Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 51-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

sunnuntai 15. marraskuuta 2015

YK:n Agenda 2030: Luomassa uutta maailman järjestystä (NWO)

Tässä Pohjois-Savossa vuonna 1933 syntyneen, nykyisin Israelissa asuvan Gabriel Eskelin, artikkeli Agenda 2030 hieman korjailtuna kirjoitusvirheistä. Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta http://israblockupdate.blogspot.fi/2015/10/agenda-2030.html. Päätin laittaa tämän blogiini, koska aihe on mitä tärkein. Nimittäin syyskuun lopussa 2015 YK:n huippukokouksessa päätettiin muotoilla maailma uudelleen vuoteen 2030 mennessä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä on yksinkertaistettuna vain Uuden Maailman Järjestyksen (NWO) luomista, joka on sinetöity USA:n yhden dollarin setelin takapuolelle. Gabriel selittää linkkejä siteeraten miten tämä toteutetaan ja mistä tässä on kysymys unohtamatta Raamatun profetiaa ja siinä olevaa kertomusta muinaisesta Baabelin tornista. Lienemme nyt taitekohdassa, jolloin elitistien suunnitelmaa aletaan todenteolla panna täytäntöön. Maailmalla kaaos syvenee ja tästä kaaoksesta syntyy uusi järjestys okkultistisen kaavan mukaan. Uskollisten kristittyjen poislähtö maapallolta, eli tempaus taivaallisiin, lähenee sitä mukaa kohti H-hetkeä kun Globaalin Eliitin suunnitelma etenee niin pitkälle, että Amerikkaa (nykyajan Babylon, Ilm. 18) koskeva suuri katastrofi kolkuttaa jo ovella, josta seuraa 3. maailmansota ja 7-vuotinen vaivanaika maan päällä (Ilm. 3:10), jolloin eurooppalainen Antikristus hallitsee asettuen lopulta Jerusalemin temppeliin palvottavaksi.

------------------------

YK:N AGENDA 2030: Suunnitelma kestävästä kehityksestä

8. lokakuuta 2015 (by Gabriel Eskel)

YK:n 193 jäsenvaltiota kokoontuivat YK:n tiloihin New Yorkissa syyskuun 25.-27. päivien välisenä aikana käsittelemään ja päättämään YK:n laatimasta suunnitelmasta, jonka tavoitteena on maailman uudelleen muotoileminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Median välittämien raporttien mukaan maailman huippukokouksen osanottajat päättivät yksimielisesti hyväksyä esityksen Agenda 2030 kestävästä kehityksestä sunnuntaina 27.9. 2015 ja se hyväksyttiin myös USA:n kongressissa. Suunnitelma perustuu vuonna 1992 Rio Janeiron huippukokouksessa hyväksyttyyn YK:n suunnitelmaan Agenda 21, joka käsitteli lähinnä ilmaston muutosta, mutta se on muotoiltu uudelleen ja on sisällöltään yksityiskohtaisempi.

Agenda 2030 ”maailman muotoilemiseksi uudelleen” jakaantuu sisällöltään kolmeen kestävän kehityksen ulottuvuuteen: Taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset sekä ympäristö. YK:n 193 jäsenvaltion johtajat suostuivat työskentelemään suunnitelman toteuttamiseksi, joka tapahtuu suurelta osin salaisten kauppasopimusten sekä julkisuudelta piilossa tapahtuvien byrokraattisten ohjeitten ja määräysten kautta. EU:n jäsenmaat ovat saaneet esimakua tästä hämmästellessään Brysselissä tehtyjen päätösten mielekkyyttä.

Rooman katolisen kirkon paavi Fransiskus antoi USA:n ja YK:n vierailunsa aikana voimakkaan tukensa uudelle suunnitelmalle toivoen sen voivan parantaa maailmaa runnelleet haavat ja ohjaavan sen kehitystä entistä onnellisempaan suuntaan.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon nimitti 27 huomattavaa (eminent) henkilöä ”korkean tason poliittiseen foorumiin”, jonka työn tuloksena syntyi Agenda 2030. Amerikkaa edusti vain yksi henkilö: entinen Clintonin kansliapäällikkö John Podesta, trilateralisti, joka toimi Obaman ilmastonmuutoksen johtavana neuvonantajana ja on nyt Hillary Clintonin presidentinvaali-kampanjan manageri.

AGENDA 2030 dokumentti on 29-sivun mittainen, toteaa Patrick Wood, ekonomisti ja kirjan ”Teknokratian nousu: Globaalin uudelleen muotoilemisen Troijan hevonen” laatija. Hän sanoo olevan selvästi nähtävissä, että ”ympäristön siistimisen ohessa YK ja sen kannattajat näkevät sen välineenä kauan etsityn uuden kansainvälisen talousjärjestelmän, New World Order, luomiseksi”.  Wood esittää kirjassaan modernin teknokratialiikkeen jälkien johtavan Zbigniev Brzezinski'iin ja David Rockefeller'iin sekä trilateraaliseen komissioon 1970-luvulla. Hän sanoo, että heidän tavoitteenaan on kapitalismin poistaminen ja globaalin vapaan yritysjärjestelmän muodostaminen. YK:n ilmastomuutoksen virkailija Christiana Figueres vihjailee siitä samoin puhuessaan journalisteille helmikuussa: ”Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa olemme asettaneet itsellemme tehtävän vapaaehtoisesti määrätyn ajan kuluessa muuttaa taloudellista kehitysmallia, joka on ollut voimassa 150 vuotta teollisesta vallankumouksesta lähtien.” Muutos ei kuitenkaan ole niin vapaaehtoinen, kuin mitä Figueres esittää, kuten tulemme havaitsemaan.

Wood toteaa näin: ”He kutsuvat sitä teknokratiaksi, vihreäksi taloudeksi ja kestäväksi kehitykseksi, mutta miten sitä nimittänetkin, niin YK:n suunnitelma tähtää keskitetysti ohjattuun talouteen; enemmän sääntöjä ihmisten aktiivisuudelle ja vähemmän vapautta” ja jatkaa:

”Jos maailma jatkaa tällä tiellä, tulemme menettämään kaiken, mikä liittyy mihin tahansa inhimillisen itsenäisyyden ja vapauden muotoon. Toinen määrää, mitä saat tuottaa ja kuinka paljon, mitä ja kuinka paljon saat ostaa ja millä hinnalla. Toinen määrää, missä saat työskennellä, kuinka kauan ja millä palkalla. Toinen määrää, missä saat asua ja kuinka väljästi, kuinka monta lasta sinulla saa olla ja minne sinun tulee lähettää heidät aivopestäviksi. Sinulla ei tule olemaan oikeutta omaisuuteen, eikä oikeutta siirtää sitä lapsillesi.”

New Yorkin korkean tason forumin päätöslauselmassa on selvästi ilmoitettu, että Agenda 2030 allekirjoittajamaiden johtajien edellytetään tekevän lisäyksiä ja muutoksia maidensa perustuslakeihin sekä ohjaavan instituutioiden luomista tai muotoilemista suunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi kotimaassaan.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston presidentti Martin Sajdik toteaa, että hallitusten tulee reagoida siihen politiikalla, joka tukee yksityisiä kaikissa tilanteissa ja edistää syrjinnän poistamista ja kaiken kattavuutta. Mottona pidetään iskulausetta. ”Ketään ei jätetä sivuun”, mikä vetoaa yksityisen henkilön vastuuntuntoon. Suunnitelmaa toteutetaan ruohonjuuritasolla yksityisiin kohdistetulla propagandalla unohtamatta erityisryhmiä, kuten lapset, nuoriso, ikääntyneet, naiset, alkuperäiskansat, vammaiset sekä maahanmuuttajat.

Sajdik opastaa, että informaatio tulee toteuttaa siten, että ihmiset tulevat olemaan ylpeitä voidessaan osallistua maailman muotoilemiseen uudelleen. Informaatiota tullaan jakamaan sosiaalisen ja perinteisen median, perinteisen kansan kokoamistekniikan sekä taiteen, musiikin ja kulttuurin avulla kaikkien kansankerrosten saavuttamiseksi.

PATRICK WOOD hämmästelee sitä, että vaikka Agenda 2030 selvästi vastustaa Amerikan kansallista itsenäisyyttä ja keskiluokkaa, niin suuri enemmistö amerikkalaisista on täysin tietämätön YK:n suunnitelmasta yhteiskunnan hajottamiseksi ja uuden globaalin talous-järjestelmän muodostamiseksi. Mediassa on ollut niukasti asiaa koskevia kirjoituksia, mutta Wood odottaa median aktivoituvan kertomaan maailman köyhyydestä ja syrjinnästä, mikä liittyy suunnitelman esittelemiseen kansalle ja sen välttämättömyyteen.

Wood tunnustaa, miten taitavasti suunnitelmaa syötetään kansalle ylhäältä alaspäin. Hän uskoo, että köyhyyden poistamisen sijasta hiilenkäytön laaja poistaminen ja pakollinen vihreyttäminen tulee köyhdyttämään ennestään köyhiä ihmisiä lisäten heidän määräänsä julkisten maksujen noustessa ja omistamisen tullessa upporikkaiden oikeudeksi.

Wood olettaa edelleen, että suunnitelman vastustajat leimataan yhteiskunnan vastustajiksi ja heitä tullaan pidättämään ja kokoamaan leireihin, joita FEMA:n toimesta USA:ssa on jo rakennettu runsaasti eri puolille maata. Hän sanoo, että suunnitelmasta tullaan vielä keskustelemaan kiihkeästi, mutta että päätökset on tehty, eikä niitä voida enää muuttaa. USA:n presidentti Barack Obama käytti tätä esitellessään Iranin kanssa tehtyä Wienin sopimusta todeten, että sopimus on allekirjoitettu ja kongressille on häpeällistä asettua vastustamaan sitä todeten: ”Voitte olla eri mieltä ja tehdä sen mukaisia päätöksiä, mutta sopimus on poliittisella päätöksellä hyväksytty ja teidän tulee toteuttaa sitä.”

Samalla menetelmällä kehotetaan sopimuksen allekirjoittajamaita toteuttamaan suunnitelmaa vedoten siihen, että poliittinen päätös on yhtä sitova kuin laillinenkin. Poliittinen päätös ei edellytä tai vaadi parlamentin käsittelyä ja päätöstä.VOISIMME heittää retorisen kysymyksen: Mistä tässä kaikessa on kysymys?

Minne meitä kuljetetaan ilman, että kukaan pystyy antamaan selvää vastausta?

Paul McGuire, kansainvälisesti tunnettu radio-ohjelmien juontaja, kirjailija, teema-filmien tuottaja ja TV-kommentaattori, jota kunnioitetaan profetioitten tulkitsijana, tarkastelee Agenda 2030 suunnitelmaa uskonnolliselta kannalta tuoden keskusteluun uuden ulottuvuuden. Kriitikot voivat sanoa, että Agenda 2030 on puhtaasti käytännöllinen ja sekulaari, mutta kuten McGuire toteaa artikkelissaan ”Babylon-a-go-go: YK, paavi ja maailmanhallitus”, niin sen tausta on vahvasti uskonnollinen.

McGuire toteaa artikkelinsa aluksi, että Agenda 2030 toteutetaan YK:n laatimien uusien lakien kautta, jotka sisältyvät salaisiin, peiteltyihin kauppasopimuksiin. ”YK, joka on kaikilla resursseillaan sopimusten takana, ei pyydä lupaa, vaan julkistaa käskyjä. että koko planeetan tulee alistua sen 17 tavoitteeseen ja 169 kestävän kehityksen kohteeseen maailman muuttamiseksi radikaalisti vuoteen 2030 mennessä.” Agenda 21 tavoitteeksi esiteltiin maailman ympäristön pelastaminen ja köyhyyden poistaminen, mutta McGuire toteaa, ettei se ollut sen todellinen tavoite, vaan: maailmanhallitus, globaali talousjärjestelmä ja uskonto. Hän vertaa YK:n pääsihteerin ylistäviä sanoja rauhan maailmasta ja jokaisen arvostamisesta siihen, mitä kommunistit lupasivat työläisten paratiisissa.

McGuire muistuttaa, että kommunismin ja sosialismin keskeinen väite oli, ettei ole olemassa Jumalaa. Siksi uusi jumalaton, eli saatanallinen valtio, tulee voimatoimin asettaa palvonnan kohteeksi Jumalan sijaan.

Toiseksi hän toteaa, että kommunismin keskeinen oppi on saatu illuminaatin manifestista.

Kolmanneksi Karl Marx, juutalaista sukua, ei ollut ateisti, kuten hän väittää olleensa. Hän oli saatanan kirkon aktiivijäsen. McGuire käy kertauksen vuoksi läpi kommunistisen manifestin keskeisimmät teesit ja vertaa niitä YK:n laatiman Agenda 2030 teeseihin todeten niissä huomattavia yhteneväisyyksiä. 

  • Yksinvaltiuden ja kaikkien järjestäytyneiden hallitusten poistaminen. Illuminaatti hyväksyy valaistuneiden johtaman maailmanhallituksen.
  • Ei koske eliittiluokkaa.
  • Perimisoikeuden poistaminen
  • Kansallistunnon poistaminen. Kansallistunto ja patriotismi ovat vastoin NWO:n periaatteita ja illuminaatin manifestia.
  • Perheen ja kristillisen moraalin tuhoaminen. Illuminaatti käytti nuorisomusiikkia kristillisten moraalikäsitysten tuhoamiseksi, mitä seurasivat huumeet, porno, seksuaalinen vallankumous, homoliikkeet, feministit, homojen, lesbojen ja transseksuaalien tunnustaminen. Tämä trendi jatkuu kiinnittämällä huomio seksuaalisuuden sadomasokistisiin ja orjuuttaviin muotoihin. Ryhmäseksi, orgiat ja muut aiemmin hävettävinä pidetyt seksuaalisuuden muodot ovat normaaleja.
  • Perinteisen uskonnon poistaminen. McGuire toteaa, että tällä tarkoitetaan juutalais-kristillisiä uskontoja. Sen sijaan New Age ja okkulttiset Islam, Hinduismi, Buddismi ja idän mystiset uskonnot, noituus ja saatanalliset uskonnot ovat hyväksyttäviä.
Paul McGuire tarkastelee maailman uskonnollista perinnettä vuosituhansia taaksepäin aina muinaisen Babylonin uskontoon, josta käytetään nimitystä ”Mystinen Babylon”. Sen tuntomerkkeinä olivat saatanan palvonta, seksuaaliset orgiat, ihmisuhrit, ihmismielen muuttavat huumeet ja transsiin johtava mahtipontinen musiikki, joita kaikkia illuminaatti hyödyntää pyrkimyksissään tuhota kristillinen moraali. Toiseksi illuminaatti hyödyntää, kuten McGuire toteaa, yliluonnollista eli okkulttista teknologiaa, jota käytettiin ensimmäiseksi Baabelin tornin rakentamisessa (sekä luultavasti sen jälkeen temppelien ja monumenttien rakentamiseksi, joiden mittasuhteiltaan valtavat rakennusosat ja niiden kivipintojen käsittely askarruttaa aikamme arkeologeja, sillä monet kiviharkot ovat niin painavia, että nykyisillä teknisillä laitteilla niitä ei pystytä liikuttelemaan eikä nostamaan) 

Baabelin torni oli zigguratin muotoon rakennettu, jonka pohjakerroksessa uhrattiin jumalille, mutta ylimmässä kerroksessa oli huone, jossa ylipappi kerran vuodessa kohtasi palvomansa jumalan enkelin, kuten uskonnolliset johtajat kertoivat.

McGuire kertoo, että illuminaatin valvoman maailmanuskonnon tavoitteena on luoda H.G. Wellsin mainitsema yhteinen ”pesämieli”, joka muodostettaisiin tietokonetekniikan, transhumanismin ja monitasoisen informaation muodostaman linkin kautta ”maailman aivoon” jatkuvana informaatiovirtana Nikola Teslan keksintöjen ja CERNin Large Hadron Collider'in atomihiukkasten törmäysten avaaman portaalin kautta neljänteen ulottuvuuteen.

Hän mainitsee myös dollarin setelin kääntöpuolella olevan pyramidiin, jonka puuttuvassa huipussa jotkut tutkijat olettavat sijaitsevan Luciferin kaikki näkevän silmän, joka jollakin mystisellä tavalla liittyy ”maailman aivoon”, eli pesämieleen. (McGuiren käyttämä terminologia on asiaa tuntemattomalle vaikeaselkoinen eikä käänny helposti suomenkieleen)

YK:n laatiman Agenda 2030 suunnitelman kieliasu maailman muotoilemiseksi sosialistiseksi ja kommunistiseksi esikuvansa Agenda 21 tavoin antaa tulevaisuudesta hyvin positiivisen ja ruusuiseksi maalatun kuvan utopiasta paratiisina maan päällä. Todellisuus on kuitenkin täysin vastakkainen, sillä se, mitä muodostetaan, on, kuten McGuire toteaa, teknokraattinen ja geneettinen orjavaltio. Kommunistien laatima manifesti on kopio Illuminaatin manifestista 70 vuotta aiemmin. ”Maailman eliitti rahoittaa kommunismin ja sosialismin käyttäen niitä mekanismina massojen täydelliseksi valvomiseksi.”

Rooman paavi Fransiskus antoi New Yorkin matkansa aikana koko arvovaltansa tukemaan kommunistisen maailmanvaltion perustamista. Hän ei kuitenkaan maininnut YK:n puheessaan aborttia, vaikka sanookin vastustavansa kuolemanrangaistusta. YK kutsuu itseään hyväntekeväisyysjärjestöksi haluten rakentaa paremman maailman ihmiskunnalle. Myydäkseen tämän imagon massoille sen eliittijohtajat palkkaavat lapsellisia Hollywoodin kuuluisuuksia ja lähettävät viestinsä saman orwellilaisen median kautta, jota valvovat samat eliittiryhmät, jotka valvovat YK:n toimia. YK:n perusti ja rahoitti salainen eliitti luodakseen jumalattoman globaalin hallituksen perustettuna globaalille uskonnolle, joka on juuriltaan antikristillinen. McGuire kutsuu sitä tieteelliseksi diktatuuriksi. YK:n tavoitteena on luoda muinaisen Babylonian kaltainen järjestelmä, joka oli ensimmäinen maailmanhallitus, uskonto- ja talousjärjestelmä, jonka Jumala tuomitsi, koska he halusivat tulla Jumalan kaltaisiksi. McGuire kertoo siitä laajemmin kirjassaan ”The Babylon Code”, jonka hän kirjoitti yhdessä Pulitzer-palkinnon saajan Troy Andersonin kanssa. YK:sta ja sen taustoista ei kirjoiteta valtamediassa, jota valvovat samat kuusi eliittijärjestöä.

YK on yhdessä maailman eliitin kanssa tehnyt yhdeksi keskeisistä tavoitteistaan suunnitelman maailman väkiluvun rajusta rajoittamisesta. 1800- ja 1900-luvuilla Englannissa toimineiden Fabian Sosialistien johtajien ryhmä (H G Wels, Bertrand Russell, John Maynard ja Aldous Huxley Keynes) suunnitteli Maailman sosialistista valtiota, jota johtaisi tiedemiesten muodostama 'diktatuurihallitus'. Huxley oli erityisen innokas suunnittelemaan ”sosialistista valtiota, jonka asukkaat rakastaisivat orjuuttaan sosiaalisen insinööritekniikan avulla, joka käyttää apunaan huumeita ja hypnoottisia viestejä mediassa, oppilaitoksissa ja propagandassa”, kuten McGuire kertoo.

”Tuskin voit kuitenkaan odottaa kuulevasi tai näkeväsi vakavaa keskustelua YK:sta vain kuuden järjestön valvomassa valtamediassa. Vaikka Fabian-sosialistit väittivät olevansa sekulaareja humanisteja, monet tästä eliittiryhmästä kuuluivat okkulttisiin järjestöihin.”

Huxley kuului Dionysus-kulttiin, joka alkoi muinaisessa Babyloniassa aurinkojumala RA:n palvonnalla. McGuire kertoo, että muutettuaan Hollywoodiin Huxley aloitti meskaliini-huumeen jakamisen aktiivisille vaikuttajille Hollywoodissa. Huxley jatkoi yhteyksiään Englannin okkulttisiin järjestöihin, kuten hänen veljensä Julian Huxley, joka avusti ”UNESCO:n perustamista, joka valvoo globaalia opetustyötä eli aivopesua”, kuten McGuire toteaa.

Nämä salaiset järjestöt syntyivät Babylonissa, josta Raamattu käyttää nimitystä ”Mystinen Babylon”. McGuire toteaa jatkaen, että Baabelin tornissa alkanut Nimrodin ja hänen vaimonsa Semiramiksen maapallon ulkopuolisista lähteistä saama yliluonnollinen tieto ja okkulttinen teknologia siirtyi okkulttiselle eliittiluokalle, josta Nietzsche käyttää nimitystä supermiehet eli jumalamiehet. Tänä tieteellinen eliitti tulisi hallitsemaan globaalia yhteisöä käyttäen hyväkseen okkulttista uskontoa ja globaalia hallitusta muodostaen teknisen feodaali-järjestelmän, joka koostuu orjaluokasta ja hallitsevasta eliittiluokasta. Se on saatanallinen järjestelmä, joka on siirtynyt sukupolvesta toiseen salaisten järjestöjen kautta, kuten ruusuristiläiset, illuminaatti, pääkallo ja sääriluut (skull and bones), Bohemian Grove ja monet muut.

Paul McGuire palaa uudelleen dollarin seteliin, jonka kääntöpuolella hän osoittaa useita illuminaatin symboleja. Pyramidin jalustassa on latinaksi sanat ”Novus Ordo Seclorum”, mikä voidaan kääntää ”Järjestys kaaoksen kautta”, eli uusi maailmanjärjestys. Illuminaatti toteuttaa sitä saattamalla maailman kaaokseen, minkä johdosta kansat suostuvat uuden järjestelmän hallittaviksi, koska se lupaa palauttaa rauhan ja järjestyksen maailmaan.

McGuire viittaa myös Platonin kirjoittamaan teokseen Atlantis, jota USA:ssa luetaan innolla. 1600-luvulla elänyt Sir Francis Bacon, joka johti myöhemmin illuminaattiin sulautunutta ruusuristiläisyyttä, suunnitteli globaalia maailmanjärjestystä ja päätteli, että Amerikka tulee johtamaan sen toteuttamista ensiksi omassa maassaan ja sitten globaalisti.
  
McGuire muistuttaa, että salaisten järjestöjen perustana on kapina Jumalan valtaa vastaan. Halu olla Jumalan kaltainen on synnin juuri, hyökätä Jumalan luomisjärjestystä vastaan muuttamalla ihmisen DNA-perimää sekoittaen siihen vieraita geenejä. Sen taustalla on Luciferin vallankumous Jumalan istuinta vastaan kaatamalla Jumalan valta ja korvaamalla sen kosmisella hallituksella, jossa saatana istuu Jumalan valtaistuimella. Se alkoi muinaisessa Babylonissa ja on jatkunut vuosituhansien aikana huipentuen aikamme lopputaisteluihin. Tämä oli Baabelin tornin rakentajien synnin juuri ja siksi Jumala tuomitsi Baabelin tornin.

McGuire toteaa lopuksi, että paavi yhdessä saatanallisen eliitin kanssa rakentaa uutta Baabelin tornia, kuten Ilmestyskirjan luvut 17 ja 18 kertovat. Siksi YK ja paavi yhdessä pyrkivät muodostamaan Jerusalemista kansainvälistä kaupunkia paavin ja YK:n valvonnassa. Jossakin vaiheessa kuvaan ilmestyy odotettu karismaattinen johtaja, antikristus, ja globaalin uskonnon johtaja, väärä profeetta, joka hallitsee maailman talousjärjestelmää, joka kehittää pedon merkin ja uuden Babylonin maan päälle. Väärä profeetta tulee valvomaan maailmanuskontoa, jossa maapallon kansalaiset, mukaan lukien paavi yhdessä eri uskontokuntien johtajien kanssa, tulevat palvomaan antikristusta jumalanaan.  Antikristus pystyttää hovitelttansa merten väliin ihanalle vuorelle, tunkeutuu Jumalan Temppeliin ja ilmoittaa olevansa jumala sekä ottaa vastaan kansojen jumalalle osoittaman palvonnan.

Antikristuksen hallitsemassa ja väärän profeetan johtamassa globaalissa talousjärjestelmässä ihmiset sidotaan jokaiseen ihmiseen sijoitetun mikrosirun, pedon merkin, avulla, jota ilman ei voi ostaa eikä myydä mitään eikä myöskään saada valtion tarjoamia sosiaali-, terveys- eikä muita palveluja. Kansojen mieltä ohjaillaan tietokoneiden, RFID-sirujen, huumeiden, satelliittien, biometristen ja psykotronisten, mielenhallinta- ym. teknisten laitteiden avulla globaalin maailmanjärjestyksen toteuttamiseksi. Antikristuksen palvonnasta ja pedon merkin ottamisesta kieltäytyvät surmataan katkaisemalla heidän kaulansa, McGuire toteaa.

Huxley'n kuvailema uusi uljas yhteiskunta nousee tuhon ja kaaoksen keskeltä kuin feeniks-lintu, jota toteutetaan kiihtyvällä nopeudella, kuten McGuire toteaa lisäten, että ”jokaisen meistä tulee tehdä valinta sydämessään, joko liittyä saatanan johtamaan maailman uskontoon, tai palvoa ”Kuningasten Kuningasta” ja ”Herrojen Herraa”, joka palaa maapallolle ja tuhoaa uuden Babylonin ja sen armeijat Harmageddonin kentällä”.


Olen käsitellyt edellä ilmoitettujen linkkien artikkeleita harppoen pyrkien kuitenkin esittämään niiden keskeisimmät varoitukset ja selitykset.

Yksi NWO:n keskeisistä päämääristä on maapallon väkiluvun radikaali pienentäminen yli 7.3 miljardista 500 miljoonaan. Näin esitetään illuminaatin Georgian osavaltioon, Yhdysvalloissa, pystyttämissä opaskivissä (guide stones), joissa on lisäksi illuminaatin manifestin runko useilla kielillä. Tämä on tarkoitus suorittaa sodalla, nälällä, ilmaston muutoksilla (haarp-järjestelmä), (tiedemiesten kehittämillä) kulkutaudeilla, sterilisoinnilla ja muilla keinoilla. Kansalle jaettavat lääkkeet ja mieleen vaikuttavat huumeet voidaan sisällyttää pakollisiin rokotuksiin, mitä USA:ssa jo kokeillaan. Ihmisen terveydentilaa valvotaan lääkkeiden mukana jaetun minirobotin avulla.

ILLUMINAATIN perusti 1776 Baijeriin – mikäli olen ymmärtänyt oikein - juutalaista pappissukua oleva Adam Weishaupt, joka sai perusteellisen jesuiittakoulutuksen ennen siirtymistään hoitamaan lainopin professuuria yliopistossa. Weishaupt asetti päämääräkseen katolisen kirkon Vatikaanin tuhoamisen sisältäpäin. Järjestö oli salainen alusta lähtien ja sillä oli yhteyksiä vapaamuurareihin. Sen toiminta kiellettiin vuonna 1785, mikä pakotti sen maan alle. Sen jäsenistöstä ei puhuta lehtien palstoilla eikä sen kokouksiin päästetä sivullisia, mutta sen päätösten vaikutukset tuntuvat maailman asioista päätettäessä. Termi illuminated tarkoittaa valaistunut. Nimi lienee otettu Jesajan kirjan luvusta 14:12-29, joka alkaa sanoilla: ”Kuinka olet pudonnut taivaasta, sinä Lucifer, aamun poika. Miten sinut on katkaistu maahan, joka heikensit maita? ”(suomalainen käännös käyttää sanan Lucifer asemesta sanaa ”kointähti”). 


Ihmissuku rakentaa uutta Baabelin tornia, jolla se kuvittelee nousevansa Jumalan vuorelle alistumatta Hänen Lakinsa alle, tai tekemättä parannusta pahoista teoistaan. Sillä pyritään löytämään ns. Jumala-partikkeli, jonka kautta maailmankaikkeus sai muotonsa, kuten he uskovat. (Joh. 1:1-3) Cern’in kaupungin lähelle Sveitsin ja Ranskan raja-alueilla rakennettu 27 km:n mittainen Hadron -törmäytin LHC on insinöörisuunnittelun ja -rakentamisen taidonnäyte.

Sitä kutsutaan ihmissuvun suurimmaksi koskaan rakentamista koneista. Sitä ei kuitenkaan rakenneta pystyasentoon, vaan ympyränmuotoisena 100 metrin syvyyteen maan alle, mutta päämäärä on sama: ”Nousta taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä, korottaa istuimensa ja istua Jumalan ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen pohjolaan, nousta pilvien kukkuloille, tehdä itsensä Jumalan kaltaiseksi.” (Jes.14:13) Törmäyttämällä protoneja suurella nopeudella tiedemiehet kuvittelevat avaavansa porttaalin rinnakkaiseen maailmaan ja pystyvänsä sen kautta matkustamaan etäisiin tähtiin. Koneen viimeisen käynnistyksen yhteydessä ihmiset hämmästelivät outoa ilmiötä taivaalla Cernin kaupungin yllä. Se näytti imevän pilviä nieluunsa ylös taivaalle. Lieneekö ollut porttaaliin johtava nielu?

Toiseksi Babylonin muinaisen kultin mukaisesti ihmissuku suunnittelee globaalin valtion perustamista, jonka ensimmäiset päätökset tehtiin New Yorkissa 28. syyskuuta 2015. Siitä valtiosta on tarkoitus tehdä koko maailman kattava ja kaikki ihmiset mukaansa tempaava järjestelmä. Vaikka se vakuuttaa säilyttävänsä vapauden eri muodoissaan, sen rakenne on pyramidin kaltainen lähtien alimmista tasoista ja nousten ylimpään, jossa sijaitsee ylin päätösvalta, jota kansalaisten tulee palvoa jumalan tavoin. Tämä globaali valtio tulee valvomaan kaikkia kansalaisiaan tiukemmin kuin mikään diktatuuri ennen sitä, aina kehdosta hautaan - jopa ennen syntymää tai hedelmöittymistä - määritellen geeniperinnön yhteensoveltuvuudesta, voidaanko sille antaa lupa kehittyä ihmiseksi. Tämä järjestelmä perustuu ihmisen kohtalon määrittämiseen joko työtä tekevään orjaluokkaan, tai hallitsevaan eliittiin. Jumala hajotti Babylonian pyrkimykset ja tulee hajottamaan tämän toisenkin.


NWO (New World Order) perustaa uuden globaalin hallituksen muodostamisen siihen, että ihmiset halukkaasti tarttuvat lupauksiin maailmalle levinneen kaaoksen poistamisesta. Ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä sitä, että NWO on itse lietsonut sekasortoa maailmaan saadakseen syntymään otollisen tilaisuuden tavoitteensa toteuttamiseksi. Eurooppaan väkivalloin tunkeutuvat massat, joita kutsutaan pakolaisiksi, vaikka suurin osa ei sitä ole, on osa NWO:n hämäämis-kampanjaa, jolla rauhassa asuvat demokratiat saatetaan epätoivoiseen ja sekasortoiseen tilaan. Miten ja keiden toimesta massat saatiin liikkeelle, ei ole selvää, mutta pakolaisina esiintyvien 18-45 -ikäisten hyväkuntoisten miesten hyökkäävä ja vaativa asenne sopii huonosti henkensä edestä pakenevien ja rauhallisempia oloja etsivien käytösmalliin.  


Kristityt, sotaveteraanit ja muut maan tasapainoa ja kehitystä ajavat ryhmät, ovat joutumassa hallituksen tarkkailun ja erityiskohtelun alaisiksi USA:ssa Obaman hallituksen nopeuttaessa siirtymistä globaaliin hallitusjärjestelmään. 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com

eXTReMe Tracker