä kaikesta jumalallisesta, tai he yrittävät kavalalla ilkeydellä tehdä tyhjäksi kaiken Jumalan armon ja Kristuksen vallan . . . Sokeakin voi nähdä, mitä typerää roskaa nämä ihmiset puhuvat . . .” [6]

Törmäsin joitakin vuosia sitten tähän kliseiseen asenteeseen eräällä teologian luennolla. Luennoitsijamme, merkittävä teologi, esitti kartan muodossa seurakunta-aikaa inkarnaatiosta toiseen tulemukseen. Huomasin, että tuhatvuotinen valtakunta puuttui hänen kartastaan ja kyseenalaistin sen poisjättämisen. Näyttäen äärimmäisen hämmästyneeltä hän kääntyi minuun sanoen: ”Ei kukaan tänä päivänä usko tuhatvuotiseen valtakuntaan!” Pöytäkumppanini ja minä vakuutimme uskovamme ja viittasimme siihen tosiasiaan, että niin uskoivat monet varhaisista kirkko-isistä, seikka, jonka hän kyllä myönsi, kuten pitikin.

Huolimatta selvästä Raamatun ja historian päinvastaisesta todistuksesta amillennialistit, kuten postmillennialistiset serkkunsa, uskovat, että seurakunta on Jumalan uusi Israel. Suosittu kirjailija ja puhuja, R. C. Sproul, perustelee paljon julkisuutta saaneella lausunnollaan, että näin on: ”Me uskomme, että seurakunta on tosiasiallinen Israel. Me uskomme, että vastaus kysymykseen: 'Entä juutalaiset?' on: 'Tässä me olemme.'” [7] [Toisin sanoen tämän päivän juutalaiset ovat niitä, jotka ovat kristittyjä. Toimittajan huom.] Juutalainen raamatunopettaja, Arnold Fruchtenbaum, vastasi Sproul'in outoon lausuntoon seuraavalla terävällä vastaiskulla: ”Harmi, ettet ollut julistamassa tätä Berliinin kaduilla vuonna 1941.”

Vaikka amillennialistit sen kiukkuisesti kieltävätkin, niin siitä ei ole epäilystä, että amillennialismin juuret ovat augustinuslaisessa roomalaiskatolisessa maaperässä ja siksi sillä on taipumus antisemitismiin. Amillennialistinen kirkko on kahdesti ryöstänyt juutalaista kansaa: ensin heidän profeetalliset kirjoituksensa ja sitten heidän maansa. Jos amillennialistit tahtovat todistaa syyttömyytensä, niin kutsun heitä kertomaan juutalaisyhteisölle, että Raamatun lupaukset maasta edelleen koskevat Israelia.

Eräs amillennialisti, joka ei varmasti ole valmis siihen, on Stephen Sizer, Surrey'n Kristus-kirkon kirkkoherra Englannissa. Hän on suorapuheinen silmittömän vihamielisessä antisiionistisessa asenteessaan. Sizer puhuu amillenniaalisen akateemisen maailman puolesta perustellessaan, että ”on olennaisen tärkeää, että kristityt lukevat Raamattua kristityin silmin.” [8]

Kun ajattelemme, että noin 80% Raamatusta liittyy Israeliin ja siitä vähintään 26% on ennustavaa ja että nimeä ”Israel” on käytetty Raamatussa yli 2000 kertaa, niin voi vain ihmetellä, kuinka Sizer voi uskoa, että se kaikki viittaa seurakuntaan. Jopa silloin, kun nimi Israel esiintyy UT:ssa (yli 70 kertaa), se aina viittaa etniseen Israeliin mukaanlukien paljon kiistelty teksti Gal. 6:16, jonka jopa Geneva-raamatun amillenniaaliset kääntäjät varustivat alaviitteillä, jotka viittaavat juutalaisiin. [9] On teologianhistorian tosiasia, että seurakuntaa ei milloinkaan samaistettu Israeliin, ennenkuin noin 160 jKr. (Ireneuksen aikana), jossa vaiheessa korvausteologia oli saamassa vakiintuneen aseman kristinuskon valtavirran uskonkäsityksen ytimessä.

Amillennialisteja on kuvailtu ”Raamatun hengellistämisen suurimpina puoskareina, mitä löytyy”, mikä on sattuva kuvaus niistä, jotka myyvät Herran neuvon ihmisen mielipiteestä. Paavali puhui sellaisista ihmisistä varoittaessaan efesolaisia pyhiä ajelehtimisesta pois ”kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa” (Ef. 4:14) . . . Jumalan sanan vääntelemisessä on suuria vaaroja, kuten J. C. Ryle huomauttaa: “Ei koskaan voi omaksua väärää Raamatun tulkinnan periaatetta, ilman että tuo periaate tuo hankalia seurauksia ja antaa uuden sävyn ihmisen uskonnolle.” [10]

“Epävirallinen” KJV-käännös (The “Unauthorized” Version)

Amillennialismi on pesty systeemi, joka on valkaissut Raamatun tavallisen merkityksen. Oppia ei voida johtaa Raamatun tutkimisesta, vaan se täytyy opettaa. Käsitykseni on, että kukaan, joka lukee Raamattua ensi kertaa, ei ilman opettajaa koskaan tulisi amillennialistiseen käsitykseen. Toisaalta tiedän ihmisiä, jotka avattuaan Raamatun ensimmäisen kerran heti ymmärsivät Jumalan tarkoitukset Israelille.

Yksi menestyksellisimpiä amillenniaalisen korvausteologisen propagandan esimerkkejä, mitä kirkko on koskaan tuottanut, näkyy KJV-raamatunkäännöksessä (King James Version). Se julkaistiin ensi kerran vuonna 1611 ja juhlien 400-vuotispäiväänsä tänä vuonna se hallitsi englantia puhuvaa seurakuntaa (ja edelleen hallitsee monissa paikoin) lähes 300 vuotta aina vuoden 1881 muutettuun käännökseen (Revised Version), jota seurasi nopeasti peräkkäin useita muita käännöksiä. KJV sisältää lukuisia epävirallisia allegorisia lukuotsikoita, jotka ovat aivopesseet lukijoiden sukupolvia uskomaan amillenniaalisen valheen. Jotkut amillennialistit suhtautuvat näihin lisäyksiin melkein kanonisella kunnioituksella ja sitkeästi puolustavat niiden säilyttämistä.

Vaikka jotkut myöhäisemmistä KJV:n painoksista eivät sisällä näitä lukuotsikoita, niin on tärkeää huomioida, että ne muodostivat olennaisen osan vuoden 1611 painoksen ja senjälkeisten painoksien kudoksesta aina 19. vuosisadalle. Seuraavat lukuotsikot osoittavat, kuinka läpikotaisin amillenniaalinen dogmi kyllästää KJV-käännöksen: [11]
Jesaja 30: ”Jumalan armot hänen kirkkoaan kohtaan.”

Jesaja 33: ”Jumalan tuomiot kirkon vihollisia vastaan.”

Jesaja 43 & 44: “Jumala lohduttaa kirkkoa lupauksillaan.”
[Muista, että kirkkoa ei ollut edes perustettu, kun nämä luvut kirjoitettiin. Ne on osoitettu Israelille, ei kirkolle — ellet tietysti hengellistä niitä soveltamalla niitä kirkkoon. Toimittajan huom.]

[Kuningas Jaakon aikaan] ne, jotka pitäytyivät profetian kirjaimelliseen toteutumiseen, mitä tulee Israelin ennallistamiseen, vaaransivat henkensä. Esimerkiksi Sir Henry Finch (1558-1625), lakimies, joka julisti, että missä ”Juuda, Siion, Jerusalem . . .on nimeltä mainittu . . .Pyhä Henki tarkoittaa . . .Jaakobin kupeista oikeasti polveutuvaa Israelia. Sama arvio tulee tehdä heidän paluustaan maahansa ja muinaisiin asemiinsa . . . Nämä ja vastaavat eivät ole vertauskuvia . . .vaan tarkoittavat todella ja kirjaimellisesti juutalaisia.” [12]

Finch’in millenniaaliset näkemykset, varsinkin se, että tulisi vielä päivä, jolloin kaikki hallitsijat luovuttaisivat valtansa ennallistetulle juutalaisvaltiolle, olivat liikaa kuningas Jaakolle, joka vangitutti hänet raa'asti.

Kommentoiden Finch'in ja muiden samanmielisten näkemyksiä, Thomas Fuller (1608-1661), anglikaaninen historioitsija, reagoi paljolti samalla tavalla, kuin modernit kriitikot. Hän kirjoitti: ”On nykyajan juutalaisten omahyväistä kerskaa, että eräänä päivänä he palaavat . . .Kanaanin maahan ja Jerusalemin kaupunkiin ja heidät asetetaan sen täyteen omistukseen. . .heidän maansa joka on nyt halpa ja karu, ei ole takaisinsaamisen arvoinen . . .” [13]

Thomas Fuller
 Thomas Fuller ja hänen aikansa teologinen valtavirta pilkkasi jokaista mahdollisuutta, että juutalainen kotimaa voitaisiin ennallistaa, väittäen, kuten heidän amillenniaaliset seuraajansa tänä päivänä, että kaikki ennallistamisen lupaukset toteutuivat jo juutalaisten paluussa Babylonin vankeudesta. Tämän päivän premillennialisteja ei ehkä enää panna lukkojen taakse heidän amillenniaalisten vastustajiensa toimesta, mutta se sama uhkaileminen ja pelotteleminen, jota Sir Henry Finch kohtasi, on luonteenomaista monille israelinvastaisessa leirissä. Olkoon miten tahansa, niin älkäämme koskaan unohtako, että yksi ihminen ja totuus on aina enemmistö.

Mainitsemisen arvoinen tunnustus

”Amillennialistit ovat suurimpia maagikkoja hengellistämään mitä tahansa Raamatun kirjoituksia”

Jokainen sukupolvi on tuottanut omat premillenniaaliset esitaistelijansa, ne, jotka ovat valmiita ”harrastamaan israelilaisten parasta” (Nehemia 2:10). Heidän joukossaan ovat sellaiset merkkimiehet, kuin John ja Charles Wesley, Charles Spurgeon, Lord Shaftesbury, J. N. Darby ja F. B. Meyer, Advent Testimony -liikkeen perustaja (nykyisin Prophetic Witness Movement International).

J.C. Ryle
Erityisen huomionarvoinen on J. C. Ryle, joka kehysti 11 tunnustusjulistusta liittyen lopunaikoihin ja hän nimesi ne: ”profeetallisen tunnustukseni pääartiklat.” Ne tulivat hyvin vaikuttaviksi profeetallisen konferenssiliikkeen kehityksessä 19. vuosisadan lopulla ja 20. vuosisadan alussa. Ryle’in lopunaikojen tutkimuksen pohdiskelujen pitäisi liikuttaa sydämiämme. Hän kirjoitti: ”Mitä vanhemmaksi tulen, sitä vakuuttuneemmaksi tunnen itseni niiden totuudesta ja sitä tyydytetympi olen, että mitkään muut periaatteet eivät voi selittää seurakunnan ja maailman tilaa.” Kaksi hänen tunnustuksensa artiklaa ovat toistamisen arvoiset: [14]
Artikla 7: Minä uskon, että juutalaiset lopulta kootaan jälleen erillisenä kansana, palautetaan omaan maahansa ja käännytetään uskomaan Kristukseen läpikäytyään suuren ahdistuksen.

Artikla 8: Minä uskon, että kirkot ovat laiminlyöneet aivan liikaa VT:n profetioita . . .ja että virheellisen Raamatun kielen hengellistämisen ja sovittamisen alaisuudessa kristityt ovat liian usein täydellisesti kadottaneet sen merkityksen.
John Brown
Toinen juutalaisten ennallistamisen esitaistelija oli John Brown (1722-1787), skotlantilainen paimenpoika, josta tuli pastori ja joka opetteli hepreaa ja kreikkaa alkeellisessa majassa kukkuloilla. Hänen tutkimuksensa johtivat uskomattoman suosittuun itseään tulkitsevaan Raamattuun (Self-Interpreting Bible).

Erityisen mielenkiintoista on, että useimpiin painoksiin on sisällytetty ”kokoelma profetioita”, joka koskee ”juutalaisten kutsumusta ja sitä kirkkautta, joka on oleva viimeisinä päivinä”. Seuraavat esimerkit siitä ovat täynnä raamatullisia viittauksia: [15]
Juutalaiset kootaan kaikista maailman osista, joissa he nyt ovat hajotettuina ja tuodaan kotiin omaan maahansa.

Juudean maa tehdään mitä suurimmassa määrin hedelmälliseksi, kuin paratiisi.

Jerusalem jälleenrakennetaan ja juutalaisten täyden palauttamisen jälkeen sitä ei koskaan enää hävitetä eivätkä viholliset valtaa sitä.

He [juutalaiset] voittavat kaikki vihollisensa ja kaikki kuninkaat ja kansat alistuvat heidän valtaansa.
Historia tekeillä

Viime vuosina olemme saaneet todistaa Lähi-Idän historian näennäistä uudelleenkirjoittamista, kun kristityt ovat olleet mukana historiallisen revisionismin prosessissa. Tämä on amillenniaaliseen kaapuun puettua antisemitististä opportunismia, jonka avulla juutalaisia kuvataan siionistisina nousukkaina, laittomina maahanmuuttajina ja kiusaajapoikina, jotka ovat anastaneet palestiinalaisten oikeudet ja varastaneet arabien maan. Järjestö nimeltä, Christian Aid, kuuluu niihin järjestöihin, jotka edistävät amillenniaalista valhetta leimaamalla Israelin ”miehitysvallaksi,” joka on vastuussa palestiinalaisten köyhyydestä. [16]

Mitä tulee maanhankintaan, niin tosiasiat ovat aivan muuta, kuin mitä amillennialistit kaupittelevat. 1930-luvulla ennen modernin Israelin valtion perustamista siionistiset järjestöt maksoivat ylihintoja arabimaanomistajille valtavista alueista jouto- ja suomaata, josta suuri osa oli malarian vaivaamaa. Lehti Geographical Magazine (heinäkuu 1936) uutisoi, että Jewish Corporation maksoi 192 000 puntaa oikeudesta muuttaa 10 000 eekkeriä Hule-järven malariasoita viljelysmaaksi ehdolla, että kolmasosa annetaan veloituksetta hökkeleissä asuville arabiviljelijöille.

Noista varhaisista pioneerien päivistä erämaa on todella puhjennut kukkaan kuin ruusu Israelin Jumalan valvovan silmän alla. Israelin oikeus maahan on raamatullinen, historiallinen ja laillinen, mutta se ei pysäytä valheiden levittämistä. Israel on ainoa demokraattinen valtio Lähi-Idässä; se on selvinnyt viidestä suuresta sodasta, joissa se oli syytön osapuoli ja se on kärsinyt lukemattomia terroristien iskuja.

On uskomatonta, että poliitikot ja papisto yhtä lailla ovat heittäneet Israelin hyökkääjän rooliin, mikä selittää, miksi vuosien 1955 ja 1992 välillä 65 YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä oli sitä vastaan, mutta ei ainutkaan palestiinalaisia vastaan. Kuinka hyvin israelinvastaiset amillenniaaliset lobbaajat ovatkaan oppineet Josef Göbbels'in sanonnan, että ”jos kerrot kyllin ison valheen ja toistat sitä, niin ihmiset lopulta alkavat uskoa siihen”. Se on täsmälleen sitä, mitä tapahtuu seurakunnassa, joka julistaa israelinvastaista sanomaansa, ei hakaristin alla, kuten natsit, vaan Ristin varjossa . . .

Valmis Kristuksen paluuseen?

Juutalaista kansaa kootaan Maahan valmiudessa Jeesuksen paluulle, mutta monien kristittyjen silmät on suljettu sille todellisuudelle. Kysymyksen väistämisen asemesta johtajien pitäisi asettaa itsensä rehelliseen Jumalan profeetallisen Sanan tutkimiseen koskien Juutalaisen kansan ennallistamista. Heidän täytyy tunnistaa ajan myöhäisyys. Raamatunprofetian vuoksi velloo amillenniaalisen kirkon jaloissa, mutta kuten turhamainen kuningas Knut, se istuu ylpeästi valtaistuimellaan uskoen turhamaisesti voivansa pysäyttää sen, mitä Jumala omalla vallallaan on säätänyt.

Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalalla tulee olemaan viimeinen sana ja siitä me voimme olla varmoja. Hän osoittaa kansansa olevan oikeassa ja vahvistaa heidät vanhurskaudessa. Kansat tulevat kumartumaan Israelin jalkojen juureen; ne kutsuvat sitä "Herran kaupungiksi", "Israelin Pyhän Siioniksi". (Jes. 60:14). Sitä ennen sen kuitenkin täytyy taas kerran läpikäydä Jumalan tahdon ”julma hyvyys” ”Jaakobin ahdistuksen ajan” kautta (Jer. 30:3-9), josta kansa pelastetaan.

Antisemitismi kasvaa korkeaksi kirkkojemme amillenniaalisilla kutupohjilla ja Israel etsii tosi ystäviä seisomaan rinnallaan näinä pimeinä päivinä. Tehkäämme juuri sitä, mutta mikä vielä tärkeämpää, kertokaamme hyvää uutista, että Messias voi palata millä hetkellä tahansa viemään Morsiamensa Isänsä kotiin. Amen, tule, Herra Jeesus!

Viitteet:

1) Augustine, On Christian Doctrine, Book III, Chapter XXXIV.
2) J. C. Ryle, Prophecy, (Fearn, Scotland: Christian Focus Publications Ltd, 1991, p.147). Previously published in 1867 under the title Coming Events and Present Duties.
3) The Westminster Confession of Faith (1646), www.reformed.org/documents/westminster_conf_of_faith.html.
4) The Westminster Larger Catechism (1647) www.reformed.org/documents/larger1.html.
5) W. J. Grier, The Momentous Event: A Discussion of Scripture Teaching on the Second Advent (Carlisle, PA: Banner of Truth Trust, 1945).
6) John Calvin, Institutes of the Christian Religion (London, England: Bonham Norton, 1599), Book III, Chapter XXV. Available on the Internet at www.reformed.org/master/index.html?mainframe=/books/institutes.
7) R. C. Sproul, Table Talk magazine (Spring 1999), p2.
8) Stephen Sizer, “An Alternative Theology of the Holy Land: A Critique of Christian Zionism”, Churchman journal, vol. 113, issue 2, 1999.
9) Geneva Bible (complete Bible published in 1560). Available on the Internet at www.genevabible.org/Geneva.html.
10) J. C. Ryle, Prophecy, page 148.
11) King James Bible, 1611. The original edition can be found on the Internet at www.kingjamesbibleonline.org/1611-Bible.
12) Henry Finch, The World’s Great Restauration or the Calling of the Jews, and with them all the Nations and Kingdomes of the Earth, to the Faith of Christ, (London, England: William Bladen, 1621).
13) Thomas Fuller, A Pisgah-sight of Palestine and the Confines thereof, with the Historie of the old and new Testament acted thereon, (London, England: John Williams, 1650).
14) J. C. Ryle, Prophecy, pages 6-9.
15) John Brown, Self-Interpreting Bible (Glasgow, Scotland: William MacKenzie, 1778).
16) Christian Aid’s website can be found at www.christianaid.org.uk.


-------------------------------------

Andrew D. Robinson’s email address is: a.robinson557@ntlworld.com. His mailing address is Hazel Grove Full Gospel Church, 68, London Road, Hazel Grove, Stockport SK2 6EY, United Kingdom

sunnuntai 16. joulukuuta 2012

Tosikristittyjen vainoaminen kautta aikain on merkki heidän jumalisuudesta

Seuraavaksi puhutteleva artikkeli nykypäivän yltäkylläisyyttä nauttivalle länsimaiselle kristikunnalle, joka ei kohtaa niitä vainoja ja kärsimyksiä joita pieni tosiuskovaisten joukko läpi seurakuntahistorian on saanut kokea ja nykyäänkin kokee ns. vapaan maailman ulkopuolella. Kristittyjä tapetaan edelleen kymmeniätuhansia maailmassa joka vuosi uskonsa tähden. Länsimaissa totuudesta erkaantuneet kirkkolaitokset saavat tänäpäivänä olla rauhassa vainoilta ja ahdistuksilta mikä luo niiden aktiivisille jäsenille nautintokeskeisen ja ”onnellisen” maallisen elämän. Raamattu kuitenkin julistaa että jokainen jumalisesti elävä joutuu vainottavaksi ja näin ollen hedonisti ja marttyyri eivät jaa samaa taivasta. Tämän tärkeän artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-------------------------------

Hedonisteja ja marttyyreja
Hedonists and Martyrs
by Anton Bosch (recent article 2012)

Tarkastellessani hiljattain kirkkohistoriaa mieleeni muistui joitakin asioita, jotka meidän pitäisi oppia historiasta. Mutta ennenkuin jaan ne kanssasi, haluan muistuttaa, että se, mitä yleensä pidetään kirkkohistoriana, on luopiokirkkojen historiaa. Todellisen Seurakunnan historiaa ei yleensä opeteta raamattukouluissa ja seminaareissa, paitsi että ohimennen viitataan pieniin tosiuskovien ryhmiin, jotka olivat piikki laitoskirkkojen kyljessä.

Seuraavassa keskeiset totuudet, jotka opimme kirkkohistoriasta:
  • Viimeisten kahden vuosituhannen pimeimpinäkin hetkinä tässä maailmassa on aina ollut todellisia uskovia ja todellisia seurakuntia.
  • Todellinen seurakunta on aina ollut lukumäärältään pieni ja poliittiselta voimaltaan, rahavaroiltaan ja suosioltaan vähäinen.
  • Todellisia seurakuntia on aina vainottu.
Tässä kolmannessa kohdassa haluan viipyä joitakin minuutteja. Vaino on tullut monista eri lähteistä, vaikka lopulliseksi lähteeksi jää Saatana ja hänen joukkonsa.

Juutalaiset aluksi Saulus Tarsolaisen alaisina ja johdolla vainosivat ja tappoivat uskovia alkaen Stefanuksesta. Jeesus oli tietysti ensimmäinen “kristillinen” marttyyri ja ennen UT:n aikaa Israel tappoi raa'asti monta profeettaa heidän sanomansa vuoksi.

Roomalainen hallinto vainosi ja julmasti tappoi uskovia lähes 300 vuoden ajan aina Konstantinuksen aikaan 312 eKr. saakka.

Välittömästi vuoden 312 jälkeen Rooman kirkko valtasi Rooman hallinnon ja alkoi vainota uskovia, jotka eivät alistuneet heidän auktoriteettiinsa.

Vaino Rooman kirkon alaisuudessa jatkui seuraavat 1700 vuotta aina nykyaikaan saavuttaen huippunsa inkvisition aikana (n. 1200 -1600). On hyvin vaikeaa löytää tarkkaa arviota Rooman kirkon tappamien lukumäärästä, mutta parhaat tutkimukset viittaavat noin 80 miljoonaan kristittyyn sekä noitiin ja muihin joita Rooman kirkko tappoi! [1]

Vaikka Rooma tappoi protestantteja, niin uskonpuhdistuksen johtajat kiduttivat ja tappoivat anabaptisteja (uudelleenkastajia) ja muita uskovia, jotka olivat erimielisiä heidän kanssaan. Vain yksi monista, jotka kuolivat uskonpuhdistajien käsissä, oli Michael Sattler, tosi uskova. ”Häntä silvottiin häpeällisesti kaupungin eri osissa ja sitten vietiin portille ja mitä hänestä vielä oli jäljellä, heitettiin tuleen. Hänen vaimonsa ja muutamia muita kristittyjä naisia hukutettiin ja joukko veljiä, jotka olivat hänen kanssaan vankilassa, mestattiin.” [2] Suurin osa protestanttisista johtajista, Luther mukaanlukien, oli mukana mitä ankarimmassa ja julmimmassa kidutuksessa, joka kohdistui kaikkiin, jotka olivat eri mieltä heidän kanssaan, mutta pahin kaikista oli Calvin. Genevessä hän vahvisti kidutuksen ja kuoleman keinoina muuttaa ihmisten käsityksiä ja puhdistaa “kirkko” toisinajattelijoista.

Lisäksi kirkkohistoriassa on massiivisia kristittyjen vainoja, joista monet edelleen jatkuvat, joita toteuttivat muslimit, Kiinan hallitukset, kommunistit ja kaikenlaiset epäuskoiset kaikkialla maailmassa. Aivan hiljattain järkytyin kuullessani, että eräs ystävä ja entinen kollega sekä kaksi naista oli raa'asti tapettu ja silvottu saatanistien toimesta Etelä-Afrikassa, mikä tekee heistä (sikäli kuin tiedän) ensimmäisiä uskonsa tähden kuolleita marttyyreja Etelä-Afrikassa. On arvioitu, että tänä päivänä [3], maailmassa on enemmän vainottuja kristittyjä, kuin niitä, jotka saavat vapaasti palvoa tosi Jumalaa. Kattava Pew Forum -tutkimus viime vuonna totesi, että kristittyjä vainotaan 131 maassa, joiden väestö on 70% maailman väestöstä. Muut tutkimukset osoittavat, että 100 000 – 200 000 kristittyä tapetaan uskonsa tähden joka vuosi [4] ja että noin 200 miljoonalta kristityltä on evätty perusoikeudet uskonsa tähden.

Minkään tästä ei pitäisi olla yllätys, koska UT on täynnä lausuntoja, että vaino on normaalia kristityille. Kun Jeesus mainitsee seurakunnan ensimmäisen kerran, hän puhuu sodasta, joka tuotaisiin Hänen seurakuntaansa vastaan. “... tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.” (Matteus 16:18). Paavali sanoo: “Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” (2. Tim. 3:12). Ja Pietari sanoo: “Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa” (1. Piet. 4:12).

Historian todistuksesta ja Raamatun selvästä opetuksesta huolimatta kristittyjen valtava enemmistö ns. “vapaassa maailmassa” uskoo edelleen, että kristittyjen oikeus on olla suosittuja, oikeudenmukaisesti kohdeltuja ja kunnioitettuja ja että “onnellinen” elämä pitäisi olla normi uskoville.

Mutta kun luin taas kuinka useimpia tosi kristittyjä on pahoinpidelty ja kuinka he elivät kulkureina ja pakolaisina koko kahden viime vuosisadan ajan, aloin ajatella omaa elämääni ja sitä, kuinka helposti minä valitan suhteellisen pienistä epämukavuuksista ja hylkäämisestä, jota koen totuuden vuoksi. Tunsin häpeää, että kehtaan valittaa, kun tuhannet juuri nyt kokevat mitä äärimmäisintä fyysistä kipua, emotionaalista tuskaa ja kuolemaa evankeliumin tähden. Mikä minä olen marisemaan, kun olen vapaa tulemaan ja menemään, elämään mukavasti ja nauttimaan vaimoni seurasta, kun toiset ovat vankilassa, heitä kidutetaan ja tapetaan?

Ajattelin myös sitä, kuinka helposti monet jäävät pois uskovien kokoontumisesta, koska on liian kuuma tai kylmä, tai ovat liian väsyneitä johtuen TV:n katselemisesta, tai juhlimisesta liian myöhään lauantai-iltana.

Ponnistelen sovittaakseni tämän kuvan toiseen, jossa koirat repivät kappaleiksi miehiä ja naisia, jossa jäsenet kiskotaan irti heidän ruumiistaan telineessä ja palavan ihmislihan haju leviää heidän vainoojiensa nuotioista. Ponnistelen ymmärtääkseni miksi jotkut ovat haluttomia luopumaan synnillisistä nautinnoistaan, kun miljoonien on luovuttava hengestään.

Ponnistelen ymmärtääkseni kuinka lännen nautintokeskeinen ja itsekeskeinen “kristitty” voi sanoa jakavansa yhteisen uskon marttyyrien kanssa. Ponnistelen ymmärtääkseni, kuinka saarnaajat, jotka saarnaavat onnellisuuden, menestyksen ja suosion evankeliumia, uskovat, että heidän sanomansa on se sama sanoma, jota saarnasi viimeisten 2000 vuoden uskollinen vähemmistö, jotka kuten profeetat muinoin: ”...ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa” (Hepr. 11:36-38).

Voiko usko, joka tuo vainon, kidutuksen ja kuoleman, olla sama usko, joka lupaa lihallista onnea, uuden Mersun ja suosiota? Voiko usko, joka tavoittelee nautintoja, mukavuutta ja maallista onnea, olla sama usko, joka laskee etuoikeudeksi kärsiä Hänen nimensä tähden? Jakavatko hedonisti [5] ja marttyyri saman taivaan?

Anton Bosch
anton@ifcb.net
9070 Sunland Blvd
Sun Valley, CA, 91352
www.antonbosch.org
www.sunvalleycommunity.org

Viitteet

[1] David A Plaisted. Estimates of the Number Killed by the Papacy in the Middle Ages and Later. 2006.
[2] E. H. Broadbent. The Pilgrim Church. Gospel Folio Press. Grand Rapids, MI. 1999. p182.
[3] October 2012
[4] David B. Barrett, Todd M. Johnson, and Peter F. Crossing in their 2009 report in the International Bulletin of Missionary Research (Vol. 33, No. 1: 32) say the figure is about 200,000 per year and rising.
[5] Hedonisti = ihminen, jonka elämä on omistettu nautinnon ja omien halujensa tavoittelemiseen

lauantai 15. joulukuuta 2012

Amerikan evankelikaalit ja luopiot yhdessä: Warren, Osteen ja Opra

Amerikan kaksi tunnetuinta evankelikaalia nykyään, Rick Warren ja Joel Osteen, puhuvat Oprah Winfreyn ohjelmassa toista evankeliumia hädässä oleville ihmisille, jotka soittavat ohjelmaan. Nämä uskonsanan teologiaa opettavat pastorit eivät eroa opeillaan paljoakaan Opran New Age -filosofiasta ja omaavatkin yhteiset uskonkäsitykset. Tämä on kaikki saatanallista valhetta ja Amerikan viemistä yhä suurempaan eksytykseen. Raamatullisesta kristinuskosta luopumista (1. Tim. 4:1-2) edustaa myös Billy Graham ja hänen liikkeensä joka vastikään ennen USA:n presidentinvaaleja verkkosivustollaan julisti, ettei mormonismi ole mikään kultti. Billy Grahamin lehti ”Christianity Today” edesauttaa hereetikkoja ja harhaoppeja väittäen mm. että tie Jeesuksen luokse voi kulkea myös muiden uskontojen kautta. Näistä asioista kerrotaan Don Koenigin tuoreessa artikkelissa, jonka suomensi Samuel Korhonen.

---------------------------------

Evankelikaalit ja luopiot yhdessä: Warren, Osteen ja Opra
Evangelicals and Apostates Together: Warren Osteen and Oprah
On October 20, 2012

by Don Koenig

Voitko kuvitella, että joku apostoleista esiintyisi miljoonien ihmisten edessä, mutta ei antaisi heille evankeliumin sanomaa? Amerikan kahden suurimman seurakunnan pastorit kuitenkin tekivät juuri näin esiintyessään kolme tuntia Opran ohjelmassa Lifeclass.

Unohda poliitikot; todellinen syy Amerikan ongelmiin käy ilmeisemmäksi seurakunnissa, joissa amerikkalaiset käyvät ja niissä uskonnollisissa johtajissa, joita he seuraavat. Evankelikaaliset johtajat eivät enää edes tiedä, mikä kristillinen sanoma on, tai sitten he eivät osaa, tai eivät tahdo ilmaista sitä. Minun mielestäni Joel Osteen ja Rick Warren yhdessä Opran ja kaikkien heidän seuraajiensa kanssa edustavat Amerikan todellista ongelmaa niiden keskuudessa, jotka vielä samaistuvat kristinuskoon. “Luopiot yhdessä” on osuva nimi tälle liikkeelle.

Amerikan kahdelle tunnetuimmalle ”evankelikaaliselle” pastorille annetaan kolme tuntia Opran ohjelmassa, mutta sensijaan, että esittäisivät Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, he mainostavat omia vääriä filosofioitaan ja itseään. Slti arvostelukyvyttömät ”kristityt” jatkuvasti parveilevat heidän seurakuntiinsa ja ostavat heidän materiaalejaan.

Joel Osteen mainosti uutta kirjaansa, “I Declare: 31 Promises to Speak Over Your Life (Minä julistan: 31 lupausta puhumaan sinun elämääsi)“. Monet kristityt ajattelevat, että Osteen on vain hyvän olon kevytevankeliumin pastori (feel good gospel lite pastor). Se ei ole kaikki, mitä hänestä pitäisi tietää. Joel Osteen on todella susi lammasten vaatteissa, jolla on eri evankeliumi. Tällä miehellä on myös hyvin eksyttävä ja vaarallinen sanoma, joka on valhe Saatanalta.

Joel Osteen peri Lakewood -kirkon isältään John Osteen'ilta, joka oli johtava (helluntailainen. Suom. huom.) uskonsanan teologian edistäjä. Omena ei pudonnut kauas puusta. Joel Osteen olisi voinut aloittaa hyvän olon kevytevankeliumin sanomallaan, mutta nyt hän aloittaa siitä, mihin hänen isänsä lopetti väittäen, että sinun omat sanasi voivat luoda todellisuuden.

Kuten New Age -guru Opra, myös Joel Osteen sanoo, että sitä saat, mitä puhut. Uskonsanan opetuksen ja New Age -filosofian välillä ei ole paljonkaan eroa ja siksi Osteen ja Opra ovat niin paljossa yksimielisiä. New Age'n ”The Secret (Salaisuus, Rhonda Byrne'n kirja ja elokuva)” ja uskonsanan teologia puhuvat samasta asiasta.

Kuten sanonta kuuluu: “birds of a feather flock together (samanhöyheniset linnut kokoontuvat yhteen)”. Minä ymmärrän, että jotkut evankelikaalit sanovat, että he esiintyisivät vaikka paholaisen kanssa, jos vain voisivat antaa evankeliumin sanoman ihmisille, mutta se tuskin soveltuu tähän, koska niin Osteen, kuin Warren'kaan, ei esittänyt mitään todellista pelastuksen sanomaa.

Ei ainoastaan heidän seurakuntiensa koko ollut syy, että Joel Osteen ja Rick Warren kutsuttiin Opran ohjelmaan, vaan se oli se, että heillä on yhteiset uskonkäsitykset ja nuo uskonkäsitykset ovat hyvin pitkälti saatanallinen valhe.

Lukemastani käsitin, että Rick Warren esitti tavanomaisen sanomansa, että Jumalalla on tarkoitus jokaiselle ja sinun täytyy löytää se. Kun eräs nainen soitti ohjelmaan sanoen, että ”hän tarvitsee Jumalaa” ja kysyi, että ”mitä minun pitäisi tehdä,” niin Warren ei osannut, tai halunnut, johtaa Häntä Kristuksen tykö. Seuraavassa leike eräältä arvostelusivustolta, joka dokumentoi Rick Warren'in vastauksen tälle naiselle Opran ohjelmassa.
Se mikä oli todella vaikea katsella, oli, kun nainen Norjasta soitti Skypellä sanoakseen, että ymmärsi tarvitsevansa Jumalaa, mutta halusi tietää, kuka Jumala on ja kysyi: ”Mitä minun pitäisi tehdä?” Oli selvää, että hän oli kypsä kuulemaan evankeliumin ja tarvitsi Jeesusta! Se oli suurenmoinen tilaisuus kertoa hänelle evankeliumi ja samalla Opralle kuulla se. Sensijaan, että olisi kertonut evankeliumin, Rick Warren näytti vaivautuneelta ja lopulta sanoi jotenkin tähän tapaan: ”Mene Jumalan luokse ja löydä tarkoituksesi.” Se oli hirveä hetki!! Nainen näytti yllättyneeltä ja surulliselta; kuin olisi odottanut jotakin muuta. Rukoilin hänen puolestaan ja toivon, että ne monet kristityt, jotka näkivät tämän, rukoilisivat hänen puolestaan. lähde
Tämä ei ole mitään uutta. Rick Warren ei vielä tähän mennessä ole esittänyt selvää pelastuksen sanomaa yhdelläkään niistä monista maailman areenoista, joilla on esiintynyt. Silti Warren'illa on maan toiseksi suurin Etelän baptistien seurakunta. Jos Raamattuun uskovat kristityt todella pyörittäisivät Saddleback'in seurakuntaa, niin luulenpa, että Warren tuskin olisi enää siellä.

Rick Warren on ollut kaksimielisyydessään aika johdonmukainen. Minulla on tällä sivustolla monta artikkelia siitä, että Rick Warren'ilta on päämäärä kateissa. Löydät ne hakulaatikolla verkkosivuni alaosassa. Kuten on laita monien uusevankelikaalien kohdalla, niin Rick Warren'inkin suosio perustuu siihen, että hän kertoo maailmalle, mitä he haluavat kuulla ennemmin, kuin mitä he tarvitsevat kuulla.

Raamatullisesta kristinuskosta luopumisen ongelma ei tietenkään rajoitu vain Warren'iin, Osteen'iin ja Opraan.

Billy Graham on evankelikaalisen liikkeen isoisi, mutta BGEA:n (Billy Graham Evangelistic Association) verkkosivusto yhtäkkiä vain poisti lausunnon, että mormonismi on kultti. Mikä siis muuttui? Hylkäsivätkö mormonit demonisen oppinsa? Uskooko BGEA todella, että mormonismi on nyt kristikuntaa, vai onko niin, että he eivät halua sanoa mitään, mikä vahingoittaisi Romney'n mahdollisuuksia tulla valituksi? Sen perusteella, mitä Billy Graham sanoi hiljattain, hän on kokonaan Romney'n puolella, mutta mitä sillä on tekemistä mormonismia koskevan totuuden kertomisen kanssa? Billy Graham'illa on evankeliumista tinkimisen historia miellyttääkseen jotakin poliittista tai uskonnollista järjestöä.

On hyvin dokumentoitu, että katoliset, jotka vastasivat Billy Graham'in ristiretkiin, käännytettiin Billy Graham'in määräyksellä takaisin Roomalaiskatolisen porton tykö. Se oli Graham, joka ei suostunut käännyttämään roomalaiskatolisia.

Billy Graham perusti lehden “Christianity Today”, mutta siitä on tullut hyvin liberaali ison teltan kristikunnan lehti, joka nyt auttaa edistämään joka sortin hereetikkoja ja harhaoppeja.

Billy Graham on sanonut uskovansa, että ihmiset muissa uskonnoissa voivat tuntea Jeesuksen ilman, että kukaan koskaan antaa heille evankeliumin sanoman. Se saa minut pohtimaan, mitä virkaa lähetyskäskyllä ja hänen ristiretkillään oli, jos jokainen voi nyt löytää Jeesuksen osmoosin kautta.

Tuleeko meidän siis uskoa, että uskonsa tähden kuolleet marttyyrit kuolivat tyhjän vuoksi? Onhan meillä siellä evankelikaaleja, jotka luulevat, että jokainen voi löytää Jeesuksen kuulematta koskaan sitä sanomaa, jonka puolesta nämä ihmiset kuolivat! Minun mielestäni tässä käy niin, että kun jotkut ikääntyvät ja näkevät läheistensä kuolevan, niin heidän teologiansa avartuu auttamaan heitä uskomaan läheistensä pelastuneen. Jopa Jack Van Impe uskoo nyt lemmikkieläintensä pääsevän taivaaseen.

Näyttää, että monista megakirkoista, joita sanotaan myös evankelisiksi seurakunniksi, tuli megakirkkoja siksi, koska ne antoivat ihmisille väärän evankeliumin. Jos asiantunteva ja arvostelukykyinen raamatullinen kristitty kävisi läpi Amerikan megakirkkojen luetteloa, hän huomaisi, että noin puolet niistä on kallellaan jonkinlaiseen harhaoppiin, joka vain kutittaa ihmisten syyhyäviä korvia.

Evankelikaaliset johtajat yrittävät kaikkensa avartaakseen kristinuskoa maailman miellyttämiseksi. Monet kristilliset johtajat näyttävät uskovan, että säädyllisyys, moraali ja amerikkalainen isänmaallisuus ovat nyt yhtä kuin kristinusko. Kun Amerikan evankelikaalinen johto kertoo satuja siitä, mitä todellinen kristinusko on, niin se ei lupaa hyvää Amerikan uudistumiselle. Se kuitenkin lupaa hyvää Amerikan ”luopioille yhdessä.”Don Koenig perusti sivuston www.thepropheticyears.com vuonna 1999 tutkittuaan itsenäisesti Raamattua melkein 30 vuotta ja opittuaan monilta kristikunnan terävimmiltä opettajilta. Don loi sivustonsa kirjoittamaan Raamatun profetiasta, raamatullisesta erottamisesta ja omista kristillisistä maailmankatsomuksistaan. Vuonna 2004 Don kirjoitti ilmaisen Ilmestyskirjaa kommentoivan sähköisen kirjan nimeltä "The Revelation of Jesus Christ Through The Ages". Tämä blogi (World and Church and Bible Prophecy Blog) käynnistyi vuonna 2007.

perjantai 14. joulukuuta 2012

Juutalaisviha – parantumaton rutto

Tässä aivan aiheellinen artikkeli nykypäivänä kun Israel-viha on alkanut nostaa päätään jopa kristillisissä piireissä (vrt. korvausteologia). Israelia pidetään kestävän rauhan esteenä Lähi-idässä ja palestiinalaisten sortajana. Katolisen kirkon piiristä varsinkin on noussut äänenpainoja, etteivät juutalaiset enää ole Jumalan valittu kansa ja Israelin valtio on rakennettu laittomasti Palestiinaan. Viha juutalaisia vastaan on kuin parantumaton rutto ilmeten aika ajoin juutalaisten joukkoteurastuksina ja nyky-Israelin vastaisuudesta käy esimerkkinä joidenkin israelilaisten tavaroiden boikotointi EU:n alueella. Juutalaisia demonisoidaan ja mustamaalataan muidenkin kuin muslimijihadistien taholta. Tämän takana on varmastikin luciferistinen henkivalta joka pyrkii Israelin hävittämiseen jotta Jeesus ei voisi tulla takaisin. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-------------------------------

Parantumaton rutto
The Plague That Will Not Go Away

by Elwood McQuaid

Tämä artikkeli on julkaistu David Reagan'in lehdessä Lamplighter (November – December 2011)

Elwood McQuaid
(Toimittajan huomautus: Elwood McQuaid palveli järjestön Friends of Israel palvelutyön johtajana 12 vuotta. Nykyisin hän palvelee järjestön lehden, Israel My Glory, päätoimittajana. Hän myös juontaa Friends of Israel’in päivittäistä ja viikottaista radio-ohjelmaa. Tämä artikkeli on julkaistu uudelleen luvalla. Artikkeli on reaktio BBC:n hiljattaiseen ilmoitukseen, että 17 ruumiin jäänteet löydettiin keskiaikaisen kaivon pohjalta Englannissa. DNA testit paljastivat, että ne olivat todennäköisesti yhden juutalaisen perheen jäseniä. Kuusi oli aikuisia. Muut 11 olivat lapsia iältään 2 -15 vuotta.)


Valokuva luurangoista kuten ne tosiasiassa
 olivat sijoittuneet kaivon pohjalle

Englannin Norwich'issa tehtiin hiljattain karmea löytö. Seitsemäntoista juutalaista luurankoa, ilmeisesti samasta perheestä, löydettiin keskiaikaisen kaivon pohjalta.

Arkeologit arvelevat, että pogromistit pakottivat juutalaiset alas kaivoon, koska he kieltäytyivät kääntymästä kristinuskoon.

Kymmenen vuosisataa myöhemmin viisi Udi Fogel'in perheen jäsentä Israelin Itamar'issa puukotettiin hengiltä raa'asti vuoteisiinsa, mikä osoittaa, että aika ei muuta vihaa juutalaisia ja Israelia vastaan. ”Rutto” on edelleen keskellämme — pyrkimys löytää ”lopullinen ratkaisu juutalaisongelmaan” — nyt se vain keskittyy Israelin hävittämiseen.

Kristittyinä, jotka täysin tuemme juutalaisen kansan laillista oikeutta kotimaahansa Erets Israeliin, olimme kauhuissamme lukiessamme, että tunnettu italialainen katolinen pappi, julisti törkeästi: ”Mikä on Itamar? Varastetulle maalle rakennettu laiton israelilainen siirtokunta.”

Miksi kukaan missään olosuhteissa lakaisisi pois tämän viattoman perheen sanoinkuvaamattoman hirvittävän teurastuksen, koska on erimieltä siitä, missä heidän olisi pitänyt asua?


  

  

Valitettavasti tämän papin asenne ei rajoitu muutamaan kiihkoilijaan, jotka toimivat jossakin ääriryhmässä. Koko joukko kehuttuja kristillisiä järjestöjä on omaksunut idean, että Israelia täytyy puristaa, kunnes se katoaa, tai on niin kuohittu, että se jää eloon vain sekasortoisena, häväistynä juutalaisten klaanina, jonka ovat pakottaneet takaisin ghettoihin valekristillisen rakkauden ja/tai muslimi- ”humanismin” lähettiläät.

Tässä on näyte niistä, jotka ovat tulleet etulinjaan USA:n presbyteerisen kirkon ja muiden päälinjan kirkkokuntien lähiomaisina, jotka ylistävät omaisuuden pakkoluovutusta keinona saada Israel näyttämään apartheid- ja paaria-luokan valtiolta, joka pitää viedä taloudelliseen puuvajaan ja piiskata ojennukseen.
Luterilaiset Yhdysvalloista
Katoliset ja protestantit Betlehemistä ja Nasaretista
Ortodoksiset kristityt Kreikasta ja Venäjältä
Kristityt Libanonista
Koptit Egyptistä
Kaikki nämä kokoontuivat hiljattain konferenssiin julistamaan juutalaisvaltion ”synniksi” ja miehitysvallaksi, joka epäinhimillistää palestiinalaisia. He vaativat vastarintaa (jihadia) ”kristillisenä velvollisuutena”.

Vaikutusvaltainen kansainvälinen katolinen rauhanliike, Pax Christi, edistää israelilaisten tavaroiden boikotoimista ”rakkauden nimissä”. Jopa EU:n rahoittamien kristillisten ryhmien, Dutch Interchurch Organization for Development Cooperation ja irlantilais-katolinen Trócaire, kerrotaan kampanjoivan pakkoluovutuksen puolesta. Ne menevät jopa niin pitkälle, että sisällyttävät suositun israelilaisen kosmetiikkayhtiön, Ahava’n, yhteistyötä tekevänä rikkurina. Etelä-afrikkalainen arkkipiispa Desmond Tutu lisäsi oman vaikutusvaltansa saaden Johannesburg'in yliopiston katkaisemaan kaikki yhteytensä israelilaisiin kumppaneihin.

Tämä syrjivä vihamielisyys on muuntumassa yhä sotaisammaksi retoriikaksi ja kiihotukseksi. Suosittu Vatikaanin lehti julisti hiljattain, että Israelin suorittama ”etninen puhdistus” loi palestiinalaiset pakolaiset ja että ”siionistit osasivat ovelasti hyödyntää länsimaista syyllisyydentuntoa Shoah'in [holokaustin] vuoksi laskemaan perustukset omalle valtiolleen”.

Arkkipiispa Cyrille Salim Bustros [kreikkalaiskatolisesta melkiittikirkosta (Melkite Greek Catholic Church)] lisäsi oman osuutensa sanomalla: ”Me kristityt emme voi puhua Luvatusta Maasta juutalaiselle kansalle. Ei ole enää valittua kansaa.” Lisäksi tärkeä paavin lähettiläs kutsui Israelia laittomaksi ”vieraaksi istutukseksi”, joka häikäilemättömästi juutalaistaa Jerusalemia ja laittomasti miehittää arabien maata.

Tämä radikaali Israelin laillisuuden irtisanominen valmistaa tietä seuraavalle askeleelle: fyysiselle väliintulolle poistaa ”vieras” esine. Liittyneinä muslimijihadisteihin, jotka ovat kauan etsineet tilaisuutta hyökätä ja tuhota Israel, ovat valtavat joukot idealistisia, mutta tietämättömiä, eurooppalaisia ja länsimaisia kiihkoilijoita, jotka ovat vapaaehtoisia flotilloille ja flytilloille (laivoille) ja palvelevat jalkaväen sotilaina pyrkien valtaamaan Israelin sorrettujen puolustajina. Kun väkijoukot kirkuvat muutosta alueella ja kun Länsi tukee tuota kirkumista, niin voi melkein ennustaa väkivallan nousun lähitulevaisuudessa.

Meidän täytyy kysyä itseltämme: ”Miksi sellaisen ilmiön keulilla olevat tunnustavat kristityt ovat niin selkeästi epäkristillisiä joka suhteessa?” Vastaus on korvausteologia. Se oli tekosyy siihen, että juutalainen perhe julmasti heitettiin alas kaivoon keski-ajalla ja se on tänä päivänä käytettyjen tekosyiden ytimessä demonisoida ja tehdä Israel laittomaksi. Arkkipiispa Bustros puhui kaikille noille kristityille, jotka näkevät itsensä ”uutena Israelina”, sanoessaan: ”Me kristityt emme voi puhua Luvatusta Maasta juutalaiselle kansalle. Ei ole enää valittua kansaa.”

Hänen lausuntonsa on sen teologian täydellinen määritelmä, joka takavarikoi sen, mitä Jumala loi (juutalaiset) ja halveksii niitä, joita Jumala rakastaa. Se myös selittää sitä valitettavaa uskonnollista röyhkeyttä, joka tahtoisi purkaa kansallisvaltion ja vainota sen ihmisiä.

keskiviikko 12. joulukuuta 2012

Amerikkalaisia sotilaita Irakissa Syyrian rajalle suunnattuna – USA:ssa busseihin asennettu mikrofoneja hallituksen salakuuntelua varten

Tässä tuorein Cutting Edgen viikkokirje jossa David Bay aluksi paljastaa uutisen jonka mukaan tuhansia amerikkalaisia sotilaita on hiljalleen ja vaivihkaa saapunut Irakiin mukamas estämään Syyrian hallinnon kemiallisten aseiden joutumista Irakin Al-Qaidan ja muiden jihadistien käsiin. Tosiasiassa kyseessä on valmistautuminen tunkeutumaan Syyrian puolelle rajaa jotta amerikkalaiset voisivat antaa tukeaan Syyrian kapinallisille Bashar al-Assadin kukistamiseksi. Viikkokirjeen toisessa osiossa kerrotaan uusimmasta NWO-kehityksestä kun Amerikassa on viranomaisten taholta alettu kuunnella salaa julkisen liikenteen bussimatkustajien keskusteluja busseihin asennettujen mikrofonien avulla. Viikkokirjeen osiot suomensi: Olli R.

-----------------------------------

Cutting Edgen viikkokirje 11.12.2012

-------- This Week's Hot News --------

-------- Tämän viikon kuumat uutiset --------


DVD

I. Yli 3,000 amerikkalaista sotilasta on hissukseen saapunut uudelleen Irakiin jotta he voivat kokoontua Syyrian rajalle.

Pentagon laskee että yhteensä 17,000 amerikkalaista tullaan tarvitsemaan takavarikoimaan ja turvaamaan Syyrian kemiallisia aseita.

Katso alueen karttaaKuten voit nähdä, Irak jakaa hyvin pitkän rajalinjan Syyrian kanssa

UUTISKATSAUS: 3,000 USA:n sotilasta palaa salaisesti Irakiin Kuwaitin kautta – 17,000 suunniteltu Syyria/Kurdistan -operaatiota varten”, Press TV, 9. joulukuuta 2012

”Yli 3,000 USA:n sotilasta on salaisesti palannut Irakiin Kuwaitin kautta tehtäviin jotka liittyvät äskettäiseen kehitykseen Syyriassa ja pohjoisessa Irakissa … USA:n joukot ovat salaa astuneet Irakiin monissa vaiheissa ja ovat enimmäkseen sijoitetut Balad’in sotilasvaruskuntaan Salahuddin’in provinssissa ja al-Asad’in ilmatukikohtaan al-Anbar’in provinssissa. Raportit kertovat että joukkoihin kuuluu USA:n armeijan upseereja ja lähes 17,000 muun sotilaan on määrä palata salaisesti Irakiin samaa reittiä pitkin.”

Jos tämä uutisjuttu on totta, niin sitten presidentti Obama rikkoo Amerikan vetäytymisen Irakista ehtoja, vetäytyminen, joka tapahtui presidentti Obaman johdon alla.

Lisäksi, jos tämä juttu on totta, silloin Washington suunnittelee tunkeutumista Syyriaan Irakin puolelta rajaa. Tämä kehitys tulee varmasti suututtamaan Irakin shiiahallinnon ja herättää antiamerikkalaisia tuntemuksia kaikkialla Lähi-idässä jälleen kerran.

Mutta, arabien tuntemuksilla alueella ei ole väliä, ainoa seikka joka merkitsee, on se, että kaikki juurtuneet diktaattorit Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa poistetaan jotta supervaltio #7 voidaan perustaa. (Lue NEWS2436 kaikkia yksityiskohtia varten mitä tulee siihen kuinka Daniel 7:7-8 profetiaa ollaan toteuttamassa, päivittäisissä uutisissasi!)

Toinen uutislähde tarjosi uutta informaatiota koskien tätä amerikkalaisten joukkoja jälleenperehdyttämistä Irakiin.

UUTISKATSAUS: ”USA:n joukkojen kerrotaan olevan takaisin Irakissa Syyrian kriisin johdosta”, The New American, 10. joulukuuta 2012

” ’Yhdysvallat ja muut valtiot jotka haluavat auttaa Syyrian kapinallisia heidän ponnisteluissaan kukistaa Assadin hallinto ovat myöskin huolissaan Nusra Front’ista, yhdestä Syyrian kapinallisryhmästä jolla on selkeä hyväksymisleima Al-Qaidalta’, New York Times’in raportin mukaan joka identifioi ryhmän ’suoraksi Al-Qaidan vesaksi Irakissa’. Veteraania Al-Qaidan voimista Irakissa, joka sanoi että on johtanut Nusra Front’in ponnisteluja Syyriassa, siteerataan Times’issa sanomalla seuraavaa: ’Tämä on vain yksinkertainen tapa tehdä vastapalvelus meidän Syyrian veljille jotka taistelivat kanssamme Irakin maaperällä’.”

Sen vuoksi, amerikkalaiset joukot käyttävät tekosyytä että Irakin jihadistivoimat voivat saada kemiallisia joukkotuhoaseita Syyrian Assadilta, juonena asettaa ”saappaat takaisin maaperälle” Irakissa.

Minä mietin kuinka Lännen tukema Irakin hallitus aikoo reagoida kun he vahvistavat sen että USA:n joukot ovat tulleet takaisin heidän maaperälleen? Todellakin, nämä Amerikan joukot ovat Irakissa Kuwaitin kautta, mikä sijoittaisi heidät helppoon pääsyyn Syyrian rajalle. Kurdit pohjoisessa Irakissa ovat hyvin pro-amerikkalaisia ja ovat lausuneet tahtoaan julistaa itsenäinen, suvereeni Kurdistan, täysin vapaaksi shiiojen ja sunnien Irakista.

Totisesti, Jumalan aikakauden lopun profetia liittyen Irakin lopulliseen tuomioon on toteutumassa. Tiesitkö että viimeinen teko koskien Jumalan tuomiota muinaista Babylonia (Irak) vastaan, on se, että meedialaiset/kurdit tulevat lakaisemaan koko Irakin sen jälkeen kun tuomiopäiväsota on saatettu loppuun, murhaten säälimättömästi siviiliväestön?

Lue kaikki yksityiskohdat uutisesta NEWS2171, otsikolla, ”Presidentti Bush on jo lähes suorittanut loppuun aikakauden lopun profetian toteutuksen Jesajan luvussa 13 muinaista Babylonia (Irakia) vastaan”.

Sinä tulet järkyttymään saadessasi tietää miten Jumala käytti Skull & Bones Bushia toimittamaan Hänen 2,600 vuotta vanhan lopullisen tuomionsa Babylonia (Irakia) vastaan. Sinä et ehkä koskaan ole ajatellut Bushin Irakin sotaa tällaisessa profeetallisessa valossa.

[Voisiko tämä amerikkalaisten tulo Irakiin johtaa johonkin tapahtumaan shiia-enemmistöisessä Basrassa? Nimittäin H.G. Wells julisti kirjassaan "The Shape of Things To Come (Tulevien asioiden muoto)" vuodelta 1933 hyvin mielenkiintoisen Illuminaatin suunnitelman: ".. suunnitelma 'nykyaikaista maailmanvaltiota' varten onnistuisi kolmannella yrityksellään (kolmas maailmansota) ja olisi tulos sellaisesta, joka tapahtuisi Basrassa Irakissa." ["The Globalists: The Power Elite Exposed", by Dr. Dennis Cuddy, p. 50.], Suom. huom.]


IV. Hallitusten julkinen valvonta saavuttaa uuden pohjalukeman, osoittaen jälleen kerran että saatanallinen Uusi Maailmanjärjestys marssii säälimättömästi meitä kohti.

UUTISKATSAUS: ”Julkiset bussit halki maan lisäävät hiljalleen mikrofoneja äänittääkseen matkustajien keskustelut”, Wired Magazine, 10. joulukuuta 2012

”Joukkoliikenneviranomaiset kaupungeissa halki maan ovat hissukseen asentamassa mikrofoniin aktivoituja vakoilusysteemejä julkisiin busseihin mikä antaisi niille kyvyn äänittää ja tallentaa yksityisiä keskusteluja … Järjestelmiä asennetaan San Franciscossa, Baltimoressa, ja muissa kaupungeissa jotka saavat rahoitusta Kotimaan turvallisuusvirastolta….”

Voitko kuvitella tätä kehitystä? Kotimaan turvallisuusvirasto – kuin Hitlerin Gestapo – on hyvin kärkäs saattamaan koko väestön jatkuvan valvonnan tilaan. Sinä ymmärrät, jokainen diktatuuri historiassa on pystyttänyt mitä laajamittaisimman vakoilija- ja valvontaverkon bongatakseen toisinajattelijan käyttäytymisen ja estääkseen sitä kasvamasta niin että se uhkaa diktaattorin elämää.


”Laitteiden käyttö nostaa vakavia kysymyksiä salakuuntelemisesta ilman lupaa, erityisesti koska matkustajien tallenteita voitaisiin käyttää hyväksi lainvalvontavirastojen taholta… Yleisesti neljästä kuuteen kameraa mikeillä varustettuna asennetaan kaikkialle bussiin, käsittäen yhden lähellä kuskia ja yhden bussin ulkopinnalle asennettuna.”

”Kaupungit jotka ovat asentaneet järjestelmiä tai ottaneet askeleita hankkiakseen niitä käsittävät San Franciscon, Kaliforniassa; Eugenen, Oregonissa; Traverse Cityn, Michiganissa; Columbuksen, Ohiossa; Baltimoren, Marylandissa; Hartfordin, Connecticutissa, sekä Athensin, Georgian osavaltiossa.”

”… ääni voitaisiin helposti kytkeä kasvontunnistusjärjestelmiin tai äänentunnistusteknologiaan tunnistamaan matkustajia jotka on saatu kiinni äänittämisillä.”

Tervetuloa Uuden Maailman Järjestyksen diktatuuriin joka tulee hyvin ankarasti kontrolloimaan sen kansalaisia niin että Ilmestyskirjan luku 13:16-18 voi kirjaimellisesti toteutua. Antikristus ja hänen virkailijansa eivät pysty kontrolloimaan ihmisiä niin kuin tämä profetia edellyttää ilman jokahetkistä, päivittäistä valvontaa.

Korkea teknologia välittää tätä jokahetkistä valvontaa ennennäkemättömällä tavalla maailman historiassa.

Kristitty, katso ylös, sillä meidän Vapahtajamme tulemus on lähellä!

tiistai 11. joulukuuta 2012

Amerikkalaiset valmiita tulemaan väliin Syyriassa kun Assad sinnittelee kapinallisia vastaan

Tässä edelleen ajankohtainen Lähi-idän uutisartikkeli viimeviikkoisesta Cutting Edgen uutishälytyskirjeestä, kun David Bay lainailee uutislähteitä joissa kerrotaan Syyrian hallinnon valmistautumisesta käyttämään kemiallisia aseita kapinallisia vastaan presidentti Assadin jäädessä alakynteen. Sen vuoksi Länsi ja varsinkin Yhdysvallat on mobilisoinut omia sotajoukkojaan Syyrian rannikon läheisyyteen valmiina puuttumaan tilanteeseen jos huomataan että kemiallisia aseita käytetään Syyrian hallituksen taholta. Eräs uutinen uumoilee False-Flag -iskua alueella, jonka avulla suursota saataisiin syttymään ja Assad poistetuksi vallasta. Joka tapauksessa David osoittaa että monet Raamatun lopunajan profetiat ovat nyt käynnistymässä sopusoinnussa Illuminatin suunnitelmiin. Kuitenkin Davidin teorioissa on puutteita ja vikoja joita omilla kommenteillani pyrin tuomaan esille. Uutishälytyskirjeen osion suomensi: Olli R.

-------------------------------------

News Alert (Uutishälytys) Cutting Edgen sivuilla

Key Events (Avaintapahtumat)

Thursday, December 6, 2012


DVD

I. Onko Amerikka valmistautumassa tulemaan väliin Syyriassa “saappaat maaperällä”?

Syyrian aseistetut joukot eivät ole helppo tapaus joita Libyan joukot olivat, joten ehkäpä päätös on tehty kun kotikutoiset kapinalliset eivät pysty syrjäyttämään presidentti Assadia ilman Lännen maajoukkoja.

UUTISKATSAUS: ”Tuhansia USA:n sotilaita saapuu lähelle Syyrian rannikkoa lentotukialus USS Eisenhower’illa”, R.T. News, 6. joulukuuta 2012

”The USS Eisenhower, amerikkalainen lentotukialus joka sisältää kahdeksan taistelupommittajalaivuetta ja 8,000 miestä, saapui Syyrian rannikolle eilen keskellä voimakasta myrskyä, viitaten USA:n valmisteluun potentiaalista maainterventiota varten.”

Onko Barack Obamasta tullut haukkamainen, sotapolitiikkaa suosiva presidentti? Vuoden 2008 vaalien aikana, hänen kiihkeät kannattajansa uskoivat, ettei hän seuraisi hänen edeltäjänsä, George W. Bushin, Skull & Bones -mestarin, sotaisaa polkua. Mutta, muista, Barack Obama kuuluu Illuminatiin, seuraten heidän käsikirjoitustaan, eikä hänen omia ajatuksiaan.

”Samalla kun Obaman hallinto ei ole ilmoittanut minkäänlaisesta Amerikka-johtoisesta sotilaallisesta väliintulosta sodan runtelemaan maahan, USA on nyt valmis sellaiseen toimenpiteeseen ’päivien sisällä’ jos Syyrian presidentti Bashar al-Assad päättää käyttää kemiallisia aseita oppositiota vastaan … USS Dwight D. Eisenhower’in saapuminen, yksi USA:n laivaston 11 lentotukialuksesta jolla on kyky kuljettaa tuhansia miehiä, on nyt sijoitettu Syyrian rannikolle, DEBKAfile uutisoi. Lentotukialus liittyi USS Iwo Jima’n maihinnousuvalmiusryhmään, joka pitää sisällään noin 2,500 merijalkaväen sotilasta.”

” ’Meillä on USA:n erikoisoperaatiojoukkoja oikeassa valmiusasennossa, niitä ei tarvitse lähettää’, sanoi nimetön USA:n virkailija The Australian -uutistoimistolle, joka totesi että USA:n sotilasjoukot ovat jo valmiina lähellä Syyriaa ja valmiita puuttumaan konfliktiin, jos on tarpeellista.”

Toisin sanoen, the Pentagon on valmiiksi sijoittanut joukkoja joita se tarvitsisi jos presidentti antaisi käskyn väliintulolle. Mikä on miesten yhteislukumäärä jotka ovat käytettävissä tässä näytelmässä?

”Jos USA päättää sekaantua sotilaallisesti Syyriassa, sillä on nyt käytettävissä 10,000 sotilasta, 17 sota-alusta, 70 taistelupommittajaa, 10 hävittäjälaivaa ja fregattia sekä opastavia armeijan risteilijälaivoja. Jotkut aluksista ovat varustettuja myös Aegis-ohjustorjuntayksiköillä ampumaan alas jokaisen Syyrian käsissä olevan ohjuksen… ’maan muskelit ovat jo siellä verryttelemässä’, sanoi USA:n virkailija London Times’ille koskien USA:n armeijan läsnäoloa Syyrian ulkopuolella … ’On olemassa paljon vaihtoehtoja, mutta sotilaallinen toiminta voitaisiin käynnistää nopeasti, päivien sisällä’.”

TUOREIMPIA UUTISIA (BREAKING NEWS)

Syyrian joukkojen sanotaan nyt ladanneen kemiallisia aineita heidän taistelukärkiinsä, valmiina laukaistavaksi viipymättä. He odottavat vain presidentti Assadin määräyksiä.

UUTISKATSAUS: ”Syyria lataa kemiallisia aseita pommeihin; armeija odottaa Assadin käskyä”, MSNBC Nightly News, 5. joulukuuta 2012

”Syyrian armeija on valmiina käyttämään kemiallisia aseita sen omaa kansaansa vastaan ja odottaa lopullisia käskyjä presidentti Bashar al-Assadilta, USA:n viranomaiset kertoivat NBC News’ille keskiviikkona. Armeija on ladannut esiastekemikaaleja sariinille, tappavalle hermokaasulle, ilmapommeihin, jotka voitaisiin pudottaa syyrialaisten päälle tuhansista taistelupommittajista … viranomaiset olivat sanoneet että ei ollut toistaiseksi mitään todisteita siitä että ”esiaste”-kemikaalien sekoitusprosessi olisi alkanut. Mutta keskiviikkona, he sanoivat pahimpien pelkonsa tulleen vahvistetuiksi: Hermovälittäjiä oli lukittu ja ladattu pommien sisälle.”

Tästä kirjoittamishetkestä lukien, mitään lentokoneita lastattuna tällä kuolettavalla hermovälittäjällä ei ole noussut ilmaan miltään lentokentältä. Silti, jokainen vaihe, jota voitaisiin odottaa, on suoritettu kun varsinaista hyökkäystä suunnitellaan. Voiko kukaan pysäyttää sellaista hyökkäystä?

” ’on vain vähän mitä ulkopuolinen maailma voi tehdä pysäyttääkseen sen’, eräs virkailijoista sanoi…”

Ulkoministeri Clinton varoitti Assadia todella toteuttamasta tätä iskua.

Syyrialla kerrotaan olevan paljon vaihtoehtoja kuljettaa sen kemiallisia aseita.

”Kemikaaleja täynnä olevat pommit voidaan kuljettaa Syyrian ilmavoimien taistelupommittajilla, erityisesti Sukhoi-22/20, MiG-23 ja Sukhoi-24 lentokoneilla. Lisäksi, jotkut raportit osoittavat että ohjaamattomat lyhyen kantaman Frog-7 tykistöraketit voivat olla kykeneviä kuljettamaan kemiallisia hyötykuormia. Pitkän kantaman kuljetusjärjestelmien muodossa, Syyrialla on muutamia kymmeniä SS-21 ballistisia ohjuksia maksimikantamaltaan 72 mailia; 200 Scud-Bs ohjuksia, maksimikantamaltaan 180 mailia, ja 60-120 Scud-Cd ohjusta, maksimikantamaltaan 300 mailia, joista kaikki ovat liikuteltavia ja ovat kykeneviä kuljettamaan kemiallisia aseita, USA:n tiedusteluviranomaisten mukaan.”

Meidän täytyy katsella tätä tilannetta huolellisesti, koska Jumala on vetämässä sotajoukkoja ympäri maailman Israeliin, erityisimmin, Jerusalemiin.

Aivan kuten Sakarja 12 ennalta kertoi 2,600 vuotta sitten.

Lopunajan profetia Damaskoksen tuhosta Jesaja 17:1 kohdassa näyttää hyvin läheiseltä täyttymykseltä.

MYÖHEMPIÄ UUTISIA (LATER BREAKING NEWS)

Doug Hagmann on julkaissut artikkelin Kanadan Free Press’issä, sanoen että False Flag -tapahtumaa suunnitellaan Syyrian ja Israelin kesken joka tulee antamaan kipinän 3. maailmansodan sytyttämiseen. Muista, suhtaudu hänen varoitukseensa suurin varauksin, koska se saattaa olla disinformaatiota.

UUTISKATSAUS: ”Kemiallisten aseiden raportteja Syyriasta, täsmälleen kuten varoitettiin”, Canada Free Press, 5. joulukuuta 2012

”Ja niin se alkaa, tai pitäisikö sanoa, niin se jatkuu. CNN on nyt uutisoimassa että nimetön USA:n tiedusteluviranomainen väittää että Assadin Syyrian joukot ovat ’yhdistämässä kemikaaleja joita käytettäisiin valmistamaan tappavaa sariinikaasua aseiden käytölle iskemään kapinallisia ja siviiliväestöjä vastaan’. Tämä oli suunnitelma kaiken aikaa ja sinä näet sitä pelattavan, kuitenkin hieman jäljessä aikataulua … ’Yksi asesuunnitelman näkökannoista oli pystyttää false-flag operaatio saadakseen näyttämään siltä että Assad käytti kemiallisia aseita hänen omaa kansaansa vastaan. Kuvittele valitushuutoa sivistyneeltä maailmalta uutiseen että Assad ’kaasutti’ hänen omaa kansaansa. Tuo olisi kutsu NATO’lle ja Lännelle puuttua avoimesti kriisiin.’”

Samalla kun tämä skenaario saattaa olla totta, seuraava osa ei varmastikaan voi olla totta profeetallisesti.

”Amerikkalaiset sotilaat tulevat todennäköisesti olemaan Syyrian maaperällä, eivät vain kohdatakseen Assadin armeijaa, vaan Iranin ja Venäjän armeijoita. Venäläisillä on jo noin 100,000 sotilasta Syyriassa. Syyriassa on jo kuollut 40,000 ihmistä. Oletko valmis neljälle miljoonalle? Kuten minä kirjoitin aikaisemmin, sytytyslanka 3. maailmansodalle on pantu palamaan. Sinä olet todistamassa historiaa jota näytellään aivan silmiesi edessä. Minä kartoitin heidän suunnitelmaansa. Onko kukaan kiinnittänyt huomiota?”

Tässä pelissä on useita profeetallisia faktoja jotka tekevät Hagmann’in viimeisen analyysin vääräksi; sen vuoksi, Hagmann’in ”tiedustelusisäpiiriläinen” saattaa hyvinkin olla hallinnon disinformaatiota. Mitä ovat jotkut näistä profeetallisista faktoista?

1) Kolmas maailmansota on laukaisin synnyttämään Antikristus maailman näyttämölle. Mutta, me tiedämme että Antikristus ei voi ilmestyä ennen kuin kaikki 10 supervaltiota muodostetaan maiksi, joilla on oma johtaja, oma parlamentaarinen elimensä ja oma valuuttansa (Daniel 7:7-8). Samalla kun Rooman Klubi ajaa takaa suunnitelmaa uudelleenorganisoida kaikki valtiot täsmälleen 10 supervaltioksi, niin tuo suunnitelma ryömii eteenpäin hyvin hitaasti (Lue kaikki yksityiskohdat uutisesta NEWS2363, otsikolla, ”On olemassa vain YKSI aikajärjestyksessä etenevä profetia joka tarjoaa meille selvän mittarin jolla me voimme tietää suunnilleen ajankohdan jolloin Antikristus tulee nousemaan!”)

Tämän vuoksi, ellei kuusi kymmenestä suunnitellusta supervaltiosta ratkaise kaikkia esteitä heidän uudelleenjärjestelyä varten seuraavina muutamina viikkoina, tämä suunniteltu konflikti Syyriassa ei voi olla laukaisin 3. maailmansodalle. [Tämä on täysin järjetön teoria Davidilta ja saattaa monet tosiuskovat masentuneiksi, sillä tällä tavalla David Bay siirtää Jeesuksen takaisintuloa kaukaiseen tulevaisuuteen. Ei ole ollenkaan selvää että maailma pitäisi olla jaettu 10 liittovaltioon joilla on oma valuutta ennen kuin 3. maailmansota voi alkaa. Tämä on täysin absurdia ajattelua. Maailma itse asiassa on jo jaettu 10 eri alueeseen kun sitä/niitä ajatellaan väljästi. Tuskin esim. Etelä-Amerikasta ja Afrikan eteläosasta koskaan tulee kirjaimellisesti valtioita joilla on yksi parlamentaarinen elin. Raamattu puhuu vain uudelleen elpyvästä Rooman imperiumista, eli EU:sta, josta tulee liittovaltio (10 jäsenvaltiota siinä) ja sekin vasta 3. maailmansodan jälkeen. Kaikki tulee tapahtumaan hyvin nopeasti suursodan jälkeen joka nimenomaan tarvitaan kaaoksen synnyttämiseksi jonka tuhkista nousee esiin Antikristus ja samalla Pohjois-Amerikan Unioni, Euroopan Yhdysvallat jne. Uusi Maailmanjärjestys (NWO) on Kaaoksesta Järjestys (Order from Chaos) ja silloin vasta poliisivaltiomalli toteutuu kaikkialla maailmassa ja maapallon väestöä yhdistetään pakolla ja ottamaan pedonmerkki myöhemmin. Nyt nähdään vain esimakua tulevasta. Suom. huom.]

2) Tämä ”arabikevätliike”, joka on kukistanut diktaattoreita Egyptissä ja Libyassa, on suunniteltu muodostamaan supervaltio #7 Rooman Klubin suunnitelmasta – Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä (NEWS2436). Sen vuoksi, tämä konflikti Syyriassa tulee olemaan paljon rajoitetumpi kuin 3. maailmansodan aloitus.

3) Illuminatin huippujohtajat – 10 kuningasta – todellakin tekevät yhteistyötä toistensa kanssa hyvin aivoitetulle suunnitelmalle. Kuuntele:

”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät.” (Ilm. 17:16,17; KR 33/38)

"And the ten horns that you saw ... God has put it into their hearts to carry out His own purpose by acting in harmony in surrendering their royal power and authority to the beast, until the prophetic words (intentions and promises) of God shall be fulfilled." (Revelation 17:16, 17; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary)

[Nämä edelliset jakeet koskevat 3. maailmansodan jälkeistä aikaa, mikäli 3. maailmansota tarkoittaa Psalmin 83 toteutumista. Suom. huom.]

Tämä hämmästyttävä katkelma tarkoittaa että, aikakauden lopulla, maailman kansakunnista koostuva johtajien konsortio – lopulliset 10 kuningasta – tulevat toimimaan sopusoinnussa niin että heidän tekonsa, suunnitelmansa, täyttävät Jumalan profetiat! Tämä on melko paljastavaa koska Amerikka, Eurooppa, Venäjä, ja Kiina muodostavat avainosan tämän profetian 10 kuninkaasta! Ja, niiden nähdään jakaantuvan kahteen kilpailevaan leiriin, länsivaltoihin ja idän kuninkaisiin.

Mutta, todellisuus on se, että ne työskentelevät salaisesti yhdessä toistensa kanssa. Valtameren päällä, ne nähdään konfliktissa; mutta pintavesien alapuolella, ne tekevät yhteistyötä, ”toimien harmoniassa” toistensa kanssa! Raamatullinen totuus merkitsee sitä että Venäjä ja Kiina ovat salaisesti sopusoinnussa Illuminatin suunnitelman kanssa kukistaakseen Syyrian Assadin jotta Syyria voi liittyä suunniteltuun supervaltio #7:ään! [En usko. Venäjä vastustaa viimeiseen asti Assadin kaatamista ja siksi WWIII syttyy. Toki voi olla niin että Venäjä ja Länsi ovat vastakkain vasta ns. Googin sodassa, (7-vuotisen vaivanajan puoliväli?) jolloin Antikristus on jo ilmestynyt. Suom. huom.]

Siispä Doug Hagmann on raamatullisesti väärässä kun hän sanoo että amerikkalaiset sotilaat selvittelevät asian tappelemalla venäläisten kanssa!

4) Damaskos saatetaan oikein hyvin tuhota täydellisesti tämän konfliktin aikana. Jesaja 17:1 ennustaa että, aikojen lopussa, Damaskos poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi. Kuuntele:

”Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi.” (Jes. 17:1; KR 33/38)

"The mournful, inspired prediction (a burden to be lifted up) concerning Damascus [capital of Syria ....]. Behold, Damascus will cease to be a city and will become a heap of ruins." (Isaiah 17:1; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary)

Tämä on pääprofetia joka voi oikein hyvin toteutua kun Eliitti pelaa heidän suunnitelmaansa poistaakseen Syyrian juurtuneen diktaattorin niin että Syyria voi luovuttaa sen kansallisen suvereniteettinsa alueelliselle supervallalle #7. Mutta, muista, kun sinä näet Damaskoksen tuhon, älä eksy luulemaan että Kolmas maailmansota on alkamaisillaan. Profeetallinen totuus meidän Headline News -artikkelissamme NEWS2363 pitää lujasti kutinsa; Kolmas maailmansota/Antikristuksen ilmestyminen ei voi tapahtua ennen kuin 170+ kansakuntaa maailmasta on uudelleenorganisoitunut täsmälleen 10 supervaltioksi. [Ettei vain David Bay itse olisi eksyttäjä tässä asiassa?! Viivyttää Herran tulemusta.. Suom. huom.]

maanantai 10. joulukuuta 2012

Israel varoittaa kemiallisten aseiden päätymisestä Hizbollah'ille

Tässä ajankohtainen Lähi-idän uutisartikkeli Cutting Edgen tuoreimmasta uutishälytyskirjeestä, jossa David Bay analysoi yhä kiristyvää Syyrian tilannetta kun puhutaan kemiallisten aseiden uhasta siviiliväestöä kohtaan. Israel ei tule sietämään sitä että Syyrian joukkotuhoaseet päätyisivät vääriin käsiin eli ääriryhmille kuten Hizbollahille. Viimeaikoina on ammuttu paljon rumputulta näillä kemiallisilla aseilla luoden vaikutelman että nyt käydään toisintoa ajasta ennen Saddamin Irakiin hyökkäystä v. 2003. Uutishälytyskirjeen osion suomensi: Olli R.

Tähän uutisartikkeliin liittyen lue myös:

http://www.debka.com/article/22600/Concern-that-Assad-may-have-passed-some-chemical-weapons-to-Hizballah

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=6041 (USA ja NATO valmistelevat hyökkäystä Syyriaan tavanomaisin valhein)

--------------------------------------

News Alert (Uutishälytys) Cutting Edgen sivuilla

Key Events (Avaintapahtumat)

Monday, December 10, 2012


Trailer

II. Israel varoittaa että, jos joukkotuhoaseita annettaisiin Hizbollah’ille, Israel reagoisi voimakkaasti ja välittömästi.

Kesäkuussa, 1990, minä luin pääkirjoituksen juutalaisesta lehdestä joka varoitti että Israel reagoisi tuhoavalla voimalla jos palestiinalaiset joskus saisivat omistukseensa minkäänlaisia joukkotuhoaseita.

UUTISKATSAUS: ”Joukkotuhoaseiden ojentaminen Hizbollah’ille – punainen viiva”, YNET News, 10.12.2012

”Israelin Yhdysvaltojen suurlähettiläs Michael Oren kertoi Fox News’ille että jos Hizbollah saisi mitä tahansa kemiallisia aseita, Israel pitäisi sitä ’punaisena viivana’ ja ’pelin muuttajana’ alueella.”

Puheenaiheena juuri nyt on Syyrian omistama kemiallisten aseiden kalusto ja jota maa on kuulemma valmis käyttämään hyväksi. Pelkoja lietsotaan sillä että Syyrian presidentti Assad valmistautuu käyttämään kemiallisia aseita Syyrian kapinallisia vastaan epätoivoisessa yrityksessä säilyttää diktatuurinsa.

”Syyrialla on maailman suurin kemiallisten ja biologisten aseiden varasto. Eskaloituva sisällissota on nostattanut huolia että Assadin joukkotuhoaseet saattavat löytää tiensä terroriryhmille kuten Hizbollah’ille; samaten kuin huolia että epätoivoinen johtaja saattaa käyttää niitä omaa kansaansa vastaan.”

Eikö tämä ollut juuri se pelko jota kasvatettiin Irakin Saddam Husseinia vastaan? Emmekö me syyttäneet häntä valmistelemasta antaa joukkotuhoaseita terroristiryhmille kuten Osama bin Ladenin Al-Qaidalle? Kyllä, tietenkin me syytimme. Mutta, tietenkään, Saddam ei omistanut mitään joukkotuhoaseita, kuten me hiljalleen tajusimme useita vuosia sen jälkeen kun Koalition joukot saivat kontrollin koko Irakista. Jopa presidentin oma tutkimuskomissio myönsi sen että Saddam ei omistanut joukkotuhoaseita. Sen tähden, onko meidän määrä uskoa samoja hallinnon virastoja jotka nyt sanovat meille että Syyrian presidentti Assad valmistautuu ojentamaan joukkotuhoaseita terroristeille?

”Hän sanoi, ’Israelilla on hyvin selkeä punainen viiva, koskien noiden kemiallisten aseiden luovuttamista vääriin käsiin. Voitko kuvitella, jos Hizbollah, sen 70,000 rakettinsa kanssa, saisi käsiinsä kemiallisia aseita, jotka voisivat tappaa tuhansia ihmisiä?’. USA:n presidentti Barack Obama ja ulkoministeri Hillary Clinton molemmat sanoivat että mikä tahansa Damaskoksen kemiallisten aseiden käyttöönotto tai sijoittaminen muodostaisi punaisen viivan Washingtonille.”

Israelin johto on pitkään käsittänyt mitä tapahtuisi jos joukkotuhoaseita käytettäisiin sitä vastaan. Minä en koskaan unohda järkytystäni kesäkuussa, vuonna 1990, jolloin minä ostin juutalaisen kirjapainon sanomalehden kioskista Bostonin keskustassa, Massachusetts’in osavaltiossa, sillä se sisälsi pääkirjoituksen joka kiihotti mielenkiintoani, kuten ei mikään ollut tehnyt sellaista pitkään, pitkään aikaan. Tämä pääkirjoitus totesi että Israelin korkein johto – sekä poliittinen että sotilaallinen – oli tullut johtopäätökseen että, seuraavassa sodassa Israelin ja arabien välillä, heidän täytyisi tuhota kokonaisia arabiväestöjä. Tämä pääkirjoitus selitti että Israelin johto oli läpeensä kyllästynyt arabien jatkuvasta hyökkäämisestä heitä vastaan, ja todetakseen ettei Israelin sotilaallinen voitto johtanut kestävään rauhaan, vaan ainoastaan pystytti näyttämön seuraavalle sodalle. Arabivaltiot saisivat varmasti hallinnan joukkotuhoaseista ennemmin tai myöhemmin, ja käyttäisivät niitä Israelin hävittämiseen, vaikkakin he itse kärsisivät valtavia tappioita. [Koska arabeja on lukumäärältään enemmän kuin juutalaisia tällä alueella eli 270 miljoonaa verrattuna 6 miljoonaan, heillä on varaa olla sitä mieltä että suunnattomat tappiot olisivat hyväksyttäviä jos Israel tuhottaisiin.]

Sen tähden, tämä pääkirjoitus päätteli että seuraavan sodan täytyisi johtaa heidän kaikkein leppymättömimmän vihollisen, joka identifioidaan palestiinalaisina, syyrialaisina, ja egyptiläisinä, tuhoon. Ole hyvä ja lue meidän arkistoitu Headline News -artikkeli, NEWS2095, täydellisiä profeetallisia yksityiskohtia varten koskien Vanhan Testamentin profetiaa missä Jumala näki ennalta ”Eesaun huoneen”, nykypäivän palestiinalaisten, täydellisen tuhon.

Israel on astumaisillaan sen kansallisen historiansa katastrofaalisimpaan aikaan – ”Jaakobin ahdistuksen aikaan”. Mutta, Jumala tulee vapauttamaan sen, vaikkakin Hän sallii maan käydä läpi valtavan onnettomuuden. Rukoile rauhaa Jerusalemille.

keskiviikko 5. joulukuuta 2012

Last Trumpet Newsletter -- Joulukuu 2012

Tässä kaksi ja puoli vuotta sitten kesäkuussa kuolleen pastori David J. Meyerin pojan Samuel David Meyerin profeetallista sananjulistusta ja ajankohtaisten tapahtumien kertausta joulukuun 2012 uutiskirjeessä.

Last Trumpet Newsletter

Volume XXXI    Issue XII    December 2012

Last Trumpet Ministries, PO Box 806, Beaver Dam, WI 53916

Fax: 920-887-2626  Internet: <http://lasttrumpetministries.org>

Livenä:

http://video.google.com/videoplay?docid=-3933070609859717363#
http://video.google.com/videoplay?docid=-4929140595016030990#
http://www.youtube.com/watch?v=3ReP7FPa87c

-----------------------------

Lähestyvä hengellinen myrsky!
(An Approaching Spiritual Storm!)

”Tämä on säädetty enkelien päätöksellä, ja niin ovat tästä asiasta pyhät sanoneet, että elävät tietäisivät Korkeimman hallitsevan ihmisten valtakuntaa ja antavan sen, kenelle hän tahtoo, ja asettavan sen päämieheksi ihmisistä halvimman.”

Daniel 4:17

”Niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista.”

Jesaja 66:4

”Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä? Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni. Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin. Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin.”

Psalmi 118:6-9

”Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle: "Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?" Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole hiljaa". Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille: "Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?"”

Markus 4:37-40


Tässä LTN:n numerossa, me tulemme ajatuksia herättävästi tarkastelemaan meidän päiviemme viimeaikaisia tapahtumia ja tutkimme seuraamuksia joita sellaisilla tapahtumilla voi olla koskien Yhdysvaltojen ja koko maailman tulevaisuutta. Tänä nykyisenä aikana, maailma on läpikäymässä perusteellista muodonmuutosta kun me edelleen näemme Yhdysvaltojen muuttumista sosialistiseksi maaksi, sotien ja sekasorron jatkumista Lähi-idässä, sekä Euroopan Unionin jatkavan kärsimistään epävakaan taloussysteemin johdosta. Minä uskon että tulevat vuodet saattavat olla kaikkein merkityksellisintä aikaa ihmiskunnan historiassa, joka tulee kulminoitumaan Saatanan valtakunnan hävitykseen ja meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen, takaisintuloon.

Lokakuun lopussa 2012 vaalipäivän lähestyessä, massiivinen myrsky alkoi lähestyä Yhdysvaltojen itärannikkoa. Tämä myrsky, joka tunnettiin hurrikaani Sandy’na, oli laajin myrsky läpimitaltaan joka on koskaan tilastoitu Atlantin valtameren yllä sen tuulten ulottuessa 1,100 mailin (1 maili = n. 1,6 km) vaikutusalueeseen yhdestä päästä toiseen päähän. ”Sen kiertoliike on valtava; se vaikuttaa tavalla tai toisella koko itäiseen kolmannekseen maasta. Myrsky on suurin trooppinen myrsky Atlantilla”, sanoi Rob Carolan, meteorologi Nashua’sta, New Hampshiren osavaltiosta. Mr. Carolan edelleen jatkoi sanoen, ”Minä en ole koskaan nähnyt näin suurta myrskyä mitä tulee tuulen virtaukseen. Niin monien pahojen asioiden täytyi tulla yhteen samalla kertaa. Se saa ’Täydellisen Myrskyn’ näyttämään pieneltä. On ainutlaatuista mikä vaikutus tällä tulee olemaan.” (1) Lokakuun 29. päivänä 2012, Marylandin kuvernööri Martin O’Malley antoi kamalan varoituksen. ”Edessäolevat päivät tulevat olemaan hyvin vaikeita”, kuvernööri O’Malley julisti. ”Siellä tulee olemaan ihmisiä jotka kuolevat ja saavat surmansa tässä myrskyssä.” (2)

Huomattavaa kyllä, hurrikaani Sandy pani täytäntöön urotekoja jotka muutoin olisivat näyttäneet mahdottomilta. Esimerkiksi, myrsky ei ainoastaan tehnyt tuhojaan lentomatkustamisessa ympäri maailman aiheuttaessaan kymmenien tuhansien lentojen peruutukset, vaan se myös johti New Yorkin pörssin sulkemiseen, yhtä hyvin kuin kaikkien tapaamisten peruuttamiseen joita oli aikataulutettu Yhdistyneiden Kansakuntien rakennukseen. (3)

Myrskyn jälkimainingeissa, miljoonat ihmiset New Yorkin, New Jerseyn, ja ympäröivien alueiden osavaltioissa olivat ilman sähköä. (4) Kohdatessaan levittäytyvän sähkökatkoksen ja laajalle levinneitä bensiinin saatavuusongelmia, New Yorkin ja New Jerseyn ihmiset tulivat lisääntyvästi turhautuneiksi ja alkoivat purkaa sisuaan viranomaisiin. ”Tämä on Amerikka, ei kolmannen maailman kansakunta. Me tarvitsemme ruokaa, me tarvitsemme vaatteita”, sanoi Staten Islandin hallintoalueen johtaja Jim Molinaro. (5) Epämieluisat olosuhteet yllyttivät erästä newyorkilaista sanomaan, ”Minusta tuntuu kuin hurrikaani Katrinan uhrilta. Minä en koskaan ajatellut että se voisi tapahtua täällä New Yorkissa, mutta se tapahtui.” (6)

Vahinko, jota myrsky aiheutti, oli merkittävää. Itse asiassa, Associated Press’in raportti osoittaa että tuhansittain puita on kiskottu juurineen, joista jotkut olivat yli 120 vuotta vanhoja. ”Nämä ovat täysin terveitä puita, jotkut vanhempia kuin 120 vuotta jotka ovat selvinneet hurrikaaneista, jäämyrskyistä, northeaster’eistä, mistä tahansa mitä Äiti Luonto on voinut heittää niiden tielle. Sandy oli vain liian suurta”, sanoi Todd Forrest, varajohtaja New Yorkin kasvitieteellisessä puutarhassa. (7) Suunnilleen 10,000 puuta tuhottiin New York Cityssä, kun taas 113,000 puuta kuulemma tuhottiin tai vahingoitettiin New Jerseyn osavaltion sisäpuolella. (8) Surullista kyllä, hurrikaani Sandy vaati myös yli 200 ihmisen hengen Yhdysvaltojen, Kanadan, ja Karibian alueen sisällä. (9)

Useiden kuukausien ajan minä olin tuntenut hengessäni että Barack Obamalle annettaisiin neljä lisävuotta Yhdysvaltain presidenttinä. Kun minä katselin uutisia hurrikaani Sandy’sta, minä en voinut muuta kuin tuntea jopa enemmän varmuutta siitä että Obama uudelleenvalittaisiin. Sellaisen merkittävyyden omaava myrsky, joka sattui juuri ennen vaaleja, tuskin näytti siltä kuin yhteensattumalta. Minä uskon että hurrikaani Sandy oli symboliikkaa lähestyvästä hengellisestä myrskystä joka tulee pian nielaisemaan Yhdysvallat ja suuren osan maailmaa.

[Englanninkielessä Sandy assosioituu sanaan sand eli hiekka, josta tulee mieleen Jeesuksen opetus niistä jotka rakensivat elämänsä hiekalle, eivätkä Kristus-kalliolle (Matt. 7:24-27). Oliko tämä Sandy-myrsky varoitus maallistuneelle ja vapaamieliselle New Yorkille (+lähialueet), että sen lopullinen sortuminen on lähellä? Katso http://www.youtube.com/watch?v=hWqhNAQplVk. Suom. huom.]

Onneksi, meillä on Vapahtaja joka opastaa meidät läpi tämän myrskyn, ja Hänen vahvuutensa avulla meillä tulee olemaan voimaa kestää loppuun saakka. Markuksen evankeliumissa, luvussa 4, me luemme Jeesuksesta Kristuksesta nuhtelemassa myrskyä ja ilmaisten käskyn, ”Vaikene, ole hiljaa.” Tavallaan, meidän Herramme on valmis ja halukas antamaan meille voimaa ja mahdollisuuksia kestää tämän elämän hengellisiä myrskyjä. Jopa kun aallot ovat murskaamassa kaiken ympärillämme ja maailma tuntuu joskus olevan kolkko ja toivoton paikka, meidän Vapahtajamme voi puhua meidän sieluillemme ja sanoa meille, ”Vaikene, ole hiljaa.” Sillä kuten apostoli Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen luvussa 4:7, ”Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Jos sinä et ole vielä täysin luovuttanut sydäntäsi Jumalalle, minä kehotan sinua tekemään niin nyt.

Vuoden 2012 vaalien seurannaisvaikutukset! (The Ramifications Of The 2012 Election!)

Marraskuun 6:ntena 2012, Barack Obama julistettiin vuoden 2012 presidentinvaalien voittajaksi. Kun uutiset vaalituloksista ilmoitettiin, poliittinen jakaantuminen Yhdysvalloissa tuli pelottavan korostuneeksi. Samalla kun Obaman kannattajat reagoivat suurella riemulla, hänen vastustajansa vastasivat inholla, ja joissakin tapauksissa, eripuraa lietsovilla kommenteilla. Itse asiassa, saadessaan tietää että Obama miehittäisi presidentin virkahuonetta (the Oval Office) vielä yhden kauden, kiinteistömoguli Donald Trump julisti seuraavaa, ”Nämä vaalit ovat totaalinen huijaus ja irvikuva. Me emme ole demokratia!” Mr. Trump ehdotti sitten että amerikkalaisten pitäisi järjestää vallankumous. (10)

Suuri joukko amerikkalaisista on niin vihaisia vaalituloksista että he ovat jättäneet anomuksia Valkoiselle Talolle pyytäen että heitä edustavien osavaltioiden sallittaisiin eroavan Amerikan Yhdysvalloista. Vaikka jokaisella Amerikan osavaltiolla on joitakin allekirjoituksia pyytämässä oikeutta erota, Teksasin osavaltio ylittää kaikki muut tähän asti yli 115,000 ihmisen ollessa allekirjoittanut anomuksen lukien tästä kirjoittamishetkestä. (11) Samalla kun on turvallista olettaa että Yhdysvaltain liittovaltio ei koskaan sallisi osavaltion erota rauhanomaisesti Unionista, nämä anomukset palvelevat indikaattorina siitä miten tyytymättömiä ja vihaisia monista amerikkalaisista on tullut. On mielenkiintoista panna merkille että Teksasin kuvernööri Rick Perry antoi vihjeen osavaltion eroamisen mahdollisuudesta puheensa aikana vuonna 2009. ”Me olemme saaneet hienon unionin. Ei varmastikaan ole mitään syytä hajottaa sitä. Mutta jos Washington edelleen viittaa kintaalla amerikkalaisille, sinä ymmärrät, kuka tietää mitä tuosta saattaisi tulla esiin”, kuvernööri Perry totesi. (12) [Tähän asiaan liittyen Verkkomedia uutisoi 15.11.2012: Seitsemän USA:n osavaltiota pyrkii eroon liittovaltiosta (http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=5736), Suom. huom.]

Minä uskon että vuoden 2012 vaalit on indikaattori muutoksesta amerikkalaisten enemmistön arvoissa. Tästä muutoksesta ideologiassa tulee todennäköisesti jopa havaittavampi, kun vanhemmat konservatiiviset sukupolvet korvataan nuorilla ihmisillä joille on opetettu siitä saakka asti kun he olivat pikkulapsia syleilemään liberaaleja arvoja kuten sosialismia, abortintekoa, ja homoseksuaalisuutta. Vapaamielinen kirjailija nimeltään Andrew Sullivan, jonka yleisesti tiedetään olevan yksi Obaman suurimmista tukijoista, kirjoitti seuraavat sanat vaalien lopputuloksen jälkeen, ”Ja joku tunsi jotakin tektonista siirtymistä tänä yönä. Amerikka ylitti Rubikon-joen koskien jokaisen kansalaisen pääsyä terveydenhoitoon, ja valitsi uudelleen mustan presidentin todella ankarassa taloudellisessa ilmastossa. Siirtyminen kohti gay -tasa-arvoa on nyt peruuttamaton. Loppu marihuanan kieltämiselle on nyt näkyvissä. Naiset, erityisesti, liikuttivat kansakuntaa eteenpäin – pragmaattisesti, alustavasti, järkevästi.” (13)

Barack Obamasta on tullut hyvin tunnettu säätäessään ahdistavia uusia säännöksiä sellaisia kuten Kansallisen puolustuksen valtuutuslaki (National Defense Authorization Act, or NDAA), mikä sallii määrittelemättömän pidätysajan Amerikan kansalaisille. Nyt kun hänelle on annettu vielä neljä vuotta Yhdysvaltojen presidenttinä, tuntuu todennäköiseltä että hän tulee jatkamaan uusien sääntöjen, säädöksien, ja toimeenpanevien määräysten (executive orders) esittämistä, jotka laajentavat hallinnon kokoa, lisäävät sen valtuuksia, sekä jatkuvasti riisuvat amerikkalaisia heidän oikeuksistaan ja vapaudestaan. Huomautettakoon tässä että Obaman hallinto on julkistanut keskimäärin 68 uutta säädöstä ja ilmoitusta joka päivä viimeisten kolmen kuukauden aikana. (14) On myös huomionarvoista että Barack Obama allekirjoitti toimeenpanevan määräyksen lokakuun 26:ntena 2012, määräten Kotimaan turvallisuusviraston laajentamisen Turvakumppanuusneuvoston (Security Partnership Council) avulla, joka tulee luomaan kumppanuuksia Liittovaltion osastojen ja ei-hallinnollisten järjestöjen välille. Osassa executive orderia lukee seuraavaa: ”Meidän täytyy käyttää hyväksi kekseliäisyyttä hallinnon ulkopuolella strategisten kumppanuuksien avulla yksityisen sektorin, ei-hallinnollisten organisaatioiden, säätiöiden, ja yhteisöpohjaisten järjestöjen kanssa. Sellaiset kumppanuudet ovat kriittisiä USA:n menestykselle kotona ja ulkomailla, ja me tulemme tukemaan niitä parannettujen mahdollisuuksien avulla sotilaallista selkkausta, koordinaatiota, läpinäkyvyyttä, ja tiedon jakamista varten.” (15) Tämä toimeenpaneva määräys tulee luomaan mekanismin jonka avulla yksityisistä organisaatioista voi tulla alati-laajentuvan hallinnon lonkeroita.

Vaikkakin Barack Obaman uudelleenvalinta on useimmille konservatiivisille amerikkalaisille vaikea pala nieltäväksi, meidän täytyy muistaa että Jumala salli tämän tapahtuvan jostakin syystä. Sillä kuten sanotaan Danielin kirjan luvussa 4:17: ”Tämä on säädetty enkelien päätöksellä, ja niin ovat tästä asiasta pyhät sanoneet, että elävät tietäisivät Korkeimman hallitsevan ihmisten valtakuntaa ja antavan sen, kenelle hän tahtoo, ja asettavan sen päämieheksi ihmisistä halvimman.” Minä en teeskentele tuntevani Jumalan mielenlaatua; kuitenkin, minä luotan Häneen sokeasti ja uskon täysin että lopussa kaikki tulee olemaan hyvin Hänen armonsa ja sääliväisyytensä kautta. [Barack Obaman uudelleenvalinta oli tuomio USA:lle ja vapaalle maailmalle. Kannattaa lukea seuraava profetia-kirjoitus tästä aiheesta. Mielenkiintoista teoriaa todellakin: http://alamongordo.com/apocalypse-armageddon/obama-victory-gods-judgment-on-the-world/, Suom. huom.]

Uusi aalto irtisanomisia! (A New Wave Of Layoffs!)

Kun Barack Obama iski jälkensä kampanjapolulle vuonna 2012, hän kerskui että hänen taloudelliset menettelytapansa toimivat ja että työttömyysaste oli paranemassa. Kuitenkin, päivinä, jotka välittömästi seurasivat vaaleja, Yhdysvaltoihin iskettiin tulvalla työpaikkojen irtisanomisia. Yksi sellainen esimerkki on Murray Energy -yhtiö, joka sai huomiota mediassa sen jälkeen kun yhtiön toimitusjohtaja johti rukousta juuri ennen kuin hän aloitti työntekijöidensä irtisanomisen. ”Herra, please anna minulle ja jokaiselle kanssani Murray Energy Corporation’issa anteeksi päätöksistä joita me olemme nyt pakotetut tekemään säilyttääksemme kaikkien yritysten, jotka sinä olet auttanut meitä rakentamaan, aidon olemassaolon”, rukoili toimitusjohtaja Robert E. Murray. (16)

Toinen laaja työpaikkojen menetys tuli Hostess Brands Inc.’n toimesta, joka ilmoitti perjantaina, marraskuun 16:ntena 2012, että se panisi lapun luukulle sen toiminnoille pysyvästi, käsittäen 565 jakelukeskusta, 33 leipomoa, ja 570 leipomoiden myyntipistettä. Myöskin ilmoitettiin että noin 18,500 työntekijää irtisanottaisiin. (12) Samaan aikaan, lukuisat yritykset ovat ilmoittaneet irtisanomisista, sisältäen Energizer’in, Exide Technologies’in, Westinghouse’n, Research in Motion LTD’n (RIM), Hawker Beechcraft’in, Boeing’in, ja US Cellular’in monien muiden joukossa. (18)

Suuri osuus irtisanomisista, joita ollaan nyt ilmoittamassa, ovat tulosta kasvavista toimintakuluista jotka on aiheutettu Barack Obaman tulevalla terveydenhuoltouudistuksella, tunnettu nimellä the Patient Protection and Affordable Care Act (Potilasturvan ja edullisen hoidon lakisäädös). Kuitenkin, jotkut yhtiöt ovat valinneet luovempia tapoja korvata menetettyjä tuloja. Esimerkiksi, Jon Metz, mies, joka operoi noin 40 Denny’n ravintolaa Floridan osavaltiossa, on ilmoittanut että hänen liikelaitoksensa tulevat lisäämään 5 prosenttia lisämaksua jokaisen asiakkaan laskuun yrityksessä peittää kulujen kasvu. Myöskin ilmoitettiin että ravintolat vähentäisivät monien työntekijöiden työtunteja kahteenkymmeneenkahdeksaan viikossa pitääkseen heidät sen kynnyksen alla joka edellyttää sairausvakuutuksen hankkimista heille. Selittäessään järjellistä perustaa päätökselleen, Metz’iä siteerattiin sanomasta, ”Päivänselvästi, minä mielellään turvaisin kaikki meidän työntekijämme tuon vakuutuksen alaisuuteen. Mutta maksaa 5,000 dollaria työntekijää kohden maksaisi meille 175,000 dollaria per ravintola ja valitettavasti, suurin osa meidän ravintoloista ei tuota 175,000 dollaria vuodessa. Minulla ei ole varaa siihen.” (19)

Juuri kun lukuisat yhtiöt kamppailevat pysyäkseen voitollisina, Yhdysvaltain postilaitoksella oli ennätystappiot verovuodelle 2012, tehden yhteensä 15,9 miljardia dollaria. Hirveä tilanne on aiheuttanut suurta levottomuutta postilaitoksen pääjohtajalle Patrick Donahoe’lle jota siteerattiin sanomasta, ”Se on kriittistä että Kongressi tekee osansa ja hyväksyy kattavia lakeja ennen kuin he pitävät taukoa tänä vuonna siirtääkseen postilaitoksen kauemmas pois alasvievältä polulta kohti taloudellista tervehtymistä.” Donahoe edelleen jatkoi sanoen, ”Me emme pysty pitkittämään suuria tappioita epämääräiseksi ajaksi. Merkittävät maksujen laiminlyönnit ovat pelottavia.” (20) Senaattori Tom Carper, demokraatti Delawaren osavaltiosta, on myös ilmaissut huolta postilaitoksen kohtalosta. ”USA:n postilaitos on selvästikin marssimassa kohti sen omaa taloudellista romahdusta. Minä olen toiveikas siitä että nyt kun vaalit ovat ohi, minun kollegani, ja minä, voimme kokoontua ja hyväksyä postin uudistuslait jotta lopullinen lakiesitys voidaan allekirjoittaa laiksi vuoden loppuun mennessä”, senaattori Carper sanoi. (21) Art Sackler, Koalition 21. vuosisadan postilaitosta varten (Coalition for a 21st Century Postal Service) kanssakoordinaattori, ilmaisi myös huolestuneisuutta koskien postilaitosta. ”Jos Kongressi epäonnistuu toimimaan, siellä voisi olla postitoiminnan hidastumisia tai sulkemisia joilla olisi katastrofaalisia seurauksia kahdeksalle miljoonalle yksityisen sektorin työntekijälle joiden työpaikat riippuvat postinkuljetuksesta”, Sackler sanoi. (22)

Obaman ja Planned Parenthoodin vahvat siteet! (The Strong Ties Of Obama And Planned Parenthood!)

Matteuksen luvusta 19:14 me luemme, ”Niin Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta".” Tämä jae on vain yksi monista jotka osoittavat sitä rakkautta ja mieltymystä jota Jumalalla on lapsia kohtaan. Käänteisesti, me tiedämme että Saatana on inspiroinut ihmisiä teurastamaan lapsia läpi aikakausien, sisältäen ajankohdan jolloin Mooses syntyi Egyptissä ja Jeesuksen syntymäajan kun Herodes määräsi kaikkien miespuolisten pikkulapsien, iältään kaksi vuotta tai alle, jotka löydetään Betlehemistä ja rannikkoalueilta, mestaamisen. Surullista kyllä, tämä sama saatanallinen vaikutus on läsnä tänä päivänä Yhdysvalloissa missä miljoonia viattomia vauvoja abortoidaan joka vuosi.

Eräs vankimmista abortin kannattajista Amerikassa tänä päivänä ei ole kukaan muu kuin Barack Obama, joka antoi ymmärtää kampanjatiellään vuonna 2008 että hän haluaisi tyttäriensä mieluummin tavoittelevan abortteja kuin synnyttää ei-toivottujen raskauksien tapauksessa. ”Minulla on kaksi tytärtä, yhdeksän vuotta vanha ja kuusi vuotta vanha. Minä aion opettaa heille arvoista ja moraalikäsityksistä. Mutta jos he tekevät virheitä, minä en halua heitä rangaistavan vauvalla”, Obama selitti. Heinäkuun 24:ntenä 2012, Obama mainitsi taas hänen tyttärensä osaksi siitä syystä että hän tukee Planned Parenthood’ia, järjestöä, joka ylpeästi teurastaa vauvoja kun siihen annetaan tilaisuus. ”Mr. Romney haluaa päästä eroon Planned Parenthood’in rahoittamisesta. Minusta se on huono idea. Minä olen saanut kaksi tytärtä. Minä haluan heidän kontrolloivan heidän omia terveydenhuoltovaihtoehtoja. Me emme aio mennä taaksepäin, me menemme eteenpäin”, Obama sanoi. (23)

Obama ilmaisi tukeaan Planned Parenthood’ille useita kertoja kampanjapolullaan vuonna 2012 ja jopa mainitsi järjestön neljä kertaa presidenttikeskustelun aikana lokakuussa. Ryhmän ylistäminen yllytti Planned Parenthood’in johtajaa Cecile Richards’ia sanomaan, ”Koskaan elämässään he eivät kuvittelisi että Planned Parenthood mainittaisiin presidentin taholta sellaisella ylpeydellä puhuessaan miljoonille, ylistäen Planned Parenthood’in työtä. Tällä on pitkänajan seuraamukset. Tämä on päivä muistettavaksi.” (24) Frances Kissling, tutkija Pennsylvanian yliopistosta, selitti että ”poliittisessa ilmastossa on tapahtunut muutos” ja että ”presidentti ja muut ajattelevat nyt että itsensä liittäminen hyvin julkisesti Planned Parenthood’iin on suotavaa yleisön silmissä.” (25)

Yhdysvalloissa, suunnilleen 40 prosenttia kaikista aborteista suoritetaan Planned Parenthood’in klinikoilla. Tämä viattomien teurastus on kuulemma hyvin tuottoisaa bisnestä, mikä tuo ryhmälle 51 prosenttia sen tuloista, tai noin 164,154,000 dollaria jokaisena vuotena. Ryhmä myös vastaanottaa joka vuosi 487.4 miljoonaa dollaria veronmaksajilta. (26)

Kun me pohdimme näitä faktoja, joku voisi ihmetellä miten Planned Parenthood sai alkunsa ja kuinka se on noussut sellaiseen merkittävään asemaan viime vuosina. Vuonna 1921 ryhmä nimeltä the American Birth Control League (Amerikan syntyvyyssäännöstelyliitto), josta myöhemmin tuli Planned Parenthood, sai rahoitusta radikaalilta sosialistilta ja humanistilta nimeltään Margaret Sanger. (27) Tämän naisen tiedettiin kannattavan eugeniikan hyviä puolia, mikä on uskomus että lisääntymistä pitäisi huolellisesti kontrolloida edistämään haluttujen geneettisten ominaisuuksien leviämistä, samalla kun vähennetään heikkojen tai ei-toivottujen geneettisten ominaisuuksien kantaa ihmisrodusta. Hän myös uskoi että mustat ihmiset ovat alempiarvoisia valkoisiin verrattuna, ja hänet kutsuttiin puhumaan ryhmien eteen joihin oli osallisena Ku Klux Klan yli kymmenen kertaa. (28) Vuonna 1939 hän aloitti ”Neekeriprojektin (Negro Project)”, mikä käsitti vaikutusvaltaisten mustien pastoreiden pestaamista rohkaisemaan mustia naisia soveltamaan syntyvyyden säännöstelyä. (29) Laajasti uskotaan että tämä oli yritys supistaa mustaa väestöä Yhdysvalloissa. Surullista kyllä, hänen suunnitelmansa näyttää toimineen. Vaikkakin mustat ihmiset muodostavat vain 12 prosentin osuuden Yhdysvaltojen väestöstä, he ovat vastuussa 37 prosentista kaikista aborteista maassa, ja 512 raskautta jokaista 1000 raskautta kohden, joihin on osallisina mustat naiset, keskeytetään nyt abortinteolla. (30)

Sattumalta, Ms. Sanger halveksi suuresti isoja perheitä. Kirjassaan nimeltä ”Woman and the New Race (Nainen ja uusi rotu)” hän kirjoitti, ”KAIKKEIN VAKAVIN meidän aikamme paha on rohkaista isojen perheiden tuomista maailmaan. Tämän päivän moraalittomin käytäntö on siittää liian paljon lapsia.” Toisessa kirjan osassa hän kirjoitti, ”Armeliain asia, jonka iso perhe tekee yhdelle sen alkuasteella olevista jäsenistä, on surmata se.” (31)

Nykyään, Margaret Sanger’ia mainostetaan liberaalina sankarina ja ”naisten oikeuksien” mestarina. Planned Parenthood on nyt isompi ja vaikutusvaltaisempi kuin koskaan, ja sen seurauksena, minä uskon että se on tuonut kirouksen Amerikan Yhdysvaltojen ylle. Viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 30, israelilaisia varoitettiin seurauksista jotka kohtaisivat heitä jos he palvelisivat muita jumalia. On mielenkiintoista panna merkille että väärien jumalien palvonta sisältäisi usein lapsiuhrausta, ja jopa nykyään, monet naiset, pitäessään kiinni uskomuksesta että lapsen kasvattamisesta olisi liian paljon taloudellista taakkaa, uhraavat heidän lapsensa rahan vuoksi, josta on monelle ihmiselle tullut väärä jumala. 5 Moos. 30:17-19 välittää huomattavan viestin kun sinä tarkastelet sitä aborttikontekstissa. Näissä jakeissa lukee seuraavaa: ”Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä, niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte; te ette kauan elä siinä maassa, johon sinä menet Jordanin yli, ottamaan sen omaksesi. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.”

Ateistien yritys kietoa pauloihinsa sinun lapsesi! (An Attempt By Atheists To Ensnare Your Children!)

Psalmista 53:1 me luemme seuraavaa, ”Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on.” Tämä jae tekee selväksi sen että tuhansia vuosia sitten eli ihmisiä jotka olivat tarpeeksi typeriä julistamaan, ettei ole olemassa mitään Jumalaa. Viime vuosina ateistit ovat tulleet rohkeammiksi, ja yksi heidän tuoreimmista hankkeista on uusi webbisivusto joka on suunniteltu saamaan pauloihin nuoria lapsia ja teini-ikäisiä. Tämä webbisivusto, jonka nimi on ”Kids Without God (Lapset ilman Jumalaa)”, esittelee lähteitä lapsille joiden on määrä käännyttää heidät humanistiseen ajattelutapaan. ”Olivatpa he jo muodostaneet mielipiteensä hylkäämään yliluonnolliset selitykset, tai ovat vain kyseenalaistamassa ne, on aika tehdä saatavilla olevaksi verkossa näkyvä lähde joka laaditaan vain lapsille ilman Jumalaa”, sanoi Roy Speckhardt, Amerikan humanistiyhdistyksen toiminnanjohtaja. (32)

Webbisivuston etusivulla näkyy esittely joka sanoo, ”Tervetuloa Kids Without God’iin, sivusto miljoonille nuorille ihmisille ympäri maailman jotka ovat innokkaasti omaksuneet tieteen, hylänneet taikauskon, ja vihkiytyneet olemaan hyviä ilman Jumalaa!” (33) Webbisivuston osasto, joka on tarkoitettu nuorille lapsille, esittelee videoita jotka on suunniteltu aivopesemään heidät yhtälailla kuin suloinen animaatiokoira nimeltään Darwin jonka pitäisi opettaa heitä olemaan hyviä lapsia ilman Jumalan vaikutusta. (34) Osasto, joka on suunniteltu teini-ikäisille, esittelee neuvontapalstan otsikolla ”Ask an Atheist (Kysy ateistilta)” ja sellaisia kirjoituksia kuten ”Voinko tapailla ateistia vaikka minä en ole sellainen?” (Can I date an atheist even if I'm not one?) (35)

Tämä webbisivusto on uusi juoni viholliselta tarkoituksenaan vangita meidän vaikutuksille alttiin nuorison mielet. Jatkuvalla sekularismin rumputulella jota populaarikulttuuri syöksee ilmoille, vanhempien on kasvavassa määrin vaikea suojella heidän lapsiaan pahuuden tulvalta joka on nyt hyvin vallitseva näinä viimeisinä päivinä.

Katso ateistisivustoa ja hämmästy: http://kidswithoutgod.com/

Ikävyyksiä horisontissa! (Trouble On The Horizon!)

Maailma on kohtaamassa lukuisia uhkia jotka indikoivat että tulevat vuodet voivat olla hyvin ahdistavia maapallon väestölle. Marraskuussa 2012, väkivallan purkaus Israelin ja palestiinalaisten välillä palveli juuri muistutuksena miten räjähdysherkkä Lähi-itä on näinä myrskyisinä aikoina. Viimeisimmässä konfliktissa, 130 palestiinalaista ja viisi israelilaista menetti henkensä kun kumpikin osapuoli käynnisti rakettien rumputulen toisiaan vastaan. Kahdeksan päivän sotimisen jälkeen, julistettiin hauras tulitauko, mutta sinne jää paljon eripuraa kahden osapuolen välille. ”Tämä on kriittinen hetki alueelle. Tämän alueen ihmiset ansaitsevat mahdollisuuden elää pelosta vapaata elämää ja tämän päivän sopimus on askel tuohon suuntaan. Nyt meidän täytyy keskittyä saavuttamaan kestävä tulos”, sanoi USA:n ulkoministeri Hillary Clinton. (36) [Kuin takaiskuna Clintonin Lähi-idän rauhansuunnitelmille, Palestiina hyväksyttiin YK:n tarkkailijavaltioksi yleiskokouksessa viime viikon äänestyksessä (29.11.2012). Tämä palestiinalaisten yksipuolinen toimenpide vähentää kahden valtion ratkaisumallin toteutumista, johon päästäisiin Israelin ja Palestiinan keskinäisellä rauhansopimuksella. Näin Israel ja USA olivatkin niitä harvoja valtioita jotka äänestivät YK:n yleiskokouksessa Palestiinan tarkkailijavaltiostatusta vastaan. USA:n johdon ja YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin toiveita karisti myöhemmin vielä Israelin kostotoimet YK-äänestyksen johdosta kun Israel päätti laajentaa juutalaissiirtokuntiaan Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla 3000 uuden asunnon rakentamisella juutalaisille. Lisäksi Israel rankaisee palestiinalaishallintoa pidättämällä 93 miljoonaa euroa sen tullituloja joita se yleensä saa Israelin kautta. Suom. huom.]

Marraskuussa 2012 tuli päivänvaloon että koko euroalue, mikä koostuu seitsemästätoista valtiosta jotka käyttävät eurovaluuttaa, on nyt laskeutunut taantumaan. ”Me voimme jättää väliin kiertoilmaukset ja välttelyn ja avoimesti kuuluttaa että euroalueen talous on todellakin teknisessä taantumassa”, sanoi James Ashley, vanhempi ekonomisti RBC Capital Markets’issa. (37) Säästötoimenpiteet useissa Euroopan valtioissa ovat kipinöineet protesteja, ja asiantuntijat ovat varoittaneet että lisäprotestit ovat todennäköisiä tulevina päivinä. ”Todennäköisyys on että tämä suuttumus tulee edelleen kasvamaan, elleivät Euroopan johtajat ja politiikan tekijät ala toimia ikään kuin heillä olisi johtolanka siihen miten ratkaista kriisi joka on alkamassa purkautua heidän silmiensä edessä”, sanoi Michael Hewson, analyytikko CMC Markets’issa. (38)

Samaan aikaan, ekonomistit myös varoittavat että Yhdysvallat tulee todennäköisesti astumaan toiseen taantumaan vuonna 2013 jos jotakin ei tehdä estämään kansakuntaa putoamasta yli ”fiskaalisen jyrkänteen”, mikä on termi jonka on sepittänyt Federal Reserven (USA:n keskuspankki) puheenjohtaja Ben Bernanke kuvaillakseen potentiaalista taloudellista kiistaa jonka aiheuttavat veronkorotukset ja budjetin menoleikkaukset jotka on ajoitettu toteutettaviksi ensi vuonna. ”Fiskaalinen jyrkänne vaikuttaa talouteen sekä luomalla epävarmuutta että määräämällä talouden säästötoimia. Jos me käymme yli jyrkänteen pitkälle ajanjaksolle, taantuma on todennäköinen”, arveli Ethan Harris, Bank of America’n ekonomisti. (39)

Yhdysvaltain pääpuolueet yrittävät nyt kuumeisesti ratkaista budjettikiistaansa ennen vuodenvaihdetta välttääkseen talouskuilun (”fiscal cliff”). Lue http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2012/12/04/puheet-kovenevat-talouskuilu-kiistassa/201243224/12

Lopuksi, minä haluan rohkaista jok’ikistä teistä asettamaan täysin uskonne ja luottamuksenne Jumalaan. Tämä maailma ei aina ole miellyttävä paikka, silti meidän Vapahtajamme sääliväisyyden avulla me voimme totisesti olla rauhassa. Kun minä pohdin tämän maailman ongelmia, minä en voi muuta kuin ajatella apostoli Paavalin sanoja, jotka on kirjoitettu 2. Korinttolaiskirjeen lukuun 4:6-9, ”Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.”

Kiitokset kaikille teille jotka niin jalomielisesti tuette tätä ministeriötä. Tämä LTN:n numero päättää vuoden 2012 julkaisuvolyymin. Jos sinä tilaat tämän uutiskirjeen paperipainoksen ja haluaisit olla postituslistalla vuotta 2013 varten, ole hyvä ja muista postittaa meille uusimislomake. Kuten aina, jos teillä on mitä tahansa rukouspyyntöjä, me tulemme iloiten kantamaan sinun pyyntösi Kaikkivaltiaan valtaistuimen eteen puolestasi. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Samuel David Meyer

Suomentanut: Olli R. (“nokialainen”)

Lähdeluettelo

01. Bloomberg News, October 29, 2012, By Brian K. Sullivan, http://bloomberg.com.
02. Associated Press, October 29, 2012, By Associated Press, http://chicagotribune.com.
03. Ibid.
04. Associated Press, November 3, 2012, By Jocelyn Noveck and Michael Rubinkam, New York, NY.
05. Natural News, November 2, 2012, By Mike Adams, http://naturalnews.com.
06. Associated Press, November 3, 2012, By Jocelyn Noveck and Michael Rubinkam, New York, NY.
07. Associated Press, November 18, 2012, By The Associated Press, New York, NY.
08. Ibid.
09. Reuters News Service, November 16, 2012, By Robin Respaut, Dhanya Skariachan, Andrew Longstreth, and Barbara Goldberg, http://reuters.com.
10. Huffington Post, November 7, 2012, By Nick Wing, http://huffingtonpost.com.
11. Petition to the Whitehouse, November 9, 2012, http://petitions.whitehouse.gov.
12. WCPO News, November 20, 2012, By WCPO Staff, Cincinnati, OH.
13. The Daily Agenda, November 7, 2012, By The Daily Agenda, http://dailyagenda.org.
14. CNS News, November 9, 2012, By Penny Starr, http://cnsnews.com.
15. Official Executive Order, October 26, 2012, By Barack Obama, http://whitehouse.gov.
16. The Washington Post, November 9, 2012, By Steven Mufson, http://washingtonpost.com.
17. Los Angeles Times, November 16, 2012, By Alana Semuels, New York, NY.
18. The Blaze, November 8, 2012, By Mike Opelka, http://theblaze.com.
19. The Daily Mail, November 15, 2012, By James Nye, http://dailymail.co.uk.
20. Associated Press, November 15, 2012, By Hope Yen, Washington, D.C.
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Life Site News, July 27, 2012, By Jill Stanek, http://lifesitenews.com.
24. The Daily Beast, October 18, 2012, By Allison Yarrow, http://thedailybeast.com.
25. Ibid.
26. Life News, September 5, 2012, By Matthew Clark, http://lifenews.com.
27. Wikipedia, Margaret Higgins Sanger, http://wikipedia.org.
28. Ibid.
29. The National Review, June 24, 2008, By Jonah Goldberg (excerpt from the book Liberal Fascism), http://nationalreview.com.
30. Ibid.
31. Woman and the New Race, by Margaret Sanger, http://bartleby.com/1013/5.html.
32. The Blaze, November 13, 2012, By Billy Hallowell, http://theblaze.com.
33. Kids Without God, Official Website, http://kidswithoutgod.com.
34. Kids Without God, Official Website, http://little.kidswithoutgod.com.
35. Kids Without God, Official Website, http://kidswithoutgod.com/teens.
36. ABC News, November 21, 2012, By Colleen Curry, http://abcnews.go.com.
37. Associated Press, November 15, 2012, By Pan Pylas, London, United Kingdom.
38. Ibid.
39. CNBC, October 19, 2012, By Jeff Cox, http://cnbc.com.


Kommentit koskien tätä uutiskirjettä tai keskusteluaihe-ehdotuksia voidaan jättää osoitteeseen editor@lasttrumpetnewsletter.org.

Jos haluat jättää rukouspyynnön, voit lähettää emailia osoitteeseen prayer@ltmmail.or tai mailata sen meidän postiosoitteeseen.

http://lasttrumpetministries.org

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com