Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 51-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

torstai 7. kesäkuuta 2018

Korvausteologia on väärä, kuten osoitetaan Roomalaiskirjeen 11. luvussa

Tässä Rapture Ready -sivuston tuoreessa artikkelissa kaikille äärioikeistolaisille ja natseille äärimmäisen epämiellyttävä totuus Israelista, jota Jumala ei ole hyljännyt kokonaan, vaan Hän tulee Jeesuksen toisen tulemuksen myötä ennallistamaan kaiken Israelin, kun Jumala ottaa pois juutalaisten synnit. Kirjoittaja tulkitsee tässä Paavalin Roomalaiskirjeen 11. lukua osoittaakseen joissakin kristillisissä piireissä omaksutun korvausteologian valheelliseksi harhaopiksi. Tämä suomentamani artikkeli tulikin hyvään ajankohtaan, sillä pakanain ajat ovat päättymässä ja Jumala alkaa siirtää huomiotaan Israeliin, kun pakanaseurakunta ylöstemmataan ensin ja sitten alkaa ns. Ahdistuksen aika eli Danielin 70. vuosiviikko Israelia koskien.

----------------------------

Trimmattu, ei korvattu (Trimmed, Not Replaced) :: By Daymond Duck

Published on: June 3, 2018 by RRadmin7 Category: Daymond DuckGeneral Articles

http://www.raptureready.com/2018/06/03/trimmed-not-replaced-daymond-duck/ 

Korvausteologia on ajatus, että kristillinen kirkko on korvannut Israelin.

Se sanoo Israelin hyljänneen Jeesuksen; joten kaikki Jumalan liitot, lupaukset ja siunaukset, jotka oli tarkoitettu Israelille, on siirretty pakanaseurakunnalle.

Olin poissa tietokoneeltani ja en voinut seurata ajankohtaisia tapahtumia muutaman päivän ajan, joten päätin käsitellä yhtä tärkeimmistä syistä, miksi uskon, että korvausteologia on väärä.

Roomalaiskirjeen 11. luvun jakeissa 16b-27, Paavali käytti öljypuuta kuvaamaan juutalaisia ja metsäöljypuuta kuvaamaan kristittyjä.

Öljypuun juuri kuvaa öljypuun alkua (Aabraham, Iisak ja Jaakob).

Kun öljypuu (Israel) kasvoi, se puettiin oksilla (jotkut elivät; jotkut taitettiin pois eli kuolivat).

Elävät oksat kuvaavat uskovaisten juutalaisten (hengellisesti eläviä) myöhempiä sukupolvia (sellaisia kuten kuningas Daavid, Jesaja, Daniel, Maria, Pietari, Jaakob, Johannes, jne.), jotka kehittyivät juuresta.

Kuolleet oksat kuvaavat myöhempiä epäuskoisia (hengellisesti kuolleita) juutalaisia (sellaisia kuten Ahab, Kaifas, jotkut Sanhedrin'in jäsenet, jne.).

Alla on kommenttejani koskien Room. 11:16b-27 kohtaa.

Room. 11:16b”...jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.”

Paavali kirjoitti kahdesta puun osasta: juuresta ja oksista. Jos juuri on pyhä (Paavali tarkoittaa Jumalan asettamaa, ei moraalia), koko puu on pyhä (koko puu on Jumalan asettama). Jos Aabraham, Iisak ja Jaakob olivat Jumalan asettamia, juutalaiset, jotka tulivat heidän jälkeensä, olivat myös Jumalalle erotettuja.

Room. 11:17”Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,”

Huomaa, että Paavali kirjoitti öljypuun (Israel) joidenkin (tai osan, ei kaikkien) oksien poistamisesta. Huomaa, että hän ei sanonut mitään öljypuun juuren ja lihavuuden tuhoamisesta tai korvaamisesta. Upäuskoiset juutalaiset poistetaan, mutta uskovat juutalaiset sekä öljypuun juuri ja lihavuus pysyvät.

Paavali viittasi roomalaisiin kristittyihin (pakanoihin) luonnollisena metsäöljypuuna. Hän sanoi, että jos heidät oksastetaan niiden oksien joukkoon, joita ei poisteta, niin heitä ravitaan juuren ja öljypuun hyvän osan toimesta.

Room. 11:18”niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.”

Kristityt eivät saisi puhua Israelia vastaan. Kristityt eivät ole luonnollisia oksia öljypuussa. Kristityt eivät ole Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin luonnollisia jälkeläisiä.

Juuri ei ollut peräisin kristityistä. Juuri toi esiin Jeesuksen. Jeesus toi esiin kristityt armosta uskon kautta.

Room. 11:19”Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin".”

Sinä väittänet, että epäuskoiset juutalaiset taitettiin pois tilan luomiseksi uskoville pakanoille.

Room. 11:20”Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.”

Oikein! Jotkut juutalaisista taitettiin pois johtuen heidän epäuskostaan, ja kristittyjä oksastettiin uskonsa vuoksi. Joten, älä ylpeile. Näytä kunnioitusta Jumalalle. Hän ei oksastanut kristittyjä öljypuuhun, koska he ovat kelvollisia. Hän oksasti kristittyjä öljypuuhun, koska he hyväksyivät Jeesuksen Vapahtajanaan.

Room. 11:21”Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.”

Paavali halusi saada roomalaiset ymmärtämään, että jos Jumala ei säästänyt uskottomia juutalaisia, niin heidänkin on luotava oikea suhde Häneen, tai Hän ei säästä heitä.

Room. 11:22”Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.”

Huomaa Jumalan kaksi ominaisuutta: hyvyys ja ankaruus. Jumalan tuomio niitä kohtaan, jotka jatkavat epäuskossa, on ankara, mutta Hänen tuomionsa niille, jotka uskovat edelleen, on hyvä. Ne, jotka eivät hyväksy Hänen armoaan uskon kautta, tullaan hakkaamaan pois.

Room. 11:23”Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.”

Paavali palasi kuolleisiin oksiin, jotka olivat taitetut pois. Jos epäuskoiset juutalaiset tulevat uskoviksi, Jumala pystyy oksastamaan ne takaisin öljypuuhun (restauroi ne). Messiaanisia juutalaisia siirretään takaisin öljypuuhun nykyään.

Room. 11:24”Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!”

Tämä tarkoittaa sitä, että jos Jumala pystyy ottamaan luonnonvastaisia oksia metsäöljypuusta (pakanat), jotka eivät ole Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä ja oksastamaan ne jaloon öljypuuhun (juutalaiset), on järkevää uskoa, että hän voi helposti asettaa luonnolliset oksat takaisin jaloon öljypuuhun (palauttaa epäuskoiset juutalaiset).

Room. 11:25”Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

Jumala ei halua tietämättömyyttä kristillisessä seurakunnassa, joka saa sen jäsenet putoamaan itse kaivamaansa kuoppaan. Israelin sokeus on väliaikaista. Se loppuu kun pakanain ajat tulevat päätökseen (Jeesuksen toisessa tulemuksessa).

Room. 11:26”ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Tämä tarkoittaa: Johtuen siitä, mitä Paavali oli jo sanonut, pakanoiden Roomassa pitäisi tietää, että koko Israel (juutalaiset, jotka uskovat Aabrahamin Jumalaan) pelastuvat. Tämä täyttää profetian, jonka mukaan Vapahtaja (Jeesus) tulee Israelista (juutalainen) ja pelastaa juutalaiset, jotka kääntyvät epäuskostaan (Jes. 59:20).

Room. 11:27”Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.”

Paavali muistutti kaikkia, että Jumala teki liiton ottaakseen pois Israelin synnit, vastaanottaakseen juutalaiset Hänen omaksi kansaksi ja ollakseen heidän Jumalansa (Jer. 31:33). Hän lisäsi vielä, ”Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.” (Room. 11:29)

Jumala lupasi, ettei Hän koskaan peruuttaisi liittoaan Israelin kanssa. Kaikki Israel pelastuu (ei joudu korvattavaksi), kun heidän Vapahtajansa ottaa pois heidän syntinsä.

Lopuksi, öljypuun (Israel) juuri tai alku oli Aabraham, Iisak ja Jaakob; ja juurta ei koskaan korvattu, eikä puun lihavuutta, taikka hyviä oksia.

Ainoa asia, joka korvattiin, oli huonot oksat (hengellisesti kuolleet, uskottomat juutalaiset).

Olisi järjetöntä siirtää oksia metsäöljypuusta (pakanat) kuolleen juuren ja rungon (Israel) päälle. Oksat tulevat eläviksi, jos ne oksastetaan elävään juureen ja runkoon, mutta ne kuolevat, jos ne siirretään kuolleen juuren ja rungon päälle.

Lähtökohtana on, että öljypuuta trimmattiin (leikattiin), ei korvattu, mikä tarkoittaa, että korvausteologia on väärä.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com