Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 51-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

perjantai 12. tammikuuta 2018

Googin sodan profeetallinen ajoitus – miksi se on tärkeää tietää juuri nyt?

Tässä eräältä profeetalliselta sivustolta artikkeli 3,5 vuoden takaa, jossa käsitellään mitä tärkeintä aihetta nykyhetkeä ajatellen, kun Jeesuksen Kristuksen seurakunnan ylösotto lähestyy pikavauhtia. Israelin valtio on nimittäin täyttämässä 70 vuotta tänä vuonna ja muinaisen Israelin historiassa tämä luku 70 merkitsi erilaisissa yhteyksissä aina käännettä Israelin ja Jerusalemin tilanteeseen. Tästä käänteestä on annettu vuosina 2014-15 taivaalliset merkit neljän verikuun muodossa ja lisäksi on ollut USA:n suuri auringonpimennys viime elokuussa, jolla on Israelin pääsuojelijaa, Amerikkaa, koskeva merkitys jumalallisen tuomion muodossa. Israel tulee jäämään yksin ja silloin Raamatun Goog hyökkää liittolaistensa kanssa pientä Israelia vastaan. Seuraavassa suomennoksessani tuodaan esille hyvin selkeästi Googin sodan profeetallinen ajoitus Hesekielin profetiaa tulkiten. Päätin suomentaa tämän artikkelin juuri sen vuoksi, että se pitää yhtä oman tulkintani kanssa pääpiirteiltään ja on siis linjassa tämän profetia-blogin kanssa. Jokainen tulee käsittämään ylöstempauksen, suuren Ahdistuksen ajan ja Googin sodan välisen ajoituksen. Suuri ja peljättävä Herran päivä tapahtuu Googin sodan yhteydessä, joka on rakentumassa pala palalta nykytapahtumien valossa. Israel ja maailma tulevat kokemaan historiallisen muutoksen!

Luku 70 on merkittävä:

70 - Kuningas Daavidin elinikä

70 - Babylonian pakkosiirtolaisuuden kesto

70 - Jerusalemin temppeli tuhottiin 70 jKr.

70 - YK:n päätöslauselmasta Israelin perustamiseksi 1947 olisi 70v. vuoteen 2017 [Presidentti Trump julisti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi 6.12.2017, mikä tekee 70 vuotta ja 7 päivää YK:n päätöslauselmasta 29.11.1947!!!]

(- Israel juhlii 70v. itsenäisyyttään 14.5.2018 - heprealaisessa kalenterissa 19.4.2018)

------------------------

Googin ja Maagogin sodan profeetallinen ajoitus (Prophetic Timing of Gog and Magog War)

http://www.christiantruthcenter.com/prophetic-timing-of-gog-and-magog-war/

July 18, 2014

By Joshua Munguti


Tämä kirjoitus koskee Googin ja Maagogin sodan profeetallista ajoitusta; Hesekielin profetia Venäjästä suuren joukon kanssa, joka hyökkää Israelia vastaan (Hes. 38-39).

On olemassa kaksi Raamatussa ennustettua sotaa ennen Jeesuksen Kristuksen lopullista paluuta. Nämä ovat:

1. Googin ja Maagogin sota, sekä

2. Harmagedonin taistelu

Näiden kahden taistelun välillä on suuria eroja. Näitä ovat:

Erot Googin sodan ja Harmagedonin taistelun välillä

1. Googin ja Maagogin sota tapahtuu Israelin vuorilla kun taas Harmagedonin taistelu tulee olemaan Megiddon laaksossa

2. Harmagedonin taisteluun sisältyvät kaikki maailman kansakunnat kun taas Googin ja Maagogin sota käsittää vain valittuja maita Venäjän johdolla

3. Kiina ei ole Googin ja Maagogin sodassa vaan Harmagedonin taistelussa

4. Antikristus osallistuu Harmagedonin taisteluun, mutta häntä ei nähdä missään esillä Googin ja Maagogin sodassa

5. Jeesus Kristus seisoo Öljymäellä Harmagedonin taistelun lopussa, mutta missään emme näe Jeesusta Kristusta ilmestyväksi maailmalle Googin ja Maagogin sodassa

(Nämä ovat vain muutamia eroja)

Toinen suuri ero näiden kahden taistelun välillä on niiden profeetalliset ajoitukset.

Harmagedonin taistelu tapahtuu aikakauden lopussa, jolloin Jeesus Kristus palaa tuomitsemaan kansoja ja tuhatvuotista valtakuntaansa varten, mutta milloin Googin ja Maagogin sota tapahtuu?

Googin ja Maagogin sodan profeetallinen ajoitus

Hesekiel, joka ennustaa Googin ja Maagogin sodan (Venäjä, joka tulee suurella joukolla Israelia vastaan), antaa meille sodan profeetallisen ajoituksen. Profetiassaan Hesekiel paljastaa meille paljon tietääksemme sodan ajankohdan.

Milloin Googin ja Maagogin sota tapahtuu?

1. Viimeisinä vuosina (in the latter years)

Hes. 38:8 (KR 33/38)”Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.”

Viimeiset vuodet on loppuvuodet Jeesuksen Kristuksen paluuseen. Maailmanlopun vuodet on eri asia kuin lopunajat (the End Times). Lopunajat puhuu ajasta yleensä kun taas viimeiset vuodet (latter years) menevät erityisiin maailmanlopun vuosiin (end years).

2. Viimeisinä päivinä (in the latter days)

Hesekiel ryhtyy puhumaan päivistä vuosien sijaan.

Hes. 38:16 (KR 33/38)”Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.”

Hesekiel täsmentää, että Googin ja Maagogin sota tapahtuu viimeisten vuosien päättyessä eli viimeisinä päivinä.

3. Kun Israel on jälleen koottu ja heille on annettu isiensä maa

Hes. 38:8 (KR 33/38) ”Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.”

Hesekiel ennusti Israelin kokoontumisen uudelleen ja heidän isäinsä maan antamisen ennen Googin ja Maagogin sotaa. Katso profetia Israelin jälleensyntymästä.

Israel koottiin uudelleen ja sille annettiin isiensä (Aabrahamin) maa takaisin 14. toukokuuta 1948. Se on silloin kun Israelin vuoret lakkasivat olemasta autioita (joutomaata) ja jossa asuminen oli taas mahdollista.

...ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, (Hes. 38:12)

to turn your hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, (Ezek 38:12)

Hesekiel profetoi, että Googin ja Maagogin sota tapahtuu sen jälkeen kun Israel on koottu uudelleen ja heille on annettu takaisin isäinsä maa, joka on päivämäärän 14. toukokuuta 1948 jälkeen. Israelin jälleensyntymän jälkeen meidän on vielä nähtävä sota.

4. Kun Israel asuu turvallisesti

Hesekiel kertoo meille, että Israel tulee 'asumaan turvallisena' (Hes. 38:8,11). Sana, joka vastaa alkuperäisessä hepreankielessä tätä 'asua turvallisena', on 'betach', ja sillä voi olla merkitys, että tuntee turvallisuutta, mutta ei välttämättä tarkoita sitä, että asuu turvassa; ollen väärä luottamus ja väärä turvallisuus.

...Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina (Hes. 38:11)

Nyt Israelissa on väärä turvallisuuden tunne. Voidaan perustellusti väittää, että Israel elää turvallisemmin tänäpäivänä kuin milloinkaan sen 66 vuoden olemassaolonsa aikana.

5. Kun Israel on muurittomien kylien maa (When Israel is a land of unwalled villages)

Hesekiel mainitsee, että Israel asuu 'muurittomien kylien' maassa ja 'asuu ilman muureja, ja jolla ei myöskään ole salpoja eikä portteja'.

Hes. 38:11 (KR 33/38)”Ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina - asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.”

Ezek 38:11 (King James 2000 Bible) - And you shall say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates

Hesekielin muinaisina aikoina ja kautta koko historian aina vuoteen 1900 saakka, käytännössä kaikilla Israelin kylillä ja kaupungeilla oli vahvat muurit. Hesekiel ei ollut koskaan nähnyt kylää tai kaupunkia ilman puolustavia muureja.

Nykyään Israel kuitenkin asuu maassa, jossa ei ole aidattuja kyliä, lukuunottamatta 400 kilometrin pituista seinämää, joka erottaa sen tietyistä Länsirannan osista, auttaen estämään terroristisala-ampujia tulittamasta Israeliin. Valtaosa Israelista asuu muurittomissa kylissä (ilman muureja, ja ei myöskään salpoja eikä portteja).

6. Kun Israel on vauras (varakas kansakunta)

Yksi syy Venäjälle ja sen liittolaisjoukoille käydä Israelin kimppuun on ottaa saalista, karjaa ja omaisuutta, ja kantaa pois hopeata ja kultaa.

Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää...joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan? (Hes. 38:12-13)

Tämä tarkoittaa sitä, että Israel on varakas (vauras) kansakunta, kun tämä sota tapahtuu.

Hesekiel ennusti Israelin väestön moninkertaistumisen ja vaurauden sen uudelleensyntymän jälkeen (Hes. 36-37). Ja Israel on nykyisin siunatuin kansakunta maan päällä hyvin suurella vauraudella varustettuna. Katso Hesekielin profetia Israelin jälleensyntymästä.

Rikkautensa lisäksi, Israel löysi vastikään massiivisen maakaasureservin Haifan rannikolta.

7. Ennen suurta Ahdistuksen aikaa (tribulation period)

Suuri Ahdistuksen aika on 7 vuoden ajanjakso, kuten paljastetaan Danielin 70 vuosiviikon profetiassa ja kohdassa koskien Danielin viimeistä 70. vuosiviikkoa.

Googin ja Maagogin sodan jälkeen, me näemme ne, jotka asuvat Israelin kaupungeissa, jotka eivät kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä polttopuiksi, vaan pitävät polttoaineina Venäjän ja sen liittolaisten aseita.

Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta; eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra. (Hes. 39:9-10)

Jumalan ajoitus on tarkka. Jos Jumala sanoo 7 vuotta, se on seitsemän vuotta.

Hesekiel puhuu niistä, jotka asuvat Israelin kaupungeissa. Nämä eivät ole vain juutalaisia ​​vaan kaikkia Israelin kaupungeissa asuvia (sekä juutalaisia ​​että ei-juutalaisia).

Israelin kaupungeissa asuville, niille, jotka käyttävät Venäjän ja sen liittolaisten aseita polttopuina, se tarkoittaa sitä, että sota on päättynyt.

Tämä merkitsee sitä, että sodan lopussa Israelissa asuvat alkavat käyttää aseita polttopuina ja 7 vuoden ajanjakso käynnistyy. Näin siis sota päättyy seitsemäksi vuodeksi, joka alkaa siitä, kun aseita aletaan käyttää polttopuina.

Koska suuri Ahdistus on 7 vuotta ja Googin ja Maagogin sotaa käsittelevässä profetiassa on 7 vuoden jakso, jolloin aseita käytetään polttopuina, niin tämä tarkoittaa sitä, että Googin ja Maagogin sota ei tapahdu 7-vuotisen suuren Ahdistuksen ajan sisällä, vaan se tapahtuu ennen suurta Ahdistusta.

Suuren Ahdistuksen ajan 7 vuotta ovat viimeiset vuodet Jeesuksen Kristuksen maan päälle tulemiseen ja viimeiset vuodet koskien tuhatvuotisen valtakunnan alkamista. Missään kohtaa Raamattua emme näe tuhatvuotisessa valtakunnassa ihmisten käyttävän Googin ja Maagogin sodan aseita polttopuina.

Seitsemän vuoden ajanjakso, jossa Googin ja Maagogin sodan aseita käytetään polttopuina 'voi mahdollisesti olla' suuren Ahdistuksen 7 vuotta.

8. Ennen Israelin hengellistä heräämistä

Israel herää hengellisesti tässä sodassa, kun he näkevät Jumalansa toiminnassa ja lyövän kaikki Israelin viholliset heidän puolestaan. Tämä ei tarkoita sitä, että Israel tunnustaa Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan. Katso Googin ja Maagogin sota.

Apostoli Paavali sanoo,

Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, (Room. 11:25)

Pakanoiden täysi luku tulee sisälle ennen Harmagedonin taistelua. Se on suuressa Ahdistuksen ajassa, jolloin viimeinen pakana astuu sisään Jumalan valtakuntaan ja pakanoiden suorittama Jerusalemin tallaaminen loppuu Harmagedonin taistelussa.

Luuk. 21:24 (KR 33/38)”Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.”

Juutalaiset hyväksyvät Jeesuksen Kristuksen, jonka he lävistivät, Messiaanaan Harmagedonin taistelun lopussa.

Sakarja 12:10 (KR 33/38) ”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.”

Mutta ennen sitä, Israel ei tule uskoon Jeesuksessa Kristuksessa (armo). Israel on edelleen Vanhan Testamentin alaisuudessa (lain alla).

Siksi Israelin hengellinen herääminen johdattaa heitä palauttamaan Vanhan Testamentin kaltaisen palvonnan ja rakentamaan Kolmannen Temppelin. Syystäkin heti Googin ja Maagogin sotaa käsittelevän profetian jälkeen, Hesekiel ennustaa Kolmannen Temppelin rakentamisen.

Tänäpäivänä me tiedämme, että juutalaiset eivät ole hengellisesti heränneitä heidän Vanhan Testamentin kaltaiseen Jumalan palvomiseen. Heidän Vanhan Testamentin tyyliseen palvontaan kuului Temppeli ja Liitonarkki.

Kuten Googin ja Maagogin sotaa käsittelevässä Hesekielin profetiassa sanotaan, Kolmatta Temppeliä ei voida rakentaa, kun Pyhä Henki ja seurakunta ovat vielä maan päällä.

Kun Kolmatta Temppeliä aletaan rakentaa ja kun Liitonarkki putkahtaa esiin, seurakunta ei tule olemaan maan päällä. Se on juuri Kolmannessa Temppelissä, missä Antikristus tekee inhottavuuden; asettaa hävityksen kauhistuksen.

---------------------

Suomentajan kommentti:

Haluan hieman korjata tuota kirjoittajan väittämää, että Pyhä Henki muka poistuisi maan päältä seurakunnan ylösoton myötä. Ainakin Israel kokee Googin sodan jälkeen Hengen vuodatusta seuraavan Jooelin kirjassa olevan raamatunkohdan mukaisesti (Jooel 2:20-21, 28-32). Ja jakeessa 32 vihjataan vielä pakanaseurakunnan ylöstempaukseen, kun puhutaan ”pakoonpäässeistä, jotka Herra kutsuu”. Nämä lienevät häävieraita, jotka kutsutaan Karitsan hääaterialle (vrt. Ilm. 19:9).

20. Ja mikä pohjoisesta tulee (=Goog), sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt. 
21. Älä pelkää, maa. Iloitse ja riemuitse, sillä Herra on tehnyt suuria. 
28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. 
29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni. 
30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; 
31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee (=Goog kukistuu), se suuri ja peljättävä. 
32. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

---------------------

Minun loppusanani

Kun tutkin Hesekielin lukuja 38-39, pyysin Jeesukselta Kristukselta ymmärrystä tätä sotaa koskien ja välittömästi sain näyn, jossa Iran tuli esiin sodassa ja iranilaisten kuolleita ruumiita syötettiin eläimille.

Ennen mitään merkittävää muutosta maailmanhistoriassa, esiintyy aina tärkeä tapahtuma, joka vaikuttaa juutalaisiin.

Tässä joitakin esimerkkejä;
  • Ennen Mooseksen syntymää, Faarao määräsi kaikki vastasyntyneet poikalapset heitettäväksi jokeen
  • Ennenkuin juutalaiset pääsivät ulos Egyptistä, kaikki vastasyntyneet kuolivat Egyptissä
  • Ennenkuin Jeesus syntyi, Herodes määräsi kaikki nuoret alle 2-vuotiaat poikalapset tapettaviksi
  • Ennenkuin juutalaiset menivät luvattuun maahansa, Jerikon muurit sortuivat
  • Ennenkuin Israel syntyi uudelleen ja julistettiin YK:n taholta suvereeniksi valtioksi, käytiin 2. maailmansota
  • Ennenkuin Jeesus Kristus palaa pelastamaan Israelin, tapahtuu Harmagedonin taistelu
Siksi ennen ylöstempausta ja suurta Ahdistusta, esiintyy suuri tapahtuma, joka vaikuttaa juutalaisiin. [Toisin sanoen, Googin sota käydään ennen 7-vuotista Ahdistuksen aikaa, Suom. lisäys]

Ja suurissa tapahtumissa näemme neljä verikuuta, jotka yhtyvät juutalaisten juhliin; Pääsiäiseen ja Lehtimajanjuhlaan. Katso Merkityksestä, joka liittyy neljään verikuuhun, jotka yhtyvät juutalaisiin juhliin; Pääsiäiseen ja Lehtimajanjuhlaan.

Näemme neljä verikuuta, jotka yhtyvät juutalaisiin juhliin vuosina 2014-2015 ja viimeinen verikuu 28.9.2015 tulee olemaan perigeumi (Kuun kiertoradan kohta, jossa se on lähimpänä maapalloa), joten se on superkuu ja nähdään Jerusalemissa Lehtimajanjuhlan aikana samalla kun juutalaiset asuvat ulkona lehtimajoissaan (sukkahs) katsellen taivaita kohti.

Lisäksi vuosien 2014-2015 verikuut ja auringonpimennys tapahtuvat samoina päivämäärinä kuin vuonna 70 jKr. Jerusalemin tuhon aikana ja Jeesuksen Kristuksen syntymän aikoihin, mikä merkitsee suurta ajoitusta ja lähtölaskentaa merkittävälle tapahtumalle, joka vaikuttaa juutalaisiin ja kristittyihin, sekä muuttaa maailmanhistoriaa.

Katso tulevia tapahtumia vuosien 2014-2015 neljän verikuun aikana ja niiden jälkeen (seuraava). [Herra Putin muuten aloitti Syyrian sotaretkensä vain kaksi päivää 28. syyskuuta 2015 Jerusalemissa täydellisesti näkyneen 4. verikuun jälkeen. Se oli tosiaan vakava aikainmerkki, koska Vladimir Putin on todennäköisesti Raamatun Goog! Suom. lisäys.]

--------------------

Russia begins Syria air strikes in its biggest Mideast intervention in decades


Syyrian sisällissota ja Venäjä


http://nokialainen.blogspot.fi/2015/10/putin-hyokkaa-syyriassa-heikon-obaman.html

---------------------

Israel, Venäjä ja sen kumppanit ovat täyttäneet kaikki tämän sodan vaatimukset. Se riippuu vain Jumalan ajoituksesta nyt.

Kuten Raamattu sanoo, me olemme valon emmekä pimeyden lapsia, joten me ymmärrämme ajat ja aikalaukaisimet.

Niille, joilla on viisautta, käsittäkää.

Jeesus on tulossa

Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on käsillä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com