Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 51-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

sunnuntai 28. huhtikuuta 2013

David Owuor: Luopumus tänä päivänä

Tri. David Owuor on Kenian herätyksen kuuluisa profeetta, joka vain jostakin syystä (jota ei ole vaikea arvata), ei tunnu ylittävän uutiskynnystä länsimaiden ”kristillisessä” mediassa. Hän on tulossa Suomeen toukokuussa (17.-19.5.2013). Ks. http://repentfinland.blogit.fi/. Seuraavassa kirjoituksessa tri Owuor ruotii modernin seurakunnan luopumusta menestyksen evankeliumin saarnaamiseen, jonka takia Jumala on ravistellut maailman rahoitusmarkkinoita syyskuusta 2008 lähtien mustan apokalyptisen ratsastajan muodossa (Ilmestyskirjan 3. sinetti). Tämän aiheellisen artikkelin suomensi: Samuel Korhonen

--------------------------------------

LUOPUMUS TÄNÄ PÄIVÄNÄ

Katkelma tri David Owuor'in kirjoituksesta hänen lehdessään Repentance & Holyness Vol. 6: The Black Horse of the Apocalypse, Prophecy of Global Economic Crises

Suomentajan kommentti:
Kirjoitus käsittelee tri Owuor'in näkyä 19.8.2008 mustan apokalyptisen ratsastajan vapauttamisesta ja sen seurauksena tulevasta taloudellisesta kriisistä ja nälänhädästä. Owuor puhui näystään julkisesti ensimmäisen kerran Kenian Nakurussa 23-24.8 ja kuulijoitakin oli – tosin vain vähän päälle kaksi miljoonaa! Se oli täsmälleen 23 päivää ennen tämän profetian toteutumista. Syyskuun 15. päivänä 2008 Lehman Brothers haki konkurssia toimessa, joka käynnisti rahoitusmarkkinoiden kaatumisen kaikkialla maapallolla. Tämä on vain lyhyt katkelma tuosta pitkästä ja perusteellisesta kirjoituksesta, jonka voi lukea lehdestä, joka on luettavissa ja ladattavissa tri Owuor'in sivustolla: http://www.repentandpreparetheway.org/
Tästä selviää, että tri Owuor ei ainakaan saarnaa menestysevankeliumia, mikä on varmasti paljolti syy siihen, että maailman ns. ”kristillinen” media ignoroi hänet täysin.

Tämän ajan moderni seurakunta on hyvin suuressa määrin perustettu menestyksen evankeliumin saarnaamiselle, mikä on paljolti vaikuttanut sen luopioon tilaan ja se, mitä useimmat tämän päivän kristityt eivät ole kunnolla ymmärtäneet, on, että hengellisesti nykyinen luopumus seurakunnassa itseasiassa vastaa Herran huonetta, joka on kirjaimellisesti luopunut uskollisuudestaan Herraa kohtaan.

Suurimman osan olemassaolostaan tämän päivän moderni seurakunta on käytännössä osallistunut kristinuskon väärän muodon opettamiseen, joka edistää huolimatonta elämää ja sovittelee maailman kanssa. Sanan virheellinen soveltaminen tällä tavalla on laajalti vahvistanut luopumuksen ja laittomuuden räikeän harjoittamisen Herran huoneessa.

Vaikka Jumala Kaikkivaltias ehkä onkin avoimesti ilmaissut tarkoituksensa, että ihmiskunta menestyy täällä maan päällä, niin sellaista menestystä ei tarkoitettu kokonaan keskittämään seurakunnan sydäntä tuhoutuvaan maailmaan. Jumalan tarkoitus alkuperäisessä ihmisen luomisen suunnitelmassa oli, että jokainen menestyksen siunaus vetäisi ihmiskuntaa yhä lähemmäksi Jumalaa Kaikkivaltiasta. Nyt kuitenkin on käymässä yhä selvemmäksi, että tämän uuden suunnitelman käsite jää suurimmaksi osaksi piiloon tämän päivän kristityiltä. Tästä syystä se vakava hengellinen harhakäsitys, jota nykyisin vetää niin suosittu menestyksen evankeliumi, on pyyhkäissyt seurakunnan lähes sammuksiin.

Tässä Herran huoneen tilassa Pastorit voivat nyt avoimesti tunnustaa elävänsä itselleen, samalla kun kristityt kääntyvät rennompaan suhteeseen Herran kanssa. Pastorien taulukoima teologinen pääntieto on vähitellen ja järjestelmällisesti ohittanut suurimman lupauksen, mitä Jumala koskaan on antanut seurakunnalle, lupauksen Pyhästä Hengestä lopullisena Neuvonantajana. Postmoderni kristikunta on hienoimmissa masinoinneissaan ja varsinkin väärän evankeliuminsa, ”kylvä siemen saadaksesi ihmeesi”, kautta varmasti osoittautunut vajavaiseksi pyhyydessä siinä määrin, että seurakunta on nyt alennettu liiketiloiksi, joiden tarkoitus on viihdyttää paikallista väkeä.

Ja se on syy, että on tavanomaista havaita saarnaajien laskevan leikkiä jopa niin vakavilla asioilla kuin risti ja veri. Silti seurakunta normaaleilla hengellisillä aisteillaan tietää liiankin hyvin, ettei se koskaan ollut alkuperäinen tarkoitus, miksi Jeesus lähetettiin ristille maksamaan sellainen hirvittävä sydäntä raastava lunastushinta. Johtuen luontaisista puutteistaan menestyksen evankeliumi ei käytännössä ole nuhdellut syntiä, joka tänä päivänä on tunkeutunut seurakuntaan ja sen sijaan päättänyt elätellä maailmallisuutta ja hengellistä rappiota kristittyjen keskuudessa.

Sellainen hengellinen mätäneminen on aivan viime aikoina esiintynyt rehottavana jumalattomuutena seurakunnassa siten ilmentäen yletöntä perversiota, rahan rakkautta, seksuaalista moraalittomuutta, homoseksuaalisuutta, lesboutta jopa pastorien keskuudessa. Tämän laittomuuden laji Herran huoneessa on jotakin sellaista, joka on vaikuttanut negatiivisesti seurakunnan keskeiseen kutsumukseen julistaa evankeliumia Jeesus Nasaretilaisesta.

Tämän lajin naurettava lankeemus myös sai sen huonoon VALOON siinä määrin, että tämän päivän kristityt kantavat nyt vastenmielistä kuvaa, jota pakanat eivät kaipaa kantaa ja johon eivät halua liittyä. Sen kaiken otsikko on ikuisen hengellisen vauvan kauhistuttava tila, joka on nyt kiusannut sen imagoa. Tämä luopumus on tänä päivänä vakiintunut seurakunnassa jopa siinä määrin, että uskovat on nyt alennettu pelkäksi epätoivoiseksi porukaksi, joka vähät välittää sanasta. On onnetonta, että tämä halveksittava syöksy on jatkunut lähes huomaamatta hyvin kauan ja vielä enemmän nyt, kun on jo myöhä.

Se, ettei intuitiivisesti oivalleta tätä näköjään selvää, mutta hyvin salakähmäistä lankeemusta seurakunnassa, on suuresti vaikuttanut syntiherkkyyden menetykseen kristittyjen keskuudessa. Se on puutumus, joka on laskenut seurakunnan syntikynnyksen siten tuudittaen sen ikuiseen kadotustuomioon hengellisen kuolion muodossa.

Valitettavasti on niin masentavaa tiedostaa, että kuolion todellinen määritelmä on itseasiassa ruumiin paikallinen kuolema ja rappio johtuen veren puutteesta tuolla alueella. Tämän päivän seurakunnasta voidaan sanoa, että siltä varmasti puuttuu Jeesuksen veri ruumiissa. Ellei se tee parannusta kiireesti, tämä kuolio voi myös tappaa sen.

Kynnyksen madaltaminen synnille ja pahalle tarkoittaa yksinkertaisesti, että kristityt vähitellen tottuvat, ei vain havaitsemaan syntiä seurakunnassa, vaan myös sovittamaan sitä omaan elämäänsä.  Se on maailman kanssa sovittelemisen huolimatonta elämää, joka selvästikään ei pidä Herran pelkoa ja hänen pyhää mainettaan merkityksellisinä. Tämän lajin hengellinen puutumus on sitä, mikä on tarkasti sanoen tahrannut palvonnan siinä määrin, että tänä päivänä kristityt eivät enää näe elämäntapaansa tosi palvontana, jota Jeesus opetti ristillä.

Jos Jeesus ristillä jätti meille mitään tunnuskuvallista (emblematic) opetusta vietäväksi kotiin, niin se oli lihan ristiinnaulitseminen. Tuossa tuhlailevan rakkauden suurimmassa osoituksessa seurakuntaa kohtaan, kun Herra antoi elämänsä ristillä, hän myös paljasti sille suurimman menestyksellisen kristillisen elämäntavan salaisuuden. Ja tuo salaisuus on kirjaimellisesti lihan syntisten halujen täydellisessä poistamisessa, jotta voisi uudestisyntyä (And that secret literally lay in the complete obliteration of the sinful desires of the flesh in order to be born-again. Tähän on tainnut livahtaa torakka! Suom. huom.).

Tämä on yksi kristillisen pelastuksen nimenomainen puoli, jota tämän päivän kristittyjen suuri enemmistö on vähiten käsittänyt. Vastoin surullista aineellisen omaisuuden yhdistämistä menestykseen aito menestyvä kristillinen elämäntapa sisältää synnin karttamisen ja vaelluksen täydellisessä pyhyydessä Jumalan valtakuntaan sisälle menemiseksi.

Koska Pastorit eivät laajenna opetuksiaan tällä evankeliumin uudella kehdolla (risti), niin se on muuttanut jumalanpalvelukset aikamme suureksi häpeäksi siten alentaen sen pelkiksi ihmisperinteiden pääsiäisrituaaleiksi, jotka ovat muuta kuin tosi palvontaa hengessä ja totuudessa.

On kuitenkin yllättävää, että eräänlainen uskottomuus on vähitellen tunkeutunut pyhään saarnatuoliin, kun paimenilta todella puuttuu vakaumus uskoa saadakseen jumalallista ylläpitoa Herralta. Tämä vakaumuksen puute, joka nykyisin lisääntyy nopeasti Pastorien keskuudessa siinä määrin, että Jumala ei ehkä pysty ihmeellisesti varustamaan heitä tässä ajassa, on se, mikä on valitettavasti synnyttänyt hyvin myrkyllisten väärien sananopettajien tuhoisan aallon.

Tämä klikki on tänä päivänä muuntunut Pastorien porukaksi, jotka voivat päin naamaa valehdella julkisesti, ryöstääkseen uhreja ja ns. ”siemenrahaa” uskovaisilta. He ovat päivän väärät profeetat. Tämän päivän papisto voi avoimesti pettää ja herkutella pyhien synneillä ansaitakseen ns. kohtuullisen toimeentulon.
Minun kansani synnistä he saavat ruokansa, heidän pahoja tekojansa heidän sielunsa himoitsee. (Hoosea 4:8).
NIV: They feed on the sins of my people and relish their wickedness. (herkuttelevat heidän pahuudellaan)
Alussa sanottiin, että se on yksi tärkeimmistä viimeisten päivien maamerkeistä, mutta siitä huolimatta on tuskallista elää ja nähdä tämän luopumuksen pelaavan itsensä täyteen kurssiin meidän ajassamme. Tämä päällekäyvän maailmallisuuden taso tahraavan postmodernisminsa kanssa aivan seurakunnan keskipisteessä on se, mikä lopulta sai Jumalan Kaikkivaltiaan vapauttamaan MUSTAN APOKALYPTISEN RATSASTAJAN hirvittävät kivut. Vaikka välttämätön askel profeetallisella aikajanalla tempaukseen, tämä kolmas RATSASTAJA on jokin sellainen, joka on tarkoitettu ravistelemaan ihmiskuntaa maallisesta kallistuneisuudestaan takaisiin taivaalliseen taipumukseen.

Herra tarkoitti, että tämän RATSASTAJAN vapauttamista seuraava globaali taloudellinen kriisi on jokin sellainen, joka on tarkoitettu NUHTELEMAAN tätä luopiota seurakuntaa, että se palaisi takaisin hänen pyhyytensä tasolle. Romahduttamalla ja sulattamalla kaikki varallisuuden rakenteet, jotka ovat varjostaneet kristillistä näkyä, Herra Kaikkivaltias tarkoitti, että MUSTAN HEVOSEN vapauttaminen puhdistaa pyhien sydämet materialismista takaisin hengelliseen puhtauteen.

Sellaiset varallisuuden rakenteet, jotka olivat majoittautuneet kristittyjen sydämiin, sisältävät sellaisia asioita kuin rahoitusosakevarausten kerääminen, kotien ja autojen jumaloiminen, ylvästeleminen sillä, mitä tekevät ja omistavat. On varmaa, että nämä rakenteet olivat ryöstäneet Jumalan pois ihmisten huomiosta. Jo israelilaisten keskuudessa Jahve oli superkiivas, mitä tulee liiton pitämiseen, kunnioitukseen, palvonnan huolellisuuteen ja saastumattomaan suhteeseen.

Jumala Isä on yhtälailla mustasukkainen seurakunnasta ja ansaitsee uskovien koko huomion. Tämä on syy miksi JAHVE voi tarkoituksella murentaa jokaisen häiriötekijän, joka voi kääntää ihmiskunnan täyden huomion pois hänestä. Tämän Herra on tehnyt aikaisemminkin tuolle uppiniskaiselle sukupolvelle monumentaalisessa Baabelin tornin ylpeyden osoituksessa.

Tämän kolmannen RATSASTAJAN pyrkimykset globaalin talouden uudelleenjärjestelyssä ovat kiistämättömästi jumalallinen ponnistus, joka on tähdätty herättämään Kristuksen seurakunta välttämättömyyteen TEHDÄ PARANNUS kelvottomista teoistaan ja valmistaa vanhurskas tie tempaukselle (Jesaja 40:1-5). Vanhurskaus on se hieno liinavaate (KJV: fine linen), jolla tämän päivän kristittyjen pitäisi vaatettaa sydämensä päästäkseen sisälle tälle kaikkein odotetuimmalle Karitsan hää-aterialle. (Ilm. 19:6-9; Hepr. 12:14; 2. Kor 5:1- 5).

Sen globaalin NÄLÄNHÄDÄN ansiosta, jonka tämä APOKALYPTINEN RATSASTAJA aiheuttaa, hämmästyttävän samansuuntainen ja vastaavan tuhoisa hengellinen nälkä on läpitunkenut Kristuksen seurakunnan yli maailman. Tästä on kehittynyt valtava hengellinen pula erityisesti keskeisistä Pyhän Hengen lahjoista Kristuksen ruumiissa. Ja se on syy, että tämän päivän kristittyjen voidaan kuulla väärentävän kielilläpuhumista ja väärien profeettojen väärentävän Jumalan pyhää ääntä, samalla kun tavanomaisten saarnaajien voidaan nähdä väärentävän ihmeitä jne.

On varmasti valtava huuto Pyhän Hengen puoleen, että hän vierailisi Herran huoneessa tämän suuren hädän hetkellä. Pyhän Hengen vierailu on se ainoa väliintulo, joka lopulta vapauttaisi niin kaivatun viisauden nykyisessä luopiossa seurakunnassa. Kaikki Jumalaa rakastavat kristityt myöntävät tänä päivänä, että jos taloudellinen romahdus on se, mikä tarvitaan palauttamaan seurakunta takaisin Jumalan tykö, niin se on hyvä asia ja niin olkoon. Etua nykyisestä taloudellisesta uudelleenjärjestelystä voi kertyä kristittyjen elämään vain siinä määrin, kuin se uudelleen priorisoi iankaikkisuuden etsinnän heidän sydämissään. Ottaen huomioon lisääntyneen maailmallisuuden, joka viitoittaa kristillistä elämäntapaa tänä päivänä, ei varmasti ole suurempaa herätyshuutoa ja joka parhaiten kuvailee MUSTAN HEVOSEN miehen tekoja, kuin seuraava raamatunkohta:
Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. (1. Joh. 2:15-17).

1 kommentti:

  1. Entinen "Siemenrahan kylväjä"28. huhtikuuta 2013 klo 19.04

    Totta on! (myös täällä Indonesiassa)

    VastaaPoista

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com