Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 51-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

keskiviikko 12. heinäkuuta 2017

Uskonnollinen humanismi harhauttaa uskovaa kristittyä vääristetyllä maailmankuvallaan

Tässä oikein hyvä Samuel Korhosen suomentama artikkeli humanismista maailmankuvana, joka on aidon raamatullisen uskon päävihollinen asettaessaan ihmisen kaiken keskipisteeksi. Kuitenkin humanismia on kahta lajia ja se vaikeammin tunnistettava kristityn vihollinen on ns. uskonnollinen humanismi, joka sovittaa nykytieteen järjettömyydet maailmankaikkeuden ja elämän synnystä Raamatun sanaan. Näin tosiasiassa jumalallinen ilmoitus alistetaan ihmisen järjelle. Varokaa tällaista hapatusta.

------------------------

Humanismi ja totuus
 
By The Paleofundamentalist (Dr. Steven Hayes)
 
January 17, 2015
 
 

Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.” (Snl. 16:25)

“Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä . . .” (Joh. 14:6)

Humanismi on maailmankuva, joka tekee ihmisestä kaiken keskipisteen ja korottaa ihmisen järjen tasavertaiseen asemaan jumalallisen ilmoituksen (s.o. Raamatun) kanssa, tai jopa sen yläpuolelle. Humanismia on kahta lajia, sekulaaria ja uskonnollista. Sekulaari (maallinen) humanismi on humanismin ateistinen muoto. Se hylkää Jumalan olemassaolon, joten sen täytyy sitoutua pelkästään naturalistisiin selityksiin, mitä tulee maailmankaikkeuden ja elämän alkuperään. Nykyään se hyväksyy alkuräjähdysteorian (Big Bang) selittämään maailmankaikkeuden alkuperän (mikä rikkoo termodynamiikan pääsääntöjä 1) ja 2) ja evoluutioteorian selittämään elämän alkuperän ja kehittymisen (mikä rikkoo termodynamiikan pääsääntöä 2). Se myy näitä teorioita ”tieteenä”, vaikka ne loukkaavat perustavanlaatuisimpia hyvin validoituja lakeja, joihin kaikki tiede perustuu (vrt. Ps. 14:1; Room. 1:22). Sekulaari humanismi on nykyään vallitseva maailmankuva Amerikassa ja julkinen kasvatus lastentarhasta yliopistoon on veronmaksajien rahoittama systeemi, joka on sitoutunut aivopesemään Amerikan nuorison. Sekulaari humanismi on selkeästi julistautunut Raamattuun uskovan kristityn viholliseksi.

Humanismia on kuitenkin myös uskonnollisessa muodossa. Uskonnollisella humanismilla on pintaviilu, joka voi näyttää uskonnolliselta, jopa kristilliseltä ja se voi jopa tunnustaa uskovansa Raamatun olevan Jumalan Sana, mutta julkisivun takana on ehdoton sitoutuminen naturalistisiin selityksiin tieteen alalla. Uskonnollinen humanismi hyväksyy alkuräjähdyksen (Big Bang) ja evoluution todistettuna ”tieteenä” (s.o.: ne ovat työkaluja, joita Jumala käytti ”luomiseen”), joten se omaksuu ei-kirjaimellisia tapoja tulkita Raamattua saadakseen ne mahtumaan mukaan. Tämänhetkinen esimerkki tästä on Dr. Francis Collins, kansallisten terveyslaitosten (National Institutes of Heath) johtaja ja BioLogos -säätiön perustaja:
BioLogos'in näylle on perustavaa usko, että Raamattu on innoitettu ja arvovaltainen Jumalan Sana... Olemme todenneet, että luonnontieteiden menetelmät antavat luotettavimman oppaan aineellisen maailman ymmärtämiseen ja nykyinen tieteen todistusaineisto osoittaa, että elämän monimuotoisuus selittyy parhaiten evoluutioprosessin seurauksena. Näin ollen väitämme, että evoluutio on se keino, jolla Jumala onnellisesti saavuttaa tarkoituksensa. [1]
”Evoluutio” pitäisi ymmärtää tässä laajimmassa merkityksessään naturalistisena selityksenä maailmankaikkeuden alkuperälle sekä elämälle siinä. Siten huolimatta Dr. Collins'in väitteestä, että he uskovat Raamatun olevan ”innoitettu ja arvovaltainen Jumalan Sana” luonnontieteiden alalla, hän selvästi alistaa jumalallisen ilmoituksen ihmisen järjelle.

Samoilla linjoilla on Dr. Hugh Ross, astronomi, joka perusti palvelutyöjärjestön Reasons to Believe (Syitä uskoa) tarkoituksella ”sopeuttaa tiede ja usko”. Hänen uskonjulistuksensa, joka on julkaistu järjestön sivustolla, vahvistaa:
Me uskomme, että Raamattu (Vanhan ja Uuden Testamentin 66 kirjaa) on kirjoitettu Jumalan Sana. ”Jumalan henkäyttämänä” ilmoituksena se on siten innoitettu ja täydellisesti ilman virheitä (historiallisesti, tieteellisesti, moraalisesti ja hengellisesti) alkuperäisissä kirjoituksissaan... Raamattu on siksi ylin ja lopullinen auktoriteetti kaikissa käsittelemissään asioissa. [2] 
Ja kuitenkin perustuen nykytieteen johtopäätöksiin Dr. Ross ja hänen järjestönsä opettavat, että: 1) Jumala käytti alkuräjähdystä (Big Bang) luomaan maailmankaikkeuden, 2) Luomisviikon päivät ovat todellisuudessa kestoltaan miljoonia/miljardeja vuosia, 3) Ennen Aadamin syntiinlankeemusta oli olemassa hominidien rotu ja 4) että Nooan veden paisumus ei ollut maailmanlaajuinen. Raamattuun uskovan täytyy kysyä: ”Kuinka nämä käsitykset sopivat yhteen hänen väitteensä kanssa, että Raamattu on ylin ja lopullinen auktoriteetti kaikissa käsittelemissään asioissa?” Tämä on äärimmäistä harhautusta, mikä on ainoa keino, että uskonnollinen humanismi voi säilyttää arvovaltaisen Raamatun julkisivunsa.

Uskonnollinen humanismi ei siten ole vain huonoa tiedettä, vaan myös huonoa uskontoa (Snl. 14:12; Joh. 17:17). Uskonnollinen humanismi on vaikeammin tunnistettava Raamattuun uskovan kristityn vihollinen kuin sekulaari humanismi, mutta siitä syystä se on todennäköisesti vaarallisempi vihollinen.


Viitteet:

[1]  BioLogos Foundation Website, http://biologos.org/about, accessed October 19, 2011.

[2]  Reasons to Believe Website, http://www.reasons.org/about-us/our-beliefs, accessed October 19, 2011.

Suomentajan kommentti: Näitä harhauttajia löytyy Suomenkin Siionista:

https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/jumala-loi-evoluution/
https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/kreationismin-loukku/

1 kommentti:

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com