Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 50-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

lauantai 2. huhtikuuta 2016

Last Trumpet Newsletter -- Huhtikuu 2016

Tässä kesäkuussa 2010 kuolleen pastori David J. Meyerin pojan Samuel David Meyerin profeetallista sananjulistusta ja ajankohtaisten tapahtumien kertausta huhtikuun 2016 uutiskirjeessä.

Last Trumpet Newsletter

Volume XXXV    Issue IV    April 2016

Last Trumpet Ministries, PO Box 806, Beaver Dam, WI 53916

Fax: 920-887-2626  Internet: <http://lasttrumpetministries.org>

Livenä:

http://www.youtube.com/watch?v=K0BZmAf3EtU#
http://www.youtube.com/watch?v=YVv6TKxRnL0#
http://www.youtube.com/watch?v=3ReP7FPa87c

-------------------------------

Epäusko ja terrori tässä nykyajassa!
(Unbelief And Terror In This Modern Age!)

”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Luukas 18:7-8

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.”

Matteus 7:13-14

”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.”

Sananlaskut 14:12


Tässä LTN:n numerossa tutkimme suuntauksia nykyaikana, jotka osoittavat, että on ollut suuri poiskääntyminen Jumalasta Amerikan Yhdysvalloissa. Viime vuosikymmenten aikana on ollut helppo nähdä muutos ihmisten asenteissa. Vaikka joskus oli suuri kunnioitus Jumalaa kohtaan maassamme, tämä kerran kaikkialla läsnä oleva kunnioitus ei ole yhtä yleistä kuin se oli menneisyydessä. Tämä on erityisesti totta Amerikan nuorten ihmisten keskuudessa, käsittäen teinit ja ne, jotka ovat iältään 20-30 -vuotiaita. Todisteita tästä trendistä voidaan löytää vuosikymmeniä kestäneen tutkimuksen tuloksista, jotka julkaistiin äskettäin, ja saivat The Independent -lehden julistamaan otsikossaan, ”Prosenttiosuus amerikkalaisista, jotka uskovat Jumalaan, on kaikkien aikojen alhaisin.” (1) Tutkimuksen mukaan, joka alkoi vuonna 1972 ja päättyi vuonna 2014, amerikkalaisten lukumäärä, jotka sanoivat, etteivät usko Jumalaan, kaksinkertaistui vuosien 1980 ja 2014 välisenä aikana. Tämän saman aikajakson kuluessa, amerikkalaisten määrä, jotka ilmoittivat, etteivät he ole koskaan rukoilleet, viisinkertaistui. (2) Tri. Jean Twenge, joka on psykologian professorina San Diegon osavaltioyliopistossa, tarjosi melko kliinisen arvion tutkimuksen tuloksista. ”Useimmat aikaisemmat tutkimukset päättelivät, että yhä harvemmat amerikkalaiset olivat julkisesti kytköksissä uskonnon kanssa, mutta että amerikkalaiset olivat aivan yhtä uskonnollisia yksityisesti. Näin ei ole enää asianlaita, varsinkin viitenä viime vuonna. Suuri lasku uskonnonharjoituksessa nuorten aikuisten joukossa on myös lisätodiste siitä, että millenniaalit ovat vähiten uskonnollinen sukupolvi miesmuistiin, ja mahdollisesti koko Amerikan historiassa”, Tri. Twenge totesi. (3) Tutkimukseen osallistujista, kolmannes amerikkalaisista, jotka olivat täyttäneet 30 vuotta vuoteen 2014 mennessä julistivat itsensä sekulaareiksi. (4) Kumma kyllä, tutkijat huomauttivat myös, että osallistujien määrä, jotka uskovat kuoleman jälkeiseen elämään, itseasiassa kasvoi. Siten näyttää siltä, että on olemassa ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaan, mutta uskovat Taivaaseen. ”On mielenkiintoista, että oli vähemmän ihmisiä, jotka harjoittivat uskontoa tai rukoilivat, mutta enemmän ihmisiä uskoi kuoleman jälkeiseen elämään. Se voisi olla osa kasvavaa oikeutusmentaliteettia – ajatella, että sinä saat jotakin ilmaiseksi”, Tri. Twenge sanoi. (5) Nuo, jotka odottavat nauttivansa miellyttävästä tuonpuoleisesta elämästä ilman Jumalaa tulevat jonain päivänä kokemaan tylyn heräämisen. Sananlaskujen luvusta 14:2, me luemme, ”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.”

Toisessa tutkimuksessa, jonka suoritti Pew Research välillä 4. kesäkuuta 2014 – 30. syyskuuta 2014, havaittiin, että ainoastaan 50 prosenttia nuorista millenniaaleista – nuo, jotka ovat syntyneet vuosina 1990-1996 – uskoo, että Jumala on olemassa ehdottomalla varmuudella. Lisäksi, vain 52 prosenttia sanoi uskovansa, että Raamattu on Jumalan Sanaa, ja vain 56 prosenttia sanoi uskovansa Helvetin olemassaoloon. (6) Mikä on perussyy tähän epäuskoon? Useimmat ihmiset eivät enää halua lukea Raamattuaan. Vuonna 2013 raportoitiin, että vain 26 prosenttia amerikkalaisista, joilta kysyttiin, lukevat joskus Raamattua. Niistä, jotka väittivät, että he lukevat Raamattua, 57 prosenttia sanoi tekevänsä niin vain neljä kertaa vuodessa tai vähemmän. (7)

On selvää, että Yhdysvallat on muuttumassa sekulaariksi yhteiskunnaksi. Se on prosessi, joka ei tapahdu yhdessä yössä, vaan pikemmin, se tapahtuu hitaasti vuosikymmenten ja vuosien saatossa. Kuitenkin olen nähnyt tämän maan muuttuvan dramaattisesti vain lyhyessä aikajaksossa, kun olen ollut elossa. Amerikassa, meillä on nyt laillistettu samaa sukupuolta olevien avioliitto, laaja aborttikäytäntö, ja vallitseva vihamielisyys kristillisen uskon julkisiin näyttöihin. Monet tämänpäivän nuorista ihmisistä eivät ainoastaan ole maallisia, vaan he ovat myöskin sosialisteja. He ihailevat suosikki-presidenttiehdokastaan, avoimesti sosialistia ja sekulaaria senaattori Bernie Sanders'ia Vermontin osavaltiosta. Itseasiassa, 30,000 ihmistä ilmestyi paikalle Sanders'in kampanjakokoukseen, joka järjestettiin maaliskuun 22. päivänä 2016, Kalifornian San Diegossa. Raportit osoittavat, että jonot venyivät maileja taaksepäin kun ihmiset odottivat tulla tapahtumaan ja pakottivat viranomaiset avaamaan kaksi ylitysaluetta San Diegon kokouskeskukseen majoittaakseen väkijoukon. (8)

Nykyään on olemassa monia maailman alueita, joissa on nyt pääasiallisesti maalliset yhteiskunnat. Tämä pätee erityisesti Euroopassa. Esimerkiksi, Gallup'in suorittama tutkimus havaitsi, että 76 prosenttia tutkimukseen vastaajista Ruotsissa identifioi itsensä joko ei-uskonnolliseksi tai ateistiksi. Sekä Alankomaissa että Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, 66 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa sekulaari. Sekularismin korkeat prosenttiosuudet vallitsevat myöskin Saksassa, Sveitsissä, Espanjassa, Ranskassa, Tanskassa, Itävallassa, ja Irlannissa, joissa enemmän kuin 50 prosenttia väestöstä on joko ei-uskonnollisia tai ateisteja kyselyn mukaan. (9) Eräät muut maat, jotka sisältyivät tutkimukseen korkeine sekularismin prosenttiosuuksineen ovat: Israel – 65 prosenttia, Japani – 62 prosenttia, Australia – 58 prosenttia, ja Kanada – 53 prosenttia. (10) Kenties vain muutaman sukupolven kuluttua, Yhdysvallat myöskin tulee olemaan pääasiallisesti sekulaari kansakunta. Tämä kehitys tuo mieleen Jeesuksen sanat, jotka löydämme Luukkaan luvusta 18:8, ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Yhdistyneet Kansakunnat – Nykyään tunkeilevampi kuin koskaan! (The United Nations - Now More Intrusive Than Ever!)

Siitä saakka kun Yhdistyneet Kansakunnat syntyi lokakuun 24. päivänä 1945, meille on kerrottu, että heidän tehtävänsä on luoda pysyvä rauha. Todellisuudessa, tämä järjestö muodostettiin maailmanhallituksen ja Uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi. Tämän uutiskirjeen aiemmissa numeroissa, olemme käsitelleet YK:n 2030 Agendaa, joka on suunnattoman laaja uudistusten joukko, jonka he toivovat toteuttavansa vuoteen 2030 mennessä. Maaliskuussa 2016, YK paljasti vielä mekanismin, jota he suunnittelevat käyttävänsä varmistuakseen, että heidän toimintaohjelmansa etenee suunnitellusti. Kuten on käynyt ilmi, YK:n tilastokomission tehtäväksi on annettu valtavien datamäärien kerääminen, joita he kutsuvat globaaleiksi indikaattoreiksi, jokaisesta maailman maasta. On odotettavissa, että jokainen kansakunta kerää nämä tiedot ja sitten toimittaa ne YK:lle. Tietoja tullaan sitten käyttämään Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin toimesta kootakseen vuosittaisen edistymisraportin.

Se vaatii valtavasti päättäväisyyttä lukea koko lista globaaleista indikaattoreista, joita YK aikoo seurata. Näyttää siltä, että he ovat ajatelleet kaikkea ja aikovat valvoa lähes kaikkia elämän tahoja, kuten me tunnemme ne. Pieni näytteenotto maailmanlaajuisista indikaattoreista, joita he aikovat seurata, käsittää seuraavaa: ”Prosenttiosuus henkilöistä, jotka omistavat matkapuhelimen sukupuolen mukaan”, ”Prosenttiosuus yksilöistä, jotka käyttävät Internetiä”, ”Prosenttiosuus väestöstä, joka ilmoittaa tunteneensa syrjityksi tulemista tai joita häiritään”, ”Prosenttiosuus oppilaitoksista, joilla on virallinen ja epävirallinen opetussuunnitelma kestävälle kehitykselle ja elämäntapaan liittyville aiheille”, ”Prosenttiosuus lapsista iältään 1-17 -vuotiaita, jotka ovat kokeneet jonkinlaisen fyysisen rankaisun ja/tai psyykkistä väkivaltaa omaishoitajien taholta menneen kuukauden aikana”, ”Prosenttiosuus takavarikoiduista käsiaseista ja kevyistä aseista, jotka on kirjattu ylös ja jäljitetty kansainvälisten standardien ja oikeudellisten välineiden mukaisesti”, ”Prosenttiosuus alle 5-vuotiaista lapsista, joiden syntymät on rekisteröity siviiliviranomaisen avulla”, ja ehkäpä kaikkein puhuvin maailmanlaajuinen indikaattori näistä kaikista on, ”Laajuuden taso, johon globaali kansalaiskasvatus, ja koulutus kestävää kehitystä varten, käsittäen sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeudet, on valtavirtaistettu kaikilla tasoilla kansallisessa koulutuspolitiikassa, opetussuunnitelmassa, opettajankoulutuksessa ja opiskelija-arvioinneissa.” (11)

Tässä vaiheessa, ehkä meidän pitäisi kysyä itseltämme, miksi YK haluaa tietää, kuinka monet ihmiset käyttävät matkapuhelinta ja kuinka monella on Internet-yhteys. Voisiko olla niin, että he haluavat varmistaa, että jokainen on liitetty järjestelmään, niin että heidät voidaan jäljittää? Miksi he välittävät siitä, kuinka monta asetta on takavarikoitu ja missä loput liikkeessä olevat aseet on rekisteröity? Voisiko olla niin, että he haluavat tietää kuinka paljon potentiaalista vastustusta he saattavat kohdata toteuttaessaan agendaansa? Miksi he ovat niin huolissaan rekisteröidyistä syntymistä? Voisiko olla niin, että he haluavat varmistaa, että heillä on tarkka henkilömäärä niin että jokainen yksilö voi saada oman ”globaalin kansalaiskasvatuksen” aivopesun? Lokakuun 20. päivänä 2015, kun suunnitelmia asetettiin esille tämän datan keräämiseksi, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-Moon oli sanonut, ”Tänä Maailman tilastopäivänä (World Statistics Day), kehotan kaikkia kumppaneita ja sidosryhmiä työskentelemään yhdessä varmistaakseen, että tarvittavat investoinnit tehdään, riittävät tekniset valmiudet rakennetaan, uusia tietolähteitä tutkitaan, ja innovatiivisia prosesseja sovelletaan antamaan kaikille maille kattavat tietojärjestelmät, joita ne tarvitsevat kestävän kehityksen saavuttamiseksi.” Hän edelleen jatkoi sanoen, ”Meidän on varmistettava, että jokainen otetaan lukuun, erityisesti köyhimmät ja haavoittuvimmat. Ei minkään lapsen syntymä jää rekisteröimättä. Ei mikään sairaustapaus, välittämättä siitä kuinka etäällä sijainti on, jää tallentamatta.” (12) Kaikkiaan YK on luonut 230 maailmanlaajuista indikaattoria, tai tietotyyppiä, jotka tullaan keräämään. Koskien tätä kehitystä, Wu Hongbong, joka on johtava alipääsihteeri YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osastolla (Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs at the United Nations), oli sanonut, ”Indikaattorikehyksen valmiiksisaaminen ei tietenkään ole tarinan loppu – päinvastoin, se on alku.” Hän jatkoi myöhemmin sanoen, ”Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals eli SDG) indikaattorit vaativat ennennäkemättömän määrän tietoa voidakseen tuottaa analyysia – ja on selvää, että tämä aiheuttaa merkittävän haasteen kansallisiin tilastojärjestelmiin, sekä kehitysmaissa että kehittyneissä valtioissa.” (13) Yksi asia on varmasti selvä, YK liikkuu niin nopeasti kuin mahdollista perustaakseen globaalin hallituksen.

Jatkuvan terrorin aikakausi! (An Age Of Constant Terror!)

Ajanjakso, jota elämme nykyään, on tullut jatkuvan terrorin aikakaudeksi. Jokaikisenä päivänä on miljoonia ihmisiä ympäri maailman, jotka elävät jatkuvan väkivallan uhkan ja tappavien hyökkäysten alla. Eläminen näissä olosuhteissa on pitkään ollut normi monissa Lähi-idän maissa ja lukuisissa Afrikan kansakunnissa. Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että tämäntyyppinen väkivalta on nyt saavuttanut Euroopan, ja sen tuloksena, paniikki ja pelko on saanut otteen eurooppalaisista ihmisistä.

Maaliskuun 22. päivänä 2016, ns. Islamilaisen Valtion, tai ISISin, toimijat ryhtyivät kahteen hyökkäykseen Belgian Brysselissä. Tuona kohtalokkaana aamuna, itsemurhapommittajat räjäyttivät kaksi pommia Zaventum'in lentokentällä Brysselissä. Vain tuntia myöhemmin, vielä yksi pommi räjäytettiin Maalbeek'in metroasemalla. (14) Hyökkäyksissä kuoli 31 ihmistä ja haavoittuneita oli satoja. (15) Iskujen jälkeen, Islamilainen Valtio antoi julkilausuman väittäen olevansa vastuussa iskuista ja kiitti heidän jumalaansa tuloksena olleista vahingoista. ”Kiitos jumalalle hänen tarkkuudestaan ja menestyksestään, ja me pyydämme jumalaa hyväksymään veljemme marttyyrien joukkoon”, terroristiryhmä kuulemma sanoi. (16)

Brysselin iskujen jälkimainingeissa ihmisten mieliala Euroopassa on ollut synkkä liioittelematta. Keskellä surua, jota tunnettiin liittyen kuolemaan ja hävitykseen, lähes tappiomieliala on alkanut vallita, ja yleisesti odotetaan että lisää iskuja tullaan suorittamaan Euroopassa lähitulevaisuudessa. Mitä tulee Euroopan epätoivoiseen tilanteeseen, Kyle W. Orton, ajatushautomon jäsen Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, joka tunnetaan nimellä Henry Jackson Society, oli sanonut, ”Kyllä, on varmasti kasvavaa levottomuutta, ellei jopa paniikkia. Kaiken alleen jättävä kysymys Brysselin jälkeen oli: 'Missä seuraavaksi?'” Orton jatkoi sitten sanomalla, ”Turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat, kuten aina, saaneet paljon syytettä niskaansa, mutta Belgiassa varsinkin se on selvästi poliittinen ongelma: hallinnon toimintahäiriö ja resurssipula, mikä on nyt erittäin laajamittainen ongelma.” (17) Eräs lehtikioskin myyjä Brysselissä selitti ongelmaa yksinkertaisesti mutta tehokkaalla tavalla. ”Me pidätämme terroristin ja sitten toisen, mutta lopulta, muita liittyy mukaan ja se vain jatkuu”, myyjä sanoi. (18)

Associated Press'in julkaiseman raportin mukaan, hallinnon virkailijat Euroopasta ja Irakista ovat väittäneet, että ainakin 400 ISIS-militanttia on levittäytynyt kaikkialle Eurooppaan ja odottavat hyökkäysten käynnistämistä. (19) Saadakseen asiat näyttämään pahemmilta, Yukiya Amano, joka on YK:n Kansainvälisen atomienergiajärjestön, tai IAEA:n, johtaja, on varoittanut, että ISIS-agentit saattavat juonia ydinhyökkäysten tekemistä Euroopassa. ”Terrorismi leviää ja mahdollisuutta käyttää hyväksi ydinmateriaalia ei voida sulkea pois. Jäsenvaltioiden on oltava jatkuvasti kiinnostuneita vahvistamaan ydinturvallisuutta. Maat, jotka eivät tunnista ydinterrorismin vaaraa, ovat isoin ongelma”, Amano julisti. (20) Myöhemmin hän jatkoi sanomalla, että todennäköisin ydinhyökkäyksen menetelmä olisi likainen pommi, mikä on pommi, joka on tehty käyttämällä tavanomaisia räjähteitä ja sitten terästetty radioaktiivisella materiaalilla. ”Likainen pommi riittää ajamaan minkä tahansa suurkaupungin maailmassa paniikkiin. Ja psykologiset, taloudelliset, sekä poliittiset vaikutukset olisivat valtavia”, Amano sanoi. (21)

Kun uutinen Belgian iskuista kajahti ilmoille, Amerikan presidentti Barack Obama oli Kuubassa viettämässä aikaa Kuuban presidentin Raul Castron ja hänen kommunistiystäviensä kanssa. Puhuessaan iskuista, Obama oli sanonut, ”Tämä on jälleen yksi muistutus siitä, että maailman on yhdistyttävä. Meidän on oltava yhdessä, kansallisuudesta tai rodusta tai uskonnosta riippumatta, torjuaksemme terrorismivitsausta. Me pystymme ja me voitammekin ne, jotka uhkaavat ihmisten turvallisuutta ympäri maailman.” (22) Tietenkin tämä lausunto kuulostaa hyvin samanlaiselta verrattuna muihin Obaman lausuntoihin, joita hän on antanut koskien terrori-iskuja. En voi olla muuta mieltä, kuin että jos hän olisi todella ollut päättäväinen kukistaakseen ISISin, se olisi jo tehty. Sillä kuitenkin, vaikka Yhdysvallat ja muut valtiot ovat pommittaneet ISISin linnoituksia Irakissa ja Syyriassa vuodesta 2014 lähtien, niin ISIS näyttää olevan päättäväisempi kuin koskaan tuodakseen kuolemaa ja tuhoa heidän vihollisilleen. Meidän on muistettava, että Barack Obama on se, joka aseisti niin kutsuttuja ”maltillisia” kapinallisia Syyriassa taistelemaan Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallintoa vastaan. Juuri nuo samat aseet, jotka Obaman hallintoi toimitti, ovat löytäneet tiensä ISIS-toimijoiden käsiin. Tämä on tosiasia, niin selvästi ilmeinen, että jopa valtavirran uutiskanava CNN on myöntänyt sen. (23) Sen tähden, kun Obama lupaa että ”me voimme ja tulemmekin” kukistamaan ISISin, niin minusta hänen sanoihinsa on vaikea uskoa.

Kun me edelleen valvomme ja rukoilemme näinä vaikeina aikoina, minusta olisi järkevää meille kaikille pohtia mahdollisuutta, että voisimme olla näkemässä ensimmäisiä häivähdyksiä konfliktista, joka lopulta johtaa 3. maailmansotaan. Itseasiassa, Israelin puolustusministeri Moshe Ya'alon on väittänyt, että WWIII on jo alkanut. ”Olemme kaikki samassa veneessä. Maailma on ajautunut tällä hetkellä kolmanteen maailmansotaan, tai kuten sitä kutsutaan, 'sivilisaatioiden törmäykseen'. Meidän täytyy kohdata se yhdessä”, Ya'alon julisti maaliskuussa 2016. (24) Samaan aikaan, entinen Venäjän ulkoministeri Igor Ivanov varoitti, että Eurooppa on hivuttautumassa lähemmäksi ydinsotaa. ”Yhteenoton riski ydinaseiden käytölle Euroopassa on korkeampi kuin se oli 1980-luvulla”, Ivanov totesi. Hän jatkoi sanomalla, ”Meillä on vähemmän ydinkärkiä, mutta riski, että niitä käytetään, on kasvamassa.” (25)

On huomautettava, että me, jotka asumme Yhdysvalloissa ja läntisessä maailmassa olemme usein järkyttyneitä kun kuulemme terrori-iskuista Euroopassa. On todella surullista nähdä niin monien ihmiselämien tuhoutuvan, ja se usein saa meidät miettimään, ”Voisiko se tapahtua täällä?” Totuus on, että tämänkaltaisia iskuja, joita toteutettiin Belgiassa ja Ranskassa tapahtuu rutiininomaisesti Lähi-idässä ja Afrikassa. Itseasiassa, iskut ovat niin yleisiä, että ne harvoin keräävät paljon, jos lainkaan, median huomiota. Esimerkiksi, maaliskuun 13. päivänä 2016, autoitsemurhapommittaja teki hyökkäyksen Ankaraan, Turkissa, joka johti 35 ihmisen kuolemaan. (26) Maaliskuun 6:ntena 2016, rekkapommi Islamilaisen Valtion agentin toimesta räjäytettiin Bagdadissa, Irakissa, tarkastuspisteellä ja tappoi 47 ihmistä. (27) Tammikuun 7:ntenä 2016, itsemurhapommittaja tappoi lähes 50 ihmistä poliisioppilaitoksessa Libyassa. (28) On enemmänkin tapauksia, joita voisin mainita, mutta luulen, että pointti on tunnistettavissa. Me elämme samanlaista aikaa kuin Nooan päivinä, kun maa tuli täyteen väkivaltaa. Jeesus varoitti meitä, että näin tulisi olemaan viimeisinä päivinä. Nykytilanteessa, Islamilaisen Valtion ja muiden ryhmien suorittamia väkivaltaisia iskuja tullaan epäilemättä käyttämään hyväksi propagandistien taholta YK:ssa esimerkkeinä miksi heidän mielestä meidän kaikkien täytyy omaksua heidän 2030 Agenda ja heidän maailmanhallituksensa maailmanrauhan vuoksi. Kuitenkin meille kerrotaan Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvussa 5:3, ”Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.”

Robotit ovat tulossa! (The Robots Are Coming!)

Tämän uutiskirjeen viime kuukauden numerossa, tarkastelimme syvällisesti tiedemiesten ja teknologien työtä kun he edelleen kehittävät robotteja ja tekoälyä. Siitä ajasta lähtien uutisjuttuja on noussut pintaan, jotka osoittavat, että tällainen tekniikka kehittyy vielä nopeammin kuin aikaisemmin ajateltiin, ja meillä voi hyvinkin pian olla robotteja kävelemässä keskuudessamme.

Maaliskuussa 2016, ilmoitettiin, että kuuluisa pizzaketju nimeltä Domino's alkaa pian testata uutta pizzakuski-robottia. Laite tunnetaan nimellä Domino's Robotic Unit (Domino'sin robottiyksikkö), tai DRU, ja siinä on lämmitetty lokero varastoinnin kanssa jopa kymmenelle pizzalle. Robotti on kolme jalkaa (1 jalka = n. 30 cm) korkea ja sillä on kyky kulkea jopa 12.5 mailia ennenkuin tulee tarve akkujen uudelleenlataamiseen sen käyttöyksikössä. ”DRU on nenäkäs ja herttainen ja olemme varmoja, että jonakin päivänä hänestä tulee erottamaton osa Domino'sin perhettä. Hän on tie tulevaisuuteen ja sellainen, jonka suhteen olemme erittäin innoissamme tekemään lisätutkimusta”, sanoi Scott Bush, Domino'sin Uuden-Seelannin osaston pääjohtaja. Testien on määrä alkaa Uudessa-Seelannissa niin pian kuin Domino's saa luvan maan hallitukselta. (29)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3497626/Domino-s-Australia-launches-world-s-pizza-delivery-robot-uses-military-laser-technology-navigate-streets.html (video)

Ulkonäöltään ja toiminnaltaan Domino'sin robottiyksikköön verrattuna samanlainen robotti on kehitetty yhtiön nimeltä Starship Technologies toimesta. Samalla tavoin tämä robotti on suunniteltu kuskaamaan noutoruokaa ja saattaa pian aloittaa Washington D.C:n kaduilla, jos yritys saa hyväksynnän tehdä niin. Robotti on tarpeeksi pitkälle kehitetty tunnistaakseen pysähdysmerkit ja liikennevalot samalla kun välttää yhteentörmäyksiä jalankulkijoiden kanssa. ”Sillä on yhdeksän kameraa, esteen havaitsemisjärjestelmä. Esimerkiksi, jos jalankulkijan tarkoituksena on kävellä sen eteen, robotti pysähtyy”, sanoi Starship Technologies'in Alexander Shakeshaft. (30)

Samaan aikaan, lennokki on toimittanut onnistuneesti paketin Nevadan osavaltiossa. Maaliskuun 10:ntenä 2016, lennokki, joka on rakennettu ja ohjataan yrityksen nimeltä Flirtey toimesta, kuljetti onnistuneesti paketin, joka sisälsi kodintarvikkeita. ”Ensimmäisen lennokkitoimituksen suorittaminen kaupunkiympäristössä on merkittävä saavutus, vieden meidät lähemmäksi päivää, kun lennokit tekevät säännöllisiä kotiinkuljetuksia sinun ulko-ovesi kynnykselle”, sanoi Flirtey'n toimitusjohtaja Matt Sweeney. Nevadan osavaltion kuvernööri Brian Sandoval ilmaisi myös innostustaan koskien lennokkien toimituksia. ”Olen innoissani, että Flirtey ei ole vain testaamassa sen huipputeknologiaa Nevadassa, vaan on myös luomassa työpaikkoja pääkonttorinsa siirtämisellä Renoon”, kuvernööri Sandoval sanoi. (31) Toki, tämä kehitys voi luoda työpaikkoja Nevadaan juuri nyt, mutta heidän kannattaisi ajatella mitä tapahtuu noille työpaikoille, kun tehdään robotteja, jotka voivat suunnitella ja rakentaa muita robotteja.

Roboteilla, joita olemme käsitelleet tähän asti tässä uutiskirjeessä, on kaikilla yhteinen tekijä. Niillä on potentiaalia viedä työpaikkoja ihmisiltä, kehitys, joka voisi saada aikaan paljon inhimillistä kurjuutta. Silti, äskettäinen Washington Post'in uutisotsikko ehdottaa, että robotit eivät ainoastaan vie työpaikkoja vaan niistä tulee lisäksi osa meidän perhettämme. ”Valmistaudu siihen että roboteista tulee osa perhettä”, artikkeli toteaa. (32) Se edelleen jatkaa siteeraten Amazon.com:n toimitusjohtajaa Jeff Bezos'ia, joka sanoi, ”Asiat, kuten koneen tekoäly ja robotiikka, tulevat vaikuttamaan kaikkeen. Tämä on ollut tieteiskirjallisuutta 50 vuotta tai enemmän. Uskon että se kaikki on nyt toteutumisen partaalla.” (33)

Perustuen joidenkin teknologien sanoihin, näyttää siltä, että niiden ihmisten tärkein tavoite, jotka kehittävät tekoälyä, on kehittää uusia jumalan kaltaisia elinmuotoja. Ihmiset olivat ihmeissään muutama vuosi sitten, kun uusi järjestelmä, joka tunnetaan nimellä Siri, käynnistettiin Apple'n iPhone -sovellusalustalla. Tämän järjestelmän avulla, sinä voit puhua puhelimeesi ja kysyä siltä kysymyksiä, joihin sitten vastataan naisäänisellä Sirillä. Järjestelmän suunnitteli mies nimeltään Dag Kittlaus, joka nyt työskentelee toisen järjestelmän kanssa, jota hän kutsuu nimellä Viv. ”Siri oli luku yksi, ja nyt se on melkein kuin uusi Internet-aikakausi olisi tulossa. Viv tulee olemaan jättiläisen aivot taivaalla”, Kittlaus ilmoitti. (34) Järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa ihmisten puhua Internetiin ja saada Internet puhumaan takaisin. Toisin kuin Siri, kuitenkin, Viv'illä tulee olemaan oma mieli. ”Jättiläisen aivot taivaalla” ylittää tekoälyn. Pikemminkin se kuulostaa hyvin paljon huijari-jumalalta.

Baalin temppeli New York City'ssa! (The Temple Of Baal In New York City!)

Meillä on varmasti paljon pohdittavaa ja paljon rukoiltavaa näinä vaarallisina päivinä. Surullista kyllä, raportti, jonka New York Times julkaisi maaliskuun 19. päivänä 2016, osoittaa, että kylvö on nyt käynnissä, joka tuo edelleen häpeää Amerikan Yhdysvaltojen ylle. Artikkelin mukaan, kopio 50-jalkaisesta holvikaaresta, joka muodosti temppelin sisäänkäynnin väärälle jumalalle nimeltä Baal, aiotaan pystyttää Times Square'lle New York City'ssa. Hämmästyttävää kyllä, artikkeli alkaa sanomalla "Next month, the Temple of Baal will come to Times Square." (Ensi kuussa, Baalin temppeli tulee Times Square'lle) Suunnitelmia on myös käynnissä asentaa identtinen rakennelma Lontooseen, Englannissa. (35) Tällaiset toimet tulevat epäilemättä suututtamaan Jumalan ja niillä on potentiaalia aiheuttaa lisäkirousta maamme ylle. Näin oli asianlaita Israelissa muinaisina aikoina, kun israelilaiset kulkivat Baalin perässä. Mieti näitä Jeremian kirjan sanoja luvusta 23:12-13, jotka julistavat, ”Sentähden heidän tiensä on oleva heille kuin liukas polku pimeässä, he suistuvat sillä ja kaatuvat; sillä minä tuotan heille onnettomuuden heidän rangaistusvuotenansa, sanoo Herra. Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen: he ennustivat Baalin nimessä ja eksyttivät minun kansani Israelin.”

Lopuksi, minä kehotan jokaista tämän uutiskirjeen lukijaa lähestymään Jumalaa. Matteuksen luvussa 7:13-14 Herramme Jeesus Kristus muistuttaa meitä, ”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” Meidän täytyy pysyä kaidalla ja kapealla tiellä jopa kohdatessamme kasvavaa painetta joka puolelta että sulautuisimme maailman kanssa. Se on surullinen asia nähtäväksi, että niin monet ihmiset valitsevat lavean tien tuhoon, mutta hyvä uutinen on se, että näin ei tarvitse olla sinun kohdalla. Jos haluat valita tien, joka johtaa iankaikkiseen elämään, minä kehotan sinua pyhittämään elämäsi Jumalalle ja katumaan syntejäsi jos et ole jo niin tehnyt. Tehdessäsi näin löydät rauhan, jota kukaan muu paitsi meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesus Kristus, ei voi tarjota.

Kiitos teille kaikille tuestanne tälle ministeriölle. Teidän ystävällisyyttänne ei unohdeta koskaan, ja me pyrimme edelleen palvelemaan teitä parhaan kykymme mukaan Jumalan täydellisessä tahdossa. Jos teillä on mitä tahansa rukouspyyntöjä, älä epäröi lähettää niitä meidän suuntaan. Me suomme aina kullekin esirukouspyynnölle yksilöllistä huomiota. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Samuel David Meyer

Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)

Lähdeluettelo

01. The Independent, March 22, 2016, By Will Worley, http://independent.co.uk.
02. Ibid.
03. Ibid.
04. Vocativ, March 21, 2016, By Joshua A. Krisch, http://vocativ.com.
05. San Diego State University News Center, March 21, 2016, By SDSU News Team, http://newscenter.sdsu.edu.
06. PBS, November 3, 2015, By Joshua Barajas, http://pbs.org.
07. Religion News Service, April 4, 2013, By Caleb K. Bell, http://religionnews.com.
08. MRC TV, March 22, 2016, By Monica Sanchez, http://mrctv.org.
09. The Washington Post, April 14, 2015, By Rick Noack, http://washingtonpost.com.
10. Ibid.
11. Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, By the United Nations Economic and Social Council, February 19, 2016, http://unstats.un.org.
12. UN News Centre, October 20, 2015, By UN News Centre, http://un.org.
13. UN News Centre, March 11, 2016, By UN News Centre, http://un.org.
14. The Los Angeles Times, March 23, 2016, By Sheldon Chad, Christina Boyle, and Corina Knoll, Brussels, Belgium.
15. The Independent, March 22, 2016, By Lizzie Dearden, http://independent.co.uk.
16. The Los Angeles Times, March 23, 2016, By Sheldon Chad, Christina Boyle, and Corina Knoll, Brussels, Belgium.
17. USA Today, March 25, 2016, By Delfine Reuter, Maya Vidon, and Victor Kotsev, http://usatoday.com.
18. Ibid.
19. Associated Press, March 23, 2016, By Lori Hinnant and Paisley Dodds, Paris, France.
20. AFP, March 25, 2016, By Simon Sturdee, Vienna, Austria.
21. Ibid.
22. Politico, March 22, 2016, By Nolan D. McCaskill and Sarah Wheaton, http://politico.com.
23. CNN, December 9, 2015, By Zachary Cohen, http://cnn.com.
24. The Times of Israel, March 24, 2016, By AFP, http://timesofisrael.com.
25. Reuters News Service, March 19, 2016, By Robin Emmott, Brussels, Belgium.
26. AFP, March 17, 2016, By Fulya Ozerkan, Ankara, Turkey.
27. AFP, March 6, 2016, By Abbas al-Ani, Hilla, Iraq.
28. Reuters News Service, January 7, 2016, By Ayman El-Sahli, http://reuters.com.
29. The Telegraph, March 18, 2016, Rhiannon Williams, http://telegraph.co.uk.
30. Fox 5 DC, March 21, 2016, By Matt Ackland, http://fox5dc.com.
31. Associated Press, March 25, 2016, By Scott Sonner, http://hosted.ap.org.
32. The Washington Post, March 25, 2016, By Matt McFarland, http://washingtonpost.com.
33. Ibid.
34. USA Today, March 15, 2015, By Marco della Cava, http://usatoday.com.
35. The New York Times, March 19, 2016, By Kanishk Tharoor, http://nytimes.com.


Tietääksesi enemmän palvelutyömme historiasta ja perustajastamme, pastori David J. Meyer'istä, vieraile osoitteessa http://pastormeyer.org.

Kommentit koskien tätä uutiskirjettä tai keskusteluaihe-ehdotuksia voidaan jättää osoitteeseen editor@lasttrumpetnewsletter.org.

Jos haluat jättää rukouspyynnön, voit lähettää emailia osoitteeseen prayer@ltmmail.org tai mailata sen meidän postiosoitteeseen.

Tämä uutiskirje on tehty mahdolliseksi tukijoittemme ystävällisillä lahjoituksilla. Jos haluat auttaa meitä, voit lähettää avustuksesi meidän postiosoitteeseen tai lahjoittaa verkossa osoitteessa http://lasttrumpetnewsletter.org/donate.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com

eXTReMe Tracker