Tietoja minusta

Olen 55-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

sunnuntai 5. maaliskuuta 2023

Amerikan perustavanlaatuinen muutos globalistien, kuten presidentti Bidenin, toimesta nykyään by Daymond Duck 4.3.2023

Tässä tuore suomentamani pastori Daymond Duck'in profetiaraportti Rapture Ready -sivustolla, jossa pääaiheena Amerikan perusteellinen muuttaminen Uutta maailmanjärjestystä (UMJ) varten raamatullisessa Ahdistuksen ajassa. Muutos alkoi varsinaisesti presidentti Obaman kaudella ja presidentti Biden aikoo viimeistellä sen luomalla lakeja ja käytäntöjä, jotka alistavat Amerikan maailmanlaajuisen poliisivaltion (maailmanhallitus) alaisuuteen. Tänä vuonna järjestetään globalistikokouksia, joissa kansakuntien suvereniteettia riisutaan globaalien lakien synnyttämisen kautta.

-------------------

Amerikan perustavanlaatuinen muutos (The Fundamental Transformation of America) :: By Daymond Duck

Published on: March 4, 2023 by RR10 Category: Daymond DuckGeneral Articles

https://www.raptureready.com/2023/03/04/the-fundamental-transformation-of-america-by-daymond-duck/

Lokakuun 30. päivänä 2008, presidenttiehdokas Barack Obama sanoi: "Olemme viiden päivän päässä Amerikan Yhdysvaltojen perusteellisesta muuttamisesta."

Kun Joe Biden astui virkaan vuonna 2020 (laillisesti tai laittomasti), hän täytti useita virkoja hallinnossaan entisillä Obaman avustajilla.

Nyt Amerikan perustavanlaatuinen muutos on melkein valmis.

Mitä tulee maailmanhallitukseen ja Amerikan perustavanlaatuiseen muutokseen: Tämä on ainakin kolmas kerta, kun kirjoitan tästä, mutta asioita, jotka uskon olevan erittäin tärkeitä, tapahtuu jatkuvasti; ne luovat näyttämöä Ahdistuksen ajanjaksolle, ja aina on uusia lukijoita, joiden on tiedettävä, mistä kirjoitan.
> Tammikuussa 2023 pidettiin kaksi globalistikokousta (WHO:n kansainvälisten terveyssäännösten tarkistuskomitean (IHRRC) ja WEF:n vuosikokous), joissa esitettiin ehdotuksia äänestettäväksi tulevassa WHO:n yleiskokouksessa 21.-30. toukokuuta 2023.

>Francis Boyle, oikeustieteen professori Illinoisin yliopistossa, tutki näitä ehdotuksia ja sanoi, että ne pystyttävät maailmanlaajuisen totalitaarisen lääketieteellisen ja tieteellisen poliisivaltion ja että jokainen maapallon kansakunta voi menettää kansallisen suvereniteettinsa, jos nuo ehdotukset hyväksytään.

>Yksi erittäin vaarallinen näkökohta näissä ehdotuksissa on se, että kansainväliset terveyssäännöt (IHR:t) muutetaan "ei-sitovista" "laillisesti sitoviksi" ja WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus saa valtuudet julistaa kansainvälistä huolta aiheuttavia kansanterveyden hätätiloja, riippumatta siitä, onko kyseessä todellinen tapaus vai ei, vain sanomalla, että "potentiaali" sellaiselle on olemassa.

>Jos IHR:istä tulee "laillisesti sitovia" maailmanlaajuisia lakeja toukokuussa, ainoa asia, joka tarvitaan yhdelle miehelle ottamaan haltuunsa jokaisen maan lääketieteellisen ja tieteellisen suvereniteetin, on, että Ghebreyesus julistaa, että lintuinfluenssalla, apinarokolla, tai millä tahansa muulla on olemassa potentiaalia tulla maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.
Helmikuun puolivälissä 2023 kerrottiin, että Biden'in hallinto aikoo allekirjoittaa oikeudellisesti sitovan asiakirjan WHO:n hallitustenvälisen neuvotteluelimen (INB) kanssa, kun nämä tapaavat 27. helmikuuta – 3. maaliskuuta 2023, jossa Yhdysvaltoja vaaditaan noudattamaan WHO:n maailmanlaajuisia sääntöjä (ilman Kongressin tai yhdysvaltalaisten äänestäjien hyväksyntää).

Helmikuun 21:senä 2023 ilmoitettiin, että pidettiin kokous nimeltä Münchenin turvallisuuskonferenssi (viikonloppuna 18.-19. helmikuuta 2023), johon osallistuivat Bill Gates, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Maailman terveysjärjestön pääjohtaja), Karl Lauterbach (Saksan terveysministeri), ym.

Lauterbach twiittasi kokouksen jälkeen: "Uudet pandemiat ovat varmoja. Ainoa kysymys kuuluu: Milloin ja olemmeko silloin paremmin valmistautuneita? Sitä olemme työstäneet."

Sain vaikutelman, että ainakin jotkut globalistit haluavat julistaa pandemian tai potentiaalisen pandemian, joka sallii diktaattorin vallata maailman ja pakottaa kaikki maan päällä noudattamaan globaaleja lakeja (ole rokotettu, käytä globaalia henkilöllisyysjärjestelmää (ID system), omaa globaali seurantajärjestelmä, jne.).

He ovat luomassa maailmanlaajuista lääketieteellistä poliisivaltiota, joka voi pakottaa tahtonsa kaikille maan päällä, ja saattaa olla liian myöhäistä, että Yhdysvaltain kansalaiset voivat tehdä asialle mitään, ennen kuin tämä artikkeli julkaistaan Rapture Ready -sivustolla.

(Minun mielipiteeni: Tämä on kaksiteräinen miekka: 1) Se osoittaa, että pelastettujen ylösnousemus ja Tempaus on lähellä; ja 2) Se osoittaa, että pelastumattomat voivat pian astua 7 vuoden ajanjaksoon, joka on pahempi kuin mikään, mitä on koskaan tapahtunut maan päällä.)

Tässä on lisää artikkeleita tapahtumista, jotka näyttävät liittyvän Raamatun profetioihin.

Ensinnäkin, koskien Amerikan taantumista: Helmikuun 28. päivänä 2023, Campaign for Working Families -järjestön Gary Bauer'illa oli tämä sanottavanaan, kun demokraatit eivät osallistuneet edustajainhuoneen oikeuskomitean kokoukseen Arizonan Yuma'ssa, lähellä Yhdysvaltain ja Meksikon rajaa: "Avoimet rajat ovat keskeinen osa vasemmiston radikaalia agendaa 'muuttaa Amerikkaa perustavanlaatuisesti', riippumatta siitä, mitä kustannuksia veronmaksajille koituu ja mitä vahinkoa amerikkalaisille aiheutuu."

Ymmärsitkö pointin?

Edustajainhuoneen republikaanit ajoittivat edustajainhuoneen oikeuskomitean kokouksen lähelle Yhdysvaltain ja Meksikon rajaa osoittaakseen, että raja ei ole turvallinen ja Amerikan turvallisuus on vaakalaudalla, eikä edes yksikään demokraattijäsen ollut paikalla.

Monet johtajistamme ovat enemmän huolissaan Amerikan muutoksesta kuin amerikkalaisten turvallisuudesta.

Toiseksi, koskien luonnonkatastrofien lisääntymistä ja voimistumista aikakauden lopussa: Helmikuun 24. päivänä 2023 raportoitiin, että 6. helmikuuta 2023 tapahtuneen Turkin ja Syyrian maanjäristyksen jälkeen on ollut 7 930 jälkijäristystä.

Yli 47 000 ihmisen on vahvistettu kuolleen, yli 600 000 asuntoa ja yli 150 000 liikerakennusta kärsivät jonkin verran vahinkoja.

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen (USGS) mukaan 19 ihmiskunnan historian 20 suurimmasta maanjäristyksestä on tapahtunut vuoden 1900 jälkeen.

On vaikea kuvitella, mutta Raamatun profetia sanoo, että pahempia kuin Turkin ja Syyrian maanjäristys on tulossa.

Kolmanneksi, koskien kaikkien jäljittämistä Ahdistuksen aikana, petosta ja maailmanhallitusta: 23. helmikuuta 2023 raportoitiin, että Big Tech (Twitter, Google, Facebook, jne.) on kyllästetty entisillä työntekijöillä Yhdysvaltain tiedustelujärjestelmästä (CIA, FBI, NSA, DoD, jne.).

Nämä entiset hallituksen virkamiehet ovat vaikuttaneet kirjanpitoon ja raportointiin, vaaleihin, Google-hakuihin, jne.

Toisin sanoen, näyttää olevan todisteita siitä, että Big Tech on toiminut Amerikan kansallisen tiedustelujärjestelmän salaisena käsivartena.

On vahvaa näyttöä siitä, että tiedustelujärjestelmä ja Big Tech puuttuivat vuoden 2020 vaaleihin Biden'in hyväksi, erityisesti tukahduttamalla Hunter Biden -fiaskon.

Se oli Winston Churchill, joka sanoi: "Uuden maailmanjärjestyksen tarkoitus on saattaa maailma yhdeksi maailmanhallitukseksi."

Se oli presidentti George H.W. Bush, joka sanoi vuonna 1990: "Näistä vaikeista ajoista (Persianlahden sodan jälkeen) viides tavoitteemme (USA:n viides tavoite) – uusi maailmanjärjestys – voi nousta esiin."

Se oli presidentti Obama, joka antoi yhteislausunnon silloisen YK:n pääsihteerin Ban ki-Moon'in kanssa lokakuussa 2014 sanoen: "Maailmanlaajuiselle hallitukselle tulisi antaa lisää valtuuksia."

Se oli Joe Biden, joka vaati useaan otteeseen Uuden maailmanjärjestyksen perustamista.

Uusi maailmanjärjestys on YK:n peruskirjassa, ja siihen vaikutti voimakkaasti Yhdysvallat.

Kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt siitä, että Yhdysvaltain tiedustelujärjestelmä on pyrkinyt saamaan sen aikaan.

Uskon, että tämä osittain selittää sen, miksi Yhdysvaltain tiedustelujärjestelmä tuki laittomasti miestä, joka suosii maailmanhallitusta (mutta jolla on selvästi terveysongelmia) ja vastusti laittomasti miestä, joka haluaa tehdä Amerikasta jälleen suuren (MAGA).

Monet hallituksen virkamiehet, mukaan lukien Yhdysvaltain tiedustelujärjestelmä, ovat asettaneet New World Order'in (NWO:n) edut amerikkalaisten etujen edelle.

Neljänneksi, koskien luonnonkatastrofien yleistymistä ja voimistumista aikakauden lopussa:
  • Helmikuun 25:ntenä 2023 raportoitiin, että Etelä-Kaliforniassa sijaitseva Big Bear Mountain'in hiihtokeskus, jossa sataa keskimäärin noin 100 tuumaa (1 tuuma = 2.54 cm) lunta vuodessa, on saanut yli 100 tuumaa lunta viimeisen 7 päivän aikana (Kansallisen sääpalvelun mukaan, tuuli oli puuskissa 36 metriä sekunnissa ja näkyvyys oli lähellä nollaa).
  • Helmikuun 26:ntena 2023 Kansallisen sääpalvelun mukaan, tuulenpuuskien ollessa 51 metriä sekunnissa, golfpallon kokoisia rakeita puhalsi läpi Memphis'in Teksasissa.
Viidenneksi, koskien kiistaa Jerusalemista: Helmikuun 26. päivänä 2023, Papua-Uusi-Guinea, pääosin kristitty kansakunta, vahvisti, että se tunnustaa Jerusalemin olevan Israelin todellinen pääkaupunki avaamalla sinne suurlähetystön.

(Lisätietoa: Kolmas YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokous sen jälkeen, kun pääministeri Netanyahu astui virkaan kaksi kuukautta sitten, oli määrä pitää 28. helmikuuta 2023, jossa keskusteltaisiin Länsirannan väkivallasta. Epäilen, että YK (UN) – United Nothing – luultavasti vääristelee tosiasioita, syyttää Israelia, eikä sano mitään palestiinalaisten mellakoinnista ja juutalaisten tappamisesta. Miksi? Koska faktoilla ja totuudella ei ole väliä, ja niin he yleensä tekevät.)

Kuudenneksi, koskien Googin ja Maagogin taistelua: Raamattu sanoo, että Israelin viholliset (Venäjä, Iran, Turkki ja muut) lähestyvät Israelia kuin myrsky ja ovat kuin pilvi (ehkä monet lentokoneet ja droonit; Hes. 38:9).

Helmikuun 18. päivänä 2023 ilmoitettiin, että Venäjä toimittaa Iranille tänä vuonna 24 kehittynyttä venäläistä Suhoi SU-35 -hävittäjää.

Raportin mukaan Iran on rakentanut ensimmäisen maanalaisen ilmavoimien tukikohtansa, ja Israelin viranomaiset uskovat, että suihkukoneet sijoitetaan sinne.

Lopuksi, oletko Tempaus-valmis?

Jos haluat olla Tempaus-valmis ja mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 3:3). Jumala rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli maailman syntien tähden, haudattiin ja nousi ylös kuolleista; pyydä Häntä antamaan syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan Pelastajasi; kerro sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.

duck_daymond@yahoo.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Yle Watch: Kuinka poliittinen johtomme huorasi Suomen USA:n ilmaiseksi etuvartioksi

Hal Turner – Latest News

Uusi MV-Lehti – Riippumaton uutispalvelu

Kreikkalainen sotasivusto WarNews 24/7 (käännä englanniksi tai suomeksi)

Israel News Live by Steven Ben-Nun -- ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava

Käyttäjän THEREALGSNEWS (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Käyttäjän GrandSupremeNews (Luis Santiago) ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Trump koronarokotteen isä ja Lähi-idän petos

Herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” (Videolla puhuu pääasiassa tohtori Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” kanssa Jerusalemissa.)

Donbass-dokumenttielokuva

Yksi ainoa totuus, eli Suomen media ja Ukrainan kriisi

Venäjä Tuhoaa Suomen – Jos Suomi Liittyy Natoon

Sotilasasiantuntijan VAROITUS: Nato-jäsenyys tuhoaa Suomen

Venäjä-pakotteet osuvat omaan nilkkaan

Miten koronapandemia tehtailtiin? – David Icke

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com