Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 51-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

torstai 28. heinäkuuta 2016

Saatanan progressiiviset kontrollifriikit luovat Babylon 2.0:n – Uutta Baabelia valmistellaan kovalla tohinalla

Tässä yhdysvaltalaisen lopunaikojen profetiatutkijan, Don Koenig'in, tuoreessa artikkelissa kuvataan tulevan Antikristuksen petojärjestelmän luonnetta ja miten sitä ollaan nykyään luomassa saman kaavan mukaisesti kuin ihmisten ensimmäisessä yrityksessä, jota kuvataan Raamatussa Baabelin tornina (Babylon 1.0), jonka tarkoituksena oli saada yhteys Jumalan poikiin eli langenneisiin enkeleihin mystisillä taidoilla. Tämä Babylon 1.0, kapina YHWH:ta vastaan, oli pakanallisen uskonnon alku, jossa ihmiskunta alkoi Luojan asemesta palvoa langenneita Jumalan poikia (Elohim), jotka olivat luotuja. Kuten tämä ensimmäinen yritys, niin myös toinen yritys (Babylon 2.0) tulee päättymään jumalalliseen väliintuloon Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisintulossa maan päälle, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen Kristuksen tuhatvuotista valtakuntaa varten. Seuraavan valaisevan artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

-----------------------

Saatanan progressiiviset kontrollifriikit luovat Babylon 2.0:n

Posted on June 19, 2016 by Don Koenig


Saatanan progressiiviset kontrollifriikit luovat pian maan päälle Babylon 2.0:n. Senjälkeen tulee Jumalan tuomio. Progressiiviset luulevat, että jos heillä on täydellinen kontrolli, he luovat maan päälle taivaan eli kadotetun paratiisin. Sensijaan he tulevat luomaan maan päälle kirjaimellisesti helvetin. Ymmärtääksemme, missä Saatanan progressiiviset haluavat ottaa ihmiskunnan, meidän on palattava Genesikseen.

Raamatun käännökset sanovat Jumalan sanoneen, tehkäämme ihminen (Aadam) kuvaksemme. Se on totta. Kuitenkin huolellinen kirjoitusten jäsentely viittaa siihen, että korkein Jumala (YHWH) puhui Elohim'eille (monikkomuoto). He olivat jo näkymättömän valtakunnan Jumalan poikia. Jumala julisti jumalille (Elohim), että myös Aadam tehtäisiin Jumalan Pojaksi.

Ihminen ilmeisesti luotiin vapaatahtoiseksi olennoksi, joka olisi YHWH:n kuva maan päällä, kuten Jumalan pojat (Elohim) enimmäkseen näkymättömässä valtakunnassa, jota nämä jumalalliset luodut miehittävät.

Aadam luotiin olennoksi, joka edustaisi Jumalaa maan päällä. Luomakunnassaan Jumala toimii luomiensa olentojen kautta. Nämä olennot heijastavat, eli kuvaavat Hänen valoaan, elleivät ole pimeydessä.

Tiedämme, että Eeva petettiin ja Aadam teki syntiä, joten langenneessa tilassaan Aadam ei voinut olla Jumalan kuva. Tuo ongelma oli korjattava, jos ihmisen oli tultava Jumalan poikien (Elohim) kaltaiseksi.

Eevan pettänyt olento oli “Nachash”. Käärme ei pettänyt Eevaa. Muinaisheprean sana tarkoittaa todennäköisesti loistavaa käärmemäistä olentoa. Se olento oli todella korkein olento YHWH:n luomakunnassa. Myöhemmin Raamattu kutsuu häntä Lusiferiksi (valon kantaja eli loistava), Saatanaksi (vastustaja), Perkeleeksi (panettelija eli vastustaja) ja Lohikäärmeeksi (suuri pelottava kiemurteleva olento).

Ilm. 20:2 mukaan kaikki neljä nimeä kuuluvat samalle olennolle. Tämä olento haluaa olla korkeimman Jumalan kaltainen ja että häntä palvotaan Jumalana (Jes. 14:13-14, 2. Tess. 2:4).

Saatanan agenda siitä saakka, kun ihminen luotiin, oli laittaa ihmiskunta orjuuteensa ja pitää hänet siinä (Hepr. 2:15). Saatana on täydellinen kontrollifriikki. Hän ei halunnut ihmiskunnan hallitsevan valtapiirissään. Hän haluaa olla Jumala maan päällä ja hallita siellä kaikkea.

Säilyttääkseen roolinsa Perkele väärentää kaikkea Jumalan ilmoitusta. Perkele on maailmankaikkeuden kontrollifriikki numero yksi ja hänen seuraajansa hänen kuvansa (musta valo Matt. 6:23). Jumala loi ihmiskunnan vapaatahtoiseksi ja vapauteen, mutta Saatanan pojat ovat kontrollifriikkejä, jotka haluavat kaikkien alistuvan omaan tahtoonsa. Jeesus kutsui sellaisia ihmisiä isänsä Perkeleen pojiksi.

Onko mikään ihme, että saatanallinen uskonto nimeltä ”Islam” tarkoittaa kirjaimellisesti ”alistuminen jumalalle”. Onko mikään ihme, että katolisille kerrotaan, että pelastuakseen heidän täytyy alistua kirkolleen ja sen paaville. Jo nämä kaksi kontrollifriikkiuskontoa pitävät orjuudessa melkein puolta maailmaa.

Tarina siitä, kuinka Saatana on edennyt agendassaan maan päällä ja kuinka Jumala tekee tyhjäksi hänen jokaisen yrityksensä, on kerrottu Raamatussa. Se on pitkä tarina, mutta muutamia tärkeimpiä lukuja tarinassa ovat ihmisen lankeaminen syntiin ja kuinka Jumala lunastaa ihmiskunnan ihmisolennon kautta, joka on synnitön.

Yksi luku on, jossa Saatana ja Jumalan pojat (Elohim), jotka seurasivat Saatanaa, saastuttivat ihmislihan, jotta aadamilaisen rodun sukulunastaja ei voinut tulla. Jumala pysäyttää saatanallisen agendan hävittämällä turmeltuneen lihan suurella vedenpaisumuksella. Jumala aloittaa uudelleen pienellä jäännöksellä, joka ei vielä ollut geneettisesti turmeltunut. Sukulunastaja voisi vielä tulla Aadamin jälkeläisistä.

Toinen luku tarinassa on se, mitä tapahtui Babylon 1.0:ssa. Ihmiskuntaa käskettiin hajaantumaan yli maan, mutta saatanallinen Nimrod johti yritystä rakentaa suuri ziggurrat, jonka huipulla olisi temppeli, joka olisi astinlauta jumalille (Elohim). Langenneet Jumalan pojat (Elohim) olivat todennäköisesti mukana Nimrodin yrityksessä.

Ihmiskunta luuli voivansa tuoda jumalat alas asuinpaikkaansa maan päällä, jos rakentaisi niille palvontapaikan. Myöhempiä esimerkkejä tästä löytyy monin paikoin maan päällä. Ziggurratin rakentaminen oli ensimmäinen tekoihin perustuva uskonto. Ihminen luuli, että hänen omat ponnistuksensa voisivat tuoda jumalat alas ja että ne voitaisiin houkutella palauttamaan kadotettu paratiisi. Babylon 1.0 on myös pakanallisen uskonnon alku. Ihmiskunta alkoi Luojan asemesta palvoa langenneita Jumalan poikia (Elohim), jotka olivat osa luomakuntaa.

Alussa ihmiset eivät olleet niin tyhmiä, että olisivat luulleet kättensä töistä tulevan jumalia. He tiesivät, että jumalat olivat todellisia jumalallisia olentoja. He ajattelivat, että kun epäjumala tehtiin jonkin jumaluuden näköiseksi ja kumarrettiin sen edessä, niin se vetoaisi tuon jumalan turhamaisuuteen. He uskoivat, että se saisi tuon jumalan vierailemaan heidän luonaan ja siunaamaan heitä.

Korkein Jumala YHWH ei ollut tyytyväinen langenneisiin Jumalan poikiin (Elohim). Hänellä oli erilaisia suunnitelmia lunastaa ihmiskunta ja palauttaa kadotettu paratiisi. Hänellä olisi astinlautansa Jerusalemissa, eikä Babylonissa. Yhteinen kieli tuohon aikaan jaettiin. Todennäköisesti se jaettiin näiden langenneiden Jumalan Poikien lukumäärän (70 tai ehkä 72) mukaan. Ne tulivat kansakunniksi todennäköisesti ennen ja jälkeen ajan, jolloin maa jaettiin Pelegin päivinä (1. Kor. 1:19). Minä uskon, että tuohon aikaan maan päällä oli vain yksi iso maamassa.

Senjälkeen kansat alkoivat palvoa alueellisia Jumalan poikia (Elohim), ikäänkuin he olisivat Jumalia. Psalmi 82 kertoo, kuinka Jumala oli hyvin tyytymätön kansoja hallitseviin jumaliin (Elohim). He eivät hallinneet oikeudenmukaisesti. He eivät olleet YHWH:n kuvia lainkaan; he olivat Perkeleen kuvia. Voit yrittää selvittää tämän jalokiven itsellesi, mutta pidä mielessä, että Psalmissa 82 YHWH puhuu jumalille (Elohim). Hän ei puhu ihmisille.

Minusta se on sanottu parhaiten Septuagintassa:
Psa 82:1  A Psalm for Asaph. God stands in the assembly of gods; and in the midst of them will judge gods. 
Psa 82:2  How long will ye judge unrighteously, and accept the persons of sinners? Pause. 
Psa 82:3  Judge the orphan and poor: do justice to the low and needy. 
Psa 82:4  Rescue the needy, and deliver the poor out of the hand of the sinner. 
Psa 82:5  They know not, nor understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth shall be shaken. 
Psa 82:6  I have said, Ye are gods; and all of you children of the Most High. 
Psa 82:7  But ye die as men, and fall as one of the princes. 
Psa 82:8  Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.
Jumala oli tyytymätön kansoihin ja noihin langenneisiin Jumalan poikiin (Elohim), jotka hallitsivat kansakuntia, joten hän kutsui Aabrahamin ulos kansoista olemaan isä suurenmoiselle kansalle, joka uskon kautta palvoisi yksin Häntä. Aabrahamin siemenen kautta kaikki kansat olisivat siunattuja. Monet kansakunnissa oppisivat uudelleen palvomaan Luojaa, ennemmin kuin alueellisia luotuja hengellisiä olentoja, joita Uusi Testamentti kutsuu hallituksiksi, valloiksi, maailmanvaltiaiksi ja pahuuden henkiolennoiksi taivaan avaruuksissa (Ef. 6:12).

Apostoli Paavali itseasiassa meni kaikkiin Genesis 10:ssä mainittuihin kansakuntiin julistamaan hyvää uutista pakanoille. Kansat olivat näiden alueellisten olentojen orjuudessa, mutta Paavali ilmoitti vapautta Kristuksessa näiden langenneiden jumalien (Elohim) alueiden sisällä.

Aabrahamin siemenestä nostettaisiin pappiskansa, joka edustaisi YHWH:ta kansakunnille ja vapauttaisi kansakunnissa ne, joita Saatana piti orjuudessa. Israelin kautta Jumala lähetti Poikansa syntymään Juudan heimon neitsyestä. Hän löisi kaikki vallat näkymättömässä maailmassa. Aadamillisen rodun sukulunastajana Jeesus veisi loppuun Jumalan suunnitelman Aadamin luomisessa.

Saatana tarjosi Jeesukselle maailman, jos Jeesus vain kumartaisi häntä Jumalana. Hänen itsensä väärennös ei kuitenkaan voinut pettää Häntä. Jeesus tapettiin ristillä ja tämän maailman hallitsijat tuomittiin itse, koska heidän demoninen jälkikasvunsa tappoi synnittömän miehen. Vain niiden, joilla oli syntiä, tuli niittää kuolema. Jos tämän maailman hallitsijat olisivat tienneet Jumalan suunnitelman lyödä heidät Jeesuksen ristinkuolemalla, niin he eivät olisi ristiinnaulinneet Kirkkauden Herraa. (1. Kor. 2:8 ).

Nyt kaikki voivat vapautua Saatanan orjuudesta sen synnittömän Yhden kautta, joka maksoi hinnan synneistämme. Kuolemallaan Hän lunastaa ihmiskunnan synnin ja kuoleman orjuudesta. ”Sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi” (Room. 5:19).

Tämä toinen Aadam Jumalalta oli täydellinen Jumalan kuva (Hepr. 1:3). Kristuksen ruumiiseen syntyneet Jumalan Pojat ovat myös Jumalan kuva, kuten Jumala tarkoitti luodessaan Aadamin. Se on perintö niille, jotka ovat Kristuksessa.

Tämä on lyhyt kertomus tapahtuneesta, mutta kertomus on edelleen toteutumassa maan päällä. Alussa Jumala loi ihmisen elämään, kykeneväksi päättelemään ja omistamaan vapaan tahdon, vaikka väärät valinnat johtavat vääriin ratkaisuihin. Vaihtoehto oli luoda robotteja. Mitä järkeä siinä olisi? Robotit ilman vapaata tahtoa eivät voisi olla Jumalan kuvia, koska Jumalalla on vapaa tahto. Toisin kuin monet opettavat jopa kristikunnassa, Jumala ei ole kontrollifriikki.

Saatana haluaa inhimillisiä olentoja orjiksi itselleen. Tänä päivänä hänen ihmisagenttinsa yleensä haluavat kutsua itseään edistyksellisiksi (progressives). Progressiiviset ovat kontrollifriikkejä, joilla on orjuuttamisen agenda valtiolle tai jollekin saatanalliselle uskomussysteemille. Viime kädessä Saatana kontrolloi valtiota, maailmanhallitusta ja maailmanuskontoa. Progressiiviset kontrollifriikit johtavat maailmaa saatanalliseen ihmiskunnan valvontaan. Jumala toisaalta antaa ihmisille vapaan tahdon ja vapauden. Saat valita, ketä seuraat.

Kaikilla Raamatun lopunajan kirjoituksilla ja niistä johdetuilla teorioilla on yhtäläinen teema. Saatana pystyttää maailmanjärjestelmää, jossa on täydellinen kontrolli pakolla. Yksilön vapaus on otettu pois. Vain saatanalliset progressiiviset kontrollifriikit saavat tehdä päätöksiä kaikkien toisten puolesta. Ellet mukaudu saatanalliseen agendaan, sinut tapetaan. Saatana ei tietenkään onnistu siinä kauankaan, koska Jumalalla on erilaisia suunnitelmia.

Mitään tästä ei sisälly kerrontaan, jota kuulet pyhäkoulussa. Heidän täytyy pysyä perinteisessä modernissa, postmodernissa ja nyt uusgnostilaisessa laatikossa, johon haluavat Jumalan laittaa. Antiikin juutalainen kirjallisuus, varhaiset kirkkoisät ja antiikin historioitsijat todella antavat tukea olettamukselleni.

Babylon 2.0

Usko, tai älä, Babylon 2.0 on se Utopia, josta progressiiviset unelmoivat. Babylon 2.0 on kaikkien maailmanuskontojen Utopia. Ilmestyskirjassa Jumala on se, joka tunnistaa tämän lopunajan saatanallisen maailmanjärjestelmän Babylonina. Se on valheellinen väärennetty Jumalan Valtakunta, jossa on vain Saatanan orjuus. Niille, jotka ovat Babylon 2.0:ssa ei ole vapautta eikä vapaata tahtoa. Jumala käskee kansaansa lähtemään siitä ulos.

Kontrollifriikit progressiiviset, jotka nyt valvovat suurinta osaa maailmaa, ovat jo pystyttämässä Babylon 2.0:aa. He haluavat kaikkien ihmisten mukautuvan saatanalliseen ryhmäajatteluun. Valhetta kutsutaan totuudeksi. Kaikki, mitä Jumala sanoo Raamatussa, kielletään, tai Raamattu väännetään tarkoittamaan päinvastaista, mitä Hän sanoi. Ne, jotka uskovat YHWH:hon ja Raamatun todelliseen Jeesukseen, ovat Babylon 2.0:n vihollinen. Tosiasiassa vihollinen on itse Herra. He taistelevat YHWH:ta vastaan, kun Peto ja Väärä Profeetta kokoavat heidät Harmageddonille.

Gnostilaisuudessa (saatanallisesti johdettu kosmisten valheiden systeemi) YHWH on vuokranantaja-jumala, joka loi ihmiset kiduttaakseen ja orjuuttaakseen heitä. Uusgnostilaisuudessa (= New Age) YHWH on vuokranantaja-jumala ja tyrannimainen kontrollifriikki. Lusifer on hyvä olento, joka tulee maan päälle suojelemaan ihmisiä tyrannimaiselta Israelin YHWH:lta. Nyt tiedät, miksi Saatana onnistuu pettämään kaikki kansakunnat taistelemaan Israelia vastaan ja Herraa vastaan Hänen tulemuksessaan. Kaikki, jotka vihaavat rakkautta totuuteen, hyväksyvät laajalti vanhat gnostilaiset valheet ja New Age -valheet Saatanalta.

Mikäli et ole siitä tietoinen, niin tämä maailma on nopeasti tulossa post-postmoderniksi. Totuudesta on tulossa se vanha gnostilainen valhe, että Jumala on kaikessa ja on kaikki. Panteismi on villitys niillä, jotka väittävät olevansa hengellisiä ja jopa kristittyjä. Kristikunta on nopeasti menossa näihin vanhoihin harhaoppeihin. Babylon 2.0 on saapunut. Uusgnostilaiset väittävät, että jumalallinen kipinä on annettu kaikille ihmisille, joten me kaikki olemme Jumalasta. Kollektiivisesti olemme Jumala. Kaikki uskonnot ovat vain tuon ”totuuden” eri puolia.

He sanovat, että meidän kaikkien täytyy yhdistyä tuossa tiedossa ja he vähättelevät Raamattuun uskovia kristittyjä ahdasmielisinä yhteyden estäjinä, kun sanomme, että ainoa tie Jumalan luokse on Raamatun Jeesuksen kautta. Jotkut itseään kristityiksi kutsuvat alkavat kantaa vierasta iestä epäuskoisten kanssa väärän yhteyden merkeissä. He ovat todellisuudessa Ilmestyskirjan 17. luvun Portto.

Kun mennään tietoisuuden muutostiloihin etsimään jotakin omassa mielessä loihdittua Jeesusta ja sitten mietitään, mitä luullaan sen omatekoisen Jeesuksen sanovan, niin siinä ei ole paljon eroa verrattuna pakanoihin, jotka menivät muutostiloihin loihtimaan viestejä langenneilta hengiltä (Babylon 2.0).

Uskomisessa, että Jumala on voima, jota voidaan manipuloida väärällä uskolla omiin sanoihin, ei ole paljon eroa verrattuna uskomiseen, että Jumala voidaan tuoda alas mystisillä taidoilla. (Babylon 2.0).

Uskomisessa, että Jumalaan voidaan vaikuttaa toistamalla rutiinirukouksia, ei ole paljon eroa verrattuna uskoon noituuteen (Babylon 2.0).

Uskomisessa tekojen teologiaan ei ole paljon eroa verrattuna uskomiseen, että ihmisen tekemä torni voisi jotenkin saada Jumalan tulemaan alas vierailulle. Tämä pätee tänä päivänä myös ihmistekoisiin rakennuksiin, joita jotkut kutsuvat ”pyhäköiksi.” (Babylon 2.0).

Uskomisessa, että kaikki uskonnot palvovat samaa Jumalaa, ei ole paljon eroa verrattuna uskomiseen, että väärän jumalan, tai jonkin langenneista jumalista (Elohim), palvominen on todella YHWH:n tai Hänen Poikansa palvomista (Babylon 2.0).

Siinä, kun ihminen luo trans-ihmisiä ja kimeroja (chimeras), ei ole paljon eroa verrattuna aikoihin ennen vedenpaisumusta, jolloin langenneet Jumalan pojat (Elohim) turmelivat lihallisia olentoja. Ne, jotka luulevat voivansa kehittyä Jumalan kaltaisiksi, kuolevat kuin ihmiset tulevassa tuomiossa.

Maailmanjärjestyksessä, jossa ihmisillä on yhteinen, mutta väärä jumala, jota palvovat ja yhteinen saatanallisesti valvottu keskushallinto ja yhteinen taloudellisen orjuuden systeemi, ei ole mitään eroa verrattuna sellaiseen, jonka Jumala Ilmestyskirjassa tunnistaa Babyloniksi. Kaikki ne, jotka eivät ole kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan palvovat Petoa Babylon 2.0:ssa (Ilm. 13:8).

Perkele on pettämässä progressiiviset kontrollifriikit, jotka yrittävät pakottaa kaikki mukautumaan käsitykseensä Jumalasta ja uuden maailmanjärjestyksen Utopiastaan, jossa valtio valvoo kaikkia. Elleivät tee parannusta suuressa ahdistuksessa, heidän ikuinen utopiansa on heidän isänsä Perkeleen kanssa paikassa, jota Jumala kutsuu Tuliseksi Järveksi (Ilm. 20:10-15).

Babylon 2.0 on Antikristuksen petojärjestelmä, jota kohti kaikki pahat maailmassa edistyvät (progress). Sen pahuus ei pitäisi olla yllätys, koska Jumala on sanonut sen toteutuvan. Maailman saatanalliset progressiiviset kontrollifriikit johtavat pyrkimystä saavuttaa tuo saatanallinen päämäärä. Kristityillä ei pitäisi olla mitään osaa Saatanan agendassa, muuta kuin sen vastustaminen ja paljastaminen.

-------------------------------

Uuden Maailmanjärjestyksen eli Babylon 2.0:n tulemiseen liittyen lukekaa lopuksi Sirkun profeetallinen ajankohtaispäivitys Reino Savolan sivuilta heinäkuun lopulla 2016. Jutussa puhutaan jokavuotisesta (alkaen vuodesta 2005) elektronisen musiikin ”Tomorrowland” -nuorisofestivaalista, jonka tämänvuotinen teema on sopivasti ”UNITE (Yhdisty), peili ”Huomisen maailmaan”. Huomisen ihmiset, valmistautukaa yhdistymään...” (http://www.tomorrowland.com/unite). Tämä on selvää Baabelin valmistelemista ja nuorison aivopesua Pedon aikakauteen. Aika hurjaa ja Illuminati ei symboliikallaan peittele yhtään tavoitteitaan.

http://www.reinosav.net/Tomorrowland.html

Tomorrowland Illuminati Satanic Love Festival

https://www.youtube.com/watch?v=EZ0bksmWAPw (5.4.2015)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com

eXTReMe Tracker