Tietoja minusta

Oma kuva
Olen 53-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Pariisin ilmastokokous tärkeä virstanpylväs Eliitille, jossa prinssi Charles pitää pääpuheen

Tässä yksi tärkeä suomentamani osio tuoreimmasta alkuviikon Cutting Edgen uutishälytyskirjeestä (NewsAlert), jossa David Bay kertoo uutislähdettä lainaten prinssi Charles'in, ekofasistin, uskomattomia mielipiteitä ilmastonmuutoksesta, jota Globaali Eliitti käyttää välineenä Uuden Maailmanjärjestyksen (NWO) muodostamiseksi ja Antikristuksen propagandaa varten tuossa järjestyksessä, kun hän yrittää toteuttaa YK:n jo vuodelta 1992 olevaa biodiversiteettisopimusta valtakautensa lopussa. Vaikka David ei suoraan mainitse Charles'ia Antikristukseksi, niin rivien välistä paistaa se käsitys, että Charles tulee olemaan tuo laittomuuden ihminen, kun hän on avainpuhujana ensi viikolla alkavassa Pariisin ilmastokokouksessa (30.11.-11.12.). Lue enemmän prinssi Charles'ista Samuel Tuomisen blogista: https://samueltuominen.wordpress.com/

-----------------------------

News Alert (uutishälytys) Cutting Edgen sivuilla

Hot News

Monday, November 23, 2015


http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2450
I. Prinssi Charles ilmoittaa rohkeasti, että 'ilmastonmuutos' on perussyy Syyrian sodalle.

Esiintuleva Antikristus tulee samalla tavalla lakaisemaan kaiken tieteen maton alle ja julistaa 'ilmastonmuutoksen' olevan todellinen uhka kun hän panee toimeen radikaalin väestöä koskevan hajautussuunnitelman jota edellytetään YK:n biodiversiteettisopimuksessa!

UUTISKATSAUS: Prinssi Charles: Ilmastonmuutos on perussyy Syyrian sodalle”, NBC News, 23. marraskuuta 2015

LONTOO – Britannian prinssi Charles on korostanut maailman epäonnistumista ilmastonmuutoksen torjunnassa perussyyksi Syyrian sisällissodalle, terrorismille ja seurauksena olevalle pakolaiskriisille joka on nielaisemassa Euroopan. Perillisen Britannian valtaistuimelle on määrä pitää suuntaa antava puhe maailmanlaajuisen ilmastonmuutosta käsittelevän huippukokouksen avajaisissa Pariisissa ensi viikolla, missä 118 maan johtajat kokoontuvat yrittääkseen naulata sopimuksen rajoittamaan kasvavia kasvihuonepäästöjä.”

Meidän täytyy huomauttaa kahdesta hyvin tärkeästä faktasta koskien tätä uutta juttua:

1) Prinssi Charles on perillinen Britannian valtaistuimelle ja hänestä tulee kuningas eräänä päivänä. Siksi hän pitää hallussaan mitä tärkeintä virkaa, jonka haltija luonnollisesti kuljettaa suurta taakkaa vakuuttaakseen skeptiset ihmiset.

2) Prinssi Charles tekee jonkinlaisen yleisluontoisen lausunnon, jonka Antikristus tulee tekemään jonakin päivänä kun hän pakottaa koko maailman omaksumaan Yhdistyneiden Kansakuntien biodiversiteettisopimuksen, jossa kaikkien maailman ihmisten on pakko luopua kodeistaan ja tiluksistaan siirtyäkseen alueelle, joka on nimetty ”turvalliseksi” maapallon kannalta.

Palataan meidän esillä olevaan juttuumme:

Jotkut meistä sanoivat jotain 20 vuotta sitten, että jos emme ratkaise näitä ongelmia, näkisitte yhä suurempia konflikteja niukkojen resurssien vuoksi ja yhä suurempia vaikeuksia kuivuuden takia, sekä ilmastonmuutoksen kautta kertynyttä vaikutusta mikä tarkoittaa, että ihmiset joutuvat muuttamaan”, hän sanoi. ”Ja itseasiassa on olemassa erittäin hyviä todisteita, todellakin, että yksi tärkeimmistä syistä tälle kauhulle Syyriassa, sattumoisin juuri, oli kuivuus, jota kesti noin viisi tai kuusi vuotta, mikä merkitsi sitä, että valtava määrä ihmisiä joutui lopulta jättämään maa-alueensa, mutta heitä tuli lisääntyvästi kaupunkeihin.”

Prinssi Charles lakaisee kaiken ilmastonmuutosta kumoavan tieteen maton alle kun hän tekee tämän ylimalkaisen lausunnon.

Charles rinnastuu toimiin, joihin Antikristus aikoo ryhtyä, kun hän on ”ratkaissut” ongelman Lähi-idässä ja Israelissa ensimmäisten seitsemän vuoden aikana hänen tuhatvuotisesta valtakaudesta. ”Synnin ihminen” aikoo astua näyttämölle jonakin päivänä ilmoittamaan, että kaikki maailman valtiot pakottavat väestönsä nimetyille ihmisasumiseen sallituille alueille, jotka on näytetty tässä Yhdysvaltojen kartassa turkoosinsinisellä.

Kaikki muut maan alueet varataan Äiti Luonnolle (Mother Nature), joissa kaikki ihmisen toiminta on kielletty. Tämä suunnitelma on esitetty asiakirjassa nimeltään ”United Nations Biodiversity” -ohjelma.

Tässä kartassa, kaikki alueet, jotka on merkitty keltaisella ja punaisella tulevat olemaan alueita joissa minkäänlaista ihmisen toimintaa ei suvaita.

Antikristuksen perustelut tulevat olemaan samanlaisia kuin prinssi Charles'in vastaavat. Sivuuttamalla aidon tieteen, Antikristus ilmoittaa, että kaikki hirvittävät ja tappavat myrskyt viimeisten 100 vuoden aikana ovat ihmisen toiminnan tulosta. Heti kun suunnitelma on pantu kokonaan täytäntöön, sinulle kerrotaan, missä voit asua ja mitä ammattia sinun sallitaan harjoittaa, jos sinulla on oikeus elää ollenkaan.

Ennenkuin pääsemme syvemmälle tähän aiheeseen, salli meidän katsastaa hyvin tärkeä lausunto, jonka entinen Neuvostoliiton johtaja Gorbatshov antoi liittyen äärimmäisen tärkeään rooliin, jota ympäristöekstremismin olisi määrä näytellä Antikristuksen ja hänen valtakuntansa onnistuneessa toteuttamisessa.

Vuosisadan lainaus: ”Ympäristökriisin uhka tulee olemaan 'kansainvälinen katastrofiavain', joka avaa Uuden Maailmanjärjestyksen.” [Mihail Gorbatshov, lainattu kirjoituksesta "A Special Report: The Wildlands Project Unleashes Its War On Mankind (Erikoisraportti: Luonnonvaraisten maa-alueiden projekti purkaa sotansa ihmiskuntaa vastaan)", by Marilyn Brannan, Associate Editor, Monetary & Economic Review, 1996, p. 5.]

Antikristus tulee pitämään kiinni siitä, että ihminen on kehittynyt niin ”saaliinhimoiseksi” eläimeksi, että hän uhkaa kaikkia muita eläimiä, ja itse Äiti Maata [Gaia on hänen nimensä] tuholla. Ihmisen ”saalistus”-vietti, joka nyt uhkaa maailmaa, ilmenee hänen ympäristönsä saastuttamisessa ja tuhoamisessa ja monien villieläinlajien hävittämisessä. Siksi ihminen on vaarallinen ”eläin”, jota on valvottava toisten ihmisten toimesta, jotka ovat henkisesti ”kehittyneet” korkeampaan tilaan kuin me muut ihmiset. Tietysti nämä ”korkeasti kehittyneet” ihmiset sattuvat olemaan juuri niitä, jotka tänäpäivänä ohjaavat hallituksia, globaaleja instituutioita, ja asevoimia johtaen kiihkeästi kampanjaa kohti Uutta Maailmanjärjestystä!! He ovat keksineet monia liioiteltuja ympäristöolosuhteiden ”kriisejä”, jotka ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, ja niitä mainostetaan koulujen ja eri hallintovirastojen toimesta ”ihmiskuntaa ylösalaisin kääntävinä”.

Meidän teollista sivilisaatiotamme on eniten syyttäminen tällaisten kohtuuttomien paineiden asettamisesta Mother Gaia'lle – Äiti Maalle. Siksi, aivan kuten propagandafilmi ”The Day After Tomorrow” kuvaa, meidän nykyinen sivilisaatiomme on tuhottava ja korvattava maatalouteen perustuvalla sivilisaatiolla, samanlaisella, joka vallitsi Euroopassa 500 vuotta sitten!

Ja, aivan kuten prinssi Charles tekee tänään, Antikristus sivuuttaa täysin aidon tieteen kun hän laajasti ja rohkeasti julistaa, että Äiti Luonto on niin ihmisen toiminnan ylitaakoittama, että tällaisia ankaria toimia tarvitaan!

Viimeinen seikka, joka on tarpeen jokaiselle fundamentalistiselle, Raamattuun uskovalle kristitylle. Koska Antikristus aikoo ilmoittaa ”biodiversiteettisopimus” -suunnitelmansa sen jälkeen kun hän on suorittanut ensimmäiset seitsemän vuotta valtakaudestaan Jerusalemista käsin, me tiedämme, ettei Jumala anna hänen koskaan tehdä tätä ilmoitusta. Katsos, Jumala sallii Antikristuksen toimia vain seitsemän vuotta ja sitten keskeyttää hänet, kukistaa hänen valtakuntansa, ja viskaa hänet syvyyteen.

Tämä esimerkki on yksi tärkeimmistä Illuminatin suunnitelmista, jota Jumala ei salli toteutettavan. Tämä on syy sille, miksi kristittyjen on niin tärkeää tuoda julki tapahtumia, sekä todellisia että suunniteltuja, Raamatun profetian ja opin kautta. Monet Eliitin suunnitelmat eivät todella koskaan toteudu kun ne leikataan pois Jumalan profetioilla.

------------------------------


Suomentajan kommentti: Heitän lopuksi mielenkiintoisen kysymyksen näin Pariisin terrori-iskujen jälkimainingeissa. Nimittäin voisivatko Jeesuksen arvoitukselliset sanat Matt. 24:28 jakeessa, ”Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat”, tarkoittaa maailman johtajien (=kotkat) kokoontumista Pariisin ilmastokokoukseen, semminkin kun prinssi Charles on antanut ymmärtää terrori-iskujen ja Syyrian sodan johtuvan juuri ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta? Jakeen ”raato” luonnollisesti tarkoittaa tässä yhteydessä Pariisin terrori-iskujen kuolonuhreja tai hengellisesti kuolleita Pariisin kaupungin asukkaita.

3 kommenttia:

 1. Kiitos Olli. Linkkisi sivustooni näkyi heti kävijätilastoissa (eilen 44 kävijää, normaalisti n. 20 per/vrk).

  Hyvä kun suomensit David Bayn artikkelin Pariisin ilmastokokouksesta. Olen odottanut mielenkiinnolla Pariisin kokousta jo tammikuusta lähtien jolloin käynnistin blogini. Pariisin terrori-iskut osaltaan myös vahvistaa tämän kokoontumisen merkittävyyttä uuden maailmanjärjestyksen kannalta. Informoin jo kesäkuussa siitä, että Charles on kokouksen pääpuhuja aivan kuin hän oli kuusi vuotta aiemmin Copenhagenin ilmastokokouksessa. Copenhagenin ilmastokokousta seuraavana vuotena julkaistiin Charlesin Harmony-manifesti sekä kirjana että TV-dokumenttina. Tuossa kirjassa ja filmissähän Charles väittää käytännössä, että hän on Jumalan lähettämä maailman Vapahtaja ja kirjoittaa okkulttisia oppeja Egyptin jumalien ylivertaisuudesta, pentagrammeista, Horuksen silmästä yms.

  Olen kirjoittanut kirjasta arvostelun blogiini, jonka lukja voi löytää toukokuun arkistoista. Oletettu ja todellinen ympäristökriisi on todellakin avain uuden maailmanjärjestyksen ymmärtämiseen. Se on kuulunut mm. Rooman Klubin pääagendaan 1960 -luvulta lähtien. Sellaiset vaihtoehtoiset uutislähteet kuin Executive Intelligence Review (EIR) on paljastanut jo 80 -luvulta lähtien tämän ympäristöagendan todellisia päämääriä ja sen elitistä johtoa Englannin kuninkaallisten alaisuudessa. Charlesin isä Prinssi Philip käynnisti Maailman luonnonsäätiön (WWF) 1961 Hollannin Prinssi Bernhardin kanssa, joka oli puolestaan yksi Bilderberg ryhmän perustajista. Tänään hän tyttärensä Beatrix on sekä Bilderberg ryhmän että Rooman Klubin kunniajäsen ja Elisabet II:n hyvä ystävä.

  Jos siis joku on kiinnostunut siitä kuka johtaa tätä uuden maailmanjärjestyksen massiivista koneistoa, niin EIR:n mukaan sen narut on suoraan Elisabet II:n ja Walesin Prinssin käsissä. Näin opettaa myös maailman johtavat UMJ:n ja illuminatin tutkijat (esim. John Coleman, David Icke).

  Prinssi Charlesin hölynpöly siitä kuinka ilmastonmuutos johti Syyrian sisällissotaan ja terrorismin nousuun, ei yllätä. Luen parhaillaan lääketieteen tohtorin ja epidemiologian dosentin tänävuonna julkaistua kirjaa Vihreä Valhe (Auditorium), joka paljastaa vihreän liikkeen johtavien oppien päässeen valtaan tieteellisen yhteisön vastustuksista huolimatta. Paunio dokumentoi kuinka ekologia on uskonto, jonka juuret on syvästi kiinni teosofien okkulttisissa opeissa ja 1900 -luvun fasistisissa liikkeissä. Jopa Suomen johtavat vihreät Pekka Haavistoa ja Heidi Hautalaa myöten on tunnustanut avoimesti ihailleensa Pekka Ervastia, Suomen teosofien oppi-isää.

  VastaaPoista
 2. Tärkeää asiaa, mutta puutun kuitenkin yhteen yksityiskohtaan joka on merkittävä raamatun opin kannalta. lainaus:
  " Charles rinnastuu toimiin, joihin Antikristus aikoo ryhtyä, kun hän on ”ratkaissut” ongelman Lähi-idässä ja Israelissa ensimmäisten seitsemän vuoden aikana hänen tuhatvuotisesta valtakaudesta." Nuo lainauksen kolme viimistä sanaa särähtivät korvaan.
  Perinteinen käsitys ei suikaan ole tuo että antikristuksen aika kestäisi 1000 vuotta. Jos näin opetetaan pitäisi tuo pysty toteennäyttämään kirjoituksista !

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. David tarkoitti tuolla Antikristuksen 1000 vuodella sitä, että Eliitti näkee messiaansa hallitsevan tuhat vuotta, kuten Hitlerin aikomus oli myöskin perustaa tuhatvuotinen Kolmas valtakunta. Paholainen ja Illuminati jäljittelee kaikessa Raamattua (Ilm. 20:4-5)! David muuten kirjoittikin artikkelin loppuun selventävästi sellaisista illujen suunnitelmista, jotka eivät toteudu koskaan kun Jumala puuttuu peliin. David Bay:

   "Viimeinen seikka, joka on tarpeen jokaiselle fundamentalistiselle, Raamattuun uskovalle kristitylle. Koska Antikristus aikoo ilmoittaa ”biodiversiteettisopimus” -suunnitelmansa sen jälkeen kun hän on suorittanut ensimmäiset seitsemän vuotta valtakaudestaan Jerusalemista käsin, me tiedämme, ettei Jumala anna hänen koskaan tehdä tätä ilmoitusta. Katsos, Jumala sallii Antikristuksen toimia vain seitsemän vuotta ja sitten keskeyttää hänet, kukistaa hänen valtakuntansa, ja viskaa hänet syvyyteen.

   Tämä esimerkki on yksi tärkeimmistä Illuminatin suunnitelmista, jota Jumala ei salli toteutettavan. Tämä on syy sille, miksi kristittyjen on niin tärkeää tuoda julki tapahtumia, sekä todellisia että suunniteltuja, Raamatun profetian ja opin kautta. Monet Eliitin suunnitelmat eivät todella koskaan toteudu kun ne leikataan pois Jumalan profetioilla."

   Poista

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Uskovan miehen viesti Israelin tilanteesta (Vihreiden rokotuspassien käyttöönotto 21.2.2021) eli video otsikolla Hälytyskellot Israelista NYT!

Katso Tämä Ennen Kuin Harkitset K-Rokotteen Ottamista! (Bill Gates ja Tuleva Koronarokote)

Pakkorokotetut vanhukset kuolevat koronapiikkeihin hoivakodeissa. Ilmiantajan kuvaa hoivakodista Saksassa.

USA:n vaalipetos 2020 eli ns. Italygate Maria Zack'in ja kumppaneiden seuraamana (tuoreita uutisia)

45 Biblical Reasons Donald J Trump is the Antichrist - FULL VIDEO | Bible Prophecy 666

EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3. TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA SEN UHREIHIN (Petri Kuusela Facebookissa)

Amerikan vapaamuurari-perustajaisät omistivat maan Saatanalle vuodesta 1791, 1890-luvun loppupuolelle (Cutting Edgen artikkeli)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com