Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 51-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

torstai 31. joulukuuta 2015

Kari Mäkinen vs. totuus islamista -- kuinka ev.lut. kirkkomme onkaan luopunut

PÄIVITETTY 18.2.2016

Näin uudenvuodenaaton kunniaksi (tai pahennukseksi joillekin) tahdon tuoda esille kansankirkkomme luopumuksen erityisesti islam-kysymyksessä, kun arkkipiispamme ei näy hyväksyvän totuutta, vaan vapaamuurarillisesti kääntää pahan hyväksi ja toisinpäin. Euroopan pakolaiskriisin alettua kesällä 2015 Mäkinen tokaisi syyskuussa outoja lausumia, jotka osoitetaan seuraavassa kuvakaappauksessa. (Katso tämän artikkelin lopussa hyvin havainnollistava video ev.lut. kirkkomme nykytilasta, jossa arkkimädättäjämme tulee esille edustavasti omine(!) antikristillisine mielipiteineen, joista vastaa kerran viimeisellä tuomiolla pyhän Jumalan edessä.)Mutta mitä sanoikaan Britannian entinen pääministeri Winston Churchill islamista eli muhamettilaisuudesta, joka lienee näiden Suomeen tulleiden pakolaisten pääuskonto.
CHURCHILL ISLAMISTA

”Kuinka kauhistuttavia ovatkaan kiroukset, jotka muhamettilaisuus lan­gettaa kannattajilleen! Ei ole ainoastaan fanaattista kiihkoa, joka ihmi­sessä on yhtä vaarallista kuin vesikauhu koirassa, vaan myös tämä hir­veä fatalistinen apa­tia. Vaikutukset ovat ilmi­selviä monissa maissa.

Ajat­tele­mattomia tapoja, huo­limattomia maanviljelysjärjes­telmiä, lais­koja kaupankäynti­mene­telmiä ja omai­­suu­den turvat­tomuut­ta tapaa kaikki­alla, missä profeetan seuraajat hallit­sevat tai asuvat. Alhainen sensu­a­lismi riistää tältä elämältä sen viehkeyden ja sivis­tyneisyyden; tulevalta sen ar­vokkuuden ja pyhyyden.

Se tosiasia, että muhamettilaisen lain mu­kaan jokaisen naisen on kuu­luttava jollekin miehelle tämän ab­soluut­ti­sena omaisuutena, joko lapsena, vaimona tai jalkavai­mona, vii­västyttää väistämättä orjuuden lopullista häviämistä aina siihen asti, kunnes isla­min us­ko on lakannut olemasta suuri voima ihmisten keskuu­dessa. Yksit­täiset musli­mit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuk­sia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraa­jien sosi­aalisen kehityksen.

Maailmassa ei ole voi­mak­kaam­paa taannuttavaa voimaa. Muha­met­tilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä har­joit­tava uskonto, joka on kaik­kea muuta kuin kuolemaisillaan. Se on jo le­vinnyt kautta Keski-Afrikan tuottaen pelottomia taistelijoita joka askel­mal­laan.

Ja jos kris­tin­uskoa eivät suojelisi tieteen vahvat käsivarret — tie­­teen, jota vastaan se oli tur­haan taistellut — mo­der­nin Euroopan sivilisaa­tio saattaisi romahtaa, samoin kuin romahti muinai­­sen Rooman sivilisaa­tio.”

----------------

Seuraavassa vielä muutamalla kuvalla esitettynä pakolaiseksytys ja islamin todellisuus, jota luopunut kansankirkkomme, puhumattakaan valtiojohdostamme tai valtamedian edustajista, ei näytä ymmärtävän kirveelläkään.
Tätä Suomen luterilaisen kirkon yleistä luopumusta edesauttavat kirkkoon pesiytyneet vapaamuurarit, jotka ovat saaneet yhä useammassa asiassa tahtonsa läpi, mm. homokysymyksessä. Eritoten pääkaupunkiseudulla ovat luterilaista kirkkoa sisältäpäin nakertaneet vapaamuuraripapit ja -kirkkoherrat. Tästä hyvänä esimerkkinä Espoon Leppävaaran kirkon alttarinpuoleiselta seinältä poistettu iso risti, joka korvattiin okkulttisella kaikkinäkevällä silmällä Illuminati-kolmion sisällä, joka näkyy mm. USA:n yhden dollarin setelin takapuolella olevassa egyptiläisen pyramidin kolmiomaisessa huippukivessä (ns. Horuksen eli Luciferin silmä). Tämä siirto tehtiin Leppävaaran kirkossa jo vuonna 2011, mutta siitä uutisoitiin laajemmin vasta nyt. Varmaankin tarkoituksena on viestittää vapaamuurariveljille yms. lähestyvästä Uudesta Maailman Järjestyksestä (NWO), jolloin Raamatun Antikristus (maailman valemessias) hallitsee. Ennen Antikristuksen nousua, täytyy luopumuksen tulla (2. Tess. 2:3).

http://www.finnleaks.net/leppavaaran-kirkosta-poistettu-risti-tilalle-laitettu-silma/


Ystäväni Thomas kirjoitteli mulle Leppävaaran kirkon "silmä"-symboliin liittyen tällaista:

Aikoinaan herätti kohua jonkin verran se, että Espoon uuden hiippakunnan vaakunan suunnitteli tunnettu vapaamuuraritaiteilija Tapio Vallioja. Onko tämä Leppävaaran kirkon alttarikuva sitten jatkoa sille, mitä ajattelet?

Vapaamuurari taiteilijan ajatus vaakunasta oli seuraava:

Vapaamuurari taiteilija Vallioja luonnehtii vaakunan kautta syntyvää mielikuvaa uudesta hiippakunnasta valon hiippakuntana.

Valaistuminen on illuminatin päämäärä.

Mikä on sitten ollut ristin poistamisen takana. Onko haluttu saada tilalle vapaamuurari yhteys.

On noita kolmioita Suomen kirkoissa, mutta se silmä siellä kolmion sisällä on vapaamuurarien 33° symboli, jossa saatana tunnustetaan jo jumalaksi. Espoossa saattaa hyvinkin olla kysymys rapparien vaikutuksesta.

Kirkkotaiteessa on ollut viime vuosikymmeninä aika "modernistinen" suuntaus. Ristejä ei ole juuri näkynyt tai ne ovat tasaristejä tai piilossa. Näin on esimerkiksi Paijalan kappelissa. Arkkitehti on halunnut luontoikkunan ja vaatimattoman tasaristin ylös katosta. Kyllähän kirkkotilassa kuuluisi olla risti ainakin alttarilla, vai kuinka?

Hiippakunnista ongelmallisia ovat ainakin Helsinki, Espoo ja Turku. Piispojen joulupuheet ja lausunnot ovat enimmäkseen olleet aika outoja ja ympäripyöreitä. Poikkeuksiakin on. Lohjalla on ainakin yksi kanttori vapaamuurari ja kolme lesboa seurakunnan työntekijöinä, joista yksi on siis lepsopapitar. Aikoinaan natsisaksassakin vaihdettiin ristit kirkoissa hakaristeihin ja kristityistä tehtiin listittyjä...

Mitä tulee tuohon Espoon kirkon uuteen alttari-symboliikkaan, niin eikö tuo symboli viittaa vapaamuurareiden pääsymboliin, joten saatanaa se kirkkoherra sillä kertoo siis palvovansa. Niin se on sitten kai se tuon Espoon evankelis-luterilaisen kirkon jumala, jota ne tietämättään palvoo, mutta sen palvomisen hedelmäthän on olleet näkyvissä jo pitkään: homo-agendan ajaminen ts. heteronormatiivisen perheen lakkauttaminen jne.

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/36729-kirkolliset-vapaamuurarit-suomessa

----------------

Joten tehköön Herramme Jeesus Kristus ihmeen Suomen kohdalla, jotta nykysuuntaus kansankirkkomme kohdalla päättyisi ja Jumalan totuus aukenisi mahdollisimman monelle Suomen ev. lut. kirkon jäsenelle sekä Jumalan Sana pääsisi oikeuksiinsa niin, ettei vääryyttä enää palvottaisi ja hyväksyttäisi missään muodossa.

Johannes 8:31-32

31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

------------------------

PÄIVITYS 2.1.2016

Thomas lähetti mulle sähköpostia uudenvuodenpäivänä tämän blogijulkaisun tiimoilta.


Hei Olli!

Tuohon, uusimpaan bloggaukseen voisit asetella tämän MV-lehden sikermän :D


Humanistit ovat valinneet puolensa muslimien sodassa suomalaisuutta vastaan.


"Siinä missä kristinusko on Raamatun oppien mukaan jokaisen vapaa valinta, ei islam salli mitään muita arvojärjestelmiä rinnalleen."

Humanismin, ja tarkalleen ottaen sekulaarin humanismin – joka on nykyään Suomessa vallalla oleva käsitys – määritelmä Wikipedian mukaan:

”Sekulaari humanismi on nimitys uskonnottomalle humanismille. Kansainvälisen humanistisen ja eettisen liiton IHEU:n määritelmän mukaan

”humanismi on kansanvaltainen eettinen elämänkäsitys, joka väittää, että ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Se pyrkii nykyistä inhimillisempään yhteiskuntaan inhimillisten ja muiden luonnollisten arvojen sekä inhimillisten kykyjen kuten järjen ja vapaan tutkimuksen avulla. Se ei ole jumalauskoinen, eikä se hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä.” ”

Sekä:

”Suomessa kansainvälistä humanistiliikettä on edustanut vuodesta 1968 Suomen humanistiliitto. Järjestö julkaisee neljästi vuodessa Humanisti-lehteä. Periaateohjelmassaan liitto vaatii ajatuksenvapautta, arvovalloista vapaata ajattelua, pyrkimystä tietoon ja uskonnoista riippumatonta etiikkaa.”

Tästä määritelmästä on syytä poimia seuraavat kohdat:


* Se pyrkii nykyistä inhimillisempään yhteiskuntaan…

* … järjen ja vapaan tutkimuksen avulla

* Se ei ole jumalauskoinen, eikä se hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä.


Periaateohjelmassaan liitto vaatii ajatuksenvapautta..

* …arvovalloista vapaata ajattelua…

* …pyrkimystä tietoon ja uskonnoista riippumatonta etiikkaa


Kun katsotaan suomalaista yhteiskuntaa, ovat humanistien pyrkimykset pitkälti toteutuneet, ainakin mitä tulee jumalauskoon. Jumalan humanistit ovat ajaneet ulos ihmisten arkisesta puheesta, lainsäädännöstä, luterilaisesta kirkosta, politiikasta, opetuksesta ja viimeisimmäksi oikeussaleista:

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/jumala-poistuu-suomen-oikeussaleista-ensi-perjantaina/2202796?pwbi=fbbe7e479a53d5b737ef020a64bcfe6c


Samoin ”arvoista vapaa” ajattelu on tehty normiksi, jonka rinnalla ei sallita muita ajattelutapoja. Tämä koskee erityisesti kristillisiä arvoja. Tämä on humanistista suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Humanistista suvaitsevaisuutta, jossa sinua ei suvaita.

Kristityistä humanisti on tehnyt vapaasti pilkattavaa riistaa, pelkkiä älykääpiöitä, jotka on vaimennettava halveksivalla ja öykkärimäisellä käytöksellä. Ja mitään kristinuskon, tai ylipäätään jumalauskon, perusteita ei humanisti saa hyväksyä ja niistä humanisti saa tehdä pilaa.

Merkille pantavaa on se, että kutakuinkin kaikki muut uskonnot ovat humanisteilta saaneet olla suhteellisen rauhassa tältä riehunnalta, mukaan lukien islam.

Itse asiassa islamisaatiota jopa kannatetaan humanistien taholta samalla kun uskontoa sekä sen harjoittajia suorastaan glorifioidaan, ihaillaan ja edistetään islamisaatiota.

Kristittyjä humanistit pitävät tyhminä, tieteestä pihalla olevina pölkkypäinä, jotka humanistien mukaan eivät mm. kestä todellisuutta ilman mielikuvitusjumalaa.

Onko tämä sitä “pyrkimystä nykyistä inhimillisempään yhteiskuntaan”?

Koska samalla kun humanistien vaikutuksesta kristittyjä pilkataan, ovat humanistit tehneet muslimeista erityissuojeltuja ja ihailtavia. Heidän mieltään EI saa pahoittaa, koska islam on humanistien suojeluksessa. Humanismin mukaan heitä EI saa pilkata uskomustensa johdosta. Humanismin mukaan heille ON SALLITTAVA toteuttaa uskontoaan vapaasti aina siihen asti, kunnes kristityt on tuhottu ja islam on tappanut kaikki muut ja hallitsee sharialla.

Sanan- ja ilmaisunvapaus EI koske humanistien mukaan islamin pilkkaamista. On jopa painetta siitä, että työnantajien täytyisi antaa mahdollisuus humanismin mukaan käyttää työaikaa muslimi rukouksiin ja muihin muslimien uskonnollisiin rituaaleihinsa.

Islamin Ashura-juhlassa osallistujat hakkaavat päätään veitsillä.

https://www.google.fi/search?q=islam+ashura&biw=1366&bih=576&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR8PzH1onKAhUGiywKHadSChIQ_AUIBigB

Tämäkö on sitä humanistista “arvovalloista vapaata ajattelua”?

Kristityt nauttivat ateriasta yhdessä. Naiset ovat ruokapöydässä tasa-arvoisia. (kuva perheen-illallinen.jpg)

http://static.mvlehti.net/uploads/2015/12/Perheen-illallinen.jpg

Eli samalla kun kristinuskoisten elämä on tehty humanismilla mahdollisimman naurunalaiseksi, on islamia humanismi pitänyt – humanismin omien määritysten vastaisesti – hienona, kannatettavana ja tuettavana asiana.

Tässä humanistit astuvat toden teolla paskaan ja kusevat omille kintuilleen. Siinä missä kristinusko on Raamatun oppien mukaan jokaisen vapaa valinta, ei islam salli mitään muita arvojärjestelmiä rinnalleen, koska ne on hävitettävä.

Kun ns. “arvovapaat” humanistit suosivat islamia, he unohtavat sopivasti esimerkiksi šaria-lain merkityksen:

Wikipedia: “Šaria (arab. شريعة‎, šarīʿa ‘tie, polku’) eli islamilainen laki on islamin mukaan Jumalan ihmisille antama muuttumaton laki”.

Tukeeko tämä humanismin ajatusta:

“Se ei ole jumalauskoinen, eikä se hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä.”?

Muslimien omien määritelmien mukaan islam uskontona on “selkeää, täydellistä, muuttumatonta ja erehtymätöntä allahin puhetta”, ja on siksi kaiken kritiikin yläpuolella. Ja tämä kritisointikielto koskee ERITYISESTI ns. “vääräuskoisten” suunnalta tulevaa kritisointia.

Edustaako tämä humanistien hellimää “ajatuksenvapautta ja arvovalloista vapaata ajattelua”, sekä “pyrkimystä tietoon ja uskonnoista riippumatonta etiikkaa”?

Vaikka humanistien mukaan mikään asia tässä universumissa ei ole kritiikin yläpuolella, ovat he pahasti ristiriidassa itsensä kanssa siloitellessaan tietä Suomen islamisaatiolle.

Entäs “järki ja vapaa tutkimus”?

Kuinka tämä on sovitettavissa islamiin?

Vai muistuuko humanisteille viimeisen 200-vuoden ajalta mieleen runsaastikin muslimitiedemiehiä/naisia, joiden riippumattomaan tieteelliseen tutkimukseen tukeudutaan tänäkin päivänä?

On siis selvää, että sekulaarit humanistit ovat muslimien palveluksessa, mutta kuinka SE puolestaan auttaa rakentamaan Suomesta yhä parempaa, yhdenvertaista, suvaitsevaista ja tasa-arvoista humanistisempaa yhteiskuntaa?

Ainakin jos tätä kysytään muslimeilta, ei vastausta tarvitse kauan miettiä:

“Allah antaa Suomen muslimeille!”

Mutta jos asiaa kysytään tavalliselta, terveellä tavalla maahanmuuttokriittiseltä kantasuomalaiselta joka haluaisi elää turvallisessa, teknologisesti ja taloudellisesti kehittyneessä, tasa-arvoisessa Suomessa, ei vastausta odotellessa kannata pidätellä hengitystä.

Kun siis seuraavan kerran luet tai kuulet ns. humanistien sivistyneiden ja omaa ylevyyttään täynnä olevien humanistien edistävän Suomen islamisaatiota, laita heidät puolustamaan omaa logiikkaansa ja – jos Jumala suo – näkemään oma vastuunsa ja typeryytensä, mielettömyytensä hyvinvointiyhteiskuntamme tuhoutumisessa.


Thomas päättää kirjeensä kuitenkin optimistisesti:

Toisaalta, kun Suomesta ei enää lähetetä lähetystyöntekijöitä, niin tänne Suomeen tulevat ovat lähetyskenttää, jotka lähetetään sitten evankelioituina takaisin, joten heitä tulee rakastaa ja auttaa löytämään Jeesus Herrana.

PÄIVITYS 18.2.2016

Edesmennyt ansioitunut Jumalan valtakunnan lähetti rovasti Päivö Parviainen antoi haastattelun tällä ainutlaatuisella videolla, jossa hän arvioi ev.lut. kirkon nykytilaa.


2 kommenttia:

 1. Thomas valisti mua sähköpostillaan 18.3.2016:

  Katso kuinka porttokirkon kätyrit vääristelee ja kierouttaa todellisuuskäsitystä haukkumalla valemediaksi blogiasi, jossa kirkon mukaan ...

  Kiitollisena Sinusta ja Sinua siunaten ystävällisin terveisin Thomas

  -------------

  Tässä tallensin Tompan lähettämän kuvan:

  http://aijaa.com/j1NK9K (Kotimaa-lehti 10.3.2016 -- Kari Mäkisen puolustelua)

  Ja vielä tuoreesti Mäkisestä:

  Arkkipiispa Kari Mäkisen kootut lausahdukset! Viimeisimpänä viisautena: matuille töitä seurakunnista

  http://mvlehti.net/2016/03/09/arkkipiispa-kari-makisen-kootut-lausahdukset-viimeisimpana-viisautena-matuille-toita-seurakunnista/

  Seuraavassa Mäkisen kommentteja vuosien varrelta:

  “Uskontunnustukseen voi liittyä ilman uskoa neitseestäsyntymään” Seurakuntalainen 4.6. 2010

  “Homoseksuaalisuus on osa ihmisen identiteettiä, eikä se ole synti” MTV3 Uutiset 18.10.2010

  ”Ei ole eroa homo- ja heterosuhteiden välillä” Uusi Suomi 13.5. 2013

  “Raamattu ei ole sellaista etiikkaa, jota pidettäisiin ikäänkuin ohjekirjana, josta poimitaan ohjeita elämään.” Yle uutiset 25.7. 2013

  “Avioliittokäsitys tarvitsee perusteellista tarkastelua sekä uudelleenarviointia.” Mäkisen facebook-sivut

  “Kirkon tehtävä ei ole puolustaa Suomen etua” HS 13.9.2015

  “Jos tämänkaltainen asennoituminen (puheiden ja asenteiden koveneminen) menee kovin pitkälle, se saattaa johtaa vastaavaan” (Natsi-Saksa) Yle Uutiset 23.12. 2015

  “Turvapaikanhakijoiden määrä ei ole Suomelle ongelma tai turvallisuuskysymys, vaan tehtävä, joka pitää hoitaa”. Ilkka 14.10.2015

  “Tarvitaan suojattuja ja laillisia reittejä tulla Eurooppaan.” Yle uutiset 8.3. 2016

  Oh boy!!

  VastaaPoista
 2. Aina vain menee hullummaksi Kari Mäkisen kohdalla. Tässä tuore uutinen Kotimaa-lehdestä.

  http://aijaa.com/1gUr4w (Kotimaa-lehti 7.4.2016)

  https://www.facebook.com/proarkkipiispa/?fref=nf

  VastaaPoista

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com

eXTReMe Tracker